$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #"

Transkript

1 $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" #

2 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$ :"-2"#6)$;,%)*,$;"%,)*#"-%,<$=5#&>$472? 2,#'"-%<$;"%,;(,-$8'769&)$7.$"'',$%,$)25$7.$ C+$9"#$95-%>'&66,*$,-$#D66,$.7%,$07#)'".$ 7.$)"2',*$%,2$+$%,**,$>")$*+'$%+.$7.$%+-$ 0"2+'+,B$C+$95;,#$1$05#$'()*$*+'$,-$*&#$+$ >"#"%+)$7.$.'D%,#$7)$*+'$"*$1$6722,# 7.$)*,2>',#$+-%$+$8'769&)B!"#$%&%'()*(+,-.(.#+(%#,( /0$$&"(01(+2.&(%#,34.(( 5*(62"&$(7&3$#%&$889 '()*++*%& 84$%& :#%(12%2 94:(*%&,-+.$)/%0%12%& ;"$(/%&% 34(+*5+("6%0%7)%& Dette pas giver adgang til masser af skæg og ballade. Det er 100% hjemmelavet og kan derfor kun bruges i danskernes foretrukne feriedestination. Indsæt dit foto, udfyld siden og vis passet frem, når du lander i Blokhus. Så giver vi en is.

3 ;#($&$( <,2=>4$!"# <H':C='=>7'?:FAIFA'=CD'CA' )6A-*$7.$%,#$+66,$'"-.*$*+'$$ ',/,$,-$0,#+,9(**,$BBB,'',#$G(**,$$ +-%$$+$/,#,)$,.,*$2,%;#".*,$$ 6KKK7 :;'L;:CA';<99M

4 Når vi spørger vores gæster hvad de især godt kan lide ved Nordjylland, nævner mange; den særlige sjæl, gæstfriheden og de hjertelige nordjyder. Er I også på udkig efter ferie med afslappet hygge og oplevelser for alle sanser? Så kom og nyd livet, stemningen, den lækre mad og de indfødte. Eller måske noget med lidt mere krudt i? Så kom ned til Strandkiosken kl. 21 hver dag og oplev når vi fyrer kanonen af. Det er ret vildt...

5 $"(6"+)#'-+%$%#&%'/3' 68#)%'-%$#&%'-"$%#&+"($ >5$:"-2"#6)$;#,%,)*,$)"-%)*#"-%$25$1$-,2'+.$ 2,#,$,-%$;"#,$;"%,$7.$)'">>,$"0B$!,#$25$1$7.)5$ 6A#,$,-$*&#$+$;+'<$9,'*$0#"$JA%9&)$*+'$K#A-9A/B$

6 *8+1!'%+'*/+.V#&%.#%+ */+'-8$%'#&/+%'/3'# ,$%,*$9,',$>5$PPPB0""#&>)722,#'"-%B%6

7 O FERIEPARK JAMBO FERIEPARK JAMBO FERIEPARK JAMBO FERIEPARK JAMBO FERIEPA )&(/&"&(2+(322=(2?,#?& 5"6-/'*%+,%!"+)' WX#&5%+(%&'Y"6!,(3'/3'0V&&%+ Tæt på stranden og skoven, langt fra hverdagens travlhed, ligger Jambo Feriepark. En ren oase med masser af vand, leg, sjov og oplevelser. Er du til leg og action kan du kombinere ophold hos os med fri adgang til vores nabo, Fårup Sommerland. Ikke for at prale, men vi kender mange yngre gæster, som er ret vilde med den slags ferie Kig forbi og bliv en del af Jambo så tør vi godt love, at Jambo snart bli r en del af dig. 8"$%(J%5OP%!"#$%-6%%&'!&!%Q7%(O$%R*)O*S% T7%."6%R"UO5O*$%U*(%Q7%D"$U")H+%% V*(+.*%W"UQO$6Q5"(+X% ()*+),'!-./0!1/-2)+34*53%)0! :79-67::Y

8 OKHUS BY CAMPING BLOKHUS BY CAMPING BLOKHUS BY CAMPING BLOKHUS BY CAM A-$(/&"&(2+(3&$%#,(6#0( 77783,2=>4$3BC0/5#?+8.= 2%.)/66%('!8'' -./)01#'-V'Y"6!,(3M Blokhus By Camping er en dejlig familiecampingplads beliggende lige inden for byskiltet i Blokhus. At vi er en familiecampingplads betyder, at vi lægger meget vægt på at her er hyggeligt og mulighed for dejligt samvær med familie og venner. Vi har plads til telte, campingvogne/autocampere og hyggelige 3-rums hytter, og det er vigtigt for os, at både omgivelserne og servicebygningerne fremstår rene og indbydende. ;%#'<&!-<),-0/1-</%/= 15-HIJ+%12%Z"UQO$6%5O66*)%O%15-HIJ+% V2L%HJ$%W"/%<%HU%R)"%!1,)*0/*/%[$(*$R-)% *$%)"(OJ+%"R%<%HU%\$(*)%(J%O%15-HIJ+%-6% 9J$*%!&3/,+),'/0/,L%V"6*)O*)L%+QO+*M +.*(*)%+"U.%U"$6*%'$)%41/1!.&14''/,/%

9 LIT CAMPING BLOKHUS KLIT CAMPING BLOKHUS KLIT CAMPING BLOKHUS KLIT CAM )&(.&(/0?+&(+2.&(%#,34.(5*D( 77783,2=>4$=,#%EC0/5#?+8.= -./)01#').,&'Y"6!,(3 Blokhus Klit Camping har en naturskøn beliggenhed på landet, ved Blokhus Klitplantage, som er et godt udgangspunkt for vandre- eller cykelture, i det smukke landskab med skov, klitter og badestrand. Har man børn man gerne vil glæde er der kun 7 km. til Fårup Sommerland. Eller man kan se nærmere på Nordjyllands mange seværdigheder. Så velkommen til en dejlig ferie, til overkommelige priser på Blokhus Klit Camping. 3*)O*%Q7%15-HIJ+%85O.%Z"UQO$6%*)%% *$%#3%/$/%!/!,45%-6%)>!%)33/*0/% ]*+.*)I"#+R*)O*%$^)%15-HIJ+%O%*$%!+&'- *)1&,%U*(%+H-#%-6%H5O..*)L%HJ$%=%HU%R)"%?/!1/,<)$/1%-6%%D"$U")H+%"55*)V*(+.*%.)0/!1,)*0/

10 GRØNHØJ STRAND DAYZ GRØNHØJ STRAND DAYZ GRØNHØJ STRAND DAYZ GRØNHØ )&(/&"&(2+(322=(2?,#?& 5*(7778.0BF8.= $"VZ'3+[(0[5'#&+"($ Her vil du opleve skønne omgivelser kombineret med en række sportsfaciliteter for alle aldre og samtidig gode muligheder for at dase og nyde livet. Lad børnene boltre sig på vandrutsjebanen i poolområdet, på trampolinerne, hoppepuderne eller brænd krudtet af i den store multihal. Sportsbanerne og de åbne arealer lægger også op til leg og aktivitet i timevis. Altsammen inkluderet i prisen! De rummelige feriehuse på over 100 m 2 har naturligvis de moderne bekvemmeligheder, der gør, at I kan slappe af og nyde _%L-0)5!.4%%/11/,%.O5%37)JQ%T-UU*)5"$(/ M%#"56R)O%"$H-U+.%O%Q*)O-(*$%==0AMA0F M)''/3,4!->#,-L-3/,!N-KNOLK-0',N [$H5J(*)*.%O%Q)O+*$%*)%-6+7%+5J.)*$64)O$6L% R-)V)J6+"R6OR.*)L%+"U.%V*$2..*5+*%"R%(*% U"$6*%R"WO5O.*.*)%Q7%+.*(*./%% 8"$%OHH*%H-UVO$*)*+%U*(%"$()*%)"V"..*)/ 1--H%(O)*H.*%Q7%.5R/%G?%??%B=%==%%

11 ORDSØEN FERIECENTER NORDSØEN FERIECENTER NORDSØEN FERIECENTER NORDSØ )&(/&"&(2+(322=(2?,#?& 5*(77781&"#&C&?%&"?2".8.= *%+,%Y%(&%+'(/+$#[%( 0%+.,3&'0%.%'8+%& På Feriecenter Nordsøen er der mulighed for at nyde livet for sjovt, for lækkert og for hårdt i Badeland, i vores fitness- og wellnesscenter og på mange andre måder. Vores lejligheder har plads til 4-8 personer, og er indrettet med veludstyret køkken, bad, toilet, værelse samt stue. Nogle af lejlighederne har endda udsigt over Vesterhavet. Når du træder ud af døren, står du næsten allerede med sand i mellem tæerne. Feriecenter Nordsøen ligger med stranden på den ene side, og byen samt den pragtfulde klitplantage på den anden side. H)P-L-#$/,*)1*4*5/,%-6-./1)%->#,-O,)O+*)%R)"%H)/%=/>G<LM%O%Q*)O-(*$%% +4$("6%*55*)%U"$("6/?/%'#++/*-14%-/*-</,%45->/,4/-- >#,-)%%/-)%0,/N

12 ER JAMMERBUGTEN FERIEPARTNER JAMMERBUGTEN FERIEPARTNER JAMMERBUGTEN <22=(2?,#?&((( *%+,%!"+&(%+'5"66%+-13&%( 6%+%'*%+,%01#'X'-"+%'-,..,3%+%999 Feriepartner Jammerbugten tilbyder et bredt udvalg af kvalitetshuse i alle prisklasser. Flere end 200 huse i umiddelbar nærhed af Fårup Sommerland og fri adgang til 5 forskellige badelande i området. Hos os kan du låne barnesenge, barnestole og trækvogne gratis. Og du får som gæst hos os rabat til områdets bedste attraktioner og golfbaner. Vi tilbyder de bedste priser og den bedste service før, under og efter din ferie. a$+h*)%[%:*)*+%$^+.*%r*)o*%5o6*%o%% $^)I*(*$%"R%D"$U")H+%V*(+.*%+.)"$(*L%.^.%Q7%(*$%3#3&%Q,/->/,4/.R%15-HIJ+% -6%O%$-65*%"R%!-)(:255"$(+%S#11/!1/-!#++/,<&!/%b%+7%I")%(*.%5-H"5*% J(5*:$O$6+VJ)*"J%(*.%!1T,!1/-&0$)%5X

13 PING FÅRUP CAMPING FÅRUP CAMPING FÅRUP CAMPING FÅRUP CAMPING FÅRUP CA A-$(/&"&(2+(322=(2?,#?&( "45EC0/5#?+8.= *8+1!'Y"6!,(37'' Y"6!,(3!."$#%('&4&&%#&'!8' *8+1!'#/66%+."($9 Vi har en skøn campingplads, hvor familien kan holde en dejlig og spændende ferie. I kan overnatte på vores plads og besøge mange af de skønne attraktioner i området bl.a. Blokhus, Løkken, Fårup Sommerland og meget mere. Vi kan tilbyde luksushytter, nye ferielejligheder og store standpladser. Det er muligt at booke ophold med adgang til Fårup Sommerland. c^.%q7%37)jq%z"uqo$6%\$(*)%% "$()*%!'T**/-#3%/$/%!/,/

14 ÅRUP SOMMERLAND FÅRUP SOMMERLAND FÅRUP SOMMERLAND FÅRUP SOMMERLAN A-$(/&"&(2+(322=(2?,#?&( "45$2//&",0?.8.= 0%.&'1$%','#)/2%(7'' #5/2'*/+'0%.%'*"6,.,%( Tæt på vandet og alligevel helt ude i skoven finder du forlystelsesparken Fårup Sommerland. Her kan du blandt andet prøve Danmarks vildeste acceleration i rutsjebanen Lynet, som bliver skudt af sted fra 0 til 80 km/t på bare to sekunder, og så går turen op og ned i vilde loops og halsbrækkende hårnålesving. Oplev hvordan påvirkningen på 4,5G sætter farve i kinderne på selv de allermest fartgale familiemedlemmer! 37)JQ%T-UU*)5"$(%*)%D"$U")H+%!'T,/!1/-!'#$1&,%U*(%J$(*)I-5($O$6% R-)%</%/->)+4%4/*%b%I*)%\$(*)%(J% D"$U")H+%!1T,!1/-$)*0%)*0%-6%(*% +*:*+.*%)J.+:*V"$*)/%

15 BUGT FERIE JAMMERBUGT FERIE JAMMERBUGT FERIE JAMMERBUGT FERIE JAMMERBU A-$(/&"&(2+(322=(2?,#?&( 5"66%+-13&X*%+,%''' *%+,%01#1$.%5(,(39' Vi udlejer Jammerbugtens bedst beliggende feriehuse. Hold en afslappende ferie ved Vesterhavet eller i Jammerbugtens enestående natur. Vi har det bedste feriehus til dig og din familie hele året. % (/1-%4%%/-%#')%/-.&,/)&-- U*(%0/*-!1#,/-!/,$42// ]O%*)%(*)%R-)%d*)%b%</%/-0T5*/1/

16 ING SALTUM STRAND CAMPING SALTUM STRAND CAMPING SALTUM STRAND CAMPIN A-$(/&"&(2+(322=(2?,#?&( 7778$0,%4/$%"0?.8.= ")&,2'*%+,%'X'&,.'!+,#%+'$%+',))%'&"3%+'!1#&%('*+"'$,3 For den aktive familie er der mulighed for at give den gas ved at kombinerer Løbeugen i uge 27 og ZUMBA, med besøg i Fårup Sommerland. Uge 27, 7 overnatninger i egen vogn/telt for 2 voksne og 2 børn inkl. 2 besøg i Fårup Sommerland kr. 2495,- excl. el. Det er naturligvis gratis at deltage i både ZUMBA og Løbeugen med Mette Pilgaard. %%%%%%%%%%%!7)%V"..*)O*)$*%*)%e"(*L%-6%>)+4%4/*%.)^$6*)%.O5%".%#^)*%+"UU*$%-6%Q5*:*%% <4*)*0/*L%("$$*)%T"5.JU%T.)"$(% Z"UQO$6%(*$%3/,>/'1/-,)++/%-U% *$%)'14$->/,4//%

17 KLIT FERIEHOTEL TRANUM KLIT FERIEHOTEL TRANUM KLIT FERIEHOTEL TRANUM KL A-$(/&"&(2+(322=(2?,#?&( 7778%"0?4/=,#%8.= 1*/+3.%66%.,3'*%+,%,'#61))%'/63,2%.#%+ Feriehotel Tranum Klit er et godt og centralt udgangspunkt for mange seværdigheder og attraktioner i hele Nordjylland og med vores fordelagtige priser er området og feriehotellet absolut et besøg værd. Vi glæder os til at åbne dørene til en uforglemmelig ferie i ét af Danmarks skønneste områder... f$%r*)o*%q7%e/,4/<#1/%-h,)*&+-v%41%*)% RJ5(%"R%#3%/$/%!/,/%gQ5*#%V5/"/%?/!1/,G <)$/1%Q7%$^).%I-5(%-6%O%R"$."+.O+H*%-UM 6O#*5+*)/%3*)O*I-.*5%c)"$JU%85O.%5O66*)% +-U%*$%-"+*%UO(.%O%0/*-!+&''/-*)1&,% b%hj$%>k%u%r)"%(*$%e-..*%+"$(+.)"$(/

18 STRAND CAMPING KLIM STRAND CAMPING KLIM STRAND CAMPING KLIM STRAND C A-$(/&"&(2+(322=(2?,#?&( 7778=,#/$%"0?.8.= Y"6!,(3'X'\%..(%##']'0V&&%+ Klim Strand har utallige aktiviteter for både store og små, inde og ude, uanset vejret. Legeland, vandland, wellness, minigolf, tennis, supermarked, restaurant, superjumper, 8 meter klatrevæg, ridning på Islandske heste, underholdningsprogram med Camping Kids i højsæsonen og meget mere. Mød os på ;#-3U-!1,)*0/*%UO(.%O%(*$%!'T**/-*)1&,% (2V*+.%O%:"UU*)VJ6.*$%U*55*U%1J5V:*)6% +.)"$(L%TH"$(O$"#O*$+%+.4)+.*%5"$(*Q5"(+% R-)%V7(*%J(*$%I"#$/%9*)%H"$%(J%H4V*%(*% >,4!'/-,T0!3Q11/,%(O)*H.*%R)"%V7(*$/%

19 2;E'=>':;=C'KCAC'FK'ICA;C';' ]'*V.$&'6%$'*%+,%999

Bornholm Danmark & Sverige

Bornholm Danmark & Sverige Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Bornholm Danmark & Sverige Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Udsnit af Ferieboliger Liv, Natur & Kultur 2008 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Læs mere

Danmark, Bornholm & Sverige

Danmark, Bornholm & Sverige Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti Danmark, Bornholm & Sverige Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden Nr. 821 Vi garanterer

Læs mere

feriecenter og danhostel Ferie Grupperejser Kurser Firmafester Konferencer Teambuilding Selskaber Træningslejre En oase i Nordsjælland

feriecenter og danhostel Ferie Grupperejser Kurser Firmafester Konferencer Teambuilding Selskaber Træningslejre En oase i Nordsjælland feriecenter og danhostel Ferie Grupperejser Kurser Firmafester Konferencer Teambuilding Selskaber Træningslejre En oase i Nordsjælland Om Sankt Helene Den Grønne Nøgle Danhostel Tilgængelighed Sankt Helene

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre 1 Prøv noget anderledes næste gang, I skal holde kursus, afdelingsdag, møde eller konference. Lad den friske havluft rense ud i vanetænkning og

Læs mere

HOTEL GUIDE MINIFERIE WEEKENDOPHOLD SELSKABER OG FESTER KURSUS/KONFERENCER GOLFOPHOLD AKTIV CYKELFERIE REVY

HOTEL GUIDE MINIFERIE WEEKENDOPHOLD SELSKABER OG FESTER KURSUS/KONFERENCER GOLFOPHOLD AKTIV CYKELFERIE REVY HOTEL GUIDE MINIFERIE WEEKENDOPHOLD SELSKABER OG FESTER KURSUS/KONFERENCER GOLFOPHOLD AKTIV CYKELFERIE REVY ÅRETS GAVEIDÉ Giv et gavekort til din kollega, familien eller bare én du holder af... Gavekortene

Læs mere

Ferie i Skallerup Seaside Resort - så er alle glade

Ferie i Skallerup Seaside Resort - så er alle glade DK Ferie i Skallerup Seaside Resort - så er alle glade 365 dejlige dage. Det er lige nøjagtigt hvad Skallerup er, og vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre vores gæster opmærksomme på alle de andre

Læs mere

Inspiration. Til luksusophold

Inspiration. Til luksusophold Inspiration Til luksusophold Tjek vores hjemmeside. Her kan du nemlig se alle de hoteller, du kan vælge mellem! Eventyrligt luksusophold Hverdagen glemmes for en stund, når døren til et luksuriøst hotel

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Scandic The Reef Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Indhold Velkommen til Scandic The Reef... 4 Inspirerende møder...5 Adventure Challenge Caribic...6 Spændende og udfordrende events...

Læs mere

2009-2010. Danske SKI TOTAL guider på børneskiskole. Gratis snegaranti & Kæmpe børnerabatter REJS MED FLY TIRSDAG-TIRSDAG SPAR OP TIL 35% PR.

2009-2010. Danske SKI TOTAL guider på børneskiskole. Gratis snegaranti & Kæmpe børnerabatter REJS MED FLY TIRSDAG-TIRSDAG SPAR OP TIL 35% PR. Danske SKI TOTAL guider på børneskiskole. Gratis snegaranti & Kæmpe børnerabatter SPAR OP TIL 35% PR. PERSON REJS MED FLY TIRSDAG-TIRSDAG 2009-2010 Velkommen vores skigæster i Valmorel. 24 timer i døgnet

Læs mere

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre

Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre Det afslappede alternativ til hoteller og konferencecentre 1 Prøv noget anderledes næste gang, I skal holde kursus, afdelingsdag, møde eller konference. Lad den friske havluft rense ud i vanetænkning og

Læs mere

CAMPINGS LEADING. Holiday Magazine OF EUROPE. Camping & Glamping 5-stjernet ferie

CAMPINGS LEADING. Holiday Magazine OF EUROPE. Camping & Glamping 5-stjernet ferie LEADING 2015 CAMPINGS Norwegen Danmark Tyskland Holland Belgien Luxemburg Frankrig Østrig Italien Kroatien Spanien OF EUROPE Gastronomy Sports Wellness Animation Lodging Holiday Magazine Camping & Glamping

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Camping :: 2011. Vi åbner for oplevelser. 11 dejlige campingpladser tæt på by og strand Mange spændende oplevelser udlejning af hytter og campingvogne

Camping :: 2011. Vi åbner for oplevelser. 11 dejlige campingpladser tæt på by og strand Mange spændende oplevelser udlejning af hytter og campingvogne Camping :: 2011 Vi åbner for oplevelser 11 dejlige campingpladser tæt på by og strand Mange spændende oplevelser udlejning af hytter og campingvogne Symbolforklaring Stjernekravssymboler s ) Toilet/Udlejning

Læs mere

Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Tjekkiet & Polen. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08

Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Tjekkiet & Polen. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti! Tjekkiet & Polen Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping '08 Udsnit af Ferieboliger Liv, Natur & Kultur 2008 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Min Bedste Ferie Nogensinde! danskfriferie.dk Pakkerejser Se mere og bestil på www.danskfriferie.dk tlf. 70 15 42 42 danskfriferie.

Min Bedste Ferie Nogensinde! danskfriferie.dk Pakkerejser Se mere og bestil på www.danskfriferie.dk tlf. 70 15 42 42 danskfriferie. DaNsk norge fri ferie a/s - XXX CVr Nr: 73 78 56 18 Medlem af Danmarks rejsebureau forening og rejsegarantifonden Nr. 821 lækre ferieboliger PÅ GraN CaNaria & TeNerife VarM ViNTer 12/13 flyrejser Til De

Læs mere

Velkommen til Tyrkiet *

Velkommen til Tyrkiet * Velkommen til Tyrkiet * ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE OM DINE GUIDER / OPLEVELSER / UDFLUGTER / PRAKTISK INFORMATION / HJEMREJSE VELKOMMEN TIL TYRKIET! Alle vi guider og aktivitetsguider byder dig

Læs mere

DGI2Business sæt bevægelse i dit møde!

DGI2Business sæt bevægelse i dit møde! DGI2Business sæt bevægelse i dit møde! www.dgi2business.dgi.dk DGI2Business Sæt bevægelse i dit møde! DGI2Business består af otte unikke hotel-, konference- og idrætscentre. Hvad enten du skal holde et

Læs mere

VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS

VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS Åbningstider: Mandag fredag 9 16.30 Lørdag efter aftale Søndag 13 16 Løkken Søndergade 27 9480 Løkken Telefon 98 99 15 00 Blokhus Aalborgvej 11 9492 Blokhus Telefon

Læs mere

Udstillernes virksomhedsprofiler - alfabetisk Se standoversigt på midtersiderne

Udstillernes virksomhedsprofiler - alfabetisk Se standoversigt på midtersiderne Udstillernes virksomhedsprofiler - alfabetisk Se standoversigt på midtersiderne A B G 325 Albertinelund Camping Albertinelund 3 8585 Glesborg Tlf. 86 38 62 33 albertinelund@mail.tele.dk www.albertinelund.dk

Læs mere

England & Irland. friferie.dk Kør-selv Bus Fly. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09. Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti

England & Irland. friferie.dk Kør-selv Bus Fly. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09. Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti England & Irland Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09 Kør-selv Bus Fly Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden Nr. 821 Vi garanterer

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Pædagogfri Ferie. Ferieture 2014. - En del af Udviklingshæmmedes Landsforbund og ULF Ungdom

Pædagogfri Ferie. Ferieture 2014. - En del af Udviklingshæmmedes Landsforbund og ULF Ungdom Pædagogfri Ferie Ferieture 2014 - En del af Udviklingshæmmedes Landsforbund og ULF Ungdom PÆDAGOGFRI FERIE I ULF Ferie kan vi lide at rejse, opleve nyt og udvikle vores personlighed. Vores ferietilbud

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Samsø. Feriehuse Oplevelsesferie. www.samsoferiehus.dk

Samsø. Feriehuse Oplevelsesferie. www.samsoferiehus.dk Samsø Feriehuse Oplevelsesferie www.samsoferiehus.dk Den bedste ferie Samsø Feriehusudlejning - øens lokale udlejningsbureau - udlejer gode feriehuse, der er med til at skabe rammerne for den perfekte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Tyskland. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09. Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti

Tyskland. Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09. Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti Danmarks Laveste Priser - Med Udvidet Prisgaranti Tyskland Ferieboliger, Hoteller & Luksuscamping 09 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden Nr. 821 Vi garanterer kvalitet De bedste

Læs mere

Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy HOTEL GUIDE. Hotel Juelsminde Strand

Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy HOTEL GUIDE. Hotel Juelsminde Strand Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy HOTEL GUIDE Hotel Juelsminde Strand SE DE ENKELTE HOTELLERS HJEMMESIDER FOR PRISER OG TILBUD! Golf i Danmark Danske Hoteller

Læs mere