Fysioterapeut optagelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeut optagelse 2012"

Transkript

1 Fysioterapeut Optagelse 2012

2 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse med mulighed for international praktik? Så er fysioterapeutuddannelsen noget for dig! På fysioterapeutuddannelsen lærer du at undersøge og diagnosticere led og muskelsmerter. Du bliver også uddannet til at behandle syge mennesker og til at hjælpe raske med at holde sig sunde. Vi har fokus på, at alle mennesker er forskellige og skal have forskellige behandlinger. Derfor er det vigtigt, at du bliver god til at kommunikere, motivere og til at sætte dig ind i andre menneskers situation. Hverdagen som fysioterapeutstuderende byder på daglige udfordringer, hvor du må give meget, men du får samtidig meget igen af patienter, vejledere, kollegaer og de andre studerende, du kommer til at uddanne dig sammen med. Fysioterapeutuddannelsen varer 3½ år og veksler mellem teori og praksis. Efter endt uddannelse er du uddannet professionsbachelor. Du skal søge om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), Der uddannes fysioterapeuter 10 steder i Danmark (University Colleges) med til sammen ca studiepladser. Bag i hæftet kan du finde en oversigt over uddannelsesstederne. Undervisningsministeriet fastsætter antallet af studiepladser ved de enkelte uddannelsesinstitutioner. I lighed med tidligere år forventes det, at antallet af ansøgere til fysioterapeutuddannelsen vil være større end antallet af studiepladser. Der er ingen regler for, hvor mange gange du kan søge optagelse på en fysioterapeutuddannelse. Denne pjece giver dig et overblik over de forskellige adgangskrav og tidsfrister, der er i forbindelse med at søge ind på fysioterapeutuddannelsen. Det vil være en rigtig god ide at læse hele pjecen igennem, inden du udfylder et ansøgningsskema fra KOT, så du ved, hvad du skal være opmærksom på. Velkommen...2 Optagelseskriterier og adgangskrav...4 Adgangskrav til kvote 1 og Motivationsbeskrivelse...4 Aktiviteter...5 Ansøgningsfrister...6 Udfyldelse af ansøgning...7 Ansøgningsskemaet...7 Dokumentation...7 Prioritering af uddannelsesønsker...7 Ønske om studiestart...7 Standby-pladser...8 Fuldmagt...8 Særlige forhold...9 Tidspunkt for afslutttende eksamen...9 Dispensation...9 Individuel kompetencevurdering...9 Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag...9 Studieprøven i dansk som andetsprog...9 Sygdom og funktionsnedsættelse...10 Svar på ansøgning...10 Ansøgning om bytning/overflytning...10 Yderligere oplysninger Links Fysioterapeutuddannelser i Danmark...12 Esbjerg - Haderslev...12 Holstebro...12 København...12 Næstved...12 Odense...12 Aalborg...12 Århus...13 Hillerød...13 Roskilde...13 Studievalg Optagelse fysioterapeutuddannelsen 3

3 Optagelseskriterier og adgangskrav OPTAGELSESKRITERIER OG ADGANGSKRAV På fysioterapeutuddannelsen optages studerende både gennem kvote 1 og kvote 2. Der optages 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2. Fordelingen er fastsat af Undervisningsministeriet. Der er kun én optagelsesrunde om året, selv om uddannelsesinstitutionerne har studiestart 2 gange årligt. ADGANGSKRAV TIL KVOTE 1 OG 2 Kvote 1 I kvote 1 kræves en adgangsgivende eksamen. Her vurderes ansøgere med dansk gymnasial adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX og GIF) samt ansøgere med udenlandsk eksamen, som er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen. I kvote 1 bliver du udelukkende optaget på din eksamenskvotient, og du behøver kun at sende en ansøgning og dit eksamensbevis. Sidste års optagelseskvotient kan ses på Optagelseskvotienten ændrer sig år efter år og er derfor kun vejledende. Hvis du starter på uddannelsen senest 2 år efter den adgangsgivende eksamen, får du ganget dit oprindelige karaktergennemsnit med 1,08. Hvis du har taget mere end én gymnasial adgangsgivende eksamen, er det den første beståede adgangsgivende eksamen, du vurderes på. Ansøgere med det højeste gennemsnit bliver optaget først i kvote 1. Kvote 2 Hvis din eksamenskvotient ikke er tilstrækkelig til at komme ind på uddannelsen gennem kvote 1, eller hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du i kvote 2 blive vurderet på andre kvalifikationer: 12 måneders aktiviteter: Du har en adgangsgivende eksamen, men udover denne bliver du også vurderet på sammenlagt 12 måneders aktiviteter. Du skal dog påføre alle relevante aktiviteter på KOT-skemaet (en slags CV). De 12 måneders aktiviteter, du vil vurderes på, skrives på et stykke papir, som vedlægges KOT-ansøgningen. Forskellige aktiviteter kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du kan læse mere om de 12 måneders aktiviteter på side 5-6. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 2: Du skal have bestået eksamen med bestået engelsk C og enten naturfag C eller fysik C eller kemi C. Individuel kompetencevurdering: Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, dvs. ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en såkaldt individuel kompetencevurdering. Her foretager vi en individuel vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer. Du kan læse mere om individuel kompetencevurdering på side 9 under særlige forhold. Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der ikke kan omregnes til en kvotient i kvote 1. MOTIVATIONSBESKRIVELSE Ud over ansøgningsskemaet fra KOT skal du som kvote 2 ansøger lave en motivationsbeskrivelse. En motivationsbeskrivelse er et vigtigt papir i forbindelse med optagelsen på fysioterapeutuddannelsen. I motivationsbeskrivelsen skal du beskrive dine tanker og forestillinger om fysioterapeutuddannelsen og jobbet som fysioterapeut. Skriv om, hvordan du tænker dig selv ind i studieforløbet og ind i det efterfølgende arbejde som færdiguddannet fysioterapeut. Samlet set gælder det om at vise og beskrive dig selv som en kvalificeret ansøger med alt det, du bringer med dig, og som du mener kan have relevans for uddannelsen og faget. Motivationsbeskrivelsen må max. fylde 1 1/2 A4 sider (3.500 anslag). Der er ikke nogen bestemt skabelon, du skal skrive ud fra. AKTIVITETER Erhvervsarbejde: Min. 4 måneder. Der skelnes mellem 2 typer af erhvervserfaring: a) Sundheds-/pædagogisk arbejde: Det kan for eksempel være arbejde som handicaphjælper, sygehjælper, hjemmehjælper, arbejde på plejehjem/lokalcenter, arbejde i vuggestue, daginstitution eller som dagplejemor. b) Industri-/servicearbejde: Det kan for eksempel være fabriksarbejde, arbejdsmand, kontorarbejde, hotel- og restaurationsarbejde, rengøringsarbejde og værnepligt. Sundheds- /pædagogisk arbejde vægtes højere end industri- /servicearbejde. Dog vil en kombination af de 2 former for erhvervsarbejde blive vægtet højest. For at erhvervsarbejdet kan indgå i vurderingen, skal det normalt opfylde følgende betingelser: Erhvervsarbejde i mindst 28 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Erhvervsarbejde fra 18 til 27 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger. Erhvervsarbejdet skal være udført i et ansættelsesforhold eller som selvstændig erhvervsdrivende. Erhvervsarbejdet kan strække sig frem til den 5. juli i ansøgningsåret. I erhvervsarbejdet kan indgå optjent og afholdt ferie. Lønnet praktik-/læretid godkendes som erhvervserfaring, hvorimod SU-finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervserfaring. Du kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som du har haft samtidig med, at du kvalificerede dig til den adgangsgivende eksamen, medmindre du var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke, hvis den adgangsgivende eksamen er taget ved deltagelse i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen eller lignende. Andre aktiviteter Højskole: Min. 4 måneder i sammenhæng. (Daghøjskoleophold medtages ved min. 30 timer ugentlig). Andre studierelevante aktiviteter: 1 sæson. (Fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde). 4 Optagelse fysioterapeutuddannelsen 5

4 UDFYLDELSE AF ANSØGNING Udlandsophold: Min. 4 måneder i sammenhæng. (Arbejde, rejse, studieophold, udvekslingsstudent). Du skal som ansøger selv tydeliggøre på det vedlagte ark, hvilke 12 måneder der tæller med. De 12 måneder kan samles af flere forskellige perioder og skal således ikke nødvendigvis være afviklet lige efter hinanden. Alle aktiviteter skal dog tilføjes KOT-skemaet. Suppleringsfag HF enkeltfag eller andre suppleringsfag, som er taget efter den adgangsgivende eksamen, vil alene have det formål at vise, at du teoretisk er i stand til at møde kravene på fysioterapeutuddannelsen. Enkeltfag tæller ikke med i de 12 måneders aktiviteter. Endelig udvælgelse I kvote 2 foretages en individuel vurdering af ansøgerne. Ansøgningen vurderes i sin helhed på baggrund af den adgangsgivende eksamen, motivationsbeskrivelsen og dine aktiviteters alsidighed. Det er vigtigt, at du har erfaring fra flere af de ovennævnte aktiviteter. Interview i forbindelse med optagelse vil kunne forekomme. Selv om du mener, at du har alle de nødvendige kvalifikationer, er det ikke nogen garanti for, at du bliver optaget. Der er flere ansøgere, end der er studiepladser, og derfor er vi nødt til at afvise kvalificerede ansøgere. ANSØGNINGSFRISTER Ansøgninger modtaget senest 15. marts kl behandles både i kvote 1 og kvote 2, såfremt du er berettiget til at søge i kvote 1. Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal fremsende deres ansøgning, således at den er uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 15. marts kl Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl Hvis du sender din ansøgning med posten, skal den være poststemplet senest 4. juli. Ansøgninger modtaget senest d. 15. marts kl behandles i både kvote 1 og 2, såfremt du er berettiget til at søge i kvote 1. ANSØGNINGSSKEMAET Fra den 1. februar kan ansøgningsskemaet hentes på og du har mulighed for at søge digitalt. Fordelene ved at udfylde ansøgningsskemaet på nettet er, at stamdata og eksamenskarakterer udfyldes automatisk. Du kan endvidere gemme din ansøgning som kladde og på den måde arbejde løbende med den. Hvis du skal indsende dokumentation for medregnede aktiviteter, skal ansøgningen printes ud, underskrives og sendes som brevpost sammen med dokumentationen. Du har mulighed for at søge om optagelse på indtil 8 af de optagelsesområder, som fremgår af uddannelsesoversigten på Du kan derfor søge om optagelse på fysioterapeutuddannelsen op til 8 steder. Ansøgningsskema og dokumentation for adgangsgrundlaget skal sendes til alle de optagelsesområdenumre, du søger optagelse på. Desuden sendes prioriteringsskema til det højst prioriterede uddannelsessted. DOKUMENTATION De kvalifikationer, du anfører på ansøgningsskemaet, og som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal dokumenteres. Dokumentation for erhvervserfaring skal indeholde arbejdets art, periode og ugentligt timetal. Benyt arbejdsgivererklæringerne på Du bør mærke al dokumentation med CPR-nummer og navn. Obs! Erhvervsarbejde i udlandet anføres både under rubrikken Erhvervsarbejde og under rubrikken Udlandsophold på ansøgningsskemaet. Fristen for at indsende dokumentation er 5. juli kl Det betyder, at du kan få medtaget aktiviteter, der varer frem til den 5. juli, selv om ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts. Dokumentation for adgangsgrundlag skal eftersendes, hvis du endnu ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen. Aktiviteten skal dog være påført ansøgningen senest 15. marts. PRIORITERING AF UDDANNELSESØNSKER Da du ikke kan være sikker på at få opfyldt din højest prioriterede uddannelse, er det vigtigt, at du ved udfyldelse af prioriteringsskemaet kun anfører uddannelser og uddannelsessteder, som du er indstillet på at starte på. Ønske om STUDIESTART Der er studiestart både sommer (uge 35) og vinter (uge 6) på de fleste uddannelsessteder. Vær opmærksom på, at nogle uddannelsessteder har et særligt optagelsesområdenummer til vinterstart. Du kan ønske studiestart til vinter ved afkrydsning på ansøgningsskemaet. De fleste ønsker at påbegynde uddannelsen til sommer, og der er derfor ikke garanti for, at dit ønske om studiestart til sommeroptaget bliver opfyldt. Du kan således godt blive tilbudt en studieplads til vinter, selvom du har ønsket sommerstart. 6 Optagelse fysioterapeutuddannelsen 7

5 Særlige forhold STANDBY-PLADSER Standby betyder at stå til rådighed, og du kan via KOT-ansøgningen søge om en standby-plads. Hvis du efter ansøgningsfristens udløb skriftligt bliver tilbudt en standby-plads, er det vigtigt, at du bekræfter, at du ønsker pladsen. Derefter bliver du sat på standbylisten, og du står dermed i et tidsrum til rådighed til en eventuel ledig studieplads. Tidsrummet fastsættes af uddannelsesstedet. Får du ikke tilbudt en studieplads hverken til sommer eller vinter, er du garanteret en studieplads ved næste års optagelse, under forudsætning af at du sender en ny ansøgning vedlagt tilsagnsskrivelsen og eksamensbevis. OBS! Siger du nej til en eventuel tilbudt studieplads, mister du din standby-plads og dermed også tilsagnet om optagelse det efterfølgende år. Hvis du ikke modtager et skriftligt tilbud om en standby-plads, er du ikke kommet i betragtning til en standby-plads. FULDMAGT Hvis du for eksempel befinder dig i udlandet på ansøgningstidspunktet og derfor ikke har mulighed for selv at udfylde og underskrive din ansøgning, kan du give andre fuldmagt til at gøre det. Af fuldmagten skal fremgå, hvilke uddannelser du søger optagelse på. Du kan eventuelt anvende fuldmagtsblanketten på Hvis du bliver tilbudt en studieplads og ikke har mulighed for selv at bekræfte studiepladsen, kan du ligeledes give en anden person lov til at handle i dit navn. TIDSPUNKT FOR AFSLUTTTENDE EKSAMEN Du skal være opmærksom på, at du også kan blive vurderet i kvote 2, selv om du først forventer at bestå den adgangsgivende eksamen (herunder sygeeksamen) efter ansøgningsfristen den 15.marts. Aktiviteter, du vil have vurderet i forbindelse med ansøgning om optagelse, skal være oplyst den 15. marts på ansøgningsskemaet. Mangler du dokumentation for nogle af aktiviteterne, eller har du endnu ikke bestået eksamen, skal dokumentation og/eller eksamensbevis eftersendes hurtigst muligt og være uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 5. juli kl DISPENSATION Afsluttet kandidatuddannelse/tidligere optagelser/ flere adgangsgivende eksamener Hvis du allerede har en kandidatuddannelse, eller hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have afsluttet en af disse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser. Hvis du mener, der er særlige forhold, kan du søge dispensation fra denne regel. For ansøgere med flere adgangsgivende eksamener er det den først beståede eksamen, der er gældende. Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel. eksamen, men mener, at du har kvalifikationer, der kan kompensere herfor, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering. Vurderingen foretages af uddannelsesstedet på baggrund af dine indsendte dokumenter. Her vil man se på, om de kompetencer, du har opnået, kan sidestilles med de formelle adgangskrav, og om du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. Materialet til individuel kompetencevurdering kan hentes på og indsendes sammen med KOT-ansøgningsskema. Ansøgningsfrist: 15. marts kl ANSØGERE MED UDENLANDSK ADGANGS- GRUNDLAG Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag vurderes på deres første fuldførte og beståede adgangsgivende eksamen. Alle skal indsende kopi af enten førstegangs eksamensbevis eller få udstedt duplikat (kopi) af førstegangs eksamensbevis. Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal fremsende deres ansøgning, således at den er uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 15. marts kl En eventuel dispensationsansøgning skal vedlægges ansøgning om optagelse. Du bør i god tid og gerne inden d. 15. marts kontakte den uddannelsesinstitution, du ønsker at søge optagelse på, og forhøre dig om, hvordan du skal forholde dig. INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING Ikke adgangsgivende eksamen Hvis du ikke opfylder kravet om en adgangsgivende STUDIEPRØVEN I DANSK SOM ANDETSPROG For udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag stilles særlige krav om danskkundskaber. Udenlandske ansøgere skal inden 5. juli i ansøgningsåret have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Dette gælder dog ikke ansøgere fra Norge, Sverige, Færøerne og Island. 8 Optagelse fysioterapeutuddannelsen 9

6 SYGDOM OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Visse sygdomme og funktionsnedsættelser, for eksempel ordblindhed eller nedsat syn/hørelse, kan gøre det svært at gennemføre uddannelsen og siden hen at fungere som fysioterapeut. Hvis du har en funktionsnedsættelse/sygdom og er usikker på, om det vil påvirke din mulighed for at blive fysioterapeut, kan du kontakte en studievejleder på en af uddannelsesinstitutionerne. Du har i henhold til Bekendtgørelse om Specialpædagogisk støtte (SPS) mulighed for at søge hjælp til at gennemføre studiet. Hvis du bliver optaget på uddannelsen og har brug for hjælpemidler, er det en fordel, at du straks tager kontakt til studievejlederen, da støtten skal søges gennem denne SVAR PÅ ANSØGNING Alle får svar 30. juli. Fysioterapeutuddannelserne sender svar til de ansøgere, der har fået en studieplads. KOT sender svar til afviste ansøgere. ANSØGNING OM BYTNING/OVERFLYTNING Ansøgning om bytning af studieplads inden studiestart kan kun ske efter skriftlig ansøgning til både den uddannelsesinstitution, du ønsker overflytning til, og til den uddannelsesinstitution, du er optaget på. At ansøgningen imødekommes forudsætter, at en anden ansøger tilsvarende ønsker at bytte studieplads. Ansøgning om overflytning til en anden fysioterapeutuddannelse kan først finde sted efter, at første studieår er gennemført og bestået. Institutionen kan dispensere herfra, såfremt der foreligger særlige forhold. At ansøgningen imødekommes forudsætter, at der er ledige studiepladser. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om optagelse og studie kan fås på eller ved henvendelse til det enkelte uddannelsessted. Se adresselisten på side 12. LINKS (Studievalg) Se de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside for åbent hus arrangementer. 10 Optagelse fysioterapeutuddannelsen 11

7 FYSIOTERAPEUTUDDANNELSER I DANMARK ESBJERG - HADERSLEV University College Syddanmark Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg - Haderslev Postboks 509 Degnevej Esbjerg Ø. Tlf.: Mail: 103 studiepladser i Esbjerg Optagelsesområdenr. Esbjerg: studiepladser i Haderslev Optagelsesområdenr. Haderslev: HOLSTEBRO Via University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Postboks 1450 Gl. Struervej Holstebro Tlf.: Mail: 80 studiepladser Optagelsesområdenr KØBENHAVN Professionshøjskolen Metropol Fysioterapeutuddannelsen Sigurdsgade København N Tlf.: Mail: 218 studiepladser Optagelsesområdenr NÆSTVED University College Sjælland Campus Næstved Parkvej Næstved Fax: Tlf.: Mail: 80 studiepladser Optagelsesområdenr : sommeroptag Optagelsesområdenr : vinteroptag Optagelsesområdenr : e-læring ODENSE University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej Odense SØ Tlf Mail: 139 studiepladser Optagelsesområdenr AALBORG University College Nordjylland Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Postboks 38 Selma Lagerløfs Vej Aalborg Ø Tlf.: / Mail: 120 studiepladser Optagelsesområdenr AARHUS Via University College Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Hedeager Aarhus N Tlf.: Mail: 146 studiepladser Optagelsesområdenr HILLERØD Professionshøjskolen UCC Fysioterapeutuddannelsen i Nordsjælland, tidl. Skodsborg Carlsbergvej Hillerød Tlf.: Mail: 81 studiepladser Optagelsesområdenr ROSKILDE University College Sjælland Campus Roskilde Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner 4000 Roskilde Tlf.: Mail: 52 studiepladser Optagelsesområdenr Optagelse fysioterapeutuddannelsen 13

8 STUDIEVALG Studievalg København Købmagergade 52, 3. sal Postboks København K Tlf.: Studievalg Sjælland Jernbanegade Næstved Tlf.: Studievalg Fyn Albanigade Odense C Tlf.: Studievalg Midt- og Vestjylland Birk Centerpark Herning Tlf.: Studievalg Østjylland Vestergade Århus C Tlf.: Studievalg Nordjylland Slotsgade Aalborg Tlf.: Husk Ansøgningsmateriale til ansøgning om optagelse fås på Ansøgningsfrist i kvote 2: 15. marts kl Ansøgningsfrist i kvote 1: 5. juli kl Alle med udenlandsk eksamensgrundlag skal indsende ansøgning senest 15. marts. Studievalg Sydjylland Nytorv 5, 1. sal 6000 Kolding Tlf.:

9 VIA Sundhedsfaglig Højskole ordrenr.: Isp

Fysioterapeut. Optagelse 2011

Fysioterapeut. Optagelse 2011 Fysioterapeut Optagelse 2011 Udgave redigeret oktober 2010 Velkommen Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Ergoterapeut. Optagelse 2017

Ergoterapeut. Optagelse 2017 Ergoterapeut Optagelse 2017 1 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K e r g o H U S K A n s ø g n i n g s s k e m a f å s p å a r b e j d s f o r m i d l i n g e r, S t u d i e v a l g o g u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r f r a m i d t e n a f f e b r u a

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne.

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne. Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne 4 Hvor får du hjælp 8 Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 10 Skemaerne 11 Fristerne 12 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 13 Prioriteringsskemaet

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr.: Telefon: Mailadresse: Begrundelse for ansøgning

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016. Fotograf: Ole Risbjerg. Fotograf: Ole Risbjerg

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016. Fotograf: Ole Risbjerg. Fotograf: Ole Risbjerg ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016 Fotograf: Ole Risbjerg Fotograf: Ole Risbjerg VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet og hav

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Svenske ansøgere søger optagelse til bacheloruddannelser i fri konkurrence med danske ansøgere. Der er ingen særlige kvoter

Læs mere

Ansøgningsskemaer og vejledning

Ansøgningsskemaer og vejledning Videregående uddannelser 2011 Du kan søge om optagelse digitalt på www.optagelse.dk Vigtige datoer: 15. marts Søger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstederne have modtaget din ansøgning senest

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10 Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne Hvor får du hjælp? Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 0 Skemaerne Fristerne Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet Prioriteringsskemaet Ændringsprioriteringsskemaet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg vejledningen

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL GRUNDFORLØB 2 - PÆDAGOGISK ASSISTENT

ANSØGNINGSSKEMA TIL GRUNDFORLØB 2 - PÆDAGOGISK ASSISTENT ANSØGNINGSSKEMA TIL GRUNDFORLØB 2 - PÆDAGOGISK ASSISTENT Beskrivelse af Grundforløb 2 findes på www.sosuaarhus.dk eller uddannelsesguiden www.ug.dk Ansøgningsfrister og optagelseskriterier kan ses på www.sosuaarhus.dk

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 30. september 2016 kl. 12.00 15. november 2016 kl. 12.00 Personlige

Læs mere

Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding

Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding v/ Tine Bjerregaard og Lisbeth Østerby, Tilmeldingssekretariatet Dagsorden

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 15. marts kl. 12.00 1. juni kl. 12.00 CPR-nr.: Personlige data (UDFYLDES

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

Hvis NEJ til dansk statsborger: HUSK! at vedlægge kopi for arbejds-og opholdstilladelse. Postnummer: By: Bopælskommune:

Hvis NEJ til dansk statsborger: HUSK! at vedlægge kopi for arbejds-og opholdstilladelse. Postnummer: By: Bopælskommune: 1.Ansøgning til social - og sundhedsuddannelserne trin 2 SOCIAL - OG SUNDHEDSASSISTENT 2. Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis NEJ til dansk statsborger: HUSK! at

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: 3: Uddannelsesstart

1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: 3: Uddannelsesstart Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere