10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi"

Transkript

1 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

2 Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der er en behandlingsplan til hvert enkelt behandlingsforløb. Behandlingsplanen er en gensidig aftale mellem fysioterapeut og patient. Behandlingsplanen beskriver, hvilke problemstillinger, der arbejdes med, og behandlingsplanen fastlægger mål, indhold og tidsplan for behandlingen. Kliniske retningslinjer er diagnosespecifikke anbefalinger, som støtter fysioterapeuten i at vælge de bedst egnede og mest effektive behandlingsmetoder til den enkelte patient. Kliniske retningslinjer er udarbejdet på baggrund af en systematisk gennemgang af aktuelle forskningsresultater og viden og erfaring på det pågældende område. Kliniske retningslinjer sikrer, at den iværksatte behandling er begrundet i nyeste viden. Kliniske retningslinjer skal være let tilgængelige og udarbejdet sådan, at de let kan implementeres i klinisk praksis. Behandlingsplanen er et vigtigt redskab til koordinering og afstemning af forventninger og konkrete aftaler mellem patient og fysioterapeut, mellem fysioterapeut og tværfaglige samarbejdspartnere, ligesom behandlingsplanen er et vigtigt redskab til dokumentation af behandlingsforløb og behandlingsresultater.

3 Fysioterapi som et element i rehabilitering Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der alle steder i sundhedsvæsenet er formaliserede samarbejdsstrukturer, der sikrer, at fysioterapeutiske indsatser bliver koordineret med den øvrige rehabiliteringsindsats. Test og måleredskaber Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten bruger test og måleredskaber i alle behandlingsforløb. Test og måleredskaber er videnskabeligt udarbejdede og validerede redskaber, som anvendes til systematisk vurdering af en patients funktionsevne på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Test og måleredskaber kan anvendes til diagnostiske og prognostiske formål og til vurdering af effekt/ændring i tilstand over tid. Rehabilitering sigter på at give patienter med nedsat funktionsevne mulighed for at opnå den bedst mulige funktionsevne fysisk, psykisk, kognitivt og socialt og mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Forudsætningen for god rehabilitering er, at de forskellige indsatser, herunder fysioterapi, er koordinerede og sammenhængende. Genoptræningsplan, behandlingsplan og eventuelt rehabiliteringsplan er vigtige redskaber i forhold til koordinering og samarbejde mellem relevante fagområder, forvaltninger og sektorer. Test og måleredskaber understøtter systematisk tilrettelæggelse og evaluering af et behandlingsforløb. På baggrund af systematisk brug af test og måleredskaber er det desuden muligt på tværs af forløb at opsamle data og få viden om ændringer i patientens funktionsevne i løbet af behandlingsforløbet.

4 Specialisering Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der sker en specialisering i fysioterapi, som understøtter udvikling af faglig ekspertise. Der arbejdes i specialeplanlægning i sundhedsvæsenet ud fra et princip om sammenhæng mellem volumen og kvalitet at kvaliteten er ligefrem proportional med det antal patienter med samme problemstilling, som den sundhedsprofessionelle møder i sin kliniske praksis. Fysioterapiydelser bør derfor organiseres sådan, at det er muligt for fysioterapeuter at behandle et tilstrækkeligt antal patienter med samme problemstilling og dermed at oparbejde en ekspertise i forhold til den pågældende patientgruppe. For at understøtte ovennævnte fokus på specialisering kan det for eksempel i relation til mindre patientgrupper eller mindre organisatoriske enheder være nødvendigt at samarbejde på tværs af organisatoriske enheder (for eksempel mellem to eller flere kommuner eller mellem to eller flere klinikker), således at den relevante patientvolumen sikres. Fysiske rammer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapi udbydes i fysiske rammer, som er egnede i forhold til målgruppens behov for tilgængelighed og behandlingsfaciliteter. Anbefalingen om fokus på sammenhængen mellem volumen og kvalitet gælder også de fysiske rammer. Forskellige patientgrupper har behov for forskellige faciliteter, og det skal derfor sikres, at den pågældende fysioterapi råder over de faciliteter og behandlingsredskaber, som gør det muligt at tilbyde patienten den optimale behandling. Det kan for eksempel dreje sig om særlige træningsredskaber, som kan benyttes af personer i kørestol.

5 Kompetenceudvikling Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten efteruddanner sig specifikt i forhold til de patientgrupper, som fysioterapeuten oftest har i behandlings-/ træningsforløb. Kompetenceudvikling skal sikre, at fysioterapeuter har de nødvendige kompetencer og den nyeste viden i forhold til de opgaver, som skal varetages. Den enkelte fysioterapeut udvikler sine kompetencer gennem uddannelse og kurser kombineret med at være tilknyttet relevante faglige miljøer, netværk, ved at have mulighed for faglig sparring, indgå i jobrotation m.v. Kompetenceudvikling er en forpligtelse for såvel arbejdspladsen som den enkelte fysioterapeut. Kompetenceudvikling bør indgå som en integreret del af arbejdspladsens strategiske planlægning uanset om det er en stor eller lille arbejdsplads. Arbejdsgiver er forpligtet til at støtte kompetenceudvikling, men fysioterapeuter har også et eget ansvar for en målrettet kompetenceudvikling. Videndeling Danske Fysioterapeuter anbefaler, at hver enkelt arbejdsplads etablerer strukturer for videndeling, som understøtter kvalitetsudvikling. Forudsætningen for at sikre et tæt samarbejde, skabe sammenhæng og koordinering af indsatsen er, at der videndeles. På den enkelte arbejdsplads bør der etableres strukturer for videndeling mellem fysioterapeuter og andre fagprofessionelle. Her vil det være relevant at tænke i videndeling blandt fysioterapeuter og fagprofessionelle med samme speciale på tværs af sektorgrænser. Det kan for eksempel ske i form af faste aftaler om auditering på udvalgte patientgrupper eventuelt på baggrund af data fra lokale eller nationale kvalitetsdatabaser.

6 Adgang til information Danske Fysioterapeuter anbefaler, at borgere og patienter har adgang til information om den enkelte fysioterapeuts specialer, kompetencer og faciliteter. Forskning Danske Fysioterapeuter anbefaler, at relevante forskningsinstitutioner sætter forskning i gang, som dokumenterer effekt af behandlingsmetoder med relevans for fysioterapi. Borgere og patienter skal have mulighed for at opsøge fysioterapeuter med særlig viden og kompetencer, og praktiserende læger og andre professionelle bør have adgang til disse oplysninger. Derfor er det vigtigt, at der er let adgang til relevant information. Der kan med fordel udformes en standard for, hvilke oplysninger, som skal være tilgængelige fra udbydere af fysioterapi enten på deres egne hjemmesider eller på en fælles national portal, som i endnu højere grad kan bidrage til overblik og gennemsigtighed. Fysioterapirelevant forskning er i vækst i Danmark og internationalt. Men der er stadig væsentlige områder af fysioterapien, som mangler forskningsmæssig opmærksomhed. Der er derfor behov for at tilvejebringe en national strategi for, hvordan forskning i emner med relevans for fysioterapi skal tilrettelægges og tilvejebringes, således at området fortløbende tilføjes ny viden, som kan bidrage til sikker kvalitetsudvikling. Fysioterapeutiske arbejdspladser bør være opsøgende og engagere sig i forskning og kvalitetsudvikling.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK. - Patienternes perspektiv SUNDHEDSPOLITIK 2010-2011 DANSKE PATIENTER

SUNDHEDSPOLITIK. - Patienternes perspektiv SUNDHEDSPOLITIK 2010-2011 DANSKE PATIENTER SUNDHEDSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK 2010-2011 - Patienternes perspektiv - Patienternes perspektiv DANSKE PATIENTER Danske Patienter er paraplyorganisation for patientforeningerne i Danmark. Medlemskredsen

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 2009 Regionernes forebyggelsesopgaver en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere