INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Analyser: Andersen & Martini A.P. Møller - Mærsk Danionics Danske Bank Djurslands Bank EDB Gruppen Forstædernes Bank GN Store Nord H+H International Lastas Maconomy Spar Nord Formueinvest OMX Schouw & Co Sydbank TK Development Torsana TrygVesta UP Århus Elite

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned De internationale aktiemarkeder, og især de europæiske herunder også det danske, blev i oktober drevet af købstilbud eller spekulationer om mulige tilbud. Både de direkte fremsatte tilbud påvirker kursdannelsen, typisk ved at selskabets aktier naturligvis må tillægges en præmie, og ved at det købende selskab falder, da investorerne i udgangspunktet vurderer, at præmien er for høj. Men den indirekte effekt påvurderingen af andre selskaber med tilsvarende aktiver og aktiviteter er efterhånden mindst lige så betydende for det aktuelle niveau på aktiemarkedet... side 3 Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Den store nyskabelse på aktiemarkedet har kapitalfondene ikke været, men de er i forhold til det danske aktiemarked rykket en klasse op, hvad størrelse af de potentielle opkøb angår. Afnoteringen af ISS, købstilbuddet på Københavns Lufthavne og interessen for TDC er klare eksempler på, at fondene kan løfte meget større opgaver end tidligere. Med udsigt til et fortsat lavt renteniveau må man forvente, at kapitalfondene vedbliver at være aktive, og deres tilstedeværelse har fået afgørende betydning for kursdannelsen på de børsnoterede aktier... side 5 Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Carlsberg, TDC, Novo Nordisk, Novozymes, Østasiatiske Kompagni, Jyske Bank... side 8 ANALYSER Andersen & Martini 2550D.ANDE Maconomy 4510C.MAMY A.P. Møller - Mærsk 2030A.APMØ Spar Nord Formueinvest 4020D.NOHV Danionics 4520D.DACA OMX 4002D.OMXA Danske Bank 4010A.DANB Schouw & Co 2010B.SCHO Djurslands Bank 4010D.DJUR Sydbank 4010B.SYDS EDB Gruppen 4510C.EDBG TK Development 4040D.TKDE Forstædernes Bank 4010B.FORS Torsana 3510D.TORS GN Store Nord 3510A.GNST TrygVesta 4030B.TRYG H+H International 1510B.HENB UP 3020D.UPBE Lastas 2550D.LAST Århus Elite 2530D.ÅREL 3

4 4

5 MARKEDSKOMMENTAR KØBSTILBUD DRIVER AKTIERNE MENS OLIEN TRÆKKER NED De internationale aktiemarkeder, og især de europæiske herunder også det danske, blev i oktober drevet af købstilbud eller spekulationer om mulige tilbud. Både de direkte fremsatte tilbud påvirker kursdannelsen, typisk ved at selskabets aktier naturligvis må tillægges en præmie, og ved at det købende selskab falder, da investorerne i udgangspunktet vurderer, at præmien er for høj. Men den indirekte effekt på vurderingen af andre selskaber med tilsvarende aktiver og aktiviteter er efterhånden mindst lige så betydende for det aktuelle niveau på aktiemarkedet De internationale aktiemarkeder var i oktober drevet af en høj overtagelsesaktivitet. Det er ikke alene de store kapitalfonde, hvis tilstedeværelse synes at have haft en overraskende stor effekt i hele 2005, men også industrielle aktører har været særdeles aktive. I Europa har det bl.a. præget finanssektoren, men set med danske øjne har især fornyet M&A aktivitet i telesektoren og spekulationer omkring britiske P&O Ports givet anledning til overvejelser omkring værdiansættelsen af hhv. TDC og A.P. Møller Mærsk. Den spanske telekoncern Telefonica har budt på den engelske O2, og prisniveauet fik tilsyneladende den anden bejler Deutsche Telekom til at trække sig. Det høje niveau gav anledning til fornyet optimisme om, hvilken pris man kan forvente for det bud, som synes at være forestående på TDC. P&O Ports, som i konkurrence med APM Terminals globalt driver en række havne med containerterminaler, er i spil, og spekulationerne går i retning af, at Dubai Ports vil tilbyde en pris, som til sammenligning vil sandsynliggøre skjulte værdier på ca. 15 mia. kr. i A.P. Møller Mærsk. Det synes ikke oplagt, at APM Terminals ønsker at møde dette bud, hvilket umiddelbart tolkes positivt. Oktober måned har i øvrigt været præget at en begyndende frygt for stigende inflation og stigende renter, ligesom der var fokus på udpegelsen af en ny chef for den amerikanske centralbank. Selv om der faktisk overvejende blev offentliggjort pæne kvartalsmeddelelser fra de store internationale selskaber fokuserede markedet mere på flere selskabers afdæmpede holdning til væksten i MSCI World faldt i løbet af måneden med 1,9% i lokal valuta og 3,0% målt i dollar. Bort set fra MSCI Far East, var der fald i alle regioner. Fjernøsten steg 0,7%, og Japan skilte sig ligesom i september måned særligt ud med en stigning på 1,5%. MSCI Europe faldt mere end det globale indeks, nemlig med 2,8% i lokal valuta. Norge og Italien faldt hhv. 8,0% og 6,4%, hvor det for Norges vedkommende tilskrives et fald i olieprisen. Mod den faldende tendens i Europa gik Schweiz, som steg 1,6%, som eneste europæiske børs med stigning i oktober. Det danske marked faldt ligesom de fleste internationale markeder noget tilbage i oktober. Totalindekset faldt således hele 4,1%, mens C20, det tidligere KFX-indeks, faldt 3,7%. Største fald på sektorniveau oplevede Industri, IT og Energi med fald på hhv. 9,2%, 8,8% og 7,0%. 3

6 Telekommunikation, som alene indeholder TDC, oplevede den største fremgang nemlig på 4,3%, mens Forsyning, som alene indeholder NESA, steg 4,0%. Eneste sektorer derudover med positivt afkast i oktober er Forbrugsgoder og Finanssektoren. Markedet har fokuseret meget på forventningerne om et bud på TDC, som allerede i september måned blev bragt til torvs af Wall Street Journal. Det har lagt en del pres på TDC s ledelse, som imidlertid i lang tid var tilbageholdende med at kommentere forlydendet. Efter at have holdt investorerne hen har man dog meddelt, at man har modtaget interessetilkendegivelser, som ikke har karakter af et konkret bud. Det tolkes som om, at sagen klart er blevet meget aktuel. Generelt er spekulationer om opkøb et af de mest fremtrædende temaer, som driver aktiekurserne i øjeblikket. Også for ØK, der udsendte en foreløbig orientering om udviklingen i 3. kvartal, som på flere områder er forløbet bedre end ventet og derfor har givet anledning til en opjustering, spekuleres der nu i et muligt købstilbud. Uanset om man finder det sandsynligt eller ej, må det konstateres, at det skaber interesse om aktien. En anden potentiel opkøbskandidat er NKT Holding, som i første omgang er ved at blive viklet ud af sit hovedejerskab efter beslutningen om solvent likvidation af Potagua Kapital, har kunnet opjustere forventningerne. Endnu en direktør, nu for Nilfisk-Advance, følger Tom Knutsens eksempel og har ladet sig lokke af en attraktiv stilling som administrerende i et større børsselskab, i dette tilfælde svenske Assa Abbloy. Og også i dette tilfælde rekrutteres meget fornuftigt internt, hvilket for det første sikrer en kontinuitet, og for det andet ikke gør det vanskeligt for en eventuel ny industriel ejer at blive repræsenteret i topledelsen uden de store aftrædelsesomkostninger. Et selskab, hvor der reelt er sket noget på ejerfronten, er Parken. En ny og i offentligheden hidtil ukendt investor, Steen Larsen, har købt op i markedet af flere omgange og har bragt sin ejerandel op over 20%. Om dette er årsagen er nok uklart, men aktien er i den seneste måned steget med knap 20%, og har således på kort tid været en god investering. Det kan man til gengæld ikke sige om Bavarian Nordic, som med sin nedjustering endnu engang bringer ledelsens troværdighed mht. udsagn om fremtiden på spil. Men også de forventede tildelinger af ordrer på koppevaccine fra de amerikanske myndigheder er blevet forsinket. Aktien faldt over måneden med knap 12%. Efter i flere år ikke at have set alvorlige tilløb til nye børsintroduktioner var det i oktober en fornøjelse at byde velkommen til årets 2. debutant. TrygVesta fik da også en yderst kærlig velkomst, og siden den første noteringsdag den 14. oktober har investorerne lagt ca. 15 pct. til introduktionskursen. Kvartalssæsonen er skudt i gang, og som vanligt lægger Novo Nordisk og Novozymes tidligt ud. Førstnævnte med et usædvanligt stærkt kvartalsregnskab, som da også oversteg markedets forventninger, og gav anledning til en opjustering af 2005-forventningerne. Generelt vurderer vi, at aktiemarkedet i november måned vil blive stimuleret af en overvejende positiv nyhedsstrøm fra selskaberne i forbindelse med kvartalsrapporteringen. 4

7 KAPITALFONDENE HAR FÅET AFGØRENDE BETYDNING FOR KURSDANNELSEN PÅ AKTIER Den store nyskabelse på aktiemarkedet har kapitalfondene ikke været, men de er i forhold til det danske aktiemarked rykket en klasse op, hvad størrelse af de potentielle opkøb angår. Afnoteringen af ISS, købstilbuddet på Københavns Lufthavne og interessen for TDC er klare eksempler på, at fondene kan løfte meget større opgaver end tidligere. Med udsigt til et fortsat lavt renteniveau må man forvente, at kapitalfondene vedbliver at være aktive, og deres tilstedeværelse har fået afgørende betydning for kursdannelsen på de børsnoterede aktier Kapitalfondene tilbyder et alternativ til det etablerede aktiemarked. Hvis et børsnoteret selskabs aktie vurderes at handle for billigt, eller hvis selskabet har brug for løbende kapitalindskud, som aktiemarkedet ikke ønsker at stille til rådighed, vil kapitalfonde have en interesse i at overtage det pågældende selskab. En anden konstruktion er, når kapitalfondene vurderer, at selskabets bestanddele er mere værd hver for sig end i den nuværende samlede form, hvorfor man køber op for at splitte selskabet op. Kapitalfondene er vanskelige at kortlægge, da der løbende bliver skabt nye aktører, og da markedet i princippet er meget globalt. Vi har set både Goldman Sachs Capital på banen mht. ISS og sammenslutninger af amerikanske fonde i forbindelse med bud på TDC. Kapitalfondene har dog typisk et lokalt eller regionalt sigte for deres investeringer, idet nærhed og forståelse af selskaberne og de markeder de opererer på har stor betydning, ligesom ved alle andre investeringer. Australske Macquarie Airports, der har budt på Københavns Lufthavne, har omvendt specialiseret sig i branchen og investerer udelukkende i lufthavne. Deres tilstedeværelse har krævet nytænkning i prisfastsættelsen af aktier. Kapitalfondene belåner typisk virksomhedskøb op til det maksimale af, hvad kredit- og pengeinstitutter accepterer. Udgangspunktet for disse er ikke i så høj grad en rimelig aflønning af egenkapitalen, men en sikkerhed for, at renter og afdrag kan blive honoreret. Den lave rente har betydet, at det samme frie casflow (pengestrømme) kan honorere en lagt højere gældsætning. De væsentligste argumenter for, at værdien af en virksomhed typisk er langt højere for en kapitalfond, end den rimeligt kan værdiansættes på aktiemarkedet er: Når en kapitalfond overtager en børsnoteret virksomhed er der væsentlig større fleksibilitet mht. kapitalstrukturen. Kapitalfondene opererer med en langt højere fremmedkapitalandel, som særlig med den aktuelt meget lave rente har et markant lavere afkastkrav end kravet til afkastet af egenkapitalen. Kapitalfondene har en skattemæssig fordel af renteudgifterne på den betydelige gæld, som etableres til finansiering af opkøbene. Det er normalt, at de placerer holdingselskaber, hvor skat på de modsvarende avancer er nul eller lav, således at den betydelige gældsætning med større fordel kan foretages via fondene end via den børsnoterede virksomhed selv. 5

8 Endelig fremhæves det, at det på det operationelle plan er lettere at optimere en virksomheds værdi med kun én ejer end med en spredt ejerkreds, som et børsnoteret selskab har. Bl.a. hævdes det, at den meget kortsigtede optimering på kvartalsbasis, som de børsnoterede selskaber afkræves, er forhindrende for værdiskabelsen på blot lidt længere sigt. Kapitalfondene er typisk inde for over en 3-7 års periode at optimere værdien af en virksomhed. Det er interessant. For er det rigtigt, betyder det, at børsnoterede virksomheders ledelser ikke varetager aktionærernes langsigtede interesser om optimal værdiskabelse, fordi ledelserne bruger deres bestæber sig på at tilfredsstille aktiemarkedets kortsigtede behov for kvartalsvise meldinger om indtjeningsfremgang. Fremmedkapital, dvs. lån i kreditinstitutter, kan i dag opnås med en rente ned til 3,5-4,5% p.a. Afkastkravet for egenkapital er væsentligt højere, måske typisk 8-10% p.a. eller højere afhængigt af vurderingen af virksomhedens specifikke risiko. En normal børsnoteret virksomhed har normalt en meget høj egenkapitalandel, måske på 40-60%, når andelen opgøres til markedsværdi, dvs. egenkapitalen opgøres til, hvad markedsværdien af den samlede aktiekapital er på Fondsbørsen. Den optimale kapitalstruktur for en virksomhed i en kapitalfonds ejerskab er i princippet maksimal lånefinansiering, dvs. hvad man kan få kreditinstitutterne til at acceptere. Det kan typisk være en meget lille egenkapitalandel, måske ned til 10%. Den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) er derfor markant lavere, når en kapitalfond har trimmet kapitalstrukturen. Ifølge teorien skulle det ikke være af stor betydning for bedømmelsen af markedsværdien (af egenkapitalen), idet det blot hæver risikoen, og dermed burde hæve afkastkravet på egenkapital-andelen. Men det er altså her, at kapitalfondene har overbevist sine finansieringskilder, dvs. typisk pensionskasser og kreditinstitutter, om, at de bedre end det børsnoterede selskab selv kan håndtere risikoen ved den større finansielle gearing (højere gældsandel). Det betyder, at pensionskasserne og kreditinstitutterne ikke hæver deres afkastkrav tilsvarende. Uanset hvad teorien tilsiger. Det betyder, at de gammeldags værdiansættelsesmetoder, som tager udgangspunkt i vurderingen af egenkapitalen ikke længere anvendes. Selskaberne værdiansættes i stedet efter såkaldte LBO-modeller (Leverage Buy Out), som tager afsæt i værdiansættelse af den samlede virksomhed på gældfri basis. På samme måde, som man på balancen betragter virksomheden uden gældssiden, betragter man på driften alene driftsresultatet før finansiering og af-og ned-skrivninger på goodwill, som ikke har nogen kontant pengestrømseffekt. Lidt forenklet kan man sige, at man helt fjerner sig fra en vurdering af de underliggende aktiver, bort set fra, hvis man kan bruge dem i forbindelse med kontant kapitalfremskaffelse ved opsplitning og frasalg. Man værdiansætter den samlede virksomhed på gældfri basis (Enterprise Value) til, hvad afkastet af denne (EBITDA) kan honorere af gæld. I stedet for de gammeldags P/E-nøgletal, som er prisen for egenkapitalen pr. nettoindtjeningskrone, anvender man nu EV/EBITDA-multipler, som er prisen på virksomheden på gældfri basis pr. pengestrømskrone. Med det historisk lave renteniveau har den ny anskuelsesmåde betydet et voldsomt løft i værdiansættelserne efter de såkaldte LBO-modeller. For investorer i kapitalfondene og kreditinstitutterne, som har udlånt med sikkerhed i disse nye værdiansættelsesmodeller, kan man krydse fingre for, at markedet ikke vender tilbage til de gamle værdiansættelsesmodeller. Men selv ved anvendelse af LBO-modellerne vil en eventuel rentestigning få ganske kraftig 6

9 negativ effekt på værdiansættelsen. Det vil måske ikke ramme fondene direkte, da de har god mulighed for at låse renten af gælden fast over en 7-10 årig periode. Men hele formålet med kapitalfondenes virke er jo, at de skal realisere deres investeringer i virksomhederne inden for en kortere årrække, når de har gennemført den finansielle og operationelle restrukturering. Så hvis det generelle niveau for værdiansættelserne er faldet, må det forudses, at nogen kommer til at stå med tab. Man kan blot erindre om, hvad der skete, da IT-boblens værdiansættelsesmodeller stod af. Der blev dengang talt meget om ny økonomi, men den er der ikke meget tilbage af. Skattebesparelsen ved kapitalfondenes forskellige selskabsstrukturer er nok det mest rationelle argument for at acceptere en højere værdiansættelse, men dette punkt synes dog at være politisk følsomt. Uanset om man kan diskutere det langtidsholdbare i kapitalfondenes værdiansættelsesmodeller og deres evne til - bedre end de siddende ledelser i de børsnoterede selskaber - at gennemføre operationelle forbedringer af driften, må det konstateres, at deres tilstedeværelse kræver nytænkning i værdiansættelsen af de børsnoterede selskaber. Hvis et selskab er en potentiel kandidat for opkøb fra en kapitalfond, må man tillægge en præmie afhængig af sandsynligheden og afhængig af den merværdi, som en LBO-model værdiansætter virksomheden til. Vi har her foretaget en opstilling af de mere aktive kapitalfonde på det danske marked. Men en overordnet tendens er i øvrigt, at også amerikanske fonde nu opererer i Danmark, og at flere fonde pooler sig, så de kan løfte større virksomhedskøb, jfr. ISS og TDC. Axcel er vel nok den i offentligheden mest profilerede danske kapitalfond. Axcel ejer andele i 14 selskaber, der alle har et dansk islæt. Fonden køber og udvikler virksomheder med henblik på videresalg eller børsintroduktion. Man har både solgt virksomheder til andre kapitalfonde senest ved salget af Glud & Marstrand til ABN Amro Capital og til industrielle købere senest ved salget af NetTest til japanske Anritsu. Axcel mangler endnu at gennemføre sin første børsintroduktion af en investering. Der rådes over godt 6 mia. kr., der er stillet til rådighed af ATP, LD, Nordea, FIH samt flere pensionskasser og investeringsselskaber. Polaris er ligeledes en dansk baseret kapitalfond med et primært dansk, sekundært nordisk fokus. Interessen er rettet mod selskaber med en omsætning på mindst 150 mio. kr. og som er veletablerede virksomheder med et udviklingspotentiale. Polaris ejer andele i bl.a. Vest Wood og Louis Poulsen. Investorerne bag fonden består bl.a. af Danske Bank, A.P. Møller Gruppen, ATP, Topdanmark og flere pensionskasser. Fonden råder over 2,6 mia. kr. LD har i samarbejde med FIH i år oprettet LD Equity, der vil skille sig ud fra de øvrige investeringsfonde ved primært at være en aktiv mindretalsaktionær, hvor de øvrige typisk ønsker at sikre sig kontrol over selskabet. Fonden satser på at investere i selskaber med mellem 200 mio. kr. og 1 mia. kr. i omsætning. LD Equity har 2,4 mia. kr. til rådighed plus de værdier, der ligger i de ikke-noterede selskaber, som LD har skudt ind i en af de underliggende fonde. Nordic Capital er blandt de største nordiske kapitalfonde. Fonden har investeret i mere end 60 selskaber i Norden og er stadig ejer af over 20. Selskaberne skal typisk have en omsætning 7

10 på over en halv mia. kr. for at være af interesse. Der investeres både i selskaber med et stærke og forudsigelige pengestrømme samt i turnaround selskaber. Herhjemme er Nordic Capital mest kendt for afnoteringerne af Falck og Kompan. Fonden har en målsætning om at være ejer af et selskab i en periode på tre til syv år, for derefter at gennemføre en børsintroduktion eller et industrielt salg. Investorerne bag fonden er kapitalforvaltere, pensionskasser og investeringsselskaber. Den seneste og femte fond under Nordic Capital råder over 11 mia. kr. EQT er en svensk kapitalfond med relationer til den svenske Wallenberg familie og det i Sverige børsnoterede investeringsselskab Investor. Fonden har udvidet det geografiske fokus fra Norden til Nordeuropa, mens der størrelsesmæssigt centreres omkring mellemstore selskaber med høj kvalitet i indtjeningen. EQT blev for alvor bredt kendt i Danmark, da fonden købte ISS koncernen af fondsbørsen for 22 mia. kr. og siden har købt beklædningsvirksomheden Brandtex. EQT råder over omkring 45 mia. kr., hvoraf Investor AB selv står for en tredjedel, yderligere en tredjedel stammer fra andre nordiske pensionskasser mv. og resten er hentet uden for Norden. CapMan er en finsk investeringsfond, der har specialiseret sig i at investere i mindre nordiske teknologivirksomheder og medicinalvirksomheder hvortil der kommer en egentlig BuyOut afdeling. Samlet har CapMan investeret i 142 selskaber og solgt igen i 74, således at der nu er 68 selskaber i porteføljen. CapMan overtog i 2001 danske Nordic Private Equity Group og blev derigennem aktiv på det danske marked, men fokus er i høj grad fortsat på Finland og Sverige. CapMan råder over godt 10 mia. kr. fra nordiske banker, forsikringsselskaber og pensionskasser. Procuritas er en svensk kapitalfond og de 10 aktive investeringer er alle i nordiske selskaber, hvilket ligeledes gælder de 10 investeringer fonden har frasolgt, flere gennem børsnoteringer i Sverige. Fonden har specialiseret sig i at investere sammen med den siddende ledelse i forbindelse med ledelsens overtagelse af virksomheden (Management Buy Out). Herudover er kriteriet en omsætning på godt 300 mio. kr. og en stærk produkt- eller markedsposition. Fonden har endnu ikke deltaget i en afnotering af børsnoterede selskaber i Danmark men har været aktiv på det svenske aktiemarked. Kapitalgrundlaget udgør omkring 10 mia. kr. Altor Equity Partners er en mindre svensk kapitalfond, der blev oprettet i Investeringsfokuset er nordisk og i Danmark har fonden i 2005 været aktiv ved købet af Ferrosan og Aalborg Industries. Altor råder over en kapital på ca. 5 mia. kr. CVC Capital Partner blev stiftet i 1981 og er dermed blandt de ældste europæiske kapitalfonde. Fonden har været aktiv i over 220 selskaber og er fortsat ejere af 38 selskaber. CVC er aktive i både Europa og Asien, men i Europa disponeres over omkring 100 mia. kr. med investeringer i vesteuropæiske lande før øje. Der investeres i selskaber med en markedsværdi fra godt 1 mia. kr. til godt 20 mia. kr. og målene er selskaber med ledende markedspositioner og høj pengestrømsgenerering, hvor vækst kan skabes gennem tilkøb. Exit vil være ved børsnotering eller et industrielt salg. Engelske 3i er et børsnoteret selskab og er blandt Europas største af sin slags. Der forvaltes en række fonde og man er aktiv inden for både venture investering og private equity. 3i har deltaget i over buyouts og kan som investor selv løfte investeringer på op til 7,5 mia. kr., hvilket betyder, at man går efter midtermarkedet. I Danmark har 3i indtil nu kun gennemført mindre investeringer i selskaber inden for teknologi og medicinal. 8

11 BRIEFING PÅ OKTOBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Carlsberg, TDC, Novo Nordisk, Novozymes, Østasiatiske Kompagni, Jyske Bank. Pæn fremgang i Carlsbergs drift, men Chang-forlig koster Carlsberg opnåede i 3. kvartal en pæn fremgang i driftsresultatet på 8,4%, mens den primære drift i årets første 9 måneder samlet faldt med 2,6% til 2,9 mia. kr. Omsætningen steg i årets første 9 måneder 5% til 28,5 mia. kr. Nettoresultatet trækkes imidlertid ned af særlige poster, der relaterer sig til fratrædelsesgodtgørelser samt primært det indgåede forlig med den tidligere Asien-partner Chang. Ledelsen fastholder dog forventningen om et driftsresultat på ca. 3,4 mia. kr., mens Asien-sagen betyder at nettoresultatet ventes at udgøre ca. 1 mia. kr. Vi fastholder på den baggrund vores neutrale vurdering af kurspotentialet på 3. Den forbedrede drift kan forklares ve, at resultat for det vesteuropæiske område på 939 mio. kr. i 3. kvartal, hvilket er en fremgang på 8,7% trods et fald i omsætningen på 2,8%. Det er opløftende, at den længe ventede indtjeningsforbedring på det svenske marked sammen med gode resultater i de øvrige nordiske lande forklarer hovedparten af fremgangen i indtjeningen på driften. Det engelske marked er præget af øget salg i detailhandlen på bekostning af salg på restaurationer og pubber, samt et prispres i detailleddet. Udmeldingen for England er på linie med, hvad konkurrenterne har rapporteret, og er bekymrende, da England er et meget vigtigt marked for Carlsberg. BBH (Baltic Beverage Holding) udviste for 3. kvartal en fremgang i nettoomsætningen på 22% under en 10% stigning i volumen. Arbejdet med at øge prisniveauet viser således resultater, samtidig med at bryggerigruppen fortsætter med at vinde markedsandele - nu 36,5% på det centrale russiske marked. Det er dog negativt, at overskudsgraden for kvartalet faldt 2% point til 24,2%. BBH står over for at integrere koncernens bryggerier med forventning om forbedret drift til følge. I Asien var den organiske vækst beskedne 3%, og den intensive markedsføringsindsats i Kina påvirker aktuelt driftsresultatet negativt. TDC regnskab uden nyt om opkøbstilbud Vi fastholder vores neutrale vurdering af kurspotentialet 3 efter kvartalsregnskabet i dag. Ud fra vores DCF-model og en sammenligning med prisfastsættelsen af andre europæiske teleselskaber vurderer vi, at aktien er for dyr på nuværende niveau. Til gengæld anser vi sandsynligheden for, at der bliver fremsat et købstilbud på TDC for høj. Kvartalsmeddelelsen og det efterfølgende analytikermøde var blottet for nyheder eller signaler om de igangværende forhandlinger med potentielle købere af hele TDC. TDC har i kvartalet samlet skabt vækst på 10,9% i omsætningen. De 4,6 procentpoint heraf er 9

12 skabt organisk. Den organiske vækst drives af koncernens aktiviteter inden for mobiltelefoni. TDC har i år genvundet markedsandele på det danske mobilmarked og på denne baggrund samt i kraft af den fortsatte markedsvækst er omsætningen fra de danske mobilaktiviteter steget 9,8%. Driftsmarginalen er dog igen lidt vigende. Tyske Talkline har både realiseret høj vækst og en fremgang i indtjeningsmarginalen. For TDC Totalløsninger (primært fastnettelefoni) og TDC Switzerland er den organiske vækst fortsat negativ med hhv. 0,9% og 3,5%. Specielt i Totalløsninger er marginalen samtidig vigende, hvilket kun til dels kan forklares ved marginudvandende køb af virksomheder Ledelsen forventer nu for 2005 en omsætning på 46,1 mia. kr., et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 12,8 mia. kr. og et nettoresultat på 4,5 mia. kr. før avancen fra salget af TDC Forlag på 3,7 mia. kr., der ventes bogført i 4. kvartal. Den højere end hidtil forventede omsætning kan primært tilskrives mobil-divisionen, mens vi vurderer, at de øgede forventninger til driftsresultatet har engangskarakter. Endelig bliver afskrivninger og renteudgifter lidt mindre end tidligere forudsat. Novo Nordisk opjusterer efter stærkt 3. kvartal Særligt et stærkt salg af insulinanaloger og en fornyet vækst for blødningsbehandlingsproduktet NovoSeven har drevet væksten i 3. kvartal. Koncernen har således i årets første 9 måneder opnået en omsætningsvækst på 16% i lokal valuta og 15% i dansk regning. Den primære drift (EBIT) er forbedret med hele 20%, hvilket er pænt over markedets konsensusforventninger, og ledelsen opjusterer samtidig forventningerne til hele Koncernen venter nu en omsætningsfremgang på 13-15%, mens forventningerne til EBITvæksten hæves fra 10% til 12-15%. Det er ikke mindst den positive effekt af en mere komplet produktpalette inden for diabetesbehandling med lanceringen af den langtidsvirkende insulinanalog Levemir på flere europæiske markeder og den kommende lancering i USA, som understøtter de positive forventninger. Samtidig er det positivt, at salgsorganisationen styrkes, så antallet af sælgere i Nordamerika nu øges med 400 til Vi fastholder derfor vores anbefaling af aktiens kurspotentiale på 2 (bedre end markedet generelt). Aktien har været negativt påvirket af flere konkurrenters produktlanceringer, men vi vurderer, at Novo Nordisk fortsætter med at vinde markedsandele. Novozymes opjusterer efter pænt 3. kvartal Ledelsen opjusterer pga. valutakursudviklingen sine forventninger til væksten i Novozymes' EBIT-resultat for 2005 fra ca. 8% til ca. 9%. Nettoresultatet forventes herefter at blive forbedret med 10-11% mod tidligere ventet 9-10%. Vi fastholder på den baggrund vores positive vurdering af aktiens potentiale og derfor også vores anbefaling af aktiens kurspotentiale på 2 (bedre end markedet generelt). Koncernen kunne for årets første 9 måneder udvise et primært driftsresultat (EBIT) på 909 mio. kr. svarende til en fremgang på 9%, mens periodens nettoresultat gik hele 14% frem til 663 mio. kr. Omsætningen steg i lokal valuta med 5% og i dansk regning med 4% til mio. kr. Der er generelt tale om en stærk udvikling, om end salget i Nordamerika gik 5% tilbage, idet en stærk vækst i salget af enzymer til brændstofethanol ikke kunne opveje en fortsat tilbagegang i salget til vaskemiddelindustrien. 10

13 Ledelsen forventer de frie pengestrømme forbedret til mio. kr. mod tidligere forventet mio. kr., hvilket giver anledning til at forhøje aktietilbagekøbene med yderligere 200 mio. kr. op til mio. kr. ØK opjusterer efter flotte foreløbige tal for Q3 Foreløbige tal for for 3. kvartal viser en endnu stærkere udvikling i den underliggende drift end ventet, og ledelsen opjusterer forventningerne til koncernens underliggende primære driftsresultat fra 385 mio. kr. til 425 mio. kr. Engangsposter ventes netto positive i størrelsesorden 10 mio. kr. En opjustering kommer ikke uventet, da opjusteringen ved halvårsrapporten blev vurderet som rimelig konservativ. Endda synes der at være mulighed for endnu en opjustering, hvis den meget positive udvikling fortsætter i 4. kvartal. På det korte sigt er opjusteringen gunstig for kursudviklingen, men vi fastholder dog vores anbefaling af kurspotentialet på 3 (neutral) pga. den relative værdiansættelse, som betyder, at aktien handles væsentligt over sin Peer Group på nøgletal. Det understøtter dog et langsigtet potentiale i aktien, som dog ikke ventes afspejlet før efter 6-12 måneder, hvor et eventuelt niveauskifte for indtjeningen kan vise sig. Anledningen til, at ledelsen allerede så lang tid før den annoncerede rapport for 3. kvartal (ventes 17/11) kommer med opjusteringen, er i øvrigt, at EAC Foods (Plumrose) oplever en meget gunstig markedsudvikling pga. Venezuelas gode økonomi, som er stimuleret af den høje oliepris. Landet har ekproprieret to andre fødevarevirksomheder, som angiveligt ikke kørte på fuld kapacitetsudnyttelse, men ledelsen betoner, at man ikke vurderer, at der er risiko for, at Plumrose bliver genstand for ekspropriation. Også de øvrige forretningsområder overrasker positivt. Særligt EAC Nutrition har i 3. kvartal har oplevet en vækst på det kinesiske marked på hele 63% i lokal valuta og på 53% for årets første 9 måneder. Kerneområdet EAC Nutrition har samlet oplevet en toplinievækst på 35% i 3. kvartal, og overskudsgraden er meget imponerende øget fra 9% til 11% på trods af, at markedsføringsomkostninger er øget markant, og for året ventes den på mindst 10%. Endelig klarer også Moving & Relocation Services sig bedre end forventet, mens Industrial Ingredients fastholder sine forventninger til 2005 Jyske Bank kom som ventet med en opjustering Basisindtjeningen er i årets første 9 mdr. forbedret fra 870 til mio. kr., mens beholdningsindtjeningen steg svagt fra 350 til 359 mio. kr. Resultatet før skat blev dermed forbedret fra til mio. kr. Ledelsen har som ventet i forbindelse med kvartalet opjusteret sine hidtidige forventninger til basisindtjeningen fra mio. kr. til nu over mio. kr. Det berettes, at aktivitetsniveauet i 3. kvartal og den forløbne del af 4. kvartal., har været højt. Den store udlånsvækst er fortsat i 3. kvartal og fra 2. til 3. kvartal steg de samlede udlån med 5,6% til 87,0 mia. kr. Rentemarginalen er dog fortsat presset og nettorenteindtægterne udgør i årets første 9 mdr. stort set uændret 2,0 mia. kr. Vi har fortsat positive forventninger til Jyske Bank og vurderer uændret kurspotentialet til 2 (køb). 11

14 Inspirationsporteføljer Dansk Aktie Analyse har de senest 5 år offentliggjort vore inspirationsporteføljer for hhv. den konservative og den mere risikovillige investor samt en portefølje af aktier, som vi anser for meget risikofulde og derfor ikke egnede til at indgå i normale langsigtede porteføljer. Porteføljerne har været uvægtede, dvs. vi har ikke taget stilling til, hvor mange aktier, der skulle købes i hvert porteføljeselskab. Så uanset, at afkastene har været gode i forhold til udviklingen på aktiemarkedet generelt, har det for den almindelige investor i praksis ikke været muligt at sammensætte porteføljen præcist på samme måde. Der er også flere vanskeligheder i, hvordan man håndterer udskiftninger i porteføljen og udlodninger, hvilket har fået os til at beslutte, at vi fremover vil vægte de enkelte aktier i porteføljerne. Porteføljerne vil fortsat være aktivt forvaltet, og indledningsvist vil vi tilstræbe en nogenlunde ligelig vægtning. Vi vil dog sigte mod, at de enkelte positioner svarer til én eller flere handelsposter. De vægtede porteføljer vil blive offentliggjort fra næste udgave af Investor Briefing. Vi har for Penge- og Privatøkonomi fra ultimo juli 2004 til ultimo juli 2005 udarbejdet en indeksbaseret portefølje, som vi fortsætter som Dansk Aktie Analyses indeksbaserede portefølje. Denne har allerede haft en vægtning af de enkelte positioner, idet vi med en sektorvægtning nogenlunde som vægtningen i OMX Københavns Fondsbørs totalindeks, og et relativt overskueligt antal aktier på 10-15, tilstræber et afkast svarende til totalindeksets. Vi har samtidig besluttet, at Dansk Aktie Analyse A/S og datterselskabet Equitycommerce.com ApS, som står for Investor Briefing/online, kan investere i hhv. den konservative og den risikovillige portefølje. Begge porteføljer har en relativ lav omsætningshastighed, dvs. ingen investeringer har karakter af spekulation. Vi vil give alle abonnenter på Investor Briefing og på Magasinet Dansk Aktie Analyse mulighed for at modtage en forud for, at vi foretager ændringer i porteføljen og selv gennemfører ændringen i vore fysiske porteføljer. Man skal blot være tilmeldt som online-abonnent. 12

15 Følgende aktier anbefales som inspiration for den forsigtige eller konservative investor: Porteføljens afkast: 1 år: +51,64% 3 år: +201,82% Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato Bang & Olufsen 596,95 1,43% 8,97% 10/2005 Danske Bank 197,66 2,87% 64,81% 09/2001 DSV 600,81-7,74% 104,98% 09/2004 Københavns Lufthavne 1974,93 29,15% 167,21% 02/2004 Luxor 1210,87 2,62% 214,66% 09/2003 Novo Nordisk 333,84 4,47% 50,96% 07/2003 Per Aarsleff 437,17-12,13% 82,75% 07/2004 Rockwool International 497,09-6,22% 16,62% 07/2005 Topdanmark 492,00 1,17% 0,00% 11/2005 UP 11,94 8,74% 8,55% 10/2005 Ændringer: Jyske Bank er taget ud af porteføljen, da vi med en investering i Danske Bank er vel repræsenteret i branchen. Vi har stadig tillid til Jyske Bank, men vi har ønsket at tage Topdanmark ind i porteføljen, da vi har tiltro til yderligere fremgang i forsikringskoncernen. Vi har bl.a. positive forventninger til den indførte klippekortsordnings positive effekt på erstatnings-udgifterne inden for auto. Seneste 12 mdr. 11 ændringer (Køb 5, Salg 6) Den mere risikovillige investor kan finde inspiration blandt nedenstående aktier: Porteføljens afkast: 1 år: +74,29% 3 år: +237,81% Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato DLH 776,14 9,38% 33,89% 06/2005 FLSmidth & Co. 171,56 4,45% 99,09% 12/2004 Flügger 605,00-3,26% 0,00% 11/2005 Gyldendal 605,00 5,22% 198,82% 04/2003 Harboes Bryggeri 243,48 1,29% 317,49% 04/2003 Lastas 71,11-0,28% 1,59% 10/2005 Novozymes 323,31-1,52% 20,83% 02/2005 NTR Holding 86,86-5,67% 97,41% 01/2004 SimCorp 552,71-9,43% -5,59% 07/2005 Sjælsø Gruppen 1512,44-1,26% 239,63% 09/2004 Østasiatiske Kompagni 475,66 10,59% 89,17% 11/2004 Ændringer: Auriga Indutsries er taget ud efter et ellers pænt 3. kvartal. Det er vores vurdering, at det primært er en række engangsforhold som gør aktiens nøgletalene attraktive, og desuden vurderes usikkerheds forholdene som værende betydelige. Flügger er medtaget på listen, da selskabet viser fortsat stærk og stabil vækst på det nordiske marked, som vi venter vil fortsætte. Seneste 12 mdr. 15 ændringer (Køb 8, Salg 7) Afkastet for de to porteføljer er baseret på en ligelig vægtning af aktierne for henholdsvis 1 og 3 år siden (f.eks kr. i hver aktie). Nyinvesteringer i løbet af perioderne foretages ud fra samme initiale vægtning. Afkastet beregnes som et indeks. 13

16 Dansk Aktie Analyses Indeksbaserede portefølje Succeskriteriet for den indeksbaserede portefølje er, med et overskueligt antal aktier så enkelt som muligt, at følge det danske aktiemarked målt ved OMX Københavns Fondsbørs totalindeks. Porteføljen kan anvendes som alternativ til en passivt forvaltet dansk aktieafdeling fra en investeringsforening med det formål at følge det generelle marked ved så lave omkostninger som muligt. For at opnå passende risikospredning har vi valgt, at porteføljen skal bestå af cirka aktier, og at den samlede investerede kapital fra porteføljens start den 30/ var ca kr., som nu er vokset til kr. Modelporteføljens sammensætning og værdi pr. 9. november 2005 Andel af samlet Aktiekurs pr. Kursværdi af aktier Ændring i værdi Ændring siden Selskab Antal Aktier værdi 9/11 pr. 9/11 5/10-9/11 køb * A.P. Møller-Mærsk B 2 27,3% , ,52 39,3% Danske Bank ,4% 197, ,00 54,6% FLSmidth & Co ,0% 171, ,00 103,9% Københavns Lufthavne 25 11,5% 1.974, ,25 144,7% Luxor 25 7,0% 1.210, ,00 148,0% Novo Nordisk ,6% 333, ,20 11,6% Novozymes 50 3,8% 323, ,00 18,7% Per Aarsleff 50 5,1% 437, ,50 51,0% SimCorp 50 6,4% 552, ,50-6,0% Topdanmark 50 5,7% 492, ,00 33,3% Østasiatiske Kompagni ,8% 475, ,99 74,9% Auriga Industries (solgt den 10. nov.) 75 2,9% 163, ,00-13,3% Coloplast (solgt den 10 nov.) 50 3,8% 324, ,50 10,6% Samlet porteføljeværdi (startværdi kr.) Samlet afkast siden modelporteføljens start (30/7 2004) 42,41% Flügger (købt den 10. nov.) 47 0,0% 605, ,0% * Ændring siden køb er opgjort, fra aktierne blev optaget i porteføljen. Flügger er indkøbt den 10. november 2005, Auriga Industries og SimCorp blev indkøbt 4. juli 2005, Per Aarsleff, FLS Industries og Østasiatiske Kompagni 15. december 2004, og de øvrige aktier den 30. juli 2004 ved porteføljens start. At vi har haft succes med at følge indeks med de relativt få antal aktier, vi har anvendt, fremgår af den følgende figur. Vores indeksbaserede portefølje har i løbet af det seneste år fulgt den positive udvikling i det danske aktiemarked ganske pænt, og mens det generelle indeks er steget med 40,8% er værdien af vores portefølje i samme periode steget med 42,4% P&P-portefølje vs. KAX (30/ / ) P&P-portefølje +42,41% KAX +40,84%

17 Blandt de aktier, som DAA vurderer, vil udvikle sig dårligere end markedet, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato AB 3,50 0,00% -12,50% 10/2002 Bioscan 11,73-4,63% 36,24% 09/2000 Capinordic 13,50 10,02% 474,47% 04/2005 Danionics 3,19-8,86% -49,20% 07/2004 Greentech Energy Systems 51,28 10,18% 73,77% 10/2003 Land & Leisure 1,75-2,78% 38,89% 10/2000 Topsil 0,28-6,67% -6,67% 08/2002 Århus Elite 2,68-5,96% -40,51% 08/2001 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i listen. Listen eller dele heraf må ikke videreformidles. Listen er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Coloplast 3,11-13,01% Nordisk Solar Co. 2,70 8,56% Parken 2,37 17,63% Ambu 2,24 1,43% Greentech Energy Systems 2,17 10,64% Scandinavian Brake Sys. 2,12 17,79% Sydbank 2,00-2,57% Bodilsen Holding 1,94-5,31% Alm. Brand Pantebreve 1,76 0,34% Alm. Brand Formue 1,61-3,39% Coloplast har oplyst at også de engelske sundhedsmyndigheder har taget skridt til en nedsættelse af tilskudsordningerne til selskabets produkter. Det vurderes i værste fald at kunne betyder et indtægtstab på mellem 45 og 145 mio. kr. årligt. Efter den nye storaktionær Steen Larsen nu samlet ejer godt 20% af Parken Sport & Entertainment, er der fortsat stor interesse for aktien med en pæn stigning. Scandinavian Brake Systems har overtaget 50% af aktierne i EMIS Holding der producerer partikelfiltre til bl.a. dieseldrevne biler. Investorerne tog pænt imod meddelelsen og aktien steg på meddelelsen. 15

18 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 12. oktober Columbus IT Parter har i en rettet emission udvidet aktiekapitalen med nom kr. til nom kr. 18. oktober Svejsefabrikkern Migatronic har nedsat aktiekapitalen med nom kr. til nom kr., ved annullering af egne aktier. 25. oktober Bioscan har i en rettet emission udvidet aktiekapitalen med nom kr. til nom kr. Ændringer af noteringer den seneste måned Foras Holdning (4040C.FORA) blev den 10. oktober afnoteret fra Københavns Fondsbørs. TrygVesta (4030B.TRYG) blev den 14. oktober noteret på københavns Fondsbørs. 16

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Investorer på det danske aktiemarked bør være ydmyge

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier 10 grunde til, at aktiemarkederne skal ned Aktiemarkederne bevæger sig som bekendt ikke i lige linjer op og ned, når de befinder sig i en langsigtet optrend eller nedtrend. Markedet bevæger sig i zigzag

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs Med forskudt regnskabsår har Berlin 4 i denne uge aflagt årsregnskab for 2014/15, og det var et på alle måder flot årsregnskab, som til fulde indfriede

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere