FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSIOTERAPEUT. En uddannelse i bevægelse"

Transkript

1 FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse

2 FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse OM FYSIOTERAPI OG UDDANNELSEN Uddannelsen til fysioterapeut på UCN er en udviklende og udfordrende cocktail, der blander traditionelt håndværk, nyeste viden og forskning samt innovation alt sammen i et progressivt læringsmiljø, som udfordrer dig både menneskeligt og fagligt. I uddannelsen er der både fokus på dig som person og som en vigtig del af et fagligt og udviklende fællesskab. På fysioterapeutuddannelsen vil du gennem studiet bl.a. opleve: at du får indsigt i kroppens fantastiske verden at mærke bevægelse og berøring på egen krop at se på andres kroppe - og diskutere kroppen som fysisk genstand, men også som et fænomen, der præges af ydre og indre påvirkninger at du lærer at analysere og vurdere, hvordan en arbejdssituation påvirker mennesket fysisk og psykisk at du lærer at undersøge og behandle mennesker med forskellige sygdomme, skader og funktionsnedsættelser og rådgive mod en mere selvhjulpen tilværelse med fokus på sundhedsfremme at du arbejder med bevægelse og fysisk aktivitet i både teori og praksis at du arbejder med at lave målsætninger for fysisk træning og udvikler træningsprogrammer til udvalgte målgrupper at du bliver udfordret og trænet i forskellige måder at lære på og får erfaringer med at arbejde i grupper at du får indsigt i kommunikation og udvikler dig til en dygtig kommunikator Fysioterapi er en profession inden for det sundhedsvidenskabelige område. Du vil gennem uddannelsen komme til at arbejde med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske indfaldsvinkler til forskellige problemstillinger. VARIERET UNDERVISNING Uddannelsen varer i alt 3½ år og er meget afvekslende. Hvert semester er bygget op over to moduler med hver sit tema og hvert modul afsluttes med en prøve. Du vil gennem studiet møde mange forskellige undervisningsformer herunder praktiske øvelser, forelæsninger, projektarbejde, selvstudie og holdundervisning. Undervisningen foregår primært på UCN, men også i praksis på kliniske undervisningssteder i Region Nordjylland. BRING DIG SELV I SPIL Kravene på studiet er generelt store, og uddannelsen er til tider meget tidskrævende. Det forudsættes derfor, at du deltager aktivt i både den teoretiske og den praktiske undervisning, hvor det er centralt, at du bringer dig selv og dine egne meninger, oplevelser og erfaringer i spil. DU KOMMER TÆT PÅ HELT TÆT PÅ! Da kroppen er central i fysioterapi, lægger uddannelsen vægt på, at du tilegner dig personlige kropslige erfaringer og kompetencer. Det betyder, at du gennem uddannelsen øver dig på medstuderende, hvor du også selv lægger krop til dine medstuderendes undersøgelser og behandlinger. I den kliniske undervisning arbejder du med borgere, brugere og patienter under vejledning af en klinisk underviser, som selv er fysioterapeut. Du vil derfor både fysisk og psykisk komme tæt på andre mennesker - hvorved du udfordres og udvikles som menneske og fagperson. KORT SAGT Gennem fysioterapeutuddannelsen opnår du en bred kompetence til at arbejde med mennesker og til at skabe dig en spændende og alsidig karriere inden for sundhedssektoren. Du bliver klædt på til at arbejde innovativt og være entreprenøren, der skaber løsninger. I dele af uddannelsen indgår du i tværfaglige samarbejder - og du får grundlæggende fysioterapeutiske kompetencer inden for undersøgelse og behandling, kommunikation, kvalitetsudvikling og forskning i relation til menneskets funktioner og bevægelser. Jeg har altid set en karriere som idrætsfysioterapeut for mig, men studiet har virkeligt åbnet mine øjne for mange andre interessante arbejdsområder. Det bedste ved mit studie er den varierede studieform, der er en god blanding af teori og praksis. Det gør, at det aldrig bliver kedeligt. MATIAS KILDAHL FJELD STUDERENDE

3 En studerende fortæller TÆT PÅ Jeg har altid haft en interesse for kroppen, og hvad der skal til, hvis kroppen skal holde gennem et helt liv KROPPEN Jeg har altid haft en interesse for kroppen, og hvad der skal til, hvis kroppen skal holde gennem et helt liv. På uddannelsen prøver man rigtig mange ting på sin egen krop, og det er spændende at opleve noget ved sig selv, som man ikke vidste eller aldrig havde tænkt over. Efter jeg er startet på uddannelsen, har jeg fået en anden vinkel på opfattelsen af kroppen og dens funktion. Vi arbejder i meget i store grupper, og her har jeg fået meget ud af, at man kan bruge hinandens viden og erfaring. TRE SPÆNDENDE TING VED MIN UDDANNELSE: Det er rigtigt fedt at have anatomi og manuel undervisning lige efter hinanden, da man fx lærer teori om armmusklerne og lige bagefter kan afprøve denne viden på sine medstuderende. Det er meget spændende at være i den kliniske undervisning. Man kommer tidligt ud i klinisk undervisning, hvor man får lov at opleve fysioterapien helt tæt på. Uddannelsen har både den praktiske og teoretiske dimension, som supplerer hinanden rigtig godt. TRE TING, DER HAR UDFORDRET MIG: Der er meget der skal læses, så det skal planlægges Der er mange fagtermer og latinske ord, som skal læres I starten skal man lige lære at finde rundt på skolen :-) PERNILLE LINDER CHRISTENSEN STUDERENDE LÆS MERE PÅ

4 Jeg arbejder som underviser for at være med til at præge den udvikling, faget er i! LARS HENRIK LARSEN UNDERVISER UDDANNELSENS OPBYGNING 1. SEMESTER MODUL CENTRALE EMNER I MODULET 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 5. semester Modul semester Modul semester Modul 12 Modul 13 Modul 14 Fysioterapi - fag, profession og studie Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Tværprofessionel virksomhed Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse - Genoptræning og behandling II - Somatiske og psykiatriske problemstillinger Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning Samfund, sundhed og forebyggelse Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Selvstændig professionsudøvelse Valgmodul Dokumentation og udvikling FAG PÅ UDDANNELSEN Uddannelsen skaber rammerne, så du klædes på til at finde løsninger og træffe fagligt kompetente valg. Du stifter bekendtskab med kliniske beslutningsmodeller, hvor din faglige viden bringes i spil - og du vil i teori og praksis arbejde med redskaber til at undersøge, vurdere og fremme bevægelse. FYSIOTERAPI Gennem hele uddannelsen er faget Fysioterapi centralt. Her vil du bl.a. udvikle kompetencer i at analysere en bevægelsessituation og i at afdække, hvordan fysiske, psykiske og sociale ressourcer har indflydelse på bevægelse og menneskers livsituation. I Fysioterapi arbejder du bl.a. med Træning og Bevægelse, Manuel vævsundersøgelse og behandling, Målemetoder og Videnskabsteori og der trækkes tråde til andre fag på uddannelsen, således at du oplever mening og sammenhæng gennem studiet. Du vil i uddannelsen også stifte bekendtskab med en række fag indenfor: OBSERVATION ANALYSE AF BE VÆGELSE MANUELLE TEKNIKKER PSYKOLOGI FYSISK AKTIVITET ELEKTROTERAPI KOMMUNIKATION - og meget, meget mere. SUNDHEDSVIDENSKAB Sygdomslære og hygiejne, Videnskabsteori, Social- og Arbejdsmedicin, Folkesundhed og Epidemiologi, Informationsteknologi NATURVIDENSKAB Anatomi, Fysiologi, Videnskabsteori HUMANISTISK VIDENSKAB Pædagogik, Psykologi, Kommunikation, Etik, Videnskabsteori SAMFUNDSVIDENSKAB Sociologi, Lovgivning og Forvaltning, Organisation, Ledelse og Sundhedsøkonomi, Videnskabsteori MANGFOLDIGT OG DYNAMISK FAG Jeg arbejder som underviser for at være med til at præge den udvikling, faget er i, og fordi jeg er vild med at arbejde med forskning, udvikling, undervisning, læring og læreprocesser. Det er en udfordring at designe og udvikle det læringsmiljø, der understøtter de studerendes arbejde med at blive kompetente fysioterapeuter. Det sjoveste ved jobbet er det spændende samspil med studerende, undervisere og andre uddannelser og professioner i et dynamisk og udviklingsorienteret miljø. Desuden kræver jobbet, at du har en opdateret viden i forhold til både pædagogiske og faglige områder, og du er tvunget til at være i evig udvikling, hvilket der blandt andet fylder meget i bevægelaboratoriet, fysioterapeutuddannelsens fantastiske rum til forskning, udvikling, læring og innovation. LARS HENRIK LARSEN Lektor på fysioterapeutuddannelsen og projektleder på bevægelaboratoriet, bachelor i sundhedsvidenskab, master i sundhedsantropologi og i fysioterapi samt ph.d.-studerende. LÆS MERE PÅ

5 400 M 2 BEVÆGELAB: EN LEGEPLADS FOR KROP, HJERNE FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN PÅ UCN ER VISIONÆR OG TØR SÆTTE STORE MÅL. Derfor er vi ved at opbygge et af landets førende bevægelseslaboratorier inden for fysioterapeutisk læring, udvikling, innovation og forskning. Et 400 m2 lokale udgør bevægelseslaboratoriet, der anvendes til såvel undervisning som til udviklings- og forskningsprojekter. I Bevægelaboratoriet laver fysioterapeutstuderende, fysioterapeuter og forskere en lang række aktiviteter, fra obligatoriske læringsaktiviteter på uddannelsens første modul, til ambitiøse projekter, der er målrettet mod at se på kroppens muligheder og begrænsninger på både raske mennesker og på mennesker med skader på bevægeapparatet, smerter eller sygdomme. Det store bevægelaboratorium sælger virkelig uddannelsen. Her er utrolig mange muligheder for os studerende, både i forbindelse med undervisningen og i forhold til projektarbejde. AJA MØLLER WYRTZ STUDERENDE OG HJERTE

6 Personligt fik jeg rigtig god indsigt i, hvorfor jeg skulle vælge at søge udenlands senere. ANKHIE JENSEN UDDANNELSE UDEN GRÆNSER SUPER STUDIEMILJØ Jeg tog på Summer School i Utrecht i Holland i min sommerferie, da jeg synes, det var en fantastisk mulighed for at skrive noget ekstra på cv et. I Utrecht udbød de et fagligt meget udfordrende kursus. Jeg skulle helt alene af sted, og Holland er tilpas tæt på Danmark, så jeg følte det var sikkert at tage af sted. Fagligt fik jeg en hel masse teori om bevægestrategier og indlæring af bevægelser. Det var noget, der var utrolig relevant og let at bruge, da jeg kom hjem. Personligt fik jeg rigtig god indsigt i, hvorfor jeg skulle vælge at søge udenlands senere. De venskaber, jeg fik, er nogle, jeg helt sikkert vil holde fast i i fremtiden. Jeg har allerede planer om at tage af sted igen. ANKHIE JENSEN STUDERENDE LÆS MERE PÅ FANTASTISKE MULIGHEDER På fysioterapeutuddannelsen bliver du en del af et bygningsfællesskab, der også rummer sundhedsuddannelser til ergoterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske, og du får adgang til flotte og spændende professionslokaler. Der er en idrætssal, øvelsessale, bevægelsessal, træningsfaciliteter, behandlingskabiner, auditorier og det bedste af det hele: et 400 m2 stort bevægelaboratorium, hvor du kan lege, lære, erfare, udvikle og forske. Fysioterapeutuddannelsen anvender de nyeste pædagogiske metoder og bruger IT-støttet læring med adgang til diverse kommunikationsplatforme. Bygningen rummer desuden et stort biblioteksog studierum med anatomiske modeller samt fælles faciliteter med bl.a. fredagsbar alt sammen tiltag, der støtter op om et godt studiemiljø. UDLANDSOPHOLD Hvem siger, at fysioterapi skal læres i Danmark? På fysioterapeutuddannelsen har du mulighed for at tage teoretiske eller kliniske undervisningsforløb i udlandet. Fysioterapeutuddannelsen på UCN har flere internationale kontakter, bl.a. i Sydafrika, Holland og Portugal og har du selv gode forbindelser, kigger vi på det sammen. Bygningen er en rigtig god ramme for et godt studiemiljø. Der er mange grupperum, bibliotek, bevægelaboratorium og gymnastiksal. Og café Frejs holder både fredagsbar og fester for hele skolen. AJA MØLLER WYRTZ Vi har det rigtig godt sammen på vores hold, og jeg har indtrykket af, at resten af skolen også har et godt studiemiljø. Der arrangeres happenings hele året, som kan være alt fra fester til idrætsdag. MATIAS KILDAHL FJELD Studiemiljøet på uddannelsen er rigtig godt, og man er cirka 60 i en klasse. På den måde er der rig mulighed for at udvide sin omgangskreds. PERNILLE LINDER CHRISTENSEN

7 Ofte er det mest udfordrende og det sværeste for de studerende ikke det rent fysioterapifaglige, men hele det kulturchok, det er at komme ud i den kliniske praksis. Her er der virkelig brug for at støtte de studerende og guide dem gennem et komplekst, moderne sundhedssystem. JENS ROESDAHL KLINISK UNDERVISER KONSTANT UDVIKLING Det spændende ved jobbet som fysioterapeut er først og fremmest patienterne. Man møder rigtig mange interessante mennesker, og jeg føler dagligt, at jeg gør en forskel i deres liv - at mine råd eller min behandling hjælper dem af med deres problemer. Dernæst er det variationen. Selvom jeg er så heldig at være på en klinik, hvor vi arbejder i team - og i mit team stort set kun ser skulderpatienter så er der aldrig to dage, der er ens. Og bedst som man tror, man har fået helt styr på et felt, så kommer der en patient, hvor det alligevel ikke går, som det plejer, med behandlingen - og så må man finde en anden løsning. Så hvis man bare er den mindste smule ærekær, så bliver man aldrig doven i det her fag. Der er hele tiden noget nyt at kaste sig over - og det er en gave! MICHAEL HARBO Fysioterapeut, medejer af Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter. Desuden underviser på fysioterapeuternes grund- og efteruddannelse. LÆS MERE PÅ HJÆLP OG VEJLEDNING UNDER UDDANNELSEN Mange studerende vil gennem uddannelsen opleve behov for at søge hjælp og vejledning. Det kan dreje sig om faglige, sociale eller personlige forhold. På fysioterapeutuddannelsen og UCN er vi et hold af studievejledere, tutorer og undervisere, der gerne hjælper dig på vej. Du kan også allerede nu få svar på dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på studiet ved at kontakte en af studievejlederne på fysioterapeutuddannelsen. OG HVAD SÅ BAGEFTER? GRIB MULIGHEDERNE! Uddannelsen til fysioterapeut ved UCN kvalificerer dig til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret inden for det fysioterapeutiske fagområde - både i Danmark og udlandet. Som fysioterapeut åbner der sig en verden af jobmuligheder fx kan du: være selvstændig på en klinik behandle patienter på sygehus have ledende eller koordinerende funktioner inden for kommuner og regioner være tilknyttet specialcentre for handicappede have vejledende og undervisende opgaver inden for arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet behandle skader og lave genoptræningsprogrammer i idrætsklubbet undervise på aftenskoler være konsulent for større private virksomheder arbejde inden for distriktspsykiatrien KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER Du finder studievejledernes kontaktoplysninger og træffetider på Mulighederne er utallige du skal bare gribe dem! Og får du lyst til at fordybe dig endnu mere, giver uddannelsen til fysioterapeut dig gode muligheder for at fortsætte med videreuddannelsen på master- kandidat- eller ph.d.-niveau.

8 DRØMMEJOBBET: ANSØGNING OG OPTAGELSE HVORDAN GØR JEG? Jeg drømmer om at arbejde med handicappede børn. Jeg vil rigtig gerne lave ture til eksempelvis Indien for at hjælpe dem, der ikke har råd til behandling. ANKHIE JENSEN Lige nu synes jeg det er svært at vælge et bestemt område, men jeg synes, det er meget spændende med forebyggelse og behandling af rygpatienter. MATIAS KILDAHL FJELD Jeg vil gerne på et tidspunkt prøve at arbejde i en privat praksis eller med sundhed og motion på arbejdspladser og skoler. AJA MØLLER WYRTZ Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at arbejde med børn. Jeg har langt fra set alt, hvad der findes inden for den fysioterapeutiske verden, så min drøm kan nok nå at ændre sig inden jeg bliver færdig. PERNILLE LINDER CHRISTENSEN Fysioterapeutuddannelsen er en populær uddannelse, og hvert år får vi mange ansøgninger. For at være ansøgningsberettiget skal du som udgangspunkt have en adgangsgivende eksamen (stx, hhx, hf eller tilsvarende). Der er generelt tre forskellige måder at søge ind på studiet på: Kvote 1 Kvote 2 IKV (Individuel kompetencevurdering) Via kvote 1 søger du ind på studie med afsæt i din adgangsgivende eksamen. Via kvote 2 søger du ind på studiet med afsæt i din adgangsgivende eksamen (som ved kvote 1) + forskellige kompetencer, du har erhvervet dig, efter du har taget din adgangsgivende eksamen. Via en kompetencevurdering (IKV) kan du søge ind på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle betingelser, der gør dig ansøgningsberettiget. Det betyder, at du har en eller flere andre uddannelser end en adgangsgivende eksamen samt joberfaring, kurser og lignende, der samlet set kan gøre det ud for en adgangsgivende eksamen. ANSØGNINGSFRISTER: Kvote 1 5. juli Kvote marts IKV: 15. marts For mere information om hvordan du søger ind på fysioterapeutuddannelsen, se:

9 UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Fysioterapeutuddannelsen Selma Lagerløfs Vej Aalborg Ø Tlf.:

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Bliv klogere på dit UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND. www.ucsj.dk. 9 uddannelser. Lad dig inspirere på. og 5. juli!

Bliv klogere på dit UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND. www.ucsj.dk. 9 uddannelser. Lad dig inspirere på. og 5. juli! WWW.UCSJ.DK UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Husk klogere på dit uddannelsesvalg ansøgningsfristerne den 15. marts og 5. juli! 9 uddannelser Hvad vælger du? Lad dig inspirere på www.ucsj.dk HOLBÆK ROSKILDE

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Byd velkommen til en ny faggruppe i den kost- og ernæringsfaglige verden: Ernæringsteknologerne, uddannet til at være ledere af mindre køkkener eller

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

04 æ. 08 æ. 16 æ. 24 æ

04 æ. 08 æ. 16 æ. 24 æ tudieliv Vælg mellem ni uddannelser Snot og snørebånd - det var i hvert fald ikke mig Tag underviseren med hjem Vil du læse på fremtidens campus? Kreativitet og innovation 24 æ 04 æ 16 æ 08 æ STUDIELIV

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne - En udredning af aktuelle igangværende forsøg og tiltag i fire professionsbacheloruddannelser Arbejdspapir 2. marts 2010 Udarbejdet

Læs mere

KOLDING KOMMUNE GOD GRUND TIL AT VÆRE SELFIE-SKE ÅRETS PRAKTIKSTED 2014

KOLDING KOMMUNE GOD GRUND TIL AT VÆRE SELFIE-SKE ÅRETS PRAKTIKSTED 2014 KOLDING KOMMUNE GOD GRUND TIL AT VÆRE SELFIE-SKE ÅRETS PRAKTIKSTED 2014 Indhold Forord - Derfor er vi bedst Forord - Derfor er vi bedst Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration Eventkoordinatoruddannelsen

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Vi bevæger mennesker i naturen

Vi bevæger mennesker i naturen Vi bevæger mennesker i naturen - evaluering af forløb maj 2011 til maj 2012 med træning i naturen som tilbud i rehabiliteringen og genoptræningen i Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning,

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere