Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef"

Transkript

1 Forord Kære læser NORIP Jeg må indlede med NORIP igen, fordi det er fundamentalt i kvalitetssikring at have sporbare og dokumenterede referenceintervaller. Først blev de fælles nordiske referenceintervaller implementeret for enzymerne. I 2006 kom derefter anbefalingen fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi om at indføre de nordiske referenceintervaller for resten af komponenterne, som indgik i NORIP, ved en artikel i Ugeskrift for Læger. Husk at du med NFKK Reference Serum X selv kan kontrollere om din leverandør af kalibratorer og reagenser holder et analyseniveau som gør dine analyseresultater kompatible med de fælles nordiske referenceintervaller. Endnu en milepæl i nordisk samarbejde er hermed ved at være afsluttet. Nyt IT-system DEKS arbejder hårdt med et længe tiltrængt IT-system. Det skrider planmæssigt frem indtil videre, hvilket betyder at vi håber at kunne vise en demonstration på DEKS Brugermøde den september På lang sigt skal det kunne det hele med elektronisk indberetning af resultater, elektronisk aflevering af rapporter, egen opdatering af telefonnumre og lignende stamdata. EQA-programmer med referencemetodeværdier på komponenter Stadigt flere og flere af vores egne danske programmer samt Labqualitys programmer har referencemetodeværdier på prøvematerialerne, som sendes ud, og så er materialerne genuine med den bedst mulige matrice i forhold til patientprøver. Når I modtager sådant særligt materiale, anbefaler DEKS at I analyserer i dobbeltbestemmelse og medtager en dobbeltbestemmelse af jeres kalibrator i samme serie (samme princip som I anvender ved NFKK Referenceserum X). Det giver en basis hvorpå I kan lave fx et usikkerhedsbudget med en GUM-beregning, eller hvorpå I kan vurdere om I burde gentage jeres kalibrering eller evt. anskaffe en ny kalibrator. Opfordring Henvend jer gerne om både stort og småt. Er der problemer i et EQA-program, er der ting der kan gøres bedre, mangler I et EQA-program eller andet, så sig til. Brug fx henvendelsesskemaet på DEKS hjemmeside eller her bagest i kataloget. DEKS kan kun blive bedre gennem en aktiv dialog med jer brugere. Jeg ser derfor frem til et fortsat frugtbart samarbejde med jer alle. Særligt vil jeg gerne takke de der aktivt bidrager til DEKS mange aktiviteter. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

2

3 DEKS mer og Materialer 2007 Kontakt til DEKS Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. , brev eller fax. Brug gerne formularen på eller indberetningsskemaet der er på den sidste side. Bestillinger mer og materialer kan bestilles via online bestillingssystemet på eller via bestillingsformularen. Telefontid mandag-fredag, : tlf (Jonna Hervel) Telefax Hjemmeside Postadresse DEKS 54 M1, Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Herlev Hospital på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Personerne Bente Mortensen, sekretær tlf.: rum MA 506 i M5, (tirsdag-fredag) Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: rum ME 601 i M6 Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Inger Plum, institutchef tlf.: rum MA 601 i M6 Jonna Hervel, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4, (mandag-torsdag) Morten M. Pedersen, kemiker tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Nils Jørgensen, kemiker tlf.: Susanne Biron, sekretær tlf.: rum ML 414 i M4 DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2006

4

5 Prøvesortering OLA2500 OLA gør din hverdag lettere - skræddersyet præanalyse tilpasset laboratoriets arbejdsgange Intelligent prøvesortering til valgfrie rack-typer Afpropning til udvalgte analyser Afpipettering i op til syv nye prøveglas Fuldt overblik over prøvens rute Automatisk arkivering når prøvens rute er endt Kontakt OLYMPUS Diagnostica: tlf eller se

6 Ergonomiske pipetter fra Biohit mline, eline samt Proline pipetter Certificerede Biohit spidser Service og kalibrering af alle pipetter I samarbejde med Pipette Doctor, tilbyder vi service og kalibrering af alle pipetter: - Fabrikater - Mærker - Typer - Voluminer Mårkærvej Tåstrup Tlf Fax

7 Indholdsfortegnelse 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde Rådgivere & koordinatorer Nationalt og internationalt samarbejde DEKS organisation Status og generelle nyheder fra DEKS Kalibrering af hæmoglobin A1c Flere analyseapparater Priser Om kataloget, mer og Materialer Online-bestilling og bestilling via bestillingsformular Kort om IVD-direktivet og CEmærkning Nye eksterne samarbejdsprojekter Nyt om DEKS EQA-programmer for EQA-programmer for molekylærbiologiske teknikker To nye EQA-programmer til klinisk immunologi Trombocytsuspension Hæmoglobin i plasma fra SAG-M blod PSA Chromogranin A IT-hjælpeprogram Referencemetodeværdier Almen praksis Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Priser, gebyrer og rabatter Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Betaling Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v Kort vejledning til online-bestilling Udsendelsesdatoer Forsendelse af Biologiske materiale Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Ved modtagelse af pakker fra DEKS Returnering af materialer Fortrolighed Sikkerhed Produktansvar Laboratorierne og programmerne Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v Andre laboratorienumre r Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer Copyright Kommunikation og uddannelse DEKS Brugermøde Mødeafgift Hotel Kollegial brugertelefonbog DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev EQAnews Deltagerbevis Komponentliste for de forskellige HK kontrolmaterialer Liste over programmer og materialer Online-bestilling Bestilling via bestillingsformular mer og materialer Tværfagligt Biokemi Immunologi Mikrobiologi Molekylærbiologi, human Retsmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Patologi Almen praksis EQA-Kontrolmateriale til LKO Indberetning af hændelser, beskeder eller forslag Index

8 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS 1.1 Formål Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, har til formål at støtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi og er åben for at assistere ved andre laboratorie-medicinske specialer efter behov. DEKS overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser. Instituttets primære aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.2 Oprettelse DEKS blev oprettet 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken og blev placeret på Herlev Hospital med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejde. 1.3 Styregruppe En styregruppe er overordnet ansvarlig for driften af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Herlev Hospital. Styregruppens sammensætning er følgende: Vicedirektør, Morten Christy, Herlev Hospital (formand) Overlæge Linda Hilsted, formand for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Kemiker Birgitte Reinholdt, repræsentant for DSKB Afdelingslæge Pernille Andersen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Afdelingslæge Claus Bohn Christiansen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Læge Gregers Hansen-Nord, repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). Kontaktinformationer findes på DEKS hjemmeside under nøglepersoner. 1.4 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket virksomhed. Et eventuelt overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. 1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i DEKS regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes to årlige rådsmøder for alle rådgivere og programkoordinatorer. Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Rådgiverne for de specifikke programmer afholder rådgivergruppemøder ad hoc. 8

9 En gang årligt afholdes et brugermøde, der arrangeres som en kongres med foredrag, kursus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit Rådgivere & koordinatorer For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer, eller gruppe af programmer, der er omtalt i mer og Materialer 2007, er der generelt udpeget en eller flere rådgivere, som har det overordnede ansvar for programmet. Rådgiverne vejleder såvel DEKS som brugerne fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. Rådgiverne og programkoordinatorerne står opført på DEKS s hjemmeside under Nøglepersoner. 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter mange udenlandske programmer for at dække et stort analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program. Dette forbedrer udbyttet af programmerne, da der opnås større statistisk sikkerhed og mere solide metodeoplysninger. Det anbefales primært at benytte nordiske programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Videnskabeligt udvalg for kvalitetssikring under DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries, er et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde inden for laboratoriemedicin. EQAnord fungerer bl.a. som paraplyorganisation for enkelte programmer, der effektueres af en eller flere af de nordiske EQAorganisationer EQUALIS, Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. EQUALIS er DEKS søsterorganisation i Sverige ISLM, Kvalitetssikringskomitteen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland NKK, Norsk Klinisk-Kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS søsterorganisation i Norge NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komite under Nordisk Forening for Klinisk Biokemi, NFKK, er ansvarlig for de individprøver, som blev taget i forbindelse med det Nordiske Referenceinterval Projekt, NORIP. Individprøverne udgør en biobank, hvorfra der kan rekvireres prøver til videnskabelige undersøgelser efter ansøgning NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus SSI, Statens Serum Institut. Europæiske og internationale organisationer: C-AQ, Committee of Analytical Quality, under International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collaborative Testing Service, USA DGKL (tidligere DGKC), Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Tyskland, herunder RIB, Referenz Institut für Bioanalytik 9

10 ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis EMQN, European molecular genetics quality network er en not-profit organisation, som fremmer kvalitet i analyser af molekylær genetik gennem EQA-programmer, ved at organisere best practice -møder og publicere guidelines. ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology,blev grundlagt i 1985 med et formål at stimulere undersøgelser og forskning i reproduktion inden for medicin and videnskab EQALM, European Committee of External Quality Assurance mes in Laboratory Medicine HPA, Health Protection Agency Instand e.v., Institut für Standardisierung und Dokumentation in medizinischen Laboratorium e.v. IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling) JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NMI, The National Measurement Institute, hører under den australske regering som center for metrologi. NMIs ekspertise i metrologi stilles til rådighed gennem en række servicetilbud, herunder programmet: Interlaboratory chemical proficiency testing program QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics tilbyder EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik. QCMD opretholder relation med The European Society for Clinical Virology (ESCV) og The European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories, Holland UK NEQAS, eller blot NEQAS, er forkortelsen for National External Quality Assessment Scheme (United Kingdom). 1.7 DEKS organisation Region Hovedstaden Styregruppen for DEKS Institutchef Souschef Kvalitetskoordinator Kemiker Fagligt råd for DEKS Laboratorium Sekretariat Produktion Lager Forsendelse Forsendelse Fakturering og regnskab Registrering Organisationsdiagrammet viser DEKS opbygning og organisation 10

11 2. Status og generelle nyheder fra DEKS 2.1 I løbet af 2007 vil DEKS hjemmeside blive udbygget til regulær elektronisk indberetning af resultater og aflevering af rapporter. Vi er i gang med en virkelig fornyelse af hele vores IT-system. Men foreløbig er hjemmesiden som hidtil: Der kan man bl.a. finde udsendelsesdatoer, forskellige vejledninger og resultater fra HKprogrammerne, koagulationsprogrammet, urinkontrolprogrammet og programmet for fuldblodsglucose & hæmoglobin. Man kan se kataloget "mer og Materialer", rapporter udgivet af EQAnord, DEKS informerer, og man kan hente informationer om de fælles nordiske referenceintervaller og forsendelse. Du kan få mange nyttige oplysninger ved at tilmelde dig DEKS nyhedsbrev på hjemmesiden. Herved vil du automatisk blive informeret om sidste nyt om udsendelser, nye udsendelsesdatoer, pilotudsendelser, faglige oplysninger af betydning for laboratorier og andet aktuelt, som ikke kan vente på at blive offentliggjort i DEKS informerer. 2.2 Kalibrering af hæmoglobin A1c Alle de immunkemiske analysemetoder (undtagen DCA2000) kan benytte de kalibratorer i tre niveauer som DEKS leverer. Kontakt DEKS på , hvis du har spørgsmål. I mange år har Anders Klitgaard kæmpet for at få harmoniseret kalibreringerne i Danmark. Siden har Palle Fruekilde fortsat bestræbelserne. Nu er der ingen undskyldning for at det ikke skal lykkes. Når svenskerne kan opnå et fælles kalibreringsniveau, må vi også kunne i Danmark. Dette bekræftes af samtaler DEKS har haft med reagensleverandørerne. Hvordan kan laboratorierne få deres kalibreringer til at stemme overens, så de giver et fælles analyseniveau? Ved at benytte de samme kalibratorer med sporbarhed til DCCT-metoden. Hvilke kalibratorer skal da benyttes? De kalibratorer DEKS leverer, er fremstillet af det europæiske referencelaboratorium i Holland hos Cas Weikamp. Deres sporbarhed er bedst mulig med mindst mulig usikkerhed. Lot-til-lotvariationen vil af samme årsag være beskeden. Hvordan kan det praktisk lade sig gøre? Hvis dit laboratorium til kalibrering af HbA1canalysen benytter 1, 2 eller 3-punktskalibrering, kan kontrolmaterialerne fra laboratoriets reagensleverandør erstattes af 1, 2 eller 3 af de kalibratorer fra Cas Weikamp som har værdier nærmest din reagensleverandørs. Hvis dit laboratorium benytter mere end trepunktskalibrering, erstattes de tre af din reagensleverandørs kalibratorer med alle tre kalibratorer fra Cas Weikamp. Undlad at bruge de tre kalibratorer fra din reagensleverandør, hvis værdier er nærmest Cas Weikamps. Resten af kalibratorerne fra din reagensleverandør skal så fortsat anvendes sammen med de tre kalibratorer fra Cas Weikamp. Hvilke kalibratorer skal benyttes til HPLC-instrumenterne? Cas Weikamps kalibratorer kan umiddelbart benyttes til alle HPLC-instrumenter. I år må det lykkes at få mindsket spredningen på de danske kalibreringer! 2.3 Flere analyseapparater Hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra forskelligt udstyr, er man nødt til at bestille og betale for det antal EQA-programmer som svarer til det antal udstyr, fra hvilket man vil indberette for. 2.4 Priser DEKS priser for år 2007 er generelt justeret i takt med inflationen og andre udefra kommende prisstigninger. De danske programmer fortsætter med minimale prisstigninger, men øvrige programmer vil blive få procent dyrere for at dække etableringsudgifterne til det nye IT-system. 11

12 2.5 Om kataloget, mer og Materialer 2007 Mangler du et eksternt kvalitetssikringsprogram (EQA-program), eller ønsker du et nyt EQA-program eller kvalitetssikringsmateriale, så kontakt DEKS. I Kapitel 7, tabel 7.1, ses hvilke komponenter der er indeholdt i HK-serien. Tabel 7.2 viser referencemetodeværdier på HK02. Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog, er en liste over eksterne kvalitetssikringsprogrammer samt interne og supplerende kontrolmaterialer. 2.6 Online-bestilling og bestilling via bestillingsformular Tilmelding til alle de EQA-programmer, som laboratoriet ønsker at deltage i, skal aktivt finde sted. DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive årsbestillingen og supplerende bestillinger online fra hjemmesiden på både EQA-programmer og på kontrolmaterialer. Brugervejledningen til online bestillingen er tilgængelig på og en kort vejledning ses i afsnit Det er muligt at anvende søgefunktionen i online-bestillingen. Man kan søge på et komponentnavn, en program eller et programnavn. Brugernavn og er tidligere sendt til den underskriftsberettigede person på laboratoriet. Man bedes oplyse DEKS om ændringer relateret til den underskriftsberettigede person. De laboratorier som ikke allerede har brugernavn og password, kan bestille det hos DEKS, dog kun et pr. laboratorium. Bogstaverne efter programn angiver hvilket land EQA-programmet kommer fra. For eksempel er n for et EQA-program fra Labquality i Finland fire tal efterfulgt af FIN, EQA-programmer fra England er fire tal efterfulgt af UK, fra Sverige, EQUALIS, efterfølges tallene af SE osv. Den program DEKS bruger, er forskellig fra den program de andre EQA-organisationer bruger. Lad dig ikke forvirre af det når du modtager en udenlandsk rapport. Bestillingsformularen for 2007 findes på hjemmesiden, og er også vedlagt mer og Materialer 2.7 Kort om IVD-direktivet og CEmærkning Produkter som skal CE-mærkes af producenterne, er blandt andet analyseapparatur, reagenser, kalibratorer, interne kontrolmaterialer og prøvekit. Imidlertid skal kvalitetskontrolmaterialer, der anvendes i eksterne EQA-programmer samt internationalt certificerede referencematerialer ikke CE-mærkes. Bemærk endvidere at der IKKE er krav om at benytte apparatur, reagenser og kalibrator fra samme producent Har du spørgsmål i forbindelse med IVDdirektivet, CE-mærkning eller indberetning af utilsigtede hændelser, så kontakt DEKS. 2.8 Nye eksterne samarbejdsprojekter Metrologi i kemi i Danmark DEKS er blevet budt med i DANIAmet, som er det koordinerende organ for metrologi i Danmark. Formålet for DEKS er at være serviceorgan for jer. Vi vil gerne hjælpe med at få potentielle laboratoriemedicinske reference- analysemetoder anerkendt eller potentielle referencematerialer anerkendt og optaget på JCTLMs, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine s, lister. Nordisk samarbejde om ordinalskala Ordinalskala! Nyt ord igen! Analyseresultater fra teststrimler så som +/-svar afgives på en ordinalskala. Statistisk håndtering af sådanne svar kan være vanskelig, men er mulig. En gruppe fra EQAnord har taget fat på problemet. Det er planlagt at erfaringerne vil blive fremlagt og diskuteret på DEKS Brugermøde september

13 3. Nyt om DEKS EQA-programmer for EQA-programmer for molekylærbiologiske teknikker Både inden for mikrobiologi og klinisk biokemi finder de molekylærbiologiske teknikker stadig større anvendelse og udbredelse. Det afspejler sig i dette års katalog ved at de molekylærbiologiske EQA-programmer har fået deres eget underafsnit inden for respektivt mikrobiologi og klinisk biokemi. Inden for klinisk biokemi er antallet af EQAprogrammer væsentligt forøget. DEKS har EQA-programmer fra alle de europæiske EQA-organisationer som tilbyder molekylærbiologiske programmer, fra nogle har vi alle oplysninger, fra andre kender vi endnu kun titlen på EQA-programmet i form af den tilhørende sygdom. 3.2 To nye EQA-programmer til klinisk immunologi Heldigvis er der så stor interesse for at udvide kvalitetssikring i klinisk immunologi at to nye EQA-programmer blev introduceret i 2006 som pilotprojekter. De faldt så heldigt ud at DEKS vil fortsætte dem, og de tilbydes nu som egentlige EQA-programmer, Thrombocytsuspension og Hæmoglobin i plasma fra SAG-M blod Trombocytsuspension : 3466 DK. Prøvematerialet er fra en thrombocytpool, og laboratorierne vil få tilsendt ca. 30 ml. De parametre deltagerne skal undersøge er trombocytindhold, leukocytindhold, ph og swirling Hæmoglobin i plasma fra SAG-M blod : 3253 DK. met er også anvendeligt for de klinisk biokemiske afdelinger i forbindelse med kvalitetssikring af bestemmelsen af hæmoglobin i hæmolyserede prøver, idet koncentrationen af frit hæmoglobin bestemmes spektrofotometrisk. Prøvematerialet er supernatanten fra SAG-M blod, som har været opbevaret i blodposer. 3.3 PSA Labquality har udviklet et program for PSA med god kvalitet, program 3399 FIN. Der anvendes ægte prøvematerialer i programmet, og der er tilknyttet internationalt kendte eksperter som rådgivere på det. Koncentrationsintervallerne har hidtil været meget relevante, både for total PSA såvel som frit og konjugeret. Dette program anbefales til alle laboratorier, der tilbyder PSA målinger. met udbydes som et såkaldt escheme. Resultater indberettes via Labqualitys hjemmeside og rapporterne genereres automatisk og hentes hjem af brugeren over internettet. 3.4 Chromogranin A : 3458 NO. På nordisk plan arrangerer Afdelingen for medicinsk biokemi, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge, et EQA-program for neuropeptidet Chromogranin A, som bl.a. er en tumormarkør. Der er en årlig udsendelse med 3 flydende humane plasmaprøver fra patienter i forskellige niveauer. Prøverne analyseres i dobbeltbestemmelse. met kan bruges som test for spredning (tilfældig variation), for akkuratesse (bias) og for linearitet. 3.5 IT-hjælpeprogram : 2068 DK. Med et lille softwareprogram til din analysemaskine kan månedens HK-resultater udtrækkes automatisk. Selv om du tror at det ikke kan lade sig gøre for din afdeling, har DEKS endnu ikke mødt eksempler på det, tværtimod. For de laboratorier, der allerede har fået det installeret, har det givet en besparelse på en arbejdsdag om måneden, og samtidig er du sikker på at data er rigtigt overført uden skrive- eller regnefejl. 13

14 Det udtræk programmet laver, kan du også lægge ind i et regneark, hvis du f.eks. bruger et regneark til at skaffe overblik over dine kontroldata. 3.6 Referencemetodeværdier Der opgives referencemetodeværdier, når det er praktisk og økonomisk muligt. DEKS opgiver bl.a. sporbare targetværdier i hæmoglobin og glucose-programmet (3045 DK, 3515 DK), og ydermere er der er targetværdier på HbA 1 c efter DCCT-metoden (3044 FIN), på Vitamin D metabolitter (3039 FIN), Hormonprogrammet på prøve B 3 gange om året på 1-2 komponenter (3118 FIN), Almen Klinisk Biokemi (3008 FIN), samt i Spermatozo-programmet (3060 DK). Bemærk at alle de anbefalede programmer får tilskrevet targetværdier med referencemetoder på flydende materiale for at undgå matrixeffekter. 3.7 Almen praksis DEKS tilbyder laboratoriekonsulenterne (LKO) at bestille diverse eksterne kvalitetssikringsmaterialer i ønskede mængder til deres egne programmer. Kontakt DEKS for yderligere information og se på DEKS hjemmeside under Katalog og bestilling og videre under Almen praksis, EQA-materialer. Det er endvidere muligt at få eksterne kvalitetssikringsprogrammer til alle de analyser som hyppigst udføres i almen praksis. Det er muligt at bestille alle komponenter enkeltvis. DEKS tilbyder også programmer til komponenter hvor der endnu ikke foreligger specificerede kvalitetskrav fra PLO, så som Almen urinkvalitetsprogram til teststrimler. Det omfatter 19 egenskaber (3521 DK). 3.8 Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Mikrobiologiprogrammer fra Labquality bedes bestilt inden den 17. november

15 4. Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage DEKS kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren, men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS kommissorium dvs., at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte den internetbaserede onlinebestilling, via eller bestillingsformularen der er vedlagt mer og Materialer. Årsbestillingen Bestillingsformularen udfyldes og sendes online eller i papirversionen til DEKS senest den 1. december Bestilling af mikrobiologiprogrammer fra Labquality, sendes senest den 17. november Bemærk at DEKS benytter en årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer til internt brug på laboratorierne. Dette medfører besparelser, som kommer brugerne til gode. Se næste afsnit. Det tilstræbes, at rettidigt bestilte, lagerførte materialer af denne art fremsendes til laboratorierne i uge 4 i år Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb af DEKS egne kalibrerings- og kontrolmaterialer forsendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger skal være DEKS i hænde senest dagen før Priser, gebyrer og rabatter Alle priser er eksklusiv moms, og der tages forbehold for trykfejl. Når mer og Materialer trykkes, er der enkelte programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Hvis den endelige pris afviger meget, krediterer eller debiterer DEKS differencen. Til de kalibrerings- og kontrolmaterialer der er bestilt før fristen for årsbestillingen udløber, giver DEKS rabat i form af gratis fakturering og gratis forsendelse. Dette gælder dog ikke forsendelsesomkostninger til Grønland, Island og Færørerne. Forsendelsespriser er efterfølgende : Fakturering: 90 kr. + moms Forsendelse: 72 kr. + moms Forsendelse på tøris: 127 kr. + moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på 200 kr. + moms. Kurerpost og forsendelse fra udlandet Ved brug af kurerpost og ved forsendelse fra udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen. Brugermødet I forbindelse med brugermødet er fristen for tilmelding den 30. juni. Herefter er afgiften højere. Vi håber på den måde at få folk til at tilmelde sig i god tid. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmelding til DEKS brugermøde. Eventuelt afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser: 430 kr. + moms for ikke-akademikere og 600 kr. + moms for akademikere. Tilmelding eller afmelding efter programstart I visse tilfælde er det muligt at deltage i de anførte kvalitetssikringsprogrammer, selvom 15

16 man tilmelder sig efter at en eller flere kontrolomgange er afviklet. Prisen reduceres tilsvarende. Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontrolomgange er afviklet, krediterer DEKS de resterende kontrolomgange. Dog skal det bemærkes, at der pålægges et administrationsgebyr på 90 kroner +moms Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Faktureringen foretages af DEKS. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. Alle programmer betales i princippet forud. Dog sker fakturering af årstilmeldingen i forbindelse med forsendelsen af hovedleverancen af kalibrerings- og kontrolmaterialer Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i BG-Banks Tåstrupafdeling, Køgevej 107, DK-2630 Tåstrup: Girokonto (reg. 9543) Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. DEKS SE-nummer er IBAN: DK SWIFT/BIC: DABADKKK 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Vedrørende henvendelser, se titelbladet i dette katalog. Bemærk at brug af , fax og brev foretrækkes. Hvis der er tale om henvendelser med forbedringsforslag eller afvigelser, anbefaler DEKS, at online-formularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se næste afsnit og sidste side i dette katalog Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v. Indberetningsskemaet er en formular til at rapportere afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS. Den findes i dette katalog på sidste side. Anvend alternativt online-formularen på DEKS hjemmeside eller en . Sådanne henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. "DEKS informerer". Brug af indberetningsskemaet eller online-formularen er en hjælp til, at emnet får en korrekt behandling af DEKS. Din henvendelse vil, sammen med beskrivelsen af hvorledes DEKS har behandlet sagen, indgå som dokumentation i DEKS kvalitetssystem Kort vejledning til online-bestilling Fra DEKS hjemmeside (www.deks.dk) kommer man via menuen til online-bestillingssystemet. Her logger man på ved at skrive sit brugernavn og sin adgangs, som man tidligere har fået tilsendt fra DEKS. Almindelig bestilling Der er fire trin i en bestilling: 1) Finde de programmer og materialer man vil bestille, og vælge det ønskede antal. Husk at tryk på GEM. 2) Gå til indkøbskurven og tilknytte nye kontaktpersoner eller godkende kontaktpersonerne fra sidste år. Kontaktpersonen skal godkendes. 3) Gå videre til endelig bestilling hvor man gennemser sine valg og skriver evt. rekvisitionsnummer og kommentar til DEKS. 4) Afsende bestillingen. Ligesom sidste år, er de eksisterende kontaktpersoner allerede opført. Derudover kan nye kontaktpersoner kopieres efter den første indtastning. Endelig husker systemet uafsluttede bestillinger indtil næste gang, man logger på. Efter afsendelse af ordren vil den snarest blive bekræftet af DEKS. Genbestilling Såfremt man ønsker at genbestille de samme programmer, som man fik sidste år, kan dette klares med to klik (klik på Sidste års bestillinger og dernæst på kopier sidste år ). Herefter er det muligt at rette, slette og tilføje programmer. Søgning Hvis man kun ønsker at se programmer inden for f.eks. immunologi, kan man søge på immunologi i søgeboksen. Det er også muligt at søge efter alle de programmer der indeholder en given komponent, f.eks. natrium. Fritekstsøgning og søgning på program er naturligvis stadig mulig. Yderligere hjælp Klik på? efter du er logget på. Der er yderligere hjælp at hente. 16

17 4.2.4 Udsendelsesdatoer Igen i år vil udsendelsesdatoerne for afvikling af programmerne kunne findes på DEKS hjemmeside under Katalog og bestilling. Ultimo januar vil man kunne se de tilgængelige datoer for hele året. Herefter bliver kalenderen løbende opdateret, efterhånden som vi modtager yderligere informationer om udsendelsesdatoerne Forsendelse af Biologisk materiale Særlige regler gælder for transport af farligt gods så som infektiøst biologisk prøvemateriale på land og i luft. Danmark har således tiltrådt ADR-konventionen. Den nu gældende er ADR2005. I 2007 udkommer ADR Diagnostiske prøver bør nu betegnes fx Biologisk materiale, kategori B. Definition Biologisk materiale, kategori B, UN 3373, så som kliniske prøver og diagnoseprøver, er ethvert materiale, der blandt andet omfatter blod og dets bestanddele, som kan indeholde en patogen substans af kategori B, hvilket omfatter infektiøst materiale der ikke er af kategori A. Prøver fra patienter med hepatitis-, HIV- eller herpesinfektion indgår i kategori B. Undtagelse: Prøver, UN 2814, som mistænkes at indeholde patogener af kategori A, så som ebolavirus, rabiesvirus og andre vira, sendes efter andre regler. Kontakt Beredskabsstyrelsen og få anvisning. Emballage 1) Primæremballagen er prøverøret, som skal have tætsluttende låg eller prop. Hvis flere primærbeholdere anbringes i en sekundær emballage, skal de holdes adskilte. Mellem den primære emballage og den sekundære skal der være anbragt tilstrækkeligt absorberende materiale til at absorbere hele indholdet af primærbeholderne. 2) Sekundæremballagen skal være tæt og nedpakket med egnet stødabsorberende materiale i yderemballagen. 3) Yderemballagen skal være mindst 10 * 10 cm 2. Mærkning Yderemballagen skal mærkes med UN 3373 skrevet i en ruder som er vendt på spidsen. Biologisk materiale, kategori B skal der stå for infektiøst materiale og Biologisk materiale, exempt human specimen eller blot Biologisk materiale skal der stå hvis prøven ikke er infektiøs. Exempt betyder undtaget, fritaget. Kommentarer Biologisk materiale, kategori B behøver ikke godsdeklaration eller skriftlige instruktioner. Chauffører og andet personale, som transporterer prøverne, behøver ikke at være specielt uddannede til at transportere farligt gods. Biologisk materiale, kategori B skal emballeres i emballager af god kvalitet, som er stærke nok til at modstå de stød og belastninger, der kan forventes under transport og omlæsning. Emballager skal være lukkede på en sådan måde at indholdet ikke kan slippe ud på grund af vibrationer eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer under normale transportforhold. Således skal den sekundære emballage kunne tåle et fald på 1,2 m og den primære en trykforskel på 95 kpa. Der er ikke krav til en formel godkendelse af emballager. En sekundær emballage kan for eksempel bestå af en flamingoform, hvori er lagt et absorberende materiale ( ble ), og det hele derefter lagt i en plastpose med lynlås, som lukkes tæt Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Når et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der rekvireres en begrænset mængde ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. Hvis et laboratorium i hver udsendelse ønsker at modtage ekstra prøvemateriale, kan dette effektueres mod yderligere betaling, se Liste over mer og Materialer. Kontakt om nødvendigt DEKS Ved modtagelse af pakker fra DEKS Vi anmoder laboratorierne om altid at åbne pakker fra DEKS, der ankommer til laboratoriet, selvom den kontaktperson der står på pakken, ikke er tilstede. Der vil som regel altid stå på pakken, hvis den skal anbringes på køl eller frost, men åben alligevel altid pakkerne for at sikre jer, hvad indholdet er. Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til en gruppe eller en afdeling i stedet for til en kontaktperson. Hvis modtageadressen skal ændres, bedes I sende en til: Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er 17

18 vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Dette gælder principielt også information om hvilke laboratorier, der deltager i de tilbudte programmer. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse andre kolleger om hvilke laboratorier, der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS f.eks. hjælpe nye deltagere i at vælge program eller fremme diskussionen blandt de involverede laboratorier i tilfælde af afvigende resultater. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt smittefarlige. Dette gælder også for de materialer, som er dækket af følgende generelle sikkerhedskrav: Indsamlede blodportioner fra donorer der individuelt er testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Disse sikkerhedskrav er generelt opfyldt i herværende kontrolprogrammer. For nogle programmer er denne screening dog kun gennemført på pools af patientprøver (<10 patientprøver pr. pool), hvilket med moderne reagenser også anses for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved en del af mikrobiologiprogrammerne inklusive virusscreeningsprogrammerne gælder ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer og dermed være i risikogruppe B(ADR-konventionen) f.eks. Epstein-Barr virus og hepatitis C. DEKS sender udelukkende materialerne til laboratorier, der er vant til at håndtere patientprøver på forsvarlig vis Produktansvar DEKS har tegnet en produktansvarsforsikring, som dækker sædvanlige forhold, dog ikke smitte for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C, hvorfor DEKS tager forbehold i denne sammenhæng. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 18

19 5. Laboratorierne og programmerne 5.1 Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Til interesserede laboratorier kan DEKS om muligt oplyse om kvalitetssikringsprogrammer eller -materialer, der dækker komponenter, som ikke er omtalt i mer og Materialer. 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter DEKS det samme nummer fra år til år, DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet bedes udpege en eller eventuelt flere kontaktpersoner eller gruppe af personer (f.eks. kvalitetssikringsgruppen c/o person ), der modtager prøver og rapporter m.m. fra DEKS. DEKS anbefaler at kontaktgruppen /- personen er ansvarlig for korrekt opbevaring af prøverne inden analyse, eventuel forbehandling og fordeling til analysepladsen og for fordeling af rapporterne i laboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere en adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v. Ved indrapportering af resultater fra flere udstyr gøres opmærksom på, at dette ofte kræver et nyt DEKS-nummer og en ekstra tilmelding til det pågældende program med dertil hørende fuld pris. Til en del programmer kan der bestilles ekstra kontrolmateriale, men kun indrapporteres et resultat Andre laboratorienumre Det laboratorienummer, som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer. Første ciffer er "4", og de sidste tre cifre er DEKS-nummeret. Bemærk at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. 5.3 r Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programn efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af programmet (se afsnit 2.5). Disse "permanente" programr identificerer programmet fra år til år således, at rne kan anvendes ved bestilling og identifikation i en analysevejledning eller i en kvalitetsmanual. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og blive erstattet af et andet. En væsentlig komponent kan overgå til et andet program, eller programmet kan blive ændret så meget, at det tildeles en ny program. 5.4 Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog. I kolonnen Komponent og synonym er der listet alle de komponenter, som dækkes. For de eksterne kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, findes en nøgle til at identificere hvilke materialer som dækker givne klinisk biokemiske komponenter, se kapitel 7. Alle de programmer eller materialer der dækker en given komponent, kan nemt findes via søgning i online-bestillingen via Skriv navnet på komponenten i 19

20 søgefeltet. Se mere om online-bestillingen i afsnit Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse. I praksis kan det være umuligt at skaffe materialer, som samtidig modsvarer autentiske patientprøver på en rimelig måde. En anden årsag kan være, at det på forhånd vides, at kontrolmaterialet er uegnet til analyse af den pågældende komponent. 5.5 Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra mer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives, kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 20

21 6. Kommunikation og uddannelse 6.1 DEKS Brugermøde 2007 : 1006 DK, 1008 DK. Brugermødet i 2007 er det elvte i rækken af DEKS Brugermøder. Det afholdes på OCC (Odense Congress Center) den 19. og 20. september. Indhold: Fælles sessioner for alle laboratoriespecialer Specielle sessioner for hvert af de faglige specialer Kursus i kvalitetssikring Posterudstilling (deltagere opfordres til at vise postere på mødet) Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter Workshops Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af mødet eller at være foredragsholder, er meget velkomne. Send gerne en til: Der er mulighed for at følge udviklingen på DEKS hjemmeside. En mere detaljeret oversigt over det aktuelle mødeprogram udsendes i maj 2007 i DEKS informerer. Tilmelding til brugermødet kan foretages online eller via bestillingsformularen Mødeafgift Mødeafgiften fremgår af bestillingsformularen. Evt. afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Der opkræves ikke faktureringsgebyr ved tilmelding til brugermødet. For ansatte i organisationer eller firmaer, der ikke er brugere af DEKS programmer, er deltagerafgiften kr. Bagatelgrænse som bruger af DEKS er: 5000 kr. pr. år Hotel : 1008 DK. Bestilling af hotelværelse på OCC til overnatning mellem den 19. og 20. september 2007, foretages til DEKS. Deltagerne bør bestille værelser i god tid før mødet, da der er begrænset antal værelser til rådighed. Reservering sker efter først-til-mølle princippet og kun så længe der er ledige værelser. Bestillinger er bindende efter den 1. september DEKS opkræver afgiften såfremt, det ikke lykkes at afsætte det afbestilte værelse til andre deltagere. 6.2 Kollegial brugertelefonbog : 1011 DK DEKS udarbejder en telefonliste over brugerne med oplysning om telefon, fax, og postadresse. Den kollegiale telefonbog kan kun bestilles af kolleger i medicinske laboratorier, og den er omfattet af copyright. Kolleger eller laboratorier, som ikke ønsker at blive optaget i telefonbogen, bedes meddele dette til DEKS udgaven af brugertelefonbogen udsendes i marts-april DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev : 1013 DK "DEKS informerer" udsendes sædvanligvis 4 gange pr. år til cirkulation på hvert laboratorium. I Liste over mer og Materialer kan man bestille en personlig kopi. DEKS informerer offentliggøres også på DEKS hjemmeside. Det elektroniske nyhedsbrev udsendes som et supplement til DEKS informerer, og alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på 21

22 6.4 EQAnews : 1014 DK EQAnews er et internationalt kvartalsskrift, som afspejler udviklingen af kvalitetssikring indenfor laboratoriemedicin. Tidskriftet retter sig mod arrangører af eksterne kvalitetssikringsprogrammer, men læses også ofte af andre med interesse for kvalitetssikring. EQAnews ejes og udgives af EQALM. Se EQALM s hjemmeside EQAnews udsendes fra DEKS, Herlev Hospital. Kontakt Susanne Biron hos DEKS. 6.5 Deltagerbevis : 1005 DK Dette er et dokument, der bekræfter laboratoriets tilmelding til DEKS eksterne kvalitetssikringsprogrammer i det indeværende kalenderår, og kan rekvireres på Liste over mer og Materialer. Anfør navnet på laboratoriet der ønskes nævnt på deltagerbeviset. Deltagerbeviset leveres i marts-april

23 7. Komponentliste for de forskellige HK kontrolmaterialer Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne. Komponent; kvantitetsart NPU- Enhed HK02 Drug HK02 Alanintransaminase; katk. (ALAT) DNK05051 U/L X Albumin (66 458); stofk. NPU01132 µmol/l X Antitrypsin (54 000); stofk. NPU03303 µmol/l X Amylase; katk. DNK05020 U/L X Amylase, pancreastype; katk. DNK05159 U/L X X Aspartattransaminase; katk. (ASAT) DNK05032 U/L X Basisk phosphatase; katk. DNK05033 U/L X Bilirubiner; stofk. NPU01370 µmol/l X Bilirubiner, konjungeret; stofk. NPU17194 µmol/l X Calcifediol + 25-Hydroxyergocalciferol; stofk. (25-Hydroxy-vitamin D3+D2) NPU10267 nmol/l X Calcium(II); stofk. NPU01443 mmol/l X Calcium(II)-ion, fri; stofk., (ph = 7.40) NPU04144 mmol/l X Cancer-antigen 125 NPU01448 X 10 3 arb.enh./l X Carbamazepin; stofk. NPU01457 mol/l X Carbamid; stofk. NPU01459 mmol/l X Carbondioxid; stofk. NPU01472 mmol/l X X Carcinoembryonalt antigen; massek., (CEA) Special HK06 NPU19719 µg/l X X Chlorid; stofk. NPU01536 mmol/l X Cholesterol + ester; stofk. NPU01566 mmol/l X Cholesterol + ester, i HDL; stofk. NPU01567 mmol/l X Cholesterol + ester, i LDL; stofk. NPU01568 mmol/l X Cholesterol + ester, i VLDL; stofk. NPU01569 mmol/l X Choriogonadotropin, arb. stofk. NPU01572 IU/L X Choriogonadotropin+betakæder, arb. stofk. NPU01582 IU/L X Cobalamin; stofk. NPU01700 pmol/l X Cortisol; stofk. NPU01787 nmol/l X Proinsulin C-Peptid NPU03247 nmol/l X C-reaktivt protein ( ); stofk. NPU01423 nmol/l X X Creatininium, stofk. NPU18016 µmol/l X Creatin-kinase, total; katk. DNK05044 U/L X Creatin-kinase, MB; massek. NPU19750 µg/l X Digoxin; stofk. NPU01886 nmol/l X CRP Høj HK02 23

24 Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne. Komponent; kvantitetsart NPU- Enhed HK02 Drug HK02 Digitoxin; stofk. NPU04786 nmol/l X Estradiol total; stofk. NPU01972 nmol/l X Estradiol fri; stofk. NPU01974 nmol/l X Ferritin ( ); stofk. NPU03899 pmol/l X Ferroxidase (Ceruloplasmin) (134000); stofk. NPU02041 µmol/l X -1-Føtoprotein; arb. stofk. NPU int.unit/l X Folat; stofk. NPU02070 nmol/l X Follitropin (FSH) NPU04014 IU/L X Glucose; stofk. NPU02192 mmol/l X gamma-glutamyltransferase; katk. DNK05119 U/L X Gentamicin stofk. (Gentamycin) NPU02164 µmol/l X Haptoglobin (86018); stofk. NPU02318 µmol/l X Homocystein (total); stofk. NPU04073 µmol/l X Hydrogencarbonat; stofk. NPU02410 mmol/l X Immunglobulin A ( ); stofk. NPU02476 µmol/l X Immunglobulin E ( ); arb. stofk. NPU int. enh./l X Immunglobulin G ( ); stofk. NPU02481 µmol/l X Immunglobulin M ( ); stofk. NPU02488 µmol/l X Insulin (5807); stofk. NPU20182 pmol/l X Jern; stofk. NPU02508 µmol/l X Kalium-ion; stofk. NPU03230 mmol/l X p(vb)- Lactat; stofk. NPU03944 mmol/l X Lactatdehydrogenase, katk. DNK05072 U/L X Lactatdehydrogenase H4; katk., (LD1) DNK05042 U/L X Lamotrigin; stofk. NPU08732 µmol/l X Lipoproteinlipase; kat.k. (Lipase) DNK05195 U/L X Lithium-ion; stofk. NPU02613 mmol/l X Lutropin; arb. stofk., (LH) NPU02618 int. enh./l X X Magnesium(II); stofk. NPU02647 mmol/l X -2-Microglobulin (11 731); stofk. NPU02817 nmol/l X Natrium-ion; stofk. NPU03429 mmol/l X Orosomucoid (Surt -1 Glycoprotein); stofk. NPU02948 µmol/l X Opløst substans; molal (osmolalitet) NPU03433 mmol/kg X Oxcarbazepin (monohydroxycarbamezapin); stofk. NPU03902 µmol/l X Paracetamol; stofk. NPU18232 mmol/l X Special HK06 CRP Høj HK02 24

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Forord. Kære læser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Mange deltagere, referencemetodeværdier, re-analyse over mange år, samt unikke oplysninger og genuin matrice er fem egenskaber der hver især kan tilføre et EQA-program ekstra værdi. HK-programmet

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

Januar Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol

Januar Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2009 Opgørelse af resultater på HK07, indberettet af brugerne i perioden 1/6 2008 til 1/11 2008 Referencemetodeværdi for glucose

Læs mere

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau.

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau. HK12 Biokemil Human langtidskontrol Pakningsvedlæg, version 9 HK12 Biokemi, Human langtidskontrol EQA-serum Kontrolmateriale December 2015 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt humant

Læs mere

DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af.

DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af. Forord Kære læser DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af. Vi rådgiver jer i jeres daglige arbejde med mere eller mindre akutte forhold inden for analysekvalitet.

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2009 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Med den mest omfattende

Læs mere

Nyhedsbrev Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at tilmelde jer nyhedsbrevet på DEKS hjemmeside, da I så vil modtage beskeder og nyheder hurtigt.

Nyhedsbrev Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at tilmelde jer nyhedsbrevet på DEKS hjemmeside, da I så vil modtage beskeder og nyheder hurtigt. Forord Kære læser Valg af EQA-programmer For at få størst muligt udbytte af jeres deltagelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer vil jeg opfordre jer til at tilmelde jer danske programmer, hvor det

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej står der at alle forsendelser af biologisk prøvemateriale,

Læs mere

www.norgren.com Norgren international salg og service

www.norgren.com Norgren international salg og service Norgren international salg og service www.norgren.com Logoet, 'Norgren' og 'IMI' er registrerede varemærker. IMI Norgren Limited 2007. Af hensyn til udviklingspolitiken forbeholder Norgren sig retten til

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore 2 KØB ONLINE MED SIKKERHED EN Webstore, DU KAN HAVE TILLID TIL VÆLG DE RETTE PRODUKTER HURTIGT l Over 10.000 lagerførte produkter

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej (ADR 2013), står, der at alle forsendelser af biologisk

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S 26/.29 navn lab sygehus gade postnr by land Retur Adresse: Afd 9, DK 6 Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i 29 af KOAG. Med venlig hilsen.

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02 Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02 Medarbejder jo [Vælg datoen] Indhold Introduktion til MASCOT SmartStore... 3 Ordforklaring:... 3 Adgangskode... 3 Administrator... 3 Brugernummer... 3 Frigiv

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq Hjælp til profiler i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Gennemgang af klinik profiler... 3 2.1 Klinik profiler... 3 2.2 Oprettelse af klinik profiler... 4 2.3 Profil oplysninger...

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

VILKÅR & BETINGELSER

VILKÅR & BETINGELSER VILKÅR & BETINGELSER Handelsbetingelser og vilkår Uptowngirl Alle produkter, sessioner, rådgivninger, kurser, fysisk træning, uddannelser, forløb, foredrag og workshops udbydes af: Uptowngirl v. Merete

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere