Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014"

Transkript

1 Aktuel Statistik 4/ november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a. BNP-væksten ventes at tiltage yderligere til knap 2 pct. i 2015 og godt 2 pct. i Men der er stadig i slutningen af 2016 langt til en mere normal kapacitetsudnyttelse. I takt med fremgangen i økonomien skønnes der at blive skabt nye private job i , jf. figur 1.1b. Til sammenligning gik der ca private job tabt i Bedringen på arbejdsmarkedet forventes desuden at føre til et fald i arbejdsløsheden på samlet personer frem mod Figur 1.1a. BNP-vækst Pct. 2,5 Pct. 2,5 Figur 1.1b. Beskæftigelsesudvikling personer personer ,0 2, ,5 1,5 1,0 1, ,5 0, ,0 0, ,5-1, ,5-1,0 Anm.: Beskæftigelsen er ekskl. orlov. Beskæftigelsen i den offentlige sektor er her korrigeret for effekten af lærerlockout. Kilde: Danmarks Statistik (herunder QDAM) samt egne beregninger og skøn Privat sektor Offentlig sektor 0 Stigende udlandsvækst trods øget usikkerhed Privatforbrug og virksomhedernes investeringer på vej op Væksten i udlandet har været afdæmpet de senere år, men er langsomt på vej op. Krise i bl.a. Ukraine og Mellemøsten har imidlertid øget usikkerheden. Der ventes dog fortsat tiltagende udlandsvækst i 2015 og 2016 til gavn for dansk økonomi. Herhjemme er privatforbruget så småt begyndt at stige igen efter nogle år med stilstand. Bedringen på boligmarkedet fortsætter, og det er godt nyt for forbrugerne. De oplever samtidig en styrket købekraft fra en historisk lav inflation og reallønsfremgang. Virksomhedernes maskininvesteringer er steget lidt siden Det ventes at fortsætte i takt med bedringen i økonomien bl.a. som følge af et stort opsparet investeringspotentiale fra krisen. Bygge- og anlægsinvesteringerne har samlet set stabiliseret sig på et lavt niveau. Et stort antal ledige erhvervsboliger dæmper byggeriet. Omvendt holdes aktiviteten oppe af de politisk besluttede anlægsinvesteringer. Erhvervsbyggeriet ventes at stige med fremgangen i økonomien. Side 1 af 14

2 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Finanspolitikken bør fortsat understøtte vækst og beskæftigelse De offentlige finanser i Danmark er blandt de sundeste i Europa. Samtidig er der stadig lavkonjunktur og mange ledige ressourcer i økonomien. Det vil også være tilfældet de næste år trods forventningen om fremgang i økonomien. Det er derfor vigtigt, at finanspolitikken ikke strammes og lægger en unødig dæmper på det begyndende opsving. Der er både råd og plads til fortsat at understøtte væksten og bidrage til, at der skabes flere job. Tabel 1.1. Hovedtal for fremskrivningen af dansk økonomi, Mia. kr Realvækst, pct Privatforbrug 920 0,4 2,3 2,5 Offentligt forbrug 504 0,9 0,7 0,6 Offentlige investeringer 69 1,6-2,1-4,6 Boligbyggeri 71 3,3 2,6 3,6 Erhvervsinvesteringer 206 1,1 3,3 5,1 Eksport ,4 3,7 4,7 Import 916 1,9 3,5 4,8 Lagerinvesteringer 1) 8 0,0 0,0 0,0 BNP ,8 1,8 2, personer Ændring i personer Beskæftigelse 2) heraf privat heraf offentlig Bruttoarbejdsløshed 3) Arbejdsstyrke Mia. kr Betalingsbalancen Offentlig sektors saldo Pct. af BNP Betalingsbalancen 7,2 6,7 6,7 6,8 Offentlig sektors saldo -1,1-0,7-1,7-1, Pct Gns. obligationsrente 4) 1,6 1,4 1,3 1,6 Inflation 0,8 0,6 1,1 1,3 Vækst i huspriser 2,7 3,2 3,3 3,6 Lønstigningstakt 1,7 1,6 2,0 2,2 1) Inkl. værdigenstande. Skøn er vækstbidrag i pct. af BNP. 2) Beskæftigelsen ekskl. orlov. 3) Bruttoarbejdsløshed er den registrerede arbejdsløshed, tillagt aktiverede dagpengemodtagere og aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere. 4) Vægtet gennemsnit af 1-årig variabel rente, rente på 10-årig statsobligation og rente på 30-årig realkreditobligation. Kilde: Danmarks Statistik (herunder QDAM), renter fra Thomson Reuters, Nasdaqomxnordic.com og Jyske Bank samt egne beregninger og skøn. Side 2 af 14

3 Konjunkturstatistik Konjunkturstatistik Konjunkturbarometer for serviceerhverv Positive forventninger i service Konjunkturindikatoren for serviceerhvervene er steget i løbet af 2014 og lå i oktober på 9. Forventningerne har generelt været positive siden efteråret 2013, og befinder sig nu på det højeste niveau siden juli Anm.: Fra maj 2011 ændrede Danmarks Statistik deres opgørelse af konjunkturbarometer for serviceerhverv. Konjunkturbarometer for industrien Dyk i industriens forventninger Konjunkturindekset for industrien er faldet i Industrivirksomhedernes tillid befandt sig ellers omkring årsskiftet på det højeste niveau, siden krisen indtraf. Konjunkturbarometer for bygge- og anlægsvirksomhed Tilliden i industrien påvirkes af den økonomiske udvikling hos Danmarks samhandelslande og dermed også af den geopolitiske uro fra blandt andet krise i Ukraine og Mellemøsten, som har øget usikkerheden i den internationale økonomi. Stadig negative forventninger i byggeriet Konjunkturindikatoren for bygge- og anlægssektoren lå i oktober 2014 på -12, hvilket var uændret i forhold til september. Forventningerne er faldet lidt tilbage igen efter de positive effekter fra reparationsarbejdet som følge af efterårsstormene i Forventningerne er på samme niveau som oktober sidste år og væsentlig over lavpunktet i Side 3 af 14

4 Konjunkturstatistik Sæsonkorrigeret detailomsætningsindeks Lille stigning i detailsalg Detailhandlen har generelt udviklet sig svagt, siden krisen indtrådte i På det seneste er detailsalget imidlertid steget lidt med 1,5 pct.- point i oktober 2014 i forhold til oktober Sæsonkorrigeret produktionsindeks for industri Industriproduktionen langsomt på vej frem Siden det kraftige fald i forbindelse med krisen er industriproduktionen langsomt steget igen. Indekset svinger en del fra måned til måned, men har de seneste måneder stabiliseret sig omkring et niveau, der er det højeste siden Det samlede påbegyndte boligbyggeri Stilstand i boligbyggeriet Fra juli til september er det påbegyndte boligbyggeri faldet fra 989 til 871. Dette er sket efter en stor stigning fra juli til august, og efterfølgende fald fra august til september. Boligbyggeriet ligger stadig lavt og udgør under en tredjedel af niveauet fra før krisen. Side 4 af 14

5 Konjunkturstatistik Byggebeskæftigelsen Stabil byggebeskæftigelse Fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014 faldt byggebeskæftigelsen med ca. 250 personer, hvilket svarer til et fald på 0,2 pct. Udviklingen har siden 2010 været forholdsvis uændret, dog med en lille stigning ind i I dag er byggebeskæftigelsen ca personer lavere end før krisen. Kilde: Danmarks Statistik. Sæsonkorrigerede konkurser Færre konkurser trods seneste stigning Antallet af konkurser steg i oktober 2014 til 407 mod 340 måneden inden. De seneste tre måneder er antallet af konkurser steget med 8 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Stigningen i oktober kommer efter flere måneder med færre konkurser, og sammenlignet med oktober sidste år var der i oktober pct. færre konkurser. Tvangsauktioner Færre tvangsauktioner Antallet af tvangsauktioner var i oktober 2014 på 298 mod 307 i september. Siden oktober 2013 er antallet af tvangsauktioner faldet med 20 pct. Side 5 af 14

6 Forbrugerforventninger Stadig optimistiske forbrugere Konjunkturstatistik Forbrugertilliden er steget kraftigt siden midten af 2013, og befinder sig omkring niveauet fra før krisen indtraf. Efter uafbrudte stigninger i 2014 frem til august, er tilliden dog faldet lidt tilbage igen. I november var forbrugertilliden således på 6,3 mod 8,2 i oktober. Nyregistrerede personbiler Flere nyregistrerede personbiler I oktober 2014 blev der nyregistreret 4,5 pct. flere personbiler end i september. Det er dog 2,5 pct. færre i forhold til antallet af nyregistreringer i oktober Udviklingen er i 2014 præget af et fald i private nyregistreringer, mens nyregistreringer indenfor erhverv er steget. Faldet i private nyregistreringer kommer efter kraftige stigninger i 2012 og Side 6 af 14

7 Prisudvikling Prisudvikling Forbruger- og nettopriser Historisk lav inflation Forbrugerprisindekset steg med 0,5 pct. i oktober 2014 i forhold til oktober sidste år. Inflationen befinder sig dermed fortsat på et historisk lavt niveau. Harmoniseret prisudvikling i EU Dansk inflation er lav i EU-sammenhæng Inflationen i EU målt ved det EU-harmoniserede forbrugerindeks, HICP, lå i oktober 2014 på 0,5 pct. Dette er 0,1 pct.-point højere end i september Den danske inflation (HICP) var på 0,3 pct. i oktober 2014 og lå dermed lidt lavere end inflationen i eurolandene, som lå på 0,4 pct. Anm: Storbritannien har endnu ikke offentliggjort tal for oktober 2014, så her er tallet for september anvendt. Kilde: Danmarks Statistik. Side 7 af 14

8 Prisudvikling Ejendomspriser Stigende boligpriser Priserne på enfamilieshuse er steget i løbet af 2013 og ind i Fra juli til august 2014 steg priserne med 2,1 pct. Huspriserne er steget med 4,2 pct. fra august 2013 til august Kilde: Danmarks Statistik. Priserne på ejerlejligheder faldt fra juli til august 2014 med 0,4 pct. Priserne har dog været stigende siden starten af 2012 og prisstigningerne er også taget til i 2014 frem til juni. Prisen på ejerlejligheder er det seneste år steget med 8,8 pct. Priserne på enfamiliehuse er på niveau med priserne i slutningen af 2010, mens priserne på ejerlejligheder er på niveau med priserne i slutningen af Europæisk rente Historisk lave renter I september 2014 satte ECB renten ned til det historisk lave niveau på 0,05 pct. Den danske nationalbank valgte at fastholde diskontoen og udlånsrenten på hhv. 0,0 pct. og 0,2 pct., mens renten på indskudsbeviser blev sænket med 0,1 pct.-point til -0,05 pct. Kilde: Thomson Reuters. Renten på de 10-årige danske statsobligationer er faldet fra omkring 2 pct. ved årsskiftet til det historisk lave niveau på 0,8 pct. i begyndelsen af november. Renten på de 10- årige tyske statsobligationer ligger på omtrent samme niveau. Side 8 af 14

9 Udenrigshandel Udenrigshandel Betalingsbalancen Stort overskud på betalingsbalancen I september 2014 viste betalingsbalancens løbende poster et overskud på over 15 mia. kr. Dermed er overskuddet på betalingsbalancen stadig stort. Udenrigshandelsbalancen, sum af seneste 12 måneder Handelsoverskuddet fortsat stort Varehandlen bidrager stadig til et stort overskud, idet summen af de seneste 12 måneders udenrigshandelsbalance i august lå på over 82 mia. kr. Overskuddet er dog faldet lidt gennem Udenrigshandelsbalancen er opgjort som nettoeksporten af varer eksklusiv skibe. Vareeksport og -import Vareeksporten faldt i 3. kvartal Eksporten af varer målt i løbende priser faldt med 0,6 pct. fra august til september Set over de seneste tre måneder er eksporten faldet med 1,1 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Eksporten var i september 1,4 pct. lavere end samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik. Importen steg med 3,1 pct. fra august til september Importen er imidlertid faldet over de seneste tre måneder med 0,9 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Importen var 0,5 pct. lavere i september 2014 end i september sidste år. Side 9 af 14

10 Den effektive kronekurs Kronekursen er svækket i 2014 Udenrigshandel Den effektive danske kronekurs, der opgøres som et vægtet gennemsnit af Danmarks vigtigste samhandelspartneres valutakurs overfor kronen, lå i november 2014 på 102,3 mod 103,5 i januar. Svækkelsen kommer efter kronekursen steg fra midten af 2012 og frem til starten af Aktiekurser Stabilisering på aktiemarkedet Det danske aktieindeks, OMXC20, ligger pr. 7. november 2014 på 289,9. Dermed er indekset mere end fordoblet siden den seneste bund i oktober Indekset har stabiliseret sig omkring 290 efter en kraftig stigning i første halvår af Kilde: Thomson Reuters. Oliepriser De amerikanske og europæiske aktieindeks, Standard & Poors 500 composite og MSCI Europe er steget med henholdsvis 76,0 pct. og 33,2 pct. i perioden siden starten af oktober Faldende oliepris Olieprisen ligger pr. 14. november 2014 på 76,74 $ pr. tønde. Efter at havde ligget på et relativt stabilt niveau omkring 110 $ pr. tønde i over et år, er oliepriserne faldet med omkring 33 pct. i de seneste fem måneder. Kilde: Thomson Reuters. Side 10 af 14

11 Arbejdsmarked Arbejdsmarked Bruttoarbejdsløshed Faldende arbejdsløshed Anm.: Bruttoarbejdsløsheden bliver opgjort som summen af de registrerede arbejdsløse og de aktiverede. Efter fald i starten af året har bruttoarbejdsløsheden stabiliseret sig siden maj. Der var i september personer uden job. Det svarer til 5,0 pct. af arbejdsstyrken. Siden december 2012 er arbejdsløsheden faldet med godt fuldtidspersoner. Faldet i arbejdsløsheden i 2014 skal udover tegn på bedring i økonomien og på arbejdsmarkedet også ses i lyset af kontanthjælpsreformen, hvor nogle unge ikke længere kan modtage kontanthjælp og i den forbindelse er blevet omdefineret og derfor ikke længere indgår i arbejdsløsheds-statistikken. Derudover har en stor gruppe personer mistet dagpengeretten i 2013 og 2014 som følge af dagpengereformen. Heraf fremgår godt halvdelen ikke længere i statistikken. Varslinger Antallet af varslede fyringer er steget lidt Målt på et tre-måneders glidende gennemsnit var der i oktober 2014 knap 805 varslede fyringer. Det er godt 45 mere end i oktober I den private sektor er antallet af varslede fyringer stort set uændret i forhold til oktober 2013, mens der i den offentlige sektor var godt 55 flere varslinger. Kilde: Jobindsats og egen sæsonkorrektion. Antallet af varslede fyringer befinder sig dog aktuelt på et markant lavere niveau end under krisen. Side 11 af 14

12 Arbejdsmarked Nyopslåede stillinger Fortsat flere nyopslåede stillinger Kilde: Jobindsats og egen brancheinddeling. Der er taget tre-måneders glidende gennemsnit på alle serier. Antallet af nyopslåede stillinger stiger fortsat. Fordelt på brancher er antallet af nyopslåede stillinger steget med godt stillinger (20,3 pct.) i den private servicebranche i oktober 2014 i forhold til oktober Antallet af nyopslåede stillinger er steget med knap 130 stillinger (17,2 pct.) i industrien, mens antallet er steget med knap 340 stillinger (48,6 pct.) inden for bygge og anlæg. I den offentlige sektor er antallet af nyopslåede stillinger steget med godt 780 stillinger (19,3 pct.) det seneste år. Lønstigninger på DA-området kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. Fremstillingsvirksomhed 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 Bygge og anlæg 1,4 1,6 1,0 1,1 1,3 Serviceprægede erhverv 1,6 1,5 1,3 1,5 1,6 Funktionærer 1,8 1,7 1,5 1,9 2,0 Arbejdere 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 Hele DA 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 Kilde: DA s KonjunkturStatistik. Svagt tiltagende lønstigninger på DA-området Lønstigningerne på DA-området var på 1,7 pct. i 3. kvartal 2014, hvilket var på niveau med det overenskomstbaserede referenceforløb. Lønstigningstakten i 3. kvartal 2014 var 0,1 pct.-point højere end i 2. kvartal Fremstillingsvirksomhed havde den højeste lønstigning på 1,9 pct., hvilket var det samme som i kvartalet inden. I både bygge og anlæg og serviceprægede erhverv tiltog lønstigningstakten mellem 2. og 3. kvartal. For funktionærer var lønstigningstakten på 2,0 pct., mens den for arbejdere var på 1,4 pct. Side 12 af 14

13 Arbejdsmarked Lønindeks for den offentlige sektor Blandet billede for offentlige lønstigninger Lønstigningstakten for alle offentlige delsektorer har været højere igennem 2014 end i Kommunalt ansatte, årlig stigning i pct kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. Administration 0,3 0,3 1,4 1,3 1,2 Undervisning 0,5 0,2 1,0 0,1 1,5 Sundhedsvæsen 0,4 0,2 0,9 0,5-0,1 Sociale institutioner 0,5 0,3 1,5 1,0 0,9 Kultur og fritid -0,2-0,5-0,2 1,3 1,2 Rengøring og anden operationel service 0,3 0,7 1,2 1,8 1,3 I alt 0,4 0,3 1,3 1,0 1,1 Anm.: Som følge af revision af sektoropdelingen er vandforsyning og revision udgået. Kilde: Danmarks Statistik. Regionalt ansatte, årlig stigning i pct kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. Administration 0,9 0,6 2,1 0,2 0,1 Sundhedsvæsen -0,9 0,4 1,2 1,7 0,8 Sociale institutioner -4,2-2,9-2,0 0,0 1,9 I alt -0,8 0,4 1,2 1,5 0,8 Kilde: Danmarks Statistik. Lønstigningstakten i kommunerne var i 3. kvartal 2014 på 1,1 pct., hvilket er 0,1 pct.- point højere end kvartalet inden. Den realiserede stigning lå dermed lidt over det overenskomstbaserede referenceforløb, der var på 1,0 pct. Lønnen steg med 1,5 pct. inden for undervisning, mens det kommunale sundhedsvæsen oplevede en lønnedgang på 0,1 pct. For regionalt ansatte var lønstigningstakten i 3. kvartal 2014 på 0,8 pct., hvilket er 0,2 pct.- point under referenceforløbet, der var på 1,0 pct. Dette er et fald på 0,7 pct.-point i forhold til seneste kvartal. I 3. kvartal var lønstigningstakten for sociale institutioner på 1,9 pct., mens administration kun oplevede en lønstigning på 0,1 pct. Det var den første gang i mange kvartaler, at sociale institutioner oplevede en positiv lønudvikling. Statsansatte, årlig stigning i pct. Forskning og udvikling Statslig administration kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 2,6 0,6-0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 1,2 2,1 1,6 Kultur og fritid 0,0-0,6-1,5 0,1 0,3 Undervisning 1,4 0,9 0,7 1,0 0,2 I alt 0,8 0,6 0,9 1,5 0,8 Anm.: Som følge af revision af sektoropdelingen er Transportvirksomhed udgået. Kilde: Danmarks Statistik. I staten steg lønnen med 0,8 pct. i 3. kvartal 2014, hvilket er 0,7 pct.-point mindre end i 2. kvartal Lønstigningerne i 3. kvartal 2014 lå under referenceforløbet, der var på 1,1 pct. Den største stigning i lønnen i 3. kvartal 2014 for ansatte i staten var på 1,6 pct. for statslig administration. Undervisning så det største fald i lønstigningstakten mellem 2. og 3. kvartal 2014 fra 1,0 pct. til 0,2 pct. Side 13 af 14

14 Nationalregnskabet Nationalregnskabet Nationalregnskab - BNP BNP steg i første halvår af 2014 BNP steg med 0,2 pct. i 2. kvartal I de to første kvartaler af 2014 er BNP steget med 0,9 pct. i forhold til 1. halvår Stigningen i BNP i 2. kvartal var især trukket af fremgang det private forbrug. Beskæftigelsen, nationalregnskab Flere private i beskæftigelse Beskæftigelsen ekskl. personer på orlov steg med knap personer i 2. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2014, når der korrigeres for sæsonudsving. Anm.: Tallene er ekskl. orlov. Kvartalsvis BNP-vækst, udlandet Stigningen i beskæftigelsen blev trukket af beskæftigelsen i den private sektor, som steg med godt personer, mens beskæftigelsen i den offentlige sektor faldt med knap 300 personer i 2. kvartal 2014 i forhold til årets første kvartal. Svag vækst i udlandet Sverige oplevede en vækst på 0,7 pct. i 2. kvartal mod 0,1 pct. i 1. kvartal. For hele euroområdet var BNP nærmest uændret i 2. kvartal 2014 mod en stigning på 0,4 pct. i 1. kvartal Tysk økonomi har udviklet sig svagt de sidste par kvartaler, mens væksten i Storbritannien og USA fortsat er relativt høj. Kilde: Thomson Reuters og nationale statistikbureauer. Side 14 af 14

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Tema: Stigende ulighed skader dansk økonomi

Tema: Stigende ulighed skader dansk økonomi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aktuel Statistik 1/2015 5. februar 2015 Tema: Stigende ulighed skader dansk

Læs mere

Tema: Jobreserve kan sikre mere vækst og flere job

Tema: Jobreserve kan sikre mere vækst og flere job Aktuel Statistik 3/2013 13. september 2013 Tema: Jobreserve kan sikre mere vækst og flere job Der er tegn på, at dansk økonomi er i bedring, men opsvinget er skrøbeligt. LO foreslår derfor, at der i finanslovsforhandlingerne

Læs mere

Tema: Øje på Beskæftigelsen maj 2014

Tema: Øje på Beskæftigelsen maj 2014 Aktuel Statistik 2/2014 8. maj 2014 Tema: Øje på Beskæftigelsen maj 2014 Udsigt til bedring i dansk økonomi Dansk økonomi er i bedring, og der er udsigt til, at det fortsætter. Efter en svag BNP-vækst

Læs mere

Aktuel Statistik 2/2012

Aktuel Statistik 2/2012 Aktuel Statistik 2/2012 Tema: Øje på beskæftigelsen 38.000 nye job på 3 år 25. maj 2012 Tema: Øje på beskæftigelsen 38.000 nye job på 3 år Dansk økonomi er i bedring. Usikkerheden om den økonomiske udvikling

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Tema: Fordelingseffekter af regeringens skatte- og erhvervsudspil

Tema: Fordelingseffekter af regeringens skatte- og erhvervsudspil Aktuel Statistik 3/2017 15. september 2017 Tema: Fordelingseffekter af regeringens skatte- og erhvervsudspil Regeringens udspil på person- og erhvervsområdet indebærer en lang række skattelettelser, som

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tema: Temperaturmåling af arbejdsmarkedet

Tema: Temperaturmåling af arbejdsmarkedet 1K2007 3K2007 1K2008 3K2008 1K2009 3K2009 1K2010 3K2010 1K2011 3K2011 1K2012 3K2012 1K2013 3K2013 1K2014 3K2014 1K2015 3K2015 1K2016 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Øje på beskæftigelsen

Øje på beskæftigelsen Øje på beskæftigelsen November 2014 Stærkere sammen Kolofon: Titel: Øje på beskæftigelsen Undertitel: November 2014 Udgivelsesdato: 12. januar 2015 Redaktion afsluttet: 18. november 2014 Udgivet af: Landsorganisationen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere