Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik"

Transkript

1 Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23

2 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en rampe Se punkt 1 i vejledning Præsentation af undervisningsforløbet og målene for undervisningsforløbet, samt inddel klassen i grupper Se punkt 2 i vejledning Grupperne introduceres for den rampe, de skal bygge Se punkt 3 i vejledning Se bilag 1 og 3 Læreren samler op på gruppernes ramper Se punkt 4 i vejledning Læreren sætter grupperne i gang med at lave bilag 2 Se punkt 5 i vejledning Se bilag 2 Grupperne begynder at bygge og afprøve deres rampe, samt udfylder 1.del på bilag 3 Grupperne undersøger rampen på egen hånd Læreren sørger for, at grupperne gemmer deres materialer til næste lektion Se punkt 6 i vejledning Side 2 af 23

3 Forberedelse til første lektion Kopier elevmaterialet/kompendiet til alle elever Læse vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Inddel klassen i grupper, der skal være gældende for hele dette undervisningsforløb. Læreren skal medbringe; Sakse og tape Pap/Papkasser eleverne kan evt. tage papkasser med hjemmefra Kamera, så billederne senere kan lægges i logbogen Kugler - glaskugler eller stålkugler Læreren har evt. selv bygget en rampe efter vejledning på bilag 1 Side 3 af 23

4 Anden lektion ca. 90 min Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Der laves en fælles opstart Se punkt 7 vejledning Læreren samler op på bilag 2 Se punkt 8 vejledning Se bilag 2 Hjemmesiden vises til eleverne. Vis vejledning om hjemmesiden Se punkt 9 i vejledning Se bilag 4 Der laves en fælles opsamling på gruppernes arbejde på hjemmesiden og den naturvidenskabelige arbejdsmetode Se punkt 11 i vejledning Se bilag 5 Grupperne bliver præsenteret for den åbne opgave Se punkt 12 i vejledning Se bilag 6 Der laves en fælles afslutning Se punkt 13 i vejledning Eleverne tager noter fra tavlen på bilag 3 Grupperne skriver på hjemmesiden med baggrund i deres arbejde med bilag 2 og 3. Grupperne ser også vejledningen om den naturvidenskabelige arbejdsmetode Se punkt 10 i vejledning Grupperne begynder at planlægge deres arbejde med den åbne opgave Se bilag 6 Side 4 af 23

5 Forberedelse til anden lektion Lægge billeder af elevernes arbejde med bilag 2 i en mappe på skolen computere Læse vejledningerne til lektionen Reservere computere til eleverne Reservere Smartboard eller projektor til at vise hjemmesiden for eleverne Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbringe kamera og kugler Side 5 af 23

6 Lektionen kan gentages - se vejledning Tredje lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Fælles opstart, hvor læreren fortæller om dagsordnen for lektionen Se punkt 14 i vejledning Der laves en fælles afslutning, hvor grupperne forberedes til sidste lektion Se punkt 15 i vejledning Grupperne arbejder med den åbne opgave ud fra bilag 6 Grupperne skriver på hjemmesiden Se bilag 4 Forberedelse til tredje lektion Reservere computere til eleverne, så de kan skrive på hjemmesiden Læse vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring kugler Side 6 af 23

7 Fjerde lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Fælles opstart Se punkt 16 i vejledning Læreren forbereder en lille konkurrence Se punkt 17 i vejledning Læreren godkender gruppernes arbejde på hjemmesiden, og offentliggør siderne Se punkt 19 i vejledning Som afslutning ser eleverne andre klassers løsning af samme opgave på hjemmesiden Grupperne færdiggør deres arbejde med bilag 6 Grupperne afslutter arbejdet med logbogen, begrebslisten og præsentationssiden Grupperne forbereder deres oplæg Grupperne indleder med et lille oplæg om deres rampe, og derefter afprøver de deres rampe Se punkt 18 i vejledning Forberedelse til fjerde lektion Have projektor eller Smartboard til at vise elevernes præsentationssider Reservere computere til eleverne, så de kan skrive på hjemmesiden Læse vejledningerne til lektionen Medbringe kugler til eleverne Side 7 af 23

8 Vejledning til forløbet Tril med kugler Vejledning til første lektion Før forløbet startes af læreren, er det hensigtsmæssigt at læreren har læst lærervejledningen igennem, og har set vejledningsvideoen igennem på hjemmesiden. Undervisningsforløbet skal give eleverne den første introduktion til grundlæggende regler for, hvordan elever laver en undersøgelse. De skal arbejde med en opstilling med en rampe og en kugle, og skal undersøge hvilke variable, der har betydning for, hvor langt kuglen triller hen ad gulvet, når man slipper kuglen på rampen. Som noget af det første skal eleverne bygge rampen, og derefter undersøge forskellige indstillinger på rampen. Dernæst skal eleverne på egen hånd anvende deres viden til at løse en åben opgave. Forløbet afsluttes med, at eleverne gruppevis fremlægger deres resultater. Læreren/eleverne skal igennem forløbet tage billeder af elevernes arbejde, så eleverne senere kan lægge billeder ind på hjemmesiden. De bilag, som skal bruges i forløbet, findes i elevkompendiet og sidst i dette kompendium. Punkt 1 Som indledning tager læreren sin rampe og en kugle og stiller frem på gulvet. Læreren sætter kuglen på rampen, og spørger eleverne hvor langt triller kuglen? Eleverne vil herefter komme med forskellige gæt. Når læreren har trillet kuglen tager læreren en samtale med eleverne om: Hvad har betydning for hvor langt kuglen triller? Kan man få kuglen til at trille lige langt hver gang? Hvordan kan man forudsige, hvor langt kuglen triller? Læreren skal ikke selv svare på spørgsmålene, men lade eleverne undre sig. Eleverne vil selv finde disse svar igennem forløbet. Punkt 2 Gennem samtalen er eleverne nu sporet ind på emnet, og for at bevare overblikket og motivationen hos eleverne skal de have en præsentation af hele emnet. De 3 hovedbudskaber i præsentationen skal være: Første budskab Målene for undervisningsforløbet skal præsenteres i store træk. De skal ikke læses op, men forklares med lærerens egne ord. Målene med forløbet er taget fra trinmålene for natur/teknik efter 4. klassetrin Formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser Gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter Sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennemtegninger, diagrammer, tabeller, digitale billeder eller lydoptagelser Formidle - mundtligt og skriftligt - data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier Side 8 af 23

9 Andet budskab Den overordnede opbygning af forløbet hvor eleverne skal: 1) bygge en rampe 2) lave små eksperimenter med ramper og kugler 3) skrive om deres arbejde i logbogen på hjemmesiden som hører til forløbet 4) fremlægge deres arbejde 5) se andre skolers arbejde med den samme opgave på hjemmesiden Tredje budskab Klassen skal også inddeles i grupper. Det er vigtigt, at antallet af grupper i klassen passer med antallet af grupper læreren opretter på hjemmesiden. Disse grupper skal gælde for resten af dette forløb, og eleverne skal vide, hvilken gruppe de tilhører, når de skal skrive logbog på hjemmesiden. Når eleverne skal arbejde på hjemmesiden, har de brug for billeder af deres arbejde, derfor skal læreren eller eleverne tage billeder af elevernes arbejde igennem hele forløbet. Punkt 3 Læreren finder de materialer frem, som eleverne skal bruge til at bygge deres rampe. Materialerne er vist på bilag 1. Læreren kan vise eleverne den rampe, som læreren har bygget. Eleverne kan evt. bruge bøger til at klodse rampen op med, men andre ting kan også bruges. Når eleverne har bygget deres rampe, skal de afprøve deres rampe ved at lave forskellige indstillinger på rampen og reflektere over, hvilken betydning indstillingen af rampen har for kuglens trillelængde. Elevernes refleksioner skriver de ind øverst på bilag 3. Punkt 4 I opsamlingen er det vigtigt at få frem, hvordan gruppernes rampe kan indstilles i højden, og hvordan grupperne kan aflæse højden af rampen se bilag 1. Højden kan evt. også afmåles med en stang af centicubes, som eleverne holder op til bagkanten af rampen. Læreren inddrager elevernes erfaringer med indstillingen af rampen i denne opsamling. Eleverne skal også præsenteres for begrebet tilløbsafstand, som er et udtryk for, hvor på rampen kuglen slippes fra. Det kan være en fordel at tegne nogle startstreger på tværs af rampen, så eleverne kan holde styr på, hvorfra de slipper kuglen fra gang til gang. Punkt 5 Grupperne skal løse opgaven på bilag 2. Den går ud på, at de skal have deres kugle til at trille præcis 1 meter hen af gulvet. For at grupperne kan løse opgaven, skal de i gang med at lave en lille systematisk undersøgelse. Det er vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at der i denne undersøgelse er 2 variable de kan ændre/indstille på (og at de kun må ændre en variabel ad gangen). De 2 variable er: 1. Rampens hældning 2. Tilløbsafstanden på rampen NB: grupperne skal bruge den samme kugle undervejs i forsøgene Det vigtige er, at grupperne gøres opmærksom på, at de kun må ændre en variabel før hvert forsøg. Dvs. at grupperne ikke må ændre både tilløbsafstanden og hældningen før et forsøg. Skemaet skal hjælpe grupperne til at holde struktur på deres undersøgelse. Side 9 af 23

10 Grupperne vælger en fast højde, og derefter prøver de 3 forskellige tilløbsafstande. Dette gentages 3 gange. Derefter vælger grupperne en fast tilløbsafstand og prøver 3 forskellige hældninger. Dette gentages også 3 gange. Til sidst skriver grupperne de indstillinger, hvor kuglen triller så præcist på 1 meter som muligt Det, grupperne laver, er en systematisk undersøgelse, hvor de lærer kun at undersøge en variabel ad gangen. Denne systematik kan lærerne læse mere om nedenfor. Forklaringen til grupperne, omkring hvorfor de skal løse opgaven på bilag 2, er, at de skal lære at undersøge en variabel adgangen. Vælger grupperne at ændre både vinklen på rampen og tilløbsafstanden, er de ikke i stand til at vurdere, hvilken af ændringerne der medførte et bedre eller dårligere resultat. Når eleverne har gennemført øvelsen på bilag 2, har de et bedre grundlag for at komme med forudsigelser om, hvordan rampen skal indstilles hvis kuglen skal trille x meter/en bestemt afstand. Baggrundsviden til læreren Denne baggrundsviden skulle gerne give læreren et indblik i de vigtigste spilleregler, som gælder, når grupperne laver systematiske undersøgelser. Det er vigtigt, at eleverne får et værktøj, de kan overskue, forstå og bruge. Vi har derfor valgt en simplificeret model, som inddeler en systematisk undersøgelse i 4 faser 1 : Et indledende forsøg, hvor eleven får indtryk af fænomenet og af hvilke variable, der kan ændres fra forsøg til forsøg. Formålet er, at eleverne kan være mere kvalificerede, når de skal opstille en liste over variable Opstilling af en liste over forhold/variable, som kunne have betydning for forsøgets udfald. På listen medtages alt, som kunne tænkes at have betydning for forsøgets udfald, og ikke kun det, der sandsynligvis eller helt sikkert har. Den egentlige undersøgelse, hvor eleverne holder alle variable fast, bortset fra en, som de ændrer fra forsøg til forsøg. Af resultaterne fremgår det, om den undersøgte variabel har betydning for forsøgsresultatet. Den undersøgte variabel kan efterfølgende inddeles i betydningsfulde og betydningsløse. Formidling af undersøgelser, resultater og konklusion således, at konklusionen underbygges. 1 Fase 1-3 efter kap. 15 i Carl Jørgen Veje, Natur/teknik i folkeskolen hvorfor og hvordan, Malling Beck Side 10 af 23

11 Punkt 6 I opsamlingen sørger læreren for at grupperne gemmer deres materialer til næste lektion. Læreren fortæller også, at der i den næste lektion vil være en opsamling på bilag 2, og at grupperne skal i gang med at skrive på hjemmesiden. Side 11 af 23

12 Vejledning til anden lektion Punkt 7 Lektionen startes med at tale med eleverne om, hvad de lavede i sidste lektion. Dernæst præsenteres eleverne for dagsordenen for lektionen: 1. Der samles op på bilag 2 2. Hjemmesiden præsenteres for eleverne 3. Grupperne skriver på hjemmesiden om deres arbejde med baggrund i bilag 2 og 3 4. Den åbne opgave præsenteres for grupperne 5. Grupperne planlægger arbejdet med den åbne opgave Punkt 8 Læreren samler op på følgende: 1. Hvordan kan rampen indstilles i forhold til vinkel og dermed højden på rampen 2. Kuglen tilløbsafstand det tilløb kuglen får på rampen, inden den triller ud på gulvet I opsamlingen skal der laves en fælles liste på tavlen (evt. som tegninger/ piktogrammer) over de variable, som kan have betydning for, hvor langt kuglen triller. Lad grupperne komme med deres bud, så de selv formulerer, hvilke erfaringer de har gjort sig. Undlad at vurdere forslagene, og læg ikke op til diskussion heller ikke mellem grupperne. Eleverne skriver klassens noter ned fra tavlen nederst på bilag 3. Punkt 9 Sideløbende med at grupperne arbejder med forløbet, skal grupperne ind på hjemmesiden hvor de skal skrive på 3 forskellige sider: 1. En online logbog 2. Beskrive nøglebegreber 3. Lave en præsentationsside For at grupperne kan komme ind på hjemmesiden kræves det at læreren logger ind med sit UNIlogin. På hjemmesiden kan læreren hente og printe gruppernes login, der hænges op i klassen, så alle elever kan se klassens login. Hver gruppe skal skrive i deres egen logbog, begrebsside og præsentationsside. På hjemmesiden vil grupperne kunne finde en video, som fortæller og viser, hvordan de bruger hjemmesiden. Når grupperne arbejder på hjemmesiden, er det vigtigt, at de ved hvilken gruppe de tilhører. Det er vigtigt, at grupperne instrueres grundigt i de tre sider, de skal skrive på. I det næste kan læreren læse om de tre sider, og grupperne kan bruge bilag Logbogen I logbogen skal grupperne skrive om med hvad og hvordan de har arbejdet i forløbet, herunder deres arbejde med bilagene, opgaverne og samtalerne i klassen. Det skal fremgå af logbogen, hvordan grupperne har arbejdet i klassen, og hvilke løsninger de har valgt til de forskellige opgaver. Side 12 af 23

13 2. Begrebssiden På hjemmesiden skal grupperne også beskrive nogle nøglebegreber. Når grupperne beskriver begreberne, skal de prøve at forklare begreberne så godt som muligt med deres egne ord og billeder. Begreberne som skal beskrives er: o Beskriv jeres rampe o Beskriv hvordan I har arbejdet med bilag 5 3. Præsentationssiden På denne side skal grupperne præsentere deres arbejde for andre. Grupperne har mulighed for at lægge 6 billeder ind. Billeder og tekst som grupperne lægger ind på præsentationssiden, vil blive offentliggjort for andre klasser og skoler, der har adgang til hjemmesiden. Offentliggørelsen sker først, når læreren godkender gruppernes arbejde. Dette gøres på præsentationssiden. For at undgå, at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt at læreren læser gruppernes resultatsider igennem, inden siderne offentliggøres. I anden, tredje og fjerde lektion vil det være en god ide, at grupperne har adgang til online computere, så de kan skrive i deres logbøger, når de ikke er i gang med opgaverne. På hjemmesiden kan læreren hente en lille film, som demonstrerer hjemmesidens funktioner og hvordan grupperne skriver i logbogen. Denne film kan med fordel vises for grupperne. Filmen kan hentes på hjemmesiden under vejledninger. Punkt 10 Grupperne skal beskrive deres arbejde med arbejdet med baggrund i bilag 2 og 3. På den måde øver eleverne sig i at bruge hjemmesiden se bilag 4. Udover at grupperne skal skrive i deres logbog, skal grupperne også se vejledningen om den naturvidenskabelige arbejdsmetode, som grupperne finder samme sted, som de finder deres elevmateriale på hjemmesiden. Side 13 af 23

14 Punkt 11 I opsamlingen skal den naturvidenskabelige arbejdsmetode fremhæves som et arbejdsredskab for grupperne, når de skal i gang med at løse den åbne opgave. Når grupperne skal løse den åbne opgave, har de brug for en model, der viser og fortæller, hvordan de planlægger og gennemfører deres arbejde med en åben opgave. Denne model - den naturvidenskabelige arbejdsmetode - gennemgås sammen med grupperne. Fordelen for læreren ved at bruge tid på denne model, er at grupperne bliver mere selvhjulpne i deres arbejdsproces med den åbne opgave, og derfor ikke har det samme behov for at spørge læreren: hvad skal vi nu gøre?. Læreren kan henvise til modellen og vise grupperne hvad næste trin er i deres arbejdsproces er. Denne model er på bilag 5 sammen med en beskrivelse. Derudover er der en videovejledning på hjemmesiden til lærere og elever. Side 14 af 23

15 Punkt 12 Læreren gennemgår bilag 6 sammen med grupperne. Det vigtige i denne gennemgang er, at grupperne skal lære deres rampe så godt at kende, at grupperne kan indstille deres rampe på forhånd, og derefter vide, hvor langt kuglen triller. Grupperne skal i den lille konkurrence trille på ukendte afstande mellem 5 og 10 meter. I gennemgangen er det også vigtigt at understrege, at grupperne ikke skal have fokus på rampens udseende, men mere at grupperne får gjort sig erfaringer med indstillinger af rampen. De skal arbejde med mottoet: Keep it simple! Læreren skal sikre sig, at grupperne forstår bilag 5, så grupperne lærer at strukturere og forberede deres arbejde. Punkt 13 I opsamlingen skal læreren sørge for at: Grupperne har styr på deres materialer til næste gang, så de kan begynde at løse den åbne opgave Gruppernes skal lægge deres materialer til side, så materialerne kan findes frem til næste lektion Side 15 af 23

16 Vejledning til tredje lektion Hvis grupperne har brug for mere tid til at skrive på hjemmesiden eller bygge/løse den åbne opgave, kan denne lektion gentages indtil grupperne er klar til fjerde lektion Punkt 14 I den fælles opstart fortæller læreren om lektionens dagsorden: 1. Grupperne mødes og finder deres materialer frem 2. Grupperne løser den åbne opgave 3. Grupperne skal sideløbende skrive på hjemmesiden 4. Grupperne skal begynde at forberede et lille oplæg om deres arbejde til næste lektion Punkt 15 Læreren samler op på lektionen ved at sørge for, at grupperne har styr på deres materialer til næste lektion. Derudover præsenteres næste lektions dagsorden: Næste lektion Løsning af den åbne opgave Skrive færdig på hjemmesiden Forberede og lave en lille fremlæggelse se bilag 6 En lille konkurrence Side 16 af 23

17 Vejledning til fjerde lektion Punkt 16 Der laves en fælles opstart for vise lektionens dagsorden: Løsning af den åbne opgave Skrive logbog, begreber samt udfylde præsentationssiden på hjemmesiden Forberede og lave en lille fremlæggelse se bilag 6 En lille konkurrence Punkt 17 Som afslutning på gruppernes arbejde skal de gennemføre en lille konkurrence. Læreren forbereder en bane i lokalet som er ca. 10 meter lang. Læreren gør klar med et langt målebånd og et stykke kridt til at tegne på gulvet. Konkurrencen går ud på at grupperne skal trille ud på 3 afstande, som læreren afmærker på gulvet. Gruppen må først kende afstanden kort tid før konkurrencen. Herefter har grupperne to forsøg pr. afmærkning. Det gælder for grupperne om at kende deres rampe så godt, at de kan indstille rampen og derefter vide, hvor langt kuglen triller. Punkt 18 Som indledning på gruppernes præsentation af deres rampe, holder gruppen et lille oplæg om deres arbejde og deres rampe ud fra punkterne på bilag 6. Grupperne kan evt. bruge deres præsentationsside i forbindelse med deres fremlæggelse. Når grupperne har holdt et lille oplæg, skal de afprøve deres rampe, ved at læreren måler ud og afsætter 3 punkter på gulvet mellem 5 og 10 meter. Grupperne skal herefter indstille deres rampe, og trille deres kugle. Grupperne har 2 forsøg til hvert punkt. De grupper, som kommer nærmest punkterne på gulvet, og dermed har lavet de bedste indstillinger på rampen, vinder. Læreren samler op på hvor tæt grupperne kommer på punkterne, og skriver resultaterne op på tavlen. Til sidst kåres en vinder den gruppe som lavede den rampe, der trillede mest præcis. Punkt 19 Læreren offentliggør gruppernes arbejde på hjemmesiden og herefter vil billeder og tekst, som grupperne har lagt ind på præsentationssiden blive offentliggjort for andre klasser og skoler, med adgang til hjemmesiden. Når gruppernes arbejde er godkendt, kan grupperne se andre klassers løsninger på samme opgave. For at undgå at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt at læreren læser gruppernes præsentationssider igennem inden arbejdet godkendes, og siderne dermed offentliggøres. Side 17 af 23

18 Bilag 1 Byg rampen I skal bruge: Papkasse Saks Klip et stykke pap ud Tape Lineal Bøger Opstilling 15 bred 35 lang Tapes fast på gulvet Side 18 af 23

19 Bilag 2 Systematisk undersøgelse Højden på rampen Skriv en fast højde på rampen Skriv en ny fast højde på rampen Skriv en ny fast højde på rampen Tilløbsafstanden Skriv en fast tilløbsafstand på rampen Hvor langt triller kuglen? Skriv en ny fast tilløbsafstand på rampen Skriv en ny fast tilløbsafstand på rampen Ca. 100 Ca. 100 Side 19 af 23

20 Bilag 3 Skriv noter Lav din egen liste over hvad der har betydning for hvor langt kuglen triller Skriv listen ned fra tavlen over det der har betydning for hvor langt kuglen triller Side 20 af 23

21 Bilag 4 hjemmesiden I skal skrive på hjemmesiden her skal i skrive på 3 forskellige sider. Se vejledning på hjemmesiden 1. Logbogen 2. Begrebssiden 3. Præsentationssiden I må også gerne sætte billeder ind i logbogen. 1. Side Logbogen I skal skrive om jeres arbejde brug punkterne som hjælp Beskriv jeres arbejde med bilag 2 og 3 Hvad har du lært ved at arbejde med bilag 2 og 5 Hvordan har I arbejdet med at lære jeres rampe at kende, så I kan trille på ukendte afstande? Hvilken kugle har I valgt at trille med? Beskriv hvordan I øver jer 2. Side Begrebssiden I skal svare på spørgsmålene, som er på siden Begreber på hjemmesiden o Beskriv jeres rampe o Beskriv hvordan I har arbejdet med bilag 5 3. Side Præsentationssiden I skal præsentere jeres arbejde på hjemmesiden, så andre kan se hvad I har lavet. Find de 6 bedste billeder. Beskriv billederne med tekst. I kan også præsentere jeres arbejde ved at lave en beskrivelse af jeres rampe. Det I laver, bliver offentliggjort på hjemmesiden, så andre klasser kan se det I har lavet så lav det godt! Det kan være en god ide at filme jeres rampe og kugle, og lægge filmen ud på YOUTUBE.com og herefter lægge den ind på præsentationssiden. Se evt. vejledning på hjemmesiden. Side 21 af 23

22 Bilag 5 Den naturvidenskabelige arbejdsmetode 1. Trin - Problem: Når I starter på en opgave, er det vigtigt, at I sikrer jer, at alle i gruppen forstår opgaven på samme måde. 2. Trin - Viden: I skal finde og indsamle viden om emnet i opgaven. Hvilken viden har I selv? I kan også søge viden i bøger, på nettet, hos eksperter, dvs. personer, som ved noget om emnet. Denne viden giver jer bedre og flere muligheder for at løse problemet. 3. Trin - Hypotese: Hypotesen er jeres løsningsforslag til, hvordan opgaven kan løses. I må gerne opstille flere løsningsforslag til, hvordan opgaven kan løses. Beskriv og tegn skitser af jeres forskellige løsningsforslag. Diskutér og vurdér i gruppen fordele og ulemper ved de forskellige løsningsforslag. Vælg, hvilket af løsningsforslagene I vil arbejde videre med. Gem beskrivelserne og skitserne til jeres logbog 4. Trin - Eksperimentel afprøvning: I skal bygge og afprøve det løsningsforslag I har valgt 5. Trin - Resultat: Ud fra jeres afprøvning får I et resultat. 6. Trin - Diskussion: Diskutér ud fra resultatet, om jeres løsningsforslag løser opgaven. 7. Trin - Hypotesen forkastes: Hvis jeres løsningsforslag ikke løser opgavens problem, skal I gå tilbage til trin 2 eller 3 i modellen. Hvis jeres løsning ikke virkede, må I kun ændre én ting på jeres løsning inden I afprøver igen Hvis jeres løsning løste opgaven, så gå til trin 8 i modellen Gå tilbage og vælg et nyt løsningsforslag eller søg noget mere viden. I kan også lave en ting om på jeres opfindelse og lave en ny afprøvning 8. Trin - Hypotesen bekræftes: Det kan godt være, at I finder frem til, at jeres løsning fungerer, men I kan prøve at forbedre jeres løsning. Side 22 af 23

23 Bilag 6 Den åbne opgave Beskrivelse Jeres opgave er lære jeres rampe at kende, så I ved hvor langt jeres kugle triller. Figur 1 I skal forberede jer på en lille konkurrence, hvor I skal trille ud på 3 ukendte afstande som I først får at vide lige inden I skal trille. Det betyder for jer, at I skal vide, hvordan I skal indstille jeres rampe, hvis jeres kugle f.eks. skal trille ud på 8 meter, 9.5 meter eller 7 meter. I kan se på figur 1, hvad der kan have betydning for hvor langt jeres kugle triller: 1. Højden fra gulv til bagkanten af rampen 2. Tilløbsafstanden på rampen 3. Typen af kuglen er det en glaskugle eller en stålkugle Udover de tre punkter, skal I også se på bilag 3, som I lavede sammen med jeres klasse. Krav: Hver gruppe skal lave en rampe Jeres rampe skal være bygget efter anvisningerne på bilag 1 Krav til materialer: I må bruge alle de materialer, I vil, og sætte dem sammen, som I vil, så længe I overholder kravene ovenover og i Spørgsmål og svar på hjemmesiden Kom godt i gang: Se på bilag 2 og 3 godt igennem måske I kan finde inspiration til noget! Brug arbejdsmodellen på bilag 5 Husk at afprøve, hver gang I har lavet en indstilling om på jeres rampe 3 ukendte afstande på mellem 5 og 10 meter Fremlæggelse I skal forberede en lille fremlæggelse af jeres arbejde. I skal komme ind på følgende: 1. På hvilken måde har I brugt det I lærte på bilag 2? 2. På hvilken måde har I brugt bilag 5? 3. Hvilke problemer havde I, da I arbejde med den åbne opgave? og hvordan løste I de problemer? 4. I kan også vise jeres præsentationsside for resten af klassen. Side 23 af 23

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 26 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om materialers egenskaber

Læs mere

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik Magneter Undervisningsforløb til atur/teknik ide 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet om indledning taler læreren og eleverne sammen om, hvor der bruges magneter

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Elevguide. En åben opgave har mange løsninger!

Elevguide. En åben opgave har mange løsninger! Elevguide Hvad er ideen? Jeres klasse deltager i Naturfagsmaraton(NFM), som er et natur/teknik-undervisningsforløb. Det afsluttes med, at alle klasser, der deltager i Naturfagsmaraton, mødes til en konkurrence

Læs mere

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 29 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om deres lokalområde Se

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Lærervejledning til introopgaverne. Vælg enkelte eller alle opgaver. Bliv klar til Naturfagsmaraton. Opgaverne ligger på hjemmesiden

Lærervejledning til introopgaverne. Vælg enkelte eller alle opgaver. Bliv klar til Naturfagsmaraton. Opgaverne ligger på hjemmesiden Lærervejledning til introopgaverne Bliv klar til Naturfagsmaraton Med introopgaverne kan eleverne lære om Naturvidenskabelig arbejdsmetode og arbejde med åbne opgaver. Dvs. opgaver, hvor der er mange forskellige

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival. Indledning...2 Model for undervisningsforløbet...2 Begrundelse for valg af model:...2 De tre læringsrum...3 Undervisningsrummet...3 Træningsrummet...3 Studierummet...3 Undervisningsforløbenes forskellige

Læs mere

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 27 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om broer Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Magneter. Hej med dig!

Magneter. Hej med dig! Magneter Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. år klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

PAPIRS BRUDSTYRKE: DESIGN DIN UNDERSØGELSE

PAPIRS BRUDSTYRKE: DESIGN DIN UNDERSØGELSE MODUL 2-4: UNDERSØGELSE AF STYRKE - DESIGN PAPIRS BRUDSTYRKE: DESIGN DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, hvad det betyder, at papir er stærkt. I har også talt om, hvordan man kan sammenligne forskelligt

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom!

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! Edderkopper Hej med dig! Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! I dette emne skal du blandt andet prøve:

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Opgavevejledninger til opgaverne

Opgavevejledninger til opgaverne Opgavevejledninger til opgaverne I denne vejledning kan du få en nyttig baggrundsviden til opgaverne, og hvilke materialer du kan skaffe på forhånd Indholdsfortegnelse Opgavevejledninger til opgaverne...

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Brønshøj Skole 1 Indhold Indledning... 3 Generelt... 3 Undervisningen der danner baggrund for prøven... 3 Det naturfagligt praktiske arbejde... 4 Opgivelseslister...

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

VÆSKERS VISKOSITET: DESIGN DIN UNDERSØGELSE

VÆSKERS VISKOSITET: DESIGN DIN UNDERSØGELSE MODUL 2-4: UNDERSØGELSE AF VISKOSITET - DESIGN ELEVVEJLEDNING VÆSKERS VISKOSITET: DESIGN DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, at viskositet beskriver, hvor svært det er at flytte en væske. Nu skal

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Detaljer om Naturfagsmaraton Indholdsfortegnelse:

Detaljer om Naturfagsmaraton Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk... 5 Vejledningsvideoer... 5 Brugernavn

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Det følgende er en skematisk fremstilling af et undervisningsforløb afviklet på Absalons Skole i efteråret 2014. Forløbet blev til

Læs mere

KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: DESIGN DIN UNDERSØGELSE

KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: DESIGN DIN UNDERSØGELSE ELEVVEJLEDNING KOPPERS EVNE TIL AT HOLDE PÅ VARMEN: DESIGN DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, hvordan man kan sammenligne forskelligt koppers evne til at holde på varmen. I skal nu undersøge, om

Læs mere

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse.

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Introduktion til undervisningsforløbet Forløbet behandler forskellige plangeometriske problemstillinger ud fra dagligdagsbegreberne ens og forskellig. Alle

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Fra ko til karton Uge Beskrivelse Fokuspunkter Materialeforslag Faglige begreber Differentiering 1 (2 lekt)

Fra ko til karton Uge Beskrivelse Fokuspunkter Materialeforslag Faglige begreber Differentiering 1 (2 lekt) Fra ko til karton Uge Beskrivelse Fokuspunkter Materialeforslag Faglige begreber Differentiering 1 (2 lekt) Præsentation af projektet: Brev fra SMØRBLOMST Eleverne præsenteres for målene for projektet.

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Synlighed. Trin for trin - til læreren

Synlighed. Trin for trin - til læreren Trin for trin - til læreren Klassetrin: 4.-5. klasse Tid: 2 lektioner pr. test Fag: Matematik, Natur/Teknologi og Trafik Forberedelse: Du skal have adgang til smartboard/projektor samt have PÅ MED PANG-kassen

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Metodesamling til elever

Metodesamling til elever Metodesamling til elever I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: A. Collage: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade.

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: A. Collage: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade. Mellemtrin Tværfaglige opgaver Generelt: Idet opgaverne er tværfaglige har de bredt appel. De arbejder med alle fyrværkeri rådene. Opgaverne har generelt fokus på refleksion, alsidig kompetenceudvikling

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI Forberedelsesmateriale til skolelærer LÆRERVEJLEDNING BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI TVÆRFAGLIGT PROJEKT FOR 4. -7. KLASSETRIN Byggeboxen lær om byggeri er et undervisningsforløb, der sætter fokus på byggeriets

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

MUS et undervisningsmateriale fra klasse

MUS et undervisningsmateriale fra klasse MUS et undervisningsmateriale fra 5.-10. klasse 1 Forord I forbindelse med et besøg i Guldager Naturskole: http://skoletjenesten.esbjergkommune.dk/besøgssteder%20for%20folkeskoler/guldager%20natursk ole.aspx,

Læs mere