Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning."

Transkript

1 Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr Mobilnr Mail: Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

2 Byggesyn Vest v/ Jens Anton Madsen, Skovbakken 16, 6971 Spjald. Tlf.nr Mail: Udarbejdet af: Bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr Mobilnr Mail: VEJLEDENDE RAPPORT VED VISUEL GENNEMGANG AF BYGNINGERNE PÅ Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Sælger: Rene Jul Petersen. Bundsbækvej 6, 6900 Skjern. Rapporten er udarbejdet på baggrund af besigtigelse for udarbejdelse af tilstandsrapport den , samt genbesigtigelse den Da det har vist sig, at der er et tilhørende jordareal større end 2 hektar, er det ikke muligt at udfærdige en tilstandsrapport med tilhørende ejerskifteforsikring Undersøgelsen bygger alene på en visuel gennemgang af de enkelte bygninger. Der er ikke foretaget destruktive indgreb. Der er ikke medtaget nogen former for udvendige hegn, belægninger eller installationer i jord. Gulve under møbler og belægninger er ikke besigtiget, da der ikke er flyttet møbler eller løftet belægninger ved besigtigelsen. Beskrivelsen af de skjulte konstruktioner bygger på et skøn, ud fra den visuelle gennemgang og eventuelle oplysninger fra sælger. På bygning A er der ikke foretaget besigtigelse af skunkene mod syd, p.g.a. manglende adgang. Skunken mod nord er kun besigtiget fra skunklem i nordvest hjørne og ca. 2 meter derfra, p.g.a. manglende belægning i skunken. Loftrum over hanebånd kun delvis besigtiget, p.g.a. manglende gangbro. Loftrum over bygning B er kun besigtiget fra stige i nord-ende p.g.a. dårlig belægning. Bygning E er ikke medtaget i den tekniske bygningsgennemgang. BBR på ois.dk og Boligejer.dk er gennemset den Bygning A har metalpladetag, ikke cementsten som anført i BBR. Bygningen har mindre afvigelse i det samlede boligareal. Bygning B og C har metalpladetag ovenpå det tidligere fibercementtag. Det samlede bebyggede areal er lidt mindre end anført i BBR. Bygning E er ikke medtaget i bygningsregistreringen. Bygningen er mindre end 10 m2. Bygningerne er opmålt ved besigtigelsen. Grundrids med opmåling vedlagt. Rapporten er ikke nogen garanti mod yderligere fejl/skader ved bygningens synlige eller skjulte konstruktioner. Undersøgelsen omfatter ikke nogen form for stabilitetsberegninger for bygningskonstruktioner, bygningers eller konstruktioners lovlighed, virkningsgrad for el- og varmeinstallationer, eller nogen form for energiberegninger. Der eksisterer PT ingen energirapport. 1

3 BYGNINGER, ANVENDELSER, STØRRELSER, KONSTRUKTIONER OG SKADER: Bygning A: Beboelsen er dateret til Den er med udnyttet tagetage til beboelse. Det bebyggede areal udgør 110 m2. Boligarealet er opmålt til 190 m m2 i stueetagen og 80 m2 i tagetagen. Bygningen er fritliggende. 1. Fundament. Der er støbt sokkel med puds. Sokkelpuds er med revner flere steder på de enkelte facader. 2. Terrændæk/Etageadskillelser/gulvbelægninger. Terrændæk i stueetagen og træbjælkelag som etageadskillelse til tagetagen. Stueetagens køkken, stue og to værelser har træ-belægninger. Tagetagens stue og to værelser har ligeledes træ-belægninger. I bryggers, bad og ved brændeovnen er der fliser. Ved brændeovnen er der revner mellem flisebelægningen og væggen. 3. Ydervægge/indervægge/skillevægge. Hulmuren er med teglstens facade. Indervægge/skillevægge vurderes til at være tegl i stueetagen og letvægskonstruktioner i tagetagen. Mindre revne ved gesims på sydøst hjørne. Mod syd og ved nordvest hjørne er der afslid på fugerne. På kvisten mod syd er der fugeudfald samt stenafskalninger. Mod nord er der defekt ventil ved udluftningen fra tørretumbleren. I bad er der revner i nederste hjørne mod sydøst. Og i bryggers er der revner ved øverste skifte under bordet. 4. Vinduer og døre. Udvendige døre og vinduer er i mahogni. Indvendige døre er i træ. De elastiske fuger under flere vinduer har slip. Indvendig ved køkkenvinduet er der revne mellem bord og mur. Mod syd er der afskalninger på sålbænk. 5. Lofter. Begge etager har trælofter. Loftslem til tagrum over hanebånd er uden isolering. Øget risiko for kuldebro. 6. Indvendige trapper. Kvartsvings jerntrappe med trætrin til tagetagen fra stue. Ingen bemærkninger. 7. Tagkonstruktionen. Det er et sadeltag med hanebåndspær. Taghældningen er mere end 35 grader. Tagbelægningen er metalplader monteret med undertag. Der er ikke afsluttet med fodblik ved tagrender. Muret skorsten fra brændeovnen. 2

4 Undertaget har brud ved kvistens skotrende. Bør repareres. Skorstenen har stenafskalninger mod syd og vest. Tagrummets isolering ligger i et ujævnt forløb. Isoleringen kan med fordel lægges om. Flere steder i tagrummet ligger isoleringen tæt til undertaget, hvilket hindrer en optimal ventilering. NOTE: Ved besigtigelserne er der ikke målt forhøjet træfugtighed i konstruktionen. Målingerne har alle været under 19 %, hvilket er acceptabelt. Bedre ventilering vil dog altid have en gavnlig effekt. 8. Bad, toilet & bryggers. Bad og bryggers er i uorganiske materialer med fliser på gulvene. I bad er der revner i døråbningen og i det sydøstlige hjørne. Generelt er der en del fliser med begrænset vedhæftning til underlaget, også i brusenichen. NOTE: Da fugerne vurderes til at være tætte, skønnes risikoen for skader på tilstødende konstruktioner at være begrænset. I bryggers er der en del fliser med begrænset vedhæftning til underlaget, især ved gulvafløbet og ved udvendig dør, hvor der også er revner. NOTE: Da vandbelastningen er begrænset, vurderes risikoen for skader på tilstødende konstruktioner også at være begrænset. I bad er der slip i den elastiske fuge mellem gulv og kant-flise i den sydlige ende. Og i bryggers er der slip ved den udvendige dør. 9. VVS-installationer. Centralvarme-anlæg. Gulvvarme med vandførende rør monteret i stueetagens bryggers og bad. Desuden brændeovn i stuen. Vandforsyningen er fra værk. Vandmåler monteret i bryggers. Der er ingen bemærkninger. 10. El-installationer. El-rapport af med udløb , lb.nr er vedhæftet. GENERELT: Beboelsens generelle standard vurderes til at være middel, sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Bygning B: Staldbygning på 135 m2 dateret til 1909 som er sammenbygget med bygning C. Bygningen er med ældre staldinventar og loft med træbjælkelag, som tidligere har været anvendt til oplag af stråfoder. 1. Fundament. Det vurderes til at være med syld og kampesten i begrænset dybde. Sokkel og mur er pudset ud i et. Eventuelle skader beskrevet under punkt Terrændæk/gulvbelægning. Bygningen er med betongulve og områder med pig-sten. Etageadskillelsen er træbjælkelag med bræddegulv. Betongulvene er med en del revner og afskalninger samt opbrydning i områderne med pig-sten. I tagrummet er der nedbrydningsskader i bræddegulvet, hvilket øger risikoen for nedstyrtning. 3

5 3. Ydervægge/indervægge/skillevægge. Bygningen har massiv murværk med pudsede facader. Indervæggene er tegl. Facaderne har en del steder med revner og sætninger. Der er områder med puds, der mangler vedhæftning til underlaget. Indvendig er der flere steder med revner og pudsafskalninger. NOTE: De mange revner og sætninger er formentlig opstået p.g.a. den begrænsede sokkeldybde, der skønnes at være. 4. Vinduer og døre. Dørene er i træ og vinduer i metal (ældre staldvinduer). Døren mod vest er med nedbrydningsskader. Ved døren mod syd mangler der færdiggørelse ude og inde. Flere små ruder i de ældre staldvinduer er med brud eller revner. 5. Lofter. Der ses synlige bjælker og brædder fra etageadskillelsen. I fyrrummet er der pladebeklædninger. Ingen bemærkninger til loftbeklædningen. Se dog punkt Tagkonstruktionen. Det er et sadeltag med hanebåndspær og en hældning på mere end 35 grader. Bygningen er med metalpladetag, dels oplagt ovenpå det tidligere fibercementtag af asbestholdige plader, og dels oplagt med undertag. Skorstenen er opbygget i elementer. Bygningen er uden tagrender. Flere steder i den ældre konstruktion kan der konstateres nedbrydningsskader og huller efter borebiller. Konstruktionen har et noget ujævnt forløb med flere nedbøjninger. NOTE: Konstruktionens restlevetid vurderes til at være begrænset. Mellem skorsten og gavl er der revne, og på skorstenen er der mindre revne. 9. VVS-installationer. Fastbrændselsfyr og oliefyr er placeret i bygningens sydlige ende. 10. El-installationer. Se samme punkt under bygning A. GENERELT: Den generelle standard vurderes til at være under middel, sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Der må forventes renoveringer. Bygning C. Stald/lade på 211 m2 dateret til 1913 som er sammenbygget med bygning B. 1. Fundament. Det vurderes til at være med syld og kampesten i begrænset dybde ved gårdspladsen mod syd. Mod nord kan der være tale om støbt sokkel i større dybde. Sokkel og mur er pudset ud i et. Eventuelle skader beskrevet under punkt Terrændæk/gulvbelægning. 4

6 Betongulv eller grus i den østlige del samt belægningssten i den vestlige del, hvor der er opsat staldinventar. Betongulvene i den østlige del har revner og afskalninger. 3. Ydervægge/indervægge/skillevægge. Bygningen har massiv murværk med pudsede facader. Indervæggene er tegl. Facaden mod syd og gavlene har en del steder med revner og sætninger. Mod nordøst er der mindre revner Der er områder med puds, der mangler vedhæftning til underlaget. Indvendig er der flere steder med revner og pudsafskalninger. NOTE: De mange revner og sætninger er formentlig opstået p.g.a. den begrænsede sokkeldybde, der skønnes at være i gårdsiden mod syd. 4. Vinduer & døre. Døre og porte er i træ og vinduer i metal (ældre staldvinduer). Portene har nedbrydningsskader. Porten mod øst har desuden mindre brandskade. Flere små ruder i de ældre staldvinduer er med brud eller revner. 5. Lofter. Bygningen har ingen beklædninger, men mindre del med et indlagt leca-dæk. Ingen bemærkninger. 7. Tagkonstruktionen. Det er et sadeltag med hanebåndspær og ældre ladekonstruktion. Taghældningen er mere end 35 grader. Belægningen er metalplader oplagt ovenpå det tidligere tag af asbestholdige fibercement-plader. Bygningen er stort set åben til kip. Øverst ved skotrenden mod sydøst er der åbning, som kan medføre øget risiko for fugt i tilstødende konstruktioner. På bygningens nordvest hjørne er der brud på sternen. Der er ikke monteret tagrender. Tagkonstruktionen og især den gamle ladekonstruktion har steder med nedbrydningsskader samt huller efter borebiller. Konstruktionen har et ujævnt forløb med fere nedbøjninger. Der er ændret i konstruktionen flere steder, men det vurderes til ikke at have medført nogen nævneværdig svækkelse. 9. VVS-installationer. Der er ingen varmeinstallationer. 10. El-installationer. Se samme punkt under bygning A. GENERELT: Bygningens generelle standard vurderes til at være under middel sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Der må forventes renoveringer. Bygning D. Maskinhus på 242 m2 er dateret til Bygningen er fritliggende. 5

7 1. Fundament. Støbt sokkel med puds. Der er ikke anvendt sokkelpuds. 2. Terrændæk/gulvbelægning. Bygningen har terrændæk med belægningssten. Ingen bemærkninger. 3. Ydervægge/indervægge/skillevægge. Facaderne er beklædt med metalplader. Der er steder med buler i facadebeklædningen samt mindre brud mod syd. 4. Vinduer & døre. Port og dør i metal. Ingen bemærkninger. 5. Lofter. Ingen beklædninger. Ingen bemærkninger. 7. Tagkonstruktionen. Bygningen er en stålkonstruktion med åser. Taghældningen er mellem 15 og 35 grader. Belægningen er asbestfri fibercementplader. På bygningens sydside er der plader med revner, som bør udskiftes. 9. VVS-installationer. Bygningen er uden varmeinstallationer. 10. El-installationer. Se samme punkt under bygning A. GENERELT: Maskinhusets generelle standard vurderes til at være middel sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Bygning E. Drivhus på 5 m2 i alu-skellet. Bygningen er ikke medtaget p.g.a. dens ringe tekniske og økonomiske værdi. Spjald den 13. februar Mogens Christensen. Bygningssagkyndig. Følgende bilag vedhæftet: Tilstandsrapport udarbejdet El-rapport udarbejdet sider med billeder. Grundrids. 6

8

9 A. Beboelsen. 1. Pudsrevner. 2. Ved brændeovnen. 3. Sydøst. 3. Kvisten. 3. Kvisten. 3. Nordvest. 3. Ventil. 3. Bryggers. 4. Fuger. 4. Sålbænk. 5. Loftslem. Tagrum. 7. Brud. Skunken.

10 8. Revne. 8. Fuger. B. Staldbygning. 2. Indvendig. 2. Pig-sten. 2 & 5. Etageadskillelsen. 3. Revner. 3. Sætninger. 3. Indvendig. 4. Mod vest. 4. Mod syd. Tagrum. C. Stald/lade. 2. Revner. Stalden.

11 Laden. 3. Udvendig. 3. Indvendig. 4. Port syd. 4. Port nord. 7. Skotrende. 7. Stern. 7. Ladekonstruktionen. D. Maskinhus. 1. Sokkel uden puds. 3. Buler 3. Brud. 7. Revner. E. Drivhuset. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen. Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr Mobilnr Mail:

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. H-15-00503-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. H-15-00503-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen Adresse Stenagervej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2015 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2015 H-15-00-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-21687 Matrikel/Ejerlav: 8A Ll. Valby,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Kondrup Petersen. By Slagelse. Udløbsdato 09-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Kondrup Petersen. By Slagelse. Udløbsdato 09-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Kondrup Petersen dresse Tyvelse Huse 11 Postnr. 4200 Dato 09-09-2015 By Slagelse Udløbsdato 09-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-25348 Matrikel/Ejerlav: 4B Tyvelse By, Sorterup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt dresse Møllevej 42 Postnr. 6818 Dato 26-03-2014 By Årre Udløbsdato 26-09-2014 H-14-0-0038 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-113895 Matrikel/Ejerlav: 8C Fåborg By,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: leksandra og Dennis Petersen dresse Hellevadvej 21 Postnr. 6240 Dato 19-01-2015 By Løgumkloster Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4356 Matrikel/Ejerlav: 30 Bedsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-10-2012. Lb. nr. H-12-01913-0038. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-10-2012. Lb. nr. H-12-01913-0038. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gert Rasmussen dresse Møllebankevej 2 Postnr. 4840 Dato 26-04-2012 y Nørre lslev Udløbsdato 26-10-2012 Kommunenr./jendomsnr. 376-14415 Matrikel/jerlav: 13I Nr. Vedby y, Nr. Vedby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger dresse rund Strandvej 3 Postnr. 7130 Dato 21-05-2015 y Juelsminde Udløbsdato 21-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12593 Matrikel/Ejerlav: 6 rund y,

Læs mere