Antal studerende på e-læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal studerende på e-læring"

Transkript

1 Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ

2 Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt e-læringsuddannelser som en valgmulighed for uddannelsessøgende på otte professionsbacheloruddannelser: Lærer Pædagog Sygeplejerske Socialrådgiver Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Ernæring og Sundhed Alle e-læringsuddannelserne er fuldgyldige professionsbacheloruddannelser, der efter endt studium giver adgang til de samme job som de ordinære uddannelser. Alle, der optages på en e-læringsuddannelse, bliver tilknyttet ét af UCSJs uddannelsessteder i Region Sjælland, hvor de studerende skal møde op et antal gange om året. For uddannelserne er lokaliteterne: Roskilde: Lærer og pædagog. Næstved: Ergoterapeut, Fysioterapeut og Bioanalytiker. Sorø: Ernæring og Sundhed. Slagelse: Sygeplejerske. Nykøbing: Socialrådgiver. Princippet i e-læringsuddannelserne E-læringsuddannelserne er fuldtidsstudier. Et antal gange om året møder alle studerende op på campus til intensiv undervisning. Det er en læringsform, som stiller høje krav til selvstændighed og disciplin. De studerende får opgaver, vejledning og styrede læringsforløb på nettet og gennem møder på fx Skype med deres hold og deres medstuderende. Med jævne mellemrum mødes alle fysisk på uddannelsesstedet til forskellige læringsforløb, og de studerende skal på praktikophold fuldstændig som alle andre studerende på professionshøjskolers uddannelser. Udbuddet af e-læringsuddannelser gør, at flere får mulighed for at følge UCSJs uddannelser afhængig af deres livssituation. 2

3 E-læringsuddannelserne giver en fleksibilitet i tid og sted, som kan gøre det muligt for nogle at tage en uddannelse, som de måske ellers havde svært ved. Ved at indføre e-læringsuddannelser systematisk på otte uddannelser har UCSJ dermed skabt en variation af uddannelsestyper, som passer til forskellige målgrupper. Blended Learning UCSJs vision Udbuddet af e-læringsuddannelser er en del af UCSJs vision om at skabe attraktive uddannelser med endnu bedre kvalitet, der kan inspirere og motivere flere studerende til at uddanne sig og tage endnu større ansvar for egen læring. UCSJ vil skabe en helt ny digital kultur i undervisning og uddannelse blandt studerende og medarbejdere. E-læringsuddannelserne er en uddannelsesform, der tilbyder en særlig fleksibilitet til særlige målgrupper. Det er UCSJs målsætning at have undervisningsformer på alle UCSJs uddannelser, som blander traditionel undervisning i form af holdundervisning og projektarbejde med arbejde over internettet også kaldet blended learning. Derfor har UCSJ under uddannelsesdirektør Hanne Fischer gennemført det 2-årige projekt UCSJ Læring med hele ledelsesgruppen og alle underviserne. Projektet omfatter undervisningen på alle UCSJs uddannelser. UCSJs omfattende digitale forandringsprojekt UCSJ Læring blev afsluttet i 2012, og der er udgivet en publikation om projektet Det bliver aldrig det samme igen. Selvom projektet har nået sin afslutning, er UCSJ langt fra i mål. Det tager tid at skabe så store forandringer. Ikke mindst af den simple grund at målet flytter sig. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at der konstant opstår nye muligheder. Derfor er det også nødvendigt at skabe kulturelle forandringer. UCSJ Læring er derfor gået fra at være et tidsafgrænset projekt til at være en proces i fortsat forandring. Ledelsen har gjort området til et fast fokusområde, underviserne skal selv udvikle undervisningen løbende - og de studerende, ja til syvende og sidst bærer de også selv ansvaret for at lære noget: Når den klassiske undervisningsform en gang for alle bliver brudt op og erstattet af mere fleksible former, bliver der selvfølgelig også lagt et endnu større ansvar over på de studerende for egen uddannelse. For de-læringsstuderende er ansvaret særligt stort grundet den særligt skræddersyede fleksibilitet i tid og sted. UCSJ tilbyder fortsat også den traditionelle uddannelsesform, hvor man har fremmøde dagligt på et hold i et lokale på campus. 3

4 Udvikling i samlet antal e-læringsstuderende på UCSJ Udvikling i antal e-læringsstuderende på de enkelte uddannelser fra Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Lærer Pædagog Sygeplejerske Socialrådgiver Ernæring og sundhed Det ses af opgørelsen, at det er lykkes UCSJ at fortsætte udviklingen med at udbrede udbuddet af e-læring til de otte forskellige professionsbacheloruddannelser, og at der er et stabilt stort optag på uddannelserne. Stigningen skyldes, at det er lykkedes UCSJ at optage studerende på alle uddannelserne gennem flere år. Der er samlet set tale om en fremgang fra i alt 920 til 1078 e-læringsstuderende svarende til en stigning på 17 % fra 2012 til Når der ses på antallet af optagede studerende pr. oktober 2012 og pr. oktober 2013 bekræftes det, at UCSJ har succes med at udbrede e-læring til alle uddannelserne. 4

5 Antallet af studerende på e-læring udgør således begge år ca. 14 % af samtlige optagede studerende. Da e-læringsuddannelserne igennem flere år er blevet mere udbredt på UCSJs uddannelser, ses derfor den markante stigning i antallet af studerende på e-læring fra Der ses betydelig variation i antallet af studerende på e-læring i forhold til de forskellige uddannelser og også i stigningen på de enkelte uddannelser. Diagrammet nedenfor viser således stigningen i procent på de enkelte uddannelser. For seks af de otte uddannelser ses der stigninger i det samlede antal e-læringsstuderende på %, mens pædagog og ernæring og sundhed synes at have et ret stabilt antal e-læringsstuderende. Stigning i antal e-læringsstuderende fra i procent Procent Når der ses på, hvor stor en andel de e-læringsstuderende udgør i forhold til det samlede antal studerende på de otte uddannelser ses også en betydelig variation. Af diagrammet nedenfor fremgår det fx, at ergoterapeut og ernæring og sundhed har markant den største andel (35-41 %), fire uddannelser ligger mellem 9 og 17 %, mens socialrådgiver har 4 %. Procent e-læringsstuderende på de enkelte uddannelser i forhold til det samlede antal studerende på uddannelsen i Region Sjælland Bioanalytiker 9 12 Ergoterapeut Fysioterapeut 7 11 Lærer Pædagog 9 9 Sygeplejerske Socialrådgiver 2 4 Ernæring og sundhed

6 Udviklingen i Næstved Med udgangspunkt i UCSJs uddannelser i Næstved udbydes tre e-læringsuddannelser. Tabellerne nedenfor viser udviklingen i antal e-læringsuddannelser på de tre uddannelser og for Næstved som uddannelseslokation samlet. Næstved samlet okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Bioanalytiker okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Ergoterapeut okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Fysioterapeut okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Diagram over udviklingen i Næstved i antal e-læringsstuderende Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Der ses en markant stigning for alle tre uddannelser på %, og for alle tre uddannelser er antallet af e-læringsstuderende med tilknytning til Næstved steget fra 121 til 166 svarende til en stigning på 37 %. 6

7 Udviklingen i Roskilde Med udgangspunkt i UCSJs uddannelser i Roskilde udbydes to e-læringsuddannelser. Tabellerne nedenfor viser udviklingen i antal e-læringsuddannelser på de to uddannelser og for Roskilde som uddannelseslokation samlet. Lærer okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Pædagog okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt * Grundet manglende data for et semester i 2013 er indbygget et skøn for dette semester ud fra alle øvrige semestre i 2012 og 2013 Diagram over udviklingen i Roskilde i antal e-læringsstuderende Lærer Pædagog Der ses en stabil andel e-læringsstuderende på pædagoguddannelsen og en stigning på 28 % på læreruddannelsen. Oversigt over antal e-læringsstuderende i Nykøbing Med udgangspunkt i UCSJs uddannelser i Nykøbing udbydes én e-læringsuddannelse. Tabellen nedenfor viser udviklingen på uddannelsen. Socialrådgiver okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Antallet af e-læringsstuderende er steget fra 17 til 27 svarende til en stigning på 59 %. 7

8 Oversigt over antal e-læringsstuderende i Slagelse Med udgangspunkt i UCSJs uddannelser i Slagelse udbydes én e-læringsuddannelse. Tabellen nedenfor viser udviklingen på uddannelsen Sygeplejerske okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt Antallet af e-læringsstuderende er steget fra 170 til 219 svarende til en stigning på 29 %. Oversigt over antal e-læringsstuderende i Sorø Med udgangspunkt i UCSJs uddannelser i Sorø udbydes én e-læringsuddannelse. Tabellen nedenfor viser udviklingen på uddannelsen Ernæring og sundhed okt-12 okt-13 Antal e-læring Studerende i alt * Grundet manglende data for to semestre i 2012 er indbygget et skøn for disse to semestre ud fra alle øvrige semestre i 2012 og 2013 Antallet af e-læringsstuderende er stabilt fra 2012 til Frafald og frafaldsprofiler for e-læringsstuderende Opgørelser over det samlede frafald fra de otte uddannelser på UCSJ viser, at for studerende optaget i 2012 varierer frafaldet fra 12 % til 30 % af de studerende. Når man kigger specifikt på frafaldet blandt de e-læringsstuderende på det første studieår ses en stor variation over uddannelser og årgange. Enkelte steder er frafaldet større, andre steder er det mindre. Det samme gør sig gældende, når man kigger på frafaldet i senere studieår. Der ses derfor ingen klar tendens i retning af, at frafaldet fra e-læringsuddannelserne er hverken større eller mindre end for uddannelserne med tilstedevær. Konklusioner Samlet set kan uddrages følgende konklusioner: Det er lykkes at udbrede e-læring som et stabilt uddannelsesudbud på de otte uddannelser med et markant optag af studerende. Der er samlet set tale om en fremgang fra i alt 920 til 1078 e-læringsstuderende svarende til en stigning på 17 % fra 2012 til

9 Ud af samtlige studerende på de otte uddannelser udgør e-læringsstuderende nu gennemsnitligt ca.14 % af alle studerende. For seks af de otte uddannelser er der stigninger fra 2012 til 2013 i det samlede antal e- læringsstuderende på %, mens ernæring og sundhed og pædagoguddannelsen synes at have et ret stabilt antal e-læringsstuderende. Andel af e-læringsstuderende i forhold til det samlede antal studerende varerier betydeligt. Ergoterapeut og Ernæring og Sundhed har markant de største andele (35-41 %), fire uddannelser ligger mellem 9 og 17 %, mens socialrådgiver har 4 %. De tre sundhedsuddannelser i Næstved har alle en markant fremgang, og der ses en samlet stigning i antal e-læringsstuderende i Næstved på 37 %. Nykøbing har en fremgang på 59 % i antallet e-læringsstuderende til socialrådgiver. Slagelse har en fremgang på 29 % i antallet af e-læringsstuderende til sygeplejerske. Roskilde har en fremgang på 28 % i antallet af e-læringsstuderende til læreruddannelsen og et stabilt antal e-læringsstuderende på pædagoguddannelsen. Sorø har et stabilt antal e-læringsstuderende. Der er ligesom for de almindelige tilstedeværelsesuddannelser betydelig variation i frafaldet fra e-læringsuddannelser over årgange, semestre og uddannelsesretning. Men der ses ingen klare tendenser i retning af, at frafaldet fra e-læringsuddannelserne er hverken større eller mindre. 9

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Bliv klogere på dit UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND. www.ucsj.dk. 9 uddannelser. Lad dig inspirere på. og 5. juli!

Bliv klogere på dit UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND. www.ucsj.dk. 9 uddannelser. Lad dig inspirere på. og 5. juli! WWW.UCSJ.DK UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Husk klogere på dit uddannelsesvalg ansøgningsfristerne den 15. marts og 5. juli! 9 uddannelser Hvad vælger du? Lad dig inspirere på www.ucsj.dk HOLBÆK ROSKILDE

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København

Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Jan Frederiksen Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København

Kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København Hvis der ikke havde været mulighed for e-learning, så havde vi bare fortsat i vores

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere