Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent"

Transkript

1 Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre

2 Indhold 1. Indledning Generelle overvejelser Arbejde i stedet for familiesammenføring Øvrige regler for kvalificeret arbejdskraftindvandring Mere effektiv håndtering af udlændingesager Familiesammenføring Permanent ophold Statsborgerskab Dispensationssager i folketingsudvalg Omgåelsestilfælde Forholdet til internationale konventioner Økonomi

3 1. Indledning Danmarks daværende ambassadør til Bangladesh havde engang møde med landets premierminister. Hun spurgte henkastet, om ikke Danmark kunne tage imod 10 millioner mennesker fra Bangladesh, da hun havde 150 millioner at give af, og det forekom hende at være vel mange. Til det svarede den danske ambassadør: I givet fald vil Danmark ophøre med at være Danmark, og De, fru Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark. Citat fra Venstres Principprogram premierminister, vil såmænd ikke mærke den fjerneste forskel. Det er sagens kerne, og svaret på, hvorfor Venstre mener, Danmark skal have en udlændingepolitik. For at sikre, at Danmark bliver ved at være Danmark forstået i bredeste forstand. Venstre ønsker et åbent Danmark, for dem, der vil udvikle og styrke og kan bidrage til Danmark. Og et hermetisk lukket land, for dem, der ikke vil. Der er rigeligt andre steder i verden, der ikke er danske. Der er kun et Danmark. At begrebet dansk kultur til gengæld skal forstås i hele sin bredde, og at dansk kultur også får mere spændvidde af påvirkning udefra, er også en naturlig erkendelse. Kun med den erkendelse får vi også den dynamiske udvikling af Danmark, der er Venstres ønske. I Venstre er vi positive overfor globaliseringen. Det, der kunne synes som en konflikt, er for os en naturlig udvikling, men selvfølgelig indeholder den udfordringer. At vi modtager impulser udefra er ingenlunde nyt i en kultur, der altid har været over hele verden, og med H.C. Andersens ord har genlydt af dansk sang og mejselslag. Vi ønsker derfor at værne om Danmark. Men vi ønsker også, at det værn skal byde mennesker velkomne, som vil være med til at fastholde og udvikle Danmark som et af verdens bedste og rigeste lande. Ideelt set ønsker Venstre derfor en udlændingepolitik, der bæres af to principper: Venstre ønsker at gøre det så nemt som muligt for så mange som muligt, som det er uproblematisk at integrere, og som samtidig kan og vil bidrage til udviklingen, at komme til Danmark, bo, arbejde og bidrage. Venstre ønsker en stram og konsekvent udlændingepolitik, der er effektiv i forhold udlændinge, der ikke vil bidrage til det danske samfund og respektere grundlæggende danske værdier, som tros- og ytringsfrihed og ligeværd mellem kønnene. Vores tanke er at etablere en udlændingelovgivning, hvor mennesker fra lande, med hvem vi har en dokumenterbar kulturel forbundenhed og tilknytning, får den nemmest tænkelige adgang til at komme hertil. Det vil bl.a. betyde nem adgang for borgere fra en række lande så som USA, Canada, New Zealand, Australien, Israel m.fl., hvor sandsynligheden for en vellykket integration på både arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt er stor. Det vil udelukke nogen. Også mennesker, der ville kunne bidrage til Danmarks udvikling. Højtuddannede ingeniører fra den tredje verden eller læger, f.eks. En ny udlændingelov er nødt til at tage højde for, at sådanne mennesker også skal have en chance for at dokumentere evnen til at kunne bidrage. 3

4 Det er Venstre grundholdning, at udlændinge skal yde fra første dag, og først kunne nyde sociale ydelser, når man har bidraget. Der skal sikres et socialt system, hvor ydelser, i det omfang det er muligt, forbeholdes danske statsborgere og udlændinge med permanent ophold. Desuden bør den eksisterende mulighed for at udvise udlændinge, der ikke kan klare sig selv udnyttes i højere grad. Det afgørende for de friere indrejseregler er kravet om selvstændighed og virkelyst at man kan klare sig selv og bidrager. Kan man ikke det, er betingelsen for ophold som udgangspunkt ophørt. I en række sammenhænge må EU-borgere regnes som danske statsborgere, ligesom der gælder særlige regler for flygtninge, som Venstre ikke ønsker at ændre. Det ligger samtidig i tråd med Venstres ønske om, at en af betingelserne for at erhverve dansk statsborgerskab er og skal være længerevarende selvforsørgelse. 4

5 2. Generelle overvejelser Venstres udlændingepolitik hviler på ovenstående værdipolitiske grundlag og har til formål at sikre en udlændingelovgivning, som åbner Danmark mere, for dem der kan og vil, men samtidig lukker Danmark mere, for dem der ikke vil. Dog er det også vigtigt at tage højde for, at når der laves firkantede regler, kommer mennesker en gang i mellem urimeligt og utilsigtet i klemme. Derfor er det vigtigt at skabe rum for at tage særlige hensyn i særlige situationer. Konkret foreslår Venstre en udlændingepolitik med tre hovedelementer: 1) Indførsel af en særlig privilegeret og ubesværet adgang til at arbejde i Danmark for mennesker fra udvalgte lande, som erfaringsmæssigt er lette at integrere. 2) Strammere krav til udlændinge, der ikke er umiddelbart integrationsegnede. Og lettere krav til dem, hvor det ikke vil være noget problem. 3) Fornuften tilbage i administrationen. Indførsel af en dispensationsbeføjelse ift. udlændingelovgivningen, som i helt særlige tilfælde kan anvendes ved at den ansvarlige minister indstiller til et udvalg, at der skal ske en praksisændring. 5

6 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring Baggrund Flere og flere danske statsborgere rejser ud i verden for at studere eller arbejde. Og i takt med at verden via globaliseringen, mentalt såvel som fysisk, bliver mindre og mindre, sker det for flere og flere, at de finder kærligheden udenfor Danmarks grænser. Venstre anerkender og ønsker at værne om retten til familieliv, men vores unikke velfærdssamfund og kultur nødvendiggør, at vi stiller krav til de familier, der ønsker at leve som familie i Danmark. Derfor er der bred politisk enighed om at stille krav til familiesammenføring. Spørgsmålet er, hvilke krav der skal stilles. Danmark vil også i fremtiden have brug for udenlandsk arbejdskraft, hvis vi skal opretholde vores velfærdssamfund. Allerede i dag er danske virksomheder på flere områder afhængig af adgang til kvalificeret arbejdskraft den adgang skal være lettere, men det er nødvendigt at stille krav. Den nuværende regering synes, at der skal stilles færre krav til personer, der vil familiesammenføres. Derfor har regeringen afskaffet VK-regeringens pointsystem, lempet tilknytningskravet og nedsat beløbet for den økonomiske sikkerhedsstillelse. Regeringens lempelser har betydet en eksplosion i antallet af både ansøgninger og tilladelser. I 2011 var der ansøgninger, mens der i 2012 var ansøgninger. Og mens fik tilladelse til familiesammenføring i er det tal steget til i Det er en stigning på over 60 pct. For Venstre er det centralt, at de krav, vi stiller, forhindrer, at mennesker familiesammenføres ind i ghettoer. De skal med andre ord modvirke dannelsen af parallelsamfund i vores land. Regeringens lempelser af familiesammenføringsreglerne har desværre haft den modsatte virkning og har været med til at forstærke problemet med ghettodannelser. VK-regeringens pointsystem var grundlæggende fornuftigt, og grundidéen om at stille krav, der understøtter integration, ønsker Venstre at videreføre. Men som med alle systemer kan reglerne ramme utilsigtet. Arbejde og studie skal være den primære indgang til det danske samfund. Venstre finder det naturligt, at en udlænding, der f.eks. ønsker at leve sammen med sin ægtefælle i Danmark, i første omgang prøver at komme til Danmark på en måde, der i sig selv vil være et bidrag til det danske samfund. En udlænding, der enten arbejder eller studerer, har de bedste forudsætninger for et liv i Danmark. Antallet af arbejdstilladelser skal følge konjunkturerne, således at antallet kan øges i tider med lav arbejdsløshed og mindskes i tider med høj arbejdsløshed. Der skal fortsat være mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk indfødsret. Grundideen Konkret ønsker Venstre at udvide den succesfulde beløbsordning, hvor udlændinge, som er tilbudt arbejde med høj løn, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter. Ordningen forudsætter allerede i dag selvforsørgelse, og de personer, der benytter ordningen, bidrager til det danske samfund og vores samfundsøkonomi. 6

7 Venstre foreslår at skabe en beløbsordning i to niveauer. 1) En ændring af den nuværende beløbsordning. Venstre foreslår, at grænsen forhøjes fra de nuværende kr. om året i løn til kr. Beløbet blev senest ændret i 2008 og ville i dag udgøre , hvis beløbet var blevet satsreguleret. Beløbet skal fremover årligt satsreguleres. 2) En årlig kvote med særlig lempelig adgang for mennesker fra lande, der har en økonomisk, kulturel og social udvikling, der minder om vores, for hvem det vil være relativt let og hurtigt at integrere sig i Danmark, lære sproget og forstå vores samfund. Der er tale om lande, hvor sandsynligheden for misbrug af ordningen er minimal. Kravet for at få en arbejdstilladelse fra disse lande er, at man får et tilbud om et job til minimum kr. i løn om året. Det svarer omtrent til en overenskomstmæssig mindsteløn for en butiksmedarbejder. 1 Kvoten skal følge konjunkturerne. Hvis man tilbydes et job til minimum kr. om året i løn, er man ikke omfattet af den antalsmæssige begrænsning. Lande med særligt lempelig adgang De lande, som Venstre ønsker omfattet af den særligt lempelige ordning, er først og fremmest lande, der har en økonomisk, kulturel og social udvikling, der minder om vores, og hvor der derfor er en formodning for, at de pågældende relativt let og hurtigt kan integreres i Danmark. Venstres udgangspunkt for hvilke lande, der skal være omfattet af den særligt lempelige adgang, vil være en kombination af de højest placerede lande på FN s Human Development Index og listen over visumfrie lande. HUMAN DEVELOPMENT INDEX OG VISUMFRIHED FN udarbejder et Human Development Index, der ranglister verdens lande. Hvis et land tilhører den højeste rang (meget højt) er det en indikation af, at landet generelt er højtudviklet, at befolkningen er veluddannet og har en god levestandard. Der er i øjeblikket 47 lande, der har et meget højt HDI. Det er bl.a. alle vesteuropæiske lande, Australien, USA, Japan, Sydkorea m.v. EU fastsætter regler for visumpligt og visumfrihed. Hvis borgerne fra et land nyder visumfrihed, er det en indikation af, at der er en lille risiko for, at at borgere fra det pågældende land vil misbruge et ophold i Danmark ved enten at opholde sig her ulovligt eller søge om asyl. Det er desuden let at hjemsende borgere fra det pågældende land, hvis de alligevel skulle bryde reglerne for deres ophold. 1 HK: Butiksoverenkomsten med Dansk Erhverv

8 Det vil betyde, at borgere fra Andorra, Argentina, Australien, Barbados, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Israel, Japan, New Zealand, Schweiz, Seychellerne, Singapore, Sydkorea, USA som udgangspunkt vil få adgang til Danmark på de lempelige betingelser. Dertil vil borgere fra de øvrige EU-lande og Norden i kraft af allerede eksisterende aftaler fortsat have lempelig adgang til det danske danske arbejdsmarked. Samlet vil det betyde, at Danmark i fremtiden bliver et særdeles åbent land for dem, der kan og vil arbejde. KORT OVER LANDE MED SÆRLIGT LEMPELIG ADGANG TIL DANMARK Selvforsørgelseskrav For arbejdstagere fra lande uden for EU/Norden gælder et krav om selvforsøgelse. Opholdstilladelsen gælder kun, så længe den pågældende har et arbejde. Hvis man mister sit arbejde, så mister man automatisk også sin arbejds- og opholdstilladelse. Venstre mener, at det skal være lovligt at opholde sig yderligere 6 måneder i Danmark, hvor man kan forsøge at finde ny beskæftigelse forudsat, at man forsørger sig selv i perioden. Dokumentationskrav Præcis som i dag med beløbsordningen skal man kunne fremvise en ansættelseskontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår. Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Sundhedsstyrelsen. Der skal desuden være en løbende kontrol med, at den pågældende fortsat modtager løn på et niveau, der giver adgang til arbejds- og opholdstilladelse. Det kan ske gennem jævnlige træk fra SKATs systemer. Ret til at medtage ægtefælle og familie I dag har man under beløbsordningen ret til at medbringe sin ægtefælles og sine børn, forudsat at man kan forsørge dem. Denne mulighed foreslås fastholdt. Det skal dog ikke gælde for udlændinge, der får opholdstilladelse i medfør af den særligt lave beløbsordning, Ægtefællen vil selv have mulighed for at få arbejds- og opholdstilladelse, hvis vedkommende finder beskæftigelse over beløbsgrænsen. Hvis begge 8

9 forældre kommer hertil i medfør af den særligt lave beløbsordning, har de ret til komme hertil med deres børn. Varighed Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt (dvs. en ansættelseskontrakt uden fast ophørsdato), vil man normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Herefter kan man søge om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen, hvis man fortsat er i samme job. Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har søgt om forlængelse, og man stadig er ansat i det samme job på samme vilkår, som da man fik den oprindelige opholdstilladelse, har man ret til at blive i Danmark og fortsætte i sit job, mens ansøgningen behandles. Opholdstilladelsen kan godt forlænges, selvom beløbsgrænsen senere hæves, hvorefter ens årlige indtægt kommer til at ligge under grænsen, så længe man er i samme ansættelsesforhold. Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset (midlertidig) ansættelseskontrakt, vil opholdstilladelsen have samme varighed som ansættelseskontrakten plus 6 måneder. Det skyldes, at man får 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge job, når ansættelseskontrakten udløber. I jobsøgningsperioden har man ikke ret til at arbejde. Hvis man finder et nyt job, skal man ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse senest samtidigt med, at man begynder på sit nye job. Den nye beløbsordnings sammenhæng med familiesammenføringsreglerne Den naturlige vej til Danmark skal i første omgang gå over enten arbejde eller studie. Det betyder også, at en udlænding, der problemfrit har opholdt sig i Danmark på en arbejds- eller studietilladelse, efterfølgende skal have lettere adgang til at blive familiesammenført. Derfor skal udlændinge, der har været i Danmark for at arbejde eller studere i en længere periode, som udgangspunkt underlægges de lempelige betingelser, der stilles til udlændinge, der vurderes til at være integrationsegnede. 9

10 4. Øvrige regler for kvalificeret arbejdskraftindvandring Studie i Danmark skal give ret til længere opholdstilladelse Undersøgelser viser, at personer, der har studeret i et land, har større chance for at få job end personer, der kommer til udefra via fx greencard. Udenlandske studerende får lov til at blive her en periode efter endt uddannelse. Vi foreslår 1½ år mod de i dag gældende seks måneder. Såfremt den pågældende i løbet af perioden får fast arbejde i Danmark, skal der kunne søges om yderligere forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen i medfør af den særligt lave beløbsgrænse på kr. Afskaf positivlisten og greencard Sidste år kom kun omkring hundrede personer hertil via positivlisten. Og størstedelen af dem, der kommer til Danmark på Greencardordingen, arbejder som lavtlønnede og ikke højt kvalificeret arbejdskraft, som ordningen ellers var tiltænkt. Vi ønsker derfor at afskaffe begge ordninger og i stedet fokusere på beløbsordningen. Styrk modtagelsen af udenlandske medarbejdere Modtagelse af arbejdskraftindvandrernes familier skal prioriteres højere end i dag, da et væsentligt problem er, at mange udenlandske familier har svært ved at falde til i Danmark. Samtidig kan bureaukratiet virke overvældende. Der skal derfor sikres mindre papirarbejde for den enkelte udlænding, langt hurtigere sagsbehandlingstider, bedre forhold for internationale skoler, danske mentorprogrammer mv. Det vil også medføre større åbenhed. Det skal ske gennem en øget dialog med erhvervslivet og de udenlandske medarbejdere, så regelforenklinger sker der, hvor de største byrder opleves. Desuden afsættes en pulje på 10 mio. kr., der skal anvendes til at styrke myndighedernes samarbejde på området. Kommunerne skal kunne oprette internationale skoler Mange udlændinge, der kommer hertil for at arbejde, oplever i dag, at det er vanskeligt at finde eller betale en international skole tæt på bopælen. Det foreslås derfor at give bedre mulighed for etablering af engelsksprogede spor på flere folkeskoler, da det giver den bedste mulighed for integration af familierne og holder udgiften nede for familierne. Øget serviceniveau hos myndighederne Der skal etableres en task force bemandet med engelskkyndige medabejdere, som er parate og klædt på til at kunne rådgive udenlandske arbejdstagere og virksomheder, som ønsker at etablere sig i Danmark. Der skal desuden udarbejdes how to -guider, der kan hjælpe den enkelte med at forstå skatteregler m.v. Udbetaling Danmark bør ligeledes offentliggøre afgørelser på deres hjemmeside, så virksomheder og borgere har bedre mulighed for at danne sig overblik over praksis. Øget anerkendelse af udenlandske uddannelser Venstre ønsker at gøre det attraktivt for højtuddannet arbejdskraft at komme til Danmark og arbejde. I dag oplever flere imidlertid, at deres uddannelse slet ikke anerkendes, og de kan derfor ikke arbejde på områder, hvor der kræves en autorisation. Venstre ønsker derfor, at udenlandske uddannelser i højere grad anerkendes - helt eller delvist. Det vil medføre, at et udenlandsk eksamensbevis i større omfang end i dag direkte skal kunne erstatte et tilsvarende dansk eksamensbevis. I en del tilfælde vil det dog kræve, at arbejdstageren består en prøve for at dokumentere, at vedkommende har de reelle kvalifikationer, der svarer til den danske uddannelse. I andre tilfælde vil det kun være en del af den udenlandske uddannelse, der vil kunne meritoverføres. Også her vil meritoverførslen kunne gøres afhængig af en bestået prøve. 10

11 Øget retssikkerhed for danske virksomheder I dag kan udlændinge få skattekort, selvom de ikke har ret til at arbejde i Danmark. Det skaber en usikker situation for virksomheder, der gerne vil overholde reglerne, at de ikke som en selvfølge kan gå ud fra, at et skattekort er et bevis på, at den pågældende udlænding har ret til at arbejde. Venstre foreslår, at et skattekort fremover kun skal kunne udstedes til udlændinge med lovligt ophold i Danmark, og at skattekortet automatisk inddrages, hvis en opholds- og arbejdstilladelse inddrages. Det vil skabe større retssikkerhed for danske virksomheder. 11

12 5. Mere effektiv håndtering af udlændingesager Hurtig sagsbehandling Sagsbehandlingstiden ved asyl skal være så kort som mulig. Målet har været 4 måneder i første instans udlændingestyrelsen og 6 måneder i 2. instans - Flygtningenævnet. Med det massive pres på Danmarks grænser, der har ført til en fordobling af antallet af asylansøgere i 2013 mod året før, skrider sagsbehandlingstiderne dag for dag. Det medfører meget store indkvarteringsudgifter og unødig usikkerhed for asylansøgerne. Hvis man er flygtning, skal man anerkendes hurtigst muligt; hvis man er afvist, skal man udsendes hurtigst muligt. Venstre foreslår derfor, at asylsagsprocessen speedes yderligere op, således at en normal asylsag som udgangspunkt er afgjort efter 3 måneder. Herefter skal en asylansøger enten anerkendes og integreres eller afvises og udsendes. Det foreslås yderligere, at sagsbehandlingstiden for den særligt hastende åbenbart grundløse procedure, reduceres til 48 timer. Det vil sende et klart og tydeligt signal om, at Danmark ikke ønsker, at vores asylsystem misbruges. Kriminelle asylansøgeres ansøgninger skal straks-behandles Vi har igennem den seneste tid set flere og flere eksempler på, at nogle asylansøgere begår alvorlig kriminalitet, f.eks. narkokriminalitet, mens de venter på, at deres asylsag afgøres. Tæt ved hver femte asylansøger er sigtet for at begå kriminalitet. En asylsags behandling kan ikke afbrydes, og der kan ikke ske udvisning, mens behandlingen af en asylsag pågår. Men ventetiden på svar på ansøgningen må og skal ikke være en undskyldning for at begå alvorlig kriminalitet. Derfor foreslår Venstre en hasteprocedure for sådanne sager, som i domstolssystemet skal ligestilles med hasteproceduren for voldssager. I Udlændingeservice skal sagerne behandles særligt hurtigt ud fra en afvejning af risikoen for, at der bliver begået yderligere kriminalitet, imens der ventes på en afgørelse. Hvis den pågældende afvises, skal vedkommende straks udsendes, og hvis den pågældende anerkendes som flygtning, skal vedkommende indgå i et særligt integrationsforløb for kriminelle asylansøgere, som nøje skal overvåges af politi og de sociale myndigheder. Begrænsning af humanitær opholdstilladelse Der er fortsat et massivt pres på ansøgninger om humanitær opholdstilladelse. Der er i øjeblikket en stor sagspukkel, og sagsbehandlingstider på flere år er ikke unormalt. Gennemsnittet for sagsbehandlingen har i 2014 været over 100 dage. Sagsbehandlingen skal speedes op, og det skal være sværere at ansøge. I dag foregår ansøgning om humanitær opholdstilladelse blot ved at sætte et kryds i et skema. Det foreslås, at selve ansøgningen om humanitær opholdstilladelse skal ske i form af en selvstændig ansøgning, og der skal betales et gebyr på 500 kr. der refunderes, hvis man får humanitær opholdstilladelse. Der skal være mulighed for bortfald af gebyret i ganske særlige tilfælde. Sagsbehandlingstiden vil kunne mindskes, hvis der i forbindelse med den almindelige ansøgning om at opnå flygtningestatus angives den pågældendes helbredsstatus. Dermed vil man hurtigt kunne afgøre de yderligere sager om humanitær opholdstilladelse o.lign., da der ikke først skal laves en ny undersøgelse af dette spørgsmål. Der bør ligeledes ansættes lægefaglige konsulenter i ministeriet. Der kan dog fortsat være behov for en lægeerklæring, da helbredsoplysningerne kan være forældede. 12

13 Det foreslås, at man højst kan søge om genoptagelse to gange. Det forsinker ofte afgørelsen betydeligt, at der skal indhentes sundhedsfaglige oplysninger i udlandet via Danmarks ambassader. Til løsning af dette foreslås det, at omrejsende udlændingeattacheer (se nedenfor), får ansvaret for at indhente disse oplysninger. Effektiv og konsekvent udsendelse På trods af forskellige regeringers tiltag er der mange afviste asylansøgere i Danmark mange af dem udsendelseshindrede asylansøgere. Det er uacceptabelt, bl.a. fordi en del begår ganske alvorlig kriminalitet, mens de ikke kan udvises af Danmark. Samtidig har samfundet betydelige udgifter til underhold og indkvartering - en asylansøger koster kr om året. Afviste asylsøgere skal udsendes senest 7 dage efter, at deres udrejsefrist udløber Ifølge Justitsministeriet var der i sommeren 2013 ca afviste asylansøgere i aktuel udsendelsesposition, hvilket er mere end tre gange så mange som i Langt hovedparten af disse afviste asylansøgere vil ikke medvirke til deres udsendelse, og det betyder, at udsendelsen ofte tager meget lang tid. Det er utilfredsstillende, og Venstre vil derfor stramme udsendelsesprocedurerne. Vi er netop nu i gang med at opruste lovgivningen vedrørende udsendelse af afviste asylsøgere på EU-plan. Venstres indstilling til den nye lovgivning er, at Rigspolitiet skal forpligtes til, hvor det er muligt, at udsende afviste asylsøgere senest 7 dage efter, at deres udrejsefrist er udløbet. Rigspolitiet skal i højere grad kunne dokumentere, at asylansøgere er udrejst Rigspolitiets tal viser også, at 367 asylsøgere rejste ud i 2011 men i over halvdelen af tilfældene er der alene tale om, at det skønnes, at de er udrejst. Dermed har vi ingen sikkerhed for, at de rent faktisk er udrejst. Det er en af årsagerne til, at asyleksperter vurderer, at der lever asylsøgere illegalt i Danmark. Afviste asylsøgere skal sendes hjem de skal ikke bo ulovligt i Danmark under kummerlige forhold i et land, hvor de ikke har nogen fremtid. Opklaringsenhed skal afdække menneskesmuglermønstre VK-regeringen strammede lovgivningen, så langt færre opnåede asyl, mens den nuværende regering har gjort det mere atraktivt at søge asyl i Danmark. Lovgivningen skal indrettes således, at alle, der er berettiget, får asyl, samtidig med at alle, der ikke reelt er flygtninge, sendes hjem. På trods af en stram lovgivning, kan vi imidlertid se, at menneskesmuglere stadig har held til at smugle mennesker til Danmark, som ikke reelt er flygtninge. Derfor skal vi have stoppet ruterne, før asylansøgerne kommer til Danmark og koster en masse penge i sagsbehandling og indkvartering. Venstre vil derfor nedsætte en opklaringsenhed, der skal afdække menneskesmuglermønstre, så vi kan forebygge menneskesmugleres spekulation i det danske asylsystem. Opret udlændingeattacheer Der er store problemer med at få nogle lande til at modtage deres egne statsborgere, som er afviste asylansøgere. Landene er folkeretligt forpligtet til det, men respekterer ikke deres forpligtelser. Danmark bør aktivt søge at indgå bilaterale aftaler med de lande, der nægter eller er tilbageholdende overfor at modtage afviste asylansøgere. Særligt bør der være fokus på at lave aftaler om, at landene modtager kriminelle afviste asylansøgere. I dag varetager Udenrigsministeriet opgaven med at forhandle aftaler på plads. Det er en opgave, som er lavt prioriteret, og som vil blive endnu sværere for tjenesten at varetage fremover som følge af 13

14 regeringens yderligere besparelser på udenrigstjenesten. I en række af de lande, hvor vi har store udfordringer udsendelsesmæssigt, f.eks. Irak, er Danmark ikke tilstede med udsendte diplomater. Der bør derfor oprettes særlige omrejsende udlændingeattachéer udsendt af Justitsministeriet, som får til opgave i samarbejde med Udenrigsministeriet at forhandle hjemsendelsesaftaler på plads og koordinere den indsats, der foregår på ambassaderne ift. effektiv udsendelse. De vil ligeledes kunne assistere med at indsamle de nødvendige sundhedsfaglige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med en ansøgning om humanitær opholdtilladelse. Udgifter til 1 attaché på en dansk ambassade i Mellemøsten og Afrika udgør mellem mio. kr. årligt. Kriminalitetsfri vandel som betingelse for opholdstilladelse Alle, der får en opholdstilladelse, skal skrive under på, at de accepterer, at opholdet i Danmark er betinget af, at de ikke begår kriminalitet. Det vil fortsat være op til domstolene at vurdere, om en udvisning skal finde sted, men udlændingens udtrykkelige accept af kriminalitetsfri vandel kan indgå som et led i proportionalitetsvurderingen. Generelt eftersyn af administrationen af udvisningsreglerne Udlændinge, der misbruger opholdet i Danmark til at sætte sig op mod det danske samfunds regler, tager med deres handlinger afstand til det danske fællesskab. Derfor mener Venstre, at kriminelle udlændinge skal udvises i videst muligt omfang. Venstre ønsker, at Rigsadvokaten udarbejder klare retningslinjer til anklagemyndigheden, der klargør, at der i udvisningssager skal anlægges en skærpet linje. Spørgsmålet om udvisninger af kriminelle udlændinge har gang på gang været diskuteret, da der ofte kan være usikkerhed om, hvorvidt en kriminel kan udvises. Det skyldes, at man i afgørelsen af udvisningssager skal tage hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK). EMRK er dynamisk, og fortolkningen heraf kan variere. Senest har UK i Europarådet taget diskussionen om ret til udvisning op og ønsket, at EMD respekterer retten til at udvise kriminelle udlændinge. Venstre foreslår derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kaste lys over udvisningsreglerne og ikke mindst administrationen af disse i andre europæiske lande sammenlignet med Danmark. Formålet skal være at analysere, om Danmarks praksis for udvisning af kriminelle udlændinge svarer til praksis og fortolkningen i andre lande, der er medlem af Europarådet Venstre vil desuden føre udvisningsreglerne tilbage, således at der igen skal ske udvisning, medmindre det med sikkerhed strider imod Danmarks internationale forpligtelser. Markant skærpelse af straffen for overtrædelse af et indrejseforbud Det sker stadigt hyppigere, at udlændinge overtræder indrejseforbud. I 2008 blev 108 kriminelle fra Østeuropa tiltalt for brud på indrejseforbud, mens antallet i 2013 var steget til 191. Straffen for indrejseforbud i Danmark i førstegangstilfælde er 10 dage til 2 måneder. I Norge er det netop sat op fra 1 måneds til 1 års ubetinget fængsel. Venstre foreslår derfor at skærpe straffen for overtrædelse af indrejseforbud markant. 14

15 En fordobling af straffen vil medføre merudgifter for 7 mio. kr. årligt, mens en minimumsstraf på 3, 6 og 12 måneder vil medføre merudgifter for hhv. 8, 35 og 79 mio. kr. årligt. Til tallene skal lægges etableringskomstninger for nye fængselspladser. Justitsministeriet skønner, at disse vil udgøre fra 161 mio. kr. for en minimumsstraf på 6 måneder til 356 mio. kr. ved en minimumsstraf på 1 år. Mulighed for udsendelse af afviste asylansøgere og kriminelle til andre lande end hjemlandene Det er hyppigt forekommende, at Danmark ikke kan udsende afviste asylansøgere eller udviste kriminelle til de pågældendes hjemland, fordi hjemlandet ikke vil udstede nødvendige rejsepapirer eller modtage egne statsborgere, der udsendes med tvang. Venstre vil derfor udsende afviste asylansøgere og udviste til andre lande, end deres pågældende hjemland mod, at Danmark betaler for deres underhold. Dette vil foregå efter aftale med de pågældende lande og/eller UNHCR. Danmark vil tilsikre, at de pågældende opholdssteder overholder internationale standarder. En asylansøger koster i Danmark over kr. årligt. Til sammenligning bruger FN ca kr. pr. flygtning i Etiopien på lejradministration, koordination, overnatningsfaciliteter, sikkerhed m.v. Asylansøgeres adgang til at bo og arbejde udenfor asylcentrene Regeringen gav i 2012 visse asylansøgere herunder også afviste adgang til at bo og arbejde udenfor asylcentrene. Ordningen betyder, at der for mange reelt bliver sat lighedstegn mellem en asylansøgning og en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det kan både medvirke til at øge tilstrømningen til Danmark og give håb om en fremtid i Danmark til nogle, der allerede er afvist. Venstre ønsker derfor, at ordningen nedlægges. 15

16 6. Familiesammenføring De eksisterende regler for familiesammenføring er: - 24-års reglen - Tilknytningskravet (i de tilfælde, hvor den herboende ægtefælle ikke har haft dansk statsborgerskab i minimum 26 år eller har haft lovligt ophold i Danmark i 26 år) - Den ansøgende ægtefælle skal bestå en danskprøve senest 6 måneder efter, at der er meddelt opholdstilladelse - Ægtefællen i Danmark har forsørgelsespligt (normalt opfyldt, hvis ægtefællen ikke har modtaget offentlig forsørgelse de seneste tre år) - Ægtefællen i Danmark skal råde over egen bolig af rimelig størrelse - Ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed på ,40 kr. ( kr. i 2011) - Ægtefællen i Danmark skal have opholdstilladelse som flygtning eller have haft permanent opholdstilladelse i mere end de seneste tre år (i de tilfælde han/hun ikke er dansk statsborger). - Ægtefællen i Danmark skal opfylde en del af de gældende betingelser for at opnå permanent ophold (i de tilfælde han/hun ikke er dansk statsborger eller har ophold som flygtning). NYE FAMILIESAMMENFØRINGSREGLER Der indføres nye familiesammenføringsregler, hvor integrationen er i centrum. Der stilles flere og større krav til udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret, og hvor en familiesammenføring derfor kan være betænkelig i forhold til integrationen, men færre krav til de udlændinge, der har forudsætningerne for en let og umiddelbar deltagelse i det danske samfund, der gør en familiesammenføring ubetænkelig. Der lægges som i pointsystemet vægt på både den herboende og udlændingens kvalifikationer og integrationsegnethed. Det er afgørende, at den herboende har mulighed for at hjælpe den familiesammenførte udlænding med at blive velintegreret. INTEGRATIONSEGNETHED Bedømmelsen af udlændingens integrationsegnethed er en konkret og individuel vurdering ud fra lovfæstede momenter. Ingen af momenterne er ufravigelige, men det kan i lovteksten bestemmes, at der skal lægges særlig vægt på visse momenter. Bedømmelsen foretages ud fra følgende momenter: Deltagelse i samfundslivet i et demokratisk samfund med stærke demokratiske institutioner, der er baseret på værdier som ligeværd, ytrings- og trosfrihed og ligestilling mellem kønnene. Erhvervserfaring, hvor der lægges særlig vægt på erhvervserfaring med relevans for det danske arbejdsmarked. Uddannelse, hvor der lægges særlig vægt på højere uddannelser inden for områder, der enten er eller må forventes at være brug for i fremtiden. Kendskab til nordiske sprog, engelsk, tysk m.v. Integrationsrelevante forhold i øvrigt. Vurderingen foretages af Udlændingestyrelsen. Hvis der er tvivl, kan afklaringen ske efter et interview på en lokal, dansk repræsentation eller i Danmark. 16

17 ET SYSTEM TO SÆT KRAV Betingelserne for familiesammenføring vil være afhængige af vurderingen af den pågældendes integrationsegnethed. Der vil med andre ord blive stillet flere betingelser før en familiesammenføring kan gives, når udlændingen alt andet lige er mindre integrationsegnet. KRAV INTEGRATIONSEGNET MINDRE INTEGRATIONSEGNET 1. Ingen kriminalitet Permanent ophold eller statsborgerskab + (3 år) + (12 år) 3. Boligkrav Selvforsørgelse Sikkerhedsstillelse Sprogkrav Aktiv samfundsdeltagelse årsreglen + 9. Tilknytningskrav + INGEN KRIMINALITET Kravene skal gælde for alle familiesammenføringer. I dag kan der ikke gives opholdstilladelse, hvis den herboende ægtefælle inden for de seneste 10 år ved endelig dom i Danmark er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for personfarlig kriminalitet mod en tidligere ægtefælle/partner. Dette omfatter bl.a. voldtægt, manddrab, vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse m.v. Kravet udvides, så der ikke gives opholdstilladelse, hvis den herboende eller udlændingen er dømt for nogle af de nævnte forbrydelser i de sidste 10 år uanset hvem kriminaliteten er rettet mod, og hvor den er begået. 244-vold mod andre end partneren omfattes som udgangspunkt ikke. PERMANENT OPHOLD / STATSBORGERSKAB Kravene skal gælde for alle familiesammenføringer. Det er et krav i dag, at den herboende opfylder en del af betingelserne for at permanent opholdstilladelse. Det foreslås, at den herboende fremover skal opfylde alle krav til permanent ophold på tidspunktet for ansøgningen. I dag er det desuden et kav, at den herboende har haft permanent ophold i 3 år, hvis ikke den herboende er dansk statsborger. Venstre foreslår, at dette krav hæves til 12 år for herboende, der ønsker familiesammenføring med en person, som er mindre integrationsegnet. Kravet skal fortsat være 3 år for personer, der ønsker familiesammenføring med en person, som er integrationsegnet. 17

18 Medfølgende ægtefæller og børn, der indrejser sammen med personer, der er omfattet af beløbsordningen, omfattes ikke af familiesammenføringsreglerne. BOLIGKRAV Kravene skal gælde for alle familiesammenføringer. I dag stilles der krav om, at den herboende råder over en bolig af passende størrelse. Hvis der er tale om en lejebolig, skal lejemålet være tidsubegrænset eller være på mindst 3 år. Hvis den herboende ægtefælle lejer en andelsbolig, skal lejemålet dog være tidsubegrænset, og dette må ikke stride mod andelsboligforeningens vedtægter. Fremleje af en bolig opfylder ikke boligkravet. Boligen skal have en rimelig størrelse. Det vil sige, at når familiesammenføringen er gennemført, må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller også skal boligens areal være på mindst 20 m2 pr. person. Venstre ønsker, at der indføres et nyt boligkrav om en passende bolig. Boligen skal fortsat overholde de eksisterende størrelseskrav, men varighedskravet nedsættes til 2 år. Derudover skal boligens placering i sig selv understøtte udlændingens integration i samfundet. Det skal derfor indgå i den samlede vurdering, om boligen befinder sig i et område, som er optaget på ghettolisten. SELVFORSØRGELSE Kravene skal gælde for alle familiesammenføringer. I dag er det et krav, at den herboende ægtefælle ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven f.eks. kontanthjælp - inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Hvis man har modtaget ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik efter at være blevet visiteret til et fleksjob, er det ikke til hinder for ægtefællesammenføring. Er der derimod udbetalt ledighedsydelse forud for tidspunktet for visitering til fleksjob, og det er sket indenfor de sidste 3 år, vil det fortsat være til hinder for ægtefællesammenføring. Modtagelse af dagpenge fra a-kassen er ikke en offentlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og arbejdsløshedsdagpenge er derfor ikke til hinder for ægtefællesammenføring. Det foreslås at indføre et skærpet og mere reelt selvforsørgelseskrav, der betyder, at der som udgangspunkt kun gives tilladelse til familiesammenføring, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Den herboende er aktuelt selvforsørgende gennem egen erhvervelse af indkomst i ustøttet beskæftigelse og har været det igennem 2 år og 9 måneder ud af de sidste 3 år. 2. Den herboende er under uddannelse, og det må ud fra en samlet vurdering forventes, at den herboende uden nævneværdige problemer kan finde beskæftigelse kort tid efter endt uddannelse. 3. Den herboende modtager en offentlig ydelse, der er tilkendt for bestandig f.eks. førtidspension eller folkepension. 18

19 Det kan desuden være et krav, at den herboende kan dokumentere at råde over midler, der er tilstrækkelige til at forsørge udlændingen i mindst 1 år. Der kan f.eks. tages udgangspunkt i rådighedsbeløbet på ca kr. månedligt for et ægtepar, der lægges til grund i sager om gældssanering. Desuden indføres der en udvidet, gensidig forsørgerpligt. Den herboende skal erklære sig indforstået med, at forsørgelsen af den familiesammenførte alene påhviler den herboende, indtil den familiesammenførte har opnået ret til permanent ophold. Det skal sikres, at forsørgerpligten opfyldes, og kommuner skal afskæres muligheden for at udbetale kontantydelser til familiesammenførte. SIKKERHEDSSTILLELSE Kravet skal gælde for alle familiesammenføringer I dag stilles et krav om, at den herboende stiller en økonomisk garanti på kr. Garantien er beregnet til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det foreslås, at det nuværende niveau for sikkerhedsstillelsen fastholdes. Den udvidede, gensidige forsørgerpligt betyder, at behovet for sikkerhedsstillelse bliver mindre, da udlændingen som udgangspunkt ikke vil have ret til f.eks. kontanthjælp. Garantien kan dog blive relevant, hvis det offentlige skal betale danskkursus m.v. Den økonomiske sikkerhedsstillelse anvendes i dag ca. 20 gange årligt. 2 SPROGKRAV Den herboende skal i dag have bestået Dansk 1, mens udlændingen efter ankomst til Danmark skal bestå en prøve i Dansk 1 inden for seks måneder. Det foreslås, at kravet til den herboende skærpes til Dansk 2, ligesom det skal være en betingelse, at udlændingen dokumenterer at beherske et sprog, der allerede fra ankomsten vil gøre det muligt for den pågældende at foretage almindelige, ukomplicerede gøremål i Danmark f.eks. købe ind eller gå på posthuset. Det vil i realiteten betyde, at den pågældende skal dokumentere kendskab til engelsk, tysk eller et af de nordiske sprog. Kravet skal kun gælde i sager, hvor udlændingen vurderes til at være mindre integrationsegnet. 24-ÅRSREGLEN Reglen fastholdes i sin nuværende udformning, men kun i sager, hvor udlændingen er mindre integrationsegnet. 2 Svar på spørgsmål 292 UUI. 19

20 TILKNYTNINGSKRAV Kravet tilbageføres til 2011, så det fremover kræves, at parrets samlede tilknytning til Danmark er væsentligt større. I dag skal tilknytningen blot være større. Kravet stilles kun i sager, hvor udlændingen er mindre integrationsegnet. AKTIVT MEDBORGERSKAB I det nu afskaffede pointsystem for opnåelse af permanent ophold blev der givet point for aktivt medborgerskab. Dette kunne opnås, hvis udlændingen i mindst 1 år har været medlem af f.eks. en forældrebestyrelse, en skolebestyrelse, en bestyrelse for en almennyttig boligorganisation, et integrationsråd eller et ældreråd. Kravet ville endvidere være opfyldt, hvis den herboende gennem mindst 1 år har deltaget i børne- eller ungdomsarbejde, f.eks. ved at fungere som træner i en idrætsforening eller ved at gennemføre en dommer- eller træneruddannelse. Det samme gælder deltagelse i et højskoleophold, rollemodelarbejde eller engagement i andre organiserede fritidsaktiviteter for børn og unge, f.eks. lektiehjælp. Det foreslås, at kravet om aktivt medborgerskab også indføres i forhold til den herboende i familiesammenføringssager. Kravet gælder dog kun, når udlændingen, der ønskes familiesammenført, er mindre integrationsegnet. Alle relevante former for aktivt medborgerskab skal være omfattet af bestemmelsen, ligesom der er mulighed for at opfylde kravet ved at tage en prøve. GEBYR FOR FAMILIESAMMENFØRING Regeringen afskaffede i forbindelse med finansloven for 2012 gebyrer på familiesammenføring. Afskaffelsen medfører en merudgift for staten på ca. 55 mio. kr. årligt. Venstre ønsker at genindføre gebyrerne for ansøgninger om familiesammenføringer. NEDLÆGGELSE AF UDLÆNDINGENÆVET Regeringen oprettede i 2012 Udlændingenævnet, der er et uafhængigt nævn, der fungerer som klageinstans i en række sager på udlændingeområdet, herunder afslag på familiesammenføring. Udlændingenævnet betyder, at ministeren har mistet en stor del af indflydelsen på administrationen og medført merudgifter for ca. 20 mio. kr. årligt. Venstre foreslår derfor at nedlægge nævnet. 20

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen

Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen Regeringen fører en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket.

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket. Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket. Antallet af familiesammenføringer og meddelt asyl

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken

Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010 Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken Regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Svar: [Indledning] Samrådet i dag handler om hjemsendelse til afsoning i udlandet. Jeg er blevet bedt mig om at redegøre for årsagen

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere