Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen, Ivan Hansen, Brian Rasmussen, Camilla Axelsen, Henny Jacobsen, Bente Fogh, Helle B. Nielsen. Fraværende: Mohammed Hadid Bemærkninger: Ole Lynnerup mødte for Keld Pedersen Søren Jakobsen mødte for Helle B. Nielsen

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Mødekalender Mentornetværk Beskæftigelsesplan Erhvervskonference Evaluering af projekter Økonomi Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra Arbejdsmarkedsservice Eventuelt...8

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 1 1. Godkendelse af dagsorden SHHAJST / Godkendt. 2. Godkendelse af referat SHHAJST / LBR referat (251901) Godkendt. 3. Mødekalender Der foreslået følgende mødeplan for 2007: Tirsdag den 20. februar 2007 Tirsdag den 24. april 2007 (seminar kl.12-12, fælles med LBR og Arbejdsmarkedsudvalg + chefer for jobcenter) Tirsdag den 12. juni 2007 Tirsdag den 28. august 2007 Tirsdag den 2. oktober 2007 (fællesmøde, eftermiddag/aften, LBR og Arbejdsmarkedsudvalg + chefer for jobcenter) Tirsdag den 11. december 2007 Mødet starter fast kl og vil have en varighed på 2-3 timer. Datoerne er planlagt, så der tages højde for vigtige beslutningsdatoer i de politiske udvalg. Vi vil igen i 2007 forsøge at finde værter/værtinder for afholdelse af mødernes med

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 2 forudgående rundvisning af virksomhed eller organisation/forening. LBR mødeplan 2007 (264368) Indstilling Det indstilles, at forslag til mødeplan godkendes. Godkendt. 4. Mentornetværk De første 14 mentorer er nu uddannet i Haderslev Kommune. Det har været en stor succes og der har udelukkende været positive tilbagemeldinger. Mentorerne er i samarbejde med Haderslev Kommune i gang med at afprøve de kompetencer de har erhvervet på mentorkurset. Pr. 1. januar 2007 overgår der 73 mentorer fra Vojens og Gram kommune, hvoraf der er 27 mentorer ansat i forvaltningen, 10 er fra anden aktører, 3 kommunale mentorer fordelt på 2 virksomheder og 33 mentorer fordelt på 14 private virksomheder. Det er fra 1. januar 2007 målet at skabe et mentornetværk, hvor alle de uddannede mentorer samles i et netværk, der samles hver 3 måned. På netværksmøderne vil der være oplægsholdere, erfaringsudveksling, den gode historie som fortælles af virkelige personer m.m. Der skal skabes et attraktivt miljø, hvor det at være social ansvarlig og rummelig som virksomhed, er ensbetydende med, at man gerne vil deltage i mentornetværksmøderne. Kompetenceudviklingen af mentorerne skal være med til at bringe de stadigt færre ledige, som er længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, tilbage på arbejdsmarkedet. Mentorerne skal være med til at give dem en ny chance. For at samle og skabe et nyt fælles mentornetværk i Ny Haderslev Kommune, skal der laves et kick-off arrangement, hvor alle mentorer fra private og offentlige virksomheder deltager. Mentorcoaching vil inspirere alle mentorer til at starte i et nyt mentorkorps, og få opfrisket værktøjerne fra uddannelsen. Der skal være oplægsholdere og mentorerne skal i det hele taget motiveres til at være klar til at tage imod ledige personer, der har brug for en hjælpende hånd i virksomheden.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 3 Mentornetværket skal over en 2-3 årig periode udbygges til at indeholde virksomheder med mindst 1 mentor i hver virksomhed. I 2007, skal der uddannes 30 mentorer således, at mentornetværket skal komme godt fra start. Økonomiske forhold Uddannelse af 30 mentorer = kr. Forplejning og kursusomkostninger under uddannelse = kr. Netværksmøder for 80 personer = kr. Kick-off arrangement = kr. Samlede udgifter for mentornetværk i 2007 = kr. Tovholder/informationsansvarlig For at sikre en god implementering af mentornetværket, så er mentornetværket forankret i organisationen på følgende måde: Sekretariatet for LBR er hovedtovholder for planlægning og strategisk udvikling af mentornetværket. Der er to yderligere koordinatorer som varetager henholdsvis den indadrettede aktivitet og den udadrettede aktivitet. Haderslev Kommune Mentornetværk (11561) Indstilling Det indstilles, at LBR bevilger kr. til uddannelse af 30 mentorer og til at få opbygget et mentornetværk i Ny Haderslev kommune. Mentornetværket evalueres senest på mødet den 11. december LBR godkendte indstillingen.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 4 5. Beskæftigelsesplan I beskæftigelsesplanen er der nu indskrevet hovedparten af de punkter, der er indkommet fra LBR. Jobcentercheferne har tilføjet deres sidste punkter og beskæftigelsesplanen er nu klar til at blive drøftet i LBR, inden den endelig godkendes politisk. Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 2007 (258817) Indstilling Det indstilles, at LBR drøfter beskæftigelsesplanen for Jobcenter Haderslev 2007 Beskæftigelsesplanen blev drøftet og der var nogle få bemærkninger. 6. Erhvervskonference Som en fortsættelse af punkt 10 fra sidste LBR-møde om afholdelse af en erhvervskonference i efteråret 2007, ønskes dette punkt at blive behandlet igen. Rammen for en erhvervskonference kunne være følgende: Afholdes den 15. november 2007 fra kl. 14 og til spisning Det skal afholdes i Haderslev Idrætscenter Samtlige virksomheder, samarbejdsparter, det politiske system og arbejdsmarkedsparter skal inviteres Der er et eventuelt bud på en hovedtaler

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 5 Indstilling Det indstilles, at LBR drøfter oplægget af rammen for en erhvervskonference i efteråret Rammen for erhvervskonferencen blev drøftet. Datoen fastholdes og arrangementet afholdes i Haderslev Idrætscenter. Der arbejdes videre på en mere deltaljeret plan for arrangementet. 7. Evaluering af projekter - Netværk i beskæftigelsesindsatsen Jf. evaluering af projektet, indstilles der, at det ikke fortsætter i samme form, men at det fremadrettet kommer til at ligge i regi at mentornetværket - Projekt fysisk træning Projekt fysisk træning er et projekt der er etableret i Gram og Vojens Kommune. Haderslev har også haft et lignende projekt, men der udarbejdes i øjeblikket et nyt projekt, gældende for hele Ny Haderslev Kommune, inkl. projekterne i Vojens og Gram. Projekt fysisk træning i Vojens retter sig mod borgere, der på grund af bevægeapparatsproblemer har svært ved at fastholde/genetablere tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgeren kan visiteres til projektet, hvis lidelsen er færdigudredt i sundhedssystemet, og hvis det efter lægelig vurdering skønnes, at fysisk træning kan styrke tilknytning til arbejdsmarkedet. Under ledelsen af fysioterapeut, træner deltagerne i 2 timer 2 gange om ugen. Træningen foregår i træningslokaler i Vojens. Formålet med træningen er blandt andet at bibringe deltagerne nogle redskaber til at tage vare på egen krop i forhold til deres bevægeapparatslidelse. I Gram er der mulighed for at træne mere og der er koblet en terapeut på, som kan afholde samtaler. Projekt fysisk træning er en stor succes og ønskes videreført i Ny Haderslev Kommune. Der vil i starten af 2007 komme en ny projektbeskrivelse, som ønskes støttet af LBR.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 6 Der er vedhæftet seneste evaluering. Der kan tilføjes, at der er fyldt to hold op á 12 personer. Tilbagemeldingerne kommer løbende og de personer der er i gang, er positive med forløbet. - Kåring af årets sociale virksomhed Kåringen af årets sociale virksomhed er nu fundet sted. Dommerpanelet havde store udfordringer med at finde en vinder, da det nominerede felt var meget sociale og rummelige virksomheder. De nominerede virksomheder har fået en pæn presseomtale i Jydske Vestkysten, og medarbejderne har været stolte af deres arbejdsplads. Der vil på næste møde være en drøftelse af de fremtidige kriterier for udvælgelse af årets sociale virksomhed og drøftelse af at uddele prisen som årets mentor. - WorkBase Vinderen blev Landmand H.C. Jensen. Ny Haderslev Kommune har valgt IT-systemet WorkBase fra firmaet Medialogic til styringen af arbejdsmarkedsindsatsen. I forbindelse med specialtilpasningen af systemet har det Lokale Beskæftigelses Råd den 8. juni 2006 bevilget ,- kr. i udviklingsstøtte til WorkBase. Der er indtil videre brugt ,- kr. af disse midler. Midlerne er brugt til udviklingen af et ekstra modul, som skal bruges i forbindelse med konverteringen af de tidligere S&A-journaler. Modulet er færdigudviklet og er testet på prøvedata. Testen er gået over alt forventning og virker fint efter hensigten. Modulet er ikke sat i drift endnu, da konverteringen af alle kommunens journaler er sat i bero til 1.kvartal Det forventes, at modulet sættes i drift ultimo 1. kvartal For at optimere udnyttelsen af midlerne, er der indgået en dialog med et par andre kommuner om hvordan udviklingen af WorkBase skal ske, samt om hvilke ekstra moduler der skal udvikles. Når modulerne udvikles i fællesskab med andre kommuner bliver prisen mindre. Det betyder, at vores tilkøb af specialtilpassede modul ikke tager helt samme form som først forventet. Det har vist sig mere fordelagtigt at lave små tilpasninger og dermed få flere tilpasninger. Det er ved de små specialtilpasningsprojekter vi har fået mest brugervenlig funktionalitet for pengene. Projekt fysisk træning, evaluering Vojens september 06 (265771) Evaluering - projekt netværk i beskæftigelsesindsatsen (265851)

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 7 - Projekt netværk i beskæftigelsesindsatsen Projektet afsluttes og de involverede virksomheder tilbydes at deltage i mentornetværket. - Projekt fysisk træning Tilbagemeldingerne fra projekterne i Vojens og Gram er positive. I Haderslev har tilbuddet ikke eksisteret i 3/4 år, men der arbejdes i øjeblikket på at lave et fælles tilbud for hele Ny Haderslev Kommune. Det forventes præsenteret på et kommende møde. - Kåring af årets sociale virksomhed De nominerede virksomheder har meldt tilbage, at det har været meget positivt at være indstillet. - Workbase Der er lave mange små tilpasninger, der har givet brugervenlig funktionalitet og lettet opgaveløsningen i hverdagen. 8. Økonomi Det resterende beløb af midlerne i LBR for 2006 er på kr. Beløbet kan endnu variere en smule, og restbeløbet for 2006 kan bruges til at betale regninger for, eventuelt til Projektcenter Sønderjylland eller Projekt 2.G. Forbrug dec (265944) Regnskabslæggelse Vojens 2006 (265946) Indstilling Det indstilles, at Restmidler i LBR, bruges til at betale bidraget til Projektcenter Sønderjylland

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 8 Godkendt. 9. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne SHHAJST / Orientering fra Arbejdsmarkedsservice SHHAJST / Der blev orienteret om følgende: Notat fra Beskæftigelsesministeren om den lave ledighed Notat fra Beskæftigelsesregion Syddanmark, regionsdirektør Karl Schmidt om regionale mål og resultatkrav i Syddanmark for o Dette punkt vil være på dagsorden i Etableringsaftale vedrørende Jobcenter Haderslev 11. Eventuelt SHHAJST / -

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Underskriftsside Jens-Ove Mortensen Ivan Hansen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Mohammed Hadid Helle B. Nielsen Keld Pedersen Mona Larsson Finn Lykkeskov Britta H. Nielsen Per Birkelund Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Møderum 4, Jobcentret Deltagere: Thyge Nielsen, Kjeld Anker

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere