IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15"

Transkript

1 IC GROUP ÅRSRAPPORT 2014/15

2 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 KONCERNEN KORT FORTALT 3 FINANSIELLE FAKTA 4 FORORD 6 KONCERNSTRATEGI 10 FORVENTNINGER 12 RESULTATER PR. BRAND 20 REGNSKABSBERETNING 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR 27 CORPORATE GOVERNANCE 28 LEDELSE 33 AKTIONÆRFORHOLD KONCERNREGNSKAB 36 RESULTATOPGØRELSE 36 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 37 BALANCE 38 EGENKAPITALOPGØRELSE 39 PENGESTRØMSOPGØRELSE 40 NOTER PÅTEGNINGER 74 LEDELSESPÅTEGNING 75 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNOVERSIGT & NØGLETAL 76 KONCERNOVERSIGT 77 DEFINITION AF NØGLETAL MODERSELSKABSREGNSKAB 80 RESULTATOPGØRELSE 80 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 81 BALANCE 82 EGENKAPITALOPGØRELSE 83 PENGESTRØMSOPGØRELSE 84 NOTER

3 HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2014/ / /13 1) 2011/12 1) 2010/11 1) RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat BALANCE Aktiver i alt Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill Arbejdskapital, netto Egenkapital i alt Nettorentebærende gæld ultimo PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Investeringer i materielle aktiver Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider FINANSIELLE NØGLETAL (%) Omsætningsvækst 2,9 5,7 5,5 2,1 16,7 Bruttomargin 54,8 57,3 56,6 54,5 57,8 EBITDA-margin 10,0 11,0 10,5 9,5 14,6 EBIT-margin 7,8 8,6 7,9 6,8 11,7 Skattesats 23,2 25,8 22,5 31,0 20,5 Egenkapitalforrentning 18,0 19,5 16,9 13,6 26,7 Soliditetsgrad 47,5 45,3 40,0 41,4 38,6 Afkast på investeret kapital 2) 31,4 31,2 20,9 14,0 25,4 Arbejdskapital netto i forhold til omsætning 10,2 12,3 11,5 17,5 19,6 Cash conversion 1,2 0,8 0,3 1,0 0,3 Finansiel gearing 9,3 6,3 14,6 29,9 41,9 AKTIERELATEREDE NØGLETAL Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne aktier udvandet (t.stk) Børskurs ultimo perioden, DKK 187,5 185,5 122,0 97,5 221,0 Resultat pr. aktie, DKK 8,5 9,9 0,1 5,4 14,8 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 8,5 9,9 0,1 5,4 14,7 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 13,7 18,2 14,2 15,7 10,9 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 53,1 50,3 49,1 50,5 44,7 Price earnings udvandet, DKK 22,1 18, ,0 18,2 15,1 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal ) Sammenligningstal i resultatopgørelsen er blevet tilpasset således, at Mid Market-divisionen er udskilt som ophørt aktivitet. Øvrige nøgletal for 2010/ /13 er ikke tilpasset. 2) Afkast på investeret kapital er beregnet som EBIT s andel af investeret kapital jf. definition af nøgletal side IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

4 KONCERNEN KORT FORTALT KONCERNEN IC Group opererer inden for tøj- og modebranchen og fokuserer udelukkende på Premium-segmentet. Koncernen driver og udvikler brands med en kerneforretning bestående af tre Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger. Koncernens ikke-kerneforretning består af de to brands Saint Tropez og Designers Remix. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og produkterne sælges via over salgspunkter primært i Norden og øvrige Europa. VISION At være blandt de bedste udviklere af Premium brands inden for tøj og mode. MISSION At opbygge succesfulde brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. FORRETNINGSMODEL Vi skaber værdi igennem en veldefineret forretningsmodel, som udgør fundamentet for driften og udviklingen af vores Premium brands. Vores forretningsmodel faciliterer projektledelse, strategisk sparring og videndeling på tværs af brands. Den omfatter desuden en fælles infrastruktur, som bl.a. består af funktionerne Logistik og Sourcing samt koncernens e-commerceplatform. Endelig består forretningsmodellen af en række fælles supportfunktioner, som leverer omkostningseffektive serviceydelser til koncernens brands. AMBITIONER Det er vores ambition at skabe vedvarende vækst i omsætningen samtidig med, at vi løbende forbedrer indtjeningsevnen for koncernen som helhed. Dette søger vi at opnå ved, at vores eksisterende Premium brands øger markedsandelene i eksiste rende markeder samtidig med, at de gradvist ekspanderer i nye markeder. Øget vækst og indtjening kan på længere sigt opnås ved ændringer i porteføljen af brands. FORVENTNINGER Vi forventer, at den positive udvikling i vores kerneforretning vil fortsætte, og at dette vil drive koncernens samlede om sætnings- og indtjeningsudvikling. Konkret forventer vi, at koncernen realiserer: Omsætningsvækst 4% EBIT-margin 10% Investeringer 3-4% (af årlig omsætning) PREMIUM BRANDS Peak Performance blev grundlagt i Sverige i 1986 af stærkt dedikerede skiløbere. I dag er Peak Performance det største brand i Skan di navien inden for udvikling af teknisk, funktionelt og moderigtigt skiog sportstøj, samt tøj til en aktiv fritid. Engroskunder: Retailbutikker: 32 Franchisebutikker: 45 Med stærke rødder i klassisk herrekonfektion og stolte skræddertraditioner har Tiger of Sweden siden 1903 udviklet sig til et brand, der skiller sig ud ved at tilbyde tøj til mænd og kvinder karakteriseret ved a different cut. Engroskunder: Retailbutikker: 19 Franchisebutikker: 13 Koncessioner: 11 Siden stiftelsen i 2003 har By Malene Birger været et højt profileret, internationalt designbrand, som tilbyder affordable luxury til modebevidste kvinder i en bred aldersgruppe. Engroskunder: 953 Retailbutikker: 9 Franchisebutikker: 16 Koncessioner: 8 IKKE-KERNE FORRETNING 2 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

5 FINANSIELLE FAKTA OM KONCERNEN FINANSIELLE NØGLETAL FORTSÆTTENDE AKTIVITETER OMSÆTNING MIO. DKK EBIT MIO. DKK 207 UDVIKLING DE SENESTE 3 ÅR Omsætning og vækstrate Mio. DKK % /13 Peak Performance 36% 2013/14 Tiger of Sweden 36% RAPPORTERET VÆKST 2,9% RAPPORTERET EBIT-MARGIN 7,8% 2014/15 OMSÆTNING PR. FORRETNINGSENHED By Malene Birger 13% VÆKST I LOKAL VALUTA 4,9% JUSTERET EBIT-MARGIN 9,3% EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Ikkekerne 15% Peak Performance 40% KONCERN FRIT CASH FLOW MIO. DKK 241 FRIT CASH FLOW PR. AKTIE, DKK 14 EBIT PR. FORRETNINGSENHED OMSÆTNING FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER OG SALGSKANALER / / /15 Tiger of Sweden 41% NETTO-RENTEBÆRENDE GÆLD, MIO. DKK 82 AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL 31% By Malene Birger 11% Ikkekerne 8% Koncern Peak Performance Tiger of Sweden By Malene Birger Ikke-kerne forretning Norden 72% 63% 82% 59% 82% Øvrige Europa 23% 33% 14% 26% 16% Øvrige verden 5% 4% 4% 15% 2% Frit cash flow Mio. DKK / / /15 Engros og franchise 65% 68% 65% 70% 55% Retail 35% 32% 35% 30% 45% REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 3

6 NØDVENDIGE TILPASNINGER GENNEMFØRT Udvikling mod et nyt IC Group Frasalget af Mid Market-divisionen var netop gennemført, da regnskabsåret 2014/15 begyndte. Salget markerede en afgørende milepæl i koncernens historie. Vi havde nu skabt forudsætningerne for et entydigt fokus på Premium-segmentet et markedssegment, hvor vi har skabt vækst og øget indtjeningen. I dag stiller forbrugeren ikke kun store krav til produkternes egenskaber og kvalitet. Forbrugeren forventer i stigende grad, at produkterne er tilgængelige hele tiden med samme udtryk og på samme måde på tværs af alle distributionskanaler. Sagt på en mere populær måde skal brandoplevelsen være den samme, hvor end man går hen. Det stiller store krav til den bagvedliggende infrastruktur. En konsekvens af frasalget blev, at koncernen skiftede navn. På generalforsamlingen d. 25. september 2014 blev det formelt besluttet, at koncernen fremover skulle hedde IC Group. Navneskiftet var mere end blot en formalitet det var et synligt tegn på den nye og mere enkle koncern, som vi har arbejdet på at skabe de sidste to år. Efter frasalg og navneskifte ventede de sidste tilpasninger af forretningen. Første halvdel af regnskabsåret 2014/15 var derfor præget af udviklingen mod en koncern, som er fuldstændig fri af relationer til det gamle IC Companys. Som led i aftalen med køberen leverede vi supportydelser mod aftalt betaling i en periode efter salget. I takt med at vi gradvist fik leveret de aftalte supportydelser, fik vi planlagt tilpasninger af koncernen, som ville reducere de omkostninger, der tidligere var dækket af Mid Market-divisionen. I oktober 2014 kunne vi annoncere den nødvendige organisations - tilpasning. Ved regnskabsårets begyndelse havde vi meldt ud, at årets resultat forventedes at blive påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger. Men med organisationstilpasningen tog vi et meget stort skridt mod at nedbringe disse fuldt ud, så regnskabsåret 2015/16 ikke skulle blive påvirket på samme måde. En simpel forretningsmodel med en stærk infrastruktur Den koncern, der aflægger regnskabet for 2014/15, er derfor forskellig fra den koncern, som tog hul på regnskabsåret. Vi har nu skabt en enklere koncern med ét strategisk fokusområde Premium-segmentet. Vi har tre stærke Premium brands alle unikke og med forskellige muligheder og udfordringer. De har dog alligevel meget til fælles, hvilket vi hver dag udnytter i større og større grad. Samtidig opererer de på samme infrastruktur, som er tilpasset deres størrelse og behov, og som understøtter deres muligheder for at navigere under de stadigt mere om skiftelige vilkår, som markedet byder. På dette område tog vi et stort skridt mod at bygge fremtidens distributionsstruktur, da vi i marts 2015 lancerede vores nye e-commerce-platform til planlagt tid og inden for budget. De tre Premium brands bruger nu samme teknologiske it-platform, men udtrykket ud mod forbrugeren er selvfølgelig tilpasset det enkelte brand. Den nye e-commerce-platform er teknologisk tidssvarende og er 100% integreret med koncernens logistik funktion. Platformen er ikke kun en vigtig og hastigt voksende distributionskanal, den giver os nu bedre adgang til at følge og måle forbrugerens adfærd og giver dermed redskaberne til at komme tættere på forbrugeren og skabe fuld sammenhæng imellem de forskellige distributionskanaler. Projektet med lancering af platformen var internt i koncernen en stor succes, hvor samarbejde og synergier imellem brands og centrale funktioner blev maksimeret. Projektet skabte en tillid til vores evner til at arbejde sammen og har derfor dannet præcedens for, hvordan vi driver projekter og skaber værdi i IC Group. Fremgang og gode resultater for Premium-forretningen I regnskabsåret 2014/15 har alle tre Premium brands leveret resultater i tråd med vores forventninger. Peak Performance har i år leveret et godt resultat og har samtidig arbejdet på igen at etablere sig som et førende brand inden for funktionelt og moderigtigt tøj. Flere produktkategorier er blevet forbedret, og distributionen er blevet tilpasset. Men vi er ikke færdige endnu og vil kontinuerligt optimere distributionskanalerne og forbedre produkter og kollek tioner i Peak Performance. Tiger of Sweden har igen i år leveret stærk vækst og har etableret sig dybere på vigtige vækstmarkeder som Tyskland, Frankrig og England og har desuden taget de første skridt i USA. I Tyskland har vi realiseret stærk vækst i en årrække, hvilket har bekræftet vores tro på mulighederne i dette marked. Derfor har vi besluttet at accelerere ekspansionsplanerne. Alle nødvendige forberedelser er gjort, og i de kommende år forventer vi at åbne egne butikker med Tiger of Sweden i udvalgte byer i Tyskland. Vi tror på, at dette vil give ekstra rygvind til brandets stærke momentum. 4 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

7 By Malene Birger har i regnskabsåret gennemført en række tilpasninger, som skal gøre brandet bedre rustet til den internationale konkurrence. Desuden har brandet etableret egen salgs organisation i England, som er et vigtigt vækstmarked og samtidig et nøglemarked for fortsat international ekspansion. Omsætningen steg igen i år, men forretningens skalafordele er endnu ikke tilstrækkelige, og indtjeningen steg ikke i samme grad. Samlet set har udviklingen i kerneforretningen i år været som forventet. Omsætningen voksede med 6,9% i lokal valuta, og EBIT-marginen blev 11,1%. Begge dele er tilfredsstillende. I koncernens ikke-kerneforretning har resultaterne ikke levet op til forventningerne. Især Saint Tropez har i regnskabsåret haft en betydelig nedgang i omsætningen, og indtjeningen var negativt påvirket heraf. Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede tilsammen en omsætning på mio. DKK. Resultat af primær drift blev 207 mio. DKK og var negativt påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger efter frasalget af Mid Market-divisionen samt af en ekstraordinær hensættelse, der blev annonceret i 2. kvartal. Både omsætning og driftsindtjening er i tråd med forventningerne. Resultat efter skat for de fortsættende aktiviteter blev 154 mio. DKK. Selvom årets resultat var påvirket af større omkostninger, har IC Group igen i år leveret betydelige positive pengestrømme fra driften. Det betød, at vi i lighed med regnskabsåret 2013/14 kunne udbetale et ekstraordinært udbytte på 100 mio. DKK, hvilket blev annonceret i december IC Groups kapitalstruktur er enkel og udgør et sundt udgangspunkt for koncernens strategi på lang sigt. Vi afsøger kontinuerligt mulighederne for værdiskabende investeringer, men i det omfang disse ikke lægger beslag på den overskydende likviditet, vil vi fortsat udbetale den til vores aktionærer. Det mener vi er den bedste måde at pleje deres interesser på. Muligheder og udfordringer forude Når vi gør status over året, der gik, og samtidig ser fremad, ser vi både store muligheder og udfordringer. Vores tre Premium brands har alle et stort potentiale. De er hver især på forskellige stadier og vil med forskellig hastighed eksekvere deres respektive strategier og forfølge de muligheder, som findes. Vi har endnu til gode at se en markant og vedvarende bedring i de generelle markedsforhold. En sådan bedring i konjunkturerne navnligt i Europa vil medvirke til at forstærke vores igangsatte vækstplaner og kan i tillæg medføre yderligere muligheder for vækst og øget indtjening. Koncernen som helhed står, ligesom de individuelle brands, også over for udfordringer. Men i forhold til tidligere har vi nu et klart og entydigt fokus og en enkel forretningsstruktur. Og vi har implementeret en større grad af måling og opfølgning på alle operationelle discipliner i koncernen. Vi kan derfor bedre navigere under de forhold, som markedet byder os. En meget konkret og aktuel udfordring består i, at US-dollarkursen er steget markant i løbet af regnskabsåret. Alt andet lige vil det lægge et pres på vores indtjening og på effekten af de store optimeringsprojekter, som vi har igangsat inden for sourcing og leverandørstyring. Men vi vil ikke tillade strukturelle udfordringer at udvande disse initiativer. Derfor besluttede vi i 3. kvartal, at øgede omkostninger i form af en højere US-dollarkurs må og skal imødegås med øgede priser på produkterne. Vi er ikke alene i markedet om denne strategi, og vi mener desuden, at vores Premium brands har styrken til at gennemføre de nødvendige prisændringer. Forudsætninger for succes er på plads Kort før regnskabsårets afslutning kunne vi annoncere salget af koncernens hovedkontor på Raffinaderivej 10. På trods af, at resultat- og likviditetseffekten forventes at blive begrænset, markerede salget den sidste milepæl for koncernen på vejen mod et nyt IC Group. Vi har nu en enkel balance og en slank kapitalstruktur. Vores forventede positive pengestrømme fra driften skal derfor udelukkende anvendes til at finansiere vores fremtidige vækst i forretningen samt til kapitaludlodninger begge dele til gavn for vores aktionærer. Vi har en infrastruktur, som understøtter vækstplanerne i vores tre Premium brands. Og vi har en række servicefunktioner, som leverer omkostningseffektiv support. Vi har gennemført de nødvendige tilpasninger og har nu et godt og solidt grundlag for at eksekvere vores strategi. Vi vil og skal levere mere, end vi gør i dag både hvad angår vækst og indtjening. Det er vi fast besluttet på. REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 5

8 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL Det er vores vision at være blandt de bedste til at drive og udvikle Premium brands inden for tøj og mode. Dette er udgangspunktet for vores ønske om at skabe værdi for vores aktionærer. Vi driver og udvikler vores Premium brands igennem en veldefineret forretningsmodel, som er fundamentet for vores mission om at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Markedet for tøj og mode Tøj- og modeindustrien repræsenterer et af de største markeder for forbrugsgoder i verden. Det er dog et meget fragmenteret og regionalt opdelt marked, hvor selv de største internationale markedsdeltagere blot har små markedsandele. Det globale marked for tøj og mode kan groft opdeles i fire segmenter baseret på faktorer som pris, brand- og distributionskarakteristika. De fire segmenter er: Luksus-segmentet, hvor eksempler på brands er Gucci, Moncler, Louis Vuitton og Burberry. Premium-segmentet, hvor eksempler på brands er Arc teryx, Hugo Boss, Acne Studios og Ralph Lauren. Mid Market-segmentet, hvor eksempler på brands er Esprit, GAP, French Connection og COS. Fast Fashion-segmentet, hvor eksempler på brands er H&M, ZARA, Topshop og Uniqlo. Endelig findes der et stort massemarked for ikke-brandede produkter samt private labels. Premium-fokuseret strategi med klare målsætninger IC Group er en koncern, som skaber værdi gennem drift og udvikling af brands i Premium-segmentet. Vi fokuserer udelukkende på brands i Premium-segmentet. Det skyldes, at dette segment er karakteriseret ved historisk gode vækstrater og høj indtjening. Desuden er det et segment, som er kendetegnet ved en høj grad af internationalisering. Som koncern har vi stærke kompetencer inden for dette segment og har her haft succes med at drive og udvikle brands. Vi har genereret solid omsætningsvækst og god indtjening. Vi vurderer kontinuerligt mulighederne for øget værdiskabelse igennem udvikling af brandporteføljen. Historisk har vi haft succes med opkøb af Premium brands, og to af koncernens nuværende brands er kommet til via opkøb. I øjeblikket skaber vi værdi ved at udvikle og investere i vores eksisterende Premium brands. Dette sker via en veldefineret forretningsmodel, der udgør fundamentet for driften og udviklingen af vores brands. Det klare mål for koncernen er profitabel vækst. Omsætningen skal øges, mens indtjeningen skal øges forholdsmæssigt mere. Omsætningsvæksten forventes i udpræget grad at ske gennem internationalisering af koncernens Premium brands med målrettet ekspansion på eksisterende og nye markeder. Koncernens Premium brands Koncernens kerneforretning består af de tre Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger, som alle er stærke brands med høj kendskabsgrad i deres Nordiske kernemarkeder. Alle tre brands har desuden et betydeligt internationalt vækstpotentiale. Over de seneste tre år har den gennemsnitlige vækst (CAGR) for kerneforretningen været 6,0%. Over samme periode har den gennemsnitlige EBIT-margin været 9,7% Ikke-kerneforretning De to brands Saint Tropez og Designers Remix ligger uden for koncernens kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashionbrand og opererer dermed i et marked uden for koncernens strategiske fokus. IC Group udøver aktivt ejerskab, men Saint 6 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

9 Tropez opererer selvstændigt og vil på længere sigt blive frasolgt. Designers Remix er et Premium brand, der i dag kun er delvist ejet af IC Group, hvorfor det ikke er en del af kerneforretningen. Det fremtidige ejerforhold for Designers Remix skal afklares. Ingen af de to brands er integreret på koncernens operationelle platform. Koncernens forretningsmodel Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af porteføljen af Premium brands. Forretningsmodellen er etableret med et meget klart fokus på konstant forbedring og optimering af de funktioner og processer, som tilsammen driver værdiskabelsen i koncernen. På tværs af alle funktionsområder og brands findes der muligheder store som små for at gøre tingene bedre, enklere og mere omkostningseffektivt. Koncernen råder over en stor mængde viden og erfaringer, som skal ud nyttes og deles på tværs af alle funktioner og brands. Ved at gøre dette sikrer vi, at alle forbedringsmuligheder bliver identificeret og udnyttet, så vi hele tiden forbedrer os og skaber værdi for vore aktionærer. Videndeling og optimeringsprojekter på tværs af brands Forretningsmodellen anerkender, at alle Premium brands er forskellige og hver især besidder unikke karakteristika, som skal bevares og videreudvikles. Men på trods af forskelligheder imellem brands kan der opnås store fordele ved at dele viden og erfaringer samt strukturer og processer imellem de individuelle brands. Det gælder bl.a. inden for kollektionsudviklingen, hvor best practice om udviklingsprocessen kan implementeres på tværs af alle brands. Det gælder også for go-to-market strategier og kompetencer og for erfaringer og viden om de bedste l everandører samt ensretning af samhandelsvilkår med disse. Infrastrukturen er fundamentet for fortsat vækst og brand building På en lang række områder er der store ligheder i struktur og i arbejdsprocesser imellem vores brands. Disse omfatter især supply chain-funktionerne Global Logistics og Global Sourcing, som udgør de centrale elementer af koncernens infrastruktur. Inden for disse områder er det vores mål at optimere og udvikle således, at koncernen sikrer det allerbedste fundament for, at vores brands kan bevare og udbygge deres kompetitive fordele i markedet. Desuden er det målet at udnytte synergierne ved at have flere brands, der trækker på samme infrastruktur. Global Logistics-funktionen leverer ikke kun konkurrencedygtige logistikløsninger til koncernens Premium brands. Den yder specialiserede løsninger med et højt kvalitets niveau noget som bl.a. er afgørende i samhandlen med de førende stormagasiner i Europa, hvor præcis levering er alfa og omega for at opnå og bevare langvarig samhandel. Udover al logistik til koncernens engros- og franchisekunder varetager funktionen distributionen til slutforbrugeren i koncernens e-commerce-kanal. Global Sourcing-funktionen samarbejder tæt med design funktionerne i hvert brand og varetager leverandørstyringen i produktionsprocessen. Funktionen er således med til at sikre det høje kvalitetsniveau i koncernens produkter samtidig med, at omkostningerne ligger på aftalte niveauer. Funktionen sørger også for, at der leves op til koncernens retningslinjer og krav til bæredygtig og ansvarlig produktion. Endvidere sætter Global Sourcing-funktionen de strategiske rammer for valget af leverandører ved at opretholde et kontinuerligt overblik over det globale leverandørlandskab et landskab, som til stadighed udvikler sig i takt med ændrede lønniveauer og kompetencer i de forskellige geografiske regioner. Infrastrukturen omfatter desuden it og Financial Shared Services samt koncernens e-commerce-platform, som deles af alle Premium brands. Platformen er 100% integreret med logistikfunktionen og er teknisk tids svarende. E-commerce platformen er ikke kun en vigtig og hastigt voksende distributionskanal. Den er også et centralt værktøj i den strategiske udvikling af koncernens fremtidige omni channel distribution. REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 7

10 FORBRUGERE FORBRUGERE BRANDSPECIFIKKE FUNKTIONER Deling af best practice på tværs af brands MARKETING DISTRIBUTION DESIGN FÆLLES INFRASTRUKTUR Know-how og skalafordele SOURCING - LOGISTIK - E-COMMERCE - IT - FSS CENTRALE SUPPORT- FUNKTIONER Omkostningseffektive serviceydelser CORPORATE FINANCE - JURA - HR - STRATEGI Udtrykket omnichannel refererer til en struktur, hvor der er naturlig og usynlig sammenhæng imellem de forskellige distributions- og kommunikationskanaler. Uanset om forbrugeren handler online, i egne fysiske butikker eller hos franchisepartnere mødes forbrugeren med den samme oplevelse og for et Premium brand skal det være en Premium oplevelse. I en stadig mere global og digitaliseret verden er forbrugerens adfærd i hastig forandring. Vores nye e-commerce-plat form er et stærkt værktøj til indsamling af consumer intelligence, som vi kan anvende til at udvikle fremtidens distributionsstruktur, således at koncernens Premium brands leverer den samme oplevelse overfor forbrugeren, uanset hvor de skulle ønske at købe vores produkter. Supportfunktioner leverer omkostningseffektiv understøttelse Endelig består koncernens forretningsmodel af en række centralt organiserede supportfunktioner, som alle leverer standardiserede ydelser og strategisk support til koncernens Premium brands. Supportfunktionerne består af funktionerne Corporate Finance, Jura, HR og Strategi. Det over ordnede mål for alle koncernens supportfunktioner er at levere omkostningseffektiv og standardiseret support samt sparring til koncernens Premium brands. Værdiskabelse på lang sigt Vores strategi er veldefineret, og de overordnede målsætninger for koncernens Premium-portefølje er klare. Forretningsmodellen skaber et stærkt fundament for at nå disse mål og for fortsat værdiskabelse. Vores ambition er at realisere en vækst i omsæt ningen, som er på niveau med eller større end det aktuelle niveau. I takt med en forventet større omsætning er det ligeledes vores ambition at forbedre EBIT-marginen i forhold til nuværende niveau. 8 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

11 Investeringer, kapitalstruktur og udbyttepolitik Vækststrategi og investeringer Koncernens forventede fremtidige omsætningsudvikling er baseret på vækststrategier for hvert Premium brand. Den fremtidige vækst forventes dels realiseret gennem engrossalg, distributørpartnerskaber og franchiseaftaler. Og dels gennem udvidelse af egne distributionskanaler. Investeringerne i nye butikker vil omfatte særligt udvalgte lokationer i vores fokusmarkeder. Desuden vil investeringer i udvikling af koncernens infrastruktur være nødvendige for at sikre optimal understøttelse af de tre Premium brands. Det fremtidige investeringsniveau skal understøtte ekspansionsplanerne i hvert af koncernens Premium brands. Afhængigt af den hastighed, hvormed vi eksekverer disse planer, kan investeringsniveauet variere fra år til år. På lang sigt forventer vi, at koncernens investeringer vil ligge i niveauet 3-5% af årlig omsætning. Investeringer i arbejdskapital Arbejdskapitalen forventes som udgangspunkt at ligge i niveauet 10-12% af den årlige omsætning. Den forventede vækst i omsætningen vil naturligt medføre investeringer i arbejdskapital, og det kan ikke udelukkes, at arbejdskapitalen i perioder med høj vækst kan overstige dette niveau. Igennem effektiviseringer og en stram styring af elementerne i netto-arbejdskapitalen arbejder vi kontinuerligt på at minimere bindingen i arbejdskapital. Vi forventer derfor, at det generelle niveau for arbejdskapitalen i forhold til omsætningen på længere sigt vil falde. Kapitalstruktur Koncernen har som mål at opretholde en lav grad af finansiel gearing. Det skyldes bl.a., at vi driver forretning i et marked, som er konjunkturfølsomt. Desuden repræsenterer koncernens hus lejeforpligtelser en ikke uvæsentlig operationel gearing. Ved udgangen af regnskabsåret 2014/15 udgjorde disse 281 mio. DKK (inklusive leasing af driftsmateriel). For at opretholde størst mulig fleksibilitet fremover og dermed understøtte vækststrategierne i kerneforretningen bedst muligt har vi derfor en konkret målsætning om at opretholde et niveau for netto-rentebærende gæld på nul set over regnskabsåret som helhed. Således skal koncernens kreditfaciliteter primært anvendes til at finansiere sæsonmæssige udsving i arbejdskapitalen. Den netto-rentebærende gæld pr. 30. juni 2015 var 82 mio. DKK. For at bevare en vis grad af strategisk fleksibilitet har koncernen besluttet, at den netto-rentebærende gæld, inklusive koncernens huslejeforpligtelser, opgjort pr. 30. juni kan udgøre op til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Pr. 30. juni 2015 var dette nøgletal 1,4 (1,3). Udbyttepolitik Minimum 30% af koncernens resultat efter skat udloddes i form af ordinært udbytte i forbindelse med den årlige generalforsamling. Da koncernens samlede likviditetsmæssige udvikling forventes at være positiv også i de kommende år, forventes en betydelig overskudslikviditet akkumuleret. Den aktuelle kapitalstruktur forventes ikke ændret fremover. Derfor vil al overskydende likviditet efter udbetaling af ordinært udbytte kunne blive udloddet til aktionærerne i form af aktietilbagekøb eller ekstraordinært udbytte. Koncernen har de seneste to år sammenlagt udbetalt ekstraordinært udbytte på 200 mio. DKK. REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 9

12 FORVENTNINGER Realisering af forventninger til 2014/15 Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede en omsætning på mio. DKK (2.563 mio. DKK) svarende til en vækst på 3%. Den seneste udmeldte forventning for de fortsættende aktiviteter var mio. DKK. Resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter blev 207 mio. DKK. Forventningen var et resultat af primær drift i niveauet mio. DKK, og resultatet er således som forventet. Resultatudviklingen kan tilskrives den positive indtjeningsudvikling i koncernens kerneforretning, mens ikke-kerneforretningens resultater skuffede. Forventninger til 2015/16 Vi forventer, at den positive udvikling i vores kerneforretning vil fortsætte, og at dette vil drive koncernens samlede om sætnings- og indtjeningsudvikling. Konkret forventer vi en omsætningsvækst i størrelses ordenen 4%. Resultat af primær drift (EBIT) forventes realiseret med en EBIT-margin i størrelsesordenen 10%. Investeringer i regnskabsåret forventes i niveauet 3-4% af årlig omsætning. Investeringerne for de fortsættende aktiviteter var 87 mio. DKK (99 mio. DKK), hvilket var lavere end forventet. Investeringerne er primært foretaget i forbindelser med udvidelse af distributionen i kerneforretningen. Såfremt koncernens resultater realiseres i tråd med forventningerne, påregner bestyrelsen i løbet af regnskabsåret 2015/16 at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 75 mio. DKK. Bestyrelsen vil indstille til den ordinære generalforsamling 2015, at der for regnskabsåret 2014/15 udloddes et ordinært udbytte til aktionærerne på 4,00 DKK pr. aktie svarende til 68 mio. DKK eller 49% af koncernens resultat efter skat. REALISERING AF FORVENTNINGER til 2014/15 FORVENTNINGER til 2015/2016 Forventet Realiseret Forventet DKK mio. 2014/ / /16 Omsætning Omsætningsvækst 4% EBIT for Premium brands EBIT for ikke-kerneforretning Rapporteret EBIT for fortsættende aktiviteter EBIT-margin 10% Justeret EBIT for fortsættende aktiviteter* Investeringer (i % af omsætning) 4% 3% Investeringer (i % af omsætning) 3-4% * Justeret for engangsomkostninger og overskydende kapacitetsomkostninger. 10 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

13 ET MATERIALE, DER STILLER KRAV Læder er på flere måder et unikt materiale ikke kun i udtryk og kvalitet, men også i måden, det forarbejdes. Det kræver et særligt håndværk og øje for detaljer at arbejde med læder. Tiger of Swedens lædervarer produceres primært hos to leverandører i Indien, som vi har langvarige partnerskaber med. Insourcingen af denne produktkategori har ikke kun bidraget til Tiger of Swedens vækst og indtjening. Det har samtidig givet Tiger of Sweden en række højt specialiserede kompetencer in-house, og det har bidraget til et stærkere samarbejde med vores foretrukne leverandører af læder varer. Begge del er afgørende for fortsat vækst og udvikling i denne produktkategori. REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK

14 PEAK PERFORMANCE Positioneringen af Peak Performance har været det primære fokus i dette regnskabsår. I produktudviklingen og i distribution har vi foretaget tilpasninger, som skal styrke brandet. Arbejdet vil fortsætte i det kommende regnskabsår, og på lang sigt forventes det at bidrage til vores målsætning om vækst og forbedret indtjening via international ekspansion. Peak Performance Peak Performance er Skandinaviens største brand inden for teknisk sports- og modetøj. Brandet har sit udspring inden for skiløb og blev grundlagt i 1986 af dedikerede skiløbere, der savnede funktionelt skitøj, som samtidig var stilfuldt og moderigtigt. Siden oprindelsen har Peak Performance været blandt de førende brands i verden, når det kommer til teknisk, funktionelt og moderigtigt tøj. Fokus for Peak Performance er at gennemføre en revitalisering af brandet. Dette skal først og fremmest ske igennem en forbedring af produkter og kollektioner, så de i højere grad afspejler brandets klare karakteristika, der kommer til udtryk i kombinationen af mode og funktionalitet. Desuden vil Peak Performance fortsætte med at omlægge dele af distributionen. Der er allerede gennemført en optimering af porteføljen af egne butikker. Men også engroskunder og franchise partnere vil blive revurderet. Peak Performance er et stærkt brand det bekræftes af kunder og af forbrugeranalyser. Derfor kan vi ikke kan gå på kompromis med kvaliteten hverken i produkterne eller i distributionskanalerne. Desuden er en stærk positionering i både Norden og Alperne afgørende for det lang sigtede fokus, som er vækst og internationalisering samt forbedret indtjeningsevne. De Nordiske markeder udgør størstedelen af omsætningen i Peak Performance, og hjemmemarkedet Sverige er klart det største. De fire nordiske lande stod i 2014/15 for 63% af den samlede omsætning. Brandet har desuden et godt fodfæste i Europa, hvor markederne i alperegionen er vigtige. Omsætningen i øvrige Europa udgjorde 33% af omsætningen i 2014/15. Uden for Europa er Canada det største marked. Samlet set udgjorde ikke-europæiske markeder 4% af omsætningen. Produkterne sælges via salgspunkter, som er fordelt på engroskunder og 77 brandede butikker, hvoraf 32 er egne butikker og 45 er franchisebutikker. Produkterne sælges via udvalgte tredjeparts e-commerce-kanaler, samt igennem koncernens e-commerce-platform. Læs mere om Peak Performance på peakperformance.com PEAK PERFORMANCE Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Geografisk fordeling af omsætning / / / / / /15 0 Norden 63% Resten af Europa 33% EBIT EBIT-margin Resten af verden 4% 12 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

15 Udvikling i 2014/15 I første halvdel af regnskabsåret gennemførte vi de sidste af en række planlagte butikslukninger. Butikkerne levede ikke op til de definerede krav til indtjening, og et par butikker blev lukket på grund af deres placering, som ikke var optimal i forhold til posi tionering af brandet. Oprydningen i butiksporte føljen har bidraget til en forbedret indtjeningsevne i regnskabsåret 2014/15. I engroskanalen har vi også arbejdet på forbedringer. Samhandlen med flere kunder er blevet stoppet, mens nye og mere Premium fokuserede kunder er kommet til. Arbejdet på at optimere distributionen, så den understøtter brandets ønskede position i markedet, vil fortsætte i næste regnskabsår. Det vil ske i takt med, at produkter og kollektioner også forbedres. For også produktudvikling har været et stort fokusområde i 2014/15. Flere produktkategorier er ophørt, mens andre er blevet opgraderet og har fået større plads i kollektionerne. Især i de kollektioner, der sælges uden for vintersæsonen, har vi gennemført markante ændringer i både kvalitet og det modemæssige udtryk. Fra efteråret 2015 vil de første tegn på forandringer kunne ses i en række af de produkter, der kommer til salg i butikkerne. Det er afgørende for positioneringen af Peak Performance, at vi kontinuerligt udvikler nye og spændende produkter, der tilbyder en unik kombination af funktionalitet og mode. Inden for de seneste år har vi set en øget efterspørgsel på globalt plan efter denne type af produkter, og Peak Performance har et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme denne efterspørgsel inden for Premium-segmentet. PEAK PERFORMANCE Resultatoversigt Resultater Peak Performance realiserede i 2014/15 en omsætning på 953 mio. DKK (929 mio. DKK), hvilket er 2,5% større end sidste år. I lokal valuta var væksten 4,1%. I retailkanalen blev den negative effekt af butikslukninger i begyndelsen af året opvejet af en positiv omsætningsudvikling i 2. halvår både i de fysiske butikker, men især i e-commerce-kanalen. Same-store omsætningen (eksklusive outlets) voksede med 13%, hvilket var drevet af øget salg i både de fysiske butikker og i e-commerce-kanalen særligt i 2. halvår. I engroskanalen var væksten også positiv, men dog mindre markant end i retailkanalen. I Norden var omsætningen på samme niveau som sidste år. Der var vækst i Norge og Danmark, mens det modsatte var tilfældet i Sverige. Markederne i alperegionen især Tyskland og Schweiz bidrog positivt til omsætningsudviklingen. Resultat af primær drift (EBIT) blev 107 mio. DKK en forbedring på 35 mio. DKK i forhold til sidste år. Resultatet svarer til en EBIT-margin på 11,2% (7,8%). Denne særdeles positive udvikling skyldes især, at regnskabsåret 2013/14 var præget af beslutningen om at lukke en række butikker, hvilket medførte nedskrivninger i slutningen af året. Desuden var lønomkostningerne i 2013/14 negativt påvirket af ændring på CEO-posten, og marketingomkostningerne var højere end normalt. I dette regnskabsår har indtjeningen været negativt påvirket af en lavere bruttomargin på grund af større rabatter og mere udsalg i egne butikker. Omvendt har en stram styring af omkostningerne medvirket til at forbedre omkostningsprocenten i forhold til sidste år. Mio. DKK 2014/ /14 Ændring Omsætning Engros og franchise Retail, e-commerce og outlets Omsætningsvækst (%) 2,5 Omsætningsvækst i lokal valuta (%) 4,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin (%) 12,8 10,7 2,1 Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin (%) 11,2 7,8 3,4 REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 13

16 TIGER OF SWEDEN Ekspansionen i Europa har været det primære fokus for Tiger of Sweden i år. Navnlig i Tyskland, hvor vi nu er klar til at åbne egne butikker, når de rette lokationer bliver ledige. Derudover er Frankrig og England fortsat fokusmarkeder, mens USA i løbet af regnskabsåret har vist lovende muligheder. Ekspansionen understøttes af målrettede marketingfremstød, og Tiger of Sweden har i år deltaget på flere af de større Europæiske modemesser. Tiger of Sweden Tiger of Sweden blev etableret i 1903 i Sverige. Brandets fundament hviler på stærke traditioner inden for herrekonfektion og et solidt håndværk i form af skrædderkunst, som er blevet forfinet over mere end 110 år. I dag er Tiger of Sweden et moderne brand med produkter til både mænd og kvinder, herunder en jeans og en accessory kollektion. Tiger of Sweden tilbyder dermed et bredt sortiment af produkter, som alle skiller sig ud ved et markant design karakteriseret ved a different cut. Tiger of Sweden er det af koncernens tre Premium brands, som kontinuerligt har realiseret den største vækst i omsætning og indtjening. Fokus for Tiger of Sweden er at fortsætte den positive udvikling via fortsat ekspansion. Dette søges bl.a. opnået i Tyskland, hvor vi forventer at åbne flere butikker på udvalgte lokationer i en række større byer. Tyskland vil blive en afgørende motor for fortsat vækst og øget indtjening i Tiger of Sweden. Men øvrige europæiske markeder, som for eksempel England og Frankrig, har sammen med USA også vist lovende vækstmuligheder. Geografisk set kommer størstedelen af omsætningen fortsat fra de nordiske markeder. Danmark, Sverige, Norge og Finland udgjorde i 2014/15 82% af omsætningen. 14% af omsætningen kom fra øvrige europæiske markeder, hvor især Tyskland udgør en stor andel og er brandets fjerdestørste marked. 4% af omsætningen kom fra markeder uden for Europa. Tiger of Swedens produkter sælges via salgspunkter, som er fordelt på engroskunder, 13 franchisebutikker, 19 egne butikker og 11 koncessioner. Produkterne sælges via udvalgte tredjeparts e-commerce-kanaler, samt igennem koncernens e-commerce-platform. Læs mere om Tiger of Sweden på tigerofsweden.com Udvikling i 2014/15 På baggrund af den fremgang, som Tiger of Sweden indtil nu har haft i Tyskland, besluttede vi i dette regnskabsår at accelerere ekspansionsplanerne. Væksten har indtil nu været drevet af et stærkt samarbejde med agenten i Tyskland og udelukkende igennem engrossalg primært til stormagasiner. For at forstærke Tiger of Swedens tilstedeværelse på markedet har vi kortlagt en række af de større og vigtigste byer for de mest optimale butikslokationer. Alle forberedelser er gjort, og der er fremskredne planer i to byer. Så snart de rette muligheder byder sig, vil vi åbne butikker med Tiger Men som det bærende koncept. TIGER OF SWEDEN Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Geografisk fordeling af omsætning / / / / / /15 0 Norden 82% Resten af Europa 14% EBIT EBIT-margin Resten af verden 4% 14 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

17 I Frankrig har Tiger of Sweden i regnskabsåret åbnet shop-inshop butikker i 16 Galeries Lafayette og i to Printemps, som er to af de førende stormagasiner i Frankrig. Omsætningen i Frankrig er endnu på et relativt beskedent niveau. Men med de samme høje vækstrater, som vi har set i Tyskland, og med endnu flere salgspunkter på vej, kan Frankrig vise sig som endnu et stærkt vækstmarked. I England var omsætningsvæksten god. Men den ene af brandets egne butikker har ikke levet op til forventningerne og blev lukket i slutningen af regnskabsåret. Tiger of Sweden har igen i år markeret sig med større marketingfremstød og har fået god og øget omtale i store Europæiske modemedier. Til WGSN Global Fashion Awards tildelte et panel af internationale industrieksperter Tiger of Sweden prisen Mens wear Designer of the Year. Og for andet år i træk blev brandet inviteret til den anerkendte modemesse London Collections: Men. Derudover deltog Tiger of Sweden i regnskabsåret for første gang på den måske mest toneangivende modemesse på international plan; Pitti Uomo i Italien. WGSN er et af verdens førende mode- og trendanalysebureauer. Læs mere om prisen her globalfashionawards.wgsn.com Om end Tiger Men er det største og det bærende koncept i Tiger of Sweden, har Tiger Jeans vist sig som et succesfuldt brand koncept. Som navnet antyder, er produktkollektionerne her centreret omkring jeans. Konceptet er mere råt og har mere kant og attitude end Tiger Men. Og det henvender sig til et lidt yngre forbrugersegment. Tiger Jeans har haft succes med at fange de yngre forbrugere, så de på et tidligt tidspunkt introduceres for Tiger of Sweden. Dette kan være afgørende for brand loyaliteten på lang sigt især hos mandlige forbrugere. Tiger Jeans har også vist sig som et stærkt og succesfuldt brand koncept i sig TIGER OF SWEDEN Resultatoversigt selv de seneste par år. Vi vil derfor teste og udvikle brandets evne til at stå alene i markedet og vil i den kommende tid åbne Tiger Jeans butikker i en prøveperiode i bl.a. København og Oslo. Resultater Tiger of Sweden realiserede en omsætning på 943 mio. DKK (883 mio. DKK) svarende til en vækst på 6,9%. I lokal valuta var væksten 10,1%. I engroskanalen steg omsætningen med 9,7% især drevet af væksten i salget af SSP-varer ( never-out-of-stock varer). Der var dog også vækst i salget af kollektionsvarer. I retailkanalen steg omsætningen i både de fysiske butikker og i e-commerce-kanalen. Omsætningen steg dog især i outletkanalen bl.a. på grund af oprydning af gamle kollektionsvarer samt lædervarer, som blev overtaget ved insourcingen af accesory kollektionen i 2013/14. Same-store omsætningen (eksklusive outlets) voksede med 8%, hvilket var drevet af øget salg i både de fysiske butikker og i e-commerce-kanalen. Geografisk set bidrog en stærk vækst i både Tyskland og Frankrig til den samlede omsætningsfremgang. Der var ligeledes omsætningsvækst i norden, om end den var mere moderat. Uden for Europa var væksten drevet af USA, som er et relativt nyt marked for Tiger of Sweden. Resultat af primær drift (EBIT) blev 112 mio. DKK (93 mio. DKK). Det svarer til en EBIT-margin på 11,9% mod 10,5% i 2013/14. Bruttomarginen var lavere end sidste år primært på grund af større rabatter i forbindelse med oprydning af gamle lagervarer i 2. og 3. kvartal. Desuden hensatte Tiger of Sweden i 4. kvartal ca. 5 mio. DKK til dækning af risikoen for manglende betaling fra en distributør. Kapacitetsomkostningerne steg relativt mindre end omsætningen og bidrog derfor positivt til den forbedrede indtjening via en lavere omkostningsprocent. Mio. DKK 2014/ /14 Ændring Omsætning Engros og franchise Retail, e-commerce og outlets Omsætningsvækst (%) 6,9 Omsætningsvækst i lokal valuta (%) 10,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin (%) 13,1 11,8 1,3 Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin (%) 11,9 10,5 1,4 REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 15

18 BY MALENE BIRGER By Malene Birger har igen i år haft fokus på international ekspansion. Det gælder ikke kun i distributionen, hvor England er overtaget fra den tidligere agent. Det gælder ligeledes opgraderinger af produktkategorier, ændret kollektionsstruktur og et nyt butikskoncept samt forstærkning af organisationen. På en lang række områder har By Malene Birger implementeret justeringer, som skal medvirke til at forstærke den internationale vækst, som er undervejs. By Malene Birger By Malene Birger er et højprofileret dansk designbrand med en international appel, der tilbyder affordable luxury til kvinder. Siden stiftelsen i 2003 har brandet haft konstant fremgang og har opnået stor anerkendelse på den internationale modescene. Fokus for By Malene Birger er at fortsætte med at ekspandere internationalt. For By Malene Birger er de store modemetropoler vigtige for ekspansionsstrategien. Det gælder især byerne London og Paris, som derfor fortsat vil få opmærksomhed. De Nordiske markeder er dog stadig centrale for By Malene Birger, og der er stadig et vækstpotentiale, som skal udnyttes. Ligesom koncernens to andre Premium brands er målet for By Malene Birger at realisere profitabel omsætningsvækst. By Malene Birger er endnu på et stadie, hvor internationaliseringen kan medføre øgede kapacitetsomkostninger i perioder. Brandet skal på længere sigt opnå skalafordele ved en voksende omsætning, og indtjeningsevnen skal forbedres. By Malene Birger er det af koncernens Premium brands med den største geografiske spredning. Danmark, Sverige, Norge og Finland udgjorde i 2014/15 59% af omsætningen, mens 26% kom fra øvrige Europæiske markeder. Endelig kom 15% af omsætningen fra markeder uden for Europa, hvor Japan, USA og Mellemøsten udgør nogle af de større markeder. By Malene Birger s produkter sælges via 986 salgspunkter, som er fordelt på 953 engroskunder, 16 franchisebutikker, 9 egne butikker og 8 koncessioner. Produkterne sælges via udvalgte tredjeparts e-commerce-kanaler, samt igennem koncernens e-commerce-platform. Læs mere om By Malene Birger på bymalenebirger.com Udvikling i 2014/15 International ekspansion har i lighed med året før været et centralt fokusområde i 2014/15. På flere områder har By Malene Birger forberedt sig, forstærket organisationen og gennemført flere initiativer, som skal medvirke til, at brandet med succes kan etablere sig på markederne i de internationale modemetropoler herunder London, Paris og Tokyo. BY MALENE BIRGER Hoved- og nøgletal Omsætningsudvikling Mio. DKK 400 Udvikling i EBIT og EBIT-margin Mio. DKK % Geografisk fordeling af omsætning / / / / / /15 5 Norden 59% Resten af Europa 26% EBIT EBIT-margin Resten af verden 15% 16 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

19 I netop disse byer har vi etableret et fodfæste, som kan danne afsæt for yderligere ekspansion både regionalt, men også til andre internationale modemetropoler. I London opererer By Malene Birger nu med egen salgsorganisation. Byen repræsenterer et stort og købestærkt marked i sig selv, men fungerer desuden som et udstillingsvindue mod resten af verdens markeder. By Malene Birger har indtil nu ikke opnået de ønskede resultater i London, hvilket var årsagen til, at sam arbejdet med den tidligere agent blev opsagt. Siden begyndelsen af andet halvår af 2014/15 har By Malene Birger været til stede med egen salgsorganisation og egen butik i London, og resul taterne har været positive. Som et led i bestræbelserne på at etablere By Malene Birger på den internationale modescene har vi gennemført tilpasninger af både kollektionsstrukturen og af dens timing henover året. Timing af kollektionerne er blevet tilpasset, så den matcher de tonangivende modehuse i verden, hvilket har givet positiv respons hos engroskunderne. Samtidig er kollektionsstrukturen og produkterne på flere områder blevet opgraderet. Det gælder især i accessories-kategorien, hvor smykker og tasker er vigtige produkter, når By Malene Birger skal markere sig som et internationalt modebrand. Endelig har vi taget hul på en større fornyelse af By Malene Birgers butikskoncept. Den første butik med den nye indretning var Antonigade i København. Reaktionerne på butikskonceptet har været særdeles positive både hos nordiske og internationale kunder og forbrugere. Butikskonceptet vil blive rullet ud i alle By Malene Birgers butikker. BY MALENE BIRGER Resultatoversigt Resultater By Malene Birger realiserede en omsætning på 342 mio. DKK (326 mio. DKK) svarende til en vækst på 4,8%. I lokal valuta var væksten 6,0%. Omsætningen i engroskanalen steg med 5,0%. I retailkanalen steg omsætningen med 4,3%. Fremgangen var drevet af en god performance i de fysiske butikker både de eksisterende og den nyligt overtagede butik i London. Samestore omsætningen (eksklusive outlets) steg med 3% drevet af de fysiske butikker, som mere end kompenserede for en lavere omsætning i e-commerce-kanalen. Sidstnævnte var påvirket af en lav konvertering af besøgstrafik til salg. Mod slutningen af regnskabsåret var der dog en forbedring på baggrund af igangsatte initiativer. Geografisk steg omsætningen især i de nordiske markeder. Uden for Norden bidrog Holland med god vækst, mens Frankrig og England ikke udviklede sig som ønsket. England var præget af skiftet fra agentur til egen salgsorganisation. Uden for Europa bidrog især Japan med en stærk vækst. Resultat af primær drift (EBIT) blev 29 mio. DKK og var dermed på niveau med året før (28 mio. DKK). Resultatet svarer til en EBIT-margin på 8,5% mod 8,6% året før. Indtjeningen blev påvirket af en lavere bruttomargin end sidste år. Dette skyldes bl.a. en større grad af udsalg, men også en lavere bruttomargin på enkelte kollektioner. Kapacitetsomkostningerne steg i forhold til sidste år primært på grund af nyansættelser samt overtagelse af butikken i London. Mio. DKK 2014/ /14 Ændring Omsætning Engros og franchise Retail, e-commerce og outlets Omsætningsvækst (%) 4,8 Omsætningsvækst i lokal valuta (%) 6,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin (%) 10,2 11,0-0,8 Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin (%) 8,5 8,6-0,1 REGNSKAB GOVERNANCE RESULTAT STRATEGI OVERBLIK LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014/15 IC GROUP A/S 17

20 IKKE-KERNEFORRETNING En del af koncernens brands er defineret som ikke-kerneforretning. Det skyldes enten, at der er tale om en forretning, som ligger uden for Premium-segmentet, eller om en forretning, som ikke er 100% ejet af IC Group. Ikke-kerneforretning Koncernens ikke-kerneforretning omfatter de to brands Saint Tropez og Designers Remix. Målt på omsætningen udgør Saint Tropez ca. 75% af ikke-kerneforretningen. Saint Tropez er et brand i Fast Fashion-segmentet, som ikke er integreret på IC Groups operationelle platform. Brandet fortsætter med at operere selvstændigt og vil blive afhændet, når den rette mulighed byder sig. Designers Remix er et Premium brand, som har udviklet sig pænt over de seneste år. Brandet er 51% ejet af IC Group og 49% ejet af Niels og Charlotte Eskildsen, som er henholdsvis direktør og chefdesigner i brandet. Vi vil finde en endelig afklaring på ejerforholdet. Resultatudvikling Omsætningen i ikke-kerneforretningen faldt med 5,8% til 400 mio. DKK (425 mio. DKK). Faldet skyldes især en negativ udvikling hos Saint Tropez på grund af mindre succesfulde kollektioner i årets løb. Hos Saint Tropez faldt omsætningen i både engros- og i retailkanalen. Omsætningsudviklingen er ikke tilfredsstillende og har påvirket indtjeningen negativt. Ledelsen i Saint Tropez har iværksat en række nødvendige initiativer, herunder ændringer i ledelsesteamet. Mod slutningen af regnskabsåret sås begyndende tegn på en bedring i brandets performance. Omsætningen i Designers Remix var en smule under niveauet i 2013/14, og indtjeningen faldt ligeledes. Resultat af primær drift (EBIT) i ikke-kerneforretningen blev 22 mio. DKK (34 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 5,5% (8,0%). Som beskrevet skyldes det skuffende resultat hovedsageligt udviklingen i Saint Tropez, som ikke har været i stand til at modsvare faldet i omsætningen med tilsvarende reduktioner i omkostningerne. IKKE-KERNEFORRETNING Resultatoversigt Mio. DKK 2014/ /14 Ændring Omsætning Engros og franchise Retail, e-commerce og outlets Omsætningsvækst (%) -5,8 Omsætningsvækst i lokal valuta (%) -5,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA-margin (%) 7,8 10,1-2,3 Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin (%) 5,5 8,0-2,5 18 IC GROUP A/S ÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

LEDELSESBERETNING KONCERNREGNSKAB PÅTEGNINGER KONCERNOVERSIGT & NØGLETAL MODERSELSKABSREGNSKAB

LEDELSESBERETNING KONCERNREGNSKAB PÅTEGNINGER KONCERNOVERSIGT & NØGLETAL MODERSELSKABSREGNSKAB LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR 32 CORPORATE GOVERNANCE

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

IC group Årsrapport 2015/16

IC group Årsrapport 2015/16 IC group Årsrapport 2015/16 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 Koncernen kort fortalt 3 Finansielle Fakta 4 Forord 6 KONCERNSTRATEGI og forretningsmodel 10 FORVENTNINGER 12 segmentbeskrivelser 20

Læs mere

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2016/17

IC GROUP ÅRSRAPPORT 2016/17 IC GROUP ÅRSRAPPORT 2016/17 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 KONCERNEN KORT FORTALT 3 FINANSIELLE FAKTA 2016/17 4 LEDELSESBERETNING 6 FORVENTNINGER 7 STRATEGI OG KONCERNSTRUKTUR 10 FORRETNINGSSEGMENTER

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 IC GROUP A/S - CVR-NUMMER 62 81 64 14 Den 30. september 2015 klokken 10.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i IC Group A/S. Generalforsamlingen blev

Læs mere

Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Forbedret indtjening ved uændret omsætning Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 København, den 4. februar 2014 Forbedret indtjening ved uændret omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

LEDELSESBERETNING KONCERNREGNSKAB MODERSELSKABSREGNSKAB PÅTEGNINGER KONCERNOVERSIGT OG NØGLETAL

LEDELSESBERETNING KONCERNREGNSKAB MODERSELSKABSREGNSKAB PÅTEGNINGER KONCERNOVERSIGT OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN KORT FORTALT 3 FINANSIELLE FAKTA 4 FORORD 6 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 0 FORVENTNINGER SEGMENTBESKRIVELSER 0 REGNSKABSBERETNING RISIKOSTYRING 6 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13 København, den 7. november 2012 Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

IC Companys. Henrik Theilbjørn Adm. Direktør. Den Danske Finansanalytikerforening. 16 april 2007

IC Companys. Henrik Theilbjørn Adm. Direktør. Den Danske Finansanalytikerforening. 16 april 2007 IC Companys Henrik Theilbjørn Adm. Direktør Den Danske Finansanalytikerforening 16 april 2007 Carly Gry blev grundlagt i 1948 InWear blev grundlagt i 1969 Fusionen af InWear og Carly Gry var i overensstemmelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006. Side 1/15 FONDSBØRSMEDDELELSE 19. maj 2006 IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Omsætningsvækst på 6% i regnskabsårets. Bruttomarginen viser tilfredsstillende fremgang. Indsalget af efterårskollektionen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 IC GROUP Selskabsmeddelelse nr. 24 / 2016 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 Koncernens nettoomsætning i var 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 0,9%, eller

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16 I C GR OUP Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Koncernens nettoomsætning i første halvår var 1.446 mio. DKK (1.426 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,4%, eller 2,3% i lokal valuta,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Vækst og øget indtjening

Vækst og øget indtjening Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012/13 København, den 15. maj 2013 Vækst og øget indtjening Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009. 2009/10, 23. februar 2010 side 1 af 19 SELSKABSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 2009/10 Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere