Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal, tema og andre indstillinger. Opkald 23 Brug af telefonbog, opkaldsindstillinger. Indstilling af Mobile Internet 35 Indstil internet og . Meddelelser 41 Chat, , tekst og billeder. Flere funktioner 53 Aftaler, vækkeur, stopur, timer, spil. Sikkerhed 57 SIM-kortlås, telefonlås. Fejlfinding 58 Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger 61 Webstedet Sony Ericsson Consumer, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner 69 Hvad betyder ikonerne? Indeks 74 Brug af Mobile Internet 49 WAP-browser, bogmærker. 1

2 Sony Ericsson T230 GSM 900/1800 Anden udgave (januar 2004) Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog Sony Ericsson Mobile Communications AB Alle rettigheder forbeholdes. Publikationsnummer: DA/LZT R2A Bemærk! Visse af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Marmorlogoet er et varemærke tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony er et varemærke tilhørende Sony Corporation, og Ericsson er et varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget L M Ericsson. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Andre produkt- og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes. 2

3 Introduktion Om denne brugervejledning For at lette brugen af denne vejledning indeholder kapitlet Lær din telefon at kende en hurtig gennemgang af telefonens hovedfunktioner og genveje samt generelle oplysninger. Du finder yderligere oplysninger og downloads på eller wap.sonyericsson.com. Bemærk: I denne håndbog benyttes WAP og web skiftevis som betegnelser for internettjenester. Tilgængelige tjenester Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er net- eller abonnementsafhængige. Derfor er visse menuer måske ikke tilgængelige på din telefon. Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Din netoperatør kan give dig yderligere oplysninger om dit abonnement. SIM-kortet Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computer-chip med oplysninger om dit telefonnummer, tjenester, der er omfattet af dit abonnement, og oplysningerne i din telefonbog. Tip: Kontroller, om dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, inden du tager det ud af en anden telefon. Telefonbogsposter kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Indsæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. Se Oplysninger om SIM-kort og batteri på side 4. Bemærk: Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du indsætter eller fjerner et SIM-kort. Introduktion 3

4 Oplysninger om SIM-kort og batteri Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage op til 30 minutter, før der vises et ikon, når du oplader batteriet. 1. Isæt SIM-kortet. Kontroller, at SIM-kortet er placeret under metalklemmerne. 2. Placer batteriet bag på telefonen så stikkene vender imod hinanden (mærkaten opad). 3. Anbring bagdækslet i bunden af telefonen, og skub det opad, indtil det klikker på plads. 4. Slut opladeren til telefonen ved lynsymbolet. Lynsymbolet på opladerstikket skal vende opad. 5. Når du oplader, kan det tage op til 30 minutter, før du ser ikonet for batteriopladning på displayet. Vent i ca. 4 timer, eller indtil ikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast eller på vælgeren i midten for at aktivere displayet. Displayet er i dvale under opladningen. 6. Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. 30 min. 4 t. Bemærk: Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte SIM-kortet og oplade batteriet. 4 Introduktion

5 Sådan holder du telefonen Hold mobiltelefonen på samme måde, som du holder en almindelig telefon. Telefonen skal være placeret højere end din skulder, mens du taler i mikrofonen. Intern antenne Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Den bedste modtagelse opnår du, hvis du holder telefonen, så hånden ikke dækker den indbyggede antenne. Antennen er placeret over bagdækslet bag på telefonen. Sådan tænder du telefonen Tryk på og hold NO nede, indtil du hører en tone. Indtast din PIN-kode (Personal Identity Number), hvis du har én til dit SIM card. Din PIN-kode leveres af din netoperatør. Velkommen PIN-kode: Mit net Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis din PIN-kode begynder med de samme cifre som et nødopkaldsnummer, f.eks. 911, skjules cifrene ikke med stjerner (*), når du indtaster dem. Du kan nemlig se og ringe op til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Se Nødopkald på side 24 for at få yderligere oplysninger. Bemærk: Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key). Du får PUK-koden hos din netoperatør. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på YES for at foretage opkaldet. Tryk på NO for at afslutte opkaldet. Når telefonen ringer, skal du trykke på YES for at besvare opkaldet. 12:18 Introduktion 5

6 Lær din telefon at kende Tastfunktioner Volumentast under et opkald. Rul gennem lister Forøg/formindsk højtalerens lydstyrke under menuer. Få adgang til menuen Telefonstatus i standby. Tryk én gang for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Tryk to gange for at afvise et indgående opkald. Foretag og besvar opkald. Vælg en menu, undermenu eller indstilling. Tryk på for at se indstillinger, hjælp. Tryk på og hold nede for at få WAP. 1 9, 0 Indtast cifrene 0-9 og bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste det internationale præfiks +. Gå gennem menuer ved hjælp af genveje. Tryk på (2-9), og hold den nede for at finde en kontakt, der begynder med det første bogstav på den tasten. (slet) Vip navigeringstasten opad, nedad, til venstre eller til højre for at bladre gennem menuer, lister og tekster. Tryk på vælgeren i midten i stedet for på YES for at vælge en indstilling. Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen (i standby) eller for at vende tilbage til standby fra menuerne. Tryk for at afslutte eller afvise et opkald, for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at lade en indstilling forblive uændret. Slet tal, bogstaver eller et objekt fra en liste. Tryk på og hold nede for at slå mikrofonen fra (under opkald) eller for at slå telefonen fra eller låse tastaturet (standbymenu). Indtast # eller et mellemrum. 6 Lær din telefon at kende

7 Hurtigtaster Nyttige tastkombinationer beskrives nedenfor. Hvis du vil.. foretage et nødopkald gå til og bladre gennem hovedmenuerne Skal du i standby gøre følgende: indtast det internationale nødopkaldsnummer, og tryk på YES tryk på eller have adgang til Kald kontakt op tryk på eller have adgang til tryk på YES Opkaldsliste ringe til din talemeddelelsestjeneste tryk på og hold nede indtaste tegnet + tryk på og hold nede slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald tryk på, eller tryk én gang på en af volumentasterne på siden af telefonen skrive en ny tekstmeddelelse tryk på og hold nede Hvis du vil.. Skal du i standby gøre følgende: indstille telefonen til tryk på og hold lydløs eller låse tastaturet finde en kontakt, hvis navn begynder med et bestemt bogstav have adgang til et telefonnummer på en bestemt position på SIM-kortet foretage et hurtigopkald finde en kontakt i Kald kontakt op listen have adgang til menuen Telefonstatus for at se dags dato og telefonens modelnavn (kan også vise GPRS-tilgængeligheden) nede tryk på hold en af følgende taster nede tryk på positionsnummeret og på tryk på en af følgende taltaster og på YES tryk på og hold nede skub volumentasten op eller ned Lær din telefon at kende 7

8 Hvis du vil.. afvise et opkald lydløs ringning ændre sproget til Automatisk Skal du i standby gøre følgende: tryk hurtigt to gange på den øverste eller nederste volumentast på siden af telefonen, når du modtager et opkald, eller tryk på NO tryk hurtigt én gang på den øverste eller nederste volumentast på siden, når du modtager et opkald tryk på 8888 ændre sproget til engelsk tryk på 0000 ændre sproget til kinesisk tryk på 0008 Hvis du vil.. Skal du under et opkald gøre følgende: parkere et opkald tryk på YES hente det parkerede opkald tryk på YES igen slå mikrofonen fra tryk på og hold nede Hvis du vil.. Skal du i menuerne gøre følgende: flytte gennem menulister brug navigeringstasten, eller tryk på (og hold den nede) den øverste eller nederste volumentast på siden have adgang til en menu tryk på med hurtigfunktioner eller hjælp (hvis tilgængelig) slette et objekt tryk på og hold nede i lister gå tilbage til standby tryk på og hold NO nede Hvis du vil.. bruge det andet bogstav eller tegn på en tast Skal du under indtastning af bogstaver vha. flere tastetryk gøre følgende: tryk på den øverste volumentast på siden af telefonen, og tryk på en af taltasterne 8 Lær din telefon at kende

9 Hvis du vil.. bruge det tredje bogstav eller tegn på en tast skifte mellem store og små bogstaver indtaste tal Skal du under indtastning af bogstaver vha. flere tastetryk gøre følgende: tryk på den nederste volumentast på siden af telefonen, og tryk på en af taltasterne tryk på og derefter på bogstavet tryk på og hold en af de taltaster nede indtaste et spørgsmålstegn tryk på øverste volumentast på siden af telefonen, og tryk på indtaste tryk på nederste volumentast på siden af telefonen, og tryk på indtaste et mellemrum tryk på slette bogstaver eller tal tryk på Hvis du vil.. Skal du under indtastning af bogstaver vha. flere tastetryk gøre følgende: skifte mellem indtastning tryk på og hold nede vha. flere tastetryk og T9 Text Input (forudsat at T9 indtastning er aktiveret) skifte mellem indtastningssprog og andre metoder til indtastning af tegn eller tal tryk på og hold nede Hvis du vil.. Skal du under indtastning af bogstaver vha. T9 Text Input gøre følgende: se alternative ord tryk på eller acceptere et ord og tilføje tryk på et mellemrum indtaste et punktum tryk på se alternative skilletegn tryk på og derefter på eller gentagne gange Lær din telefon at kende 9

10 Hvis du vil.. Skal du under indtastning af bogstaver vha. T9 Text Input gøre følgende: skifte mellem store og små tryk på og derefter bogstaver på bogstavet indtaste tal tryk på og hold en af de taltaster nede slette bogstaver eller tal tryk på skifte mellem indtastning tryk på og hold nede vha. flere tastetryk og T9 Text Input skifte mellem indtastningssprog og andre metoder til indtastning af tegn eller tal tryk på og hold nede Hvis du vil.. Skal du under indtastning af tal gøre følgende: indtaste et p (pause) tryk på og hold nede, når du indtaster tal eller gemmer koder Hjælpetekster/ikoner Du finder yderligere oplysninger, forklaringer og tip om menuer og funktioner i telefonen. Sådan får du hjælp 1. Gå til menuen eller funktionen, og tryk på. 2. Vælg Hjælp (hvis tilgængelig), YES. Sådan får du adgang til ikonordlisten 1. Gå til menuen eller funktionen, og tryk på. 2. Vælg Ikonordliste. Sletning, redigering og omdøbning Hvis du tilføjer et objekt, f.eks. en kontakt, en aftale eller et webbogmærke, kan det slettes, redigeres eller omdøbes. Du kan slette objekter på to måder: Vælg et objekt, og tryk på. Vælg et objekt, tryk på, og vælg Slet eller Slet alle. Du kan redigere objekter på to måder: Vælg et objekt, tryk på, og vælg Rediger. Gå til det objekt, du vil redigere, tryk to gange på YES, og vælg derefter Rediger. Tip: Du kan omdøbe et objekt på samme måde. 10 Lær din telefon at kende

11 Menuoversigt (1) Telefonbog** (2) Meddelelser (3) Opkald eller Aktuelt opkald* 1 Kald kontakt op 2 Tilføj kontakt 3 Håndt. kontakt 4 Billeder 5 Tilp. ringesignal 6 Specielle numre 7 Avanceret 8 Indstillinger Find og send* 1 Tekst 2 Billede 3 Kald talemedd Chat 6 Push-indbakke 7 Områdeinfo ** 8 Indstillinger 1 Mistede opkald 2 Opkaldsliste 3 Håndter opkald 4 Tid og pris 5 Næste opkald 6 Indstillinger Lokalt opkald** Skift til Linje 1** Skift til Linje 2** 1 Slå toner fra* 2 Parker opkald* 3 Skift opkald* 4 Udkoble aktivt* 5 Tilslut opkald* 6 Overfør opkald* 7 Udkoble alle* Privat samtale* Udkobl deltager* Delt. i konf.* 8 Opkald* 9 Telefonstatus Bemærk: (1) Hovedmenuens numre vises ikke (menunumrene kan variere afhængigt af funktionen eller tjenesten). *Kun tilgængelig under et opkald eller en konference. **Afhænger af net og abonnement. (4) Billeder & lyde (5) Opsætning (6) WAP-tjenester** (7) Organizer (8) Forbindelser (9) Spil** 1 Mine billeder 2 Flere billeder 3 Mine lyde 4 Flere lyde 5 Temaer 6 Flere temaer 7 Komposition 8 Optag lyd 9 CommuniCam 1 Lyde & alarmer 2 Display 3 Sprog 4 Tid og dato 5 Låse 6 Håndfri 7 Nulstil alt 1 Sony Ericsson 2 Bogmærker 3 Push-indbakke 4 Indtast URL 5 Fortsæt 6 Avanceret 7 WAP-opsætn. 1 Aftaler 2 Alarm 3 Nedtælling 4 Stopur 5 Regnemaskine 1GSM-net 2 Datakomm. 3 Tilbehør (hvis monteret) Lær din telefon at kende 11

12 Indtastning af bogstaver og tegn Du kan indtaste bogstaver, f.eks. når du føjer navne til telefonbogen, skriver tekstmeddelelser eller indtaster webadresser. Ud over den måde, du normalt indtaster bogstaver på telefonen på vha. flere tastetryk, kan du bruge T9 Text Input til at indtaste f.eks. tekstmeddelelser og s, hvis du har valg et indtastningssprog, der understøtter dette. T9 Text Input er en metode, der forudsiger, hvad du er ved at indtaste. Det er en hurtigere måde at skrive tekst på. Indtastningssprog Du skal vælge de indtastningssprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Sådan vælges indtastningssprog 1. Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, Indtast. metode, YES. 2. Find det sprog eller det alfabet, du vil bruge til indtastning af bogstaver, og tryk på for hvert ønsket sprog. 3. Tryk på YES for at forlade menuen. Du kan skifte til et af dine valgte indtastningssprog, mens du skriver, ved at trykke på og derefter vælge Sprog. Se Liste med valgmuligheder på side 14. Indtastning af tekst vha. flere tastetryk Når du gemmer navne i telefonbogen eller skriver webadresser, skriver du bogstaverne ved at trykke flere gange på tasterne. Du trykker på hver tast, indtil du ser det ønskede bogstav. Det følgende eksempel viser, hvordan du skal skrive et navn i telefonbogen. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tastetryk: 1. Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Tilføj kontakt, YES, YES igen. 2. Tryk flere gange på den relevante tast,, eller, indtil du ser det ønskede tegn. Du kan se tegnene i den række, der vises et øjeblik øverst på displayet, når du trykker på en tast. Bemærk: Dit valg af indtastningssprog og indtastningsmetode for tegn eller tal afgør, hvad du kan se eller indtaste. Se tabellen med latinsk alfabet, abc nedenfor: Tryk på for at se/indtaste -?!. : ; " ' < = > ( ) _ 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ 12 Lær din telefon at kende

13 Tryk på for at se/indtaste D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 W X Y Z 9 + / % $ \ 0 Θ Ξ Ψ Ω Mellemrum # * slette bogstaver eller tal skifte mellem store og små bogstaver tryk på og hold nede for at indtaste tal Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange hurtigt på. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. Tip: Du kan også bruge volumentasten som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et B, skal du holde den øverste volumentast på siden af telefonen nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du holde den nederste volumentast på siden af telefonen nede og trykke på. T9 Text Input Du kan bruge T9 Text Input til at indtaste f.eks. tekstmeddelelser og s. T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Bemærk: Du skal vælge et sprog for at kunne bruge T9 Text Input. Sådan slås T9 Text Input til eller fra Bemærk: Du kan slå T9 Text Input til/fra ved at trykke på og holde den nede. Det følgende er et eksempel på, hvordan du begynder at skrive en tekstmeddelelse: Lær din telefon at kende 13

14 Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1. Gå til Meddelelser, YES, Tekst, YES, Skriv ny, YES. 2. Hvis du f.eks. vil skrive ordet lane, skal du trykke på,,,. 3. Tryk på eller gentagne gange for at få vist alternative ord (forslag). 4. Hvis det viste ord er det ord, du vil skrive: tryk på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. tryk på eller YES for at acceptere det uden mellemrum. Hvis forslagene ikke omfatter et ord, du ønsker, kan du føje et nyt ord til listen, mens du vælger. Bemærk: Hvis du vil indtaste et tal, mens du skriver tekst, skal du trykke på taltasten og holde den nede. Hvis du f.eks. vil indtaste et 5, skal du trykke på og holde den nede. Sådan tilføjes et ord til listen med forslag 1. Gå til et ord, der svarer til det forslag, du ønsker at tilføje, tryk på, og vælg Stav ord, YES. 2. Tryk på gentagne gange for at slette et bogstav ad gangen. Skriv det nye ord vha. flere tastetryk, og tryk på YES. Ordet tilføjes i ordbogen. Næste gang du indtaster det ord, du lige har tilføjet til ordbogen, vil det pågældende ord blive vist som et af de alternative ord. 3. Fortsæt med at skrive din meddelelse. Se også Afsendelse af tekstmeddelelser på side 41. Tip: Tryk på for at indtaste et punktum. Hvis du vil indtaste andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller gentagne gange. Tryk på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på og hold nede for at vælge en indtastningsmetode for den tekst, du er i gang med at skrive. Liste med valgmuligheder Tryk på, mens du skriver for at gå adgang til en liste med valgmuligheder. Tilføj symbol Symboler og tegnsætningstegn vises. Brug vælgeren i midten til at flytte mellem symbolerne. Indsæt objekt Tilføj et billede, en lydeffekt, melodi eller animation til meddelelsen. Stav ord Kun T9 Text Input. Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Tekstformat Rediger størrelse, stil, justering eller start på et nyt afsnit. 14 Lær din telefon at kende

15 Sprog Få vist det indtastningssprog, du har valgt tidligere. Indtast. metod. Du ser en liste med indtastningsmetoder for det aktuelle indtastningssprog. Forslag Kun T9 Text Input. En liste med alternative ord vises. Hjælp. Personlige indstillinger Du kan indstille telefonen, så den passer til dig. Temaer Du kan ændre displayets udseende, f.eks. farverne og baggrundsbilledet, vha. temaer. Din telefon leveres med en række standardtemaer. Du kan ikke slette disse temaer, men du kan oprette nye temaer på Sony Ericsson Mobile Internet og overføre dem til din telefon. Du finder yderligere oplysninger på Sådan vælges et tema Gå til Billeder & lyde, YES, Temaer. Bemærk: Hvis du har brug for at justere kontrasten på displayet, skal du gå til Opsætning, YES, Display, YES, Kontrast. Udveksling af temaer Du kan sende og modtage et tema via MMS (multimediemeddelelser) eller billedmeddelelser, via eller overføre det via WAP. For at få yderligere oplysninger om at sende temaer i meddelelser skal du se Meddelelser på side 41. Personlige indstillinger 15

16 Sådan sendes et tema 1. Gå til Billeder & lyde, YES, Temaer. 2. Fremhæv et tema, og tryk på. 3. Vælg Send, YES. 4. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES. Bemærk: Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Billeder Din telefon leveres med et antal billeder. Du kan: Indstille et billede som baggrund, når telefonen er standby. Tildele et billede til en kontakt i telefonbogen. Når den person ringer til dig, ser du billedet på displayet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer). Se Sådan føjes et billede til en kontakt i telefonbogen på side 27. Indsætte et billede i en tekstmeddelelse. Sende et billede i en billedmeddelelse eller . Alle billeder gemmes i Billeder & lyde, YES, Mine billeder. Håndtering af billeder Du kan tilføje, slette eller omdøbe billeder i Mine billeder. Det antal billeder, der kan gemmes, afhænger af billedernes størrelse. GIF, JPEG og WBMP er de filtyper, der understøttes. Sådan ser du dine billeder Gå til Billeder & lyde, YES, Mine billeder. Du ser billederne som miniaturer. Tryk på YES for at se dem i fuld størrelse. Bemærk: Animationer til billedmeddelelser kan ses i Mine billeder. Animationer til tekstmeddelelser kan kun ses, når du er ved at indsætte et objekt i en tekstmeddelelse. Se Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse (EMS) på side 42. Sådan får du vist dine kamerabilleder (hvis kameraet er tilsluttet) Gå til Billeder & lyde, YES, CommuniCam eller Gå til Forbindelser, YES, Tilbehør. Sådan vælges et billede som baggrund 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Baggrund. 2. Vælg Vælg billede, YES. 3. Vælg et billede, og tryk på YES. 16 Personlige indstillinger

17 Tip: Når du får vist dine billeder, kan du indstille en baggrund ved at trykke på. Sådan slås baggrundsbilledet Til eller Fra Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Baggrund, YES, Aktiver. Udveksling af billeder Du kan sende billeder via billedmeddelser eller og modtage dem via billedmeddelelser. For at få yderligere oplysninger om at sende billeder i meddelelser skal du se Meddelelser på side 41. Bemærk: Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Sådan sendes et billede 1. Gå til Billeder & lyde, YES, Mine billeder eller CommuniCam. 2. Fremhæv et billede, og tryk på YES. Tryk på. 3. Vælg Send billede, YES. 4. Vælg en overførselsmetode. Når du modtager et billede via en tekst- eller billedmeddelelse, vises en ny meddelelse i din Indbakke. Fremhæv billedet i meddelelsen, tryk på og vælg Gem for at gemme det i Mine billeder. Ringesignaler og melodier Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Du kan oprette og redigere standardmelodier og sende dem til en ven i en tekst- eller billedmeddelelse. Du kan også hente standardmelodier og polyfoniske melodier via WAP. Bemærk: Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Sådan vælges et ringesignal Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringesignal. Sådan indstilles ringesignalets lydstyrke 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringe volume, YES. 2. Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken. 3. Tryk på YES for at gemme indstillingen. Advarsel! Hvis du udsætter dig selv for en høj ringelydstyrke, kan det beskadige din hørelse. Besvar opkaldet, eller skru ned for lydstyrken, inden du placerer telefonen ved dit øre. Personlige indstillinger 17

18 Sådan slås ringesignalet til eller fra Tryk på fra standby og hold den nede, og vælg Slå lydløs til eller Slå lydløs fra. Alle signaler, undtagen alarm- og timersignaler, slås fra. Sådan komponeres et ringesignal eller en melodi 1. Gå til Billeder & lyde, YES, Komposition, YES. Tryk på for at indtaste en tone. Tryk på eller for gøre tonen længere eller kortere. Der er seks forskellige tonelængder. Tryk på for at skifte oktav. Tryk én gang på for at hæve tonen en halv tone. Tryk to gange på for at sænke tonen en halv tone. Tryk på for at tilføje en melodieffekt og angive tempo, lydstyrke, stil og varighed. Tryk på for at indtaste en pause. Tryk på for at fjerne toner. 2. Tryk på YES for at lytte til din melodi. 3. Tryk på YES igen for at gemme og navngive den, eller tryk på NO for at komponere videre. Bemærk: Gå til Billeder & lyde, YES, Mine lyde, vælg melodien, og tryk på for at redigere en melodi. Sådan bruges klaveret 1. Tryk på den øverste eller nederste volumentast på siden for at aktivere klaveret i Komposition. 2. Brug vælgeren i midten til at flytte mellem tasterne. Se Ikoner på side Tryk på YES for at vælge en tone. 4. Tryk på den øverste eller nederste volumentast på siden for at deaktivere klaveret. Udveksling af melodier Du kan sende og modtage en lyd eller melodi via SMS eller MMS, eller overføre den via WAP. Bemærk: Du kan ikke udveksle en polyfonisk melodi via SMS. Sådan sendes en melodi 1. Gå til Billeder & lyde, YES, Mine lyde, YES. 2. Vælg en melodi, og tryk på. 3. Vælg Send lyd, YES. 4. Vælg en overførselsmetode. 18 Personlige indstillinger

19 Bemærk: Se Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse (EMS) på side 42 for at sende et ringesignal eller en melodi i en tekstmeddelelse. Trinvis stigende Du kan gøre et ringesignal trinvist stigende, så det gradvist stiger fra laveste til højeste lydstyrke. Sådan slås trinvist stigende ringesignal Til eller Fra Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Trinvis stigende. Bestemte ringesignaler til personlige opkald Hvis du abonnerer på en tjeneste med to linjer, kan du vælge forskellige ringesignaler til de to linjer. Der står Linje 1 og Linje 2 på displayet i stedet for Taleopkald. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til mange af de personer, der ringer til dig. Sådan vælges et bestemt ringesignal for en person, der ringer op 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilp. ringesignal, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Indtast det første bogstav i kontaktens navn, og tryk på YES. 3. Vælg en kontakt, og tryk på YES. 4. Vælg et ringesignal, og tryk på YES. Bemærk: Du kan ikke tildele et ringesignal til et nummer, der kun er gemt på SIM-kortet. Lyde & alarmer Du kan vælge, at et indgående opkald skal aktivere den indbyggede vibrator. Du kan indstille telefonens vibrator til en af følgende: Til hele tiden. Til hvis tavs aktiv, hvis ringesignalet er slået fra, eller hvis du har indstillet telefonen til lydløs. Fra hele tiden. Sådan indstilles vibratoren 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Vibrator, YES. 2. Vælg den indstilling, du vil bruge, og tryk på YES. Personlige indstillinger 19

20 Fra Opsætning, YES, Lyde & alarmer kan du også vælge: Alarmsignal som høres under en alarm. Meddel. alarm, når du modtager meddelelser. Tastelyd, når du bruger tastaturet. Minuttæller til at bippe én gang i minuttet under opkald. Menusprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Sådan ændres menusproget 1. Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, Indstil sprog, YES. 2. Vælg et sprog, og tryk på YES. Displayets lys Displayets lys kan indstilles til automatisk, fra eller til. Når displayet er indstillet til automatisk, går lyset ud nogle få sekunder efter, at du har trykket på den sidste tast. Bemærk: Displaylyset bruger ekstra batteri og reducerer standbytiden, hvis det er indstillet til Til. Bemærk: Hvis tastelåsen er aktiveret, aktiveres displaylyset kun, når der trykkes på. Sådan indstilles displaylyset Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Lys. Sådan indstilles kontrasten på displayet Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Kontrast. Tidsindstillinger Tiden vises altid i standby. Sådan indstilles tiden Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Indstil ur. Du kan vælge mellem et 12-timers eller 24-timers ur. Sådan indstilles tidsformatet Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Tidsformat. Bemærk: Hvis du vælger 12-timers uret, kan du skifte mellem am og pm ved at trykke på, når du indstiller tiden. 20 Personlige indstillinger

21 Dato Når telefonen er i standby, kan du trykke på den øverste eller nederste volumentast på siden for at se dags dato i menuen Status. Sådan indstilles dato og/eller datoformat Gå til Opsætning, YES, Tid og dato. Avancerede tidsindstillinger Under Avanceret i menuen Opsætning, YES, Tid og dato kan du indstille tidszone og sommertid. Hvis du ændrer disse indstillinger, ændres tiden tilsvarende, hvis din netoperatør understøtter denne tjeneste. Bemærk: Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. Besvarelse af opkald Når du bruger bærbart, håndfrit udstyr, kan du vælge at besvare et opkald ved enten at trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten NO) eller indstille telefonen til at besvare opkaldet automatisk. Sådan vælges svarefunktion Gå til Opsætning, YES, Håndfri, YES, Svarefunktion. Gå til den ønskede indstilling. Tryk på den venstre valgtast for at vælge. Velkommen Når du tænder eller slukker telefonen, ser du Sony Ericssons hilsen på displayet. Det kan også være, at du ser din netoperatørs hilsen i stedet for. Sådan vælger du en hilsen 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Startbillede, YES. 2. Vælg en velkomst, og tryk på YES. Den valgte velkomst vises, når telefonen tændes. Mine telefonnumre Du kan kontrollere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit telefonnummer Gå til Telefonbog, YES, Specielle numre, YES, Mine numre. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du indtaste det selv. Tastaturlås Du kan låse tastaturet for at undgå at foretage opkald ved en fejltagelse. Personlige indstillinger 21

22 Bemærk: Selvom tastaturet er låst, kan der foretages opkald til nødopkaldsnumre. Automatisk tastelås Automatisk tastelås betyder, at tastaturet låses 25 sekunder efter, at du sidst har trykket på en tast. Sådan slås den automatiske tastelås Til eller Fra Gå til Opsætning, YES, Låse, YES, Auto tastelås. Sådan låses tastaturet manuelt Tryk på i standby, og hold den nede, og vælg Slå tastelås til, YES. Tastaturet er låst, indtil du besvarer et indgående opkald, eller du låser tastaturet op manuelt. Fabriksstandarderne er ikke nødvendigvis de samme indstillinger, som telefonen havde, da du købte den. Nulstil alt giver dig mulighed for at nulstille alle telefonens indstillinger til fabriksstandarderne, nulstiller indstillingerne for din data- og WAP-konto og kan slette billeder, ringetoner og skabeloner, som du har hentet. Bemærk: Kontakt tjenesteudbyderen, inden du vælger Nulstil alt. Sådan nulstilles telefonen 1. Gå til Opsætning, YES, Nulstil alt. 2. Vælg Nulstil indstill. eller Nulstil alt, YES. 3. Indtast telefonens låsekode (0000 eller den nye kode, hvis du har ændret den), og tryk på YES. Sådan låses tastaturet op Tryk på, når du ser meddelelsen Slå tastelås fra?, og tryk på YES. Nulstil alt Nulstil indstill. giver dig mulighed for at nulstille alle telefonens indstillinger til fabriksstandarderne. 22 Personlige indstillinger

23 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. Se Sådan holder du telefonen på side 5. Foretage opkald 1. Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2. Tryk på YES for at foretage opkaldet. 3. Tryk på NO for at afslutte opkaldet. Tip: Du kan foretage opkald til numre i opkaldslisten og telefonbogen. Se Opkaldsliste på side 25 og Telefonbog på side 26. Sådan ændres højtalerens lydstyrke under et opkald Tryk på den øverste eller nederste volumentast på siden for at skrue op eller ned for højttalerens lydstyrke. Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald Tryk på og hold nede, indtil der står Mikrofon FRA på displayet. Tryk på igen for at genoptage samtalen. Oplysninger om at slå ringetonen fra: se Sådan slår du ringetonen fra på side 25. Automatisk genopkald Tryk på YES, hvis du ikke får forbindelse, og der står Prøv igen? på displayet. Bemærk: Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når opkaldet går igennem, hører du et tydeligt signal. Telefonen ringer automatisk op igen (op til ti gange) indtil: Opkaldet går igennem. Du trykker på en tast eller modtager et opkald. Bemærk: Automatisk genopkald kan ikke bruges til dataopkald. Opkald til udlandet 1. Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på displayet. Tegnet + erstatter det internationale præfiks for det land, du ringer fra. 2. Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på YES. Tip: Det er nyttigt at indtaste et plustegn (+) og landekoden foran alle numrene i telefonbogen, fordi du så kan bruge dem, uanset om du er hjemme eller i udlandet. Opkald 23

24 Nødopkald Sådan foretages et nødopkald Tast 112, YES. Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112, 911 og 08. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Bemærk: Nogle netoperatører kræver, at et SIM-kort er sat i telefonen, og i visse tilfælde også, at PIN-koden er indtastet. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din operatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan får du vist dine lokale nødopkaldsnumre Gå til Telefonbog, YES, Specielle numre, YES, Nødopk.numre. Talemeddelelser Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Modtagelse af en talemeddelelse Afhængigt af netoperatøren informeres du om en meddelelse vha. en tekstmeddelelse (SMS) eller et talemeddelelsesikon, som angiver, hvor mange talemeddelelser, der venter ( ). Opkald til din talemeddelelsestjeneste Du kan nemt ringe til din talemeddelelsestjeneste ved at trykke på og holde nede, hvis du har gemt dit talemeddelelsesnummer i telefonen. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan indtastes et talemeddelelsesnummer Gå til Meddelelser, YES, Indstillinger, YES, Talemeddel. nr. Bemærk: Du kan få oplyst dit talemeddelelsesnummer hos tjenesteudbyderen. Modtagelse af opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der står Svare? på displayet. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. eller Ukendt på displayet. 24 Opkald

25 Sådan besvares et opkald Tryk på YES. Sådan afvises et opkald Tryk på NO. Sådan slår du ringetonen fra Tryk på den øverste eller nederste volumentast på siden. Hvis du vil slå mikrofonen fra under et opkald: se Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald på side 23. Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, står der Mistede opkald:1 på displayet i standby. Tallet angiver antallet af mistede opkald. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1. Når Mistede opkald:1 vises, skal du trykke på YES for at få vist de mistede opkald. 2. Hvis du vil ringe til et nummer fra listen, skal du gå til det pågældende nummer og trykke på YES. Opkaldsliste Numrene på de sidste 30 opkald, du har foretaget eller modtaget, er gemt i opkaldslisten. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der ringer, identificeres, vil du også kunne finde numrene på besvarede og mistede opkald i opkaldslisten. Bemærk: Det opkald, du sidst har foretaget, vises øverst i listen. Alle andre ind/udgående opkald vises i kronologisk rækkefølge. Bemærk: Hvis et nummer er lagret på SIM-kortet, vises ikonet ved siden af nummeret. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1. Tryk på YES i standby for at få adgang til opkaldslisten. 2. Gå til det nummer, du vil ringe op, og tryk på YES. Sådan slettes opkaldslisten Gå til Opkald, YES, Indstillinger, YES, Slet opk.liste, YES. Sådan slås opkaldslisten til eller fra Gå til Opkald, YES, Indstillinger, YES, Indstil opk.liste, YES. Opkald 25

26 Telefonbog Du kan gemme kontaktoplysninger (navne, telefonnumre, -adresser osv.) i telefonens interne telefonbog. Der er plads til op til 250 kontakter. Du kan kopiere en komplet liste med kontaktoplysninger fra den interne telefonbog til SIM-kortet og omvendt. Oplysningerne på SIM-kortet er nemmest at flytte, fordi SIM-kortet let kan flyttes fra den ene telefon til den anden. Bemærk: Når du kopierer kontakter til SIM-kortet, slettes eksisterende kontakter fra SIM-kortet. SIM-kortets kapacitet varierer. Visse funktioner, f.eks. tildeling af personlige ringesignaler og billedtelefonbogen, kan kun bruges til kontakter, der er gemt i telefonens interne telefonbog. Personlige ringesignaler og billeder slettes fra kontaktoplysningerne, når du kopierer kontakter til SIM-kortet. Sådan tilføjes en kontakt 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilføj kontakt, YES. 2. Gå til det felt, du vil udfylde, og tryk på YES. 3. Indtast oplysningerne, og tryk på YES. 4. Vælg det næste felt osv. 5. Når du har indtastet oplysningerne, skal du gå til Gem og afslut?, YES. Tip: Hvis du vil indtaste et nummer, der ikke er gemt, skal du trykke på, når du er i nummerfeltet, og vælge et nummer på listen med numre, der ikke er gemt. Bliv spurgt, før du gemmer Du har mulighed for at lagre et nummer, du har kaldt op til, som en kontakt i telefonbogen, når opkaldet er afsluttet. Hvis telefonnummeret allerede findes i telefonbogen, bliver du ikke spurgt, om du vil gemme det i telefonbogen igen. Sådan undgår du at blive spurgt, før du gemmer 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES. 2. Vælg Spørg før gem ved at trykke på YES. 3. Aktiver eller deaktiver ved at vippe navigeringstasten op eller ned. 4. Tryk på YES for at vælge. Billeder og personlige ringesignaler Du kan tilføje et billede og et personligt ringesignal til en kontakt. 26 Opkald

27 Sådan føjes et billede til en kontakt i telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Billeder, YES. 2. Indtast de første bogstaver i kontaktens navn, og tryk på YES. 3. Tryk på YES, når kontakten er fremhævet. 4. Det fører dig til Mine billeder. Vælg et billede, og tryk to gange på YES. Sådan føjer du et personligt ringesignal til en kontakt i telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilp. ringesignal, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Indtast de første bogstaver i kontaktens navn, og tryk på YES. 3. Gå til den kontakt, du vil vælge, og tryk på YES. 4. Gå til det personlige ringesignal, du vil vælge, og tryk på YES. Sådan ringer du til en kontakt i din kontaktliste 1. Tryk på en af de numeriske taster 2-9 i standby, og hold den nede for at finde en kontakt, hvis navn starter med det første bogstav på den pågældende tast (eller det, som kommer nærmest derefter). Tryk f.eks. på tasten 5, og hold den nede for at finde navnet på den første kontakt, der starter med J. Hvis du vil til gå en kontakt, hvis navn starter med L, skal du trykke 5 tre gange, når du har fået adgang til kontaktlisten. 2. Tryk på YES, når den kontakt, du vil ringe til, er fremhævet. 3. Vælg det nummer, du vil ringe op, og tryk på YES. Hvis kun ét nummer er tilknyttet kontakten, skal du trykke på og holde YES nede i trin 2. Bemærk: Du kan også bruge indstillingen Ring til kontakt i menuen Telefonbog til at ringe til en kontakt. Sådan ringer du til en post på SIM-kortet 1. Gå til Telefonbog, YES, Avanceret, YES, Opkald fra SIM, YES. 1. Indtast de første bogstaver af den post på SIM-kortet, som du vil ringe til. Tryk på YES. 2. Når den post på SIM-kortet, som du vil ringe til, er fremhævet, skal du trykke på YES. Opdatering af telefonbogen Når der er behov for det, kan du nemt opdatere eller slette kontaktoplysninger. Opkald 27

28 Sådan redigeres en kontakt 1. Du kan redigere en kontakt, som er gemt i din telefonbog. Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Rediger kontakt, YES. 2. Indtast de første bogstaver i kontaktens navn, og tryk på YES. 3. Tryk på YES, når kontakten er fremhævet. 4. Vælg Rediger info, YES. 5. Gå til det felt, du vil udfylde, og tryk på YES. 6. Indtast oplysningerne, og tryk på YES. 7. Gå ned til Gem og afslut?, og tryk på YES, når du har indtastet oplysningerne. Hvis du vil slette en kontakt, skal du gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Slet kontakt. Vælg derefter kontakten, og tryk to gange på YES. Gå til Telefonbog, YES, Avanceret, YES, Slet alle for at slette alle kontakter. Tryk derefter to gange på YES, indtast telefonens låsekode, og tryk på YES. Bemærk: Poster på SIM-kortet slettes ikke, når du vælger Slet alle. Standardnummer Alle kontakter har et standardtelefonnummer. Det telefonnummer, der først tilknyttes en kontakt, er automatisk standardnummeret. Hvis du går til en bestemt kontakt på listen Kald kontakt op og derefter trykker på og holder YES nede, ringes der op til standardnummeret. Sådan angives standardnummeret 1. Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Rediger kontakt, YES. 2. Indtast det første bogstav i kontaktens navn, og tryk på YES. 3. Tryk på YES, når kontakten er fremhævet. 4. Vælg Standardnr., YES. Vælg det nummer, du vil bruge som standard, og tryk på YES. Grupper Du kan oprette en gruppe kontakter. Gør du det, kan du sende en tekstmeddelelse til flere modtagere på samme tid. Se Afsendelse af tekstmeddelelser på side 41. Sådan oprettes en gruppe kontakter 1. Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Grupper, YES, Ny gruppe, YES. 2. Indtast et navn for gruppen, og tryk på YES. 3. Vælg Nyt medlem, YES. 4. Indtast de første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil tilføje, og tryk på YES. 28 Opkald

29 5. Tryk på YES for at vælge kontakten. 6. Vælg et telefonnummer, og tryk på YES. 7. Gentag trinene 3-6 for at tilføje flere medlemmer. 8. Tryk på NO for at afslutte. Visitkort Du kan føje dit eget visitkort til telefonbogen. Sådan tilføjer du dit eget visitkort Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Mit visitkort, YES. Vælg Tilføj, YES. Udveksling af visitkort Du kan udveksle visitkort som en tekst- eller billedmeddelelse. Sådan sender du dit visitkort 1. Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Mit visitkort, YES, Send, YES. 2. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES. Sådan gemmes et visitkort i en billedmeddelelse 1. Gå til Meddelelser, YES, Billede, YES. 2. Gå til Indbakke, YES, vælg meddelelsen, YES. 3. Gå til visitkortet, og tryk på YES for at acceptere det. Sådan sendes en kontakt 1. Gå til Telefonbog, YES, Håndt. kontakt, YES, Send kontakt, YES. 2. Indtast de første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil sende, og tryk på YES. 3. Tryk på YES for at vælge kontakten. 4. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES. Kopiering af kontakter Du kan kopiere navnene og numrene i din telefonbog mellem telefonens hukommelse og SIM-kortet. Antallet af telefonnumre, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortet. Bemærk: Når du kopierer kontakter til SIM-kortet, slettes eksisterende kontakter fra SIM-kortet. Vær forsigtig, så du ikke kommer til at slette oplysninger ved en fejltagelse. Sådan kopieres navne og telefonnumre til SIM-kortet Gå til Telefonbog, YES, Avanceret, YES, Kopier til SIM. Sådan kopieres navne og telefonnumre til telefonen Gå til Telefonbog, YES, Avanceret, YES, Kopier fra SIM. Opkald 29

30 Tip: Når du har valgt et navn i menuen Opkald fra SIM, kan du kopiere navnet og telefonnummeret til telefonen ved at trykke på og derefter vælge Kopier til Tlf.bog. Hurtigopkald Du kan gemme de telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 2-9 på SIM-kortet. Bemærk: Position 1 er reserveret til adgang til talemeddelelser. Sådan ringes et af disse telefonnumre op fra standby Indtast positionsnummeret, og tryk på YES. Sådan ændres positionsnumre 1. Gå til Telefonbog, YES, Avanceret, YES, Positionsliste, YES. 2. Vælg det telefonnummer, du vil flytte, og tryk på YES. 3. Vælg den position, som telefonnummeret skal flyttes til, og tryk på YES. 4. Når du er færdig, skal du trykke på NO for at afslutte og på YES for at gemme på SIM-kortet. Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed på displayet. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid. Sådan kontrolleres og nulstilles opkaldstiden Gå til Opkald, YES, Tid og pris, YES, Opkaldstimer, og vælg en indstilling. Vælg Nulstil timer for at nulstille timeren. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående tale- eller dataopkald, kan du viderestille dem til et andet nummer: f.eks. din telefonsvarertjeneste. Hvis det drejer sig om taleopkald, har du følgende muligheder: Viderestil alle viderestil alle taleopkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt). 30 Opkald

31 Bemærk: Når funktionen Begræns opkald er slået til, kan nogle indstillinger for Viderestil opk. ikke aktiveres. Sådan aktiveres viderestilling af opkald 1. Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Viderestil opk., YES. 2. Vælg en opkaldskategori og en indstilling for viderestilling, og tryk på YES. 3. Vælg Aktiver, YES. 4. Indtast det telefonnummer, som dine opkald skal viderestilles til, og tryk på YES, eller hent det fra telefonbogen. Sådan deaktiveres en indstilling til viderestilling af opkald Vælg en indstilling til viderestilling, og vælg Annuller. Sådan kontrolleres status 1. Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Viderestil opk., YES. 2. Vælg en opkaldstype, YES. 3. Gå til den viderestilling, du vil kontrollere, og tryk på YES. Vælg Se status, YES. Sådan kontrolleres status for alle viderestillinger Vælg Kontroller alt i menuen Viderestil opk. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald og derefter skifte mellem de to opkald. Bemærk: Menuen Aktuelt opkald erstatter menuen Opkald under et opkald. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du en lyd i højtaleren, hvis du modtager et nyt opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Opkald venter. Sådan foretages et nyt opkald 1. Tryk på YES for at parkere det igangværende opkald. 2. Indtast det nummer, du vil ringe til, og tryk på YES, eller hent et nummer i telefonbogen. Bemærk: Du kan kun parkere ét opkald. Du kan også få adgang til de forskellige indstillinger ved at trykke på. Opkald 31

32 Modtagelse af opkald nr. to Tryk på YES for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald. Hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald, skal du vælge Optaget. Hvis du vil besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald, skal du trykke på Udkoble & svare. Håndtering af to opkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: Tryk på YES for at skifte mellem de to opkald. Tryk på, og vælg derefter Tilslut opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på, og vælg derefter Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Tryk på NO for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på YES for at hente det parkerede opkald. Tryk to gange på NO for at afslutte begge opkald. Bemærk: Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første opkald. Konferencer I en konference kan du tale med op til fire andre personer. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Oprettelse af en konference Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Gå til Aktuelt opkald, YES, Tilslut opkald, YES. Sådan tilføjes en ny deltager 1. Tryk på YES for at parkere konferencen. 2. Ring til den næste person, der skal deltage i konferencen. 3. Vælg, vælg Tilslut opkald, YES. Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud 1. Vælg, vælg Udkobl deltager, YES. 2. Vælg deltageren, og tryk på YES. Sådan afsluttes konferencen Tryk på NO. 32 Opkald

33 Sådan taler du privat Du kan føre en privat samtale med en af deltagerne og parkere de øvrige deltagere. Tryk på, og vælg derefter Privat samtale for at vælge den deltager, du vil tale med. Vælg Tilslut opkald for at genoptage konferencen igen. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Det kan f.eks. være nyttigt, når du er i udlandet. Du skal bruge et password, som du får fra tjenesteudbyderen, for at kunne bruge denne tjeneste. Bemærk: Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle af indstillingerne for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående opkald Alle udgående. Alle udgående internationale opkald Udgående int. Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Udg. int. (roam.). Alle indgående opkald Alle indgående. Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming) Indg. (roaming). Sådan slås opkaldsbegrænsning til eller fra 1. Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Begræns opkald, YES. 2. Vælg en indstilling, YES. 3. Vælg Aktiver eller Annuller, YES. 4. Indtast dit password, YES. Vælg Annuller alt for at slå alle opkaldsbegrænsninger fra. Vælg Ændre passwd for at ændre password. Faste opkald Funktionen Faste opkald gør det muligt kun at foretage opkald til bestemte numre, som er gemt på SIM-kortet. Denne funktion kræver, at du kan gemme faste numre på dit SIM-kort. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Bemærk: Du kan fortsat foretage nødopkald, selvom Faste opkald er slået til. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Numre, der indeholder spørgsmålstegn, kan også gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 0123?0, kan der ringes til numre fra til Tryk på og hold nede for at indtaste et spørgsmålstegn. Opkald 33

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T290i. Brug af Mobile Internet 50 WAP-browser, bogmærker. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T290i. Brug af Mobile Internet 50 WAP-browser, bogmærker. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T290i Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Mobile Phone Z600 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson AB, og der gives ingen garanti for dens indhold. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse og ekstern skærm med 4.000 farver Taster på siden ( Løft røret CKamera Hovedskærm (65.000 farver) Tastatur Navigation og, Læg på og ) til/fra c Mikrofon

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere