MAKRODESTINATION SYDVESTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKRODESTINATION SYDVESTJYLLAND"

Transkript

1 FORORD Makrodestination Sydvestjylland er en nyetableret strategisk alliance mellem turistorganisationerne i Varde, Fanø, Vejen, Esbjerg og Tønder kommuner. Destinationen har med mere end 6 millioner overnatninger ifølge de officielle statistikker næsten 50% af den samlede turisme i Region Syddanmark. Medregnes de mindre overnatningssteder og ikke mindst ophold i egne sommerhuse og ferielejligheder, kommer tallet op over 10 millioner overnatninger. Men den eksisterende kapacitet kan udnyttes meget mere end tilfældet er nu med en målrettet indsats for at opnå en bedre spredning hen over hele året og ikke kun i højsæsonen. Hertil kommer desuden en ikke uvæsentlig kapacitetsudvidelse via nye hoteller, sommerhuse, feriecentre m.m. De fem turistorganisationer har meget store ambitioner om vækst og udvikling i turismen i Sydvestjylland i de kommende år via en stærkt forøget udnyttelse af en kapacitet, som er noget større end i dag. Denne projektansøgning beskriver de overordnede ideer og det samlede koncept til opnåelse af de ambitiøse mål via udvikling af de fire hovedelementer i turismen: Overnatningskapaciteten, Attraktioner og aktivitetstilbud, Kompetenceudviklingen blandt vore aktører på alle niveauer samt Kommunikationen med de udvalgte målgrupper via eksisterende og nye medier. Mangfoldigheden i områdets tilbud spændende fra den unikke natur omkring Vadehav og Vesterhav over vore historiske fyrtårne med Danmarks ældste by og købstad til en mangfoldighed i kultur og aktivitetstilbud danner et fantastisk fundament for en spændende udvikling og en stor vækst indenfor de kommende års kvalitetsturisme. Ambitionerne er store grænsende til alene at opfylde halvdelen af Vist Denmarks samlede vækstmål men realismen har bestemt også været en nøglefaktor i vort forberedende arbejde med projektbeskrivelsen. Vi holder jo normalt hvad vi lover i Sydvestjylland.. Side 1

2 A. PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af projektets baggrund, idé, mål, projektindhold, projektøkonomi, samt den overordnede tidsplan for projektet. 1. BAGGRUND Udgangspunktet for denne ansøgning er et ønske om at udvikle makrodestination Sydvestjylland som helårsturistdestination. Makrodestination Sydvestjylland er et samarbejde mellem turistorganisationerne i Varde, Fanø, Esbjerg, Vejen og Tønder kommuner. Vi ønsker i fællesskab at indgå i et langsigtet, ambitiøst udviklingsforløb, hvor turistorganisationerne i de deltagende kommuner er de primære aktører. Derudover vil der være et tæt samarbejde med kommunerne på såvel det administrative og det politiske niveau, ligesom vi vil samarbejde med VisitDenmark og andre relevante aktører. STRATEGISK ALLIANCE De fem turistorganisationer har alle i større eller mindre omfang fokus på helårsturisme, og projektet supplerer dermed de initiativer, der allerede er sat i gang lokalt. Ved at udvikle helårsturisme i makrodestination Sydvestjylland, frem for i de enkelte kommunale turistorganisationer, skaber vi en fælles platform, som forhøjer chancen for succes, og sikrer at projektet opnår maksimal gennemslagskraft til gavn for såvel vore kunder som vore mange aktører. Vi har tæt kontakt, både med det lokale erhvervsliv og med de fem kommuner, hvilket betyder, at vi kan samarbejde direkte med disse omkring udvikling af helårsturisme. Dermed har vi optimal mulighed for at koordinere samarbejdet mellem de fem turistorganisationer. PROJEKTETS OPRINDELSE Helårsturisme stiller krav til kritisk masse, synergi og netværk, for at kunderne kan få adgang til et varieret tilbud af oplevelser, fordelt over hele året. Derudover er det en forudsætning, at interessenterne opnår et konkret udbytte af at deltage i et samarbejde om at udvikle rammer, tilbud og faciliteter med det formål at skabe udvikling og vækst på en række parametre. Side 2

3 Baggrunden for destinationsudviklingsprojektet er en delt overbevisning om, at de fem kommuner i fællesskab rummer et stort potentiale til at blive en super-helårsdestination: Området rummer i fællesskab 6 af de 7 Danmarks-oplevelser/livsstilssegmenter. 1 Der eksisterer et stort kendskab til områdets turistmæssige tilbud blandt danske turister og et særdeles stort kendskab blandt tyske turister. 2 Overnatningskapaciteten i området er præget af stor variation og kritisk masse i lavsæsonen, hvilket giver et vigtigt grundlag for at kunne udvikle helårsturisme. Den trafikale infrastruktur er meget veludbygget med både motorveje, lufthavne, større og mindre havne, samt tog- og busforbindelser. Projektsamarbejdet bygger på et åbent, men gensidigt forpligtende samarbejde mellem de fem turistorganisationer, som fremmer helhedstænkning og reducerer suboptimering. Med dette potentiale mener vi, at det er en realistisk målsætning at udvikle makrodestination Sydvestjylland til at blive en full-service destination senest i INITIATIVTAGERE Følgende personer er ophavsmænd til ideen: Henning Mernø. Turistchef i Esbjerg Erhvervsudvikling. Colin John Seymour, Jr. Turistchef i Varde Erhvervs- og Turistråd. Bodil Glistrup. Turist- og udviklingschef i Rømø-Tønder Turistforening. Ole Mynster Herold. Udviklingsdirektør i Udviklingscenteret for Erhverv og Turisme, Vejen Kommune. Poul Therkelsen. Turisme- og Markedschef i Fanø Kommune. Erik Dam. Projektleder i Sydvestjysk Udviklingsforum. Styregruppen består af de fem turismeansvarlige for de fem involverede kommuner. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er et strategisk samarbejde mellem de fem ovennævnte kommuner med 1 I ro og mag ved vandet. Naturens gratis glæder. Aktiv natur. Det gode liv. Sjov i sommerlandet. Besøg i byen. 2 Det understreges af, at det sydvestjyske område ikke i samme omfang har oplevet den tilbagegang i tysk turisme, som har ramt andre danske destinationer. Side 3

4 det formål at sikre vækst og udvikling i samme. Turismeudvikling er således et prioriteret indsatsområde, der yderligere styrkes med denne ansøgning om at blive helårsturisme destination. Bestyrelsen i SVUF består af de fem kommuners borgmestre samt de fem Erhvervsrådsformænd. 2. IDÉ Visionen for makrodestination Sydvestjylland er at udvikle unikke tilbud til turister, hele året rundt, hvor den samlede oplevelse er i fokus. Vi tror på, at turister ikke ønsker at afgrænses af kommunegrænser, men ønsker en ferie, der er baseret på tematiske oplevelsesmuligheder i et større område. Makrodestination Sydvestjylland udvikler: Et unikt, naturbaseret kvalitetstilbud på helårsbasis, der bygger på naturens og havets barskhed i en skøn kombination med muligheden for hygge, ro og fred. En attraktiv, temabaseret perlerække af kulturtilbud, historiske seværdigheder, events, attraktioner, naturoplevelser og overnatningsmuligheder. En attraktiv mulighed for at turismeaktørerne igennem netværk og benchmarking kan få større ROI (return on investments), og samtidig opkvalificere deres investeringer og kompetencer. Et professionelt samarbejde mellem turismeaktører, kommunale institutioner og turistorganisationerne, der initieres og opretholdes af en professionel projektorganisering. Løbende kompetenceudvikling af både turismeaktører og turistorganisationerne. De fem turistorganisationers idé om udvikling af helårsturisme er ikke blot baseret på fælles vilje, men også på fælles værdier. Vi opfatter destination Sydvestjylland som et område, der deler tre helt centrale værdier; naturen, kulturarven og historien. Disse værdier har vi allerede tilfælles i dag, og disse værdier vil vi bruge som platform til at udvikle helårsturisme. Side 4

5 3. MÅL Det overordnede mål for makrodestination Sydvestjylland i 2015, er at blive en full-service destination, der kan tilbyde et bredt, mangfoldigt, professionelt og attraktivt produktsortiment, til en bred vifte af turister, hele året rundt. For at opnå det, har vi sat os ét centralt hovedmål og en række delmål. HOVEDMÅL For at blive en full-service destination er det afgørende at øge både overnatningskapaciteten og belægningsprocenten. I forhold til VisitDenmarks strategiske målsætning om at øge antal overnatninger med 5,2 mio. inden udgangen af , har vi i makrodestination Sydvestjylland sat os det ambitiøse mål alene at levere mindst 30 % af denne vækst. I 2006 havde de fem kommuner i alt ca. 5,9 mio. overnatninger, og der var en samlet vækst i antal overnatninger på 7 % fra 2005 til Baseret på eksisterende overnatningskapacitet i området, men med øget fokus på helårsturisme og dermed bedre fordeling af overnatningerne på årsbasis, forventer vi at generere en årlig vækstrate på 4 % som minimum. Det betyder, at vi i 2012 forventer samlet mindst 7.5 mio. overnatninger i de fem kommuner. Dette svarer til 1.6 mio. flere overnatninger i 2012, eller hele 30 % af VisitDenmarks samlede strategiske målsætning om en vækst på 5,2 mio. overnatninger. Derudover er der allerede konkrete planer om at udvide overnatningskapaciteten betragteligt i hele området. Således er der en række projekter under udførelse / planlægges udført over den kommende periode, jf. tabel nedenfor. 3 Kilde; VisitDenmark, Vækstprojekt helårskystturisme, nov Kilde; Officielle overnatningsstatistikker fra Side 5

6 TABEL 1: Planlagte projekter for udvidelse af overnatningskapaciteten i Varde, Vejen, Fanø, Esbjerg og Tønder Kommuner ( ) - Rømø golf og wellness (200 huse/1200 senge) - Havneprojekt i Tønder Kommune (250 huse/2000 senge). - Emmelev Klev Strandhotel (50 værelser/100 senge) - Nybygning af 122 feriehuse på Rømø - Udvidelse af Houborg Ferieby (15 huse/60 senge) - Sportellet i Vejen (15 huse/60 senge) - Nyt unavngivet hotel på Fanø (30 40 værelser/60-80 senge) - Udvidelse af Hotel Britannia, Esbjerg (24 værelser/48 senge) - Udvidelse af Scandic Hotel Olympic, Esbjerg (60 værelser/120 senge) - Udvidelse af Palads Hotel/Cab Inn, Esbjerg (25-30 værelser) - Zleep In nyt hotel i Esbjerg - Nyt unavngivet discount hotel i Esbjerg - Hotel Dokken, Esbjerg Havn (5-stjernet) - Udvidelse af SeaWest, Nr. Nebel (100 huse/600 senge) - Nyt unavngivet feriecenterprojekt, Nr. Nebel - 2 nye unavngivne feriecentre, Varde Kommune I alt 17 projekter. I alt 4230 senge og 122 feriehuse + den ukendte kapacitet på 6 hoteller/feriecentre. Med denne store forøgelse af overnatningskapaciteten i hele området, bliver destinationsudviklingsprojektet endnu mere aktuelt og vigtigt. Side 6

7 DELMÅL På kort sigt ( ) vil vi: Sikre og udvikle optimale rammebetingelser. Herunder fastlægge områdets eksisterende kapacitet, omsætning og tilbud, for derved at kunne opstille de konkrete mål, der skal til for at området kan udvikles til at blive en full-service destination i Udvikle et samlet koncept for destinationernes arbejde hen mod at blive en full-service destination. Etablere en stærk projekt- og sekretariatsorganisation. Skaffe det nødvendige økonomiske fundament for vort Mega-projekt. Involvere, motivere og aktivere alle de lokale turismeaktører overnatningssteder, attraktioner og aktivitetssteder. I hele perioden ( ) vil vi: Opbygge, koordinere og forbedre tematiske oplevelser på tværs af de fem kommuner ved at udvikle netværkssamarbejde mellem turismeaktører og koordinere samspillet imellem fyrtårne (attraktioner, aktivitetssteder, kulturliv, overnatningssteder, destinationer) i makrodestinationen. Kvalitetsløfte eksisterende fyrtårne. Understøtte udvikling af nye off-season fyrtårne. Skabe og sikre en grundlæggende og omfattende kompetenceudvikling af turismeerhvervet. Sikre udnyttelsen af både tilstedeværende og kommende overnatningskapacitet i hele destinationen, så der både sker en bedre sæsonspredning på overnatninger, men også så der sker et kvalitetsmæssigt løft af overnatningstilbuddene. Udvikle fælles innovativ markedsføring mellem de fem kommuners turistorganisationer, baseret på udnyttelse af hele markedsføringspaletten, så vi sikrer en betydelig stigning i antallet af turister. Understøtte de enkelte kommuners arbejde med bosætning / tilflytning (fra indland såvel som fra udland). Skabe (nye) helårsjobs i stedet for sæsonjobs, som bliver stadig vanskelige at besætte med den faldende arbejdsløshed. Side 7

8 4. PROJEKTINDHOLD OMRÅDEBESKRIVELSE Makrodestination Sydvestjylland dækker Varde, Fanø, Esbjerg, Vejen og Tønder kommuner. Makrodestinationen bygger på en geografisk afgrænsning, som er naturlig i forhold til den allerede eksisterende turisme i området, og som derfor også vil være let genkendelig og meningsfuld for helårsturister. Et overblik over nogle af områdets mange oplevelsestilbud, ser ud som følger: Natur: Vadehavet, Vesterhavet, Kongeåen (og mange andre åer), Sort sol, Sælsafari, Fugle og Ferie, Fiskeri & Søfartsmuseet, Østerssafari, Kronhjortesafari Vadehavsøer: Fanø, Mandø, Rømø Aktiv ferie: Strandsejlads, surfing, lystfiskeri, kano sejlads, GPS løb 5, cykling, golf, Nordic walking, kite boogy Sundhed og velvære: Sea West, Rømø golf og wellness (ressort), + mange projekter i støbeskeen! Fødevare og gastronomi: Vadehavsprodukter, Sønderjyske Madglæder, Marsk og Mad, Mikrobryggerier, Scandinavian Cooking, Marsken Historie: Ribe Domkirke, Kulturarven, Vikinger, Middelalder, Jernalder, Ribe VikingeCenter, museet Ribes Vikinger Design/arkitektur: Wegner-museet i Tønder, Musikhuset i Esbjerg (tegnet af Utzon), Henne Mølleå badehotel (designet af PH), Ecco Centeret Kunst og kreativitet: Et stort antal gallerier, udøvende kunsthåndværkere og work-shops Kultur: Den nye opera i Esbjerg, kunstmuseer i Esbjerg, Vejen, Tønder og Ribe Sport og events: Holsted Speedwaycenter, Varde sommerspil, Esbjerg Rockfestival, Dragefestival på Rømø og Fanø, Tønder Festival, Brørup Marked 6, kommende Multiarena i Esbjerg, North Sea Beachmaraton 5 for firehjulstrækkere i militært øvelsesterræn. 6 Kræmmermarked med mere end 7000 gæster hver eneste uge. Side 8

9 Byoplevelser: Tønder (Danmarks ældste købstad), Ribe (Danmarks ældste by), Esbjerg (Danmarks 5. største by), samt en række stærke kystbyer (fx Henne og Blåvand) KONCEPT I mange af kommunerne meldes om alt udsolgt i højsæsonen, samtidig med at mange overnatningssteder har meget lav belægning i lavsæsonen. Derfor er der taget tiltag til at øge kapaciteten i området, ligesom bl.a. dette projekt har til hensigt at skabe vækst i overnatningerne på andre tider af året, for at udnytte faciliteterne mere rationelt og derved sikre et større udbytte til aktørerne. Dette medfører imidlertid en række krav i forhold til kvalitetsudvikling, nytænkning af tilbud, kompetenceudvikling, markedsføring og strategisk planlægning i forhold til turismeudvikling på både kort og lang sigt. Det er her, det nye destinationssamarbejde for alvor kommer ind i billedet. DELPROJEKTER Vi har i projektet valgt dels at fokusere på at videreudvikle de initiativer, der allerede er igangsat, dels valgt at sætte fokus på at styrke det strategiske samarbejde om udvikling af destination Sydvestjylland som et foretrukket valg for turister også udenfor højsæsonen. Projektet er bygget op om følgende delprojekter, som skal sikre opfyldelsen af de beskrevne hovedog delmål: Etablering af projektorganisation og ansættelse af projektkoordinator - Vi vil sikre opbakning, input til og involvering i projektet blandt lokale, regionale og nationale repræsentanter, herunder bl.a. repræsentanter fra turismeaktørerne, kommunerne, regionen, VisitDenmark, og repræsentanter fra SDU. - Styregruppen (navnene anført i indledningen) får ansvaret for at udvikle og gennemføre projektet. - Alle 5 kommuner / borgmestre er orienteret, og bakker op omkring projektet. Etablering af et kvalificeret billede af nu-situationen - Fastlæggelse af konkrete tal for overnatningskapaciteten såvel som antal overnatninger i hele området. Side 9

10 - Eksempelvis anslår vi, at der findes et stort antal overnatninger i feriehusene i området, som ikke registreres i officielle statistikker, (landliggere, udlån til venner & familie, samt privat udlejning), men som stadig bidrager anseeligt til købekraften i området. (Anslåede antal ikke-registrerede overnatninger årligt; Varde; 2,5 mio., Tønder; 1,5 mio, Fanø; Hertil kommer et væsentligt antal overnatninger i B&B, mindre hoteller, på konferencecentre m.m. Samlet set har destinationen dermed reelt mere end 10 mio. overnatninger om året.) Udarbejdelse af konkrete oplevelsestemaer i samarbejde med såvel private som offentlige aktører - Etablering og koordinering af netværkssamarbejde mellem aktørerne. - Temaerne tager udgangspunkt i områdets naturlige værdier som rå natur, hygge, atmosfære, kulturarv, vadehavsprodukter m.m. - For at sikre, at tema sammensætningen er innovativ og efterspurgt, vil der bl.a. blive etableret et tættere samarbejde med SDU (Center for Turisme, Innovation og Kultur) i Esbjerg, hvor nuværende PH(d) forløb og fremtidige studenterprojekter kan være med til at understøtte denne udvikling / afklaring. - Etablering af fælles produktkatalog. Kvalitetsudvikling af eksisterende fyrtårne / aktørernes tilbud - Etablering af fulddækkende nu-billede af eksisterende fyrtårne. - Indgå i samarbejde og dialog med eksisterende aktører omkring udviklingen af helårsturisme (bedre produkter hele året rundt). - Etablering / udvikling af samspil mellem eksisterende fyrtårne på tværs af kommunerne. Medvirke til etablering af- og samarbejde om nye projekter og oplevelsesfyrtårne - Sikre udviklingen af flere tilbud til turister i skulder- og lavsæson. - Indgå i samarbejde og dialog med kommunerne om eksisterende og kommende projekter. - Skabe god basis for turisme-iværksættere i samarbejde med de enkelte kommuner, med et særligt fokus på iværksættere indenfor den nye oplevelsesøkonomi. - Understøtte bosætning og erhvervsudviklingen i hele området. Side 10

11 Kompetenceudvikling af medarbejdere - Fokus på kompetenceudvikling af alle medarbejdere på turistbureauerne. - Fokus på kompetenceudvikling af turismeaktører (det gode værtsskab), og eksempelvis kurser for udenlandske medarbejdere. - Udvikling af netværkssamarbejde imellem branche-relaterede turismeaktører, understøttet af benchmarking-aktiviteter. - Etablering af samarbejde med uddannelsesinstitutioner, eksempelvis Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg, samt med de respektive brancheorganisationer. - Vi vil søge om EU og national medfinansiering til kompetenceudviklingen i fx Socialfonden, Interreg IVA og via det regionale Vækstforum. Udvikling af fælles innovativ markedsføringsplatform - Udnyttelse af de store muligheder for målrettet gensalg uden for højsæsonen til eksisterende turister, da der allerede foreligger en stor (og ikke for nedadgående) søgning til området blandt danske og især tyske turister. - Nytænkning af markedsføring, eksempelvis blogging og udvikling af ambassadørtankegangen. - Kvalitetsløft og udvikling af informationsformidlingen fra turistbureauerne - Markedsføringen lægges tæt op af VisitDenmarks internationale markedsføring. Etablering af fælles IT platform dækkende hele området - Platformen baseres på VisitDenmark skabelonen. - Udvikling af fælles booking-system mellem turistkontorerne i de fem kommuner. MÅLGRUPPE OG SEGMENTERING Kort sigt ( ): De fem kommuner i den nye destination Sydvestjylland har tilsammen (ud fra officielle statistikker), hvad der svarer til ca. 5,9 mio. overnatninger årligt, eller næsten 50 % af samtlige overnatninger i Region Syddanmark. Derfor har vi mulighed for at komme i dialog med rigtig mange mennesker, medens de er tilstede i området. Dette vil vi søge at udnytte med konkrete tilbud om genbesøg uden for sæsonen. Side 11

12 Vi vil fokusere på sammensætning af tilbud, der naturligt tager udgangspunkt i de styrker området kan byde på. Overordnet kunne vi fx. fokusere på det gode liv, den barske natur, shopping i storbyen, historie og kultur, gastronomi, Vadehav og Vesterhav, aktiviteter samt leg og fritid. Dette afhænger dog af en nærmere dialog med interessenterne samtidig med at det skal tilpasses kommunernes Turist og Erhvervsstrategier. Segmenteringsmæssigt har vi fokus på børnefamilier med førskole børn og voksne par. Destinationen ligger tæt på Tyskland og Holland, som begge er markeder vi allerede har rigtig godt fat på. Derfor vil vi i samarbejde med VisitDenmark søge at bearbejde dette marked yderligere, ligesom vi endvidere ønsker at styrke indsatsen overfor det danske og skandinaviske marked, hvor der er kraftig procentuel vækst i søgningen til destinationen. Vi vil desuden udvikle et koncept omkring korttidsferier, både til de nævnte målgrupper og til familier med børn i skolealderen. Lang sigt ( ): I 2015 er målsætningen at være en full service destination, der fremstår som et kendt og foretrukket brand blandt turisterne. Fokusområderne vil fortsat være Tyskland, Holland og Skandinavien (inkl. Danmark), men der vil også blive sat fokus på andre markeder, som kan understøtte turismeudviklingen i området. Tilbuddene vil være mangfoldige og fortsat tage udgangspunkt i områdets naturlige styrkepositioner. Derudover vil der i samarbejde med de enkelte kommuner, regionen og aktørerne blive udarbejdet nye kvalitative tilbud, der kan tiltrække flere kunder og være med til at sikre bæredygtig forretning hele året rundt. ERHVERVSUDVIKLING OG BOSÆTNING Turismeindustrien er en af de hurtigst voksende industrier. Kommunernes erhvervs- og bosætningspolitikker skal derfor understøtte udviklingen af en bæredygtig turismeindustri i hele området. Styregruppen vil samarbejde med og understøtte nuværende og kommende initiativer, der kan være med til at styrke denne udvikling og derved sikre bæredygtig vækst i hele regionen. Side 12

13 UDDANNELSE SDU (Center for Turisme, Innovation og Kultur) vil blive tilknyttet projektet. Dette betyder, at uddannelsestilbuddet kan tilpasses erhvervslivets behov, ligesom den nyeste forskning og udvikling, der kommer fra centret, hurtigst muligt kan omsættes til produkter og tilbud, der kan være med til at generere øget indtjening og udvikling i turisterhvervene. Studenterprojekter og studiejobs kan således være med til at sikre adgang til nyeste viden, ligesom man derved i erhvervet har mulighed for at se den kommende arbejdskraft an inden en eventuel ansættelse. Målrettede PH(d) og kandidatforløb kan etableres i samarbejdet med Centret, til gavn for udviklingen af destinationen. Overblik over igangværende PH(d) projekter er vedlagt som bilag. VÆKSTFORUM OG REGION SYDDANMARK Vækstforum i Region Syddanmark fokuserer bl.a. på oplevelsesøkonomi og sundhed, hvor turismeområdet er en væsentlig aktør. Derudover er man ved at etablere en strategisk enhed i regionen, der bl.a. skal fokusere på udvikling af turismen i hele Region Syddanmark. Makrodestination Sydvestjylland vil være en naturlig medspiller i dette arbejde, således at både destinationen og regionen udvikles via de initiativer, der tages. 5. PROJEKTØKONOMI Det er umiddelbart svært at spå om et forventet investeringsniveau og en forventet finansieringsstruktur. Der er dog opbakning til projektet i de fem kommuner på såvel operatør-, på det administrative- og på det politiske niveau til samarbejde om og gennemførelse af projektets delelementer. Derudover vil vi søge midler til kompetenceudvikling, brugerdreven innovation, netværksopbygning m.m. hos forskellige aktører som Vækstforum, Social- og Regionalfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Interreg og Forskerkontakten. Disse midler vil sammen med midler fra de deltagende kommuner, samt erhvervslivet og private fonde / investorer, være med til at sikre projekts økonomi. Side 13

14 6. OVERORDNET TIDSPLAN FOR PROJEKTET Styregruppen er allerede etableret, og klar til action (konceptudviklingsfasen). Den øvrige projektorganisation vil blive etableret hen over sommeren Projektkoordinatoren ansættes ligeledes i denne periode. Etablering af grundlag og definition af parametre til effektgrundlag udarbejdes i perioden ultimo 2007 medio De øvrige delelementer, herunder etablering af nye projekter og oplevelsesfyrtårne, vil blive udviklet og gennemført på den korte bane Side 14

15 B. PROJEKTPLANANSØGNING Projektplanansøgningen dækker perioden sommeren 2007 frem til efteråret Målsætningen for perioden frem til udgangen af 2008 er at kunne skitsere en implementeringsplan for destinationen. 1. ORGANISERING Projektet er initieret af turistorganisationerne i Varde, Fanø, Tønder, Vejen og Esbjerg kommuner og Sydvestjysk Udviklingsforum, der er et tværkommunalt samarbejde mellem de fem nævnte kommuner. Projektet ejes af de 5 turistorganisationer i fællesskab. Projektet bakkes op af de fem kommuner og har været drøftet på såvel det administrative og på det politiske niveau. Projektledelsen varetages af de 5 turismeansvarlige i de fem organisationer, og der vil derudover blive etableret et tæt samarbejde med kommunerne, aktørerne, Syddansk Turisme og VisitDenmark. I Sydvestjysk Udviklingsforums bestyrelse sidder borgmestrene og erhvervsrådsformændene i de fem kommuner, hvorfor såvel det politiske system og erhvervslivet i kommunerne bakker op om projektet. Side 15

16 2. ØKONOMI TIL UDVIKLING AF PROJEKTET Som det fremgår af projektbeskrivelse er ansøgningen bygget op omkring en række delprojekter. Til gennemførelse af de enkelte delprojekter søges midler som følger (for hele perioden ): AKTIVITET UDGIFT FINANSIERING Ansættelse af projektkoordinator kr. Egen finansiering Administration og kontorhold m.m kr. VDK / Arbejdsmarkedets feriefond Analyse og undersøgelse vedr. statistiske grundlag vedr. overnatninger, omsætning, investeringer m.m. Etablering af samspil mellem fyrtårne og etablering af projektkatalog Screening og undersøgelse vedr. fælles IT platform inkl. booking mulighed, blogging og andre faciliteter. Kravspecifikation, dialog aktørerne imellem og etablering af version 1. Markedsføring og oplevelsestemaer. Undersøgelser vedr. målgruppen, definition af oplevelsestemaer med fokus på konkrete målgrupper. Kompetenceudvikling af aktørerne. Etablering af effektivt samspil med uddannelsesinstitutionerne, brancheorganisationer og turistorganisationer, der har til formål at sikre løbende kompetenceudvikling af aktørerne kr. VDK / Arbejdsmarkedets feriefond kr. VDK / Arbejdsmarkedets feriefond kr. VDK / Arbejdsmarkedets feriefond kr. VDK / Arbejdsmarkedets feriefond kr. VDK / Arbejdsmarkedets feriefond Det totale projektbudget beløber sig alt i alt til 1.2 mio. kr., hvoraf vi selv finansierer de kr. Derudover bidrager den enkelte turistorganisation med 250 timer per organisation, ligesom Sydvestjysk Udviklingsforum bidrager med 100 timer. Omregnet i kr. svarer dette til kr. ved en timepris på 500 kr. VDK og Arbejdsmarkedets feriefond ansøges om kr. Side 16

17 Derudover vil vi løbende vurdere, hvordan vi kan tilvejebringe yderligere midler til at understøtte projektet. Pt. ser vi følgende finansieringsmuligheder: 1) Det Regionale Vækstforum i Region Syddanmark fokuserer bl.a. på oplevelsesøkonomi og turisme. Man er pt. i gang med at etablere en enhedsorganisation (Syddansk Turisme), der får til formål at være med til at udvikle turismen i regionen. Projektet vil spille tæt sammen med det regionale niveau, og vi vil bl.a. søge eventuelle puljer, der kan understøtte det beskrevne projekt. 2) Socialfonden har bl.a. fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere samt på innovation af virksomheder. Vi vil derfor i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og relevante brancheorganisationer søge midler hos Socialfonden på disse områder. Ansøgningsterminer m.m. vil dog først være kendte på et senere tidspunkt. 3) Brugerdreven innovation er et væsentligt indsatsområde for regeringen (se og man har lige offentliggjort konkrete ansøgningsmuligheder vedr. brugerdreven innovation. Vi vil i projektet vurdere, om vi evt. kan lave en ansøgning, der kan være med til at bringe brugerne tættere på udviklingen af tilbuddene, således at disse rent faktisk efterspørges af samme. 4) Forskerkontakten har fokus på etablering af netværk, der har til formål at bringe seneste viden ud til virksomhederne. Vi vil i projektet søge at etablere netværk mellem videninstitutioner og virksomheder / turistorganisationer, herunder arbejde med studenterprojekter m.m. 5) Interreg midlerne er endvidere en mulighed for at etablere grænseoverskridende aktiviteter, der kan være med til at højne kvaliteten af turismen. Listen er ikke udtømmende, men beskriver nogle at de tanker, som vi har vedr. inddragelse af eksterne ressourcer til understøttelse af projektet. Side 17

18 3. TIDSPLAN Tidsplan for projektet ser ud som følger: AKTIVITET PERIODE Ansættelse af projektkoordinator og etablering af projektsamarbejdet Juni august 2007 Administration og kontorhold m.m. Analyse og undersøgelse vedr. statistiske grundlag vedr. overnatninger, omsætning, investeringer m.m. Markedsføring og oplevelsestemaer. Undersøgelser vedr. målgruppen, definition af oplevelsestemaer med fokus på konkrete målgrupper. Hele perioden August December 2007 August December 2007 Etablering af samspil mellem fyrtårne og etablering af projektkatalog Oktober 2007 Juni 2008 Screening og undersøgelse vedr. fælles IT platform inkl. booking mulighed, blogging og andre faciliteter. Kravspecifikation, dialog aktørerne imellem og etablering af version 1. Kompetenceudvikling af aktørerne. Etablering af effektivt samspil med uddannelsesinstitutionerne, brancheorganisationer og turistorganisationer der har til formål at sikre løbende kompetenceudvikling af aktørerne. Oktober 2007 Juni 2008 Hele Perioden Side 18

19 4. ANSØGER Projektet ejes som nævnt af turistorganisationerne i de fem kommuner. Ansøgningen forankres hos Sydvestjysk Udviklingsforum. Yderligere information vedr. Sydvestjysk Udviklingsforum kan findes på vores midlertidige hjemmeside Projektet bakkes endvidere op af de fem kommuner, og er allerede blevet drøftet i kredsen af kommunaldirektører, ligesom borgmestrene er informeret om initiativet, og får en yderligere orientering på det kommende bestyrelsesmøde d. 8. maj Med venlig hilsen, Erik Dam Projektejerskabet ser ud, som følger: Henning Mernø. Turistchef i Esbjerg Erhvervsudvikling. Colin John Seymour, Jr. Turistchef i Varde Erhvervs- og Turistråd. Bodil Glistrup. Turist- og udviklingschef i Rømø-Tønder Turistforening. Ole Mynster Herold. Udviklingsdirektør i Udviklingscenteret for Erhverv og Turisme, Vejen Kommune. Poul Therkelsen. Turisme- og Markedschef i Fanø Kommune. Side 19

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sammen står vi stærkt

Sammen står vi stærkt Sammen står vi stærkt Strategi og destinationsudvikling Hvordan kommer vi dertil? Hvad vil vi opnå? Destination og organisation - en præsentation af arbejdet frem til etablering af Destination Sydvestjylland

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik Forord Fanø har gennem århundreder forstået at tilpasse sig og være på forkant med samfundsudviklingen. Vi så hurtigt mulighederne i international handel og skabte

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen Emne 1: Myndighedsopgaver på tværs - selvbetjeningsløsninger Selvbetjeningsløsninger medvirker til at gøre myndighedsområdet meget stift og ikke dynamisk, idet enhver henvendelse, anmeldelse, ansøgning

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere