270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Byrådet den 15. december 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 268 Godkendelse af dagsorden 269 Økonomivurdering pr. 31. oktober Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund 271 Frigivelse af anlægsmidler i Computere til folkeskolen 272 Skema C for 28 almene ældreboliger på Kirketoften og anlægsregnskab 273 Skema C for serviceareal ved ældreboliger på Kirketoften og anlægsregnskab 274 Skema C for 17 almene ældreboliger ved Vadgård og anlægsregnskab 275 Skema C for servicearealer ved Vadgård og anlægsregnskab 276 Regnskab for DGI Festival 2011 samt evalueringsrapport - Ansøgning om tillægsbevilling 277 Folkeoplysningspolitik Samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum 279 Priser på parcelhusgrunde Priser på erhvervsarealer i Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro 282 Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken i Hobro 283 Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan Erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden 284 Forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden 285 Regulativer for erhvervsaffald, husholdningsaffald og jord 286 Erhvervsaffaldsgebyrer 287 Takster for vand og spildevand 2012

2 288 Klimakommune-statusrapport og handleplan Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune 290 Ny kontrakt vedr. brandslukning m.v. i Mariagerfjord Kommune. 291 Beredskabspolitik for fortsat drift samt strategi for udarbejdelse af planer til fortsat drift. 292 KL s topmøde Status vedr. Turistrådet 294 Spørgetid Lukkede dagsordenpunkter 295 Status vedr. Turistrådet 296 Offentlig overskrift 297 Orientering fra Borgmesteren Åbne dagsordenpunkter G Godkendelse af dagsorden Ø Økonomivurdering pr. 31. oktober 2011 Staben Økonomi har udarbejdet økonomivurdering pr. 31. oktober Bilag Økonomivurdering pr Beregningsoversigt - Arbejdsmarked

3 Udvalget for Arbejdsmarked, 28. november 2011, pkt. 89: Økonomivurderingen udviser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på mio kr. i overskud. Dette skal dog ses i forhold til en evt. efterregulering fra staten i beskæftigelsestilskuddene for 2011, hvilket først sker i sommeren Fagenheden har beregnet den forventede efterregulering baseret på kendte data d.d. Beregningen peger på, at Mariagerfjord Kommune under den nuværende beskæftigelsestilskudsmodel kan forventes at få en efterregning på kr mio kr. Sagen oversendes herefter til orientering i Økonomiudvalget vedrørende beregning af beskæftigelsestilskuddene, samt med Udvalget for Arbejdsmarkeds ansøgning om de i økonomivurderingen nævnte tillægsbevillinger. Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november 2011, pkt. 154: Taget til efterretning. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2011: Udvalget drøftede økonomivurderingen, og anbefaler, at der gives tilllægsbevilling i overensstemmelse med rapporten. Udvalget opfordrede til, at der bliver focus på formueforholdene ved tildeling af medicinkort. Carsten Kaalbye vil tage kontakt til den person i borgerservice, der arbejder med området. Der kommer senere en tilbagemelding til udvalget. Udvalget for Teknik og Miljø, 5. december 2011: Taget til efterretning. Udvalget er opmærksom på manglende fremskrivning af anlægsbudgettet. Udvalget for Børn og Familie, 6. december 2011: Udvalget drøftede økonomivurderingen, og tog den til efterrretning. Udvalget er opmærksom på problematikken med tilflytning af specialbørn. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 295: Anbefales, at forventet merforbrug på serviceudgifter 3,055 mio. kr. fra Arbejdsmarked og 5,785 mio. kr. fra Sundhed og Omsorg, ialt 8,840 mio. kr., finansieres med 6,549 mio. kr. fra "bufferpuljen" og restbeløbet 2,291 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Restbeløbet, som finansieres af kassebeholdningen, kan indeholdes i kommunens serviceramme.

4 at der gives en negativ tillægsbevilling på 10,052 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler, og at denne tilgår kassebeholdningen. Melanie Simick og Mads Gammelmark var fraværende P Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Byrådet har i 2010 afsat 0,5 mio.kr. og i ,5 mio.kr. til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund. Da byggeriet nu er igangsat anmodes om frigivelse af det i 2011 afsatte beløb. Det er besluttet, at Genoptræningscenteret skal etableres i sammenhæng med 12 boliger til handiappede i Vestergade i Hadsund i det tidligere Hotel Hadsund. Det har vist sig at medføre en række merudgifter, og der må derfor samtidig ansøges om en tilllægsbevilling til opførelsen. Der er samlet afsat 11,0 mio.kr. til etablering af et Genoptræningscenter i Hadsund. Efter undersøgelse af alternative placeringer besluttede Byrådet, at Genoptræningscenteret skulle etableres i sammenhæng med 12 boliger til handicappede i Vestergade i Hadsund i det tidligere Hotel Hadsund. Efter denne beslutning har forundersøgelser af bygningen vist: at der skal understøbes under eksisterende fundament, at bygningen skal saneres grundet skimmelsvamp, at alt puds skal renses af samtlige vægge på grund af fugt, at ny isolering skal monteres på yderside af bygning, at der skal laves nyt etagedæk (Gulv imellem 2 etager) og at hele tagkonstruktionen skal skiftes.

5 Dette medfører en række ikke budgetterede merudgifter, og Byrådet ansøges derfor om tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. Økonomi Tillægsbevillingen på 3,5 mio.kr. vil skulle finansieres af kommunens likvide aktiver. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2011, pkt. 110: Udvalget anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte beløb på 10,5 mio.kr. til igangsættelse af opførelsen af Genoptræningscenter i Hadsund. at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,5 mio.kr, til Genoptræningscenter i Hadsund, at tillægsbevillingen finansieres af kommunens likvide aktiver og at beløbet frigives. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 297: Anbefales som indstillet af Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december Melanie Simick og Mads Gammelmark var fraværende Ø Frigivelse af anlægsmidler i Computere til folkeskolen Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler - kr til indkøb af computere til folkeskolen, samt slut-implementering af trådløse netværk på skolerne. Med denne investering er der trådløse netværk på alle kommunens skoler. Udvalget for Børn og Familie, 6. december 2011, pkt. 122: Udvalget anbefaler, at midlerne frigives.

6 Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 298: Anbefales som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 6. december Melanie Simick og Mads Gammelmark var fraværende G Skema C for 28 almene ældreboliger på Kirketoften og anlægsregnskab Mariagerfjord Kommune har opført 28 ældreboliger på Kirketoften i Hobro. Skema C er nu fremsendt til godkendelse. Mariagerfjord Kommune har modtaget Skema C fra Kuben til godkendelse i henhold til Lov om almene Boliger. Byggeriet, der består af 28 ældreboliger med et samlet boligareal på m2, har en samlet anskaffelsessum på kr kr., der specificeres således: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer til offentlige myndigheder Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr kr. Mariagerfjord Kommune har i skema B godkendt en anskaffelsessum på kr. Der er således en overskridelse på kr. svarende til 0,44 %. Der er merforbrug på håndværkerudgifter, mens der er mindreforbrug på grundudgifter. Byggeriet på Kirketoften er incl. servicearealer. Der aflægges særskilt regnskab og Skema C- indberetning for disse.

7 Økonomi Der blev givet anlægsbevilling til projektet på kr. svarende til de forventede udgifter i Skema B. Imidlertid blev der i 2007 fratrukket momsudgifter af de afholdte udgifter. Det er ikke tilladt for ældreboligudgifter, så det blev efterfølgende korrigeret. Imidlertid blev anlægsoverførsler fra 2007 til 2008 ikke korrigeret for dette. Resultatet af dette er, at der i Mariagerfjord Kommune er bogført udgifter på de 28 ældreboliger på kr. Der er således registreret en ikke forbrugt anlægsbevilling på ca kr., der vil kunne tilføres kassen. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2011, pkt. 111: Udvalget blev orienteret og anbefaler, at skema C fremsendes til Byrådets godkendelse, at anlægsregnskab for ældreboliger på Kirketoften godkendes og at det registerede mindreforbrug og på ca kr. tilføres kassen. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 300: Anbefales som indstillet af Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december Melanie Simick og Mads Gammelmark var fraværende G Skema C for serviceareal ved ældreboliger på Kirketoften og anlægsregnskab Mariagerfjord Kommune har opført servicearealer i forbindelse med 28 ældreboliger på Kirketoften i Hobro. Skema C er nu fremsendt af Kuben Management til godkendelse.

8 Mariagerfjord Kommune har modtaget Skema C fra Kuben til godkendelse i henhold til Lov om almene Boliger. Byggeriet, der består af servicearealer til ældreboligerne på Kirketoften med et samlet areal på 185 m2, har en samlet anskaffelsessum på kr., der specificeres således: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer til offentlige myndigheder Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr kr. Mariagerfjord Kommune har i skema B godkendt en anskaffelsessum på kr. Der er således et mindreforbrug på kr. svarende til 3,32 %. Servicearealerne er tilknyttet de 28 ældreboliger på Kirketoften. Der aflægges særskilt regnskab og Skema C-indberetning for disse. Økonomi Der er givet anlægsbevilling til servicearealer på Kirketoften på udgifter for kr. og indtægter på kr. Denne bevilling er baseret på de forventede udgifter incl. moms. For servicearealer må momsen imidlertid fratrækkes. Nettoudgifterne til servicearealer ved Kirketoften har udgjort kr. Der er således mindreudgifter på kr. De budgetterede indtægter er tilskud fra staten på kr. pr. bolig. Der er modtaget kr., og der er således merindtægter på kr. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2011, pkt. 112: Udvalget anbefaler, at skema C fremsendes til Byrådets godkendelse. at anlægsregnskab for Servicearealer ved Kirketoften godkendes og at det registerede mindreforbrug og merindtægter på samlet kr. tilføres kassen. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 301:

9 Anbefales som indstillet af Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december Melanie Simick var fraværende G Skema C for 17 almene ældreboliger ved Vadgård og anlægsregnskab Mariagerfjord Kommune har opført 17 ældreboliger på Vadgård i Hobro, som nybyggeri af boliger, mens det tidligere byggeri, der rummede 4 boliger, er ombygget til servicearealer. Skema C er nu fremsendt fra Kuben Management til godkendelse. Mariagerfjord Kommune har modtaget Skema C fra Kuben til godkendelse i henhold til Lov om almene Boliger. Boligdelen, der består af 17 ældreboliger med et samlet boligareal på m2, har en samlet anskaffelsessum på kr kr., der specificeres således: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer til offentlige myndigheder Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr kr. Mariagerfjord Kommune har i skema B godkendt en anskaffelsessum på kr. Regnskabet stemmer med det forventede budget. Der er merforbrug på omkostninger, mens der er mindreforbrug på grundudgifter. Byggeriet på Vadgård er incl. servicearealer. Der aflægges særskilt regnskab og Skema C- indberetning for disse.

10 Økonomi Der blev givet anlægsbevilling til boligerne på Vadgård på kr. Der givne bevilling er hermed opbrugt. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2011, pkt. 113: Udvalget anbefaler, at Skema C fremsendes til Byrådets godkendelse og at anlægsregnskab for boliger ved Vadgård ligeledes fremsendes til Byrådets godkendelse med bemærkning om, at forbruget svarer til den givne bevilling. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 302: Anbefales som indstillet af Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december Melanie Simick var fraværende G Skema C for servicearealer ved Vadgård og anlægsregnskab Mariagerfjord Kommune har opført servicearelaer i forbindelse med 17 ældreboliger ved Vadgård i Hobro. Skema C er nu fremsendt af Kuben Management til godkendelse. Mariagerfjord Kommune har modtaget Skema C fra Kuben til godkendelse i henhold til Lov om almene Boliger. Servicearaler til de 17 ældreboliger, der er en ombygning af de tidligere 4 boliger, har en samlet anskaffelsessum på kr. Mariagerfjord Kommune har i skema B godkendt en anskaffelsessum på kr.

11 Der er såldes en difference på kr. Der aflægges særskilt regnskab og Skema C-indberetning for de 17 almene ældreboliger ved Vadgård. Økonomi Ovennævnte indberetning er incl. momsudgifter. Disse kan fratrækkes udgifter til serviceareal, således at det er nettoudgiften, der er registreret i kommunens økonomisystem. Byrådet har givet en bevilling til projektet til udgifter på kr. og indtægter på kr. Indtægtsbevillingen er statstilskud fra staten på kr. pr. bolig, og beløbet er tilgået kommunen Der er registeret nettoudgifter til servicearealer på kr. Der er således et restbudget på kr., der kan tilføres kassen. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december 2011, pkt. 114: Udvalget anbefaler, at skema C fremsendes til Byrådets godkendelse, at anlægsregnskab for Servicearealer ved Vadgården godkendes og at den ikke forbrugte del af bevillingen på kr. tilføres kassen. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 303: Anbefales som indstillet af Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. december Melanie Simick var fraværende P Regnskab for DGI Festival 2011 samt evalueringsrapport - Ansøgning om tillægsbevilling

12 Mariagerfjord Kommune afholdte juni 2011 DGI Festival et samarbejdsprojekt mellem DGI Nordjylland og Mariagerfjord Kommune. Byrådet godkendte 27. maj 2010 arbejdsgruppens indstilling om værtsskab for afvikling af arrangementet, herunder finansieringsmodellen med et økonomisk råderum på max 2 mill. kr. til afvikling af DGI Festival Styregruppen har løbende igennem 2010 og foråret 2011 justeret budgettet for afvikling af DGI Festivallen Senest den 4. maj 2011, hvor forventningerne til deltagerantallet blev nedjusteret. Den 4. maj 2011 fastsatte Styregruppen det kommunale budget til kr Den endelige kommunale udgift for afvikling af DGI Festival 2011 blev på kr ,01. Det vil sige en overskridelse af Styregruppens budget med kr ,01. Mariagerfjord Kommune stod primært for rammer og DGI for indhold til festivallen og rammerne kunne nemt have rummet de deltagere, som man havde håbet på, uden væsentlig merudgift for kommunen. Styregruppen har igennem forløbet fastholdt, at stævnet skulle være af god kvalitet og at sikkerheden skulle være i top. Netop sikkerheden har betydet et stort arbejde med bl.a. sikkerhedsvurderinger m.v. Mariagerfjord Kommune har levet op til sin opgave og styregruppen vurderer, at kommunen vil være særdeles godt rustet til et evt. andet arrangement af en sådan størrelse. I afvikling af arrangementet ligger en stor læringsproces. Vedlagt evaluering og regnskab på DGI Festival Økonomi Kultur og Fritid har et udlæg i indeværende år på kr ,01. Bilag Evalueringsrapport Endeligt regnskab - DGI 2011 Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november 2011, pkt. 142: Udvalget indstiller, at regnskabet for DGI festival 2011 samt evalueringsrapporten godkendes.

13 Udvalget for Kultur og Fritid ansøger om tillægsbevilling på kr ,01. Sagen videresendes til Byrådet med anmodning om tillægsbevilling på kr ,01. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 304: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november Melanie Simick var fraværende P Folkeoplysningspolitik 2012 Udvalget for Kultur og Fritid har i møder den 30. august og 4. oktober 2011 behandlet Lov om ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringerne træder generelt i kraft for tilskud og lokaler fra og med Folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget og offentliggjort senest den 1. januar Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i mødet den 30. august 2011, at fagenheden skal arbejde videre med et politikoplæg og en procesplan. Samtidig sendes processen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget, således at Folkeoplysningsudvalget overvejelser kan indgå i den endelige drøftelse. Til Udvalget for Kultur og Fritids møde den 4. oktober 2011 udtaler Spejdernes Samråd, at de i samrådet har drøftet deres holdning til den nye Folkeoplysningslov, og der er fuld enighed om, at udvalget arbejder videre med forslag 1, samt at de gerne vil inddrages i den fremtidige proces. Udvalget vedtager at lytte til Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt Spejdernes Samråd således, at Folkeoplysningsudvalget fortsætter i 2012 som høringsorgan. Udvalget ønsker, at der skal ske nytænkning i forbindelse med udarbejdelse af den nye folkeoplysningspolitik.

14 Udvalget har nedsat en arbejdsgruppe for den nye folkeoplysningspolitik bestående af repræsentanter for aftenskolerne, Handicapområdet, Spejdernes Samråd, Idrætsrådet, Øvrige foreninger, Landdistrikter og det organiserede foreningsliv samt den uorganiserede idræt. Forslag 1 indeholder en midlertidig politik, som træder i kraft 1. januar 2012, og som skal godkendes med udgangen af Den endelige Folkeoplysningspolitik gennemarbejdes i 2012 og træder i kraft 1. januar 2013 Forslag til Folkeoplysningspolitik 2012, som er gældende 1 år, er vedlagt som bilag. Bilag Folkeoplysningspolitik Høring Integrationsrådet Høring Ungdomsrådet Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget på Folkeoplysningspolitikken 2012 Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november 2011, pkt. 144: Fagenheden tilretter enkelte redaktionelle ting. Under rammer for Folkeoplysning (sikrer en stabil) skal der stå: Skaber grundlag for en stabil. Afsnittet vedr. Brugerinddragelse. Her skal tilføjes til sidst: eller efter behov. Sagen skal oversendes til høring i Seniorråd, Handicapråd, Integrationsråd og Ungdomsråd. Politikken skal vedtages i Byrådets december møde, hvorfor politikken sendes til høring hos formand og næstformand i ovenstående udvalg. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 305: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november Melanie Simick var fraværende. Handicaprådet, 7. december 2011, pkt. 108: Pia Leth Førby orienterede om forløbet af folkeoplysningspolitikken og, at den endelige politik først forventes vedtaget til ikrafttræden 1. januar Handicaprådet ønsker, at handicapområdet indtænkes i den fremtidige politik.

15 Seniorrådet behandler sagen den 13. december 2011, hvorfor Seniorrådets udtalelse forventes at foreligge til Byrådets møde P Samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum Rebild, Mariagerfjord og Ålborg kommuner har indgået en samdriftsaftale (april december 2012) vedr. Nordjyllands Historiske Museum. Aftalen er uopsigelig i driftsperioden. Såfremt aftalen ikke er skriftligt opsagt eller ønsket genforhandlet senest 31. december 2011 forlænges den automatisk for en periode på 4 år. Driftskommunerne har desuden indgået en udviklingsaftale, der løber i samdriftsperioden. Denne aftale definerer en række udviklingsmål for samarbejdet. Fagenheden har haft drøftelser med museets ledelse og samarbejdskommunerne vedr. det fortsatte samarbejde, og vil i mødet beskrive evt. konsekvenser af et ændret driftssamarbejde. Økonomi Mariagerfjord Kommunes tilskud skal i samdriftsperioden min. udgøre kr kr. Bilag Samdriftsaftale - Nordjyllands Historiske Museum Udviklingsaftale - Nordjyllands Historiske Museum Notat vedrørende museumssamarbejdet i Nordjyllands Historiske Museum.doc Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november 2011, pkt. 152:

16 Jette Rask ønsker, at alle museer skal samles i Mariagerfjord Kommune under én fælles ledelse og ikke sammen med Nordjyllands Historiske Museum. Det øvrige udvalg tilslutter sig fortsat den indgåede samdriftsaftale og udviklingsaftalen. Af udviklingsaftalen fremgår det, at der skal ses på praksis vedrørende vedligeholdelse af museets bygninger og udenomsarealer, der ikke er ens i de tre kommuner, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Fagenheden tager fat i denne opgave. en oversendes til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 306: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 29. november 2011 med den bemærkning, at aftalegrundlaget ønskes genforhandlet. Melanie Simick var fraværende P Priser på parcelhusgrunde 2012 Byrådet besluttede på mødet den 25. november 2010 på baggrund af den ringe efterspørgsel at grunde på Bavnehøjvej i Valsgård, Ved Højen / Asserdalen i Mariager og Mølhøjparken i Hobro i 2011 udbydes til oprindelige pris inkl. moms at alle øvrige grunde i 2011 udbydes 25 % under normalprisen inkl. moms. I løbet af 2011 er der solgt ganske få parcelhusgrunde og interessen har heller ikke været stor. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 308: Anbefales,

17 at normalpriser fastholdes på grundene i Mariager, Valsgård og Hobro, samt at der på øvrige grunde fortsættes med 25% nedslag i fht. normalprisen. Alle priser inkl. moms. Melanie Simick var fraværende P Priser på erhvervsarealer i 2012 I Byrådets møde godkendtes en prisreduktion på erhvervsgrunde i 2011 på 25% (afrundet). Prisreduktionen foreslås også skal være gældende i 2012, og herefter vil priserne være følgende: Beliggenhed Areal kvm. Oprindelig kvm. pris Ny kvm. pris. Als - Vestvejen Astrup - Borupsvej Hadsund - Norgesvej Hadsund - Produktvej / Plastvænget Hobro NORD Hobro SYD Hobro - Brintområde Mariager - Himmelkol Oue Valsgård De anførte beløb er excl. kloaktilslutningsbidrag og moms. De nye erhvervsgrunde langs Nordre Ringvej i Hobro er ikke omfattet af indstillingen. I 2011 er solgt følgende erhvervsarealer: Als - Vestvejen Hadsund - Plastvænget kvm kvm.

18 Mariager - Himmelkol Hobro SYD - Sjællandsvej Hobro SYD - Bornholmsvej 1300 kvm kvm kvm. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 309: Anbefales, at prisreduktionen fortsætter i 2012, hvorefter priserne vil være som angivet. Melanie Simick var fraværende P Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro Forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan , har været i offentlig høring i perioden 6. september 2011 til 2. november Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget. Eksisterende rammeområder HOB.C.16, Centerområde - H.I. Biesgade 6, med bebyggelsesprocent 70 og max. 2,5 etage og HOB.O.7, Offentligt område for Rutebilstation - H.I. Biesgade 4, med bebyggelsesprocent på 40 og max. 1,5 etage slås sammen til det nye rammeområde benævnt HOB.C.23 Centerområde - H.I. Biesgade 4-6, med en max. bebyggelsesprocent på 190 og max. 3.5 etage. Bebyggelsesprocent og max. etager er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, hvori der udlægges et nyt rammeområde til centerfunktion i form af ny randbebyggelse benævnt HOB.C.23, har været fremlagt i offentlig høring. Kommuneplantillægget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af tillægget vil give væsentlige virkninger

19 på miljøet. Center for Plan, HR og Udvikling har på dette grundlag vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - H.I. Biesgade 4-6 Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 236: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan , uden ændringer, fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 310: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende P Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken i Hobro har været i offentlig høring i perioden 6. september november Der er indkommet 3 indsigelser til lokalplanforslaget. I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser og bemærkninger fra følgende til Lokalplanforslag 54/2011: Bymarkskolens Skolebestyrelse v/ Formand Mads Lunau Beboer, Stoldal 52, 2. tv, 9500 Hobro, Mads Lunau, Grundejer, Stolbjergvej 11, 9500 Hobro, Henrik Jakobsen

20 Behandlingen af indsigelserne er vedhæftet som bilag. Bilag Forslag til Lokalplan 54, 2011 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 237: Anbefales, at udvalget fremsender forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken til Byrådets endelige vedtagelse uden ændringer. Melanie Simick kan ikke godkende indstillingen. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 311: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende P Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan Erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan , som sikrer, at forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden er i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Lokalplanområdet for forslag til Lokalplan 65/2012 er omfattet af rammebestemmelserne for rammeområde ARD.I.4 i Mariagerfjord Kommuneplan , der fastlægger anvendelsen til industri som fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, handels- og omsætningsvirksomheder og transportvirksomheder. Lokalplanforslaget er ikke i overenstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da der inden for rammeområde ARD.I.4 ikke gives mulighed for at etablere virksomheder i form af tekniske anlæg, såsom genbrugsplads.

21 I kommuneplantillæg nr. 19 for Mariagerfjord Kommuneplan suppleres den fremtidige anvendelse af rammeområde ARD.I.4 med virksomheder i form af tekniske anlæg, hvorved lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen. Bilag Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 239: Anbefales, at forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 312: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende P Forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden Forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden er udarbejdet, da det er ønsket at placere en genbrugsplads på området, hvilket den eksisterende lokalplan for området ikke muliggjorde. Genbrugspladsen i Rostrup er placeret i tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Genbrugspladsen i Rostrup skal derfor afvikles og opføres et nyt sted.

22 Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011, at der arbejdes videre på at flytte Genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af En ny genbrugsplads i industriområdet i Arden kan ikke umiddelbart rummes inden for den nuværende lokalplans rammer, hvorfor Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 8. september 2011, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for en del af erhvervsområdet i Arden. Plan har udarbejdet forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden. Lokalplanområdet må anvendes til erhverv i form af fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, handels- og omsætningsvirksomheder og transportvirksomheder samt tekniske anlæg, eksempelvis i form af en genbrugsplads. Der kan etableres butikker på op til 200 m 2, der alene forhandler virksomhedens egne produkter. Vejadgang til lokalplanområdet kan ske fra Myhlenbergvej og fra Ringvejen. Disponeringen af veje indenfor lokalplanområdet sikrer en vejforbindelse til en eventuel senere udvidelse af byen mod syd. Der er bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at bebyggelse langs Myhlenbergvej orienterer sig mod denne, for at underbygge vejens status som indfaldsvej. Der er indarbejdet byggelinier i lokalplanen for samtlige veje. Bilag Lokalplanforslag 65, 2012 Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 238: Anbefales, at forslag til Lokalplan 65/2012 for et erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 313: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende P

23 285. Regulativer for erhvervsaffald, husholdningsaffald og jord I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse, skal kommunen udarbejde affaldsregulativer for husholdninger og erhverv, samt et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. Regulativerne for henholdsvis erhvervs- og husholdningsaffald skal indberettes til den nationale database. Fagenheden har udarbejdet udkast til de 3 regulativer: 1. Regulativ for husholdninger 2. Regulativ for erhverv 3. Regulativ for jord 1-2. Regulativer for husholdninger og erhverv I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal fastsætte retningslinier for husholdninger og virksomheders rettigheder og pligter i forbindelse med vedtagne affaldsordninger, herunder sikre det retlige grundlag for opkrævning af gebyr og takster for de benyttede affaldsordninger. Regulativerne skal udarbejdes i paradigmer, som er udarbejdet fra centralt hold og som angiver hvilke affaldsordninger, der skal beskrives i regulativerne. Regulativerne skal indrapporteres til den nationale database for affaldsregulativer NSTAR (Nationale standardregulativer for affald). I de anvendte paradigmer findes: 1. Fast tekst, som kommunen ikke kan ændre. 2. Tekst, som kommunen kan vælge at benytte. 3. Mulighed for at kommunen selv kan tilføje tekst. Den faste tekst fra Miljøstyrelsens paradigme er ikke tilrettet i vedlagte udkast til regulativer, idet den nye bekendtgørelse endnu ikke er endelig vedtaget. Det betyder, at der i denne del af regulativet vil være uoverensstemmelser i forhold til enkelte områder i den øvrige del af regulativet. Fagenheden har udarbejdet et bilag med angivelse af, hvilke ændringer der er foretaget i regulativerne i forhold til de nugældende, herunder hvilke nye tiltag, som er indarbejdet.

24 3. Regulativ for jord Kommunen skal i henhold til nævnte bekendtgørelse endvidere udarbejde og vedtage et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. I modsætning til regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald er kommunen ikke forpligtede til at anvende et særligt paradigme. Jordregulativet er et samlet regulativ for jord og omfatter udover håndtering af jord, som affald, også bestemmelser vedr. områdeklassificeringen, anmeldelse af jordflytning og analysefrie delområder. Ved vedtagelsen af jordregulativet bortfalder nuværende Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Mariagerfjord Kommune. Regulativet beskriver den praksis, som allerede anvendes i forbindelse med administration af jordflytninger mv., herunder præciseres krav til analyseomfang og kravværdier. Udkast til regulativer for erhverv, husholdninger og jordflytninger samt bilag, der beskriver de væsentligste ændringer, vedlægges som bilag. Regulativerne skal annonceres og offentliggøres i 4 uger. Regulativerne træder i kraft 1. januar Økonomi Regulativernes bestemmelser vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i de nugældende takster og gebyrer. Bilag Jordregulativ - Mariagerfjord Kommune Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for erhvervsaffald Regulativændringer Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 243: Anbefales, at regulativerne fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 4 ugers offentlig høring. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 314: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende.

25 S Erhvervsaffaldsgebyrer Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 7. november 2011, at virksomheder skal sikres adgang til genbrugspladserne ved, at der vælges en løsning, hvor køretøjerne registreres ved indgangen på genbrugspladsen. Fagenheden har drøftet takstniveauet med I/S Fælles Forbrænding og Rebild Kommune og har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til takster. Fagenheden har endvidere udarbejdet et forslag til et administrationsgebyr. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 7. november 2011, at virksomheder skal sikres adgang til genbrugspladserne ved, at der vælges en løsning, hvor køretøjerne registreres ved indgangen på genbrugspladsen. Denne beslutning er indarbejdet i det nye erhvervsaffaldsregulativ, hvoraf det fremgår, at virksomhederne skal betale en takst for hver gang de kommer på pladsen. I følge affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder, der har en omsætning over kr endvidere betale et administrationsgebyr uagtet, at de ikke benytter genbrugspladsen. Gebyret skal dække kommunens generelle udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldssdata - og regulativsystem, information, planlægning, samt administration af øvrige ordninger for virksomheder. Administrationsgebyret vil endvidere blive pålagt alle virksomheder, hvis de benytter genbrugspladsen selvom omsætningen er under kr Fagenheden har drøftet takstniveauet med Rebild Kommune og I/S Fælles Forbrænding og nået frem til, at et takstniveau, som svarer til Aalborg Kommunes takster anbefales til godkendelse i både Rebild og Mariagerfjord kommuner således, at der sikres et ensartet takstniveau for derved at undgå affalds shopping og konkurrenceforvridning. Takster

26 Som udgangspunkt for taksterne er anvendt Aalborg Kommunes beregningsmodel, hvor det anslås, at et gennemsnits læs = 1x gebyr svarer til 250 kg med en gennemsnitspris på kr. 600 pr ton. Fagenheden har dog valgt at nedskrive vægten for varebiler til ½ takst i forhold til Aalborgs takster for at sikre, at denne kategori, der erfaringsmæssigt kommer ofte - men med en begrænset mængde, ikke rammes skævt af ordningen. Forvaltningen i Rebild Kommune har valgt samme indstilling. Taksterne er fordelt på 6 kategorier: Kategori Gebyr Skønnet vægt Gebyr v. 600 kr./ton Varebil ½ x gebyr 125 kg 75 kr. Varebil med trailer 2 x gebyr 500 kg 300 kr. Kassevogn 2 x gebyr 500 kg 300 kr. Kassevogn med trailer 3 x gebyr 750 kg 450 kr. Ladbil 3 x gebyr 750 kg 450 kr. Ladbil med trailer 4 x gebyr 1000 kg 600 kr. Farligt affald Taksten for farligt affald fastsættes til kr. 6,00 pr. kg, hvilket er den forventede gennemsnitspris for de affaldstyper, der erfaringsmæssigt afleveres på genbrugspladserne. Forvaltningen vil i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding foretage registreringer af affaldstilførslerne i 2012, og på baggrund heraf regulere taksterne for Administrationsgebyr Administrationsgebyret i 2012 fastsættes til kr. 360,00 + moms. Gebyret for 2012 er fastsat som en procentdel af de samlede administrationsudgifter inden for affaldsområdet med udgangspunkt i brugerundersøgelse i 2010, hvor resultatet viser, at 16% af tilførslerne stammer fra erhvervsvirksomheder. Gebyret skal dække kommunens generelle udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldssdata - og regulativsystem, information, planlægning, samt administration af øvrige ordninger for virksomheder. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. Af lister fra Skat samt udtræk fra CVR registeret fremgår, at 1963 ud af i alt 5951 virksomheder i Mariagerfjord Kommune skal betale et administrationsgebyr. Økonomi

27 De foreslåede takster og administrationsgebyr forventes at dække de omkostninger, der er i forbindelse med drift og administration af ordningen. Udgifter og indtægter afholdes indefor det brugerfinansierede område. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 244: Anbefales, at taksterne og administrationsgebyret godkendes og indarbejdes i kommunens takstblad med henblik på Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 315: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende S Takster for vand og spildevand 2012 Mariagerfjord Vand A/S og Mariagerfjord Spildevand A/S fremsender takster for henholdsvis vand og spildevand for 2012 til Byrådets godkendelse. Taksterne er godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 23. november Bilag Takstblad 2012 drikkevand Takstblad 2012 spildevand Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 316: Anbefales, at takster for vand og spildevand godkendes. Mads Gammelmark tager forbehold vedrørende plus bidrag pr. boligenhed for vandmålere i etageejendomme.

28 Melanie Simick var fraværende P Klimakommune-statusrapport og handleplan 2011 Som Klimakommune er Mariagerfjord Kommune forpligtiget til at reducere kommunens egen CO2 udledning med 8 % i perioden Som opfølgning herpå er der udarbejdet en status for CO2 udledningen i 2010 og en handleplan for Siden den første opgørelse i 2009 er den samlede CO2 udledning reduceret med 6,1 %. Handleplanen for 2011 er primært baseret på energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, fordi det er den største kilde til kommunens egen CO2 udledning og fordi kommunen i perioden , hvor aftalen løber, investerer mange ressourcer i at reducere energiforbruget. I Nordjylland har 10 kommuner og Region Nordjylland underskrevet en klimakommune/regionsaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Mariagerfjord Kommune underskrev klimakommuneaftale i 2008 og forpligtigede sig til at reducere CO2 udledningen med 8 % fra , lave en CO2 opgørelse over kommunens eget energiforbrug og transport og udarbejde en handleplan til reduktion af CO2. Som opfølgning herpå blev der udarbejdet en klimakommunestatusrapport og handleplan for 2009, som blev godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 3. august 2009 og Byrådet den 27. august Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 indeholder en afgrænsning af omfanget for CO2 opgørelsen, en opgørelse af CO2 udledningen i 2010 samt en handleplan for reduktion af CO2 udledningen i CO2 opgørelsen er afgrænset til at omfatte energi i de kommunale bygninger og transport indenfor teknik og miljø, administration og drift, hjemmepleje og kørsel i egen bil. Kommunens CO2 udledning

29 Kommunens CO2 udledning, som virksomhed, er reduceret med 458,6 tons fra 7.745,8 til 6.987,2 tons svarende til en reduktion på 6,1 %. Energi Hver kommunal ejendoms energiforbrug er omregnet til CO2 udledning via emissionsfaktorer, der relaterer sig til den enkelte ejendoms varmeforsyning og en emissionsfaktor for elproduktion i Vestdanmark. CO2 udledningen fra de kommunale bygninger er fordelt på administrationsbygninger, skoler inkl. SFO'er og ungdomsskoler, daginstitutioner, ældrecentre, specialinstitutioner, kulturhuse mv. samt andre. Den første CO2 opgørelse blev foretaget i 2009 ud fra tal, der var tilgængelige fra I denne opgørelse er der brugt forbrugstal fra Der er sket en reduktion i CO2 udledningen på 465 tons fra til i de kommunale bygninger. Transport CO2 opgørelsen for transport i Teknik og Miljø administrationen, hjemmeplejen samt kørsel i egen bil er opgjort fra kilometerantal via omregningsfaktorer for henholdsvis diesel-, benzin- og gennemsnitsbiler. For teknik og miljø drift, er CO2 udledningen beregnet ud fra brændstofforbruget til vare- og lastbiler samt traktorer. Indenfor transportområdet er der sket en reduktion i CO2 udledningen fra kørsel i hjemmeplejebiler på 32,2 tons fra 185,1 til 152,9 tons. På de øvrige områder er der sket en stigning med henholdsvis 29,8 tons fra Teknik og Miljø driften, med 8,7 tons fra kørsel i egen bil af kommunens medarbejdere og med 0,1 tons fra kørsel i Teknik og Miljø administrationen. Handleplan 2011 Handleplanen for 2010 er primært baseret på energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, fordi det er den største kilde til kommunens egen CO2 udledning og fordi kommunen i perioden , hvor aftalen løber, investerer mange ressourcer i at reducere energiforbruget. Energiarbejdet i kommunen omfatter energimærkning, energibesparende tiltag, energirigtige indkøb, energirigtig adfærd, herunder projekt guld og grønne klimaskove, og samspil med bygningsvedligeholdelse. Der kunne spares CO2 ved løbende at undersøge mulighederne for at reducere CO2 udledningen i driften ved at indkøbe nyere maskinel med større kapacitet og derved reducere i antallet af køretøjer og ved at afprøve alternativer til ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af gasbrændere. I handleplanen er også nævnt, at Mariagerfjord Kommune har deltaget i "Vi Cykler Til Arbejde kampagnen", hvilket bidrager til at sætte fokus på klimarigtig adfærd.

30 Endvidere vil Mariagerfjord Strategi 2011 og Klimastrategi 2011 kunne bidrage til øget fokus på reduktion i CO2 udledningen. Bilag Klimakommunestatusrapport og handleplan 2011 Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2011, pkt. 247: Anbefales, at klimakommune-statusrapport og handleplan godkendes og videresendes til godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalget, 7. december 2011, pkt. 317: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december Melanie Simick var fraværende P Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune har været i 4 ugers offentlig høring fra onsdag den 28. september til onsdag den 25. oktober Der er indkommet 6 høringssvar til forslag til Klimastrategi Udvalget for Teknik og Miljø behandlede forslaget til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune på møde den 5. september 2011, hvor det blev besluttet at sende forslaget i høring samt at høringsparterne i forbindelse med høringen skulle opfordres til at komme med konkrete forslag til indhold i en handlingsplan. Efterfølgende ville Udvalget foretage en opsamling på de indkomne forslag, således at der lægges op til konkrete initiativer. I høringsperioden er der indkommet indsigelser og bemærkninger fra følgende: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE): " vurderer, at kommunens plan for redningsberedskabets dimensionering bør inddrage voldsomme vejrfænomener. Der

31 henvises til "Beredskabsstyrelsens vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab " fra spil 2010." IT- og Telestyrelsen: " skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. Udover IT- og Telestyrelsen har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører." Der henvises til internetsider med information om radiokæder og operatører. Mariagerfjord Erhvervsråd: " på basis af kort drøftelse med Erhvervsrådets formand Kenneth Jensen skal bemærkes følgende til klimastrategi-forslaget: Klimastrategien udtrykker ansvarlighed overfor de miljømæssige udfordringer samfundet står overfor men opfattes som relativt uambitiøs i forhold til den offensive erhvervspolitik, som Mariagerfjord Kommune også har vedtaget og hvori det fremgår at Energiområdet er en af de sektorer, hvor der i Mariagerfjord Kommune skal fastholdes og skabes nye jobs og ny erhvervsmæssig aktivitet. Der foreslås følgende: En tilføjelse under afsnittet om kommunen som eksperimentarium om i den henseende at arbejde for at medvirke til afprøvning af ikke mindst lokalt udviklede eller producerede energiløsninger/teknologier herunder eksempelvis brint og brændselscelleteknologi, som fx kunne indarbejdes i den kollektive trafik eller i forbindelse med kommunale biogasprojekter i forbindelse med nyt rensningsanlæg. Indføjelse af et særligt mål om at medvirke til at skabe økonomisk basis for fortsat udvikling af nye arbejdspladser og miljø/cleantech produkter og miljøer i lokalområdet dette ud fra en overordnet strategi om at søge etableret en lokal energifond som helt eller delvist initieret af kommunen og gennem afkast på energiproduktion, rådgivning eller lignende kan generere et økonomisk overskud der kan geninvesteres i innovation omkring energiområdet. En sådan energifond blev på det lokale Miljøtopmøde i Hadsund i 2009 omtalt som Samsø-modellen og er i øvrigt sammenhængende med det initiativ, der på samme Miljøtopmøde blev præsenteret som kommunale investeringer i vindenergi. Nogle af de gode formål en sådan energifond ville kunne understøtte er afprøvning af nye teknologier, etablering af nye faciliteter til test og udvikling, markedsføring etc. Desuden fremhæves der uklarhed i følgende strategi, som er justeret i Klimastrategi 2011 med tilføjelserne, der her er angivet i kursiv: Øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område med 20 % fra 2007 til 2020, herunder benyttelse af vind, brint, biogas, biomasse, affald, jordvarme, sol mv. EnergyTech Consult A/S: Foreslår at man installerer solanlæg på skoler og andre udvalgte kommunale bygninger og fremhæver at en anden tilgængelig løsning i klimakampen er opstilling af husstandsvindmøller i landzoner. Med henblik på opstilling af husstandsvindmøller

32 skal kommunen kigge på planloven, således at man ønsker at understøtte sådanne projekter. Det foreslås For at vise kommunens villighed til at slå et slag for vedvarende energiformer kunne man starte et energimuseum, hvor besøgende undervises i forskellige energiformer herunder sol, vind, bølge og brintenergi m. m. EnergiTech påpeger endvidere, at de gerne stiller sig til rådighed ved åbent hus arrangementer og vil kunne bistå med ekspertviden, herunder om jordvarme. Endvidere gør EnergiTech opmærksom spå, at de for at understørre infrastruktur til elbiler kan tilbyde en garageløsning med oplader til elbiler og en overvågningsløsning, hvor kommunen løbende kan følge med i kw produktionen på kommunens grønne energianlæg. DN-Mariagerfjord: Roser Mariagerfjord Kommune for et fremsynet, detaljeret og gennemarbejdet forskal til Klimastrategi, herunder at man i vid udstrækning fokuserer på lokale, vedvarende løsninger, frem for kun at skrive om hensigter og strategier samt at naturen skal indgå som et af grundelementerne for klimatilpasning og forebyggelse. Der fremhæves følgende forslag: Grundet risiko for øget udvaskning af næringsstoffer til vandløb, søer og kystvande som følge af kraftig nedbør foreslås, at det kræver ophør af landbrugsdrift i nærheden af vådområder og følsomme naturområder. Med hensyn til energiafgrøder ønskes der præciseret, at brug af energiafgrøder ikke bør finde sted i ådale. Angående skovrejsning og med henvisning til forbedring af mikroklima, binding af CO2, optag af regnvand og muligheder for rekreative områder foreslås det at anføre, at man vil føre en aktiv politik for at stimulere skovrejsning. Kommunen kan selv være med til at øge antallet af træer og bevoksning i byerne Foruden at mindske andelen af befæstet areal i byerne, f. eks. ved anlæg af delvis græsklædte P-pladser, bør man også være opmærksom på grønne tage. Med henvisning til energiforsyningen foreslås det: at man konkret skal anføre, at brug af solceller til elforsyning understøttes. Kommunen kunne passende her gå i front og desuden også fremme anvendelsen af solfangere på egne bygninger. Endvidere bør anvendelse af geotermisk energi også være en del af scenariet. Afsluttende påpeges det, at det er vigtigt, at de mere specifikke formuleringer fra klimastrategien bliver en integreret del af kommuneplanen. Kloakdoktoren: Det foreslås at anvende regnvand for eksempel på kommunens materialegårde og i stedet for drikkevand bruge regnvand til at vaske maskiner med samt vande træer og buske hele sommeren samt at eksempelvis slamsugere, der "henter op mod m3 om dagen" i stedet for drikkevand vil kunne bruge regnvand. Grønt Råd har drøftet klimastrategien og vurderer, at alle emnerne er vigtige, men peger især på skovrejsning, forøgelse af andelen af vedvarende energi, herunder i den lokale energiforsyning samt kortlægning af arealer i risiko for oversvømmelser som væsentlige områder at igangsætte. Grønt Råd foreslår kommunen at plante skov til beskyttelse af drikkevand, på egne arealer, bynært skov og træer i byerne.

270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Referat fra mødet i Byrådet den 15. december 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 21.20 Fraværende var: Mads Gammelmark og Peder Larsen. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 268

Læs mere

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 7. december 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 294 Økonomirapporter pr. 30. november 2011 295 Økonomivurdering pr.

Læs mere

109 Implementering af budget 2012 på Udvalget for Sundhed og Omsorgs område

109 Implementering af budget 2012 på Udvalget for Sundhed og Omsorgs område Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 5. december 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.30 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 106 Økonomirapport 2011 107 Økonomivurdering

Læs mere

236 Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 - Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro

236 Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 - Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 6. december 2011 kl. 14:00 i Havbakkeskolen, Vikingevej 4, Als Mødested kl. 14.00: Genbrugspladsen i Als, Vestvejen 4, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr.

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Titel Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Formål Udarbejdet af Opfølgning på Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening af den 2. december

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

9. Kl. 16.00 Regnskab - Ungdomshus. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling

9. Kl. 16.00 Regnskab - Ungdomshus. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling Referat fra mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 31. januar 2012 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Fraværende: Ingen Mødet hævet kl. 19.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Kl. 15.00 Information til politikerne

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr.

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr. Klimakommune statusrapport og handleplan 2009 Titel Klimakommune statusrapport og handleplan 2009 Formål Udarbejdet af Opfølgning på Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening af den 2. december

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere