F2 Godkendelser. Version 4.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F2 Godkendelser. Version 4.4"

Transkript

1 F2 Godkendelser Version 4.4

2 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik... 9 Godkendelsesredskaber Abonnementer Igangsættelse og ændring af godkendelse Modtagelse af godkendelse Godkendelse og returnering Modtagelse af returnering Afslutning af godkendelse Preview muligheder Godkendelseshistorik og versionsstyring... 18

3 Generelt om F2 godkendelser Muligheden for at oprettet en godkendelse i F2 skal imødekomme behovet for at oprette og gennemføre godkendelser af produceret materiale. Scenarierne kan variere organisationer imellem, men godkendelser er et redskab til hurtigt og simpelt at få kvalitetssikret igangværende arbejde. Godkendelse anvendes i de tilfælde, hvor man har behov for at én eller flere personer godkender ens arbejde, eksempelvis en dagsorden til et møde. Alle har mulighed for at igangsætte en godkendelse, definere hvem der skal godkende og fristen for godkendelsen. En godkendelse tilknyttes en akt. Godkendelse indeholder samme funktionalitet som Forelæggelser, men der er foretaget tiltag og forbedringer for at imødekomme kundernes forskellige behov og ønsker. Brugere af forelæggelser vil genkende den generelle opbygning, mens oprettelse af skabeloner er et nyt tiltag. Formålet med følgende beskrivelse er, at vise godkendelsen anvendeles muligheder. I et godkendelsesforløb er der to forskellige roller: ansvarlig og godkender. Den ansvarlige er den person, der er ansvarlig for akten. Personen notificeres undervejs omkring de godkendelseshandlinger der foretages. Det skal bemærkes, at denne rolle kan overtages af en anden person undervejs. En godkender, er tilknyttet et trin i godkendelsesforløbet og har mulighed for at foretage godkendelseshandlingerne: Godkendelse og returnering. Alle godkendelser består af en række trin, hvor mange trin en godkendelse skal indeholde bestemmes ud fra det aktuelle behov.

4 Oversigt Godkendelser er en særlig søgeliste, som fremgår i Lister. Ved at klikke her, kan man nemt få et overblik over igangværende godkendelser i organisationen. Status Afventer godkendelse Godkendelsesforløb Figur 1: Godkendelsesoverblik Ønsker man udelukkende at se de godkendelser, hvor man selv er ansvarlig vælges vis primære søgefelter. Søgefeltet giver mulighed for, at lave søgninger på metadata, der er specielt relevant for godkendelser. Man har nu mulighed for at fremsøge godkendelser baseret på metadata. Hvis man skriver sit navn i feltet Ansvarlig fremgår kun de godkendelser, hvor vedkommende er ansvarlig. Vis primære søgefelter Navn indtastes Figur 2: Godkendelsesoverblik

5 Oprettelse af godkendelse Man arbejder i en akt, i dette tilfælde en dagsorden, og efter færdiggørelsen ønsker man at få den godkendt, eksempelvis af kollegaer der også skal deltage i mødet. I navigationslinjen på ens akt, er der en pil der klikkes ned på og her vælges Godkendelse. Pil ned Skabelon Figur 3: Valg af godkendelse Man skal nu vælge en skabelon for godkendelsen. Der er mulighed for at vælge en personlig skabelon (se her), en delt skabelon som er tilgængelig for hele organisationen (opsættes af Kundens administrator) eller en tom skabelon. I dette tilfælde vælges Nyt tomt godkendelsesforløb og herefter klikkes der OK. Delt skabelon Personlig skabelon Figur 4: Valg af skabelon Nu åbnes et tomt godkendelsesforløb. Metadata for godkendelsen udfyldes, Frist for godkendelsen angives med dato og klokkeslet. Hvis godkendelsen haster sættes der et flueben i feltet Haster. I feltet Beskrivelse angives en kort forklaring, som alle godkendere får adgang til at se.

6 Feltet Type er en drop-down menu, hvor der er 3 valgmuligheder: Til orientering, Til beslutning og Til godkendelse. Disse valgmuligheder leveres som standard, men Kunden kan selv definere og tilpasse disse. Der er herigennem mulighed for at angive formålet med godkendelsen. I dette tilfælde er det en dagsorden der skal Til godkendelse. Fastsættelse af frist Haster Type vælges Beskrivelse tilføjes Godkendelsesforløb Nu opsættes selve godkendelsesforløbet. Figur 5: Metadata udfyldes Der er ingen begrænsning for hvor mange trin en godkendelse skal bestå af, dette bestemmer personen der opsætter godkendelsen. Et trin kan let tilføjes, ved at klikke på Tilføj trin. Godkender på et trin påføres enten ved at skrive personens navn i Godkender feltet eller ved søge personen frem i sit partsregister På hvert trin er der mulighed for at sætte flueben i Begrænset synlighed. Dette medfører, at personen ikke kan se akten førend godkendelsen når personens trin. Godkender på et trin kan tildeles en frist, hvilket gøres i venstre side. Herigennem er det muligt, at give godkender på hvert enkelt trin en individuel frist. Dette er et redskab til at overholde den endelige frist. På hvert trin er det muligt at tilføje mere end én godkender, hvilket gøres ved at klikke på knappen i venstre side Tilføj godkender. Mere end én godkender på et trin kan være aktuelt i de tilfælde, hvor der er et behov for, at flere personer på samme niveau skal godkende. Her er der heller ikke en begrænsning på antallet af godkendere. Godkender på samme trin modtager godkendelsen samtidig og det er først når alle godkendere på trinet har godkendt, at forløbet videregives til næste trin. I feltet Kopi til kan man tilføje en person, der skal modtage en kopi af godkendelsen. Personen kan ikke arbejde i godkendelsen, men orienteres blot om godkendelsen. Ønsker man at fjerne en godkender, klikker man på x et der er på samme linje, som godkenderen er angivet.

7 Ønsker man at fjerne selve trinnet fra godkendelsen klikker man på x et ved siden af fristfeltet. Synlighed Tilføj navn Tilføj navn Adgang til partsregister Angiv frist Klik her for tilføjelse af trin Figur 6: Opsætning af godkendelsesforløb Fjern godkender fra trin Flere godkeder på samme trin Fjern trin

8 Gem godkendelsesskabelon Når de nødvendige trin er tilført godkendelsen, klikker man på Gem. Hvis opsætningen af godkendelsesforløbet anvendes mere end én gang, er der mulighed for at gemme forløbet ved at klikke på Gem som skabelon hvorefter skabelonen navngives og man klikker OK. Skabelonen er nu gemt som en personlig skabelon. Gem skabelon Tast navn på skabelon Bekræft/fortryd Figur 7: Gem skabelon

9 Godkendelsesoverblik Godkendelsen låses nu og er klar til udsendelse. Som ansvarlig har man mulighed for at tilknytte en bemærkning, som alle godkendere vil kunne se. Bemærkningen kan anvendes til eksempelvis at forklare, hvad det er der skal godkendes. Midtfor er der en grafisk fremstilling af godkendelsen. Den blå farve indikerer på hvilket trin godkendelsen er og initialerne viser hvem godkenderen er. Hvis man ønsker yderligere information om hvert trin, kan man få overblikket ved at klikke på pil ned yderst til højre ud fra hvert enkelt trin. Tilføj bemærkning Grafisk fremstilling Figur 8: Godkendelsesoverblik Se mere information

10 Godkendelsesredskaber I den øverste bjælke har man en række muligheder. Figur 9: Godkendelsesredskaber Ret godkendelsesforløb: Hvis man klikker her, er det igen muligt at redigere i forløbet. Godkendelseshistorik: Her kan alle involverede se status på godkendelsen. Eksporter godkendelse som PDF: Her klikker man, hvis man ønsker godkendelsesforløbet som en pdf-fil. Annuller godkendelsen: Her klikker man, hvis man ønsker midlertidig at standse godkendelsen. Godkendelsen slettes ikke og man har mulighed for på et andet tidspunkt, at genoptage forløbet. Slet godkendelsen: Hvis et godkendelsesforløb skal slettes skal man klikke her. Abonnementer: Her har man mulighed for, at tilføje personer der skal notificeres, når der på et trin foretages en godkendelseshandling: godkendelse eller returnering. Abonnementer Man gør en person til abonnent ved at klikke på Abonnementer og herefter Tilføj, hvorefter man enten skriver personens navn, eller vælger de relevante personer fra partsregisteret. Herefter klikker man på OK. Tilføj abonnent Skriv navn Bekræft/fortryd Partsregister Figur 10: Abonnementer

11 Igangsættelse og ændring af godkendelse Når man er klar til at starte godkendelsesforløbet klikker man på Start. Godkendelsen igangsættes Figur 11: Igangsættelse af godkendelsesforløb Godkendelsesforløbet er nu igangsat og godkendelsen er ikke længere hos den ansvarlige, men hos godkender på det første trin. Ud fra navnet på den ansvarlige fremgår det hvornår godkendelsesforløbet er startet og hvilken kommentar personen har tilknyttet. Det trin hvor godkendelsen er markeret med en mørkere blå farve og det fremgår ud for personens navn, at han/hun er Nuværende godkender. Idet godkendelsesforløbet er igangsat er det ikke længere muligt at slette godkendelsen, det er derfor ikke muligt at klikke på Slet godkendelsen. Den ansvarlige har imidlertid forsat mulighed for at klikke på Ret godkendelsesforløb. Det er dog kun muligt, at rette forløbet for fremtidige godkendere. Yderligere kan den ansvarlige trække godkendelsen tilbage, ved at klikke på den blå pil. Ændring af godkendelsesforløb Godkendelsen kan ikke slettes Tilbagetrækning af godkendelse Nuværende godkender Information om igangsættelse Figur 12: Ændring af godkendelsesforløb

12 Modtagelse af godkendelse Godkender på det aktuelle trin modtager i sin indbakke en notifikation om godkendelsen. Tommelfingeren symboliserer, at der er tale om en godkendelse. Kører man musemarkøren over ikonet fremgår det, hvem der har oprettet godkendelsen, hvornår godkendelsen er oprettet og hvem der afventes godkendelse fra. Den gule farve på tommelfingeren betyder at der er under syv dage til frist. Var tommelfingeren grøn er der over syv dage til frist. Er tommelfingeren rød, er fristen overskredet. Ikonet af den blå pil der vender ned i en bakke betyder, at godkendelsen afventer en handling fra modtager. Godkendelse er modtaget Godkendelse mangler Figur 13: Modtagelse af godkendelse Når godkenderen dobbeltklikker åbnes akten. Her fremgår dagsordenen, mulige vedhæftede filer og generel metadata. Ved at klikke på Godkendelse øverst oppe, får godkender adgang til selve godkendelsen. Her åbnes godkendelsen Figur 14: Åbning af godkendelse

13 Godkendelse og returnering Godkenderen har nu to muligheder: Godkend eller Returner. Hvis man ønsker at godkende vælges handlingen Godkend og det er muligt at tilføje en bemærkning. Herefter klikker man Godkend hvilket betyder, at godkendelsen nu er tilgængelig på næste trin. Omvendt, hvis personen ikke mener det fremsendte (dagsordenen) kan godkendes vælges Returner. Det er nu muligt at vælge, hvem godkendelsen skal returneres til og hvordan det videre forløb skal være. Returner til: Her kan man vælge hvilket trin godkendelsen skal returneres til, her kan man vælge alle de trin der er gået forud ens eget trin. Anbefaling om videre forløb: Her er der tre valgmuligheder for hvordan forløbet skal hånderes fremadrettet: Alle Fornyet godkendelse på alle mellemliggende trin: Vælges denne startes godkendelsesforløbet forfra og skal igen igennem alle trin. Mig Godkendelse genoptages hos mig: Vælges denne springes de trin over, der går forud for personens eget trin. Næste Jeg godkender betinget og godkendelse genoptages efter mig: Vælges denne genoptages godkendelsesforløbet efter det pågældende trin, der returnerer godkendelsen. Hvis trinnet er det sidste i forløbet, opnår godkendelsen status som endelig godkendt. Ved returnering har godkenderen mulighed for at tilknytte en Bemærkning, der indikerer, hvorfor godkendelsen returneres og hvad der skal rettes. Godkenderen kan tilføre en bemærkning og klikker herefter på Gem og Returner og godkendelsen er nu returneret. Godkend/Returner Bemærkning Returner til trin Det videre forløb Gem Returner Figur 15: Godkendelse og returnering

14 Modtagelse af returnering Godkendelsen er nu returneret til, i dette tilfælde, den ansvarlige. I den ansvarliges indbakke fremgår godkendelsen og en nedadvendt tommelfinger indikerer, at godkendelsen er returneret. Godkendelse returneret Figur 16: Modtagelse af returnering Den ansvarlige dobbeltklikker på akten og klikker herefter på Godkendelse. Her kan personen se, at andet trin Afventer revidering og der er en kommentar om, hvad der skal redigeres. Af feltet Næste godkender anbefales det, at næste godkenderen er godkendere på andet trin, men det er muligt for den ansvarlige, at vælge et trin før andet trin. Valg af godkender Status Rettelse Genoptagelse af godkendelse Figur 17: Genoptagelse af godkendelse Når de nødvendige rettelser er foretaget, klikker den ansvarlige på Genoptag og godkendelsesforløbet igangsættes igen. Godkendelsen sendes direkte til godkender på andet trin og godkender på første trin springes derfor over.

15 Godkender på andet trin modtager det tilrettede dokument og har igen mulighed for at klikke Returner eller Godkend. Godkend Figur 18: Endelig godkendelse Godkend vælges og godkendelsesforløbet er nu afsluttet. Figur 19: Endelig godkendelse

16 Afslutning af godkendelse Den ansvarlige kan nu i sin indbakke se, at godkendelsen er afsluttet. Dette fremgår i form af en tommelfinger der vender op ad og er markeret med et grønt flueben. Kører man musemarkøren henover tommelfingeren fremgår det, at godkendelsen er afsluttet og endelig godkendt. Endelig godkendelse Figur 20: Afslutning af godkendelse Preview muligheder Som nævnt indledningsvis er der i Lister mulighed for at klikke på Godkendelser, hvorefter samtlige godkendelser fremgår. Ved at klikke en enkelt gang på en godkendelse fremgår der nu et preview af godkendelsen. Hvis man ikke har opsat ens indstillinger til at vise preview, gøres dette ved at klikke på Indstillinger, Layout, Preview, Højre/Nederst. Når man klikker på den ønsket godkendelse, vises akten automatisk i preview. Vis Akt Valg af preview Figur 20: Preview akt

17 Det er også muligt, at klikke på Godkendelse hvilket betyder, at det nu er godkendelsesforløbet der vises i preview. Vis Godkendelse Figur 21: Preview godkendelse Ønsker man at komme direkte ind på godkendelsen og se forløbet dobbeltklikker man på Godkendelsen. Dobbeltklik for direkte adgang Figur 22: Direkte adgang

18 Godkendelseshistorik og versionsstyring På godkendelsen kan man ved at klikke på Godkendelseshistorik, få et overblik af godkendelsesforløbet i en drop-down menu. For hver handling, der er foretaget i forløbet, er der en linje der viser dato, klokkeslæt og forløb. Den blå markering viser godkendelsesforløbet: Af godkendelseshistorikkens første trin fremgår det, at godkenderen er MB (blå markering). I højre side ses alle de dokumenter, der er tilføjet. Godkendelseshistorik/Forlad godkendelseshistorik Godkendelseshandling Version Godkender Figur 23: Godkendelseshistorik trin 1 Af godkendelseshistorikkens andet trin fremgår det, at godkenderen er TA (blå markering). I højre side ses det, at der er dannet en ny version af akten version 2. Som Kunde har man i sin opsætning mulighed for at vælge, at der automatisk genereres en ny version, hvis en anden end den ansvarlige foretager ændringer i akten. Godkender Ny version Figur 24: Godkendelseshistorik trin 2 Nyt dokument

19 Af godkendelseshistorikkens tredje trin fremgår det, at godkendelsen er returneret fra godkender på trin 2 til den ansvarlige (blå markering). Returneret til ansvarlig Figur 25: Godkendelseshistorik trin 3 Af godkendelseshistorikkens fjerde trin fremgår det, at godkendelsen igen er hos godkender på sidste trin i forløbet, TA (blå markering). Bemærk, at godkender på trin 1 (MB) er sprunget over. Dette er sket, da godkender på trin 2 har valgt dette som anbefaling om videre forløb. Godkendelse sendes direkte til godkender på trin 2 Figur 26: Godkendelseshistorik trin 4

20 Af godkendelseshistorikkens femte trin fremgår det, at godkendelsen er godkendt af alle (lyseblå farve angiver dette) og derfor er endelig godkendt. Godkendt på alle trin Figur 27: Godkendelseshistorik trin 5 Godkendelseshistorikken giver hurtigt et overblik af godkendelsesforløbet og det er let at se, de forskellige versioner af godkendelsen og hvordan dokumenterne har ændret sig. Ønsker man at se den første version, vælges det første trin i forløbet. Her er det muligt, at åbne dokumenterne og se dem i den oprindelige version. Ønsker man at se den endelige version, vælger man den sidste handling i forløbet. Her kan man igen bladre dokumenterne igennem og se hvordan de er ændret fra den oprindelige til den endelige version. Herigennem er det muligt at se og åbne de forskellige dokumentversioner og det er nemt at få et styringsoverblik. Vi håber meget du og din organisation vil få stor glæde, af de mange muligheder, der er tilgængelig ved anvendelse af godkendelser. Rigtig god fornøjelse.

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Vejledning til installation af VisionCatering i Office 365

Vejledning til installation af VisionCatering i Office 365 Vejledning til installation af VisionCatering i Office 365 Tryk på https://catering.visionpeople.dk og vælg Tilmeld nedenfor: Hvis du er administrator på jeres Office 365, klikkes på Tilmeld til VisionCatering

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer.

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Hånd@ Indberetninger samt fakturering

Hånd@ Indberetninger samt fakturering Hånd@ Indberetninger samt fakturering Indledning... 3 Indberetninger... 3 Rækker... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 8 Side 2 af 10 Indledning Dette dokument er en vejledning

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration [Type text] Indhold 1. Introduktion... 3 2. Aftaleoversigten... 4 2.1 Opsætning af aftaleforhold...4 2.1.1 Kategori...5 2.1.2 Leverandørkontakt...5 2.1.3 Gebyrer...5

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Dokumenter og mails - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Denne guide er lavet for at vise hvordan, man arkivere dokumenter og mails fra Outlook og mails fra C&B i sagens filmappe. Arkivering af

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdkort... 10 Fiktiv

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

vejman.dk Tilladelser brugervejledning 1. juli 2015 Udgave 1.9.4

vejman.dk Tilladelser brugervejledning 1. juli 2015 Udgave 1.9.4 vejman.dk Tilladelser brugervejledning 1. juli 2015 Udgave 1.9.4 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 OPBYGNING... 4 1.2 OPSÆTNING AF SAGSOVERSIGT... 6 2 OPRET EN SAG... 7 3 FREMSØG ELLER UDSKRIV

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere