Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt November 2013 Din introduktionsstillings sammensætning: måneders ansættelse ved Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus 2. Efter individuelt ønske kan 3-6 måneder af ansættelsen foregå ved Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Specielle regionale forhold 2.1 Uddannelsens opbygning 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder. 1. ansættelse: Hjertemedicinsk afdeling, Vejle sygehus Ansættelsesstedet generelt Organisation af speciale og faglige arbejdsfunktioner Vagtfunktion: Dagarbejde: Stuegange. Ambulatorium. Arbejdstest. Ekkokardiografi. Undervisning Konferencer: Formaliseret undervisning: Kurser og kongresser: Forskning For introduktionslæger, som ønsker at en del af ansættelsen skal foregå på Medicinsk afdeling, Vejle sygehus, henvises specifikt til denne afdelings uddannelsesprogram. 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Tjekliste 3.2 Beskrivelse af lærings metoder, samt anvendelse af kompetencevurderingsmetoder 3.3 Obligatoriske kurser 4. Uddannelsesvejledning 1. ansættelse: Hjertemedicinsk afdeling, Vejle sygehus Organisering af den lægelige videreuddannelse Rammer for uddannelsesvejledning Udarbejdelse af uddannelsesplan Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Konferencer og formaliseret undervisning 5. Evaluering 5.1 Evaluering af den uddannelsessøgende 5.2 Evaluering af den lægelige videreuddannelse - uddannelsesstedet 2

3 6. Nyttige kontakter 7. Kompetencekort KOMPETENCEKORTENE, kan hentes på ), og skal bruge sammen med uddannelsesprogrammet. De er vedlagt dette uddannelsesprogram, men ellers kan du selv hente og udskrive dem. Kompetencekortene er hjælpeskemaer, som er den uddannelsessøgende ejendom, og er ment som en hjælp til at lære og bruges ved godkendelse af pågældende kompetence(r) Hjælpeskemaer Hjælpeskema til generiske kompetencekort I1, med konkretiseringer Kompetencekort Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelsen (I1) Kompetencekort I8, til brug ved audit af Den gode udskrivelse Kompetencekort I9A, til brug ved vurdering af EBM opgave og konferencefremlæggelse Kompetencekort I9B, til brug ved vurdering af stuegang. Skemaer til 360 graders evaluering Information om 360 graders evaluering, selvevaluering, skemaer etc. 8. Logbog Er vedlagt dette uddannelsesprogram, men se ellers venligst de 3 sider bagtil i målbeskrivelsen for introduktions uddannelse i de intern medicinske specialer fra 2013 på: er.aspx -eller alternativt via Logbøger og Attestation for gennemført uddannelses element Logbog for introduktionsuddannelsen. Obligatoriske kompetencer Obligatoriske kurser Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelses element 3

4 1. Indledning Specialet intern medicin er beskrevet i målbeskrivelsen, som findes på hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogrammer, som kan findes på under de relevante speciale. Uddannelsesprogrammet udleveres ved første ansættelse i forløbet. Specielle regionale forhold Det Regionale Uddannelsesudvalg for Den Intern Medicinske Fællesuddannelse i Region Syddanmark er det besluttet at anbefale at den uddannelsessøgende i sin 1 årige ansættelse i introduktionsstilling højest har ophold ved 2 afdelinger på samme sygehusenhed. Ligeledes anbefaler Det Regionale Uddannelsesudvalg for Den Intern Medicinske Fællesuddannelse i Region Syddanmark at 360 graders evalueringen, der via målbeskrivelsen er lagt ind i uddannelsesprogrammet, gennemføres i måned af ansættelsen (på dette tidspunkt må afdelingen formodes at have tilstrækkelig kendskab til den uddannelsessøgende til, at en meningsfuld 360 graders evaluering kan gennemføres, samtidig med at der er tid til at rette op på/træne evt. kompetencer som 360 graders evalueringen viser ikke måtte være tilstrækkeligt tilegnede endnu). 2.1 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen ( Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle introduktions uddannelsesforløb, som foregår på hjertemedicinsk og medicinsk afdeling på Vejle sygehus. Rækkefølgen af ansættelserne kan variere. 1. ansættelse Eventuel 2. ansættelse Hjertemedicinsk afdeling Vejle Sygehus 6-12 mdr. 3-6 mdr. Medicinsk afdeling Vejle sygehus 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessteder, som lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. 1. Ansættelse: Hjertemedicinsk afdeling, Vejle sygehus Vejle Sygehus og hjertemedicinsk afdeling er nøje beskrevet i hæftet Velkommen til nye læger Hjertemedicinsk afdeling Der henvises til dette skrift for opdaterede oplysninger om sygehuset og afdelingens daglige drift. Skriftet indeholder også en masse praktiske oplysninger, og oplysninger om uddannelsen, som du får brug for i det daglige arbejde. Skriftet udleveres ved ansættelsen 4

5 Ansættelsesstedet generelt Afdelingen varetager diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, hypertension, hjerteklapsygdom og arytmi. Afdelingen har regionsfunktion indenfor områderne koronarangiografi, hjerteklapsygdomme inkl. endocarditis, pacemaker-behandling, synkopeudredning og udredning af arvelige hjertesygdomme. Herudover varetager afdelingen Hjerte-CT-skanninger. Visse af regionsfunktionerne foregår i formaliseret samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling, OUH. Hjertemedicinsk sengeafsnit har 29 senge. Der er ca indlæggelser om året, heraf ca. 85 % akutte. Medarbejder staben omfatter ca 100 ansatte, heraf speciallæger i kardiologi, yngre læger (hoveduddannelse i kardiologi, anden intern medicinsk hoveduddannelse, læger i introstilling og læger i klinisk basisuddannelse. Faglige arbejdsfunktioner Hovedparten af de kompetencer der skal læres under introduktionsuddannelsen, læres i mødet med patienterne, det være såvel ved vagt, stuegange eller ambulante funktioner. De mere medicinsk prægede kompetencer erhverves i forbindelse med vagtarbejdet og de efterfølgende medicinske konferencer. Introduktionslægens funktionsbeskrivelse fremgår således af de følgende afsnit. Vagtfunktion: Der er 3 vagt lag med fælles for- og mellemvagt, men særskilt bagvagt, for medicinsk og hjertemedicinsk afdeling. Læger i introduktionsuddannelse til intern medicin indgår i en fælles vagt sammen med lægerne fra medicinsk afdeling. Om introduktions lægen går i for- eller mellemvagt, vil være afhængig af den enkeltes kompetencer og tidligere erfaringer indenfor det intern medicinske område. Læger, der i klinisk basisuddannelse ikke har været på en fælles akut modtagelse eller medicinsk afdeling, må påregne at starte ansættelsen i forvagt. Både for- og mellemvagt er 8- skiftede. Forvagtens funktion omfatter modtagelsen og planlægningen af den initiale udredning af akut indlagte uselekterede medicinske patienter i akut visitationsafsnit døgnet rundt. Endvidere tilses medicinske patienter i skadestuen. Forvagten deltager endvidere i interhospital transport af patienter. Mellemvagten forestår modtagelsen og planlægningen af den initiale udredning af akut indlagte patienter på hjerteafdelingen. Mellemvagten bærer hjertestop kalderen i perioden fra I vagt situationen arbejdes tæt sammen med det øvrige vagthold, med mulighed for løbende supervision fra mere erfarne kolleger. Daglig debriefing foregår ved morgenkonferencer i hjertemedicinsk afsnit og på AVA og ved overleveringskonferencer om eftermiddagen. Dagarbejde: Stuegange. Der stiles mod at introduktionslægen i starten af ansættelsen får kendskab til afdelingens logistik og rutiner gennem stuegange. Stuegang omfatter ca 30-40% af arbejdstiden og stuegangs dagene forsøges samlet i grupper af 2-3 dage. Hvor man får ansvar for en mindre grupper af patienter. Supervision ydes af tilstedeværende overlæge eller R1. Ambulatorium. Efter et par måneders ansættelse vil introduktionslægen få ansvar for klinisk ambulatorium med blandede kardiologiske problemstillinger (primært atrieflimren, 5

6 iskæmi, hypertension) og et rehabiliterings ambulatorium, som primært omfatter patienter, der har fået foretaget PCI, CABG eller hjerteklap operation. Ambulatoriefunktionen omfatter op til 30 % af tiden. Der er mulighed for supervision fra ambulatorieoverlægen og i øvrigt foreligger der grundige skriftlige manualer for de ambulante patientforløb Arbejdstest. Introduktions lægen kan evt forstå arbejdstest. Resultatet af testen konfereres med ambulatorieoverlægen. Ekkokardiografi. Er ikke en obligatorisk del af introduktionsuddannelsen. Hos kardiologi interesserede er der mulighed for introduktion til dette via ugentlig morgenundervisning i ekkokardiografi. Der er ligeledes mulighed for supervision af foretagne ekkokardiografier i vagten Undervisning Informationsformidling og fremlæggelse er en del af din videre uddannelse. Hvis du har et område, hvor du har et særligt kendskab, eller hvis du ønsker at sætte dig specielt ind i et område og derefter fremlægge det for afdelingen, er du meget velkommen dertil. Fremlæggelsen kan afhængig af omfanget ske ved morgenkonference eller tirsdagsundervisningen. Konferencer: Alle læger deltager i en fælles morgenkonference i Hjertemedicinsk konferencelokale alle hverdage fra 8.00 til Konferencen indledes med en kort rapport fra vagtholdet, primært orientering om patienter på intensiv og nyindlagte patienter, mors og/eller problemer i afdelingerne. Herefter præsenteres dagens arbejdsfordeling, primært mht. omstrukturering ved sygdom etc. Yngre og ældre kolleger opfordres til at medtage sygdoms cases til fælles opbyggelse. Konference situationen giver den yngre læge mulighed for at træne kompetencer indenfor områderne; medicinsk ekspert, professionel, samarbejder og kommunikation. Formaliseret undervisning: Afholdes tirsdage og torsdage umiddelbart efter morgen konferencen. Nærmere beskrevet i afsnit 3.4. Kurser og kongresser: Læger i den fælles introduktionsuddannelse til intern medicin deltager i det obligatoriske kursus; Vejlederkursus. Oplysninger om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via de regionale sekretariaters hjemmeside. I forbindelse med obligatoriske kurser ydes tjenestefrihed med løn. Transportgodtgørelse gælder fra Vejle Sygehus og fortrinsvis til offentlige transportmidler. Ved visse destinationer udleveres dog klippekort af administrationen. Ansøgning om støtte til anden relevant kursusdeltagelse kan rettes til afdelingsledelsen. Med mindre der skal præsenteres data fra afdelingen, er der ingen tradition for tilskud til kongresdeltagelse på dette uddannelsestrin. Forskning Afdelingen deltager i et antal multicenterundersøgelser. Endvidere indsamles løbende data, som kan danne grundlag for forløbsanalyser og mindre kvalitetssikrings projekter Ligesom der hele tiden er opmærksomhed på mulige emner for kasuistikker. Afdelingen kan ikke på forhånd love tilbud om forskningsaktiviteter, ligesom en aktiv forskningsindsats fra introduktionslægen ikke heller kræves. Vejledning aftales ad hoc. Afdelingen har for tiden en ph.d. studerende. 6

7 Ved eventuel ansættelse på Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus, henvises til deres uddannelsesprogram 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. 7

8 TJEKLISTE 1 Intro mål nr. og Kompetence (svarende til målbeskrivelsen) I.1 Varetage diagnostik, behandling og profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. Konkretisering af mål kompetence. Incl. lægeroller Medicinske ekspert, sundhedsfremmer 1. Brystsmerter, 2. Åndenød 3. Bevægeapparatets smerter 4. Feber 5. Vægttab 6. Fald & Svimmelhed 7. Ødemer 8. Mavesmerter og afføringsforstyrrelser, 9. Den terminale patient 10. Bevidsthedspåvirkning og/eller fokale neurologiske udfald 11. Væske og elektrolytforstyrrelser 12. Det abnorme blodbillede 13. Forgiftningspatienten Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Selvstudier og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde herunder: Epikrise skrivning) Undervise Udarbejde instrukser Udarbejde undervisningsmat. Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Casebaseret diskussion på baggrund af det generiske kompetencekort I1 og hjælpeskema med konkretiseringer indenfor de forskellige sygdomsmanifestationer. Det anbefales at lave en læringsdagbog med notering af patienttyper læringssituationer (mødt under vagtarbejde eller dagarbejde) i henhold til listen over de 14 sygdomsmanifestationer nævnt i tjeklisten. En sådan læringsdagbog kan udgøre grundlag for gennemførelse af de strukturerede interviews vedrørende de forskellige sygdomsmanifestationer 3 forskellige patienttyper for hver sygdomsmanifestation. Tidspunkt for erhvervelsen af kompetencen Kompetencerne indenfor de anførte sygdoms manifestationer godkendes løbende og efter individuel aftale ved uddannelsessamtalerne. De mere medicinsk prægede kompetencer erhverves i forbindelse med vagtarbejdet og de efterfølgende medicinske konferencer. Et forslag til kompetenceplan kunne være: Til godkendelse indenfor de første 4 måneder Kompetence 1, 2, 4 og 14 Godkendes efter 4-8 mdr: Kompetence 5, 6, 7, 8 og 9 Godkendes efter 12 mdr Kompetence 3, 10, 11, 12 og Den chokerede patient 8

9 Intro mål nr. og Kompetence (svarende til målbeskrivelsen) I.2 Varetage god kommunikation Konkretisering af mål kompetence. Incl. lægeroller Kommunikator Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå, og give plads til samtalepartneren Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 360-graders evaluering og selvevaluering. Tidspunkt for erhvervelsen af kompetencen Efter 4-6 måneders ansættelse på Hjertemedicinsk afdeling Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater og epikriser, eksempelvis både mundtligt og skriftligt kunne fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion. I.3 Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende Samarbejder Samarbejde med andre faggrupper, eksempelvis planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejlede og supervisere ved behov, overholde aftaler. Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Vejleder kursus 360-graders evaluering og selvevaluering Efter 4-6 måneders ansættelse på Hjertemedicinsk afdeling Samarbejde indenfor egen faggruppe eksempelvis være opmærksom på fælles arbejdsforpligtigelser, vejlede og supervisere ved behov, gøre fornuftigt brug af andres viden og erfaring. 9

10 Intro mål nr. og Kompetence (svarende til målbeskrivelsen) I.4 Agere professionelt I.5 Lede og organisere Konkretisering af mål kompetence. Incl. lægeroller Professionel Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling. Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eksempelvis søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden, forholde sig til egne karrieremuligheder. Leder- og administrator Administrere sin egen tid, eksempelvis at blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/vagtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer. Læringsmetoder Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 360-graders evaluering 360-graders evaluering Tidspunkt for erhvervelsen af kompetencen Efter 4-6 måneders ansættelse på Hjertemedicinsk afdeling Efter 6-9 måneders ansættelse på Hjertemedicinsk afdeling Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse med stuegang herunder vide hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage. I.6 Gennemføre stuegang Leder- og administrator, samarbejder, kommunikator, medicinsk ekspert Påtage sig lederrollen, demonstrere samarbejdsevne i relation til plejepersonale, patienter og pårørende og udvise den nødvendige medicinske ekspertkompetence jf. mål nr. 1 Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Refleksion over gode og dårlige stuegange Direkte observation. Hjælpeskema I9B Efter 9 måneders ansættelse 10

11 Intro mål nr. og Kompetence (svarende til målbeskrivelsen) I.7 Varetage vagtarbejde Konkretisering af mål kompetence. Incl. lægeroller Leder- og administrator, kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert Påtage sig lederrollen, demonstrere samarbejdsevne i relation til plejepersonale, patienter og pårørende og udvise den nødvendige medicinske ekspertkompetence jf. mål nr. 1 Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Klinisk erfaring Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 360 graders evaluering Casebaseret diskussion på baggrund af generiske kompetencekort og hjælpeskema med konkretiseringer indenfor de forskellige sygdomsmanifestationer. Tidspunkt for erhvervelsen af kompetencen Efter 4-6 måneders ansættelse I.8 Sikre den gode udskrivelse Leder- og administrator, samarbejder, kommunikator, medicinsk ekspert I samarbejde med det tværfaglige team sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, genoptræning, udredning) for patient, der udskrives. Formidle planen, således at det er klart for patient, hjemmepleje, praktiserende læge og evt. ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. Læsning af journaler, refleksion over patientforløb i forbindelse med epikrise skrivning, træne epikrise-skrivning Audit af egne Udskrivelses notater/epikriser Hjælpeskema I8, Efter 6-9 måneders ansættelse 11

12 Intro mål nr. og Kompetence (svarende til målbeskrivelsen) I.9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. Konkretisering af mål kompetence. Incl. lægeroller Akademiker, Professionel *Med rutine kunne anvende databaser, fx Pubmed, videnskabeligt bibliotek eller andre tilgange til en evidensbaseret litteratursøgning *Formidle et videnskabeligt budskab til kolleger og andet personale ved hjælp af forskellige hjælpemidler som overhead, grafiske IT-programmer og lign. *Angive struktur i en præsentation. I vagtfunktion, på stuegang eller i ambulatoriet: *Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv.) *Identificere faglige problemstillinger som kræver kvalitetssikring, herunder gældende retningslinjer og videnskabelig evidens *Problematisere, kondensere og fremlægge en sygehistorie Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Afdelingsundervisning og Udarbejde EBM-opgave og fremlægge resultaterne heraf Refleksion over og diskussion af arbejdsfunktioner sammen med daglig klinisk vejleder Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Bedømmelse af EBM-opgave og præsentation. Kompetencekort til brug for EBM-vurderingen I9A Kompetencekort til brug ved stuegang I9B Tidspunkt for erhvervelsen af kompetencen Efter 9 måneders ansættelse 12

13 3.2 Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Se tjeklisten ovenfor samt Obligatoriske kurser For introduktionsuddannelsen er det eneste obligatoriske kursus; Kursus i klinisk vejledning. Ud over nedenstående korte beskrivelse henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen: ( og /Laege/Generelle%20kurser.aspx 3.4 Uddannelsesvejledning 1. ansættelse: Hjertemedicinsk afdeling, Vejle sygehus Organisering af den lægelige videreuddannelse Den lægelige videreuddannelse udgør i det daglige et fælles ansvar for alle afdelingens læger, der har ansvar som daglige kliniske vejledere for yngre kolleger eller andre faggrupper. Enhver uddannelsessøgende læge får ved ansættelsen tilknyttet en hovedvejleder. Til ad hoc situationer kan udpeges klinisk vejleder. I arbejdstilrettelæggelsen tages hensyn til den uddannelsessøgendes uddannelsesniveau og -behov i forbindelse med tildeling af funktioner. Øverst ansvarlig for uddannelsen i afdelingen er den ledende overlæge og den uddannelses ansvarlige overlæge, der sammen med den uddannelseskoordinerende yngre læge til sammen udgør afdelingens uddannelsesudvalg, som mødes 2-3 gange om året. Endvidere holdes 2 gange årligt GRUS samtaler med yngre læger. UAOL udpeger hovedvejledere til de uddannelsessøgende læger. Der er endvidere en tillidsrepræsentant i afdelingen. Rammer for uddannelsesvejledning Udarbejdelse af uddannelsesplan Alle uddannelsessøgende får tilknyttet en hovedvejleder. Sammen med vejlederen afholdes i løbet af ansættelsen introduktionssamtale og opfølgende samtaler med henblik på løbende evaluering af de opnåede kompetencer. Tidspunkter for samtalerne (hver måned) er anført på den månedlige arbejdsplan. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet og introduktionslægens allerede dokumenterede kompetencer udarbejdes ved introduktionssamtalen en individuel uddannelsesplan, hvor de forskellige indsatsområder er identificeret. Uddannelsesplanen har således til formål at understøtte kompetenceudviklingen ved at rette fokus mod erhvervelsen af de krævede kompetencer i takt med udviklingen af den uddannelsessøgende læges aktuelle kompetenceniveau. Uddannelsesplanen er et dynamisk værktøj, og den uddannelsessøgende læge og ansættelsesstedet har et fælles ansvar for at planen løbende udvikles og justeres. Vi vil stærkt opfordre læger i uddannelsesstillinger til at være orienterede i deres uddannelsesprogram og at de løbende søger opnåelse af de ønskede kompetencer. 13

14 I forbindelse med vejledersamtalerne skal den uddannelsessøgende læge løbende tilbydes hjælp til vurdering af egen karriereplan. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Hovedparten af de kompetencer der skal læres under introduktionsuddannelsen, læres i mødet med patienterne, det være såvel ved vagt, stuegange eller ambulante funktioner. Ved arbejdstilrettelæggelsen tages hensyn til den enkelte læges kompetence niveau. Dagarbejdet foregår i tæt sammen med afdelingens mere erfarne læger. I stuegangsituationen er der mulighed for supervision og feed-back. For læger i ambulante funktioner er der tilknyttet superviserende læger. I vagtsituationen arbejdes tæt sammen med det øvrige vagthold under løbende supervision fra bagvagterne. På introduktionslæge niveau kan enhver læge med et højere kompetenceniveau indenfor specialet fungere som klinisk vejledere og dermed godkende opnåede kompetencer. Det anbefales at lave en læringsdagbog med notering af patienttyper læringssituationer (mødt under vagtarbejde eller dagarbejde) i henhold til listen over de 14 almindelige sygdomsmanifestationer En sådan læringsdagbog danner grundlag for strukturerede interviews vedrørende de 14 forskellige sygdomsmanifestationer 3 forskellige patienttyper for hver sygdomsmanifestation. Vi forventer endvidere, at du aktivt opsøger uddannelses situationer i hverdagen. Konferencer og formaliseret undervisning Der afholdes morgenkonference i Hjertemedicinsk konferencelokale alle hverdage fra 8.00 til Konferencen indledes med en kort rapport fra vagtholdet, primært orientering om patienter på intensiv og særligt interessante nyindlagte patienter. Herefter præsenteres dagens arbejdsfordeling. Yngre og ældre kolleger opfordres til at medtage patient cases. Ekger, Ekko billeder til fælles opbyggelse. Afdelingen deltager endvidere mandag og torsdag eftermiddage i hjertekonferencer med hjertemedicinsk afdeling Odense Universitetshospital. Ved konferencerne drøftes hhv iskæmi patienter og patienter til hjerteklapoperation. Tirsdag kl afholdes undervisning efter morgenkonferencen, se pkt.. Der undervises i et bredt spektrum af emner. Undervisningen varetages enten af afdelingens sygeplejersker, læger, læger fra sygehusets andre specialer eller eksterne undervisere. Den 3. torsdag i hver måned er staff-meeting for hele sygehusets personale. Øvrige torsdag morgener er der hands-on ekkoundervisning og yngre læge møder. 5 Evaluering 5.1 Evaluering af den uddannelsessøgende Formålet med en evaluering er at styrke læringen for den yngre læge. Under ethvert element af uddannelsesforløbet har ansættelsesstedet ansvar for, at den uddannelsessøgende læge løbende evalueres. Det er dog et fælles ansvar for den uddannelsessøgende læge og ansættelsesstedet at være opmærksomme på at opnåelsen af de krævede kompetencer sker, som planlagt i uddannelsesprogrammet. Hvis ikke kompetencerne opnås som planlagt, har ansættelsesstedet ansvaret for, at uddannelsesplanen justeres. Og af den justerede plan skal fremgå, hvornår og hvordan de manglende kompetencer skal opnås. Principper og metoder for evaluering er omtalt andet steds i dette uddannelsesprogram. I forbindelse med de forskellige kompetencer er anført evalueringsmetode. 14

15 Alle de opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, skal attesteres af hovedvejleder/klinisk vejleder med dato og underskrift ud for hver enkelt kompetence. Evalueringsskemaer, Logbog for introduktionsuddannelsen hhv kompetencer og obligatorisk kursus og skemaet: Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement udleveres sammen med uddannelsesprogrammet og skal ved afslutningen af uddannelseselementet underskrives og stemples af den uddannelsesansvarlige overlæge. 5.2 Evaluering af den lægelige videreuddannelse - uddannelsesstedet For at give dig det bedste uddannelsesforløb som muligt, er det vigtigt, at du overfor din vejleder eller den uddannelses ansvarlige overlæge, giver udtryk for de problemer med kompetenceopnåelse eller uddannelsesmæssige frustrationer, som du støder på. Dette både for at løse eventuelle problemer undervejs samt for at justere dine forventninger til uddannelseselementet. Alle ansættelsesforløb, skal evalueres i det elektroniske web-baserede system Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form ligeledes sker på Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gemmes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen. Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og adresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen knyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen. 15

16 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat: Specialeselskabets hjemmeside / se under uddannelsesfanen Sundhedsstyrelsen Regionale sekretariater for lægelige videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: Andre 7. Følgende materiale udleveres sammen med uddannelsesprogrammet Logbøger og Attestation for gennemført uddannelseselement Logbog for introduktionsuddannelsen. Obligatoriske kompetencer Obligatoriske kurser Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement Hjælpeskemaer Hjælpeskema til generiske kompetencekort I1, med konkretiseringer Kompetencekort Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelsen (I1) Kompetencekort I8, til brug ved audit af Den gode udskrivelse Kompetencekort I9A, til brug ved vurdering af EBM opgave og konferencefremlæggelse Kompetencekort I9B, til brug ved vurdering af stuegang. Skemaer til 360 graders evaluering Information om 360 graders evaluering, selvevaluering, skemaer etc. 16

17 Funktions- og stillingsbeskrivelse for læger i introduktionsstilling Organisatorisk placering: Ansvar: Opgaver vedr. den specifikke funktion: Ansvar Konkrete arbejdsopgaver Kvalifikationer Stillings- og funktionsbeskrivelse Klassificeret stilling: Læge i introduktionsstilling I kliniske problemstillinger refereres til nærmeste mere kompetente kollega. Lægen refererer generelt fagligt til ledende overlæge I uddannelsesmæssige problemstillinger refereres primært til hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge Kliniske problemstillinger: Lægen har ansvar for kliniske problemstillinger i henhold til den progression der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for læge i introduktionsstilling Uddannelsesmæssige problemstillinger: lægen har ansvar for egen læring i henhold til uddannelsesprogram og målbeskrivelse samt egen uddannelsesplan, samt for supervision og feedback til samarbejdspartnere. Lægen er i henhold til eget kompetenceniveau forpligtet til at vejlede mindre kompetente læger. Der henvises til aktuelle uddannelsesprogram og målbeskrivelse for introduktionsstillingen. Bestået medicinsk embedseksamen Tilladelse til selvstændigt virke som læge Andet: Stillings- og funktionsbeskrivelse udarbejdet den: Senest revideret den: Afdelingsledelsens underskrift 17

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Maj 2015 Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kredsløbscentret, Hjertemedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Februar 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014

Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital. Oktober Uddannelsesprogram Afd M 1

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital. Oktober Uddannelsesprogram Afd M 1 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital Oktober 2016 Uddannelsesprogram Afd M 1 Indholdsfortegnelse 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus. Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Reumatologisk afdeling C OUH Odense Universitetshospital November 2013 Uddannelsesprogram for den

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Region Syddanmark Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital Marts 2015 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding

Uddannelsesprogram. Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding Uddannelsesprogram Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding Maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2.1 Uddannelsens opbygning 3 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Ved Geriatrisk afdeling G OUH Odense Universitetshospital Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Lungemedicinsk Afdeling J, OUH Odense Universitetshospital November 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: Kardiologi Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 12

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 PRÆSENTATION

Læs mere

Uddannelsesprogram. For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer. Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Uddannelsesprogram. For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer. Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital Uddannelsesprogram For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelse Godkendt den 04.03.2015 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002337 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 27-08-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere