Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: Sagsnr.: Dok.nr.: Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord Akacieparken og områdets omkring Sjælør Boulevard er blevet udpeget som det første Hotspot af to grunde: På baggrund af indberetninger fra politiet, det lokale SSP-samarbejde og trivselsmålinger blandt beboerne m.fl. må det konstateres, at området i og omkring Sjælør Boulevard og Akacieparken er belastet af kriminalitet, hærværk og uro, som gør at beboerne oplever området som usikkert og utrygt. Valby har desuden et velfunderet miljø med mange foreninger, boligselskaber m.v., der kan indgå i et stærkt samarbejde om at genoprette trygheden i området. I henhold til tryghedsindeksets tredeling af indikatorer vil dette dataark i det følgende beskrive situationen med fokus på tryghed i hotspot-områderne ud fra 3 forskellige vinkler 1. 1) Objektive data: Statistik om kriminalitet fra politiet og SSPs beskrivelser af de kriminelle eller kriminalitetstruede aktører i området, 2) Baggrundsdata: Beboersammensætningen mv. 3) Subjektive data: Beboernes oplevelse af tryghed i området. 1 Dette dataark er en sammenskrivning af data fra mange forskellige kilder skal det påpeges at politiets kvm-kvadrater indeholdende fx området omkring Sjælør Boulevard (som anvendt i afsnittet om objektive data) ikke passer fuldstændigt overens med kommunens data for Sjælør Boulevard kvarteret og helhedsplanens adresseopdeling (som anvendt i afsnittet om baggrundsdata) eller områdeinddelingen for Socialforvaltningens trivselsundersøgelse (som anvendt i afsnittet om subjektive data).

2 Side 2 af 12 1) Objektive data Følgende tal for kriminalitet er indsamlet af Københavns Politi og karakteristikken af de kriminalitetstruede grupperinger er fra SSP. Politiets tal er ikke egentlig statistik da de hverken er renset for befolkningstæthed, sociale forhold, alderssammensætning eller andet. Tallene skal derfor kun tages som pejlemærker udregnet på baggrund af en opdeling i kvmkvadrater som set i tegning 1. Tegning 1: Politiets kvm-kvadrater med markering af kvadraterne indeholdende Akacieparken og Sjælør Boulevard Akacieparken Sjælør Boulevard Tabel 1: Politiets tal for kriminalitet i kvm-kvadrater for de to kvadrater indeholdende henholdsvis Akacieparken og Sjælør Boulevard. Borgervendt Øvrig straffelov Herunder: Personfarlig Sigtelser pr kriminalitet kriminalitet sigtedes bopæl Akacieparken Sjælør Boulevard KBH gennemsnit * Geografisk opdelte tal for sigtelser og hændelser fra Københavns Politi. Tallene er indsamlet for perioden 1. september 2007 til 1. marts Akacieparken Det ses af tabellen, at Akacieparken ligger over gennemsnittet for København på alle indikatorerne. Her skal desuden nævnes, at der særligt på

3 Side 3 af 12 sigtelser pr. sigtedes bopæl er høje tal i Akacieparken skønt der ikke findes et københavnsk gennemsnit. Da tallene for sigtelser pr. sigtedes bopæl ikke siger noget om antallet af sigtede i kvadratet, men om antallet af sigtelser af folk boende i kvadratet, kan det ikke afgøres om der er mange sigtede her eller om det er nogle få i området, der har mange sigtelser. Begge dele peger dog på et lokalt problem med markant tilstedeværelse af kriminalitet. Kvadratet er præget af sigtelser relateret til urolighed og utryghed i form af mistænkelige forhold, uro og bortvisning af personer. Sjælør Boulevard Kvadratet for Sjælør Boulevard udløser ikke høje tal i statistikken, men området er karakteriseret ved få mere alvorlige problemer omkring salg af våben og narko. Politiet vurderer, at området er kendetegnet ved en hård kerne af kriminelle med en fast fødekæde fra en lillebror-gruppe og at tallet for sigtelser desuden ikke afspejler antallet af politiforretninger i området samt den generelle tryghedsfølelse (se bilag 2A: Udtalelse fra Politiet). Da området omkring Sjælør Boulevard desuden kan betragtes som et transitområde i kraft af uddannelses-institutioner (bl.a. to gymnasier) og S- tog station (Sjælør Station) er tryghed en væsentlig problematik. Kriminalitetstruede grupperinger SSP redegør i Årsplan 2008 Valby og Årsplan for Sydhavnen 2008 om flere konfliktskabende ungegrupper i og omkring de sociale boligbyggerier. Disse grupper er engageret i alt fra småkriminalitet i form af tyverier og indbrud til trusler, vold og røverier. I dette afsnit benyttes SSP s inddelinger. Kriminalitet i Akacieparken Ifølge SSP er Akacieparken kendetegnet ved hashmisbrug og organiseret handel, indbrud, tyverier, omfattende hærværk i kælderarealer samt gaderøverier. Der er mange sociale udsatte grupper, og det vurderes af SSP, at der er en særlig lille gruppe med etnisk dansk baggrund, der har det svært. I Akacieparken er der primært to kriminalitetstruede grupperinger: Det handler om Akacieparken-gruppe 1, der består af 5-7 kriminalitetstruede unge mellem 14 og 16 år og Den somaliske-libanesiske og arabiske fraktion bestående af ca. 10 unge med libanesisk baggrund og ca. 10 med somalisk baggrund mellem 17 og 28 år.

4 Side 4 af 12 Der er flere bekymrende tendenser blandt de unge i Akacieparken. Hashmisbrug: Klubber, skoler, forvaltninger, forældre og politi rapporterer om et udbredt, stigende hashmisbrug blandt de unge. Der er desuden en problematik omkring unge som møder tydeligt påvirkede i skole og klubber. Debutalderen er faldende, og der er sket et holdningsskred så det nu er accepteret at deltage i ungdomsmiljøet under påvirkning. Vold og trusler: Det er et stigende problem med vold og trusler i Akacieparken, og der bliver taget flere våben som knive og slagsvåben i brug. Der er desuden en vis interaktion med grupper udenfor Valby. Også pigerne har organiseret sig i grupper. Kriminalitet i området omkring Sjælør Boulevard Området omkring Sjælør Boulevard bliver omtalt i SSPs Årsplan 2008 Valby og Årsplan for Sydhavnen Årsplan 2008 Valby og Årsplan for Sydhavnen 2008 beskriver flere kriminalitetstruede grupperinger i området. Det handler om Den ældste gruppe på unge mellem 17 og 22 år og den yngre gruppe, som består af unge i alderen år og bliver af SSP betragtet som fødekæden til den ældre gruppering. Derudover omtales Labyrint-gruppen omkring Stationen og på Louis Pios Gade med forbindelse til det etablerede kriminelle miljø og E-gruppen, der består af børn i alderen år. Der findes også en pigegruppe, som består af 8-10 piger primært fra Ellebjerg skole. Udover de nævnte grupperinger er der flere bekymrende tendenser blandt de unge. Hash og alkohol: Derudover er hash og alkohol et stigende problem hvor de unge har en meget tidlig debut. De unges tilstedeværelse på gadeplan i de sene aftenstimer afføder desuden en del uro og bekymring for de unges udhvilethed og motivation i forbindelse med skolegang. Vold og trusler: Særligt i området omkring Sjælør Station er der set en stigning i våbenbesiddelse blandt unge, særligt knive, skyde- og slagsvåben. Der er en hård omgangstone med gensidige trusler. Desuden er udstrækningen og omfanget af pjæk i denne gruppe af unge stort og problemet er stigende. 2) Baggrundsdata Akacieparken og området omkring Sjælør Boulevard er begge karakteriseret ved en stor andel af unge, en lav grad af tilknytning til arbejdsmarkedet og

5 Side 5 af 12 adresse i sociale boligbyggerier. Tallene kommer fra Socialforvaltningen og bygger på en inddeling af området som set i tegning 2 og 3. Akacieparken Boligtyper: Akacieparken består af 394 lejemål under Lejerbo København og i alt beboere. Der er udelukkende almennyttigt boligbyggeri og heraf bor 67,5 % af beboerne i etagebebyggelse og 32,5 % i række-, kædeeller dobbelthuse. Området ses på tegning 2. Tegning 2: Akacieparken efter Socialforvaltningens inddeling. * Akacieparken efter Socialforvaltningens inddelinger er markeret med rødt. Den ligger på Carl Th. Dreyers Vej Tabel 2: Alderssammensætning i procent for Akacieparken Akacieparken Alderssammensætning Procent Under 24 år 53,77 Mellem 25 og 59 år 39,69 Over 60 år 6,54 *Procenterne er udregnet på baggrund af Socialforvaltningens tal pr 1/ Tabellen viser, at der er et stort overtal af unge under 25 år og få ældre mennesker i Akacieparken. Dette tyder på at området er karakteriseret ved en stor gruppe af børn og unge Følgende billede tegner sig når man kigger på familiesammensætningen. Tabel 3: Familiesammensætning for Akacieparken Antal familier Familietyper i Akacieparken Antal børn under 18 år Familietype Hovedtotal I procent Enlig med børn ,6 % Enlig uden børn ,9 % Ikke-hjemmeboende barn 4 4 0,8 %

6 Side 6 af 12 Par med børn ,7 % Par uden børn % Hovedtotal % * Socialforvaltningens tal pr 1/ Tabellen viser, at der er mange enlige og at disse ofte har mange børn. Dette kan tyde på socialt udsatte grupper og pressede enlige forældre. Ved at forbinde store søskendeflokke med små lejligheder i socialt boligbyggeri kan tallene pege på udbredt brug af fælles områder. Beskæftigelse: I alt er 38,4 % af beboerne i Akacieparken i beskæftigelse og det gælder 43 % af voksne mellem 25 og 59 år. 12,4 % af beboerne i Akacieparken er på kontanthjælp. Indkomstniveau: I Akacieparken har 58,1 % af familierne en bruttoindkomst pr år på under kr., for enlige med børn gælder det for 81,1 %. Den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. år er under kr. Tabel 4: Sociale sager i Akacieparken Sociale sager i 2007 Underretninger 50-undersøgelser Politiafhøringer Valby Ca Heraf: Akacieparken * Tallene er fra Socialforvaltningen for året 2007 Med beboere i Akacieparken svarer det til 2,89 % af Valbys befolkning og med hensyn til sagerne fylder Akacieparken 6,5 % af det samlede Valby. Mht. 50-undersøgelser gælder det 8,7 % af det samlede Valby og hvad angår politiafhøringer: 4,8 %. Dermed viser tallene, at Akacieparken er overrepræsenteret af sociale sager i forhold til resten af Valby. Faktisk mere end dobbelt så mange sociale sager som i Valby generelt. Sjælør Boulevard Boligtyper: Sjælør Boulevard området har beboere. Området er primært socialt boligbyggeri og Socialforvaltningens inddeling af det kan ses på tegning 3.

7 Side 7 af 12 Tegning 3: Sjælør Boulevard området efter Socialforvaltningens inddeling * Sjælør Boulevard området efter Socialforvaltningens inddeling er markeret med rødt Tabel 5: Alderssammensætning i området omkring Sjælør Boulevard Området omkring Sjælør Boulevard Alderssammensætning Procent Under 24 år 32,74 Mellem 25 og 59 år 49,27 Over 60 år 17,99 *Procenterne er udregnet på baggrund af Socialforvaltningens tal pr 1/ Tabellen viser, at 1/3 af beboerne i området er under 24 år og lidt under 1 ud af 5 er over 60 år. Dette tyder på en aldersmæssig polarisering i unge og ældre i området, som kan volde tryghedsmæssig problemer.

8 Side 8 af 12 Følgende billede tegner sig når man kigger på familiesammensætningen. Tabel 6: Familiesammensætning for området omkring Sjælør Boulevard Antal familier Familietyper i Sjælør Boulevard området Antal børn under 18 år Familietype Hovedtotal I procent Enlig med børn % Enlig uden børn % Ikke-hjemmeboende barn 3 3 0,1 % Par med børn ,9 % Par uden børn % Hovedtotal % * Socialforvaltningens tal pr 1/ Tabellen viser, at der er en stor andel af beboerne som er enlige eller par uden børn og det må antages, at en stor del af denne gruppe er pensionister. Dermed indeholder området omkring Sjælør Boulevard større forskellighed hvad angår alder og familiesammensætning, end Akacieparken. Beskæftigelse: Andelen af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er steget fra lidt over 30 % i 2000 til over 40 % i 2005 ifl. helhedsplanen. 56,4 % af beboerne er i beskæftigelse og for voksne mellem 25 og 59 gælder det for 71,9 %. 12,2 % er folkepensionister. Indkomstniveau: 47,3 % af familierne tjener under kr. brutto pr. år og det gælder for 52,6 % af de enlige med børn. Tabel 7: Sociale sager i området omkring Sjælør Boulevard Sociale sager i 2007 Underretninger 50-undersøgelser Politiafhøringer Valby Ca Heraf: Sjælør Boulevard * Socialforvaltningens tal for året 2007 Med beboere i området omkring Sjælør Boulevard svarer det til 9 % af Valbys befolkning og med hensyn til underretninger fylder området omkring Sjælør Boulevard 5,82 % af det samlede Valby. Mht. 50-undersøgelser gælder udgør området 13 % og for politiafhøringer 11,1 %. Dermed viser tallene, at området omkring Sjælør Boulevard har en mindre overrepræsenteret af sociale sager i forhold til resten af Valby.

9 Side 9 af 12 3) Subjektive data I april 2006 udarbejdede Socialforvaltningen en trivselsundersøgelse i samarbejde med NIRAS konsulenterne. Undersøgelsen omfattede 13 boligområder i Københavns Kommune, men også en baggrundsrapport bl.a. om følelsen af tryghed blandt beboerne i Akacieparken og i et af de almene boligbyggerier på Sjælør Boulevard og Carl Jakobsens Vej med ca. 740 beboere. Undersøgelsen viser, at der er en massiv følelse af utryghed i Akacieparken og i bebyggelsen på Sjælør Boulevard. Akacieparken Trivselsundersøgelsen viser bl.a., noget om den generelle oplevelse af utryghed blandt Akacieparkens beboere. Tabel 8: Den oplevede tryghed blandt beboere i Akacieparken Føler du dig tryg, der hvor du bor? Ja Nej 66 % 34 % * Socialforvaltningens trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Akacieparken April 2006 af NIRAS Konsulenterne Tabellen viser, at 1 ud af 3 beboere generelt føler sig utryg i Akacieparken. Da helhedsplanen har peget på nogle bestemte områder som utrygge, bl.a. tunnelen ved Gåsebækstien/Monrads Allé og hashhandelen ved Domus Vista, er det interessant at se på hvor, hvornår og hvor meget utrygheden opleves. Tabel 9: Graden af tryghed efter sted og tid i Akacieparken Føler du dig tryg? Meget utryg Utryg Tryg Går ikke ud om aftenen i 8 % 29 % 54 % 10 % udendørsarealerne? i dagstimerne i 2 % 17 % 82 % 0 % udendørsarealerne? i din bolig? 1 % 13 % 87 % 0 % * Socialforvaltningens trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Akacieparken April 2006 af NIRAS Konsulenterne Tabellen viser, at næsten halvdelen af beboerne føler sig utryg, meget utryg eller slet ikke går ud, om aftenen i Akacieparken, mens dette kun er tilfældet for 19 % af beboerne i dagstimerne. 14 % af beboerne føler sig utryg eller meget utryg selv indenfor i deres egen bolig. For at belyse sammenhængen mellem oplevet tryghed og faktisk kriminalitet spørger trivselsundersøgelsen til hvorvidt den adspurgte har været offer for kriminalitet i det forløbne tidsrum.

10 Side 10 af 12 Tabel 10: Viktimisering i Akacieparken Har du eller en anden fra din husstand inden for det seneste år været udsat for? Ja Nej hærværk på ejendom 43 % 57 % eller ejendele?.. tyveri af cykel, bil 33 % 67 % eller andre udendørsgenstande indbrud i bolig, 24 % 76 % garage, havehus e. lign. vold eller trusler om 11 % 90 % vold tilråb eller anden chikane 28 % 72 % * Socialforvaltningens trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Akacieparken April 2006 af NIRAS Konsulenterne Tabellen viser, at lidt under hver anden husstand har oplevet hærværk og 1 ud af 3 har fået stjålet deres cykel, bil eller andet. Hver fjerde har oplevet indbrud og 11 % har oplevet vold eller trusler om vold. Mere end 1 ud af 4 har oplevet tilråb eller chikane i Akacieparken Sjælør Boulevard Helhedsplanen peger selv på at de kriminelle grupperinger skaber frygt og ængstelse ikke blot på og omkring stationen (Sjælør Station), men også i AKB s afdelinger. I politiets udtalelse (bilag 2A) påpeges for området omkring Sjælør Boulevard, at tryghedsfølelsen blandt beboerne ikke er så høj som i andre dele af byen. Trivselsundersøgelsen viser også, at den generelle utryghed i området omkring Sjælør Boulevard er meget høj. Tabel 11: Den oplevede tryghed blandt beboere for Sjælør Boulevard Føler du dig tryg, der hvor du bor? Ja Nej 64 % 36 % * Socialforvaltningens trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Sjælør Boulevard April 2006 af NIRAS Konsulenterne Tabellen viser, at 1 ud af 3 beboere generelt føler sig utryg i området omkring Sjælør Boulevard. Derfor er det også interessant at se på i hvilke sammenhænge denne utryghed indfinder sig.

11 Side 11 af 12 Tabel 12: Graden af tryghed efter sted og tid for Sjælør Boulevard Føler du dig tryg? Meget utryg Utryg Tryg Går ikke ud om aftenen i 18 % 27 % 46 % 9 % udendørsarealerne? i dagstimerne i 4 % 12 % 84 % 0 % udendørsarealerne? i din bolig? 3 % 12 % 85 % 0 % * Socialforvaltningens trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Sjælør Boulevard April 2006 af NIRAS Konsulenterne Tabellen viser, at mere end halvdelen af beboerne føler sig utryg, meget utryg eller slet ikke går ud, om aftenen i området omkring Sjælør Boulevard, mens dette kun er tilfældet for 16 % af beboerne i dagstimerne. 15 % af beboerne føler sig utryg eller meget utryg selv indenfor i deres egen bolig. For at belyse sammenhængen mellem oplevet tryghed og faktisk kriminalitet spørger trivselsundersøgelsen til hvorvidt den adspurgte har været offer for kriminalitet i det forløbne tidsrum. Tabel 13: Viktimisering i området omkring Sjælør Boulevard Har du eller en anden fra din husstand inden for det seneste år været udsat for? Ja Nej hærværk på ejendom 62 % 38 % eller ejendele?.. tyveri af cykel, bil eller 37 % 63 % andre udendørsgenstande indbrud i bolig, garage, 25 % 75 % havehus e.lign. vold eller trusler om 16 % 84 % vold tilråb eller anden chikane 35 % 66 % * Socialforvaltningens trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Sjælør Boulevard April 2006 af NIRAS Konsulenterne Tabellen viser, at næsten 2 ud af 3 fra hver husstand har oplevet hærværk og 1 ud af 3 har fået stjålet deres cykel, bil eller andet. Hver fjerde har oplevet indbrud og 16 % har oplevet vold eller trusler om vold. Mere end 1 ud af 3 har oplevet tilråb eller chikane i området omkring Sjælør Boulevard.

12 Side 12 af 12 Samlet set viser det, at både Akacieparken og området omkring Sjælør Boulevard niveauet for den faktiske kriminalitet er høj grad, der er en lav tilknytning til arbejdsmarkedet og en polarisering af beboerne samt overrepræsentation af sociale sager i forhold til resten af Valby. Endeligt opleves området som utrygt af beboerne på baggrund af trivselsundersøgelsen.

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Områdeprofil: Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken

Områdeprofil: Rødegårdsparken og Stærmosegårdsparken Indhold Demografi... 2 Familier... 2 Børn per husstand... 2 Enlige forsørgere... 3 Børn- og ungesager... 3 Indvandrere og efterkommere... 4 Fraflytning... 4 Arbejdsmarked... 5 Uden for arbejdsmarkedet...

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009.

Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Der er to dimensioner Børneliv Ghettoer kontekst for børnelivet Mit indlæg Hvilke betydning

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Højvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot i Vejle Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

KOMMUNAL SKÆVHED Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 9. marts 2016, 05:00

KOMMUNAL SKÆVHED Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 9. marts 2016, 05:00 Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt - UgebrevetA4.dk 08-03-2016 22:00:46 KOMMUNAL SKÆVHED Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 9. marts

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Tingbjerg-Utterslevhuse

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Tingbjerg-Utterslevhuse Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i det boligsociale projekt Tingbjerg-Utterslevhuse April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE I DET BOLIG- SOCIALE PROJEKT TINGBJERG- UTTERSLEVHUSE April

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der?

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? JANUAR 2015 Høje-Taastrup Kommune Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Viby Syd Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet

Ghettoer hvad er problemet Ghettoer hvad er problemet Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi Konferencen: Sundhedsplejen Udsatte boligområder DPU 12.5.2015 Ord med betydning Ghetto Udsatte boligområder Ghetto Får indhold fra historiske

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet - Nøgletal Indhold Alderssammensætningen... 1 Indvandrere og efterkommere... 3 Børnefamilier... 6 Kontanthjælpsmodtagere... 8 SU-modtagere... 9 Fraflytning...11 Udsættelser...11 Alderssammensætningen Beboerantal

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere