INDHOLDSFORTEGNELSE FINANSKALENDER 2014 SELSKABSMEDDELELSER Selskabsmeddelelser Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FINANSKALENDER 2014 SELSKABSMEDDELELSER 2013. Selskabsmeddelelser 2013. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Selskabsmeddelelser 2013 Side 2 - Indholdsfortegnelse Side 3 - Hovedtal Side 4 - Selskabsoplysninger Side 6 - Forord Side 7 - Ledelsesberetning Side 12 - Resultatopgørelse Side 13 - Balance Side 15 - Egenkapitalopgørelse Side 17 - Pengestrømsopgørelse Side 18 - Noter Side 64 - Ledelsespåtegning Side 65 - Den uafhængige revisors erklæringer Side 67 - Koncernoversigt SELSKABSMEDDELELSER 2013 FINANSKALENDER februar - Indkaldelse til generalforsamling 27. februar - Årsrapport februar - Årsrapport marts - Generalforsamling 14. februar - Ændringer i bankens bestyrelse 24. april - Periodemeddelelse 11. marts - Meddelelse om fuldmagter 21. august - Halvårsrapport marts - Forløb af ordinær generalforsamling 23. oktober - Periodemeddelelse 14. marts - Bestyrelsens konstituering 25. april - Periodemeddelelse 28. juni - Indfrielse af seniorkapital 22. august - Halvårsrapport september - Filialetablering 08. oktober - Finanskalender oktober - Periodemeddelelse A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 2 af 68

3 HOVEDTAL KONCERNENS HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE (1.000 kr.) INDEX Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Omk. til personale og administration Andre driftsudgifter Afskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -1-2 Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCEPOSTER OG GARANTIER Indlån Udlån Aktiver Egenkapital Garantier og eventualforpligtelser UDVALGTE NØGLETAL Solvensprocent 14,5 14,5 101 Individuelt solvensbehov 9,7 9,8 99 Egenkapitalforrentning før skat 11,7 17,3 68 Årets resultat pr. aktie Aktiens indre værdi Aktiens børskurs ultimo året A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 3 af 68

4 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABSOPLYSNINGER Aktieselskabet Nordfyns Bank Adelgade Bogense Hjemsted : Bogense, Danmark CVR-nr. : Telefon : Telefax : Mail : Web : Repræsentantskab Advokat Søren Olesen, Bogense (formand) Direktør Jens Gantriis, Kerteminde (næstformand) Købmand Lasse Andersen, Bogense Agrarøkonom/Borgmester Morten Andersen, Smidstrup Direktør Leif Blåsvær, Kerteminde Advokat Jacob Christoffersen, junior, Bogense Tilsynsførende Poul J. Christoffersen, Bogense Seniorkonsulent Claus Dahlmann, Kerteminde Skoleinspektør Jens Otto Dalhøj, Nørreby Kriminalassistent Allan Lind Hansen, Middelfart Direktør Kim Thor Hansen, Odense Revisor Ole Taustrup Hansen, Otterup Kundechef Flemming Møllgaard, Morud Guldsmed Per Maegaard, Bogense Arkitekt Andreas Malmberg, Odense Direktør Per Dollerup Mikkelsen, Strib Direktør Jens Mogensen, Veflinge Automobilforhandler Allan Nielsen, Bogense Havnefoged Poul Erik Nielsen, Bogense Boghandler Ulla Nielsen, Otterup Selvstændig Annika Nydal, Skamby Direktør Jimmy Rasmussen, Otterup Entreprenør Lars Rasmussen, Bogense Direktør Marlene Rasmussen, Blommenslyst Direktør Peter Rønnehave, Nr. Aaby Registreret revisor Charlotte Schmidt, Odense Advokat Jens Erik Steenfeldt, Bogense Salgskonsulent Lars Aamand, Odense Repræsentantskabet består af højst 28 medlemmer, der vælges blandt bankens aktionærer på den ordinære generalforsamling. Repræsentantskabets medlemmer er jfr. bankens vedtægter 10 valgt for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted. Aktuelt honorar pr. år: Formand : kr. Næstformand : kr. Menigt medlem : kr. Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelse Allan Nielsen Automobilforhandler Formand for bestyrelsen Bosat i Bogense Født i 1955 Valgt til bestyrelsen i 1999 Udløb af valgperiode 2014 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 290 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 240 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Ledelseshverv: Bilcentret A. Nielsen A/S (direktør og bestyrelsesmedlem) Bilcentret Nord ApS (direktør og bestyrelsesmedlem) ANBC Holding ApS (direktør og bestyrelsesmedlem) Nordfyns Finans A/S (bestyrelsesmedlem) Per Maegaard Guldsmed Næstformand for bestyrelsen Bosat i Bogense Født i 1969 Valgt til bestyrelsen i 2007 Udløb af valgperiode 2015 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 473 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 473 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Ledelseshverv: Nordfyns Erhvervsselskab A/S (bestyrelsesmedlem) Lars Rasmussen Entreprenør Bestyrelsesmedlem Bosat i Bogense Født i 1964 Valgt til bestyrelsen i 2008 Udløb af valgperiode 2017 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 466 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 466 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Ledelseshverv: BM Bogense A/S (direktør og bestyrelsesmedlem) BM Bogense Holding ApS (direktør) A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 4 af 68

5 SELSKABSOPLYSNINGER (fortsat) Jens Erik Steenfeldt Advokat Bestyrelsesmedlem Bosat i Bogense Født i 1966 Valgt til bestyrelsen i 2013 Udløb af valgperiode 2016 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 370 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 370 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Ledelseshverv: 1 Office Aps (bestyrelsesmedlem) VTR Investeringsanpartsselskab (direktør) VTR Advance ApS (direktør) Ejendomsselskabet Filosoffen ApS (direktør og best.medlem) Nordfyns Erhvervsselskab A/S (bestyrelsesmedlem) Ejnar Larsen Statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse Bestyrelsesmedlem Bosat i Middelfart Født i 1945 Valgt til bestyrelsen i 2009 Udløb af valgperiode 2017 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 42 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 42 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg (formand) Ledelseshverv: Pfeiffer A/S (bestyrelsesmedlem) Ceolein A/S (bestyrelsesmedlem) E. P. Holding ApS (bestyrelsesmedlem) Ejendomsselskabet Pfeiffer ApS (bestyrelsesmedlem) Ejendomsselskabet Vængegaarden ApS (best.medlem) Pfeiffer Holding ApS (bestyrelsesmedlem) Ejendomsselskabet Dagmargaarden ApS (best.medlem) Toftco Ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem) Steffen Nicolaisen Investeringschef Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Bosat i Veflinge Født i 1981 Valgt til bestyrelsen i 2012 Udløb af valgperiode 2014 Aktuelt honorar kr. pr. år (fortsættes næste spalte) Antal aktier pr (incl. nærtstående) stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Torsten Jørgensen Erhvervsrådgiver Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Bosat i Strib Født i 1954 Valgt til bestyrelsen i 2012 Udløb af valgperiode 2016 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 88 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 38 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Flemming Tholsgaard Personale- og administrationschef Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Bosat i Søndersø Født i 1955 Valgt til bestyrelsen i 2012 Udløb af valgperiode 2016 Aktuelt honorar kr. pr. år Antal aktier pr (incl. nærtstående) 660 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 660 stk. Udvalg m.v.: Løn- og vederlagsudvalg Revisionsudvalg Direktion Holger Bruun Administrerende direktør Bosat i Bogense Født i 1958 Honorar: fremgår af note nr. 6, side 25 i årsrapport (2013) Antal aktier pr (incl. nærtstående) 262 stk. Antal aktier pr (incl. nærtstående) 262 stk. Ledelseshverv: Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S (best.medlem) Valueinvest Asset Management SA (bestyrelsesmedlem) Dansk Lokalleasing A/S (bestyrelsesmedlem) Udviklingspark Nord (bestyrelsesmedlem) Nordfyns Finans A/S (bestyrelsesformand) Bestyrelsen har i henhold til lov om finansiel virksomhed godkendt ovenstående ledelseshverv for direktionen. A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 5 af 68

6 FORORD Kære aktionær Med den bedste indtjeningskraft i ryggen nogensinde, går Nordyns Bank styrket ud af Der er et tilfredsstillende overskud på bundlinjen og bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte til aktionærerne. Lidt bag om tallene Selv om renteniveauet - og dermed bankens renteindtægter - er faldet, er det mere end lykkes at overgå det rekordhøje basisresultat fra sidste år. Det er vi selvsagt ganske godt tilfredse med. Vi har gennem de senere år, med stort set ingen samfundsøkonomisk vækst og låneefterspørgsel, brugt mange ressourcer på at øge alle andre forretninger end udlån med vores mange bestående og nye kunder. Det synes vi giver god mening i en periode hvor, lånefinansierede investeringer lader vente på sig. Sådan tegner det umiddelbart også til at 2014 bliver. Vores omkostninger er øget lidt i Det hænger sammen med, at vi er blevet flere ansatte i vores bank. Dels har vi tilført ressourcer til flere af vores filialer og dels har vi åbnet filial nr. 3 i Odense - nærmere bestemt i Dalum. Med filialåbningen i Dalum føler vi os overbeviste om, at vores geografiske dækning i Odense-området nu gør os til en interessant samarbejdspartner, uanset hvor i Odense man bor. Men det er ikke kun i Odense vi oplever vækst. Det gælder for alle vores filialer har vist, at kunderne på trods af de teknologiske løsninger, både vi og andre banker tilbyder, lægger meget vægt på tilgængelighed. Nu kan tilgængelighed være mange ting, men de tilbagemeldinger, vi får fra vores kunder, og her tænker jeg især på de mange nye kunder, er meldingerne samstemmende, at det handler om at kunne komme i kontakt med sin rådgiver uden ventetid og mellemled. Det er en af hjørnestenene i vores forretningsmodel. Vores regnskab for 2013 indeholder selvfølgelig også områder, hvor vi kunne ønske os bedre tal. Her tænker jeg på vores nedskrivninger på udlån, der også i 2013 ligger på et relativt højt niveau. Vi er, som alle andre, der lever af at låne penge ud, ramt af den samfundsøkonomiske trædemølle. Der er i dag klare regler for hvornår en bank skal nedskrive på sine kunder, og de regler lever vi selvsagt op til. Som en lokal virksomhed er det selvfølgeligt klart, at vi har en samfundsmæssig interesse i at være med til at udvikle og igangsætte, og derfor giver vi måske med mellemrum lidt længere snor end andre gør, men det er en kalkuleret risiko, vi som ansvarlig medspiller i lokalområdet har det godt med at tage. Vores egenkapital forrenter vi med 9%, når vi har afleveret små 7 mio. kr. i skat. Det er vi godt tilfredse med, og det er også baggrunden for, at bestyrelsen foreslår, at aktionærerne også i år modtager udbytte fra banken. Det er ikke kun i banken, der er fremgang. Det gælder også i vores datterselskab, Nordfyns Finans. Også i 2013 leverede medarbejderne i Nordfyns Finans et rigtig flot resultat. Nærmere bestemt 7,6 mio. kr. Fremtidsudsigterne For 2014 forventer vi at kunne præstere et basisresultat på niveau med Det lyder måske ikke så prangende, at der ikke forventes fremgang, men hvis vi korrigerer for, at vi har investeret i en ny filial og i øvrigt ansat nye kollegaer, der skal være med til løbende at tage imod de mange nye kunder, så er der faktisk tale om en god og sund udvikling. Samfundsøkonomisk er vi fortsat tilbageholdende med at hejse flaget. Der spores mere aktivitet i nogle brancher mens andre har det svært. Sammenfattende tyder udsigterne på et 2014 uden tigerspring i økonomisk henseende. Det betyder, at vores forretningsmæssige vækst skal komme via tilgangen af nye kunder. Hertil kommer, at vores anstrengelser i relation til at holde fokus på de mange gode og konkurrencedygtige ikke-udlånsrelaterede produkter, vi har i vores sortiment, skal fastholdes. Generalforsamling Sammen glæder vi os i hele organisationen til at se så mange af Jer aktionærer som muligt, når vi holder generalforsamling, onsdag den 26. marts 2014 kl i Nordfynshallerne i Bogense. Ud over de tørre tal serverer vi den traditionsrige menu, og i år vil Lis Sørensen og hendes dygtige musikere stå for underholdningen. Venlig hilsen Holger Bruun Administrerende direktør A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 6 af 68

7 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING 2013 Hovedaktivitet Bankens hovedaktivitet er at udbyde bank- og dermed beslægtede finansielle produkter til kunder, primært baseret på Fyn. Koncernen tilbyder igennem Nordfyns Finans ligeledes leasingfinansiering, hvor kundeunderlaget omfatter hele Danmark. Banken ønsker som udgangspunkt at kunne tilbyde sine kunder et fuldt produktsortiment inden for den finansielle sektor kombineret med professionel rådgivning. Et tilfredsstillende år Nordfyns Bank koncernen opnåede i 2013 et resultat før skat på 29,8 mio. kr. Efter skat blev resultatet på 22,6 mio. kr. Basisresultatet, opgjort som resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat, blev på 52,4 mio. kr., hvilket er i den øvre del af de forventninger, som tidligere er udmeldt blev endnu et år i rækken med meget lav samfundsøkonomisk vækst. Til trods herfor er det lykkedes Nordfyns Bank at forbedre basisresultatet, hvilket er glædeligt. Ikke mindst i lyset af at koncernen i 4. kvartal har investeret i yderligere filialåbning i Odense ligesom der er tilført yderligere ressourcer generelt. Den lave samfundsøkonomiske aktivitet samt fortsat usikkerhed om økonomierne i flere Eurolande har medført en dansk rente på et rekord lavt niveau, hvilket afspejler sig i faldende renteindtægter. De føromtalte vanskelige samfundsøkonomiske forhold har medført en forøgelse af koncernens nedskrivninger, hvilket isoleret set ikke er tilfredsstillende. Nedskrivningerne er ikke funderet i specielle brancher eller lignende men et spejlbillede af den fastlåste samfundsøkonomiske situation. Nordfyns Bank koncernen er solidt funderet med en solvens ved årsskiftet på 14,5%. Koncernens individuelle solvensbehov er pr. ultimo 2013 opgjort til 9,7%, hvilket sat i forhold til den aktuelle solvens på 14,5% afspejler, at der i banken opereres med en konservativ forretningsstrategi og tilsvarende høj sikkerhedsmargin i forhold til det opgjorte solvensbehov. RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Koncernens indtjening har også i 2013 udvist en meget tilfredsstillende fremgang, hvilket kan henføres til et højere aktivitetsniveau. Det lave renteniveau og deraf faldende netto renteindtægter mere end opvejes af fremgang i koncernens øvrige indtægter. Fremgangen her kan henføres til en stor tilgang af nye kunder og nye forretninger med bestående kunder. Netto renteindtægterne udgør 99,7 mio. kr. mod 102,7 mio. kr. i Et fald på 3,0%. Gebyrer og provisionsindtægter er steget med 6,2 mio. kr. til 47,2 mio. kr. En stigning på 15,1% De samlede nettorente- og gebyrindtægter stiger således med 2,4 mio. kr. til 148,6 mio. kr. En stigning på 1,6%. Bankens datterselskab, Nordfyns Finans, har i 2013 bidraget til koncernresultatet med 7,6 mio. kr. efter skat. Resultatet i Nordfyns Finans er meget tilfredsstillende. Driftsudgifter Koncernens udgifter til personale og administration stiger med 2,5 mio. kr. til 96,5 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Udgifterne til personale er øget med 3,7 mio. kr. til 59,1 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med de lagte budgetter. Udgifterne til administration i øvrigt faldt med 1,2 mio. kr. til 37,4 mio. kr. Andre driftsudgifter udgør 3,9 mio. kr. og vedrører i overvejende grad betaling til Indskydergarantifonden. Kursreguleringer Koncernen har i 2013 haft positive kursreguleringer på i alt 4,9 mio. kr. Det tilsvarende tal var i 2012 på 7,5 mio. kr. Kursreguleringerne har været positive både for så vidt angår obligations- som aktiebeholdningen. Koncernen har en forholdsvis konservativ investeringspolitik. Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivningerne på udlån er i 2013 øget med 6,0 mio. kr. til i alt 27,5 mio. kr. Beløbet svarer til en nedskrivningsprocent på 1,4% af koncernens samlede udlån og garantier. Det tilsvarende tal i 2012 var 1,1%. Niveauet er isoleret ikke tilfredsstillende, men afspejler til dels den samfundsmæssige økonomiske usikkerhed og svage vækst. Koncernens udlånsportefølje vurderes som værende solid. Som det fremgår af årsrapporten, er der en god fordeling mellem udlån til private og udlån til erhverv, der hver især udgør ca. halvdelen. Der er ingen branchemæssig overvægt på erhvervsudlånene. For 2014 må nedskrivningsniveauet også forventes at være på et relativt højt niveau, idet udsigterne for konjunkturerne ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt. Årets resultat Sammenfattende betyder ovennævnte, at koncernen i 2013 realiserer et resultat før skat på 29,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 22,6 mio. kr. BALANCEN Koncernens balance udgør ved årets afslutning 2,4 mia. kr. Indlån og udlån Indlånene udgør 2,0 mia. kr. hvilket er uforandret i forhold til 2012 på trods af, der i 2013 er indfriet 245 mio. kr. Seniorkapital. Udlånene udgør 1,4 mia. kr. En stigning på 2,6% i forhold til Kapitalforhold Koncernens basiskapital, opgjort i henhold til bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør ved udgangen af ,3 mio. kroner mod 283,3 mio. kroner ved udgangen af Bankens supplerende kapital udgør ved udgangen af året 107,3 mio. kroner. A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 7 af 68

8 LEDELSESBERETNING Koncernens solvens er beregnet til 14,5%, hvilket er uændret ift Lovgivningens krav er 8%, og det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,7%. Opgørelsesmetoden for den individuelle solvens er den såkaldte 8+model, hvor opgørelsen tager udgangspunkt i 8,0%. Hertil kommer eventuelle tillæg, der blandt andet beregnes for kunder med finansielle problemer, som overstiger 2% af basiskapitalen. I denne opgørelsesmetode tages der ikke hensyn til bankens indtjeningsbase og robuste forretningsmodel. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte for 2013 på 10 kr. pr. aktie, svarende til 3,3 mio. kr. Årets resultat efter skat udgør 22,6 mio. kroner. Resultatet efter forventet udlodning på 3,3 mio. kr. overføres til næste år. Bankens aktiekapital består af aktier á kroner 100. Alle aktier er fuldt indbetalt. Aktierne er ikke opdelt i klasser og ingen aktier har særlige rettigheder. Ifølge vedtægterne er der en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan afgive mere end 20 stemmer for egne aktier samt yderligere 20 stemmer pr. fuldmagt. Aktierne er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen, og der er ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Lundstrøm Holding ApS og 100% ejet datterselskab Lundstrøm Detail ApS, hjemhørende i Odense, har meddelt, at de ejer 10,1% af bankens aktiekapital. Ejerandelen giver 40 stemmer ved bankens generalforsamlinger jft. vedtægternes 8. Banken får normalt tilladelse på generalforsamlingen til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til brug for bl.a. kunders ønsker om køb og salg af aktier. I henhold til selskabsloven har bankens bestyrelse en vedtægtsmæssig bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med op til 37 mio. kroner. Indtil 22 mio. kroner med fortegningsret til bankens aktionærer. De resterende 15 mio. kroner kan udbydes i fri tegning uden fortegningsret for bankens aktionærer. Enhver aktionær kan, i henhold til vedtægterne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden 6 uger før den ordinære generalforsamling forlange et bestemt emne optaget i dagsorden for den ordinære generalforsamling. Likviditetsforhold Koncernen opgør løbende likviditetsrisikoen, og vurderer herunder likviditetens løbetid, sammensætning og fundingkilder. Derudover laves der regelmæssige stresstest af den likvide situation, hvor indlagte stressparametre simulerer dramatiske ændringer i regnskabstallene, for at teste den fremtidige likviditetssituation. I henhold til 152 i Lov om finansiel virksomhed skal pengeinstitutter til enhver tid have likviditet til rådighed i form af likvide aktiver svarende til 10% af de reducerede gælds- og garantiforpligtelser og 15% af den samlede gæld med kortere opsigelsesvarsel end en måned. Overdækningen i henhold til disse krav er ultimo 2013 henholdsvis 220,5% og 284,1%, mod 232,6% og 289,5% ved udgangen af Afviklingsberedskab Banken har i forbindelse med etablering af afviklingsberedskabet udarbejdet forretningsgange til sikring af overholdelse af de særlige krav, der følger af bekendtgørelsen om afviklingsberedskab. Dette er sket i samarbejde med bankens datacentral, og det er herefter ledelsens vurdering, at banken lever op til kravene i bekendtgørelsen. Anvendelse af overskud m.v. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der udbetales 10 kr. pr. aktie i udbytte for Den resterende del af det samlede overskud anvendes til konsolidering af koncernen. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. marts 2014 kl. 18:00 i Nordfynshallerne, Bogense. Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten fastlægger fem særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstituttet som udgangspunkt bør ligge inden for. Grænseværdierne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikopåtagning, og på den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel bankvirksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. De fem grænseværdier og Nordfyns Banks værdier er: 1: Summen af store engagementer Summen af store engagementer bør være mindre end 125% af basiskapitalen. Nordfyns Banks værdi pr er 10%. 2: Udlånsvækst Udlånsvæksten bør være mindre end 20% om året. Nordfyns Banks værdi pr er 2,3%. 3: Ejendomseksponering Ejendomseksponeringen bør være mindre end 25% af de samlede udlån. Nordfyns Banks værdi pr er 5,7% 4: Stabil funding Stabil funding (udlån / arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år) bør være mindre end 1. Nordfyns Banks værdi pr er 0,64. A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 8 af 68

9 LEDELSESBERETNING 5: Likviditetsoverdækning Likviditetsoverdækningen bør være større end 50% Nordfyns Banks værdi pr er 229%. Område Summen af store engagementer Nordfyns Banks værdier a Finanstilsynets grænseværdier 10,0% Max. 125% a Udlånsvækst 2,3% Max. 20% a Ejendomseksponering 5,7% Max. 25% a Stabil funding 0,64 Max. 1,0 a Likviditetsoverdækning 229% Min. 50% Skematisk fremstilling af Nordfyns Banks tilsynsdiamant pr Der har i 2013 ikke være påtaler, påbud eller risikooplysninger fra Finanstilsynet. Der har i 2013 været 10 orienteringssager til bestyrelsen. Den samlede bevillingssum på alle 10 engagementer udgør 3,9 mio. kr. Baggrunden for forløbet af alle 10 orienteringssager er, at et hurtigt kredittilsagn har været påkrævet af hensyn til kundernes aktiviteter. LEDELSEN I henhold til bankens vedtægter vælges bestyrelsen af repræsentantskabet. Det sker ud fra et ønske om at sikre en passende mangfoldighed i relation til bl.a. kompetencer, erfaringer og køn. Samtidig lægges der vægt på en ledelsesmæssig og økonomisk indsigt. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, og ikke på baggrund af en formelt fastlagt proces, da repræsentantskabet ikke har fundet behov for at fastlægge en sådan proces. Den kønsmæssige fordeling blandt bankens repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør i pct. mænd og 0 pct. kvinder. Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2017 skal udgøre 25 pct. Der er udarbejdet politikker for at understøtte dette mål. På ledelsesniveau er det bankens mål at medarbejdere, uanset køn, skal opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger. Det er bankens mål, at andelen af kvindelige ledere skal øges til 25% inden år Omkring bestyrelsens sammensætning, kompetencer m.v. henvises endvidere til side 4 og 5. I relation til Corporate Governance punkterne og kan det oplyses at alle repræsentantskabsvalgte bestyrelses medlemmer anses for værende uafhængige med undtagelse af Allan Nielsen, der på baggrund af sin deltagelse i bestyrelsen i mere end 12 år ikke kan kategoriseres som værende uafhængig. Bankens vedtægter 10 og 13 foreskriver en aldersgrænse på bestyrelsesmedlemmer valgt blandt repræsentantskabet på 65 år. Bestyrelsesformanden forestår en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen sker ved interview med de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Resultatet af evalueringen for 2013 har været drøftet i bestyrelsen og har ikke givet anledning til bemærkninger. Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering. Bestyrelsen stiller herudover krav til egen uddannelse og udvikling, således bestyrelsen til stadighed har den fornødne kompetence og er i stand til at varetage bestyrelsesarbejdet bedst muligt. Aflønningsudvalget i Nordfyns Bank består af den samlede bestyrelse. Aflønningsudvalget gennemgår hvert år lønpolitikken, hvor eventuelle ændringer besluttes. Foretages der ændringer, forelægges lønpolitikken generalforsamlingen, der tager endelig stilling hertil. Den gældende lønpolitik er godkendt på bankens generalforsamling i marts Der er ikke foretaget ændringer siden. Lønpolitikken fremgår i sin helhed af bankens hjemmeside: Hovedindholdet i lønpolitikken er, at hverken bestyrelse, direktion eller andre væsentlige risikotagere på nogen områder kan aflønnes med variable løndele. Der er ikke indgået fratrædelses- eller fastholdelsesordninger af nogen art. Forventninger til 2014 For 2014 som helhed forventer vi en fortsat svag samfundsøkonomi med en lav vækst. Vi forventer fortsat tilbageholdenhed fra forbrugerne. I forhold til den forretningsmæssige udvikling af Nordfyns Bank forventer vi i nogen grad at kunne kompensere for den manglende samfundsøkonomiske vækst gennem en fortsat tilfredsstillende tilgang af kunder og forretninger. For året 2014 forventes en basisindtjening, opgjort som resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og hensættelser samt skat, i niveauet mio. kroner. Vi vil også fremadrettet sikre at bibeholde balancen mellem udlån og indlån for derigennem at sikre en solid overdækning på likviditeten samt sikre, at der i vores krediteksponering kontinuerligt er en fordeling mellem udlån til erhvervs- og privatsegmentet i et afbalanceret forhold. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelsen af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 9 af 68

10 LEDELSESBERETNING billede af årsregnskabet. Vi skal henvise til beskrivelse i anvendt regnskabspraksis. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen der er af betydning for bedømmelsen af årsregnskabet. RISIKOFORHOLD Risikostyring er et centralt fokusområde i Nordfyns Bank. De forskellige risikotyper, som banken påvirkes af, og de tiltag, der gøres for at styre og minimere risici, beskrives i bankens risikorapport. Gældende regler tilsiger, at banken skal udpege en risikoansvarlig. Reglerne er indført med det formål, dels at sikre en løbende fokus på risici dels at medvirke til, at bestyrelsen har korrekte og realistiske oplysninger om det samlede risikobillede i banken. Den risikoansvarliges opgave består i at overvåge risici i banken, herunder forholde sig til eventuelt nye risikoområder, som banken måtte ønske at involvere sig i. Den risikoansvarlige skal udarbejde rapporter om de områder, der har været undersøgt. Disse rapporter skal forelægges for bestyrelsen. På de enkelte risikoområder er det bankens overordnede politik, at banken alene vil påtage sig de risici, der er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, banken drives efter, og som banken har de kompetencemæssige ressourcer til at styre. Overvågning og styring af bankens risici sker i bankens stabsafdelinger i henhold til rammer, der er fastsat af bestyrelsen, Resultaterne af overvågningen rapporteres til bankens direktion og bestyrelse. De danske pengeinstitutter skal som følge af kapitaldækningsreglerne offentliggøre visse risikooplysninger (Søjle III - oplysninger). Nærværende årsrapport indeholder nogle af disse oplysninger, mens banken har valgt at offentliggøre de samlede oplysninger i risikorapporten på bankens hjemmeside: De nye kapitaldækningsregler, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, betyder bl.a., at der stilles krav om, at en større del af basiskapitalen skal udgøres af egenkapital. Reglerne vil være fuldt indfaset i De nye regler afspejler sig i bankens kapitalplan. Nedenfor gennemgås risikoområderne i hovedtræk. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at koncernen får tab, fordi kunder og andre modparter ikke kan overholde deres forpligtelser over for koncernen. Nordfyns Bank har valgt en strategi vedr. kreditrisiko der tilsigter at koncernen ikke bliver eksponeret uforholdsmæssigt i bestemte brancher, samt at en stor del af udlånet tilstræbes sikret. Kreditrisikoen opgøres på baggrund af interne systemer, der omfatter et antal parametre, opgørelse af kundens samlede engagement ved en eventuel misligholdelse og fastlæggelse af værdien af stillede sikkerheder ud fra realisationsværdier. Den daglige styring af koncernens kreditrisici foretages af kunderådgivere og filialer. Den overordnede overvågning af koncernens samlede kreditrisici varetages af Kreditafdelingen. Kreditpolitikken fastlægger, at der altid skal være en god spredning på engagementsstørrelser og brancher. Koncernens kreditrisiko overvåges løbende. Kvartalsvis foretages en speciel gennemgang af alle engagementer, som vurderes at være risikofyldte. Der foretages en nedskrivning af engagementer, hvor der vurderes at være en objektiv indikation for værdiforringelse. Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige udlån inddeles i grupper, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko og vurderes herefter på porteføljebasis. Målsætning, strategi og procedurer for kreditrisiko er uændret fra Markedsrisiko Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta-, aktie- og likviditetsrisiko. Markedsrisiko er risiko for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisiko styres af bankens direktion efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse. Strategisk har Nordfyns Bank valgt løbende at foretage en tæt opfølgning af de valgte risikoparametre. Opfølgningen sker ved en tilbagemelding fra direktionen til bestyrelsen om de enkelte risikoparametre. Bestyrelsen fastlægger overordnede politikker, rammer og principper for risikostyring. Bestyrelsen modtager løbende rapportering af udviklingen i risici og udnyttelsen af tildelte risikorammer. Den overordnede økonomi- og risikostyring samt kapitaloptimering foretages i Økonomiafdelingen. Enheden refererer organisatorisk til direktionen og udfører bl.a. funktioner, der har til formål at opgøre, overvåge, analysere, modellere og rapportere koncernens risici og medfølgende kapitalforhold (Risikostyring). Risikostyringsfunktionen er en integreret del af økonomifunktionen. Bankens ledelse modtager løbende rapportering om markedsrisiciene. Rammerne for koncernens risici er fastlagt i interne instrukser, og der sker nøje overvågning af, at bemyndigelserne overholdes. Koncernens likviditetsstyring sikrer, at finansielle aktiver og investeringer finansieres gennem egenkapital, indlån og lån på de finansielle markeder. Koncernen har kredittilsagn, som kan trækkes efter behov. Likviditet optages i mindre omfang på pengemarkedet. Koncernens markedsrisici relaterer sig primært til værdipapirbeholdningen. Der tages kun i begrænset omfang risikopositioner i afledte finansielle instrumenter. Målsætning, strategi og procedurer for markedsrisiko er ændret fra 2012, da den renterisiko banken må påtage sig, er nedsat fra 5% til 3% af basiskapitalen, hvilket modsvarer bankens forretningsmæssige behov. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 10 af 68

11 LEDELSESBERETNING følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved beregning af renterisikoen finder reglerne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse anvendelse. Langt den overvejende renterisiko udgøres af koncernens fastforrentede indlån, efterstillede kapitalindskud, udlån og obligationer. Tabet ved udregning af renterisikoen må ikke overstige 3% af bankens basiskapital. Aktierisiko Koncernens beholdning af aktier udgør ultimo ,2 mio. kr. Heraf udgør beholdningen af strategiske samarbejdspartnere 76,6 mio. kr. Da der er tale om aktier i selskaber, som er nødvendige for bankens drift, anses disse ejerandele som værende uden for handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Nordfyns Bank regulerer på den baggrund den indregnede værdi af disse aktier, når der foreligger ny information, som understøtter en ændret værdiansættelse. Valutarisiko Banken ønsker en lav valutarisiko, hvorfor valutarisikoen reduceres gennem afdækningsforretninger. Som led i den normale servicering af bankens kunder indgås udlåns- og indlånsforretninger i udenlandsk valuta, ligesom banken har optaget lån i andre valutaer. Likviditetsrisiko Koncernen opgør løbende likviditetsrisikoen, og vurderer herunder likviditetens løbetid. Opgørelserne følger Finanstilsynets regler herfor. I henhold til 152 i Lov om finansiel virksomhed skal pengeinstitutter til enhver tid have likviditet til rådighed i form af likvide aktiver svarende til 10% af de reducerede gælds- og garantiforpligtelser og 15% af den samlede gæld med kortere opsigelsesvarsel end en måned. Overdækningen i henhold til disse krav er ultimo 2013 henholdsvis 220,5% og 284,1%, mod 232,6% og 289,5% ved udgangen af Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Selskabets redegørelse om samfundsansvar findes på internetadressen: Interne kontrol og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer kan alene skabe rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Kontrolmiljø Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har etableret revisionsudvalget til at varetage overvågning af regnskabsaflæggelsen og effektiviteten af de interne kontrol- og risikostyringssystemer. Ansvaret for den daglige opretholdelse af et effektivt kontrolmiljø og internt kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ligger hos direktionen. Ledere er ansvarlige indenfor deres områder. Ansvar og beføjelser er fastlagt i bestyrelsens instruktioner til direktionen, politikker og procedurer. Risikovurdering Der er relativt større risiko for fejl ved de poster i regnskabet, der er baseret på skøn eller genereres gennem komplekse processer, end der er for fejl i andre poster. En risikovurdering med det formål at identificere disse poster og angive omfanget af de opståede risici koordineres af intern kontrol. Kontrolaktiviteter Målet med kontrolaktiviteterne er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Aktiviteterne er integreret i koncernens regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter blandt andet procedurer for attestation, autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, og adskillelse af uforenelige funktioner. Sammensætning af ledelsesorganer, udvalg og udvalgenes funktion Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionen sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 10 gange om året. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutninger om bevilling af større engagementer, større investeringer og frasalg, kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, kontrol- og revisionsforhold samt væsentlige operationelle forhold. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til bankens situation. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, og har fundet anledning til at nedsætte et fast revisionsudvalg. Revisionsudvalg Revisionsudvalget består af den til enhver tid siddende bestyrelse. Nuværende formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ejnar Larsen, statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse. Ejnar Larsen opfylder med sin baggrund som statsautoriseret revisor og sin erfaring fra revision af pengeinstitutter de gældende regler for at kunne bestride posten som formand for bankens revisionsudvalg. Corporate Governance God selskabsledelse Selskabets redegørelse om Corporate Governance findes på internetadressen: A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 11 af 68

12 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET Beløb i kr. Koncern Banken Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultat pr. aktie 10 Resultat pr. aktie, (kr.) Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) Forslag til resultatdisponering 11 Udbytte for regnskabsåret Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år Årets resultat henføres fuldt ud til moderselskabets aktionærer. Totalindkomstopgørelse Årets resultat Poster der ikke kan blive omklassificeret til resultat Aktuarmæssig regulering af pensionsforpligtigelse Skat heraf Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Poster der kan blive omklassificeret til resultat Sikringsinstrumenter Skat heraf Årets anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Årets totalindkomst henføres fuldt ud til moderselskabets aktionærer A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 12 af 68

13 BALANCE BALANCE PR. 31. DECEMBER Beløb i kr. Koncern Banken Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 13 af 68

14 BALANCE BALANCE PR. 31. DECEMBER Beløb i kr. Koncern Banken Note PASSIVER Gæld 23 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtigelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 27 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital 31 Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Andre reserver - Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Øvrige noter A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 14 af 68

15 EGENKAPITALOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE Beløb i kr. Banken Nettoopskrivning efter Værdireg. Overkurs Opskriv- indre af sikrings Aktie- ved ningshen- værdis instru- Overført Foreslået kapital emission læggelser metode menter overskud udbytte I alt Egenkapital Årets resultat Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Overførsel Kapitaludvidelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Årets resultat Opskr. henlæggelse tilbageført Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Udbytte egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 15 af 68

16 EGENKAPITALOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE Beløb i kr. Koncern Overkurs Opskriv- Værdireg. af Aktie- ved nings hensikrings in- Overført Foreslået kapital emission læggelser strumenter resultat udbytte I alt Egenkapital Årets resultat Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Overførsel Kapitaludvidelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Årets resultat Opskrivningshenlæggelse tilbageført Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Udbytte egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 16 af 68

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Beløb i kr. Koncern Resultat før skat Nedskrivninger på udlån mv Resultat af associerede virksomheder 1 2 Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Regulering af hensættelser til pensioner og lign Regulering af hensættelser til tab på garantier Amortisering efterstillede kapitalindskud Tab ved salg af materielle aktiver Betalt skat, netto Forskydning i driftskapital Udlån, reguleret for periodens nedskrivninger mv Indlån Kreditinstitutter, netto Værdipapirer Øvrige aktiver og passiver, netto Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Efterstillede kapitalindskud indfrielse Efterstillede kapitalindskud tilgang Kapitaludvidelse Udbetalt udbytte fra forrige år Køb af egne aktier Salg af egne aktier Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider, primo Likvider, ultimo Likvider, ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender fra centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Heraf tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med forfald 3 måneder eller senere Likvider, ultimo A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 17 af 68

18 OVERSIGT OVER NOTER Noter 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Renteindtægter 3. Renteudgifter 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5. Kursreguleringer 6. Udgifter til personale og administration 7. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 8. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 9. Skat 10. Resultat pr. aktie 11. Udbytte 12. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 13. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 14. Obligationer til dagsværdi 15. Aktier mv. 16. Kapitalandele i associerede virksomheder 17. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 18. Immaterielle aktiver 19. Domicilejendomme 20. Øvrige materielle aktiver 21. Aktiver i midlertidig besiddelse 22. Andre aktiver 23. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 24. Indlån og anden gæld 25. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 26. Andre passiver 27. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtigelser 28. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 29. Hensættelser til tab på garantier 30. Efterstillede kapitalindskud 31. Aktiekapital 32. Bundne reserver 33. Eventualforpligtelser og andre forpligtigende aftaler 34. Solvensopgørelse og kapitalkrav 35. Kontraktuel restløbetid 36. Nærtstående parter 37. Dagsværdi af finansielle instrumenter 38. Afdækning af renterisici m.v. 39. Kreditrisiko 40. Udlån og garantidebitorer fordelt på brancher 41. Udlån i restance der ikke er nedskrevet 42. Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter 43. Kreditkvalitet - Ej individuelt nedskrevne udlån og garantier 44. Maksimal kreditrisiko for udlån og garantier uden hensyntagen til sikkerheder 45. Renterisiko 46. Indregnede forrentede værdier 47. Valutaeksponering 48. Afledte finansielle instrumenter 49. Segmentoplysninger for koncernen 50. Klassifikation og afkast af finansielle aktiver og passiver al. Femårsoversigt hoved- og nøgletal 52. Finansiel risikostyring 53. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 18 af 68

19 ÅRSAPPORT 2013 Noter til årsregnskabet 2013 Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2013 Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Koncernregnskabet opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Acounting Standards Board (IASB) De yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er for koncernen fastlagt i IFRSbekendtgørelsen for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt af NASDAQ OMX Copenhagen og for moderselskabet fastlagt i lov om finansiel virksomhed samt af NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK) og afrundes til nærmeste kr. Årsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. Den anvendte regnskabspraksis er, bortset fra implementering af nedenstående nye standarder, uændret i forhold til sidste år Implementering af nye og ændrede regnskabsstandarder Der har i 2013 været følgende ændringer: Ændring til IAS1 om præsentation af regnskaber. Ændringen medfører krav om præsentation af poster i anden totalindkomst, som skal recirkuleres til resultatopgørelsen, adskilt fra poster, som ikke skal recirkuleres. Ændring til IAS 19 om pensionsforpligtigelser. Alle aktuarmæssige tab og gevinster skal indregnes i anden totalindkomst. Nordfyns Bank har tidligere indregnet aktuarmæssige tab og gevinster i resultatopgørelsen. Ændring til IFRS 7 om præsentation af finansielle instrumenter. Ændringen medfører yderligere oplysningsforpligtelser om modregningsadgang for finansielle aktiver og forpligtelser. IFRS 13 om måling til dagsværdi. Med standarden indføres en ny definition og vejledning om opgørelse af dagsværdi, ligesom standarden indeholder oplysningsforpligtelser om den opgjorte dagsværdi. Af de nye standarder har alene ændringen i IAS 19 vedrørende pensionsforpligtelser effekt på indregning og måling. Ændringen til IAS 19 har forøget årets resultat med t.kr. og reduceret anden totalindkomst med t.kr., mens balancen og egenkapitalen ikke er påvirket. (2012: ingen påvirkning). Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i årsrapporten. Det er ledelsens vurdering, at anvendelse af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår. De nye standarder implementeres på tidspunktet for deres ikrafttræden. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Aktieselskabet Nordfyns Bank (det ultimative moderselskab) og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Der foretages konsolidering af alle virksomheder, hvor der udøves bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Aktieselskabet Nordfyns Bank og dattervirksomheden Nordfyns Finans A/S. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber der anvendes til brug for konsolideringen udarbejdes i overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabspraksis. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme, direkte på egenkapitalen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. A/S Nordfyns Bank - Årsrapport 2013 Side 19 af 68

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FINANSKALENDER 2013 SELSKABSMEDDELELSER 2012. Selskabsmeddelelser 2012. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger

INDHOLDSFORTEGNELSE FINANSKALENDER 2013 SELSKABSMEDDELELSER 2012. Selskabsmeddelelser 2012. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Selskabsmeddelelser 2012 Side 2 - Indholdsfortegnelse Side 3 - Forord Side 4 - Hovedtal Side 5 - Overblik Side 6 - Selskabsoplysninger Side 8 - Ledelsesberetning

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere