Aktiv med kronisk sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv med kronisk sygdom"

Transkript

1 Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed med workshoppen. Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre workshoppen bedre for kommende kursister. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet. Alle oplysninger på evalueringsskemaet er fuldt anonyme og bliver behandlet fortroligt. Når du har udfyldt skemaet, bedes du returnere det til koordinatoren for workshoppen i din kommune. Hvis svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig krydse af ved det svar, der passer bedst. Svarene fra dit spørgeskema vil blive brugt af din kursusarrangør. Desuden sendes besvarelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning, som samler besvarelser fra hele landet. Du kan se resultaterne for hele landet på Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til projektkoordinator Malene Norborg, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf , 1

2 De første spørgsmål handler om dine personlige forhold 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Køn: Kvinde Mand 3. Hvilket år er du født? 4. Hvad er din ægteskabelige status? (Sæt kun 1 kryds) Gift/samlevende Fraskilt/separeret Enlig/single Enke/enkemand 5. Hvad er din etniske baggrund? (Sæt kun 1 kryds) Dansk Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken: 2

3 6. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? (Sæt kun 1 kryds) Folkeskole/mellemskole/realeksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) HH/Studentereksamen/HF Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller der over) 7. Hvad er din nuværende beskæftigelse? (Sæt kun 1 kryds) Under uddannelse I arbejde Sygemeldt Fleksjob Førtidspensionist Jobsøgende Folkepensionist Jobtræning Efterløn Revalidering Kontanthjælpsmodtager Anden beskæftigelse, angiv hvilken: 3

4 8. Har du et frivilligt arbejde? (Sæt kun 1 kryds) Ja Nej 9. Er du kommet på workshoppen, fordi du: (Sæt kun 1 kryds) Har en kronisk sygdom og kroniske smerter Har en kronisk sygdom Har kroniske smerter Er pårørende til en med kronisk sygdom/kroniske smerter - gå til spørgsmål Hvad er årsagen til dine smerter? (Sæt gerne flere krydser) Har ingen smerter Sygdom Operation Ulykke Medfødt lidelse Bivirkning af behandling Slid, arbejdsskade Kendes ikke Anden årsag 4

5 11. Hvilken/hvilke kroniske sygdomme har du? (Sæt gerne flere krydser) Har ingen kronisk sygdom Apopleksi (blodprop i hjernen) Astma/allergi Kræft Diabetes Fibromyalgi Gigtsygdom Hjertesygdom Knogleskørhed KOL/Lungesygdom Psykisk lidelse Ryglidelse Sclerose Anden sygdom, angiv hvilken: 12. Hvor længe har du haft en kronisk sygdom/kroniske smerter (Sæt kun 1 kryds) Mindre end 1 år 1 til 5 år 6 til 10 år Mere end 10 år 5

6 13. Jeg har tidligere deltaget på mindst et af kurserne Lær at leve med kronisk sygdom eller Lær at tackle kroniske smerter (Sæt kun 1 kryds) Ja Nej De næste spørgsmål handler om din vurdering af, hvad du har fået ud af workshoppen og din tilfredshed med den 14. Herunder vises en række udsagn om emner og metoder fra workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Du bedes angive i hvor høj grad, du er enig i de enkelte udsagn (Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn). Hverken I høj grad enig eller I høj grad enig Enig uenig Uenig uenig Jeg fik inspiration på workshoppen til at skabe mig en aktiv hverdag Workshoppen har givet mig mod på at være aktiv, inden for en realistisk ramme Jeg føler, jeg kan bruge den viden, jeg fik på workshoppen, om hvordan jeg kan skabe mig en aktiv hverdag Jeg føler, jeg kan bruge de værktøjer, jeg fik på workshoppen til at skabe mig en aktiv hverdag Fortsættes næste side 6

7 Hverken I høj grad enig eller I høj grad enig Enig uenig Uenig uenig På workshoppen fik jeg redskaber til at vurdere, hvordan der kan tages hensyn til min sygdom, når jeg er aktiv Jeg kan vurdere, hvilke kompetencer, evner og færdigheder jeg har, på trods af min sygdom og/eller funktionsnedsættelse Jeg har på workshoppen forholdt mig til, hvordan jeg kan passe på mig selv og være aktiv samtidig Jeg føler, jeg kan bruge metoder fra workshoppen til at kommunikere med mine kollegaer eller samarbejdsparter i eksempelvis frivilligt arbejde Workshoppen har hjulpet mig med at afstemme forventningerne til min rolle på arbejdet eller i eksempelvis frivilligt arbejde 15. Jeg føler samlet set, at workshoppen har givet mig bedre mulighed for at være aktiv. (Sæt kun 1 kryds) Ja Nej 7

8 16. Herunder vises en række forskellige udsagn om workshoppens forløb. Du bedes angive i hvor høj grad, du er enig i de enkelte udsagn (Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn) I høj grad Hverken enig I høj grad enig Enig eller uenig Uenig uenig Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg fik på workshoppen Instruktørerne formåede at formidle stoffet på en forståelig måde Det var en fordel, at instruktørerne på workshoppen selv lever med en kronisk sygdom/kroniske smerter Instruktørerne var dygtige og velforberedte Indholdet i workshoppen var relevant for min situation Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne Jeg havde en god dialog med mine medkursister på workshoppen Jeg havde en god dialog med instruktørerne på workshoppen Tiden på workshoppen var passende Det var tiden og kræfterne værd at deltage i workshoppen Jeg vil anbefale workshoppen til andre 8

9 17. Hvor tilfreds har du samlet set været med workshoppen Aktiv med kronisk sygdom? (Sæt kun 1 kryds) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 18. Var du tilfreds med det tidspunkt workshoppen blev afholdt på? (Sæt kun 1 kryds) Ja. Angiv starttidspunkt: Nej. Angiv starttidspunkt: 19. I hvilket tidsrum vil du helst være på workshop? (Sæt kun 1 kryds) Formiddag Eftermiddag Aften De næste spørgsmål handler om arbejdet med handleplaner 20. Jeg har lagt en handleplan på workshoppen (Sæt kun 1 kryds) Ja Nej 21. Jeg vil arbejde videre med handleplaner for at nå mit langsigtede mål. (Sæt kun 1 kryds) Ja Nej 9

10 De næste spørgsmål handler om dine mål for fremtiden. 22. Hvilke aktiviteter eller jobfunktioner har du ønske om at udføre i fremtiden? (Sæt kun 1 kryds) Fuldtids beskæftigelse Deltids beskæftigelse Uddannelse Frivilligt arbejde Fleksjob Andet 23. Hvor mange timer om ugen ønsker du at udføre aktiviteten eller jobbet De sidste spørgsmål handler om dine forventninger og den information, du fik forud for workshoppen. 24. Var workshoppen som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud for workshoppens start? (Sæt kun 1 kryds) Nej - gå til spørgsmål 24 Ja - gå til spørgsmål 25 Ved ikke - gå til spørgsmål 25 10

11 25. Hvad var anderledes ved workshoppen i forhold til, hvad du havde forventet? 26. Hvor fik du kendskab til workshoppen? (Sæt gerne flere krydser) Via en annonce i den lokale avis Hos lægen Hos privatpraktiserende fysioterapeut eller ergoterapeut Jeg blev kontaktet af den kommunale koordinator Jeg blev kontaktet af en instruktør Anden aktør På kommunens jobcenter (fx sagsbehandler) På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling (fx sagsbehandler) På kommunens hjemmeside På hjemmesiden På hjemmesiden På biblioteket Gennem en ven/bekendt Andet sted, angiv hvor 11

12 27. Har du yderligere kommentarer til workshoppen, er du velkommen til at skrive dem her: Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet. 12

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere