Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)"

Transkript

1 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006

2 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort 1 Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer... 07

3 Spørgsmål: A7 Kort 2 Ingen adgang hjemme eller på arbejde Aldrig Under én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag... 07

4 Spørgsmål: A8 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig De fleste mennesker er til at stole på 10

5 Spørgsmål: A9 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve at være reelle 10

6 Spørgsmål: A10 KORT 5 Mennesker tænker mest på sig selv Mennesker prøver mest at være hjælpsomme 10

7 Spørgsmål: B2 KORT 6 Aldrig... 1 Sjældent... 2 Nu og da... 3 Jævnligt... 4 Ofte... 5

8 Spørgsmål: B3 KORT 7 Meget svært... 1 Svært... 2 Hverken let eller svært... 3 Let... 4 Meget let... 5

9 Spørgsmål: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 KORT 8 Slet ingen tillid Fuld tillid

10 Spørgsmål: B23 KORT 9 Venstre fløj Højre fløj

11 Spørgsmål: B24, B25, B26, B27 KORT 10 Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds

12 Spørgsmål: B28, B29 KORT 11 Særdeles dårlige Særdeles gode

13 Spørgsmål: B30, B31, B32, B33 KORT 12 Meget enig... 1 Enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Uenig... 4 Meget uenig... 5

14 Spørgsmål: B34 KORT 13 Integrationen i EU er gået for vidt Integrationen i EU skal fortsætte

15 Spørgsmål: B35, B36, B37 KORT 14 Tillade mange at flytte hertil... 1 En del... 2 Nogle få... 3 Ingen... 4

16 Spørgsmål: B38 KORT 15 Dårligt for økonomien Godt for økonomien

17 Spørgsmål: B39 KORT 16 Kulturen undergraves Kulturen beriges

18 Spørgsmål: B40 KORT 17 Dårligere sted at bo Bedre sted at bo

19 Spørgsmål: C1 KORT 18 Særdeles ulykkelig Særdeles lykkelig

20 Spørgsmål: C2 KORT 19 Aldrig Under én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag... 07

21 Spørgsmål: C4 KORT 20 Langt sjældnere end de fleste... 1 Sjældnere end de fleste... 2 Lige så ofte som andre... 3 Oftere end de fleste... 4 Meget oftere end de fleste... 5

22 Spørgsmål: C7, C9 KORT 21 Hele tiden eller det meste af tiden... 1 Nogen gange... 2 Kun en gang imellem... 3 Overhovedet ikke... 4

23 Spørgsmål: C13, C14 KORT 22 Meget enig... 1 Enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Uenig... 4 Meget uenig... 5

24 Spørgsmål: C21 KORT 23 Slet ikke religiøs Meget religiøs 10

25 Spørgsmål: C22, C23 KORT 24 Hver dag Mere end én gang om ugen Én gang om ugen Mindst én gang om måneden Kun på særlige helligdage Sjældnere Aldrig... 07

26 Spørgsmål: C30 KORT 25 Inden for det sidste år år siden år siden år siden Over 20 år siden... 05

27 Spørgsmål: D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26 KORT 26 Slet ingen betydning... 1 Ingen betydning... 2 Hverken betydning eller ingen betydning... 3 Betydning... 4 Stor betydning... 5

28 Spørgsmål: D40, D41, D42, D43, D44 KORT 27 Det er slet ikke i orden... 1 Det er ikke i orden... 2 Hverken i orden eller ikke i orden... 3 Det er i orden... 4 Det er helt i orden... 5

29 Spørgsmål: D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51 KORT 28 De fleste folk ville åbent tage afstand fra det De fleste folk ville tage afstand i det skjulte De fleste folk ville være ligeglade De fleste folk ville synes, det var i orden... 04

30 Spørgsmål: D52 KORT 29 Jeg lægger så mange planer som mulig for fremtiden Jeg tager bare hver dag, som den kommer

31 Spørgsmål: D53 KORT 30 Slet ikke bekymret Særdeles bekymret

32 Spørgsmål: D54 KORT 31 Hovedsagelig den enkeltes ansvar Hovedsagelig statens ansvar

33 Spørgsmål: E1, E2, E3 KORT 32 Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden 02 Mindst én gang i kvartalet.. 03 Mindst én gang hvert halvår.. 04 Sjældnere. 05 Aldrig. 06

34 Spørgsmål: E4, E5, E6, E7 KORT 33 Meget enig... 1 Enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Uenig... 4 Meget uenig... 5

35 Spørgsmål: E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22 KORT 34 På intet eller næsten intet tidspunkt 01 Nogen gange.. 02 For det meste. 03 Hele eller det meste af tiden.. 04

36 Spørgsmål: E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30 KORT 35 Meget enig... 1 Enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Uenig... 4 Meget uenig... 5

37 Spørgsmål: E31, E32 KORT 36 Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds

38 Spørgsmål: E33, E34 KORT 37 Ikke noget af tiden Hele tiden

39 Spørgsmål: E35, E36, E37, E38, E39 KORT 38 Slet ikke I høj grad

40 Spørgsmål: E40, E41, E42, E43, E44, E45 KORT 39 Meget enig... 1 Enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Uenig... 4 Meget uenig... 5

41 Spørgsmål: E46 KORT 40 Ja, ofte 01 Ja, en gang imellem. 02 Nogen gange 03 Nej, aldrig.. 04 Ser aldrig tv.. 05

42 Spørgsmål: E48, E49 KORT 41 Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds

43 Spørgsmål: E50, E51 KORT 42 Ikke noget af tiden Hele tiden

44 Spørgsmål: E53 KORT 43 Meget enig... 1 Enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Uenig... 4 Meget uenig... 5

45 Spørgsmål: E54 KORT 44 Slet ikke vigtigt Meget vigtigt

46 Spørgsmål: E55 KORT 45 Arbejdskolleger. 01 Familiemedlemmer.. 02 Venner 03 Øvrige. 04 Sammenligner ikke.. 05

47 Spørgsmål: F4 KORT 46 Mand/kone/samlever 01 Søn/datter (inkl. stedbarn, adoptivbarn, plejebarn og samlevers barn) 02 Forælder/svigerforælder, samlevers forælder/stedfar eller stedmor 03 Bror/søster (inkl. sted-, adoptiv- og plejebror/-søster 04 Andet familiemedlem 05 Andet ikke-familiemedlem 06

48 Spørgsmål: F5 KORT 47 En stor by. 01 En forstad til eller udkanten af stor by. 02 En mellemstor eller mindre by.. 03 En landsby 04 En gård eller et hus på landet... 05

49 Spørgsmål: F6 KORT 48 Ingen skoleuddannelse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen erhvervsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser, håndværkeruddannelser, social og sundhedshjælperuddannelser Korte videregående uddannelser (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 2-3 år, fx socialpædagog, maskintekniker, politi) Mellemlang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 3-4 år, fx teknikumingeniør, lærer, sygeplejerske) Lang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (Universitetsuddannelser fx cand.jur., læge, cand.merc., arkitektskolerne, musikkonservatorierne) Overbygning på universitetseksamen, Ph.d., licentiat... 08

50 Spørgsmål: F6a KORT 48a Almen eller ikke noget specifikt fag 01 Kunst eller udøvende kunst 02 Humaniora sprog, klassisk filologi, historie, teologi, osv. 03 Teknik & ingeniørvidenskab, herunder arkitektur og konstruktion, industri, kunstindustri, byggefag, osv. 04 Landbrug & skovbrug 05 Undervisning 06 Videnskab, matematik, datalogi, osv. 07 Medicin, sundhedssektoren, sygepleje, osv. 08 Økonomi, handel, virksomhedsledelse, revision, osv. 09 Social- og adfærdsvidenskab, offentlig administration, medier, kultur, legemsøvelser, turisme, osv. 10 Jura 11 Personlig pleje, catering, hjemmekundskab, frisør, osv. 12 Offentlig ro og orden politiet, hæren, brandvæsnet osv. 13 Transport og telekommunikation 14

51 Spørgsmål: F8a, F8c KORT 49 Har betalt arbejde (eller midlertidig arbejdsløs) (ansat, selvstændig, arbejder i et familieforetagende). 01 Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver). 02 Arbejdsløs og aktiv jobsøgende. 03 Arbejdsløs, ønsker at finde arbejde, men ikke aktiv jobsøgende 04 Kronisk syg eller handicappet 05 Pensioneret/efterløn 06 Nægter- eller militærtjeneste. 07 Husligt arbejde, passer børn eller andre mennesker. 08

52 Spørgsmål: F8f KORT 50 Slet ikke bekymret Særdeles bekymret

53 Spørgsmål: F18, F19 KORT 51 Jeg har/havde ingen indflydelse Det afgør/afgjorde jeg helt selv

54 Spørgsmål: F31 KORT 52 Løn Indkomst fra selvstændigt erhverv (landbrug undtaget) 02 Indkomst fra landbrug Pensioner, efterløn, overgangsydelse.. 04 Arbejdsløshedsdagpenge/fratrædelsesgodtgørelse Andre sociale ydelser eller understøttelse 06 Indkomst fra investeringer, opsparing, forsikring eller formue 07 Indkomst fra andre kilder. 08

55 Spørgsmål: F32 J KORT 53 Din husstands samlede nettoindkomst Ca pr. uge Ca. pr. måned/år Ca. pr. år Mindre end kr.... Mindre end kr... Mindre end kr... R Mellem og Mellem og kr.... Mellem og kr.... kr.... C Mellem og kr.... Mellem og kr.... M Mellem og kr.... Mellem og kr.... F Mellem og kr.... Mellem og kr.... S Mellem og kr.... Mellem og kr.... K Mellem og kr.... Mellem og kr.... P Mellem og kr.... Mellem og kr.... D Mellem og kr.... Mellem og kr.... H Mellem og kr.... Mellem og kr.... U Mellem og kr.... Mellem og kr.... N Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Mellem og kr.... Over kr.... Over kr... Over kr... J R C M F S K P D H U N

56 Spørgsmål: F33 KORT 54 Lever godt på den nuværende indtægt Klarer dagen og vejen med den nuværende indtægt 02 Finder det svært med den nuværende indtægt.. 03 Finder det meget svært med den nuværende indtægt.. 04

57 Spørgsmål: F34 KORT 55 Meget svært... 1 Svært... 2 Hverken let eller svært... 3 Let... 4 Meget let... 5

58 Spørgsmål: F36 KORT 56 Ingen skoleuddannelse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen erhvervsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser, håndværkeruddannelser, social og sundhedshjælperuddannelser Korte videregående uddannelser (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 2-3 år, fx socialpædagog, maskintekniker, politi) Mellemlang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 3-4 år, fx teknikumingeniør, lærer, sygeplejerske Lang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (Universitetsuddannelser fx cand.jur., læge, cand.merc., arkitektskolerne, musikkonservatorierne) Overbygning på universitetseksamen, Ph.d., licentiat... 08

59 Spørgsmål: F37a, F37c KORT 57 Har betalt arbejde (eller midlertidig arbejdsløs) (ansat, selvstændig, arbejder i et familieforetagende). 01 Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver). 02 Arbejdsløs og aktiv jobsøgende. 03 Arbejdsløs, ønsker at finde arbejde, men ikke aktiv jobsøgende 04 Kronisk syg eller handicappet 05 Pensioneret/efterløn 06 Nægter- eller militærtjeneste. 07 Husligt arbejde, passer børn eller andre mennesker. 08

60 Spørgsmål: F46, F47 KORT 58 Han/hun har ingen indflydelse Det afgør/afgjorde han/hun helt selv

61 Spørgsmål: F49 KORT 59 Ingen skoleuddannelse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervs-uddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen erhvervsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser, håndværkeruddannelser, social og sundhedshjælperuddannelser Korte videregående uddannelser (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 2-3 år, fx socialpædagog, maskintekniker, politi) Mellemlang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 3-4 år, fx teknikumingeniør, lærer, sygeplejerske Lang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (Universitetsuddannelser fx cand.jur., læge, cand.merc., arkitektskolerne, musikkonservatorierne) Overbygning på universitetseksamen, Ph.d., licentiat... 08

62 Spørgsmål: F54 KORT 60 Traditionelle erhverv f.eks.: revisor, advokat, læge, videnskabsmand, bygningsingeniør/- maskiningeniør Moderne erhverv f.eks.: lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, socialarbejder, socialrådgiver, kunstner, musiker, politibetjent, softwareudvikler Kontorarbejde og tilsvarende stillinger f.eks.: sekretær, privatsekretær, kontorfunktionær, kontorassistent, call centre-medarbejder, sygehjælper, børne- socialpædagog Topledere eller bestyrere (ofte ansvarlig for at planlægge, organisere og koordinere arbejde samt for økonomi) f.eks.: økonomichef, administrerende direktør Tekniske erhverv og håndværksfag f.eks.: mekaniker, montør, kontrollør /inspektør, VVS-installatør, typograf, værktøjsmager, elektriker, landmand, gartner, togfører Delvist rutinepræget, ufaglært arbejde og servicefag f.eks.: postarbejder, maskinarbejder, sikkerhedsvagt, ejendomsfunktionær, landbrugsmedhjælper, restaurationsmedarbejder, receptionist, ekspedient Rutinepræget, ufaglært arbejde og servicefag f.eks.: lastbilchauffør, chauffør, rengøringsassistent, portør, pakkemedarbejder, maskinsyerske, bud, arbejdsmand, tjener/servitrice, barpersonale Mellemledere og underdirektører f.eks.: kontorchef, butikschef, filialbestyrer, landbrugsforvalter, restaurationschef, lagerchef, værtshusholder... 08

63 Spørgsmål: F55 KORT 61 Ingen skoleuddannelse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen erhvervsuddannelse Erhvervsfaglige uddannelser, håndværkeruddannelser, social og sundhedshjælperuddannelser Korte videregående uddannelser (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 2-3 år, fx socialpædagog, maskintekniker, politi) Mellemlang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en varighed af 3-4 år, fx teknikumingeniør, lærer, sygeplejerske Lang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse eller gymnasium) (Universitetsuddannelser fx cand.jur., læge, cand.merc., arkitektskolerne, musikkonservatorierne) Overbygning på universitetseksamen, Ph.d., licentiat... 08

64 Spørgsmål: F60 KORT 62 Traditionelle erhverv f.eks.: revisor, advokat, læge, videnskabsmand, bygningsingeniør/-maskiningeniør Moderne erhverv f.eks.: lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, socialarbejder, socialrådgiver, kunstner, musiker, politibetjent, softwareudvikler Kontorarbejde og tilsvarende stillinger f.eks.: sekretær, privatsekretær, kontorfunktionær, kontorassistent, call centre-medarbejder, sygehjælper, børne- socialpædagog Topledere eller bestyrere (ofte ansvarlig for at planlægge, organisere og koordinere arbejde samt for økonomi) f.eks.: økonomichef, administrerende direktør Tekniske erhverv og håndværksfag f.eks.: mekaniker, montør, kontrollør /inspektør, VVSinstallatør, typograf, værktøjsmager, elektriker, landmand, gartner, togfører Delvist rutinepræget, ufaglært arbejde og servicefag f.eks.: postarbejder, maskinarbejder, sikkerhedsvagt, ejendomsfunktionær, landbrugsmedhjælper, restaurationsmedarbejder, receptionist, ekspedient Rutinepræget, ufaglært arbejde og servicefag f.eks.: lastbilchauffør, chauffør, rengøringsassistent, portør, pakkemedarbejder, maskinsyerske, bud, arbejdsmand, tjener/servitrice, barpersonale Mellemledere og underdirektører f.eks.: kontorchef, butikschef, filialbestyrer, landbrugsforvalter, restaurationschef, lagerchef, værtshusholder... 08

65 Spørgsmål: F62 KORT 63 Gift 01 Registreret partnerskab 02 Separeret (stadig gift) Separeret (stadig i registreret partnerskab).. 04 Skilt.. 05 Enke/enkemand. 06 Tidligere registreret partnerskab, nu opløst.. 07 Tidligere registreret partnerskab, partner afdød Har aldrig været gift OG aldrig levet i registreret partnerskab 09

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres husstand

De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres husstand + 1 Tekst 1: De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres husstand 1. Afkrydses af interviewer Mand... 1 Kvinde... 2 2. Hvornår er De født? Måned År 3. Hvilken skoleuddannelse har De? Går i skole...

Læs mere

3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre)

3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre) 1 Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsinformation 1. Hvornår er du født? 1 9 Dato Måned År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Sport og motion 3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Kortbog SHARE W5 Hoved_us_2013 US3039

Kortbog SHARE W5 Hoved_us_2013 US3039 Kortbog SHARE W5 Kort 1 1. Ægtefælle 2. Samlevende/partner 3. Barn 4. Svigerbarn 5. Forælder 6. Svigerforælder 7. Bror eller søster 8. Barnebarn 9. Andet familiemedlem (specificér) 10. Andet ikke-familiemedlem

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere