Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser"

Transkript

1 Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i Stevns Kommune 20 sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialpædagoger fra Sundhedsafdelingen i Stevns Kommune fik for nogle måneder siden et andet og nyt syn på mødet med borgerne i deres praktiske hverdag. Det har nogle af dem udtrykt sådan her: Jeg vil: Være mere opmærksom på at lytte til borgeren Stille flere åbne spørgsmål Give borgeren mere taletid Ikke skride til handling så hurtigt som sygeplejersker er vi handlingens mand. Have motivationskasketten på Øjenåbneren var udviklingsprojektet Praksisnær kompetenceudvikling, der blev afviklet som et kursus under overskriften Den motiverende samtale i en sundhedsfremmende og forebyggende ramme. Udviklingskonsulent Bente Malig Larsen, konsulentfirmaet Dualog har været projektleder og underviser, ligesom hun har planlagt, gennemført og evalueret kurset, som er udbudt af University College Sjælland. Formålet med kurset har været at give kursisterne ny viden og nye færdigheder, som de umiddelbart kan anvende i deres daglige arbejde. Projektet er nu evalueret, og resultaterne viser meget stor tilfredshed blandt kursisterne med såvel indhold, forløb som det konkrete udbytte. Motiverende samtale motiverer til forandring Omdrejningspunktet for kurset har været Den motiverende samtale, der kort kan beskrives som en samtalestil til forandring. Stilen bygger på en anerkendende tilgang, der er forbundet med at møde den anden der, hvor han/hun er. Den anerkendende relation bygger på respekt for den andens autoritet i forhold til egen oplevelse. Bente Malig Larsen har stor erfaring i at arbejde med Den motiverende samtale i kommunalt regi. Hun har undervist på lignende kurser i Faaborg Midtfyn, Odsherred, Kalundborg og Slagelse. Kommuner.

2 Praktiske erfaringer i spil med teoretiske begreber Kursusforløbet bestod af fem dages undervisning samt to ERFA gruppe lektioner med vægt på implementering og processtøtte. Undervisningen forgik som en vekselvirkning mellem teori og praksis, herunder øvelse i anvendelse af værktøjerne fra den motiverende samtale. Desuden var der plads til udveksling af faglige synspunkter og holdninger, refleksioner og fordybelse. Kursisterne bidrog med egne erfaringer, særligt de dilemmaer og udfordringer, som de står overfor i praksis. Erfaringerne blev sat i spil med de teoretiske begreber. En sygeplejerske, en fysioterapeut og en socialpædagog beskriver eksempler på, hvordan den motiverende samtale med fordel kan anvendes i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde: Jeg er på førstegangs besøg hos psykisk syg dame. Jeg får stillet spørgsmål til medicindosering og hendes liv. Jeg får også stillet et åbent spørgsmål og skal næsten bide mig selv i tungen for ikke at slynge forslag ud af ærmet. Det betyder, at jeg får en masse at vide, som jeg ikke havde regnet med og hvad det faktisk betyder for hende, at vi låser hendes medicin ind og ud. Efter refleksion: Åbenheden betyder, at jeg får en chance til at få snakket og hører om hendes liv og jeg bliver opmærksom på, at hun havde uopdagede ressourcer, vi kunne bruge i plejen. Sygeplejerske

3 Jeg skal have en samtale med en borger en skolelærer - der er i gang med et genoptræningsforløb. Min kollega har udleveret et fint træningsprogram, men det er bare ikke blevet brugt. Går ind i situationen med åbenhed i baghovedet: Hvad drejer det sig om? Hvad kan vi gøre? Han fortæller, at han ikke får trænet, fordi han har svært ved at tage sig sammen og har brug for, at der er nogen, der bruger pisken og er efter ham. Efter refleksion: Vi havde en forventning om, at her har vi en skolelærer, som er vant til at undervise og ordne og så konkluderede vi hurtigt, at når bare han har et skema, så klarer han det selv men det kunne han bare ikke. Vi kunne have fanget denne situation noget før med åbne spørgsmål og efterfølgende afdækket, hvor han er! Fysioterapeut Jeg er på besøg hos en borger med mange fysiske og psykiske problemer. Og jeg kommer som endnu en fagperson. Jeg stiller et åbent spørgsmål: Hvad kunne du tænke dig at bruge mig til? Hvad kunne vi gøre sammen? Egentlig er han rigtig træt af at folk kommer og fortæller ham, hvad der er godt for ham der var så mange inde omkring ham og alle havde en masse gode ideer. Det var han rigtig træt af Efter refleksion: Det blev tydeligt, hvor vigtigt, det er at arbejde helhedsorienteret og ud fra samme målsætning. Socialpædagog

4 Tværfagligheden oplevet som en stor styrke Den tværfaglige repræsentation på kurset blev oplevet som en meget stor styrke: Tværfagligheden gav os rigtig god mulighed for at drøfte vores forskellige syn på sundhed, sygdom og sundhedsfremme. Vores forskellige tilgange til konkrete borgere gav os indsigt i nødvendigheden af at afholde tværfaglige dialogmøder i komplekse plejeforløb. Muligheden for at skabe struktur og sammenhæng i særlige plejeforløb vil øge både kvaliteten, være ressourcebesparende samt udvikle personalets kompetencer. Det var tydeligt, at alle på kurset så værdien i den tværfaglige sparring. En anden udtaler: Godt, at kurset har været afviklet tværfagligt, det har givet et fælles sprog og kommunikationsværktøjer, vi kan arbejde videre med sammen Behov for uddannelse og udvikling opstår i hverdagen Kursets mål har været dels at give deltagerne en fælles begrebsforståelse, dels at skabe et fælles sprog i forhold til Den motiverende samtale. Hertil kommer udarbejdelse af en handleplan for det videre arbejde i hverdagen. For at nå de omtalte mål har undervisningen i høj grad taget afsæt i kursisternes daglige praksis, hvor behovet for uddannelse og udvikling opleves allerstærkest. Arbejdet med egne praksisbeskrivelser er med til at sikre, at kurset opleves meningsfuldt og med til at sikre ejerskab for det videre arbejde med metoden. Den motiverende samtale er en vigtig faktor i forbindelse med de kommunale aktiviteter og tiltag, der skal være med til at forebygge sygdom og fremme sundheden blandt borgerne.

5 Kurset ramte plet En af kursusdeltagerne var uddannelseskoordinatoren i Sundhedsafdelingen. Hun giver følgende karakteristik af kurset: Kursisterne havde som forberedelse fået udleveret litteraturliste og pensum. Det indebar læsning af 100 sider og udarbejdelse af en praksisbeskrivelse. Det var en rigtig god indgang til kurset, at vi via litteraturen fik en fælles referenceramme. Og at arbejde med sin egen praksisbeskrivelse gav rigtig megen mening. Den refleksion, der blev skabt i den tværfaglige kontekst, skaber både udvikling og nye forståelser for sammenhænge i praksis. Kursets tidsramme betød, at der var god plads til dialog og eftertanke undervejs, hvilket igen betød, at den nye viden kunne forankres og kobles til kursisternes daglighed. Tværfagligheden blandt kursisterne var en meget stor styrke ved kurset, da det gav os mulighed for at drøfte vores forskellige syn på sundhed/sygdom og sundhedsfremme. Det gav os også en indsigt i nødvendigheden af tværfaglige dialogmøder, når vi står overfor komplekse plejeforløb. Variationen i undervisningen var stor. Og der var en god vekselvirkning mellem oplæg i plenum, gruppearbejde, praktiske øvelser, anvende metoder i praksis og udveksle faglige synspunkter og holdninger. Alt dette medvirkede til, at gruppen hele ugen var engageret og aktiv.

6 Trods det faktum, at kommunikationsteorierne var kendt af flere af kursisterne, så blev vi i ugens løb udstyret med en helt ny værktøjskasse. Her blev der sat fokus på spørgemetoder/teknikker til at skabe motivation hos borgeren det kunne f.eks. være med en tilgang som detektiv, antropolog, kaptajn og guide. Vi satte også fokus på ambivalens i form af Visuel Analog Skala (VAS), ligesom vi arbejdede med balanceskema, metaforøvelser og selvevalueringsskema. Værktøjer, der var meget relevante og inspirerende i forhold til vores hverdag. Underviserens store faglighed og meget anerkendende tilgang fik skabt nogle positive og trygge rammer, hvor kursisterne turde tale om de udfordringer, der i praksis er, uanset hvor i Sundhedsafdelingen, de er ansat. Status- og evalueringsrapporten Den motiverende samtale i en sundhedsfremmende og forebyggende ramme er udarbejdet af udviklingskonsulent Bente Malig Larsen, konsulentfirmaet Dualog og uddannelseskonsulent Helen Frost, Center for Videreuddannelse, University College Sjælland. Rapporten i fuld ordlyd kan rekvireres hos Bente Malig Larsen ved henvendelse på mail: eller telefon

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Professionelle blandt selvmordstruede

Professionelle blandt selvmordstruede Professionelle blandt selvmordstruede Projekt-afrapportering af Professionelle blandt selvmordstruede - et udviklingsarbejde af undervisningen i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne, Social- og

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere