Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld"

Transkript

1 1 Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld Min egentlige inspiration til dagens foredrag stammer fra nogle oplevelser jeg har haft som supervisor og underviser for social og sundhedsarbejdere, der arbejder med demensramte personer. Sådanne seancer indeholder mange vidt forskellige problemstillinger, men ind imellem er der dukket emner op, som forekommer mig at være essentielt vigtige både for forståelsen af hvad det vil sige at leve med en demenssygdom og for en respektfuld forståelse for, hvordan arbejdet med demensramte personer kan påvirke medarbejderne. Da jeg havde foreslået en titel til dette foredrag, kom jeg til at tænke på hvorfra denne dramatiske titel mon egentlig stammer fra? Sprækker ned til eksistensens urfjeld! Hvad mener man med eksistensens urfjeld og hvad er det for nogle sprækker, der åbner sig? Måske stammer inspirationen til titlen fra et besøg jeg i foråret aflagde på Færøerne. Da vi ankom og kørte i bil fra lufthavnen ind til Torshavn var det et herrens vejr. Skyerne var sorte, lå lavt og dækkede hele himlen. Selvom det var formiddag, var der mørkt som var det sent på aftenen. Det blæste voldsomt og regnen piskede ned i stride strømme. Når vi på bilturen kiggede ud af de duggede ruder, blev vi overvældede af de høje, mørke og uigennemtrængelige våde klipper, som regnvandet fossede nedad. Det landskab vi så, er det urokkelige og massive resultat af en vulkansk aktivitet, midt i det dybe nordlige Atlanterhav, der for millioner år siden medførte, at lava strømmede frem fra jordens indre og dannede de 18 øer Færøerne består af. Det var et fascinerende og foruroligende syn. Jeg mærkede den urovækkende følelse af at være et lille magtesløs væsen i et stort og upersonligt univers, som ethvert menneske ind imellem kan føle, når vi bliver konfronteret med naturens vælde og voldsomme kræfter. Dette må være en konkret og sanselig udgave af det man mener med eksistensens urfjeld, tænkte jeg. Eksistensens urfjeld i overført betydning Da jeg var på Færøerne for at tale om psykologiske perspektiver på demens, inviteret af den lokale Alzheimerforening, løb mine tanker straks videre til den mere metaforiske brug af udtrykket eksistensens urfjeld, for den overførte betydning af denne talemåde kredser om de urokkelige og grundlæggende vilkår, som den menneskelige eksistens er bygget på. De grundlæggende vilkår er blevet beskrevet på forskellig vis i tidens løb, men det er karakteristisk for de fleste beskrivelser, at de taler om, at når man kigger ned i sprækkerne på menneskelivets overflade, vil man se, at ethvert menneskeliv udfoldes på en massiv grund, der er potentielt truende, skræmmende og angstprovokerende. Og da jeg stod overfor at skulle holde foredrag for pårørende om Alzheimers demens vidste jeg, at jeg skulle møde mennesker, der har oplevet, at

2 2 jorden under dem har åbnet sig, og at nogle af dem er faldet ned i sprækkerne og har slået sig på eksistensens hårde grund. For sådan er det psykologiske grundperspektiv på demenslidelser; en demenssygdom vil for de berørte mennesker opleves som en truende, skræmmende og angstprovokerende virkelighed. Det er denne grundlæggende ramme jeg i dag vil tale om og indenfor. Intet menneske kan holde til at kigge ned i sprækkerne til eksistensens urfjeld dag ud og dag ind og den menneskelige tilværelse består da også af så meget andet end dystre og skræmmende kendsgerninger De mange frontmedarbejdere i vores ældresektor, der hver eneste arbejdsdag er i kontakt med ældre mennesker der er udfordret af, at kroppens fysiske kræfter nådesløst formindskes, at sygdom truer livsudfoldelsen og den kendsgerning, at døden er en nærtliggende realitet, ikke engang disse mennesker, kigger ufravigeligt og direkte ned i sprækkerne til tilværelsens urfjeld. De må og skal rette blikket mod de gode og positive muligheder for livsudfoldelse, som livet altid tilbyder, selv under de mest strenge og besværlige vilkår. Det skal de af hensyn til de ældre borgere de drager omsorg for og det skal de af hensyn til sig selv. For at passe på sig selv. Hvor heldigt et menneskes liv end former sig, hvor godt og effektivt vi ubevidst forsvarer os og hvor modvillige vi end er mod at stirre ned i sprækkerne til eksistensens mørke grundvilkår, så vil enhver tilværelse dog indbefatte episoder og passager, hvor den faste grund under vore fødder på faretruende vis åbner sig. Medarbejdere der arbejder med demente mennesker deler dette vilkår med alle andre, men for dem er der noget ved naturen af deres arbejde, der fremtvinger en hyppigere nærkontakt med eksistentielle grundvilkår, end så mange andre faggrupper oplever. Lad mig illustrere dette med et par eksempler: Nærhed, nærvær og identifikation En 58 årig plejehjemsassistent har efter mange års arbejde i ældresektoren fået et arbejde, der består i at være demenskoordinator for nyligt diagnosticerede i deres eget hjem. I sit arbejde kommer hun meget tæt på borgerne og i supervisionen fortæller hun om en kvinde på hendes egen alder, der har opgivet sit job som lærer pga. en tidlig Alzheimerdemens. Hun besøger kvinden og ægtefællen flere gange i hjemmet, snakker med den sygdomsramte borger og bliver nogle gange ringet op hvis der sker nyt. Hun hjælper kvinden med praktiske ting i hjemmet; hun har fx hjulpet med at sortere tøj fra klædeskabet og har flere gange kørt den sygdomsramte til hospitalet og andre steder i sin egen bil. Hun fortæller om 2 episoder, som har gjort stort indtryk på hende: Den ene episode foregår i et supermarked, hvor borgeren stivner da hun ved kassen bliver forvirret og ikke kan finde ud af at få varerne op på båndet, få fat i en plasticpose, betale osv. Der er en lang kø at betragtende og utålmodige kunder og demenskoordinatoren bliver utilpas og begynder at svede og føle at de andre kunder kigger kritisk på borgeren og hende selv.

3 3 I supervisionen snakker vi om, at hun fysisk og psykisk er så tæt på den demente kvinde, at hun på sin egen krop og sjæl mærker det som er den dementes daglige virkelighed; andre menneskers vurdering og undersøgende blik i det offentlige rum. Nærheden er smittefarlig! Ved en anden lejlighed gennemgår de en stak papirer fra læge og hospital for at finde en formular der skal underskrives for at den demente borger kan få tildelt en eller anden form for social ydelse. På et af papirerne står der diagnose Alzheimers demens. Selvom borgeren er informeret om sin sygdom og diagnose, stivner hun, peger på papiret og spørger Er det det jeg fejler? Medarbejderen bliver utilpas og svarer forsigtigt og stille bekræftende. Dernæst spørger borgeren, mens hun anspændt og urolig kigger medarbejderen i øjnene; Kan jeg blive rask igen?. Medarbejderen kender den syge vældig godt og ved hun i mange situationer benægter, fortrænger og minimerer sygdommens langsigtede konsekvenser og hun svarer; Der forskes meget i sygdommen i disse år, så det kan være de snart finder noget helbredende medicin. I supervisionen bliver der fokus på, at medarbejderen har en fin og stærk kontakt til den demente og derfor mærker den syges appel om et svar, der siger, at der er håb om helbredelse. Medarbejderen registrerer den syges modvilje mod sandheden, og mærker hendes angst for at se den bitre kendsgerning i øjnene; der er ingen håb om helbredelse. Medarbejderen fortæller at hun arbejder meget alene og i dagligdagen ikke har kollegaer at snakke med. Derfor kører hun når der er et lille hul i kalenderen ind imellem ned på havnen og sidder sin bil, kigger ud over vandet og prøver at få klarhed over sine tanker. Efter sidstnævnte episode sad hun i sin bil ved havnen, mærkede angsten snige sig ind på hende og hun begyndte at græde: Det var der, sagde hun, at jeg for første gang klart og tydeligt, med hele min krop erkendte, at den kvinde kunne være mig selv. Jeg blev bange for selv at ende mit liv med en Alzheimerdemens. Supervisionen afsluttes med en snak om, at hendes arbejde og hendes mod og evne til at være i dyb kontakt med de syge, har nogle konsekvenser for hendes eget sjæleliv og at hun skulle tage initiativ til at etablere faste kollegiale kontakter i det daglige arbejde, samt anmode om mulighed for jævnlig supervision. Demenskoordinatoren og det hviskede svar Da jeg i en undervisningsseance bad de tilstedeværende social og sundhedsuddannede deltagere om at komme med eksempler på oplevelser fra arbejdslivet, som på en særlig dybtgående måde havde rystet dem, fortalte en 48 årig demenskoordinator om en episode hun for nylig havde været involveret i. Hun var blevet tilkaldt af hjemmeplejen, der oplyste hende om, at de havde store vanskeligheder med at få lov til at komme ind i hjemmet hos en 61 årig kvinde, der for nylig

4 4 var blevet diagnosticeret som dement. Endvidere fortalte de, at kvinden var særdeles aggressiv og uvillig til at samarbejde når det så endelig lykkedes dem at få foden indenfor i hjemmet. Demenskoordinatoren forstod de særlige problemer der knytter sig til at demensdiagnosen i en relativ ung alder, en problemstilling hun tidligere havde arbejdet med. Hun fik opgaven føjet ind i det travle dagsprogram, formåede trods en del modvilje at blive lukket ind i hjemmet og fik så sat sig ned ved spisebordet overfor den demensramte kvinde. Efter nogle få indledende ordvekslinger opdager hun pludselig, at den demente kvinde er en hun kender; en tidligere kollega, en tidligere demenskoordinator, som hun for få år siden havde været på kursus med! Mit blod frøs til is, sagde hun, jeg skyndte mig at gøre samtalen færdig og forlod hjemmet. Jeg var rystet i flere dage, havde svært ved at sove og først dengang forstod jeg for alvor, at det lige så godt kunne være mig, der sad der på den forkerte side af bordet. Historien svarer meget godt til de mange oplevelser jeg har haft med at supervisere medarbejdere på demensenheder rundt omkring. Når supervisionen handler om konkrete beboere, hvis adfærd er vanskelig at greje og som personalet gerne vil drøfte i fællesskab, spørger jeg altid om hvad den demensramte person har beskæftiget sig med tidligere i livet. Det er ikke få gange at jeg har bemærket, at blikket enten bliver fjernt eller rettes ned i bordpladen og stemmen sænkes til et leje, der er en udfordring for min hørelse, når svaret er, at den syge har arbejdet indenfor ældreplejen i sit arbejdsliv. Det er som, at der mellem ordene i det hviskende svar er en foruroligende stemme, der samtidig siger Det kunne være mig. Forskellige former for viden: Empatiens byrde Sondringer mellem forskellige former for viden er et omfattende emne for almenpsykologien og en del af dette komplekse landskab omhandler den forskel der er mellem det man kan kalde at have begreber for noget versus det at have konkrete erfarede begreber om noget i. Vi mennesker har ufattelig mange begreber for alt mellem himmel og jord; vi ved så frygtelig meget om verden og den menneskelige tilværelse, men den største portion af vores viden beror på mere eller mindre abstrakte begreber og kun en mindre del har fast grund under sig i form af konkrete levede og sansede erfaringer. Emnet er vældig kompliceret, men et hjørne af dette landskab kan illustreres ved nogle eksempler, som mange er bekendte med. Vi ved f.eks. godt, at Mount Everest er verdens højeste bjerg, men først når vi har stået ved bjergets fod og mærket på vores krop hvordan vi for at se bjergets top må lægge hovedet tilbage så det næsten gør ondt i nakken, har vi en erfaret og uudslettelig konkret viden om, hvor imponerende højt et bjerg kan være. Vi ved og har begreber for, at fødevarer kan være sure og stærke, at for små sko klemmer fødderne, at det at få børn ændrer tilværelsen radikalt og vækker bekymring for børnenes ve og vel, at forelskelse er en særlig sindstilstand, at det at miste en kær nærtstående til døden er sorgfyldt, men når vi fx har bidt i den

5 5 sure citron og den stærke chili har vi begreb om hvad surt og stærkt er, når vi har fået en vabel af for små sko har vi erfaret hvad for små sko betyder, når vi har fået børn og ansvaret og angsten for hvad der kan ske dem har fyldt vores følelsesliv, har vi begreb om hvor dybtgående forældreansvaret tynger, når vi har prøvet at være forelskede ved vi hvorfor denne tilstand beskrives som himlen på jorden, og når vi har mistet en af vore kære har vi begreb om, hvad smertefuld sorg er. I vort dagligsprog og i almindelige talemåder, har vi indføjet erkendelsen af disse sondringer når vi f.eks. siger: Man skal have oplevet det på sin egen krop for at vide hvad det handler om eller Man skal selv have haft fingrene i suppen for at vide hvor varm den er og lignende. Vi må af gode og lyksalige grunde nøjes med at have abstrakte begreber for hvad det vil sige at skulle afslutte sin tilværelse med at få en demenssygdom, men det som de omtalte supervisander/medarbejdere oplever, er, at deres nærværende og empatiske kontakt bringer dem så tæt på at få begreber om hvad en sådan livsskæbne indebærer, som det måske er menneskeligt muligt. De mærker dele af den syges frygt, skam, fortvivlelse, angst og personlige tragedie på deres egen krop og sjæl. I øjeblikke af tæt identifikation erfarer de hvor den anden er. Vejen til indlevelse ender i en sandfærdig og angstprovokerende erkendelse af, at dette kan blive deres egen skæbne; ingen kan vide sig sikker. Måske skal mit eget liv ende med at mine åndsevner tilintetgøres så også jeg bliver dybt afhængig af andre menneskers daglige hjælp, hvisker en stemme i dem. Om ikke klart og bevidst, så på et ubevidst plan, synker deres erkendelse et lag dybere og de mærker et af de eksistentielle vilkår under deres fødder, som hele menneskehedens kulturhistorie både bygger på og forsvarer sig mod. De fornemmer i et skrækindjagende øjeblik, at mennesket er et lille og magtesløst væsen, som universets mægtige kræfter når som helst og hvor som helst kan bringe i knæ og vælte omkuld. Ikke som en abstrakt tanke, der kan udtrykkes i en distanceret bisætning, men som en emotionelt farvet sandhed, der fylder ethvert hjørne af både krop og sjæl. Den samme fornemmelse jeg i et kort øjeblik havde den dag på Færøerne, hvor naturens overvældende kræfter trængte sig ind på mig. Den gode og nærværende kontakt, skubber medarbejderen helt hen til kanten af sprækkerne ned til eksistensens urfjeld. Empatiens konsekvenser Samlet set kan man skrækkelig kortfattet sige, at konsekvenserne af det afstandsnedbrydende nærvær potentielt set har en række konsekvenser for både medarbejder og den demensramte person:

6 6 Personen og mennesket bag demenslidelsen træder endegyldigt frem for medarbejderen Eksempler på det der kaldes problemskabende adfærd, ses i et mere komplekst og nuanceret lys; angst, psykologiske forsvarsmekanismer og stærke sjælelige dynamiske kræfter, bliver inddraget som et element i fortolkningen af forstyrrende adfærd Medarbejderens tålmodighed forøges Socialpsykologiske interventionsformer tillægges større betydning Medarbejderens kommunikation og kontaktform forandres og den demenslidende får forøget oplevelsen af at være set og hørt; ensomhedsfølelsen reduceres Medarbejderen får understreget hvor vigtigt og meningsfuldt hendes arbejde er; den faglige stolthed forøges Medarbejderen kan ved egen kraft eller med hjælp fra andre, gå personligt og menneskeligt set styrket ud af oplevelsen af at have set nogle grundvilkår i øjnene Som supervisor kan jeg tilføje, at det man i sådanne situationer ser og hører, er overmåde opmuntrende og livgivende. Det man ser, er, at der findes mennesker der med deres egen sjælefred som indsats, er parat til at give en hjælpende hånd, der hvor håbløshedens mørke trænger sig på fra alle sider. Man ser mennesker, der formår og har mod til at leve sig dybt ind i andre menneskers ulykke og man forstår, at skulle det forfærdelige ske for én selv, kan der være lindrende hjælp at hente. Ligesom man kan bevæge sig rundt i det færøske landskab i solskin og få vidunderlige oplevelser af grønne græsbevoksede fjelde hvor de utallige får ubekymrede går rundt og spiser sig mætte i naturens rigdomme, således tilbyder menneskelivet da gudskelov også på varme, gode og opmuntrende oplevelser. Måske skal vi huske hinanden på, at det ikke kun er mørke, dystre og angstprovokerende ting at finde på eksistensens ufjeld, men at man også kan blive omfattet af lyse, livgivende og lindrende strømninger hvis man falder ned i en af det overfladiske livs mange sprækker. Vi må dog heller ikke glemme, at den daglige nærkontakt og det dybtgående empatiske nærvær med demensramte mennesker, ind imellem stiller medarbejderne overfor dybtgående psykologiske udfordringer og påvirkninger af deres eget psykiske univers. Søren Kierkegaard skrev for over 150 år siden følgende kloge ord: Derimod vil jeg sige, at dette er et eventyr, som ethvert Menneske har at bestaae, at lære at ængstes, for at han ikke enten skal fortabes ved aldrig at have været angest, eller ved at synke i Angesten; hvo der derfor lærte at ængstes retteligen, han har lært det Høieste. ii

7 7 Det jeg i dag har talt om er, at den gode og fine indlevelse i et andet menneske kan medføre en konfrontation med den andens følelse af skræmmende angst, som nu kan snige sig ind i det nærværende menneskes eget indre liv. Kierkegaard fortæller os, at hvis vi undgår at blive overvældet af angstens skræmmende natur og i stedet formår at lade angsten finde en afbalanceret plads i vort sjæleliv, så har vi lært det høieste vi har set dybt ned til eksistensens urfjeld og er blevet klogere og stærkere af dette svimlende blik. Som supervisor har det været mig en stor glæde at møde mange medarbejdere, der har løst en dobbelt opgave; De har hjulpet den angstplagede demensramte person og har samtidig fået en gave til deres egen tilværelse. De har lært sig selv at ængstes retteligen. Det psykologiske perspektiv Ovennævnte ord er fremsat i et foredrag i en pause i Dansk Gerontopsykologisk årsmøde. I selskabet har vi ofte talt om hvor glædeligt det er, at den psykologiske sagkundskab langsomt, men sikkert får en større og større rolle i den samlede indsats for at støtte de berørte parter på demensområdet. Der er gode grunde til denne udvikling og det er kun et spørgsmål om tid inden det professionelle psykologiske perspektiv bliver et obligatorisk og fremtrædende element i den samlede indsats på ældreområdet i almindelighed og indenfor demensområdet i særdeleshed. Det er jo åbenlyst for enhver, at det psykologiske perspektiv og den psykologfaglige indsats kan være en uvurderlig hjælp for både de demensramte personer, deres pårørende og de tusindvis af medarbejdere, der hver dag har demensproblematikker tæt inde på livet. Jeg slutte af med at sige til de medarbejdere hvis arbejde jeg i dag har refereret til, at vi som ser på jeres arbejde gennem psykologiske briller er glade for den inspiration I giver os. Vi ser frem til at få øget lejlighed til at bidrage med vores perspektiv på opgaven med at tage vare på og drage omsorg for demensramte og deres nærtstående. Vi kan se, at det er en udfordrende opgave I står overfor. I har i vore øjne gode grunde til at ranke ryggen og være stolte af jeres arbejde og jeres daglige indsats. i Brugen af ordene for versus om, for at skelne mellem mere erfaringstomme abstrakte begreber versus begreber der også beror på mere konkrete erfaringer, indhentet i den levende udveksling med verden, kan godt virke lidt forvirrende, da vi jo bruger disse ord på temmelig mange måder. Jeg håber dog sondringen forekommer klar nok. Den danske psykolog Jette Fog har brugt disse ord for at betegne forskelle i viden og begreber i en klassisk og læseværdig artikel for en del år siden. Se f.eks. Fog, J. (1985): Om den følsomme fornuft og den fornuftige følsomhed. Psyke og Logos, årg. 6, nr. 1, side Spørgsmålet om hvad viden er og hvordan vi kan og bør skelne mellem forskellige former for viden, er et klassisk filosofisk og almenpsykologisk emne, som har givet mennesker grå hår i hovedet i årtusinder.

8 8 Spørgsmålet indbefatter de grundlæggende ligheder, forskelle og sammenhænge mellem sansning, perception og begrebsdannelse, som f.eks. den amerikanske filosof og psykolog William James har skrevet tankevækkende, men vanskeligt tilgængeligt om. James, W. (1952/1890): The Principles of Psychology. Side og side 502 ff. Chicago London Toronto Encyclopædia Britannica, Inc. William Brenton, Publisher ii Kierkegaard, S., (1846) Begrebet Aangest, i Samlede værker, bind 6, side 234, v. Rohde, P København. Gyldendal

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere