Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse 27. april 2010 Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 Snarlig opstart af IMVAMUNE leverancer til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager efter FDA s accept af produktionsfaciliteter Overordnet plan for PROSTVAC fase III klar efter positive tilbagemeldinger fra de amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder Succesfuld fortegningsemission genererer provenu på ca. DKK 300 mio. I første kvartal af 2010 havde Bavarian Nordic en omsætning på DKK 14 mio. og et underskud før skat på DKK 116 mio. Forventningerne til det økonomiske resultat for 2010 fastholdes med en omsætning i størrelsesordenen DKK 475 mio. og et underskud før skat i størrelsesordenen DKK 250 mio. Pr. 31. marts 2010 udgjorde koncernens kapitalberedskab DKK 363 mio. Vigtige begivenheder Snarlig påbegyndelse af IMVAMUNE leverancer efter den seneste accept fra FDA I marts 2010 modtog Bavarian Nordic meddelelse om, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) havde accepteret alle de tiltag, selskabet har gennemført for at imødekomme de observationer, myndighederne foretog under deres inspektion af produktionsfaciliteterne. Som følge heraf forventes leveringen af de 20 millioner doser IMVAMUNE til det strategiske nationale beredskabslager påbegyndt i løbet af første halvår Bavarian Nordic afholdt succesrigt end of Phase II møde om PROSTVAC I marts 2010 meddelte selskabet den succesfulde afslutning af end of Phase II mødet med FDA vedrørende PROSTVAC programmet. Kombineret med Det Europæiske Lægemiddelagenturs tilbagemeldinger vil Bavarian Nordic udarbejde en klinisk studieprotokol, der vil blive indsendt til FDA med det formål at fastlægge vilkårene for en endelig godkendelse en såkaldt Special Protocol Assessment (SPA). PROSTVAC artikel offentliggjort af det førende tidsskrift Journal of Clinical Oncology I januar 2010 blev en artikel, der omhandler det tidligere rapporterede fase II studie med PROSTVAC, publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Journal of Clinical Oncology, der er ASCO s officielle tidsskrift. Succesfuld emission med provenu på ca. DKK 300 mio. I februar 2010 gennemførte Bavarian Nordic en succesfuld fortegningsemission som genererede et nettoprovenu på ca. DKK 300 mio. Emissionen blev positivt modtaget af såvel danske som internationale investorer. Vigtige begivenheder efter regnskabsperiodens udløb De amerikanske myndigheder sætter tal på behovet for en mere sikker koppevaccine BARDA den amerikanske regeringsinstans, der er ansvarlig for indkøb af lægemidler mod biologisk terror, har indikeret, at der er behov for svækket koppevaccine (fx IMVAMUNE ) til beskyttelse af 66 mio. mennesker, der ikke tåler de traditionelle koppevacciner. Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: I første kvartal 2010 har Bavarian Nordic gjort betydelige fremskridt gennem opnåelsen af en række væsentlige milepæle. Dette har tilført stor værdi til selskabet og ikke mindst til aktionærerne, der viste deres solide opbakning til Bavarian Nordic ved fortegningsemissionen som blev gennemført i begyndelsen af året. Siden har vi præsenteret en række gode nyheder, herunder opfyldelsen af FDA s krav til produktionen, hvilket fører til den snarlige opstart af leverancer af IMVAMUNE til USA. Ligeledes har vi i store træk fået godkendt vores planlagte fase III program for PROSTVAC af både de amerikanske og de europæiske sundhedsmyndigheder. Side 1 af 13

2 Telefonkonference Selskabet afholder telefonkonference i morgen, onsdag den 28. april kl , hvor administrerende direktør Anders Hedegaard vil præsentere delårsregnskabet efterfulgt af Q&A med yderligere deltagelse af finansdirektør Ole Larsen, samt Vice President Investor Relations, Rolf Sass Sørensen. Telefonkonferencen vil foregå på engelsk, og telefonnummeret er Den tilhørende præsentation kan i forvejen downloades på selskabets hjemmeside: Kontakt Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon Ledelsesberetning Pipeline PIPELINE Sygdomsområde Status Næste milepæl PROSTVAC Fase II Fase III (2010) Cancer Biodefence Infektionssygdomme Brystcancer (MVA-BN -HER2) Fase I/II Påbegynde nyt fase I/II studie (2010) Prostatacancer (MVA-BN PRO) Fase I/II Fase I/II data update (2010) Kopper (IMVAMUNE ) Fase II Fase III (2010) Miltbrand Præklinisk Fase I (2010) HIV multiantigen Fase I/II Identifikation af partner til fuldt fase II program Mæslinger og RSV Fase I Fase I data (H2, 2010) Biodefence IMVAMUNE - koppevaccine Bavarian Nordic opfylder FDA s krav til levering af IMVAMUNE til den amerikanske regering I marts 2010 modtog Bavarian Nordic meddelelse om, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) havde accepteret alle de tiltag, selskabet har gennemført for at imødekomme de observationer, myndighederne foretog under deres inspektion af produktionsfaciliteterne i Denne godkendelse vil, sammen med de indsendte kliniske og prækliniske data, understøtte anvendelsen af IMVAMUNE i en erklæret nødsituation. På denne baggrund iværksatte Bavarian Nordic opskaleringen af produktionen, således at de 20 millioner doser vil blive produceret og leveret i henhold til kontrakten. De første leverancer forventes at finde sted i løbet af første halvår 2010 som tidligere udmeldt. USA sætter tal på behovet for en sikrere koppevaccine BARDA den amerikanske regeringsinstans, der er ansvarlig for indkøb af lægemidler mod biologisk terror, har indikeret, at der er behov for svækket koppevaccine (fx IMVAMUNE ) til beskyttelse af 66 mio. mennesker, der ikke tåler de traditionelle koppevacciner. Cancer PROSTVAC - terapeutisk prostatacancervaccine Bavarian Nordic har afholdt succesrigt end of Phase II møde om PROSTVAC I marts 2010 modtog selskabet tilbagemelding fra Det Europæiske Lægemiddelagentur samt afholdt et fase II afslutningsmøde (end of Phase II) med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende PROSTVAC programmet. Både de europæiske og amerikanske sundhedsmyndigheder udtrykte deres generelle enighed med det foreslåede fase III program for PROSTVAC. På baggrund af den samlede tilbagemelding, vil Bavarian Nordic udarbejde en klinisk studieprotokol, der vil blive indsendt til FDA i løbet af de kommende måneder med det formål at fastlægge vilkårene for en endelig godkendelse en såkaldt Special Protocol Assessment (SPA). Den endelige kliniske protokol vil basere sig på udfaldet af denne proces På baggrund af den samlede tilbagemelding planlægger Bavarian Nordic at opnå markedsføringstilladelse for PROSTVAC via ét globalt, konklusivt klinisk studie, der forventes at omfatte omkring patienter. Studiet vil være placebokontrolleret og indrullere patienter med asymptomatisk eller minimal symptomatisk, Side 2 af 13

3 metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mcrpc), svarende til den patientpopulation, der deltog i selskabets placebokontrollerede fase II studie. PROSTVAC artikel offentliggjort af det førende tidsskrift Journal of Clinical Oncology I januar 2010 blev en artikel, der omhandler det tidligere rapporterede fase II studie med PROSTVAC, publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Journal of Clinical Oncology, der er ASCO s officielle tidsskrift. Øvrige forhold Succesfuld fortegningsemission sikrer nettoprovenu på ca. DKK 300 mio. Bavarian Nordic gennemførte i februar 2010 en fortegningsemission som blev tegnet med stk. nye aktier, svarende til en tegningsrate på 99,6%. De nye aktier blev tegnet til kurs DKK 80 pr. aktie, og fortegningsemissionen gav således Bavarian Nordic et bruttoprovenu på DKK 317 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 302 mio. efter fradrag af omkostninger i forbindelse med emissionen. Efter registrering af de nye aktier udgør Bavarian Nordics nominelle egenkapital DKK svarende til stk. aktier a nominelt DKK 10. Bavarian Nordic og Oxford BioMedica indgår forlig i alle sager om MVA-BN I januar 2010 indgik Bavarian Nordic en aftale om globalt forlig med Oxford BioMedica, hvilket bringer de verserende sager mellem parterne vedrørende MVA-BN til ophør. Som led i aftalen vil Bavarian Nordic tildele en licens på selskabets MVA-BN patenter til Oxford BioMedica mod milepælsbetalinger og royalties. Som følge af aftalen, hvis vilkår er fortrolige, vil alle verserende retstvister ophøre, og alle indsigelser, som Oxford BioMedica har indsendt til de europæiske patentmyndigheder, vil blive trukket tilbage. Side 3 af 13

4 Økonomisk udvikling i perioden (1. januar 31. marts 2010, urevideret) Sammenligningstallene for den samme periode i 2009 er angivet i parentes. Nettoomsætningen er i 1. kvartal DKK 14 mio. (DKK 17 mio.). Omsætningen stammer primært fra RFP-2 kontrakten, DKK 12 mio., og RFP kontrakten om frysetørret IMVAMUNE, DKK 2 mio. Produktionsomkostninger er i 1. kvartal DKK 63 mio. (DKK 41 mio.). Koncernens forsknings- og udviklingsomkostninger er i 1. kvartal DKK 40 mio. (DKK 36 mio.) excl. udviklingsomkostninger forbundet med RFP-2 og RFP-3 kontrakterne samt RFP kontrakten om frysetørret IMVAMUNE på i alt DKK 10 mio., hvoraf DKK 5 mio. er aktiveret under immaterielle aktiver under opførelse. Distributionsomkostninger udgør DKK 6 mio. (DKK 6 mio.) og administrationsomkostninger udgør DKK 21 mio. (DKK 23 mio.). Resultatet før skat er et underskud på DKK 116 mio. (underskud: DKK 83 mio.). Periodens resultat i 1. kvartal er et underskud på DKK 93 mio. (underskud: DKK 66 mio.). IMVAMUNE varelageret udgør DKK 216 mio. (DKK 79 mio.). Pr. 31. marts 2010 udgjorde koncernens kapitalberedskab DKK 363 mio. (DKK 647 mio.). Pengestrømme fra driften udgør DKK 124 mio. (DKK -132 mio.). Pengestrømme fra investeringer er DKK -44 mio. (DKK 33 mio.) og pengestrømme fra finansieringsaktiviteter er DKK 290 mio. (DKK -4 mio.). Nettoændringen i likvide midler er DKK 122 mio. (DKK -103 mio.). Egenkapital for koncernen udgør pr. 31. marts 2010 DKK 900 mio. (DKK 903 mio.). Kapitaludvidelsen i 1. kvartal 2010 øgede egenkapitalen med DKK 302 mio.kr. efter fradrag af tilknyttede omkostninger. Forventninger til årets resultat Bavarian Nordic fastholder forventningerne til resultatet for Ledelsen forventer en omsætning i størrelsesordenen DKK 475 mio. og et underskud før skat i størrelsesordenen DKK 250 mio. Omsætningen vil primært komme fra levering af IMVAMUNE til USA under RFP-3 kontrakten samt fakturering af den igangværende RFP-2 kontrakt og RFP kontrakten om frysetørret IMVAMUNE. Kapitalberedskabet ved årets udgang forventes at ligge i intervallet DKK 225 mio. til DKK 275 mio. Dette er baseret på forventningen om, at der opnås en kreditfacilitet på DKK 150 mio. til DKK 200 mio. til finansiering af arbejdskapitalen. Side 4 af 13

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kvistgård, den 27. april 2010 Direktion: Anders Hedegaard Administrerende direktør Bestyrelse: Asger Aamund Bestyrelsesformand Claus Bræstrup Erling Johansen Gerard van Odijk Flemming Pedersen Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic A/S er et førende industrielt biotekselskab, der udvikler og producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Selskabets pipeline fokuserer på tre områder: cancer, biodefence og infektionssygdomme, og indeholder syv udviklingsprogrammer. To programmer er under forberedelse til fase III: PROSTVAC, en vaccine til behandling af fremskreden prostatacancer, der udvikles i samarbejde med National Cancer Institute og IMVAMUNE, en tredjegenerations koppevaccine, der udvikles under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. Bavarian Nordic er noteret på NASDAQ OMX København under symbolet BAVA. For yderligere information, besøg venligst Side 5 af 13

6 Hoved- og nøgletal for koncernen (Beløb i DKK mio.) 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ urevideret urevideret revideret Resultatopgørelse Omsætning 13,5 17,1 74,8 Produktionsomkostninger 63,1 41,0 140,1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 40,2 35,8 164,0 Distributionsomkostninger 5,8 6,0 20,4 Administrationsomkostninger 21,4 22,9 91,5 Resultat af primær drift (EBIT) (117,0) (88,5) (341,2) Finansielle poster, netto 1,2 5,6 10,0 Resultat før skat (115,8) (82,9) (331,1) Periodens resultat (92,9) (66,3) (266,3) Balance Langfristede aktiver 744,5 611,8 715,1 Kortfristede aktiver 697,8 832,7 556,0 Samlede aktiver 1.442, , ,1 Egenkapital, ultimo 899,6 902,7 704,2 Langfristede forpligtelser 113,9 97,1 113,0 Kortfristede forpligtelser 428,8 444,7 453,9 Pengestrømsopgørelse Likvide midler og værdipapirer 342,6 626,6 185,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (124,2) (132,3) (484,1) Pengestrømme fra investeringer (43,7) 33,3 26,1 Investering i materielle anlægsaktiver (4,6) (6,4) (50,6) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 290,2 (3,6) (30,8) Aktierelaterede nøgletal (DKK) 1) Resultat pr. aktie (8,8) (8,3) (34,0) Indre værdi pr. aktie 75,5 115,2 88,6 Børskurs/Indre værdi 3,0 1,0 1,6 Egenkapitalandel 62% 62% 55% Børskurs ultimo perioden Udestående aktier ultimo perioden (1.000 stk.) Antal medarbejdere, ultimo perioden ¹) Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Noter til delårsrapporten (findes bagest i dette dokument): 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn 3. Immaterielle aktiver under opførelse 4. Varebeholdninger 5. Andre tilgodehavender 6. Anden gæld 7. Transaktioner med nærtstående parter 8. Incitamentsprogrammer Side 6 af 13

7 Resultatopgørelse (Beløb i DKK mio.) 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ urevideret urevideret revideret Nettoomsætning 13,5 17,1 74,8 Produktionsomkostninger 63,1 41,0 140,1 Bruttoresultat (49,6) (23,8) (65,3) Forsknings- og udviklingsomkostninger 40,2 35,8 164,0 Distributionsomkostninger 5,8 6,0 20,4 Administrationsomkostninger 21,4 22,9 91,5 Driftsomkostninger i alt 67,4 64,7 275,9 Resultat af primær drift (EBIT) (117,0) (88,5) (341,2) Finansielle indtægter 7,4 9,3 17,8 Finansielle omkostninger 6,2 3,7 7,8 Resultat før skat (115,8) (82,9) (331,1) Skat af periodens resultat 22,9 16,6 64,9 Periodens resultat (92,9) (66,3) (266,3) Som fordeles således: Moderselskabets aktionærer (92,9) (64,9) (266,3) Minoritetsinteresser - (1,3) - (92,9) (66,3) (266,3) Resultat pr. aktie (EPS) - DKK -basis indtjening pr. aktie à DKK 10 (8,8) (8,3) (34,0) -udvandet indtjening pr. aktie à DKK 10 (8,8) (8,3) (34,0) Side 7 af 13

8 Totalindkomstopgørelse (Beløb i DKK mio.) 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ urevideret urevideret revideret Periodens resultat (92,9) (66,3) (266,3) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (4,3) 1,5 1,4 Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (17,0) (40,0) (27,2) Skat af anden totalindkomst 4,3 (10,0) 6,8 Anden totalindkomst efter skat (17,0) (48,5) (19,0) Totalindkomst i alt (109,9) (114,7) (285,2) Fordeling af periodens totalindkomst Moderselskabets aktionærer (109,9) (113,6) (285,2) Minoritetsinteresser - (1,1) - (109,9) (114,7) (285,2) Side 8 af 13

9 Balance (Beløb i DKK mio.) Note 31/ / / urevideret urevideret revideret Aktiver Erhvervede patenter og licenser 8,9 10,1 8,8 Software 18,5 0,3 15,9 Immaterielle aktiver under opførelse 3 101,7 91,3 102,1 Immaterielle aktiver 129,1 101,7 126,8 Grunde og bygninger 171,8 152,2 150,9 Indretning af lejede lokaler 2,3 1,5 2,3 Produktionsanlæg og maskiner 137,4 165,1 144,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 15,9 15,0 14,4 Materielle aktiver under opførelse 20,9 9,8 42,0 Materielle aktiver 348,3 343,7 354,5 Øvrige finansielle aktiver 0,2 0,2 0,2 Finansielle aktiver 0,2 0,2 0,2 Udskudt skatteaktiv 266,9 166,3 233,6 Langfristede aktiver 744,5 611,8 715,1 Varebeholdninger 4 237,8 94,1 246,5 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 6,6 18,8 15,1 Andre tilgodehavender 5 27,1 21,2 31,4 Periodeafgrænsningsposter 83,7 72,1 78,0 Tilgodehavender 117,4 112,0 124,5 Værdipapirer 138,9 159,4 104,0 Likvide midler 203,7 467,2 81,0 Kortfristede aktiver 697,8 832,7 556,0 Aktiver 1.442, , ,1 Passiver Aktiekapital 119,1 78,2 79,5 Overført resultat 767,3 823,2 590,7 Andre reserver 13,2 (1,3) 34,0 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 899,6 900,1 704,2 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser - 2,6 - Egenkapital 899,6 902,7 704,2 Hensatte forpligtelser 11,1-11,1 Gæld til kreditinstitutter 102,8 97,1 101,9 Langfristede forpligtelser 113,9 97,1 113,0 Hensatte forpligtelser Gæld til kreditinstitutter 14,8 34,1 16,9 Forudbetaling fra kunder 276,6 276,6 276,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 23,6 34,5 48,0 Selskabsskat 0,7 1,0 0,1 Anden gæld 6 113,1 98,4 112,3 Kortfristede forpligtelser 428,8 444,7 453,9 Forpligtelser 542,7 541,8 566,9 Passiver 1.442, , ,1 Side 9 af 13

10 Pengestrømsopgørelse (Alle tal i DKK mio.) 1/1-31/ /1-31/ /1-31/ urevideret urevideret revideret Resultat af primær drift (EBIT) (117,0) (88,5) (341,2) Afskrivninger 13,4 11,0 50,1 Aktiebaseret vederlæggelse 2,9 2,2 7,6 Ændringer i varebeholdninger 8,7 (31,9) (184,3) Ændringer i tilgodehavender 7,1 (4,1) (30,3) Ændringer i hensatte forpligtelser Ændringer i kortfristet gæld (44,1) (27,6) (3,7) Pengestrømme vedrørende primær drift (129,0) (138,8) (501,6) Finansielle indtægter 7,4 9,3 28,3 Finansielle udgifter (2,1) (3,7) (7,9) Betalt selskabsskat (0,5) 0,9 (3,0) Pengestrømme vedrørende drift (124,2) (132,3) (484,1) Køb af immaterielle aktiver (4,2) (27,1) (45,5) Køb af materielle aktiver (4,6) (6,4) (50,6) Køb af finansielle aktiver Køb og salg af værdipapirer (34,9) 66,8 122,1 Pengestrømme fra investeringer (43,7) 33,3 26,1 Afdrag på prioritets- og bankgæld (2,0) (0,1) (70,0) Nedbringelse af leasingforpligtelser (3,3) (3,5) (12,9) Provenue ved indgåelse af finansielle forpligtelser ,0 Tilbagekøb af aktieoptioner i dattervirksomhed (2,0) - (15,9) Provenue ved kapitalforhøjelse 316,8 - - Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse (19,3) - - Pengestrømme fra finansiering 290,2 (3,6) (30,8) Ændring i likvide midler 122,3 (102,6) (488,8) Likvide midler, primo 81,0 569,8 569,8 Kursreguleringer, primo 0,4 Likvide midler, ultimo 203,7 467,2 81,0 Værdipapirer 138,9 159,4 104,0 Båndlagte midler Bevilgede kreditfaciliteter 20,0 20,0 20,0 Kapitalberedskab 362,6 646,6 205,0 Side 10 af 13

11 Egenkapitalopgørelse Reserve for værdi- Reserve for regulering Moder- Overført valutakurs- af sikrings- Aktiebaseret selskabets Egenkapital Koncernens (Alle tal i DKK mio.) Aktiekapital resultat udsving instrumenter vederlæggelse egenkapital minoritet egenkapital Egenkapital pr. 1. januar ,5 590,7 4,2 10,7 19,2 704,3-704,3 Totalindkomst for perioden Periodens resultat - (92,9) (92,9) - (92,9) Anden totalindkomst Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder - - (4,3) - - (4,3) - (4,3) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (12,7) - (12,7) - (12,7) Totalindkomst i alt for perioden - (92,9) (4,3) (12,7) - (109,9) (109,9) Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse ,9 2,9-2,9 Warrantsprogram udløbet - 6,8 - - (6,8) Udstedelse af nye aktier 39,6 277, ,8-316,8 Omkostninger relateret til kapitalforhøjelse - (19,3) (19,3) - (19,3) Skat af transaktioner i egenkapitalen - 4, ,8-4,8 Transaktioner med ejere i alt 39,6 269,5 - - (3,9) 305,2-305,2 Egenkapital pr. 31. marts ,1 767,3 (0,1) (2,0) 15,3 899,6-899,6 Reserve for værdi- Reserve for regulering Moder- Overført valutakurs- af sikrings- Aktiebaseret selskabets Egenkapital Koncernens (Alle tal i DKK mio.) Aktiekapital resultat udsving instrumenter vederlæggelse egenkapital minoritet egenkapital Egenkapital pr. 1. januar ,2 888,1 2,8 31,0 11, ,4 3, ,1 Totalindkomst for perioden Periodens resultat (64,9) (64,9) (1,1) (66,0) Anden totalindkomst Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder - - 1, ,3-1,3 Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (50,0) - (50,0) - (50,0) Totalindkomst i alt for perioden - (64,9) 1,3 (50,0) - (113,6) (1,1) (114,7) Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse ,2 2,2-2,2 Transaktioner med ejere i alt ,2 2,2-2,2 Egenkapital pr. 31. marts ,2 823,2 4,1 (18,9) 13,6 900,1 2,6 902,7 Side 11 af 13

12 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets årsrapport for 2009, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2009 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 2. Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn Ved udarbejdelse af delårsrapporten med almindelig gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn, idet mange regnskabsposter ikke kan måles med sikkerhed, men kun kan skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet fra regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende/nye oplysninger, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Ligeledes er værdien af aktiver og forpligtelser ofte afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der hersker en vis usikkerhed. I den forbindelse er det nødvendigt, at et hændelsesforløb afspejler ledelsens vurdering af det mest sandsynlige udfald. Udover de væsentlige estimater og skøn, der er anført i årsrapporten 2009, har ledelsen ikke foretaget væsentlige estimater vedrørende indregninger og måling. 3. Immaterielle aktiver under opførelse Immaterielle aktiver under opførelse omfatter udviklingsomkostninger knyttet til registreringen af IMVAMUNE under RFP-3 kontrakten (egen udviklet). (Alle tal i DKK mio.) 31/ / / urevideret urevideret revideret 4. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer 21,6 15,6 22,9 Varer under fremstilling 244,0 129,6 236,7 Fremstillede varer og handelsvarer 17,6-20,8 Nedskrivning af varebeholdninger (45,4) (51,1) (33,9) Varebeholdninger i alt 237,8 94,1 246,5 Nedskrivning af varebeholdninger indregnet under produktionsomkostninger (19,4) (8,4) (9,5) Tilbageførsel af nedskrivninger indregnet under produktionsomkostninger 7,9-18,5 5. Andre tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi - 0,4 - Øvrige tilgodehavender 27,1 20,8 31,4 Andre tilgodehavender i alt 27,1 21,2 31,4 6. Anden gæld Afledte finansielle instrumenter indregnet til dagsværdi 20,6 10,8 9,7 Anden gæld 92,5 87,6 102,6 Anden gæld i alt 113,1 98,4 112,3 7. Transaktioner med nærtstående parter Arten og omfanget af transaktioner med nærtstående parter er uændret ift. sidste regnskabsår. Der henvises til beskrivelsen i årsrapporten for Side 12 af 13

13 8. Incitamentsprogrammer Q Regulering Udestående i forb. med Tilgang Udnyttet Bortfaldet Udløbet Udestående pr. 1. januar aktieemission i perioden i perioden i perioden i perioden Overførsel pr. 31. marts Bestyrelse (18.885) Direktion Koncernledelse (56.660) Øvrige medarbejdere (58.535) (15.501) Fratrådte medarbejdere (31.476) I alt ( ) Heraf kan udnyttes pr. 31. marts De tegningsoptioner, som blev tildelt selskabets bestyrelse og medarbejdere i august 2006, er udløbet i 1. kvartal 2010, uden at programmet blev udnyttet. Tegningsoptionsprogrammerne indeholder en reguleringsklausul såfremt der træffes beslutning om en kapitalforhøjelse i selskabet. Hvis kapitalforhøjelsen indebærer en reduktion af den potentielle gevinstmulighed ifølge tegningsoptionerne, skal der foretages en regulering af udnyttelseskursen og/eller antallet af aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af tegningsoptionerne, således at den potentielle gevinstmulighed af tegningsoptionerne forbliver uændret. Tegningsoptioner tildelt i 2007, 2008 og 2009 er, i overensstemmelse med disse bestemmelser, reguleret på baggrund af selskabets gennemførelse af fortegningsemission i februar 2010, jf. ovenstående tabel. I overensstemmelse med IFRS 2 er der beregnet en merværdi af optionsprogrammerne efter den foretagne regulering, se opgørelsen nedenfor. Den samlede merværdi udgør DKK 10,0 mio. og vil blive udgiftsført over de enkelte tegningsoptionsprogrammers restløbetid. I 1. kvartal 2010 er der udgiftsført DKK 0,7 mio. vedrørende merværdien. De samlede regnskabsmæssige omkostninger forbundet med tegningsoptionsprogrammerne har udgjort DKK 3,3 mio. i 1. kvartal 2010 (2009: DKK 2,1 mio.) Specifikation af parametre til BlackScholes model marts december Før emissionen: Gennemsnitlig aktiekurs (DKK) på emissionsdagen Gennemsnitlig udnyttelseskurs (DKK) Forventet volatilitet i % p.a. 58% 58% 58% 58% Forventet løbetid - antal år (restløbetid på emissionsdagen) 0,6 1,8 2,2 2,9 Forventet udbytte pr. aktie Risikofri rente i % p.a. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Værdiansættelsen af dagsværdien på emissionsdagen Efter emissionen: Gennemsnitlig aktiekurs (DKK) på emissionsdagen Gennemsnitlig udnyttelseskurs (DKK) Forventet volatilitet i % p.a. 58% 58% 58% 58% Forventet løbetid - antal år (restløbetid på emissionsdagen) 0,6 1,8 2,2 2,9 Forventet udbytte pr. aktie Risikofri rente i % p.a. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Værdiansættelsen af dagsværdien på emissionsdagen Den forventede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet (over 12 måneder). Fantomaktier I marts 2010 har selskabet etableret et nyt treårigt fantomaktieprogram for alle ansatte i Bavarian Nordic koncernen. Medarbejderne modtager vederlagsfrit op til 3 fantomaktier pr. måned i perioden 1. april 2010 til 31. marts Hver medarbejder, der er fuldtidsansat i hele programmets løbetid, kan maksimalt modtage 108 fantomaktier. Ved udløb af programmet i 2013 kan medarbejdere udnytte deres tildelte fantomaktier og derved opnå ret til en kontant bonus beregnet ud fra stigningen i selskabets aktiekurs. Udnyttelse af fantomaktier er betinget af, at selskabets aktiekurs på tidspunktet for udnyttelse er mindst 10% højere end udnyttelseskursen, der er fastlagt til 248. Udgiftsførsel af programmet starter i 2. kvartal Side 13 af 13

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2010

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2010 Selskabsmeddelelse 31. august 2010 Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2010 I første halvår 2010 havde Bavarian Nordic en omsætning på DKK 175 mio. og et underskud før skat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2011

Bavarian Nordic A/S Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2011 Selskabsmeddelelse 31. maj 2011 Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ( Værdipapirer ) i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere