Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016"

Transkript

1 Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Undersøgelsesrapport / december 2016 AARHUS AU UNIVERSITET AU ELITESPORT

2

3 Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i Undersøgelsens motivering, formål og metode Uddannelse fremlægges undertiden som et negativt præstationsforstyrrende element i en elitesportskarriere. Sagt med andre ord så kan en sideløbende uddannelse hos en atlet i udvalgte situationer få skylden manglende sportslig udvikling eller præstation hos den pågældende atlet. Det kan føre til enten-eller valg mellem uddannelse og elitesport. Tilsvarende har det heller ikke været usædvanligt, at uddannelsesinstitutioner antyder, at det uddannelsesmæssigt er uhensigtsmæssigt med sideløbende elitesportsudøvelse. Det kommer eksempelvis til udtryk gennem en modstand mod at tilbyde individuelle løsninger på studieadministrative udfordringer ved konkrete sammenfald med sportslige aktiviteter. Det kan også føre til enten-eller valg mellem elitesport og uddannelse. Problematiseringen af muligheder for at kombinere elitesport og uddannelse uden præstationsnedgang tager typisk afsæt i et intuitivt hovedargumentet om, at atleten eller den studerende vil have bedre mulighed for at nå dybden og dermed præstationsmæssigt længere med en enstrenget ambitionsstruktur, end hvis ambitionerne skal fordeles mellem to sideløbende karrierespor. Men hvordan ser det i virkeligheden ud for atleter, der kombinerer elitesport og uddannelse i hverdagen? Kan atleter med forudsætninger for og interesse i at uddanne sig sideløbende med sporten etablere et dagligt setup, hvor de nødvendige sportslige og studiemæssige aktiviteter ikke forhindrer hinanden væsentligt? Måske viser det sig endda for nogle atleter præsterer bedre samtidig med, at de har flere bolde i luften? Denne undersøgelse er baseret på en forventning om, at resultater fra daglig praksis i 2016 vil vise, at de danske elitesportsudøvere, som studerer sideløbende (student-athletes) ikke præsterer dårligere på topniveau end ikke-studerende elitesportsudøvere. Internationale undersøgelser fra de senere år har som inspiration for denne forventning vist, at de sportslige præstationer ved OL hos student-athletes i store medaljevindende nationer i flere årtier har overgået de sportslige præstationer hos den del af atleterne, som ikke kan betegnes som student-athletes også i forhold til deres relative andel af delegationerne. 1 Undersøgelser blandt danske elitesportsudøvere under uddannelse på Aarhus Universitet ( ) har desuden vist, at den akademiske præstation hos studerende, der sideløbende er elitesportsudøvere (student-athletes), markant overgår den akademiske præstation hos de gennemsnitlige studerende. 2 1 Student-athletes fra universitetssystemet udgjorde eksempelvis samlet set 36 % af Australiens OL delegationer i 2004, 2008 og 2012, mens de vandt 52 % af Australiens OL medaljer over de samme år. Ligeledes har britiske student-athletes (aktuelle studerende og universitetsalumner) i perioden fra vundet 61 % af Storbritanniens OL medaljer. 2 Elitesportsudøvere på Aarhus Universitet gennemfører hvert år 7 ECTS mere end den gennemsnitlige studerende på Aarhus Universitet. Ligeledes oplever Aarhus Universitet kun et frafald på 6 % blandt elitesportsudøvere på bacheloruddannelser, mens ingen elitesportsudøvere siden 2011 er faldet fra en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet mod overordnede frafald på ca. 27 % fra bacheloruddannelserne og ca. 10 % fra kandidatuddannelser. Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 1 af 9

4 Således er der aktuelle antydninger af, at en tilværelse med både elitesport og uddannelse ikke har sænket præstationerne hverken sportsligt eller uddannelsesmæssigt. Det vil i givet fald støtte den danske model for elitesport, hvor det af loven om Team Danmark fremgår, at dansk elitesport skal udvikles på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Formålet med nærværende undersøgelse er herefter mere specifikt at afdække de sportslige danske toppræstationer i 2016 generelt og for student-athletes. Undersøgelsen er ikke baseret på et ønske om at fremvise eller bevise en kausalitet mellem studier og medaljesucces. Mere præcist ønsker undersøgelsen at afdække, om de danske atleter, som aktuelt har valgt at gennemføre dobbelt karriere med uddannelse ved siden af sport på absolut topniveau, præsterer bedre, dårligere eller på niveau med atleter uden sideløbende uddannelse. Sportslige toppræstationer betegnes i denne undersøgelse primært som medaljesucces samt top-8 præstationer ved OL eller VM i Sekundært betegnes også kvalifikation til OL i 2016 som en sportslig præstation. Student-athletes er i denne undersøgelse operationaliseret som atleter, der på tidspunktet for deres sportslige præstation var indskrevet på en uddannelse og dermed kan betegnes som aktive studerende (#1) ved siden af sporten. Resultaterne er desuden opgjort for yderligere to grupperinger i delegationen nemlig aktive studerende kombineret med atleter, der har afsluttet deres seneste uddannelse indenfor to år op til OL (#2) samt aktive studerende kombineret med alumner fra videregående uddannelser (#3). Resultaterne for alle grupperinger er listet i tabellerne, men #2 og #3 er i første omgang ikke behandlet yderligere. Det vil sige, at #1-gruppen af aktive studerende er referencerammen for student-athletes i undersøgelsen. Undersøgelsen opgør foruden medaljer som sportslige toppræstationer også a) andelen af top- 8 point i alle VM discipliner, hvor en 1. plads giver 8 point, og en 8. plads giver 1 point og b) andelen af top-8 point udelukkende i OL discipliner. For at afgøre indflydelsen på medaljegevinst eller top-8 point fra hver enkelt atlet i en teampræstation er medaljer vundet af et team delt ligeligt mellem alle teamets atleter. Efter denne metode tilskrives eksempelvis hver af roerne i letvægtsfireren 1/4 medalje og ¼ af top- 8 pointene, og hver af håndboldspillerne tilskrives 1/14 medalje og 1/14 af top-8 pointene. Herved kan det også afgøres hvor stor en andel af medaljer og top-8 point vundet af teams, der kan tilskrives student-athletes hhv. ikke-studerende. 2. Medaljesucces hos danske student-athletes ved OL i Rio 2016 I samarbejde med DIF / Danmarks Olympiske Komité har Aarhus Universitet (AU Elitesport) foretaget en afdækning af det sideløbende karriereforløb hos atleterne i den danske delegation ved OL i Rio Der har i undersøgelsen, som er besvaret af samtlige danske OLdeltagere, været særligt fokus på at klarlægge sammenfald mellem medalje-hyppighed og atleternes sideløbende karriere- eller uddannelsesforløb. Da fodboldholdet først blev udtaget efter bruttoundersøgelsen, er informationerne indsamlet efterfølgende med hjælp fra DBU, Spillerforeningen og danske fodboldklubber. OL undersøgelsens resultater fremlægges i hovedtræk herunder. Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 2 af 9

5 OL DK Hele delegationen (mænd/kvinder) #1 Aktive studerende (mænd/kvinder) #2 Aktive studerende + 2 år (mænd/kvinder) #3 Aktive studerende+ videregående alumner (mænd/kvinder) Antal deltagere 120 (79 / 41) 46 (21 / 25) 58 (29 / 29) 63 (31 / 32) Andel af delegation 100 % (66 % /34 %) 38 % (18 % / 21 %) 48 % (24 % / 24 %) 53 % (26 % / 27 %) Antal medaljer 15 (7 / 8) 8,7 (1,9 / 6,8) 9,7 (2,5 / 7,3) 10,2 (2,9 / 7,3) Andel af medaljer 100 % (47 % / 53 %) 58 % (13 % /45 %) 65 % (17 % / 48 %) 68 % (19 % / 48 %) Antal top-8 point 138 (64 / 74) 76 (19 / 57) 86 (26 / 61) 88 (26 / 62) Andel af top-8 point 100 % (46 % / 54 %) 55 % (14 % / 41 %) 63 % (19 % / 44 %) 64 % (19 % / 45 %) Den danske delegation ved OL i 2016 bestod af 120 kvalificerede danske atleter. De 46 student-athletes udgjorde 38 % af den danske delegation, og de vandt 58 % af de danske medaljer. Student-athletes havde i alt andel i 12 af de 15 danske medaljer ved OL i Atleter, som ikke var aktive studerende (#1 student-athletes), havde til sammenligning andel i 9 af de 15 danske medaljer. 8 danske medaljer blev vundet af kvinder, og 7 blev vundet af mænd. Student-athletes havde andel i alle kvindelige medaljer og i 4 af de mandlige medaljer. Den danske OL delegation i 2016 bestod af 79 mænd og 41 kvinder. 39 forskellige atleter; henholdsvis 26 mandlige og 13 kvindelige vandt mindst en medalje. Blandt den danske delegations 46 student-athletes var 21 mænd og 25 kvinder. 18 forskellige student-athletes; henholdsvis 8 mandlige og 10 kvindelige vandt mindst en medalje. Ved OL i 2016 vandt Danmark 1 medalje for hver 8 deltagere. Danmarks mænd vandt 1 medalje for hver 11,3 mandlige danske deltagere og i nogenlunde samme forhold vandt Danmarks mandlige student-athletes 1 medalje for hver 11,1 mandlige danske studentathletes i delegationen. Danmarks kvinder vandt 1 medalje for hver 5,1 kvindelige deltagere, mens Danmarks kvindelige student-athletes vandt 1 medalje for hver 3,7 kvindelige danske student-athletes i delegationen ved OL Ved OL i 2016 vandt Danmark 1,2 top-8 point for hver deltager. Danmark vandt 0,8 top-8 point for hver mandlig dansk deltager, og 0,9 top-8 point for hver mandlige dansk student-athlete i delegationen. Danmark vandt 1,80 top-8 point for hver kvindelig deltager, mens Danmark vandt 2,3 top-8 point for hver kvindelig dansk student-athlete i delegationen ved OL Der var student-athletes blandt deltagerne i 12 ud af 16 sportsgrene i den danske OL delegation i De sportsgrene, som havde den hyppigste forekomst af student-athletes, var: - Svømning: 9 student-athletes i svømning vandt 12 % af Danmarks OL medaljer i 2016 og 13 % af Danmarks top-8 point ved OL i Sejlsport: 7 student-athletes i sejlsport vandt 10 % af Danmarks OL medaljer i 2016 og 10 % af Danmarks top-8 point ved OL i Roning: 6 student-athletes i roning vandt 8 % af Danmarks OL medaljer i 2016 og 6 % af Danmarks top-8 point ved OL i Cykling: 6 student-athletes i cykling vandt 3 % af Danmarks OL medaljer i 2016 og 5 % af Danmarks top-8 point ved OL i Atletik: 5 student-athletes i atletik vandt 7 % af Danmarks OL medaljer i 2016 og 5 % af Danmarks top-8 point ved OL i Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 3 af 9

6 I den danske delegation under OL 2016 var student-athletes hyppigst indskrevet på følgende uddannelsesniveauer: - Lang videregående: 21 student-athletes fra lange videregående uddannelser deltog ved OL i % af Danmarks medaljer og 20 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 blev vundet af studerende fra lange videregående uddannelser. - Ungdomsuddannelse: 11 student-athletes fra ungdomsuddannelser deltog ved OL i % af Danmarks medaljer og 16 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 blev vundet af studerende fra ungdomsuddannelser. - Mellemlang videregående: 7 student-athletes fra mellemlange videregående uddannelser deltog ved OL i % af Danmarks medaljer og 12 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 blev vundet af studerende fra mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesinstitutioner med hyppigst forekomst af studerende i den danske delegation ved OL 2016 var: - Aarhus Universitet: 7 student-athletes fra Aarhus Universitet deltog ved OL i % af Danmarks medaljer og 11 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 blev vundet af studerende fra Aarhus Universitet. - Falkonergårdens Gymnasium: 5 student-athletes fra Falkonergårdens Gymnasium deltog ved OL i % af Danmarks medaljer og 10 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 blev vundet af elever fra Falkonergårdens Gymnasium. - Københavns Universitet: 4 student-athletes fra Københavns Universitet deltog ved OL i % af Danmarks medaljer og 4 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 blev vundet af studerende fra Københavns Universitet. 2.1 Atleter med job og deres OL medaljesucces I den danske OL delegation 2016 var der foruden de 46 student-athletes også 16 andre atleter, som (i stærkt varierende omfang fra 2 45 timer/uge) har et job ved siden af sporten. OL 2016 DK Alle deltagere Deltagere med job Antal deltagere Andel af delegation 100 % 13 % Antal medaljer 15 0,8 Andel af medaljer 100 % 10 % Antal top-8 point Andel af top-8 point 100 % 8 % De 13 % af atleter i den danske OL delegation 2016, der ikke var aktive studerende, men som var i et ansættelsesforhold ved siden af sporten, vandt 10 % af Danmarks OL medaljer i 2016 (4 atleter) og 8 % af Danmarks top-8 point ved OL i 2016 (7 atleter). Da ansættelsesforholdene for de 16 danske OL deltagere med job ved siden af sporten varierer særdeles kraftigt i form af ugentlig arbejdstid og vilkår vil der på baggrund af informationsniveauet om ansættelsesforholdene i det nuværende datagrundlag ikke blive evalueret yderligere vedrørende den del af dual career, som handler om job ved siden af elitesport på OL niveau. Da det imidlertid ikke er uinteressant at kende nærmere til sammensætningen af job og elitesport ikke mindst med henblik på såvel forlængelse af de Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 4 af 9

7 olympiske elitesportskarrieren og aktivering af atleternes potentiale i erhvervskarrieren kan disse forhold med fordel underkastes yderligere fremtidige undersøgelser. 3. VM medaljesucces hos danske student-athletes i 2016 Informationer fra ovenstående analyse af medaljesucces en hos danske student-athletes ved OL i Rio 2016 er herunder anvendt i en tilsvarende undersøgelse af medaljesucces en hos danske student-athletes ved VM i 2016 (efter Team Danmarks liste på teamdanmark.dk). Team Danmark har i denne undersøgelse hjulpet med informationer fra deres egen database om de 61 danske VM medaljevindere og VM top-8 atleter i 2016, som hverken fremgik af AU Elitesports egne oplysninger eller af den bruttoundersøgelse med 253 atleter, som Aarhus Universitet (AU Elitesport) og DIF / Danmarks Olympiske Komité gennemførte op mod OL i VM DK Alle deltagere #1 Aktive studerende #2 Aktive studerende + 2 år #3 Aktive studerende+ videregående alumner Antal medaljer 15 (6 / 9) 10,3 (2,5 / 7,8) 11,2 (3,4 / 7,8) 11,1 (3,3 / 7,8) Andel af medaljer 100 % (40 % / 60 %) 68 % (17 % / 52 %) 74 % (23 % / 52 %) 74 % (22 % / 52 %) Antal top-8 point 175 (73 / 102) 109 (32 / 78) 120 (40 / 80) 118 (36 / 82) - alle discipliner Andel af top-8 point 100 % (42 % / 58 %) 62 % (18 % / 45 %) 69 % (23 % / 46 %) 67 % (21 % / 47 %) alle discipliner Antal top-8 point 62 (26 / 36) 47 (13 / 35) 49 (14 / 35) 48 (13 / 35) OL discipliner Andel af top-8 point OL discipliner 100 % (42 % / 58 %) 76 % (21 % / 56 %) 78 % (23 % / 56 %) 77 % (21 % / 56 %) i 2016 vandt 24 forskellige danske student-athletes i alt 10,3 af Danmarks 15 VM medaljer (68 %), mens 56 forskellige danske student-athletes vandt 109 af Danmarks 175 top-8 point (62 %), og 28 forskellige danske student-athletes vandt 47 af Danmarks 62 top-8 point i OL discipliner (76 %). Student-athletes med andel i de danske VM medaljer og VM top-8 point i 2016 var hyppigst indskrevet på følgende uddannelsesniveauer: - Lang videregående: Studerende på lange videregående uddannelser vandt i % af Danmarks VM medaljer (14 forskellige medaljevindere), 42 % af Danmarks 175 top-8 point (25 forskellige atleter) og 43 % af Danmarks 62 top-8 point i OL discipliner (14 forskellige atleter). - Ungdomsuddannelse: Studerende på ungdomsuddannelser vandt i % af Danmarks VM medaljer (6 forskellige medaljevindere), 15 % af Danmarks 175 top-8 point (19 forskellige atleter) og 17 % af Danmarks 62 top-8 point i OL discipliner (10 forskellige atleter). Uddannelsesinstitutioner med hyppigst forekomst af studerende med andel i Danmarks VM medaljer og VM top-8 point i 2016 var: - Aarhus Universitet: Ved VM i 2016 vandt student-athletes fra Aarhus Universitet 31 % af Danmarks 15 medaljer (8 forskellige medaljevindere), 23 % af Danmarks 175 top-8 point (11 forskellige atleter) og 24 % af Danmarks 62 top-8 point i OL discipliner (5 forskellige atleter). - Københavns Universitet: Ved VM i 2016 vandt student-athletes fra Københavns Universitet 7 % af Danmarks 15 medaljer (2 forskellige medaljevindere), 5 % af Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 5 af 9

8 Danmarks 175 top-8 point (2 forskellige atleter) og 13 % af Danmarks 62 top-8 point i OL discipliner (1 atlet). - Falkonergårdens Gymnasium: Ved VM i 2016 vandt student-athletes fra Falkonergårdens Gymnasium 7 % af Danmarks 15 medaljer (1 medaljevinder), 5 % af Danmarks 175 top-8 point (4 forskellige atleter) og 13 % af Danmarks 62 top-8 point i OL discipliner (1 atlet). Student-athletes havde andel i 13 af de 15 danske medaljer ved VM i danske medaljer blev vundet af mænd, 8 blev vundet af kvinder og 2 blev vundet af mix-hold. Atleter, der ikke var student-athletes (#1 aktive studerende), havde til sammenligning andel i 8 af Danmarks 15 medaljer ved VM i Student-athletes havde desuden andel i 29 af Danmarks 39 top-8 placeringer ved VM i top-8 resultater blev opnået af mænd, 20 blev opnået af kvinder og 5 blev opnået af mixhold. Atleter, der ved VM i 2016 ikke var student-athletes (#1 aktive studerende), havde til sammenligning andel i 22 af Danmarks 39 top-8 placeringer. Student-athletes havde andel i 12 af Danmarks 13 top-8 placeringer i OL discipliner ved VM i danske top-8 resultater i OL discipliner blev opnået af mænd, 6 blev opnået af kvinder og 2 blev opnået af mix-hold. Atleter, der ikke var student-athletes (#1 aktive studerende), havde til sammenligning andel i 7 af Danmarks 13 top-8 placeringer i OL discipliner ved VM i forskellige danske atleter 26 mænd og 14 kvinder vandt mindst 1 VM medalje i forskellige VM medaljevindere i 2016 var student-athletes (63 %) 12 mandlige og 13 kvindelige. 109 forskellige danske atleter 68 mænd og 41 kvinder opnåede mindst én top-8 placering ved VM i forskellige student-athletes 27 mænd og 29 kvinder opnåede mindst én top-8 placering ved VM i forskellige danske atleter 39 mænd og 15 kvinder opnåede mindst én top-8 placering i OL discipliner ved VM i forskellige student-athletes 17 mænd og 11 kvinder opnåede mindst én top-8 placering i OL discipliner ved VM i danske medaljer ved VM i 2016 blev vundet af kvinder, og 6 blev vundet af mænd. 14 kvindelige atleter vandt 60 % af Danmarks VM medaljer i kvindelige studentathletes vandt 52 % af alle Danmarks VM medaljer i 2016, 45 % af Danmarks top-8 point og 56 % af Danmarks top-8 point i OL discipliner ved VM i Samlet medaljesucces hos danske student-athletes ved OL og VM i 2016 I det følgende kombineres resultaterne fra de ovenstående analyser af medaljesucces og top-8 præstationer hos danske student-athletes ved henholdsvis OL og VM i Derved opnås et fuldt overblik over sportslige toppræstationer ved de allervigtigste sportslige mesterskaber i 2016 og den sideløbende karriereadfærd hos de toppræsterende danske atleter. Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 6 af 9

9 OL og VM DK Alle deltagere #1 Aktive studerende #2 Aktive studerende + 2 år #3 Aktive studerende+ videregående alumner Antal medaljer 30 (13 / 17) 18,9 (4,4 / 14,6) 20,9 (5,9 / 15,1) 21,2 (6,2 / 15,1) Andel af medaljer 100 % (41 % / 59 %) 63 % (15 % / 49 %) 70 % (20 % / 50 %) 71 % (21 % / 50 %) Antal top-8 point 313 (137 / 176) 185 (51 / 135) 206 (66 / 140) 206 (62 / 144) - alle discipliner Andel af top-8 point 100 % (44 % / 56 %) 59 % (16 % / 43 %) 66 % (21 % / 45 %) 66 % (20 % / 46 %) alle discipliner Antal top-8 point 200 (90 / 110) 123 (32 / 92) 135 (40 / 95) 136 (39 / 97) OL discipliner Andel af top-8 point OL discipliner 100 % (45 % / 55 %) 62 % (16 % / 46 %) 68 % (20 % / 48 %) 68 % (19 % / 49 %) I 2016 vandt 41 forskellige danske student-athletes 18,9 af Danmarks 30 OL og VM medaljer (63 %), mens 74 forskellige danske student-athletes vandt 185 af Danmarks 313 top-8 point ved OL og VM (59 %), og 48 forskellige danske student-athletes vandt 123 af Danmarks 200 top-8 point i OL discipliner ved OL og VM (62 %). Kvindelige danske atleter vandt 59 % af Danmarks OL og VM medaljer samt 55 % af Danmarks top-8 point i OL discipliner i forskellige kvindelige danske student-athletes vandt 49 % af alle Danmarks 30 OL og VM medaljer i forskellige kvindelige danske studentathletes vandt 46 % af alle Danmarks 200 top-8 point i OL discipliner ved OL og VM i Student-athletes havde i alt andel i 25 af de 30 danske medaljer ved OL og VM i 2016 (83 %). Atleter, der ikke var student-athletes (#1 aktive studerende) i 2016, havde til sammenligning andel i 18 af de 30 danske medaljer ved OL og VM i 2016 (60 %). Student-athletes med andel i de danske OL og VM medaljer i 2016 var hyppigst indskrevet på følgende uddannelsesniveauer: - Lang videregående: Student-athletes fra lange videregående uddannelser vandt i alt 35 % af Danmarks VM og OL medaljer i 2016 (18 forskellige medaljevindere), 32 % af Danmarks top-8 point (32 forskellige atleter) og 27 % af Danmarks top-8 point i OL discipliner (21 forskellige atleter). - Ungdomsuddannelse: Student-athletes fra ungdomsuddannelser vandt ved VM og OL i 2016 i alt 14 % af Danmarks medaljer (6 forskellige medaljevindere), 15 % af Danmarks top-8 point (21 forskellige atleter( og 16 % af Danmarks top-8 point i OL discipliner (10 forskellige atleter). Uddannelsesinstitutioner med hyppigst forekomst af studerende med andel i de danske OL og VM medaljer i 2016 var: - Aarhus Universitet: 22 % af Danmarks 30 medaljer (10 forskellige medaljevindere), 18 % af Danmarks 313 top-8 point (12 forskellige atleter) og 15 % af Danmarks 200 top-8 point i OL discipliner (6 forskellige atleter) ved OL og VM i 2016 blev vundet af studentathletes fra Aarhus Universitet. - Falkonergaardens Gymnasium: 8 % af Danmarks 30 medaljer (2 forskellige medaljevindere), 7 % af Danmarks 313 top-8 point (5 forskellige atleter) og 11 % af Danmarks 200 top-8 point i OL discipliner (2 forskellige atleter) ved OL og VM i 2016 blev vundet af student-athletes fra Falkonergårdens Gymnasium. - Københavns Universitet: 7 % af Danmarks 30 medaljer (4 forskellige medaljevindere), 5 % af Danmarks 313 top-8 point (4 forskellige atleter) og 7 % af Danmarks 200 top-8 Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 7 af 9

10 point i OL discipliner (3 forskellige atleter) ved OL og VM i 2016 blev vundet af studentathletes fra Københavns Universitet. Der var student-athletes blandt medaljevinderne i 12 af de 13 forskellige sportsgrene, som Danmark vandt medalje i ved OL eller VM i De sportsgrene, som vandt flest medaljer (og top-8 point) i 2016 var: - Cykling: 6 medaljer (8 forskellige medaljevindere heraf 4 student-athletes), 49 top-8 point og 49 top-8 point i OL discipliner (fra 8 forskellige atleter heraf 4 studentathletes). - Sejlsport: 5 medaljer (7 forskellige medaljevindere heraf 5 student-athletes), 44 top-8 point og 44 top-8 point i OL discipliner (fra 11 forskellige atleter heraf 9 studentathletes). - Svømning: 4 medaljer (6 forskellige medaljevindere heraf 5 student-athletes), 67 top- 8 point (fra 15 forskellige atleter heraf 12 student-athletes) og 26 top-8 point i OL discipliner (fra 6 forskellige atleter heraf 5 student-athletes). - Badminton: 4 medaljer (19 forskellige medaljevindere heraf 6 student-athletes) 25 top-8 point (fra 19 forskellige atleter heraf 6 student-athletes) og 13 top-8 point i OL discipliner (fra 3 forskellige atleter heraf 1 student-athlete). - Orienteringsløb: 3 medaljer (6 medaljevindere heraf 6 student-athletes) og 27 top-8 point. - Roning: 3 medaljer (8 forskellige medaljevindere heraf 4 student-athletes), 20 top-8 point (fra 8 forskellige atleter heraf 4 student-athletes) og 13 top-8 point i OL discipliner (fra 6 forskellige atleter heraf 3 student-athletes). 39 af de 73 forskellige danske atleter, som vandt mindst én OL eller VM medalje i 2016, var student-athletes (53 %). 5. Konklusion I forhold til medaljesucces hos danske student-athletes viser undersøgelserne, at studerende har haft indflydelse på 25 ud af de 30 danske OL og VM medaljer i Undersøgelsen har fordelt team-medaljer ligeligt mellem teamets deltagere, og derved fremgår det, at danske student-athletes vandt 63 % af Danmarks OL og VM medaljer i Tæt ved to ud af tre danske OL og VM medaljer i 2016 kan således isoleret set tilskrives indsatsen fra studentathletes. Dermed bekræfter undersøgelsen også de internationale opgørelser på samme område. I indledningen fremgår det, at undersøgelsen ikke ønsker at antyde en kausal sammenhæng mellem uddannelse og sportslige præstationer altså at flere student-athletes i dansk elitesport vil have direkte og positiv indflydelse på de sportslige topresultater. Undersøgelsens resultater kaster i stedet lys på, at de atleter på topniveau, som selv har valgt at uddanne sig sideløbende med sporten, i 2016 har præsteret relativt bedre sportsligt ved OL og VM, end de atleter, som ikke var student-athletes. Undersøgelsens resultater indikerer i denne forstand tydeligt, at de danske atleter, der skal præstere under en dual career med uddannelse ved siden af sporten, vinder relativt flere medaljer ved OL og VM end den del af delegationen, som ikke er under sideløbende uddannelse. Dermed antyder undersøgelsen også, at den den danske model, hvor ambitionen om flere danske medaljer skal ske i kombination med en supplerende ambition om Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 8 af 9

11 udvikling af hele sportsmennesker, i 2016 ikke har ført til dårligere sportslige præstationer. Undersøgelsen kan således ikke støtte en sportslig oplevelse af uddannelse ved siden af elitesport som et forstyrrende element i udviklingen af sportslige toppræstationer for de danske atleter, som har kvalificeret sig til OL eller vundet medalje ved OL eller VM i Det er desuden værd at bemærke, at det især er de kvindelige student-athletes, der vinder medaljer og top-8 point for Danmark i Kvindelige student-athletes vandt 49 % af alle danske VM og OL medaljer i 2016 og desuden 46 % af alle danske top-8 point i OL discipliner ved VM og OL i Ved OL i 2016 skulle der mere end 11 mandlige danske deltagere til en dansk medalje, men mindre end 4 kvindelige student-athletes til en dansk medalje. Mandlige student-athletes præsterer ved OL i 2016 på niveau eller lidt bedre end ikke studerende mandlige atleter. Dermed kan det samlet set understreges, at kvindelige danske studentathletes aktuelt præsterer særdeles godt. 6. Next step Ambitionen bag udgivelsen af denne undersøgelsesrapport handler om at åbne diskussionen om nuancerne i udfordringerne og potentialerne ved dual careers hos danske elitesportsudøvere med udgangspunkt i virkeligheden. Om undersøgelsens resultater peger på en generel tendens til relativt større medaljesucces hos de elitesportsudøvere, der vælger at uddanne sig ved siden af sporten, eller om 2016 er et usædvanligt år, kræver selvsagt flere undersøgelser og løbende opfølgning. Udover at resultaterne på nuværende tidspunkt kun er gyldige for sportslige toppræstationer i 2016, så er 29 medaljer heller ikke noget stort datagrundlag, hvilket medfører en øget risiko for tilfældigheder. Det kunne tale for en udvidet undersøgelse med en længere tidsperiode samt et større medaljegrundlag fx som en komparativ undersøgelse med flere most similar lande med involvering af resten af Skandinavien. Der rejser sig desuden en række afledte spørgsmål i kølvandet på undersøgelsen. Eksempelvis kønsforskellen, men også forskelle i uddannelsestyper, -retninger og institutioner samt forskelle mellem sportsgrene (alder, krav og kultur) og samlet dagligt miljø (byer, transport og boligforhold) kan studeres yderligere med henblik på at finde bedre svar på, hvilke nuancer der begrænser eller muliggør udviklingen af flere dobbelte karriereforløb hos danske elitesportsudøvere. Med andre ord antyder undersøgelsen (og internationale undersøgelser) en klar sammenhæng mellem dual career og relativt bedre sportslige (samt akademiske) præstationer, men hvis sammenhængen ikke er kausal hvad er det så for en sammenhæng? Det er et hovedspørgsmål for de næste undersøgelser af præstationer hos student-athletes. Svaret kan muligvis både hjælpe Danmark til flere medaljer og sikre, at færre elitesportsudøvere afslutter den sportslige karriere uden at have indledt en erhvervskarriere eller i det mindste de konkrete forberedelser hertil. Undersøgelsen er gennemført af Jens Bundgaard, Aarhus Universitet. Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Side 9 af 9

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

DANSKE ELITE- RESULTATER 2014

DANSKE ELITE- RESULTATER 2014 DANSKE ELITE- RESULTATER 2014 Danmark fastholder historisk høj konkurrenceevne i international elitesport Rasmus K. Storm & Klaus Nielsen Notat / Juni 2015 Titel Danske eliteresultater 2014: Danmark fastholder

Læs mere

Team Danmark. elitesport OG

Team Danmark. elitesport OG Team Danmark elitesport OG UNGDOMSUDDANNELSE 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere? Er svaret

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

ELITESPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG UDDANNELSE UDDANNELSESSEMINAR I DBU, TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2014 ELITESPORT OG UDDANNELSE - PRÆSTATIONER AF JENS BUNDGAARD, AU ELITESPORT HVORFOR UDDANNELSE? Felix Magath om at råde Julian Draxler til at droppe

Læs mere

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur 1 Drømmen om det ultimative sted at dyrke eliteidræt. Et sted hvor man kan stå op om morgenen, cykle eller gå til træning sammen med andre elitesportsudøvere på max 10 min Et sted hvor man efter dagens

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier

Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier Uddannelsesseminar 26.11.2015 Martin Treumer Gregersen, ekstern lektor Sektion for Idræt, Aarhus

Læs mere

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 195 Bilag 1 Offentligt 26. april 2017 J.nr. 2017-687. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Det internationale medaljekapløb. Dansk idræt i international sammenhæng

Det internationale medaljekapløb. Dansk idræt i international sammenhæng Det internationale medaljekapløb. Dansk idræt i international sammenhæng Idrættens analyseinstituts konference: Idrættens største udfordringer III 4. 5. september 2013 Klaus Nielsen Birkbeck, University

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Deltagende hold, der sidder over i en kamprunde, kan benytte overskydende baner til træning efter aftale med den turneringsansvarlige.

Deltagende hold, der sidder over i en kamprunde, kan benytte overskydende baner til træning efter aftale med den turneringsansvarlige. Spillesystem Generelt Alle kampe spilles over 10 ender, plus eventuelle ekstra ender. DM Mixed, DM i mixed doubles og senior DM spilles over 8 ender. Der gives 1 point for en vunden kamp og 0 point for

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark #AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark 2 #AllForRio OL-MÅLSÆTNING PÅ 10 MEDALJER DIF og Team Danmark er nået frem til en foreløbig fælles medaljemålsætning for OL i Rio på 10 medaljer. Ikke siden

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Notat om dispensation fra AU s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale studietider

Notat om dispensation fra AU s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale studietider Modtager(e): AU Uddannelse Notat Notat om dispensation fra AU s interne regler om prøver, studieaktivitet samt maksimale studietider Indledning Studiefremdriftsreformens skærpede krav til de studerendes

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur HareTris elitestruktur 1 Baggrund HareTri har valgt at definere en ny elitestruktur, som forsøger at tilgodese alle, som er aktive for klubben såvel sportsligt som socialt. Reglerne skal være synlige for

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby Onsdag den 15. juni 2016 AGENDA Generelt om NTC, herunder samarbejdet med Team Danmark, Københavns Kommune og øvrige partnere v/lars Green Bach, sportschef International

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET FÅ EN VINDER PÅ HOLDET BLIV TEAM DANMARK PRAKTIKPARTNER Dansk eliteidræt har brug for virksomheder, der vil ansætte eliteatleter. Du får en vinder på holdet, adgang til at bruge Team Danmarks praktikpartnerlogo

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2009/2010

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2009/2010 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2009/2010 0.2.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

FÅ TID TIL DIN SPORT

FÅ TID TIL DIN SPORT FÅ TID TIL DIN SPORT MED EN ERHVERVS- UDDANNELSE KOMBINER ELITESPORT MED EN ERHVERVSUDDANNELSE Ny forsøgsordning sikrer mere fleksible rammer for, at du kan realisere dine sportslige mål, samtidig med

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Benjamin Boeskov Gabrielsen 2730 Herlev Atletik - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/benjamin-boeskov-gabrielsen

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Årsager til frafald på Roskilde Universitets kandidatuddannelser

Årsager til frafald på Roskilde Universitets kandidatuddannelser Årsager til frafald på Roskilde Universitets kandidatuddannelser Resume Roskilde Universitet er i gang med en uddannelsesreform, der udmønter sig i en ny sammenhængende struktur for bacheloruddannelserne

Læs mere

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert 1 07-02-2014 mini-seminar om talentudvikling indenfor elitesport Talentudvikling

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere