AMAGER VEST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 ( ) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen i juni 2015 ( ) 3 4. Lørdage på Musiktorvet 2015 ( ) 9 5. Partshøring: Vejnavn for Hf. Engdal, Hf. Kongedybet, Hf. Af 1907 og Hf. Røde Mellemvej ( ) 6. Høring: Vandhandleplan 2015 ( ) Høring: Skoledistrikter 2016/17 ( ) Udvikling af Aksel Heides Plads ( ) Udvælgelse af AVLUs projektforslag til Budget '16 ( ) Opfølgning på lokaludvalgets projekter 2015 ( ) Støttebrev vedr. 50+ Have i Havneparken ( ) Rokering i lokaludvalget ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 20 10

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Pia Saaek. 1. suppleant Michael Sterll meldte afbud inden mødet. André Just Vedgren. 1. suppleant Gertrud Birke deltager. Ye Tian. Suppleant indkaldt, men uden svar inden mødet. Kresten Thomsen. Også afbud fra suppleanter. Ulla Støvelbæk. 1. suppleant Steen Nørgaard deltager. Marianne Falck Orby. 1. suppleant Lennart Kjellerup deltager. Jann Kjærulff-Tietze. Uden afbud: Simon Holm Nielsen Isak Korn Foretræder: Fritidsguiderne, Stine Jensen m.fl., orienterede om ansøgningen vedr. Fritidsguiderne på Amager. Gadelauget ved Jakob Bjørklund og Hjørdis Opperdal orienterede om ansøgningen fra Gadelauget. Skoleleder Lennart Kjellerup orienterede om et udvidelses- og renoveringsprojekt for skolen, som indtænker nærmiljøet i en grøn omdannelse af Birketinget. Projektet er udarbejdet med BUF og TMF, og skolen ønsker at lokaludvalget kender projektet og kan bakke det op politisk. Grundejerforeningen Gimle ved Dida orienterede om en situation, hvor en gruppe unge 'hænger ud' på Sansestien på Fussingsvej og skaber uro og støj. John Knudsen fra Senior-IT stuen ønskede foretræde om en afklaring af Senior-IT stuens ansøgning om Foto- og smartphone-safari, som lokaludvalget behandlede den 21. maj. Herefter gik mødet i gang. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2015 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler pr. 10. juni er således: Lokaludvalget har bevilget/anvendt i alt kr. til 50 eksterne ansøgninger i Herudover har lokaludvalget bevilget/anvendt kr. af 2015-puljemidlerne til interne projekter, herunder projekter i samarbejde med Miljøpunkt Amager. Lokaludvalget har således pr. 10. juni kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen i Lokaludvalget skal på sit møde den 16. juni behandle 9 eksterne ansøgninger til et samlet maksimalt beløb på kr. til uddeling i 2015, samt godkende samarbejdet og temaer for Lørdage på Musiktorvet 2015; herunder bevillingen på kr. Orienteringen blev taget til efterretning. BILAG Status på puljemidler juni 2015.pdf Side 2

4 3. Ansøgninger til Bydelspuljen i juni 2015 ( ) Amager Vest Lokaludvalg har modtaget ni ansøgninger til Bydelspuljen til behandling den 16. juni Alle ansøgninger er blevet forbehandlet i de relevante arbejdsgrupper. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger, som fremgår nedenfor. Arbejdsgrupperne indstiller: A: at støtte Udsmykket byggepladshegn ved DR Byen Metrostation, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids og arbejdsgruppen for fysisk planlægnings indstilling B: at give afslag til SIM Summercamp 2015, jf. arbejdsgruppen for børn og unges indstilling C: at træffe afgørelse vedr. FritidsGuiderne på Amager, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids og arbejdsgruppen for børn og unges indstillinger D: at støtte Columbus Labyrint, jf. arbejdsgrupperne for børn og unges og for kultur og fritids indstilling E: at træffe afgørelse vedr. Aktiviteter under ferie med indvandrer- og asylsøgerfamilier fra Amager, jf. arbejdsgrupperne for børn og unges og SOS' indstillinger F. at støtte Sommercafé i Solvang Kirke, jf. arbejdsgruppen SOS' indstilling G: at støtte Barselscafé,jf. arbejdsgruppen SOS' indstilling H: at støtte Frivillig Fredag, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling I: at træffe afgørelse vedr. Gadefest i Gadelauget, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling A: Udsmykket byggepladshegn ved DR Byen Metrostation. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter ønsker at opsætte et udsmykket byggepladshegn ud for Nordeas byggeri ved DR Byen Metrostation, som kan flyttes videre rundt i kvarteret i takt med udviklingen af August Schade Kvarterets kommende byggepladser. Hegnet skal via infoskilte profilere området. Ansøger: Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter Afholdelsesperiode: Indkøb i juli 2015 Sted: Ved DR Byens Metrostation Samlet budget: kr. Arbejdsgruppernes indstilling: Side 3

5 Arbejdsgrupperne for kultur og fritid og fysisk planlægning indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Det udsmykkede hegn er en ny og spændende måde at tænke byggehegn på, og det vil desuden kunne bruges til at synliggøre lokaludvalget og lokaludvalgets events. B: SIM Summercamp Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: SIM Summercamp er for børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Summercamp'en giver børnene en mulighed for at komme ud af den sociale isolation, der ofte følger med de udfordringer, de lever med. Ansøger: SIM, Svømme- og Idrætsklub for børn med opmærksomhedsforstyrrelser Afholdelsesperiode: Fra den 20. juli til den 2. august 2015 og i efterårsferien fra den 12. til den 18. oktober 2015 Sted: Det Maritime Ungdomshus, Amager Strandvej 13 Samlet budget: kr. Arbejdsgruppen for børn og unges indstilling: Arbejdsgruppen indstiller et afslag. Gruppen finder, at idéen er sympatisk, men arrangementet foregår i Amager Øst og henvender sig til hele Storkøbenhavn, ligesom der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere. Således lever projektet ikke op til Bydelspuljens kriterier om netværksdannelse og dialogskabelse i bydelen. C: FritidsGuiderne på Amager. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Siden 2004 har de frivillige FritidsGuider på Amager hjulpet børn med at få en aktiv fritid. Der er i øjeblikket ca. 15 frivillige, der guider enkelte børn til deres foreninger og arrangerer kultur-ture for grupper af børn. Ansøger: FritidsGuiderne KBH Afholdelsesperiode: Fra juli til december 2015 Sted: Amager Vest, især omkring Sundholmskvarteret, Urbanplanen og Hørgården Samlet budget: kr. Arbejdsgruppernes indstillinger: Arbejdsgruppen for børn og unges indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og lokalt forankret. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har stillet ansøger en række opklarende spørgsmål vedr. samlet budget og fremtidig forankring. Lokaludvalget bedes tage stilling på baggrund af de samlede oplysninger. D: Columbus Labyrint. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Projektet er et samarbejde mellem Børne- og Unge-Kulturpiloterne, Partnerskabet i Urbanplanen, Solvang og Ørestad Biblioteker samt skolerne i lokalområdet. Børn og unge skal være med til at skabe en række fortællinger og scener med omdrejningspunkt i Christoffer Columbus liv. Ansøger: Børne- og Unge-Kulturpiloterne Afholdelsesperiode: Fra den 29. juni til den 25. oktober 2015 Sted: Kældergangene under Dyvekeskolen Samlet budget: kr. Side 4

6 Arbejdsgruppernes indstilling: Arbejdsgruppen for børn og unge og arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet inddrager børn på en kreativ måde, det skaber netværk og dialog på tværs af bydelen, ligesom arbejdsgrupperne finder det positivt at projektet inddrager forskellige lokale samarbejdspartnere. E: Aktiviteter under ferie med indvandrer- og asylsøgerfamilier fra Amager. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Mødested Amager ønsker at give seks indvandrer- og asylsøgerfamilier en ferieoplevelse. Derfor rejser frivillige rejseledere med familierne til Ribe. Der ansøges om støtte til et besøg i Legoland. Ansøger: Mødested Amager Afholdelsesperiode: Fra den 29. juni til den 5. juli 2015 Sted: Ribe Ferieby Samlet budget: kr. Arbejdsgruppernes indstillinger: Arbejdsgruppen for børn og unge indstiller et afslag. Projektet foregår ikke i bydelen og er ikke lokalt forankret. Arbejdsgruppen SOS indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet henvender sig til svage borgere, der ikke har andre muligheder for ferieoplevelser, og turen vil skabe netværk mellem deltagerne. F: Sommercafé i Solvang Kirke. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Mødestedet Onsdagshjørnet i Solvang Kirke holder lukket i tre måneder hen over sommeren. Sommercaféen skal være et supplement i ferieperioden, hvor brugerne kan mødes i en afslappet atmosfære og være en del af et fællesskab. Ansøger: Theis Christian Larsen, Sognemedhjælper Afholdelsesperiode: Fra den 1. juli til den 19. august 2015 Sted: Solvang kirke, Remisevej Samlet budget: kr. Arbejdsgruppen SOS' indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende og lokalt forankret, ligesom arbejdsgruppen finder det vigtigt, at målgruppen fastholdes over sommerferien. G: Barselscafé. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Barselscaféen er et samarbejde mellem Solvang Kultur- og MedborgerCenter og sundhedsplejerskerne på Amager. Solvang Bibliotek fungerer som mødested for mødre og fædre, der er på barsel. Caféen arrangerer oplæg fra fagpersoner om temaer, der relaterer sig til baby- og barselsliv. Ansøger: Solvang Kultur- og MedborgerCenter Afholdelsesperiode: Fra den 20. august til den 10. december 2015 Sted: Solvang kirke, Remisevej Samlet budget: kr. Arbejdsgruppen SOS' indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværksskabende, Side 5

7 dialogfremmende og lokalt forankret. Arbejdsgruppen opfordrer samtidig til, at der fremover findes supplerende eller alternativ finansiering, Arbejdsgruppen opfordrer yderligere til, at der skabes aktiviteter, der retter sig særligt til fædre. H: Frivillig Fredag. Ansøgt beløb: kr. sagsnummer: Frivillig Fredag er den nationale frivillighedsdag. Det ønsker Frivilligcenter Amager at fejre med todelt begivenhed: Frivilligmarked på Amagerbro Torv for foreninger, projekter, initiativer og lokaludvalg og Frivilligsamling i Foreningshuset Sundholm 8 for frivillige på Amager. Ansøger: Frivilligcenter Amager Afholdelsesperiode: Den 25. september 2015 Sted: Amagerbro Torv og Sundholmsvej 8, 2300 København S Samlet budget: kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Der er tale om et arrangement, der er åbent for offentligheden, demokratisk udviklende og netværksdannende mellem foreninger og borgere. Arbejdsgruppen understreger, at det er vigtigt, at medlemmer af lokaludvalget deltager. I: Gadefest i Gadelauget. Ansøgt beløb: kr. Sagsnummer: Gadelauget består af gaderne Sverrigsgade, Hallandsgade, Kongedybet og Norgesgade. Den årlige gadefest skal være det samlende punkt, der forankrer beboersamarbejdet i gadelauget. Ansøger: Gadelauget Afholdelsesperiode: Den 15. august 2015 Sted: I krydset Hallandsgade/Sverrigsgade/Kongedybet Samlet budget: kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling: Arbejdsgruppen finder idéen god og vurderer, at det er vigtigt for området, at der skabes sammenhold og netværk - både blandt gamle og nye beboere. Samtidig har arbejdsgruppen bedt ansøger om at uddybe konceptet og arrangementets indhold. Lokaludvalget bedes tage stilling på baggrund af de samlede oplysninger LØSNING Amager Vest Lokaludvalg drøfter og vedtager sine svar på baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger for de enkelte ansøgninger. ØKONOMI Lokaludvalgets bevillinger til de enkelte ansøgere uddeles som underskudsgaranti fra Bydelspuljen, område A: Ansøgning om Udsmykket byggepladshegn ved DR Byen Metrostation. Indstillet til bevilling. Gertrud Birke erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen af punktet. Indstilling blev vedtaget uden afstemning. Udvalget vedtog således at støtte projektet med kr. Side 6

8 B: Ansøgning om SIM Summercamp Indstillet til afslag. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Udvalget vedtog således et afslag med begrundelsen, at udvalget finder idéen sympatisk, men arrangementet foregår i Amager Øst og henvender sig til hele Storkøbenhavn, ligesom der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere. Således lever projektet ikke op til Bydelspuljens kriterier om netværksdannelse og dialogskabelse i bydelen. C: Ansøgning om FritidsGuiderne på Amager. Indstillet til bevilling. Indstilling kom til afstemning. For: Lars Rimfalk Jensen, Robert Nielsen, Lasse Vogel Andersen, Peter Howalt Andersen, Lennart Kjellerup, Erhardt Franzen, Line Sissel Jensen, Peter Hess-Nielsen, Berit Bro, Helle Jønch. Imod: Arne Bjørn Nielsen, Gertrud Birke, Steen Nørgaard, Niels Balling. Blank: Margit Larsen, Jann Kuusisaari. Med stemmetallet: vedtog udvalget således at støtte projektet med kr. D: Ansøgning om Columbus Labyrint. Indstillet til bevilling. Niels Balling erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen af punktet. Indstilling blev vedtaget uden afstemning. Udvalget vedtog således at støtte projektet med kr. E: Ansøgning om Aktiviteter under ferie med indvandrer- og asylsøgerfamilier fra Amager. Indstillet til bevilling og afslag. Indstilling om bevilling kom til afstemning. For: Margit Larsen, Robert Nielsen, Gertrud Birke, Jann Kuusisaari, Peter Hess-Nielsen. Imod: Lars Rimfalk Jensen, Arne Bjørn Nielsen, Lasse Vogel Andersen, Peter Howalt Andersen, Steen Nørgaard, Erhardt Franzen, Line Sissel Jensen, Berit Bro, Helle Jønch. Blank: Lennart Kjellerup, Niels Balling. Med stemmetallet: vedtog udvalget således et afslag med begrundelsen, at projektet ikke foregår i bydelen og ikke er lokalt forankret. F: Ansøgning om Sommercafé. Indstillet til bevilling. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Udvalget vedtog således at støtte projektet med kr. G: Ansøgning om Barselscafé. Indstillet til bevilling. Indstillingen kom til afstemning. For: Lars Rimfalk Jensen, Margit Larsen, Robert Nielsen, Arne Bjørn Nielsen, Gertrud Birke, Lasse Vogel Andersen, Peter Howalt Andersen, Steen Nørgaard, Jann Kuusisaari,Berit Bro, Helle Jønch. Imod: Erhardt Franzen. Blank: Lennart Kjellerup, Line Sissel Jensen, Peter Hess-Nielsen, Niels Balling. Med stemmetallet: vedtog udvalget således at bevilge kr. til projektet. Side 7

9 H: Ansøgning om Frivillig Fredag. Indstillet til bevilling. Robert Nielsen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Udvalget vedtog således at støtte projektet med kr. I: Ansøgning om Gadefest i Gadelauget. Ingen indstilling. Det fulde beløb kom til afstemning: For: 0 Herefter kom et forslag om at støtte med kr. til afstemning. For: Lars Rimfalk Jensen, Margit Larsen, Robert Nielsen, Gertrud Birke, Lasse Vogel Andersen, Steen Nørgaard, Jann Kuusisaari, Erhardt Franzen, Peter Hess-Nielsen, Berit Bro, Niels Balling. Imod: Arne Bjørn Nielsen, Peter Howalt Andersen, Helle Jønch. Blank: Lennart Kjellerup, Line Sissel Jensen. Med stemmetallet: vedtog udvalget at bevilge kr. til projektet. Der er således tale om en delvis bevilling. Lokaludvalget ser positivt på at arrangementet indeholder aktiviteter og fokus på at få flere foreninger og beboere med, og at det er et åbent arrangement. Lokaludvalget mener dog at budgettet er for stort, og savner desuden mere selvfinansiering. Side 8

10 4. Lørdage på Musiktorvet 2015 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget bekræfter bevillingen på kr. af puljemidlerne til afholdelse af 2 markedsdage på Musiktorvet i 2015, og 2) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar vedr. forslaget om at gøre 'Kunst på Ny Amagerbrogade' og 'Byudvikling' til temaer for markedsdagene den 15. august og 12. september Amager Vest Lokaludvalg har i 2014 godkendt en samarbejdsaftale vedr. afviklingen af Lørdage på Musiktorvet. Samarbejdsaftalen er godkendt af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. I samarbejdet forpligter lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest sig fremover til at afsætte hver i alt kr. i underskudsgaranti om året til afholdelse af to markedsdage på Musiktorvet. Lokaludvalgene afsætter midlerne i forbindelse med den årlige budgetlægning, og bevillingen er afhængig af lokaludvalgets årlige godkendelse. Aftalen gælder indtil en af parterne ønsker den opsagt. Lørdage på Musiktorvet i 2015 er planlagt til at finde sted den 15. august og den 12. september. Arrangørgruppen foreslår at temaet den 1. gang er Kunst på Ny Amagerbrogade og at det andet tema er 'Byudvikling'. LØSNING Lokaludvalget bekræfter bevillingen på kr. af puljemidlerne til afholdelse af 2 markedsdage på Musiktorvet i 2015, og drøfter og vedtager sit svar vedr. forslaget om at gøre 'Kunst på Ny Amagerbrogade' og 'Byudvikling' til temaer for markedsdagene i ØKONOMI Såfremt lokaludvalget bekræfter bevillingen, sker det som underskudsgaranti fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb: kr. Lokaludvalget bekræftede bevillingen og støttede de foreslåede temaer for BILAG Vedr. lørdage på Musiktorvet anno 2015 Side 9

11 5. Partshøring: Vejnavn for Hf. Engdal, Hf. Kongedybet, Hf. Af 1907 og Hf. Røde Mellemvej ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) at lokaludvalget drøfter og tager stilling til høringssvar for vejnavne for haveforeninger på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysiskplanlægning. Københavns Kommune er i gang med at fastsætte adresser for en række områder, der i dag ikke har tilstrækkelig mange adresser, herunder haveforeninger i Amager Vest. Hvis der ikke er tilstrækkelige officielle adresser i kolonihaveområder risikeres at post- eller pakkebud, ambulanceredder eller andre, der bruger GPS, ikke kan finde hurtigt frem. Høringssvar skal afleveres senest den 17. juni LØSNING Følgende partshøring er behandlet i arbejdsgruppen for fysisk planlægning og miljø: Vejnavn for Hf. Engdal. På sit møde den 2. juni har gruppen udarbejdet et udkast til høringssvar. Følgende partshøringer er modtaget den 9. juni og har svarfrist den 17. juni: Vejnavne for Hf. Kongedybet, Hf. Røde Mellemvej og Hf. Af Lokaludvalget vedtager sit samlede svar til alle indkomne vejnavneforslag. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Høringssvarene blev godkendt. Lokaludvalget besluttede derefter et standardsvar på partshøringerne om navne til haveforeninger, der indeholder sætningen om at lokaludvalgets opbakning til de nye vejnavne forudsætter, at der er opnået enighed med de involverede haveforeninger. BILAG Høringssvar vedr. vejnavn for HF Engdal Høringssvar for partshøring vejnavn for Hf. af _ _0.docx Høringssvar for partshøring om vejnavn for HF. Kongedybet _ _0.docx Høringssvar vedr.docx Partshøring - Amager Vest Lokaludvalg_DOCX.PDF Kortbilag - Hf. Engdal.PDF Hf Foreningens eget forslag.pdf Partshøring - Lokaludvalg - vedr_ Hf_DOCX.PDF Hf. Kongedybet Agerhønestien.PDF Side 10

12 Partshøring - Lokaludvalg - vedr_ Hf_DOCX.PDF Hf. Røde Mellemvej - fugletema.pdf Partshøring - Lokaludvalg - vedr_ Hf_DOCX.PDF Side 11

13 6. Høring: Vandhandleplan 2015 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) at lokaludvalget drøfter og tager stilling til høringen Vandhandleplan 2015 på baggrund af input fra Miljøpunkt Amager. Amager Vest Lokaludvalg har fået kommunens Vandhandleplan i høring den 29. maj. Høringssvar skal indsendes senest den 24. juli Vandhandleplanen 2015 indeholder kommunens planer for at opnå god økologisk tilstand i vores vandområder, så de kan leve op til kravene i EU s vandrammedirektiv. Den forventes endeligt vedtaget d. 30. oktober Høringsmaterialet består af 3 dokumenter: del 1: Overfladevand, del 2: Grundvand og appendiks grundvand. Det er målet at skabe et København, hvor vandet i byens søer, vandløb og langs kysten er rent samtidig med at vi gør naturen mere attraktiv for friluftsliv, turisme og københavnerne. Samt sikrer at alle har adgang til grønne områder med rent vand. LØSNING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har ikke haft materialet til gennemlæsning inden deres møde den 2. juni. Gruppen aftalte med Miljøpunkt Amager at de udarbejder et papir, der kan anvendes til det endelige høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser Lokaludvalget vedtog at omformulere inputtene fra Miljøpunkt Amager til et høringssvar, samt at henstille til at fælledens afvandingskanaler bliver vedligeholdt, særligt den nordre landkanal. BILAG Mail fra Miljøpunkt Amager.docx Kommentar til vandhandleplanerne.doc Vandhandleplan del 1 overfladevand_0.pdf Vandhandlingsplan_del2_grundvand_2015_LAV.pdf Appendiks del2 grundvand 2015 Side 12

14 7. Høring: Skoledistrikter 2016/17 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar på baggrund af udkastet til høringssvar fra arbejdsgruppen for børn og unge. Amager Vest Lokaludvalg har modtaget en høring om Skoledistrikter 2016/17. Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolerne grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet. Analysen og forslagene skal sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolen. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 20. maj behandlet forslaget om skoledistrikter 2016/17 og besluttet at sende forslaget til ændringer i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter, for at få brugernes bemærkninger inden der træffes endelige beslutninger. Indstillingen sendes til høring på alle skoler og lokaludvalg. Resultatet af høringen forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget den , inden den forventede behandling i Økonomiudvalget den og Borgerrepræsentationen den Herefter vil ændringerne være gældende. Høringsfristen er den LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar på baggrund af udkastet til høringssvar fra arbejdsgruppen for børn og unge. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Høringssvaret blev godkendt uden ændringer. BILAG Høringsbrev_Skoledistrikter Indstilling BUU Skoledistrikter Udkast til høringssvar Side 13

15 8. Udvikling af Aksel Heides Plads ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter planen og vurderer om der er anledning til yderligere kommenterer fra lokaludvalget til forvaltningen. Lokaludvalget modtog den 10. juni en udviklingsplan for Aksel Heides Plads ved Bryggebroen på Islands Brygge. Aksel Heides Plads er privat ejet, og projektet er derfor udviklet i et samarbejde imellem Københavns kommune v. Teknik og Miljøforvaltningen og Grundejerforeningen Havnestaden. Kommunens interesse i at anlægge på arealet skyldes at den er et væsentligt trafikknudepunkt i byen med op til cyklister dagligt. Projektet er finansieret med 2,3 mio. kr. fra Budget 2015 for Københavns kommune, under Cykelpakke Cykelby for alle, samt et endnu ikke kendt beløb fra Grundejerforeningen Havnestaden. I løbet af sommeren 2015, vil projektet blive indstillet til politisk godkendelse. Og forvaltningen satser på at færdigudvikle og anlægge projektet i løbet af efteråret 2015/foråret Grundet projektets beliggenhed på privat areal, og den status det forhold giver grundejeren, er der ikke tale om en høring, da mulighederne for at imødekomme ønsker er begrænsede. Men hvis udvalget har spørgsmål eller kommentarer modtager forvaltningen dem gerne inden udgangen af juni. LØSNING Lokaludvalget drøfter planen og vurderer om der er anledning til yderligere kommenterer fra lokaludvalget til forvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har igen økonomiske konsekvenser. Udvalget drøftede projektskitsen. Lokaludvalget tog orienteringen om projektet til efterretning, og var tilfredse med, at der kommer bedre belysning på pladsen. Udvalget ønsker dog at stille spørgsmål til hele cykelsti-forbindelsen fra Bryggebroen til Fælleden. Der er markante og uløste usikkerhedsmomenter ved Bryggebroens landing, ved krydsningen af Islands Brygge og ved krydsningen af Artillerivej. Lokaludvalget er uforstående overfor hvorfor der ikke i samme omgang tages fat på manglerne på hele strækningen. Mangler, der står endnu tydeligere nu, hvor cykelslangen er indviet. Lokaludvalget henstiller derfor til, at der igangsættes en udbedring af forholdene på hele forbindelsen. BILAG Anlægsprojekt på Aksels Heides Plads_henvendelse fra TMF Bilag 1 Bilag 2 Side 14

16 9. Udvælgelse af AVLUs projektforslag til Budget '16 ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte hvilke projekter udvalget vil arbejde på at få med i budgetforhandlingerne for Budget '16. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og udvælger projekter til Budget '16 på baggrund af forslagene fra arbejdsgrupperne, og 2) at der vælges en tovholder for hvert af de udvalgte projekter. I august måned starter Borgerrepræsentationen behandlingen af næste års budget for Københavns Kommune. Gennem en målrettet indsats, håber lokaludvalget i fællesskab på at få opmærksomhed omkring prioriterede projekter, således at chancerne for at projekterne bliver en del af forhandlingerne forøges. En forudsætning for at projekterne kan indgå i budgetforhandlingerne er, at de respektive forvaltninger udarbejder et budgetnotat. Forvaltningen gør normalt dette på forespørgsel fra et medlem af Borgerrepræsentationen. Det er derfor centralt at opnå tidlig politisk opmærksomhed, så budgetnotatet kan udarbejdes i tide til forhandlingerne. Arbejdsgruppen for kultur og fritid foreslår: Børnekulturpiloterne Bydelshus Arbejdsgruppen for det sociale område foreslår: Fodgængerovergang over Peder Lykkes Vej LØSNING Lokaludvalget drøfter og udvælger projekter til Budget '16 på baggrund af forslagene fra arbejdsgrupperne. Der skal i forbindelse med behandlingen af punktet vælges en tovholder for hvert af de udvalgte projekter, der i samarbejde med sekretariatet kan arbejde på at skabe opmærksomhed på projektet overfor politikere og forvaltninger hen over sommeren Såfremt der er flere medlemmer, der ønsker at arbejde på et projekt, kan der evt. dannes en midlertidig ad-hoc gruppe. Ellers forankres projekterne i øvrigt i de relevante arbejdsgrupper. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget vedtog de foreslåede projekter, samt tilføjede enkelte projekter: Børnekulturpiloterne. Tovholder: Ulla Støvelbæk, og Niels Balling som opbakning. Bydelshus. Tovholder: Kresten Thomsen Side 15

17 Fodgængerovergang over Peder Lykkes Vej. Tovholder: Isak Korn og Margit Larsen som opbakning. Udvidelse af Peder Lykke Skolen og grønt uderum. Tovholder: Berit Bro Brosten ved Bryggebroen landing: Tovholder: Peter Hess-Nielsen. Begrønning. Tovholder: Erhardt Franzen. Budgetforslagene tages op på lokaludvalgets møde i august. Side 16

18 10. Opfølgning på lokaludvalgets projekter 2015 ( ) Lokaludvalget skal drøfte og evt. vedtage en plan for lokaludvalgets projektaktiviteter i efteråret Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og evt. vedtager lokaludvalgets projektaktiviteter for efteråret Som opfølgning på lokaludvalgets fremtidsseminar i februar, besluttede lokaludvalget på sit møde den 21. april 2015 at arbejde videre med den samlede projektliste i de faste eller ad-hoc arbejdsgrupperne, samt at introducere et projektskema, som tovholderen for et projekt skal udfylde. Det blev derudover besluttet at tage projekterne op på juni-mødet, hvor lokaludvalget skal drøfte, hvis relevant, en efterårsplan for Efterårsplanen vil tage hensyn til både de aktiviteter, der er aftalt og de, der opstår løbende. Det blev derudover besluttet at arbejdsgrupper/tovholdere/deltagere, såfremt de ønsker at igangsætte aktiviteter for 2016, skal udfylde et projektskema senest 1. november, hvorefter lokaludvalget på november-mødet 2015 beslutter en årsplan for Ved siden af denne proces har sekretariatet et projekt om at opdatere hjemmesidens udseende, at informere mere om lokaludvalgets medlemmer på siden, samt gøre informationen om ansøgning til bydelspuljen bedre. Sekretariatet har i denne forbindelse igangsat et samarbejde med et firma, der arbejder på en opdatering af hjemmesiden. Dette arbejde vil strække sig ind i efteråret, hvorfor sekretariatet skyder indsamlingen af beskrivelser af medlemmerne til efter sommerferien. Endvidere er ansøgningsskemaet til Bydelspuljen blevet justeret således at det i højere grad vejleder om udfyldelse af skemaet, samt indeholder et eksempel på et budget. Ansøgningsskemaet er vedhæftet som bilag. I bilag ses en liste og status på både bydelsplansprojekter og øvrigt projekter. LØSNING Lokaludvalget skal drøfte en efterårsplan for Planen skal indeholde de projekter lokaludvalget selv arbejder med i efteråret 2015 med eller uden sekretariatsbistand. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalgets medlemmer indsender projektskemaer i takt med, at der opstår projekter. Hvis sekretariatet skal levere ressourcer, opfordrer formanden til, at dette aftales i god tid og indføres i projektskemaet, så sekretariatet kan afsætte de fornødne ressourcer til at understøtte projekterne bedst muligt. BILAG Opsamling på AVLUs projekter_juni15 Ansøgningsskema.pdf Side 17

19 11. Støttebrev vedr. 50+ Have i Havneparken ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) at lokaludvalget drøfter og tager stilling til støttebrev til TMU vedr. Islands Brygge Lokalråds forslag til en 50+ have på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning Islands Brygges Lokalråd ønsker at anlægge en have i Havneparken der henvender sig til en aldersgruppe på 50+. Forslaget ønskes anlagt foran den grå pakhusmur i midten af havneparken ved petanquebanen. Hele havneparken bliver på varme sommerdage benyttet af tusindvis af mennesker, hovedsagligt unge mennesker. Lokalrådets medlemmer savner et fordybelsessted hvor de ældre i kvarteret kan mødes. Lokalrådet har derfor fået udarbejdet en skitse for haven samt et overslag på pris, og har sendt materialet til Teknik og Miljøborgmester Morten Kabel. Borgmesteren svarer, at der ikke er penge i 2015 til deres projekt. Lokalrådet beder Lokaludvalget støtte op om deres projekt. LØSNING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har udarbejdet et udkast til støttebrev hvori lokaludvalget støtter op om Lokalrådets 50+ have projekt. Brevet ønskes sendt til Teknik- og Miljøudvalget. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Støttebrevet blev vedtaget uden ændringer. BILAG Støttebrev til TMU vedr. 50+ Have i Havneparken på Islands Brygge 2014_Forslag om anlæggelse af en 50+ have_til TMU og AVLU.docx Brev til AVLU - februar samarbejde.doc 2015_50+ pris.jpg 50+ tegning 1.jpg 50+ tegning 2.jpg 50+ tegning 3.jpg Side 18

20 12. Rokering i lokaludvalget ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Københavns Borgerrepræsentation skal godkende: at Tom Fuglevig, udpeget af valgområdet: Byplan, miljø, trafik og erhverv, indtræder som ny 2. suppleant med virkning fra BRs godkendelse, på valgområdets plads 2. Samtidig indstiller valgområdet for plads 2, at Ib Wendrup går fra at være 2. suppleant til 1. suppleant. Medlemsposten varetages af Jann Kjærulff-Tietze. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 19

21 13. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager meddelelserne til efterretning. Meddelelser: a. Orientering vedr. deltagelse i møder om udvikling af ungeråd i et samarbejde mellem Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg, Ungdommens Røde Kors og de boligsociale helhedsplaner på Amager. b. Indsats for forbedring af afmærkning og skiltning til parkering. c. Orientering om forvaltningens svar vedr. henvendelse om Styrk Borgerne. d. Orientering om svar vedr. henvendelse om Bydelshus i Amager Vest. e. Orientering om tryghedsløft-projekter vedtaget for (http://www.kk.dk/edocagenda/24153/2caedcc8-29be-4ec5-95f9-0465a6ef43f7 -pkt.3) f. Orientering om Fremtidens Fritidstilbud (http://www.kk.dk/edoc-agenda/23761/513ac9c1-d057-4f22-877a-ac79a75c5931 -pkt. 2) g. Orientering om vedtagelse af lokalplan Bardenflethsgade II (http://www.kk.dk/edocagenda/23969/1df bac-c8a6433ddde3 -pkt. 12) h. Arrangement: Gåtur om campingpladsens planlagte areal den Evt. Meddelelserne blev taget til efterretning. Arne Bjørn Nielsen orienterede om Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabells svar den 29. maj 2015 på lokaludvalgets henvendelse den 22. maj 2015 vedr. etablering af tværstien på Islands Brygge. Borgmesteren skriver i sit svar, at TMF vil arbejde for at få afsat midler til etablering af stien. Arne Bjørn Nielsen forventer, at der kommer et budgetforslag på tværstien for Budget16. Projektet afventer derfor disse forhandlinger. Lars Rimfalk Jensen orienterede om, at der på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. juni skal behandles dels et forslag til tillæg til lokalplan Ørestad Syd, dels forslag til lokalplan for Faste Batteri III. Lokaludvalget vil formodentligt bidrage til borgerdialogen ifm. lokalplanshøringerne efter sommeren. Der var intet under eventuelt. Herefter sluttede mødet kl BILAG EKSTRAOR.DOC Svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Amager Vest Lokaludvalg.pdf Borgmestersvar til Amager Vest Lokaludvalg.pdf Side 20

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

DIT LOKALUDVALG - ÅRSBERETNING FOR 2014

DIT LOKALUDVALG - ÅRSBERETNING FOR 2014 DIT LOKALUDVALG - ÅRSBERETNING FOR 2014 Udgives af: Amager Vest Lokaludvalg Sundholmsvej 8 2300 København S Tlf. 21162202 info@avlu.dk www.avlu.dk Grafik og layout: Laura Rask Sønderskov Tryk: Hillerød

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

AMA RØSTEN. Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds

AMA RØSTEN. Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds UDGIVES AF AMA RØSTEN 16. ÅRGANG NR. 87 SEPTEMBER 2015 Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds Et forbilledligt samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og lokale borgere har tilsyneladende båret

Læs mere