Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00"

Transkript

1 Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Krævede vedtægtsændringer 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne 6.3 Sletning af hovednavn efter binavn ( 1, stk. 2) 6.4 Sletning af Selskabets hjemsted ( 2) 6.5 Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital ( 4a) 6.6 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4b) 6.7 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4c) 6.8 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4d) 6.9 Storkøbenhavn ændres til Region Hovedstaden ( 8, stk. 1) 6.10 Ændring af indkaldelsesmåden ( 8, stk. 2, 1. pkt.) 6.11 Det godkendte regnskab ændres til den godkendte årsrapport ( 9, nr. 3) 6.12 Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation ( 20) 6.13 Bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af Selskabets aktiekapital 6.14 Bemyndigelse til dirigenten 2

3 Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Kaj Andreassen

4 2009: Væsentlige problemstillinger 1. Omverdenens indvirkning 2. Strategi Mølleparker i drift Anlæg under bygning Projekter under udvikling 3. Organisation 4. Platforme 5. Vigtige opgaver i

5 Status v/adm. direktør Kaj Larsen

6 Anlæg i drift Anlæg Produktion 2008 Produktion 2009 Milbak kwh kwh Oppelstrup kwh kwh Hannesborg kwh kwh Frørup kwh kwh Gehlenberg kwh kwh Wormlage kwh kwh Tiefental kwh kwh Polczyno kwh kwh Energia Verde kwh kwh Total kwh kwh 6

7 Monte Grighine 7

8 Monte Grighine Alle elektriske arbejder og civil works afsluttet Transformerstationen er færdiggjort, testet og i drift Alle møller er rejst 33 møller er på nettet De 10 sidste møller forventes på nettet i maj måned Herefter udestår udelukkende reetablering af site og adgangsveje. 8

9 Monte Grighine 9

10 Monte Grighine 10

11 Monte Grighine 11

12 Monte Grighine 12

13 Monte Grighine 13

14 Minerva Messina 14

15 Minerva Messina Alle 21 møller er rejst Minerva Messinas transformerstation er færdiggjort Ternas del af transformerstationen forventes færdig 1. maj 2010 Live grid forventes i juni 7 møller er på nettet De resterende 14 møller forventes på nettet senest i juni 15

16 Minerva Messina 16

17 Italien udvikling Projekt Projekt Antal møller Total kapacitet Samlet kapacitet Forventede tilladelser Ejerandel Ejerandel Italien Cagliari III 9 13,5 MW 60 % Brindisi 35 70,0 MW 75 % Campo d Oro 7 14,0 MW 80 % Candela 10 20,0 MW 75 % Montemilone 17 34,0 MW 75 % Guardia dei Lombardi 16 32,0 MW 75 % Due Serri 7 14,0 MW 80 % Monte Grighine II 30 60,0 MW 100 % Carbonia 10 23,0 MW 100 % Crotone 37 92,5 MW 100 % Francavilla Fontana ,0 MW 100 % Calitri 26 52,0 MW 0% Portefølje under udvikling Projekter under screening 565,0 MW 220,0 MW 100 % Vindmølleprojekter under udvikling 17

18 Polen udvikling Forventede tilladelser Ejerandel Projekt Antal møller Samlet kapacitet Ejerandel Ustka 13 29,9 MW 100 % Parnowo 12,5 MW 100 % Puck 6 12,0 MW 100 % Wojciechowo 14 32,2 MW 50 % Porzecze-Dobiesław 21 42,0 MW 100 % Osieki 5 12,5 MW 100 % Pomorze offshore 33 99,0 MW 100 % Smolęcin 66,7 MW 100 % Portefølje under udvikling 306,8 MW 100 % Polen Vindmølleprojekter under udvikling Markeder under overvejelse 18

19 Årsregnskabet v/økonomidirektør Mark Fromholt

20 Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE TDKK Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat før nedskrivninger Tab ved salg af vindmølleprojekt Nedskrivninger på igangværende projekter Bruttoresultat efter nedskrivninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter/omkostninger Resultat af kap.andel i ass. virksomheder Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeling af omsætning i % Danmark 19% Tyskland 26% Anden indtægt 5% Polen 3% Italien 47% 20

21 Balance AKTIVER TDKK Vindmøller Vindmøller under opførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i ass. virksomheder Udlån ass. virksomheder Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER TDKK Egenkapital Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt

22 Forventninger til 2010 Forventninger * Reguleret for nedskrivninger og tab ved salg Realiseret Realiseret Estimat Produktion (GWh) Omsætning (MDKK) 83,6 75,5 142,3 EBITDA (MDKK)* 31,9 16, EBIT (MDKK)* 2,6-14, Resultat før skat (MDKK)* -9,9-29,

23 Generalforsamling april 2010

24 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 2009 Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2009 med revisionspåtegning godkendes. 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Krævede vedtægtsændringer 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne 6.3 Sletning af hovednavn efter binavn ( 1, stk. 2) 6.4 Sletning af Selskabets hjemsted ( 2) 6.5 Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital ( 4a) 6.6 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4b) 6.7 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4c) 6.8 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4d) 6.9 Storkøbenhavn ændres til Region Hovedstaden ( 8, stk. 1) 6.10 Ændring af indkaldelsesmåden ( 8, stk. 2, 1. pkt.) 6.11 Det godkendte regnskab ændres til den godkendte årsrapport ( 9, nr. 3) 6.12 Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation ( 20) 6.13 Bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af Selskabets aktiekapital 6.14 Bemyndigelse til dirigenten 24

25 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2009 ikke udbetales udbytte til aktionærerne. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Krævede vedtægtsændringer 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne 6.3 Sletning af hovednavn efter binavn ( 1, stk. 2) 6.4 Sletning af Selskabets hjemsted ( 2) 6.5 Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital ( 4a) 6.6 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4b) 6.7 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4c) 6.8 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4d) 6.9 Storkøbenhavn ændres til Region Hovedstaden ( 8, stk. 1) 6.10 Ændring af indkaldelsesmåden ( 8, stk. 2, 1. pkt.) 6.11 Det godkendte regnskab ændres til den godkendte årsrapport ( 9, nr. 3) 6.12 Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation ( 20) 6.13 Bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af Selskabets aktiekapital 6.14 Bemyndigelse til dirigenten 25

26 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Kaj Andreassen, Torkil Bentzen, Michael West Hybholt og Francesco Novelli. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Johannes Huus Bogh 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Krævede vedtægtsændringer 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne 6.3 Sletning af hovednavn efter binavn ( 1, stk. 2) 6.4 Sletning af Selskabets hjemsted ( 2) 6.5 Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital ( 4a) 6.6 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4b) 6.7 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4c) 6.8 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4d) 6.9 Storkøbenhavn ændres til Region Hovedstaden ( 8, stk. 1) 6.10 Ændring af indkaldelsesmåden ( 8, stk. 2, 1. pkt.) 6.11 Det godkendte regnskab ændres til den godkendte årsrapport ( 9, nr. 3) 6.12 Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation ( 20) 6.13 Bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af Selskabets aktiekapital 6.14 Bemyndigelse til dirigenten 26

27 Johannes Huus Bogh Erhvervsmæssige erfaringer Bestyrelsesposter pr : Dynaudio A/S formand Scandinavian Brake System A/S næstformand Gram & Nybøl Godser A/S formand Svedplan A/S formand PlusCoat A/S formand BioGreen A/S formand DanCorn A/S medlem GPV International A/S medlem Partner Industri Invest Syd A/S Adm. direktør, Industri Invest Syd, DK (opstarter) Partner, Inventure Capital, DK Adm. direktør, Syddansk Venture A/S (opstarter) Turn around opgaver i VT Holding som følger: : Koncernchef, CEO, Gram Koncernen : Interrim adm. direktør, SDC Dandisc Gruppen (samtidig m. Gram ) : Adm. direktør, Blücher Metal A/S : Kommerciel direktør, Skako Gruppen : Adm. direktør, Denka Lift A/S : Turn around opgaver for selskaber i eget regi : Adm. direktør, Alfa-Laval Venezuela +Regionalchef for Central Amerika og det karibiske område : Adm. direktør, Ibex Engineering, UK (Alfa-Laval Group) : Adm. direktør, Alfa-Laval Peru : Markedschef, Esbjerg Tovværk A/S : Ansv. for forretningsudvikling, Alfa-Laval Flow Equipment (DK, SV, UK, FR, BRD) : Økonomichef, Alfa-Laval Flow Equipment (DK, SV, UK) 27

28 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor Revisor er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Krævede vedtægtsændringer 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne 6.3 Sletning af hovednavn efter binavn ( 1, stk. 2) 6.4 Sletning af Selskabets hjemsted ( 2) 6.5 Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital ( 4a) 6.6 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4b) 6.7 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4c) 6.8 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4d) 6.9 Storkøbenhavn ændres til Region Hovedstaden ( 8, stk. 1) 6.10 Ændring af indkaldelsesmåden ( 8, stk. 2, 1. pkt.) 6.11 Det godkendte regnskab ændres til den godkendte årsrapport ( 9, nr. 3) 6.12 Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation ( 20) 6.13 Bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af Selskabets aktiekapital 6.14 Bemyndigelse til dirigenten 28

29 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Krævede vedtægtsændringer 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne 6.3 Sletning af hovednavn efter binavn ( 1, stk. 2) 6.4 Sletning af Selskabets hjemsted ( 2) 6.5 Forlængelse af bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital ( 4a) 6.6 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4b) 6.7 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4c) 6.8 Opdatering af eksisterende bemyndigelse i overensstemmelse med lovens ordlyd ( 4d) 6.9 Storkøbenhavn ændres til Region Hovedstaden ( 8, stk. 1) 6.10 Ændring af indkaldelsesmåden ( 8, stk. 2, 1. pkt.) 6.11 Det godkendte regnskab ændres til den godkendte årsrapport ( 9, nr. 3) 6.12 Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation ( 20) 6.13 Bemyndigelse til køb af egne aktier op til 10% af Selskabets aktiekapital 6.14 Bemyndigelse til dirigenten 29

30 Dagsorden 6.1 Krævede vedtægtsændringer: a) I 5 ændres benævnelsen aktiebog til ejerbog. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Ejerbog Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr b) I 5a, stk. 4, og 12, stk. 3, ændres benævnelsen Aktieselskabsloven til Selskabsloven. Bestemmelserne får derefter følgende ordlyd: 5a, stk. 4: Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, dog undtaget Selskabslovens regler om tvangsindløsning. 12, stk. 3: De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. c) I 8, stk. 2, 1. pkt., ændres indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen fra 4 uger - 14 dage til 5-3 uger før generalforsamlingen. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside. d) I 8, stk. 2, 3. pkt., ændres benævnelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Endvidere foretages indkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. e) 8, stk. 3, ændres således, at andelen af aktionærer, som kan anmode om en ekstraordinær generalforsamling, nedsættes fra mindst en tiendedel til mindst 5 pct. af selskabskapitalen. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af 30 aktionærer, der ejer 5 pct. af aktiekapitalen.

31 Dagsorden 6.1 Krævede vedtægtsændringer fortsat: f) 8, stk. 6, ændres således, at forslag fra aktionærerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes over for Selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. g) I 8, stk. 7, ændres benævnelsen aktieselskabslovgivningens til selskabslovgivningens. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom. h) I 11 ændres overskriften og stk. 1 til en ny overskrift og nye stk. 1 og stk. 2, hvorefter aktionærens ret til at deltage og stemme i forbindelse med en generalforsamling fastsættes af aktionærens aktiebeholdning på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Endvidere nedsættes fristen for adgangskort fra 5 til 3 dage. Stk. 2 bliver herefter stk. 3. Bestemmelserne i 11, stk. 1 og 2, får derefter følgende ordlyd: Stemmeret og møderet på generalforsamlingen: En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen. i) 12, stk. 1, 4. pkt., flyttes til 12, stk. 2, 4. pkt., og ændres således, at en fuldmagt til Selskabets ledelse ikke kan gives for længere tid end ét år. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: En fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end ét år. j) 12, stk. 2, slettes som følge af indførelse af registreringsdatosystemet i

32 Dagsorden 6.2 Konsekvensændringer til vedtægterne: a) I 5 ændres VP Investor Services A/S adresse til CVR-nummer, og hovednavnet i parentes efter navnet slettes. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr b) 8, stk. 8, ændres således, at det angives, hvilke oplysninger om generalforsamlingen Selskabet senest tre uger før generalforsamlingen har pligt til at offentliggøre på Selskabets hjemmeside i overensstemmelse med selskabsloven. Denne bestemmelse træder i stedet for den hidtil gældende om fremlæggelse af dokumenter på Selskabets kontor 8 dage før generalforsamlingen. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse gør Selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden: 1) Indkaldelsen, 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og per brev. c) I 12 ændres overskriften, og stk. 1, 2. pkt., slettes. Som ny stk. 2, 1. og 2. pkt., tilføjes, at en aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver. Bestemmelserne får derefter følgende ordlyd: En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver. 32

33 Dagsorden 6.3 1, stk. 2, ændres således, at hovednavnet ikke skrives i parentes efter binavnet, da loven ikke længere stiller krav herom. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development I A/S. 33

34 Dagsorden slettes, idet den nye selskabslov ikke stiller krav om, at Selskabets hjemsted skal fremgå af vedtægterne. 34

35 Dagsorden 6.5 4a ændres således, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital forlænges, således at den udløber den 31. december Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Bemyndigelse til kapitalforhøjelse: Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en eller flere emissioner at udvide den nominelle aktiekapital med indtil DKK ,00. De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v. Forhøjelse kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105. Under samme vilkår kan bestyrelsen endvidere tildele en af bestyrelsen fastsat kreds fortegningsret. Denne bemyndigelse gælder indtil den 31/ Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen. 35

36 Dagsorden 6.6 4b ændres således, at den eksisterende bemyndigelse opdateres i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet vilkårene forbliver uændrede. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Bemyndigelse til optagelse af konvertible gældsbreve: Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 1. januar 2013 med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr , dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal udstedelse ske på markedsvilkår. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. januar 2013 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn eller ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen. 36

37 Dagsorden 6.7 4c ændres således, at den eksisterende bemyndigelse opdateres i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet vilkårene forbliver uændrede. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Bemyndigelse til udstedelse af warrants: 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning indtil den 1. januar 2013 ad en eller flere gange udstede indtil 1 million stk. warrants (nominelt kr aktiekapital), hvor 1 stk. warrant giver ret til tegning af 1 stk. aktie af nominelt kr. 5,00. Efter udnyttelse af bemyndigelsen den 23. april 2008 og 11. februar 2009, jf. 4d, er bemyndigelsen reduceret til udstedelse af stk. warrants (nominelt kr aktiekapital). 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. januar 2013 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr aktiekapital i forbindelse med udnyttelse af warrants. Efter udnyttelse af bemyndigelsen den 23. april 2008 og 11. februar 2009, jf. 4d, er bemyndigelsen reduceret til en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr aktiekapital. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn eller ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen. 3. Den i punkt 1. og 2. indeholdte bemyndigelse kan fornyes for en eller flere perioder for indtil fem år ad gangen. 4. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår. Aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen skal i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. 37

38 Dagsorden 6.8 4d ændres således, at den eksisterende bemyndigelse opdateres i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet vilkårene forbliver uændrede. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Udstedelse af warrants: Selskabets bestyrelse har på bestyrelsesmøder afholdt henholdsvis den 24. april 2008 og den 11. februar 2009 tildelt warrants på i alt nominelt kr på følgende vilkår: 1. Den 24. april 2008 er der tildelt ledende medarbejdere stk. warrants i henhold til særskilte warrantaftaler. Warrantenes pålydende værdi er kr. 5,00 svarende til en nominel værdi af warrantene på kr Tegningskursen er børskurs 80,10. Kursen er beregnet som gennemsnittet af den officielle børskurs (alle handler) noteret på NASDAQ OMX København i 14-dagesperioden forud for tildelingen. 2. Den 11. februar 2009 er der tildelt ledende medarbejdere stk. warrants i henhold til særskilte warrantaftaler. Warrantenes pålydende værdi er kr. 5,00 svarende til en nominel værdi af warrantene på kr Tegningskursen er børskurs 20,20. Kursen er fastsat til lukkekursen den 10. februar 2009 på NASDAQ OMX København. 3. Warrantene lyder på navn og berettiger indehaverne til at tegne aktier for et nominelt beløb, der svarer til det nominelle beløb af warrantene, i intet tilfælde dog til en kurs på under pålydende værdi. 4. Aktierne kan tegnes i perioden 2 år fra tildelingstidspunktet og frem til og med 3 år efter tildelingstidspunktet dog kun i de 6-ugersperioder, der ligger umiddelbart efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelser og delårsrapporter (jf. vilkårene i de særskilt udarbejdede warrantaftaler) efter hvilken tegningsperiodes udløb de udstedte warrants er uden gyldighed. 5. Indehaverne af warrantene har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. 6. Dersom Selskabets kapital nedsættes til dækning af tab, reduceres aktietegningsrettighederne i samme forhold, som Selskabets kapital nedsættes. Ved kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer og udstedelse af nye warrants sker der ikke ændring af aktietegningsretten. I tilfælde af Selskabets opløsning, herunder fusion eller spaltning, kan Selskabet kræve, at warrantindehaveren med et varsel på 2 uger udnytter eller frafalder aktietegningsretten inden opløsning mv. besluttes. Ikke udnyttede dele af aktietegningsretten bortfalder uden kompensation. 7. For kapitalforhøjelser ved udnyttelse af warrantene, nævnt under 4d, pkt. 1. og 2, ved tegning af aktier gælder, at det største beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes for de to tildelinger samlet udgør kr (ved fuldtegning). 8. Kontant indskud skal ske senest samtidig med tegning af de nye aktier. Aktiernes pålydende værdi skal være kr. 5,00 eller multipla heraf. 9. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen. 38

39 Dagsorden 6.9 I 8, stk. 1, ændres benævnelsen Storkøbenhavn til Region Hovedstaden. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. 39

40 Dagsorden , stk. 2,1. pkt., ændres således, at indkaldelsesmåden er via hjemmesiden i stedet for at skulle ske i mindst to landsdækkende dagblade. Bestemmelsen er gengivet ovenfor under punkt 6.1.c). 40

41 Dagsorden 6.11 I 9, nr. 3, ændres det godkendte regnskab til den godkendte årsrapport. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 41

42 Dagsorden 6.12 Som ny 20 foreslås en bestemmelse om elektronisk kommunikation fra Selskabet. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Elektronisk kommunikation: Alle dokumenter og al kommunikation fra Selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte e- mail adresse. Aktionærerne kan på Selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. 42

43 Dagsorden 6.13 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier, idet antallet af egne aktier erhvervet i perioden ikke må overstige 10% af selskabskapitalen på beslutningstidspunktet, ligesom Selskabets samlede beholdning af egne aktier i Selskabet ikke må overstige eller som følge af erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen på erhvervelsestidspunktet. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet. 43

44 Dagsorden 6.14 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. 44

45 Tak for opmærksomheden

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere