Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt"

Transkript

1 Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

2 Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og særlige styrker Hvordan udvælges revisionsområder? 2

3 En del af den demokratiske kontrol Både som vælgere, skatteborgere og politikere er det af stor betydning, at de offentlige myndigheder anvender de resurser, de har fået tildelt så effektivt som muligt og til de formål, som er besluttet af Folketinget. Markedskræfterne er ikke regulerende. 3

4 En del af den demokratiske kontrol Det er skatteydernes penge, der forvaltes i den offentlige administration andres penge. Dette forhold understreger behovet for, at forvaltningen sker redeligt og effektivt. 4

5 Hvilken sikkerhed har man som borger egentlig for, at dette er tilfældet? En del af svaret på dette spørgsmål er, at det er de folkevalgte politikeres opgave at føre demokratisk kontrol med, hvordan de offentlige midler forvaltes af de administrative myndigheder. Generelt er offentlige virksomheder højt specialiserede organisationer, der løser ganske komplekse faglige problemer, og som ofte også reguleres af en omfattende lovgivning. Den demokratiske kontrol med myndighederne kræver derfor en stor arbejdsindsats og stiller betydelige krav til faglig indsigt hos den, der udøver kontrollen. Derfor er det også en del af svaret, at de offentlige myndigheder og institutioner i de fleste demokratiske systemer er underlagt en uafhængig offentlig revision. 5

6 Statsrevisorernes og Rigsrevisionens opgaver Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens 47 som en umiddelbar revisionskontrol med den statslige forvaltning. Ved løsningen af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Rigsrevisor er uafhængig ved udførelsen af sit hverv. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. 6

7 Rigtigt regnskab Revisor af et privat selskab er investorernes støtte til at vurdere, om de aflagte regnskaber er retvisende. Revisor giver med sin påtegning markederne højere sikkerhed for, at de oplysninger, der fremgår af regnskabet, er troværdige. Formålet med den finansielle revision i den offentlige sektor er tilsvarende at bidrage til, at politiske beslutninger kan træffes på et korrekt grundlag. 7

8 Dispositionernes lovlighed Folketinget skal have sikkerhed for, at dispositioner, som kommer til udtryk i regnskaberne, er lovlige. Herudover skal borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Spillereglerne skal følges, så borgere og virksomheder har ensartede pligter og rettigheder i mødet med den offentlige sektor. 8

9 Økonomisk forvaltning Udvises der sparsommelighed? Svarer omfanget af de leverede ydelser til de anvendte resurser? Løses opgaverne på en måde, der effektivt opnår de tiltænkte formål? 9

10 Vores vision indeholder mere Vi vil også skabe værdi for klienten Rådgivning Viden fra tværgående undersøgelser Kan viderebringe bedste praksis. 10

11 Rigsrevisionens særlige styrker Uafhængigheden til selv at fastlægge, hvilke spørgsmål det er relevant at undersøge, sikrer offentligheden en adgang til saglige og uvildige oplysninger om forvaltningens arbejde fra andre kilder end de embedsmænd, der til daglig udfører arbejdet. Ubetinget adgang til alle informationer hos de undersøgte myndigheder. Ser på tværs af forvaltningen. Ovenstående giver tilsammen en anden funktion som led i den demokratiske kontrol end de evalueringer og effektivitetsmålinger, som myndigheder og institutioner selv gennemfører eller fx får udført hos konsulentfirmaer. 11

12 Hvordan udvælges revisionens indsatsområder? Væsentlighed og risiko er det bærende princip for fordelingen af 270 årsværk Andres penge, der forvaltes Folketingets, statsrevisorernes og skatteyderens interesser Regnskabets rigtighed. Dispositionernes lovlighed. Økonomisk forvaltning. Albanien: 144 beretninger/rapporter. 143 handlede om korruption eller bedrageri 12

13 Planlægningsprocessen Beretninger planlægges mindst 1 år forud. Finansiel revision starter planlægningsproces i efteråret. Først i december foreligger der en ret detaljeret plan for næste års revision fordelt på klienter og produkter. Primo året følges der op på resultatet. Processen gentages. 13

14 Første niveau: udvælgelse af virksomheder Væsentlighed: hovedsageligt bevillingsstørrelse. (Bloktilskud?). Risiko. Viden fra tidligere år. Risikoområder kan i nogle tilfælde udledes fra beretning om revision af statsregnskabet. Herunder SR-bemærkninger. Risiko: nye virksomheder, fusioner eller opsplitninger. 14

15 Andet niveau: valg af revisionsområder Afsluttende revision og bevillingskontrol på alle statsvirksomheder, ellers sker udvælgelse ud fra: Beløbsstørrelser (væsentlighed). Analyse af væsentlige forretningsområder, regnskabsanalyse, viden fra tidligere år, organisatoriske ændringer mv. (risiko). 15

16 Tredje niveau: inden for produkt. Eksempelvis bevillingskontrol automatiseret udvælgelse Statsvirksomheder: Alle statsvirksomheder udvælges (væsentlighed). Bevillinger på 100 mio. kr. eller derover: Alle hovedkonti med bruttoudgifter eller indtægter på 100 mio. kr. eller derover udvælges (væsentlighed). Bevillinger under 100 mio. kr.: Alle hovedkonti, der opfylder et eller flere af de nedennævnte kriterier, udvælges. Alle hovedkonti, hvor udvalgte bevillingsregler er tilsidesat de udvalgte bevillingsregler fremgår af afsnit A. (risiko). Alle hovedkonti, hvor budgetteringen i øvrigt forekommer meget usikker se afsnit B. (risiko). Alle nye hovedkonti (risiko). 16

17 4 ledelsesprocesser Planlæg en aktivitet. Implementer de nødvendige tiltag. Kontroller, at implementering er sket som forudsat (RR i demokratiske proces). Juster på baggrund af opfølgningen/kontrollen. 17

18 Opsummering En del af den demokratiske kontrol hvordan? Folketingets, statsrevisorernes og skatteyderens vagthund Rigsrevisionens opgaver og særlige styrker Regnskabets rigtighed, dispositionernes lovlighed og økonomisk forvaltning Uafhængighed og ubetinget adgang til information Ser på tværs i forvaltningen Hvordan udvælges revisionsområder? Væsentlighed og risiko Kontrol/opfølgning er nødvendigt for at kunne vurdere effekten af et tiltag. 18

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

Intern Revision. SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat. Revision Rådgivning Rapportering

Intern Revision. SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat. Revision Rådgivning Rapportering Intern Revision SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat Revision Rådgivning Rapportering Forord Intern Revision er den 29. august 2015 blevet bedt om at gennemføre en vurdering af

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014 September 2015 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet November 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af selvejeområdet 26. oktober 2012 RN A411/12 I. Indledning 1. I tilknytning

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere