TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB"

Transkript

1 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan har vi kommunikeret så hele klubben har vidst at det har været et indsatsområde? Hvordan har vi engageret klubben i arbejdet? List tingene i punktform. Hvad har erfaringerne været? Gode erfaringer Mindre gode erfaringer Nedsat et udvalg. Dårlig kommunikation. Nedskrevet en funktionsplan. For meget forældre indblanding. Liste over A og B hold. Ustruktureret talentindsats i en årrække. Fysiske rammer for konkurrence udøverne er på plads. (kampbane, scoreboard, elektroniske veste). Opnået at udøverne føler sig tilpas godt på holdet. Nye og kompetente trænere, samt gæste trænere og udvikling af egne trænere. Mere aktive elever. Flere sponsor kroner. Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet? Alle erfaringer vi har gjort indtil videre kan hjælpe os i vores fremadrettede indsats. 2. Afklaring og målsætning A. Afklaring Hvordan defineres talent i klubben (kopier målgruppen fra politikken)? Side 1 af 13

2 1. Efter ti vundne officielle kampe defineres man som talent. 2. Den udøver der ønsker og viser adfærd, for at blive en kommende elitekæmper. 3. Træningsindsats forventet minimum 10 timer i ugen. 4. Gruppen forventes at være på 10 personer. Hvad er de drivende kræfter i andre talentklubber indenfor samme sport?. Kompetente og entusiastiske trænere og ildsjæle, der bruger RIGTIG meget tid på planlægning, træninger, stævner mv. Trænere og ledere, der kan engagere og trække de unge mennesker med sig. B. Vision, mål og strategi Hvad er klubbens vision for talentarbejdet?. Vi skal have en positiv/stigende udvikling fra talenterne. Positiv udvikling så der kan komme tilbud fra landsholdet om at deltage. Minimum 2 personer senest Talenterne skal bruge den tid det tager, at blive bygget op. Hellere langsomt og vedvarende så talent bliver fastholdt end forceret udvikling og klubben mister talentet. Det er altafgørende, at vi har en korpsånd Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. Start med at formulér målene! Talentområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 1. DM november guldmedalje August november (13): vi øger træningsindsatsen fra 2 til 3 træninger i ugen topplaceringer (1-4) ved A stævner i August december (13): vi øger Side 2 af 13

3 Talentområdet kort sigt Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet træningsindsatsen fra 2 til 3 træninger i 3. DM november guldmedaljer Januar november (14): Vi bibeholder de 3 træninger i ugen. Februar (14): gæste trænere til mentaltræning topplaceringer (1-4) ved A stævner stævner i december 2014 Januar december (14): Vi bibeholder de 3 træninger i ugen. Maj (14): træningslejr. Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. Start med at formulér målene! Talentområdet lang sigt Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 5. DM november guldmedaljer. 6. Talent holdet består af 15 personer topplaceringer (1-4) ved Internationale stævner i december talenter rykker som elitekæmpere. Januar 2015 november 2015 træning på skift i talentcentre i Forbundet. Marts 2015: Personlig udviklingsplan/kontrakt: Uddannelse, job og bolig (fastholdelse). Januar 2015 december 2015 træning på skift i de 5 talentcentre i Forbundet pr. uge. Marts 2015: Personlig Side 3 af 13

4 Talentområdet lang sigt Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet udviklingsplan/kontrakt: Uddannelse, job og bolig (fastholdelse). 9. DM november guldmedaljer Januar 2016 november 2016 træning på skift i de 5 talentcentre i Forbundet pr. uge topplaceringer (1-4) ved Internationale stævner i december 2016 Marts 2016: Personlig udviklingsplan/kontrakt: Uddannelse, job og bolig (fastholdelse). Januar 2016 december 2016 træning på skift i de 5 talentcentre i Forbundet pr. uge. Marts 2015: Personlig udviklingsplan/kontrakt: Uddannelse, job og bolig (fastholdelse). 11. DM november guldmedaljer Januar 2016 november 2016 træning på skift i de 5 talentcentre i Forbundet pr. uge topplaceringer (1-4) ved Internationale stævner i december 2016 Marts 2016: Personlig udviklingsplan/kontrakt: Uddannelse, job og bolig (fastholdelse). Januar 2016 december 2016 træning på skift i de 5 talentcentre i Forbundet pr. uge. Marts 2016: Personlig udviklingsplan/kontrakt: Uddannelse, job og bolig (fastholdelse). Udviklingsmål. (her er tale om mere bløde formuleringer. Udviklingsmålene er ikke umiddelbart målbare, men handler mere om principper og hensigter). Side 4 af 13

5 3. Organisatorisk A. Mål Hvilke organisatoriske mål på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år)?. Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. Start med at formulér målene! Organisatoriske mål for talentområdet kort sigt Hvilke organisatoriske mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet 1. Klar ansvars- og kompetencefordeling i ETT fra november Alle trænere kender ansvar og kompetence fra november ETT udvalget skal funktionsbeskrives november 2012 færdig udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Træner opgaver funktionsbeskrives november færdig udarbejdet og godkendt af ETT. Alle trænere har en trænerkontrakt marts Alle træner har min. niveau 2 august Træner 2 kursus august trænere har træner 1 i august 2013 Trænersamtaler hvert år i marts måned Alle trænere har en udviklingsplan i april xx Hvilke organisatoriske mål på længere sigt (3-5 år - angiv måned/år)?. Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. Start med at formulér målene! Side 5 af 13

6 Organisatoriske mål for talentområdet lang sigt Hvilke organisatoriske mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. 5. Træneruddannelse niveau diplom minimum 1 person. (december 2016) Strategi Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet Opstart diplomtræneruddannelse (2014) 6. xx 7. xx 8. xx Hvilket støtteapparat skal der stilles til rådighed (læge, fysioterapeut, mental træner, kostvejleder m.v.) Vi har tilknyttet en fysioterapeut. Ønsker også at få tilknyttet kostekspert. B. Ressourcemæssige krav Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau?. Indsigt i Taekwondo, økonomikompetencer, ledelseskompetencer. Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?. Tid, entusiasme, medmenneskelighed, stor taekwondo indsigt (teknik og dommerregler m.v.). Nye trænere indgår som støtter til erfarne træner. Skal skoles til konkurrence træner gerningen. Den nye slippes ikke selv løs. Specielt ved børnetræning er det meget vigtigt med erfarne trænere. Hvilke andre ressourcer skal være til rådighed?. ETT skal være opmærksomme på nye tiltag og muligheder indenfor kamp. Udbygge sparring med andre kampklubber i nærområdet. Krav/plan for efteruddannelse. (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige kompetenceniveau?) Side 6 af 13

7 Organisationsplan for Esbjerg Taekwondo Klub Ansvaret for elitepolitikken er placeret hos formanden for bestyrelsen. Ansvaret for implementering af elitestrategien er placeret hos formanden for ETT. Ansvaret for implementering af udøvernes regelsæt er placeret ved trænerne. C. Træningsmiljø/faciliteter Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater?. Esbjerg Talent Center, hvor fysiske og menneskelige rammer forefindes. Sparring ude fra med konkurrencefolk/trænere, kampbaner, scoreboard m.v. Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på talentarbejdet? Påvirkning fra DTaF og andre talentcentre. Hvilke faciliteter kræver talentarbejdet?. Side 7 af 13

8 Såfremt de fysiske faciliteter ikke lever op til kravene, hvilken strategi har klubbestyrelsen for udvikling af faciliteterne. ETT har disse faciliteter. Hvilke forpligtigelser har talent overfor klubben/øvrige medlemmer? Medaljer, rollemodeller, gode kammerater, gode ansigter ud ad til, PR for klubben. Side 8 af 13

9 D. Økonomi Hvilke økonomiske ressourcer (opstil et budget for de næste 3-5 år for talentarbejdet) kræver det at realisere en talentstrategi og hvordan skal de skaffes? kr. til fælles for den samlede talent i DK turneringsdeltagelse. Rammebudget for den samlede kampgruppe er kr og teknikgruppen kr. Derudover søges bestyrelsen ved deltagelse i internationale stævner, externe trænere., anslået til extern træner, internationale stævner, sekundanter og udstyr. Hvad er de nødvendige prioriteringer? Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, støtteapparat m.v. År Nøgleposter /Stævner /Kørsel/transport / Int. stævner / Ext. Træning og expert rådgivere / Træneruddannelse Diplom Træner Diplom træner 6/ Udstyr I alt / + 2/ er fast budget. 3/+ 4/ + 5/ + 6/ er søgning foruden pr. år. Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden?. Taekwondoarrangementer (stævner, sommerlejre), sponsorer og legater, forældrearrangementer (loppemarked m.v.). Side 9 af 13

10 Der henvises til ETT retningslinjer vedr. egenbetaling. Opdateres en gang pr. år. Marts måned. E. Talentrekruttering Hvordan skabes en talentgruppe, hvorfra der kan rekrutteres? Der rekrutteres fra grundtrænings- hold, Konkurrencetrænere og traditionel holdtrænere sender dem afsted til talent træning, når de finder eleverne modne herfor. Eleverne kommer også selv. Prøvetræning. Vi har oprettet en kontakt/formidling/trivselskonsulent person mellem ETT og de traditionelle grundhold samt forældre. Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?) Inviterer øvrige nærliggende klubber (via klubbernes bestyrelser) samt andre talentcentre. Viser åbenhed. E Hvordan fastholder vi talentudøverne (hvilke konkrete tiltag skal iværksættes? år/måned). ETT engagerer sig på personligt plan med den enkelte eliteudøver. Støtter op med en personlig udviklingsplan inden for sport, uddannelse og job. Revideres martsmåned. F. Job/Uddannelse Hvilke muligheder skal der være for planlægning af civil- og sportskarriere? Eliteklasser i kommunen under Team Denmark. Konkurrence udviklingssamtale/plan for den enkelte udøver. PT ingen på Vestervangs Eliteklasser. Forventes startet op H. Kommunikation Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (eksterne interessenter) i forhold til elitearbejdet? Vi har en PR medarbejder i det daglige. Der udarbejdes 1 gang pr. år en status opgørelse for resultater og udvikling i samarbejde med eliteudvalgsformand i oktober måned. Sponsorer og velvillige firmaer samt øvrige venner inviteres til et møde med konkurrencefolk november hvert år. Side 10 af 13

11 Hvordan ønsker klubben at håndtere den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere og medlemmer? ETT og personlige samtaler. Hvordan brandes/lanceres klubbens elitestrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres arbejdet med strategien løbende? ETT brev til klubberne en gang årligt. Møder mellem ETT og udøver marts måned, PR medarbejder, hjemmeside, trivselskonsulenten. 4. Sociale Hvordan skaber klubben et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab. Klubarrangementer der dækker alle aldersgrupper og udøvere. Opfordrer til socialt samvær med i gode lokaler og alle faciliteter. Herudover stilles AV midler til rådighed. Sauna- og styrketræningsrum forefindes. De sociale aktiviteter er en del af klubbens årsplan, som udarbejdes hver år i marts måned. 5. Forventninger til hinanden A. Krav til de aktive Hvilke særlige krav stilles til talentgruppen - det kunne være deltagelse i sponsorarbejde, deltagelse som hjælper, personlig udviklingsplan, rolle i forhold klubbens værdier og leveregler m.v. Vi udarbejder en kontrakt mellem udøver og klub. Heri meddeles deltagelse i pr. arbejde, udvikling og øvrige forløb. Udarbejdes inden marts Ansvar Udvalgsformanden for ETT. Konsekvens (hvis kravene/resultaterne ikke opnås). Se ETT s oplæg vedr. retningslinjer. B. Støttekoncept Har klubben et støttekoncept? Hvilke former for støttemuligheder er der? Hvad udløser støtte? Hvis ikke klubben har et støttekoncept, skal der på et tidspunkt udarbejdes et i givet fald hvornår (år/måned) Side 11 af 13

12 Se ETT s retningslinjer. Disse evalueres og opdateres næste gang 2014 marts. Side 12 af 13

13 6. Overordnet handlingsplan Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år. Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave) Side 13 af 13

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 06. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund ATK har givet resultater. Her er medaljetagerne ved dette års DM stafet i D13-16. Alle tre klubber har været

Læs mere

Referat fra bestyrelsesseminar 2012. Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem:

Referat fra bestyrelsesseminar 2012. Hvor: Zell am See, Østrig. Hvem: Referat fra bestyrelsesseminar 2012 Hvor: Hvem: Zell am See, Østrig Henrik Neelmeyer (HNe), Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Lars K. Madsen (LKM), Nils Knudsen (NK), Henrik V. Nørgaard (HVN), Kenneth

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1 Årsrapport 2009 ESAA årsrapport 2009-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2009 Forord................................ Side 3 Mission/Vision... Side 4 Team Danmark/Elitelandsby............... Side 5 Faciliteter/Styrketræning..................

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Vi skal være flere fægtere og flere klubber PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december 2017. Projektet forventes efterfulgt

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere