Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen"

Transkript

1 Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS Medlem af BULP Legepladsinspektør Kent Pedersen Symfonialle Horsens Telefon Mobil Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Morten Børup Skolen 16. September 2010 Side 1 af 37

2 Grundoplysninger: Legeredskaberne er beliggende på adressen Møllegade 45, 8660 Skanderborg. Kontaktperson: Helle Cassøe Telefon: Inspektionsdato: 16. September Legepladsen er blevet gennemgået med en repræsentant for Morten Børup skolen. Denne skriftlige rapport supplerer denne gennemgang. Ud fra det oplyste har Kent Pedersen ikke fået udleveret skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og af legeredskaberne i henhold til EN punkt 6. Vilkår: Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:1998 serien og DS 1500:2002. Inspektionsrapporten gælder kun for de legeredskaber, der er vist i nærværende rapport. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i EN anneks D. Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af EN punkt 4.2.2, EN Anneks B og C. Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke med mindre dette aftales særskilt. Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale. Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN punkt Det er leverandøren der skal dokumentere at standarden er overholdt. Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages alene foretaget en vurdering. 16. September 2010 Side 2 af 37

3 Resultat: Det vurderes visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, med mindre andet er oplyst i denne rapport. Test af faldunderlaget kan udføres efter nærmere aftale. Med baggrund i ovenstående er inspektionen gennemført med følgende resultat. Kravene i DS/EN 1176:1998 del er ikke overholdt. Se de efterfølgende sider, hvor legeredskaberne vurderes. Den næste årlige hovedinspektion i henhold til EN punkt 6.2c bør senest finde sted September Legepladsinspektør Kent Pedersen 16. September 2010 Side 3 af 37

4 Til orientering: Stødområdet. er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal være stødabsorberende faldunderlag. De steder hvor faldhøjderne er mindre en 60 cm, er der ikke noget præcist krav om stødområdets udstrækning. Når faldhøjden er mellem 60 og 150 cm skal stødområdets udstrækning mindst være 150 cm. Rundt om resten af legeredskabet skal der være et stødabsorberende faldunderlag, med en mindste udstrækning svarende til afstanden fra øverste ståflade, siddeflade eller håndstøtte og ned til terræn x 2/ cm. Der er særlige regler for gynger, svævebaner og karruseller. Faldrummet er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet kan komme til skade på. Faldrummets udstrækning er mindst 150 cm. Der er særlige regler for vipper. En hovedklemfælde er en åbning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Åbningens nederste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen har et mål på mellem 8,9 og 23 cm. Prøvedorn C svarer til barnets krop. Prøvedorn D og E svarer til barnets hoved. Mærkning. På legeredskabet skal der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens navn og adresse, fremstillingsår og produktnavn, angivelse af standardernes numre og udgivelsesår samt markering af nedgravningsdybden (niveau 0.) Produktoplysninger. For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og af legeredskaberne. Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN Dette for at dokumentere, at redskabet har den nødvendige styrke og stabilitet. Hvor de gældende standarder er uklare og lægger op til fortolkninger, vælger undertegnede at prioritere børnenes sikkerhed højest. Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens. 16. September 2010 Side 4 af 37

5 Oversigts billede for Legehus. Redskab. : Legehus Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. Emne 1 DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret Legeredskaber bør være tilgængeligt for voksne, således at der er mulighed for, at de kan hjælpe børn. Derfor skal adgangen være min. 50 cm målt i alle retninger. DS/EN Pkt Adgang for voksne Emne 2 Legeredskabet virker ustabilt. Når redskabet bruges og man skubber til det bevæger det sig meget. Emne September 2010 Side 5 af 37

6 Der er åbninger i taget, som udgør en risiko for fastklemning af brugerens beklædningsdele, som fx en anoraksnor. Her testværktøjet gledet ned på bagsiden af tagets overflade. Der er flere steder, hvor problemet opstår taget. Se Emne 5. Emne 4 : DS/EN Pkt Fastklemning af tøj Anneks D Tage Emne 5 Skruer, søm og andre skarpe og spidse dele bør ikke stikke ud fra redskabet, så man kan rive eller skære sig på dem. DS/EN Pkt Redskabers finish DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne September 2010 Side 6 af 37

7 En skruetrækker kan presses ind i træet som virker nedbrudt. KILDE: Emne 7 Oversigts billede for Klatreredskab. Redskab. : Klatreredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. Emne 8 DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret. Det vurderes at faldunderlaget omkring hele legeredskabet er for hårdt. Der skal være støddæmpende faldunderlag under legeredskaber og redskabsdele der har fri faldhøjde på mere end 60cm. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50cm Emne 9 DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning DS/EN Pkt Stødområdets dimensioner 16. September 2010 Side 7 af 37

8 Der er kanter og afslutninger i tilgængelige dele af redskabet, som er skarpe. DS/EN Pkt Redskabers finish Emne 10 En skruetrækker kan presses ind i træet som virker nedbrudt. Emne 11 En skruetrækker kan presses ind i træet som virker nedbrudt. Emne September 2010 Side 8 af 37

9 Der er svampevækster på redskabet. Træværket bliver nedbrudt af svampevækster. Svampe kan ligeledes være giftige og udgøre en sundhedsmæssig risiko. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 13 Der er mange løse eller manglende monteringer på redskabet. Se emne 15, 15a, 16 og 16a. Emne 14 Emne 15 Emne 15a 16. September 2010 Side 9 af 37

10 Emne 16 Emne 16a Skruer, søm og andre skarpe og spidse dele bør ikke stikke ud fra redskabet, så man kan rive eller skære sig på dem. Se emne 18. Emne 17 DS/EN Pkt Redskabers finish DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne September 2010 Side 10 af 37

11 Der mangler sideafskærmninger på hængebroen, da der er mere end 60cm til underlaget/0-niveau. DS/EN Pkt Sideafskærmninger Emne 19 Faldrummet må ikke indeholde fremmede genstande som her. Bænkebordet står i faldrummet Faldrummets udstrækning skal min. være 150cm ud fra redskabet. Emne 20 DS/EN Pkt Beskyttelse af brugere i faldrummet DS/EN Pkt Faldrummets udstrækning Der er risiko for fastklemning af hoved og hals i de viste huller. Der er tale om et hul/huller, der er placeret mere end 60cm over faldunderlaget eller ståfladen, med en størrelse mellem 8,9x15,7cm og Ø23cm. Se emne 22. Emne 21 DS/EN Pkt Fastklemning af hoved og hals og Figur D1 16. September 2010 Side 11 af 37

12 Emne 22 Der er her risiko for, at brugeren kan få fingrene til at hænge fast i denne rørende. Rørender bør være lukket. Se emne 24 og 24a. DS/EN Pkt Fastklemning af fingre Emne 23 Emne 24 Emne 24a 16. September 2010 Side 12 af 37

13 Dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker og der fremkommer wirerlus. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne være helt dækket af dugt. Emne 25 DS/EN Pkt Beklædte kabler og wirer DS/EN Pkt Redskabers finish Beslagene sidder løse. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 26 Der er konstateret huller der kan fange brugerens fingre. Der er tale om huller med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1,2m fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. Emne 27 DS/EN Pkt Fastklemning af fingre 16. September 2010 Side 13 af 37

14 Der er risiko for fastklemning af halsen, hvis et kan få halsen ned i åbningen ovenfra, og barnet ikke kan nå jorden med fødderne. DS/EN Pkt Fastklemning af hoved og hals. Figur D2 prøvedorn Emne 28 Der er synlige gevindstykker på redskabet pga. manglende dækhætte. Det vurderes at der er risiko for at brugeren kan skære/rive sig eller på dem under brug af legeredskabet. Emne 29 DS/EN Pkt Redskabers finish Legeredskabet virker ustabilt her. Bommen er flækket på langs, hvilket destabiliserer den. Emne September 2010 Side 14 af 37

15 Oversigts billede for Balancebom. Redskab. : Balancebom Årgang. :? Producent. : ledon Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. Emne 31 DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret. Der er synlige gevindstykker på redskabet pga. manglende dækhætter. Emne 32 Redskab. :Gynge(med dæk som sæde). Type. :1 Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder en benyttet ved inspektionen af denne gynge: Emne 33 EN :1998 Generel EN :1998 Gynger EN :1998 Vedligehold EN 1177:1998 Faldunderlag Gyngen er ikke mærket i henhold til EN punkt 6. Nedgravningsdybden er ikke markeret. 16. September 2010 Side 15 af 37

16 Der er synlige gevindstykker på redskabet pga. manglende dækhætte. Det vurderes at der er risiko for at brugeren kan skære/rive sig eller på dem under brug af legeredskabet Emne 34 DS/EN Pkt Redskabers finish Legeredskabet virker ustabilt. Når redskabet bruges og man skubber til det bevæger det sig meget. Emne 35 En skruetrækker kan presses ind i træet som virker nedbrudt. Emne September 2010 Side 16 af 37

17 Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 37 Det vurderes at faldunderlaget under gyngen er for hårdt. DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning Emne 38 Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget bør min. være længden på gyngens ophæng x 0, cm. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. DS/EN Pkt Stødområde Emne September 2010 Side 17 af 37

18 Der er brud på dækket flere steder. Der er risiko for udstikkende ståltråd fra dækkassen. Se emne 41. Emne 40 Emne 41 Der er brud på kædeovertrækket. Emne September 2010 Side 18 af 37

19 Gyngen hænger for lavt i forhold til 0niveau/terræn. Der skal være en frihøjde på min. 40cm under en vandret dækgynge. DS/EN Pkt. 4.2 Frihøjde h2 Emne 43 Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives på plads. Der er en hulning under gyngen. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 44 Der er kraftig slid i det viste beslag. Man bør overveje udskiftning af delen. Emne September 2010 Side 19 af 37

20 I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm DS/EN Pkt Kæder Emne 46 Overliggeren på gyngen lyder hul når man slår på den. Emne 47 Der er svampevækster på redskabet. Træværket bliver nedbrudt af svampevækster. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne September 2010 Side 20 af 37

21 Åbninger bør ikke have dele som mødes i nedadgående retning i en vinkel på mindre end 60. Der er risiko for fastklemning af fingre/beklædningsgenstande. fastklemning af fingre/beklædningsgenstande. Emne 49 DS/EN pkt Beskyttelse mod fastklemning Redskab. :Gynge(med dæk som sæde). Type. :1 Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder en benyttet ved inspektionen af denne gynge: Emne 50 EN :1998 Generel EN :1998 Gynger EN :1998 Vedligehold EN 1177:1998 Faldunderlag Gyngen er ikke mærket i henhold til EN punkt 6. Nedgravningsdybden er ikke markeret. Det vurderes at faldunderlaget under gyngen er for hårdt. DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning Emne September 2010 Side 21 af 37

22 Gyngen hænger for lavt i forhold til 0niveau/terræn. Der skal være en frihøjde på min. 40cm under en vandret dækgynge. DS/EN Pkt. 4.2 Frihøjde h2 Emne 52 I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm. Her kan en 8,6mm dorn passere. DS/EN Pkt Kæder Emne 53 Der er kraftig slid i det viste beslag. Man bør overveje udskiftning af delen. Emne September 2010 Side 22 af 37

23 Gyngeophængene på overliggeren sidder for tæt, hvilket kan gå ud over gyngesædernes stabilitet. Afstanden mellem gyngeophængene skal være min. 5 % af længden mellem gyngesædets overkant og omdrejningspunkt i gyngeophængene + afstanden mellem beslagene på selve gyngesædet. Emne 55 DS/EN Pkt Gyngesæders stabilitet Der er kanter og afslutninger i tilgængelige dele af redskabet, som er skarpe. DS/EN Pkt Redskabers finish Emne 56 Der er flere steder hvor gyngens ben lyder hule når man banker på dem. Se emne 57, 58 og 58a. Emne September 2010 Side 23 af 37

24 Emne 58 Emne 58a Der er brud på dækket flere steder. Der er risiko for udstikkende ståltråd. Se emne 60. Emne 59 Emne September 2010 Side 24 af 37

25 Åbninger bør ikke have dele som mødes i nedadgående retning i en vinkel på mindre end 60. Der er risiko for fastklemning af fingre/beklædningsgenstande. fastklemning af fingre/beklædningsgenstande. Emne 61 DS/EN pkt Beskyttelse mod fastklemning Oversigts billede for Sandkasse. Redskab. : Sandkasse Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Nej Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 62 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret. Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 63 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret 16. September 2010 Side 25 af 37

26 Der er slid på redskabets overflade. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 64 Der er kanter og afslutninger i tilgængelige dele af redskabet, som er skarpe. DS/EN Pkt Redskabers finish Emne 65 Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 66 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret 16. September 2010 Side 26 af 37

27 Der er slid på redskabets overflade. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 67 Beklædningerne på benene er løse. Der mangler bolte. Se Emne 69. Emne 68 Emne September 2010 Side 27 af 37

28 Der er risiko for at brugeren kan få fingrene i klemme imellem beklædningen på det bevægelige ben og terræn. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. DS/EN Pkt Fastklemning af fingre Emne 70 Oversigts billede for Klatreredskab. Redskab. : Klatreredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 71 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret BEMÆRK: Dette redskab er stærkt medtaget af råd og svamp. En storskruetrækker kan presses helt ind i træet inkl. skaftet ved terræn. Det vurderes, at der er risiko for pludselig et brud. Redskabet bliver omgående fjernet ifølge skolens serviceleder. Redskabet er derfor ikke behandlet videre i denne rapport. Emne September 2010 Side 28 af 37

29 Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 73 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret Der er konstateret huller der kan fange brugerens fingre. Der er tale om huller med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1,2m fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. Emne 74 DS/EN Pkt Fastklemning af fingre Redskab. :Gynge. Der er ingen bemærkninger til Redskabet Emne September 2010 Side 29 af 37

30 Oversigts billede for Klatreredskab. Redskab. : Klatreredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 76 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret Hårde genstande som disse må ikke befinde sig i stødområdet. DS/EN Pkt Rutinemæssig Emne 77 Der er kraftig slid i det viste kædeled. Man bør overveje udskiftning af delen. Emne September 2010 Side 30 af 37

31 Gyngestativet må ikke befinde sig i redskabets stødområde Emne 79 Kædeovertrækket er defekt. Emne 80 Der er risiko for fastklemning af halsen, hvis et kan få halsen ned i åbningen ovenfra, og barnet ikke kan nå jorden med fødderne. Det sker i begge sider af redskabet. Se emne 82. Emne 81 DS/EN Pkt Fastklemning af hoved og hals. Figur D2 prøvedorn 16. September 2010 Side 31 af 37

32 Emne 82 Redskab. :Gynge. Der er ingen bemærkninger til Redskabet Emne 83 Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 84 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret 16. September 2010 Side 32 af 37

33 Brugeren kan rive sig på grund af redskabets ru overflade. DS/EN Pkt Redskabers finish Emne 85 En skruetrækker kan presses ind i træet som virker nedbrudt. Emne 86 Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 87 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret 16. September 2010 Side 33 af 37

34 Redskabet mangler overfladebehandling. Brugeren kan rive sig på grund af redskabets ru overflade. DS/EN Pkt Redskabers finish Emne 88 Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 89 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret Det vurderes at faldunderlaget omkring legeredskabet er for hårdt. Der skal være støddæmpende faldunderlag under legeredskaber og redskabsdele der har fri faldhøjde på mere end 60cm. Faldunderlagets udstrækning skal her min. være 150cm. Emne 90 DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning DS/EN Pkt Stødområdets dimensioner 16. September 2010 Side 34 af 37

35 Oversigts billede for Balanceredskab. Redskab. : Balanceredskab Årgang. :? Producent. :? Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab. DS/EN :1998 Generel DS/EN :1998 Vedligehold DS/EN 1177:1998 Faldunderlag Emne 91 Legeredskabet er ikke mærket i henhold til DS/EN punkt 7. Nedgravningsdybden er ikke markeret Det vurderes at faldunderlaget omkring legeredskabet er for hårdt. Der skal være støddæmpende faldunderlag under legeredskaber og redskabsdele der har fri faldhøjde på mere end 60cm. Faldunderlagets udstrækning skal her min. være 150cm. Emne 92 DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning DS/EN Pkt Stødområdets dimensioner Kolbøttestangen er bøjet ved terræn. Det kan påvirke redskabets stabilitet. Emne September 2010 Side 35 af 37

36 Oversigts billede for Rutschebane Redskab. : Rutschebane Årgang. : xx Producent. : xx Er redskabet mærket. : Nej Er der registret fejl/mangler.: Ja Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne rutschebane. Emne 94 EN :1998 Generel EN :1998 Rutschebaner EN :1998 Vedligehold EN 1177:1998 Faldunderlag Rutschebanen er ikke mærket i henhold til EN punkt 6. Nedgravningsdybden er ikke markeret. I stødområdet ved rutsjebanens udløbsområde er der sten. I stødområdet bør der ikke være hårde genstande. Her skal stødområdet dække et areal på 100cm ud til hver side af udløbsområdets start, og gå 100cm frem foran rutsjebanen. Emne 95 DS/EN Pkt. 4.8 Stødområde Faldunderlaget i ved rutsjebanens udløbsområde vurderes til at være for hårdt. Faldunderlaget skal kunne absorbere et fald fra op til 1m. DS/EN Pkt. 4.8 Stødområde DS/EN Pkt korrigerende Emne September 2010 Side 36 af 37

37 Rutsjebanens overflader har været udsat for voldsomt brug, hvilket har gjort rutsjefladen bulet og skæv. Emne 97 Der er fremkommet kanter og afslutninger i siden af rutsjefladen, som er skarpe. DS/EN Pkt Redskabers finish Emne 98 Der er synlige fundamenter. Fundamentsdele som her bør være min. 40cm under terræn. DS/EN Pkt Fundamenter Emne September 2010 Side 37 af 37

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Rapport nr. HTK-FL-89-2010 Driftsleder

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Karup 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken Certifikat nr. 237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til DS/EN 1176:1998 & 2008 serien og DS 1500. Dette kan verificeres

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Klokkelyngen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Naturbørnehuset Knuden 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Byhaven 2016 Legepladsinspektionsrapport Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes på adressen: v. Biblioteket,

Læs mere

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon 43 59 12 20 E-mail BoyeJa@htk.dk Inspektion

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Anlægget Bjerringbro Bjerringbro 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2013 Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Stenhøjgårdsvej

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Stenhøjgårdsvej Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Legepladsinspektør: Maria Vitten Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr Gyldig til UDARBEJDET FOR: Gilbjerg Børnehus

Legepladsinspektør: Maria Vitten Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr Gyldig til UDARBEJDET FOR: Gilbjerg Børnehus Legepladsinspektør: Maria Vitten Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 0001 Gyldig til 2015-09-01 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Gilbjerg Børnehus Antal legepladser: 3 Inspektionstype:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

lnspektion af Iegepladsredskaber

lnspektion af Iegepladsredskaber Legepladsinspektør Kirsten Axel Smedegade 10 6000 Kolding Certifikat nr.237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til 01-06-2019 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Tumlingen Vuggestue Aabybro Antal legepladser: 1 Inspektionstype:

Læs mere

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Kerteminde Kommune Naturbørnehaven Himmelblå

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Kerteminde Kommune Naturbørnehaven Himmelblå LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Kerteminde Kommune Naturbørnehaven Himmelblå Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 12 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0001 fra DS

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Børnehuset i Gassum Østervænge 15 Gassum 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 24. september

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fårup SFO Skolebakken 7 8990 Fårup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 25. september 2002 Sagsbehandler:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Skolefritidsordning Blichers Børneby Tjørnesvinget 4 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato:

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro Antal beliggenheder: 3 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Henrik Carlson Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Side 1 af 25 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS. KB Legepladsservice. Inspektionssted: Grundejerforeningen Vejlby Strand Barendsvej/Vejlby Klit 7673 Harboøre

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS. KB Legepladsservice. Inspektionssted: Grundejerforeningen Vejlby Strand Barendsvej/Vejlby Klit 7673 Harboøre Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Noles Brogesvej 18 7441 Bording Inspektionssted: Grundejerforeningen Vejlby Strand Barendsvej/Vejlby Klit 7673 Harboøre Inspektionsdato:

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Børnehaven Sansehuset.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Børnehaven Sansehuset. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Børnehaven Sansehuset. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 29 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 23-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET 61, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET 61, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET 61, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Kompan Danmark Installationsinspektion GRUNDEJERFORENINGEN KÆRLODDEN

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Kompan Danmark Installationsinspektion GRUNDEJERFORENINGEN KÆRLODDEN LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Kompan Danmark Installationsinspektion GRUNDEJERFORENINGEN KÆRLODDEN Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af:

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Holstedparken Brøndby Strand Holstedparken

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Holstedparken Brøndby Strand Holstedparken LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Holstedparken Brøndby Strand Holstedparken Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 11 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Allan Linde Larsen - 0005

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 30 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 27-08-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311129938 Gyldig til 14-03-2012 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 18-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Hermann Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Akademiet Certifikat nr. 1035#311162536 Gyldig til 09-07-2013 Hahns Legepladssikkerhed V/ Hermann Hahn Storegade 131 6560 Sommersted

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 30.06.16 Medlem af Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 72365192

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 10 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Hermann Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Akademiet Certifikat nr. 1035#311162536 Gyldig til 09-07-2013 Hahns Legepladssikkerhed V/ Hermann Hahn Storegade 131 6560 Sommersted

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret Antal beliggenheder: 6 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Bjarne Lundgaard Terndrup Certificeret

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 22 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-03-2018 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 4527741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014 Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-03-2018 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 4527741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 19-08-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Dyringparken Brøndby strand Dyringparken 128

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Dyringparken Brøndby strand Dyringparken 128 LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Dyringparken Brøndby strand Dyringparken 128 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Allan Linde Larsen -

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 24 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 22-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Køjevænget

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Køjevænget Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Køjevænget Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 09-09-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 11 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 26-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS KMC 1176@gmail.com INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Grundejerforeningen Damgården v/formand Per Koch Jensen Damgårdsvej 99 2990 Nivå Inspektionssted: Grundejerforeningen Damgården Legepladsen 2990

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 29. oktober 2012 Side 1 af 27 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 20-03-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Galaksen, Stjerneskuddet

Galaksen, Stjerneskuddet Side 1 af 13 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 07-03-2018 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 4527741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Sølyst (Børnehaven)

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Sølyst (Børnehaven) Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Sølyst (Børnehaven) Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet -

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 10-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 17-03-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Fyrparken. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Fyrparken. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 7130002577 Gyldig til 14-03-2014 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Farveladen, Det gule hus

Farveladen, Det gule hus Side 1 af 18 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere