Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato Lb. nr. H Kommunenr./Ejendomsnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr."

Transkript

1 for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Boltingevej 8 Postnr Dato By Ringe Udløbsdato H Kommunenr./Ejendomsnr Matrikel/Ejerlav: 4O Boltinge By, Ringe Internt sagsnummer sba Indhold Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen 6 Registrering af bygningens tilstand (noter) 8 Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen 20 Sælgers oplysninger om ejendommen 22 Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 27 Besøg Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om huseftersynsordningen.

2 H Vigtige oplysninger om huseftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, men du kan finde meget mere information om huseftersyn på hjemmesiden Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle hustypebeskrivelse, som er vedlagt. Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset. Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet. Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på eller ved at ringe til nævnet på tlf Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca. 6 måneder. Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage. Tre vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af huset. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventet restlevetid for bygningsdele, bortset fra oplysning om den forventede restlevetid for hovedbygningens tag. en kan derfor ikke sammenlignes med en varedeklaration. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at finde. Eftersynet handler om synlige forhold ved huset, som har givet - eller senere kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod omkostninger til skader, som ikke er synlige. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. lvorlige skader får en høj karakter ( eller ), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Den sagkyndige kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eftersynet har mulighed for. Side 2 af 29

3 H Til dig, der skal købe Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand. Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor meget det vil koste at udbedre en skade. Sådan foregår et huseftersyn Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. Hvad kigger den bygningssagkyndige efter? Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationernes funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner Installationer uden for bygningerne Bygningens æstetik og arkitektur Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen) Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (KO) Mindre alvorlige skader (K1) lvorlige skader () Kritiske skader () Bør undersøges nærmere (UN) Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen. Side 3 af 29

4 H Tillæg og allonger til tilstandsrapporten en kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af - oplysninger i tilstandsrapporten. llongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet. En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder. Eleftersyn Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring. Læs mere om dette på hjemmesiden Om ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til bl.a. skjulte skader. Størrelsen på en eventuel erstatning afhænger af bygningens alder. Dette vil være beskrevet i detaljer i tilbuddet på ejerskifteforsikring. Udgifter til mindre skader, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde må du normalt selv betale for. Forhold, der er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold, der er normale for husets type og alder. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på Ejerskifteforsikring Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken forsikring du vælger. Side 4 af 29

5 H Til dig, der skal sælge Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader. Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige. Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på hjemmesiden: Du skal præsentere tilstandsrapporten og elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre punkter: Den bygningssagkyndige har udarbejdet eller fornyet tilstandsrapporten mindre end seks måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Der er udarbejdet en elinstallationsrapport mindre en 12 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien. Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for: Forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord) Ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler) Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kendskab til) Side 5 af 29

6 H for ejendommen Ejendommen besigtiget: Starttidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 16:00 Vej: Boltingevej 8 Postnr.: 5750 By: Ringe Sælger: Navn: Naturstyrelsen Vej: Haraldsgade 53, Postnr.: 2100 By: København Ø Telefon: Mobiltlf.: Ukendt Følgende materiale forelå: BBR-ejermeddelelse af: Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Forelå ikke, se nedenfor Energimærke: Udarbejdes samtidigt ndre bygningsoplysninger: Evt. tidligere tilstandsrapport forsøgt fremskaffet (bla. via HEWEB), og er ikke fundet. Der forelå sparsomme tegninger på enkelte udhuse. Restlevetiden på taget er baseret på tagdækningen jf. tabelopslag. Se bemærkninger omkring skorstens inddækningen, som har kortere levetid. Bygningsbeskrivelse: Boligtype: Enfamilieshus Ejendommen: Nedlagt landbrug Hustype: Stuehus Tagets restlevetid: Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider kan bygningens tag (bygning ) forventes at holde 10 år eller længere. Note: Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider: Tagbelægning: 10 år eller længere Undertag: taget er opført uden undertag Inddækning: taget er opført uden inddækning Forventet restlevetid for bygningens tag Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der har den korteste forventede restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i tagets alder og anvendte byggematerialer. Der foretages altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold som f.eks. slid fra vind og vejr. Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører, at bygningens tags funktion vil svigte inden for overskueligt tid, omtales i tilstandsrapporten under pkt..1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten. Bygnr. Bygn. nvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m2 Udnyttet tagetage m2 Brutto etageareal m2 Total Kælder Bolig Erhverv 1 Beboelse B Udhus/skur C Udhus/skur D Udhus/skur E Udhus/skur F Maskinhus G Fyringscentral H Garage/udhus I Udhus/skur Side 6 af 29

7 H J Udhus/skur Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende. lle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? ý Ja Nej Bygning 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? lle tage er set fra terræn pga. højde over terræn. : Det har ikke været muligt at foretage en besigtigelse af sokkel og murværk mod syd og sydøst samt læmure mod gården, på grund af kraftig bevoksning/buskas. B+C: Det har ikke været muligt at foretage en besigtigelse af sokkel, murværk mod gården på grund af kraftig bevoksning/buskas. Gulvafløb i toilet kunne ikke besigtiges pga. fast rist. Kælder kunne ikke besigtiges da trappe var rådnet væk. Underlag for tæpper i alle rum på nær bryggers, baggang og vådrum. Hulrum over træloft i køkken, entré, stuer mod haven samt stue mod syd-øst. Underlag for træpaneler i køkken er ikke besigtiget. Tagrum i B, C og G er ikke besigtiget pga. risiko for gennemtrædning af loftsbrædder samt meget opmagasineret indbo. Gulv i B og C er ikke besigtiget pga. oplagret halm og meget indbo. Tag på bygning G kunne ikke besigtiges i fuldt opfang pga. kraftig bevoksning. 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Bygninger er af meget ringe kvalitet og D,E og I ses med sammenstyrtet tage. Disse bygninger er ikke besigtiget 5. Er der afvigelser i forhold til BBR? (Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling). real på H (garage) er opmålt til 104m2, Bygning I og J ses ikke anført på BBR. Det er sælgers ansvar at sikre, at ejendommen er korrekt registreret i BBR-registret. ý BCGH ý ý DEIJ ý HIJ Side 7 af 29

8 H Registrering af bygningens tilstand Karakterer: HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade () kan være relativt billig at udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. Ingen bemærkninger IB Kosmetiske skader Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. Mindre alvorlige skader Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. lvorlige skader Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. Kritiske skader Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele. Bør undersøges nærmere Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. K0 K1 UN Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen. En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. Bygn.: Karakter: Registrering og note: Beboelse. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning Enkelte tagplader mod syd ses med revner samt enkelte ses "lappet" lodret. Note: Revner ses ved overlæg med overlæg af anden plade(r) under. Enkelt nedfalden tagplade mod nord ved skorsten samt mod syd. Enkelte løsnede tagplader ved området omkring skorsten mod syd. I tagrum kunne ses lysindfald ved revnede tagplader ca. 5 stk. tagplader primært mod syd. Note: Risiko for indtrængen af fugt og regn. Rygningsmørtel mangler delvist. Note: Risiko for fugtindtrængen til toplægter og spær i tagrum. 1.5 Udvendigt træværk ved tag Rådangreb i sternbrædder. 1.6 Tagrender/tagnedløb Løst nedløbsrør mod syd-vest og syd-øst. Tagnedløb er generelt ikke ført til afløb. Note: Manglende tilslutning til afløb giver risiko for opfugtning af sokkel og underminering af denne. Der ses sætning ved begge nedløb. Tagrende mod nord ses defekt. Note: Defekte tagrender giver risiko for opfugtning af murværk og sokkel. Side 8 af 29

9 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: fløb fra det flade tag på sidebygning er stoppet til med blade o.lign. Rustne rendejern. 1.8 Spær og lægter K1 Spor efter borebilleaktivitet i spær, lægter og andet træværk i tagrum. Note: Borebiller ses ofte i ældre trækonstruktioner og trives ved høj fugtighed Bemærkninger til skorsten Skorstene ses med enkelte udfaldne fuger. Der ses revner i skorstene indvendigt samt løbesod. Skorstene ses med utætheder ved tag. Note: Giver risiko- og skader på spær og lægter. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle Store sætningsrevner ved hushjørne mod syd-øst og syd-vest hjørne. Herudover ses der sætningsrevner i murværk mod nordøst. Revner og sætning af begge murstik i vestgavl, hvor murværk tillige ses forskudt. Note: Risiko for fugtindtrængen. Murværk er bærende for taget og dette kan sætte sig, såfremt murværk bliver svækket yderligere. K1 Generelt ses der revne i murværk over- og under vinduer og døre. Skrårevner ved hjørne mod nord-vest og nord-øst. Revne ved sidebygning mod nord. Facader og gavle har partielt møre og udfaldne fuger. Facader og gavle har generelt enkelte mindre fugerevner. 2.3 Læmure Gennem buskas kunne skimtes revner i murværket på læmuren samt udfaldne og defekte fuger. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre lle døre er nedslidte og med rådangreb. Hoveddør på sidebygning er utæt forneden. Note: Giver risiko for fugtindtrængen der kan skade gulve mv. Indvendige døre er nedslidte. 3.2 Vinduer Der mangler glas i kældervinduer mod nord samt i enkelte andre vinduer i bygningen herunder mod gården og i gavlvindue på 1 sal. Ovenlys mod nord mangler glas. Note: Manglende glas giver risiko for vandindtrængen samt indtrængen af skadedyr. I tagrum ses fugtskader efter utæt ovenlys. lle oprindelige vindue er nedslidte, defekte og har rådangreb. Vindue i sidebygningen er nedslidt. 3.4 Sålbænke Der mangler mørtel ved overgang mellem sålbænke og murfalse ved flere vinduer. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel Gennem buskas mod syd og syd-øst kunne skimtes enkelte revner i sokkel. Revne i sokkel mod vest. Side 9 af 29

10 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: K1 Der ses enkelte mindre revner i sokkel generelt. Der er sætningsrevner i sokkel generelt langs hele soklen samt ved sammenbygning på sidebygningen. Note: Sætnings revner ses at fortsætte op i murværket og vurderes stadig at være aktive. 4.3 Udvendige trapper Trin ved døre har sat sig. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion Revner i betongulv i bryggers og lille forsænket kælder. Opfugtet gulv. Der stod klart vand i bund af kælder. Note: Giver opfugtet træværk i kælder og fugtskader ved gulv og tilstødende vægge. 5.2 Vægge Fugtpåvirkede kældervægge med pudsafskalninger. Gælder tillige lille forsænket kælder. 5.6 Ventilation Ventilationsåbninger i sokkel mod nord ses delvist tillukket eller defekte. Note: Lukning af ventilationshuller i krybekælder indebære risiko for fugtophobning i træværk i krybekælder. Krav til ventilation i krybekælder i dag betyder riste i nærheden af hvert udadgående hjørne og så riste pr. max. 6,0m. Ventilationsåbninger skal anbringes således, at der ikke kan opstå "lommer" med stillestående luft i krybekælderen. 5.7 ndet Trappe Trappe til kælder ses rådnet væk. Note: Ingen adgang. 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.2 Vægkonstruktion/-belægning Der er vægfliser indenfor vådzonen i begge vådrum (badeværelse og toilet), der mangler vedhæftning til underlaget. Revne i væg over badekar, fliser ses her med revner og løsnet. Note: Der er risiko for at vand kan trænge ud i de omkringliggende vægge og gulve K1 Revne i væg og løsnet puds i toiletrum på sidebygning. Der er vægfliser udenfor vådzonen i begge vådrum (badeværelse og toilet) der mangler vedhæftning til underlaget. 6.3 Fuger Fugerevne i begge vådrum (badeværelse og toilet). Note: Fugeslip i vådzone kan være anledning til vandnedsivning til gulvvarme og tilstødende konstruktioner. 6.4 Gulvafløb Rusten gl. afløbsskål i badeværelse. 6.7 Rumaftræk Der mangler rumaftræk i begge vådrum (badeværelse og toilet). Note: Jf. Bygningsreglement skal der både være tilførsel af udeluft f.eks vindue eller sprække under dør og fjernelse af indeluft ved naturligt aftræk eller mekanisk udsugning. B. Sekundære bygningsdele Side 10 af 29

11 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.1 Gulvkonstruktioner Uens gulve under linoleum i køkken. Opfugtet gulv i stue mod nord-øst efter utætte varmerør ved radiator. Fugt ved gulv ved hoveddør i sidebygning og ved terrassedør. Fugt ved gulv i døråbning mellem 2 stuer. Gulve giver sig generelt når man går på dem. Gulve mod gården har sat sig og der ses huller efter skadedyr. 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge Sætningsrevne i indvendig væg mellem stue og badeværelse mod vest. Note: Det vurderes, at sokkel + evt. indvendige bæringer har sat sig, evt. i forbindelse med at tagvand ikke er ført til afløb og derved kan underminerer grunden på hjørnet. Store fugtskader på skunkvæg mv. under ovenlys. Generelt ses der flere revner i enkelte indvendige vægge herunder ved vinduer og døre. Der kunne måles skadeligt fugtindhold nederst i indvendige vægge/fodpaneler på over 19-25% relativ fugt. Herudeover ses der flere steder på fugtskjolder nederst på vægge samt forekomster af skimmel. Note: Fugt nederst i vægge skyldes formodentlig opstigende grundfugt. Den relative fugtprocent skal ligge under 15% for ikke at give andlening til skade. 8.2 Vægbeklædninger K1 Vægfliser over køkkenbord og ved komfur mangler fuld vedhæftning til underlaget. K1 Der er anvendt bløde plader som vægbeklædning på flere indvendige vægge. Note: Bløde plader er ikke godkendt som vægbeklædning i dag. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser Revner i de pudsede lofter. Fugtpletter på loft i køkken og stue mod nord-øst. Enkelte andre steder ses der fugtsjolder på lofter generelt. 9.2 Loftbeklædning K1 Cellotexplader på lofter på 1 sal. Note: Cellotexplader må i dag ikke anvendelse i boliger af brandmæssige årsager jf. gældende lovgivning. (Udvikler giftige gasser i tilfælde af en evt. brand.) 10. Indvendige trapper 10. Ingen bemærkninger C. Installationer 11. VVS-installationer 11.1 Vandinstallationer Vandinstallationer ses generelt nedslidte og er taget fra ved vaske m.v. Korrosion under køkkenvask Varmeinstallationer Overløb for sikkerhedsventil på fyret er ikke ført til afløb. Note: Overløb fra sikkerhedsventil skal jf. gældende regler føres til afløb og udmunde synligt herved. Side 11 af 29

12 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: K1 Enkelte radiatorer ses taget fra varmesystemet. Korrosion ved flere fittings ved radiatorer. Utæthed ved radiator i stue mod nord-øst. Note: Giver opfugtet gulv fløbsinstallationer Tegn på utæt samling under køkkenvask og håndvaske. Note: Risko for skader på køkkenelementer. I badeværelser dog mindre risiko da der er gulvafløb her ndet Emhætte Defekt emhætte. B Udhus/skur. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Overfladerust på tagplader. Defekte tagplader ved tagfod. Hul i rygningsplade. Note: Set indefra. Giver opfugtet spær og lægter. 1.2 Tagfald Tag har sat sig mod nord-vest og syd-vest. Note: Taget kan sætte sig så meget at det giver åbninger ved tagplader, hvorved fugt kan trænge ind. Tagrum kunne ikke besigtiges pga. risiko for gennemtrædning samt meget opmaganiseret indbo i tagrum. (set fra loftslem). 1.3 Skotrender/inddækninger Utætheder ved skotrender. Note: Der kunne ses fugtskader på træværk ved skotrender. 1.5 Udvendigt træværk ved tag Rådangreb i vindskeder samt i underbrædder og spærender. Løsnet underbrædder mod øst. 1.6 Tagrender/tagnedløb Der er ikke udført tagrende og nedløb. Note: Manglende tagrender giver risiko for opfugtning af murværk og sokkel. Ved hjærne i gård ses fugtskader på vægge og sokkel. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle Murværk ses "skudt ud" ved facade mod vest, syd-vest og syd-øst. Murværk er defekt og med skader her. Sætningsrevne ved hushjørne mod nord-vest. Note: Risiko for kollaps hvorved andre bygningsdele tager skade. Facader og gavle har generelt enkelte revner herunder mod vest, mod gård, over port mod øst, over vinduer mod syd samt i nordgavl. der mangler lidt murværk ved anker i sydfacade. Møre fuger i vestgavl. Side 12 af 29

13 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 3. Vinduer og døre 3.1 Døre lle dør ses nedslidte, defekte og med råd. 3.2 Vinduer Der forekommer rådangreb i vinduer generelt, vinduer er nedslidte. Der mangler glas i flere vinduer generelt. Note: Fugtindtrængen der skader indvendige bygningsdele. Der mangler vindue i vestgavl samt mod gården. Note: Giver vandpåvirkning indvendigt og skader andre bygningsdele. 3.5 ndet Port Nedslidte porte med råd. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel Sætningsrevner i sokkel mod syd-øst og syd-vest samt i vestgavl. Murværk ses at bue ud mod syd-øst. Åbning i vestgavl. Note: Der ses revner i murværk over. Risiko for kollaps hvorved andre bygningsdele kan tage skade. Fugt kan trænge ind i åben vestgavl. K1 Der ses enkelte mindre revner i sokkel 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion Revner i slidlaget. 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6. Ingen bemærkninger B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 7. Ingen bemærkninger 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge Revner i de indvendige vægge samt steder med pudsafskalninger. Revner over vinduer. Fugt indvendigt i hjørne ved sammenbygning. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser Rustne bærerjern i stalddæk. Rustne stålsøjler. Bærende ståldrager i vestgavl har sat sig dvs. den buer ned og der ses samling midt på. Revner flere steder i stalddæk. Bærende træbjælke ses at bue ned og med åben samling. Defekte steder i etageadskillelse mod tagrum. Note: Risiko for personskade ved gennemtrædning. 10. Indvendige trapper Side 13 af 29

14 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 10.1 Funktion K1 Ingen trappe til loftsrum. C. Installationer 11. VVS-installationer 11.1 Vandinstallationer K1 Ældre vandinstallationer. Note: Der er ikke udført funktionsafprøvning. C Udhus/skur. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagplader har overfladerust. Tagplader ses flere steder defekte ved tagfod. 1.2 Tagfald Tagflade mod øst har sat sig. 1.5 Udvendigt træværk ved tag Rådangreb i vindskeder, underbrædder og ved spærender. 1.6 Tagrender/tagnedløb Der er ikke udført tagrende og nedløb. Note: Manglende tagrender giver risiko for opfugtning af murværk og sokkel. 1.8 Spær og lægter K1 Spor efter borebilleaktivitet i spær, lægter og andet træværk i tagrum. Note: Set fra loftslem. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle Rever i murværk i nordgavl og ved hjørne herved. Murstik over vinduer i nordgavl har sat sig. Revner i murværk over- og under vinduer mod øst. Facader og gavle har partielt møre fuger. Murværk ses "skudt ud" ved facade mod syd-øst samt mod gård. Note: Risiko for kollaps, hvorved andre bygningsdele tager skader. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre lle yderdøre og lemme ses generelt nedslidte, defekte og med råd. 3.2 Vinduer Nedslidte vinduer generelt. Enkelte ruder mangler. Note: Giver fugtpåvirkning indvendigt på andre bygningsdele. 3.4 Sålbænke Defekte sålbænke i nordgavl. Note: Giver fugt i murværk herunder. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel Revne i sokkel mod øst. Note: Sætningsrevne der ses at fortsætte op i muren. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk Side 14 af 29

15 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 5.1 Gulvkonstruktion Revner i slidlaget. 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6. Ingen bemærkninger B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 7. Ingen bemærkninger 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge Revner i flere indvendige vægge. 9. Lofter/etageadskillelser 9.2 Loftbeklædning Loft af bla. rafter og brædder ses defekte. Note: Risiko for personskade ved gennemtrædning. 10. Indvendige trapper 10.1 Funktion K1 Ingen trappe til tagrum. C. Installationer 11. VVS-installationer 11.1 Vandinstallationer Ældre vandinstallationer. Note: Der er ikke udført funktionsafprøvning. F Maskinhus. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Partielt ses mos- og algedannelser på tag. K1 Tagplader virker lidt slidte i overfladen. Note: Den registrerede nedslidning ligger indenfor, hvad man kan forvente af en tagdækning i samme alder. Set fra terræn. 1.5 Udvendigt træværk ved tag Vindskeder er nedslidte. 1.6 Tagrender/tagnedløb Tagrender ses at løbe over mod nord. Spor på overløb mod syd. Note: Giver opfugtning af sokkel og facader. Nedløbsrør mod syd-øst er flækket og er røget fra tagrende. Note: Giver risiko for opfugtning af sokkel og facader. 2. Ydervægge 2. Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre 3.5 ndet Port K1 Bule på port, lidt flækket plade ved håndtag. 4. Fundament/sokler Side 15 af 29

16 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 4.2 Sokkel Revne i sokkel mod nord og syd. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5. Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6. Ingen bemærkninger B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 7. Ingen bemærkninger 8. Indervægge/skillevægge 8. Ingen bemærkninger 9. Lofter/etageadskillelser 9. Ingen bemærkninger 10. Indvendige trapper 10. Ingen bemærkninger C. Installationer 11. VVS-installationer 11. Ingen bemærkninger G Fyringscentral. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning Tagplader er nedslidte i overfladen. Partielt ses der meget mos- og algedannelser på tag. Revner rygning ved skorsten. Note: Giver opfugtning af spær og lægter indv. 1.5 Udvendigt træværk ved tag Nedslidte vindskeder med rådangreb. 1.6 Tagrender/tagnedløb Der er ikke udført tagrende og nedløb. Note: Giver opfugtet murværk og sokkel Bemærkninger til skorsten Skorsten har revner og enkelte frostsprængte sten. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle Opfugtet murværk mod nord. Revner i murværk over- og under vinduer generelt. Flere revner i østgavl. Revner i sydgavl. Side 16 af 29

17 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: Facader mod syd ses med flere defekte mursten. Sætningsrevner i murværk mod nord-øst. Note: Risiko for kollaps af bærende murværk. Der mangler tætning mod tag ved begge gavle. Note: Risiko for indtrængen af slagregn, fygesne samt skadedyr. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre Nedslidte døre mod øst og vest. 3.2 Vinduer Vinduer er nedslidte. 3.5 ndet Gavllem Der mangler gavllem i østgavl. Note: Risiko for fugtindtrængen der skader andre bygningsdele. 4. Fundament/sokler 4.1 Udvendigt terrænfald Terræn er delvist ført op ved begge facader. 4.2 Sokkel Der mangler mørtel mellem syldsten. K1 Der ses enkelte mindre revner i sokkel. Der mangler dele af sokkel ved østgavl. Sokkel har sat sig mod nord-øst. Note: Risiko for indtrængen af skadedyr. Risiko for sætning af murværk. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion Revner i slidlaget. 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6. Ingen bemærkninger B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 7. Ingen bemærkninger 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge Revner i indvendige vægge. Pudsafskalninger på indvendige vægge. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 Sorte overflader på lofter i fyrrum. Defekte brædder i loft. Note: Risiko for personskade ved gennemtrædning. 10. Indvendige trapper 10.1 Funktion K1 Ingen trappe til tagrum. Side 17 af 29

18 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: C. Installationer 11. VVS-installationer 11. Ingen bemærkninger H Garage/udhus. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagplader virker nedslidte og eroderet i overfladen. Note: Den registrerede nedslidning ligger indenfor, hvad man kan forvente af en tagdækning i samme alder. Rådangreb i vindskeder. Skåret tagplade mod vest samt ved sammenbygning hvor tag har sat sig. Flere plader skadet efter træer. Note: Skadet plade ved gavl giver råd i vindskedebrædt. Indvendigt ses fugtskader på spær, stolpe mv. efter sætning af tag. Defekte plader giver risiko for fugt i spær og lægter. 1.6 Tagrender/tagnedløb Der er ikke udført tagrende og nedløb. Note: Giver risiko for opfugtet murværk og sokkel. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle Skade på mursten ved porte. K1 Revner ved murværk ved portoverliggere. Facader og gavle har enkelte fugerevner herunder mod syd. 2.7 ndet Stolpe Rådangreb i stolpe som understøtning for spær samt i det spær den holder. Note: Risiko for kollaps da stolpe bærer taget. 3. Vinduer og døre 3.2 Vinduer Flækruder mod øst. 3.5 ndet Port K1 Porte ses opfugtet forneden. 4. Fundament/sokler 4.1 Udvendigt terrænfald Terræn ført delvist op ad facade mod øst og nord-øst. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5. Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6. Ingen bemærkninger B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve Side 18 af 29

19 H Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 7. Ingen bemærkninger 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K1 Revner i indervægge. 9. Lofter/etageadskillelser 9. Ingen bemærkninger 10. Indvendige trapper 10. Ingen bemærkninger C. Installationer 11. VVS-installationer 11. Ingen bemærkninger Side 19 af 29

20 H Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel/installation: Vurdering: IB K0 K1 UN Note. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X 2. Ydervægge X 3. Vinduer og døre 5 2 X 4. Fundament/sokler X 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 3 2 X 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 3 Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: X 8. Indervægge/skillevægge X 9. Lofter/etageadskillelser 1 2 X 10. Indvendige trapper X C. Installationer 11. VVS-installationer X Hele ejendommen er generelt i dårlig stand. Der ses manglende vedligeholdelse på mange punkter, som gør, at den fremstår slidt. Der er mange reparationer og vedligeholdelsesarbejder at udføre for at imødegå skader og for fortsat at kunne opretholde en rimelig god levetid. Side 20 af 29

21 H Karakterer: IB: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader : lvorlige skader : Kritiske skader, der medfører skader på andre bygningsdele UN: Bør undersøges nærmere (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares) En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner. HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade () kan være relativt billig at udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Steen Bøje ndersen Firma: Rådgivende Ingeniørfirma Rævdal ps. Vej: Sunekær 1 Postnr.: 5471 By: Søndersø Telefon: Mobiltlf.: Telefax: Rapportdato: Side 21 af 29

22 H Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men som en sælger normalt vil have kendskab til. Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden. Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid. Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar. Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom. Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål. Til køber: Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning. 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. Via anden internetside 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Hvis ja, hvem? ngiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse. Ja Nej Ved ikke ý 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 2 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Udlejet indtil december Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Hvis ja, hvilke og hvornår? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Hvis ja, hvilke dele af bygningerne? 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: - kælder/krybekælder/ventileret hulrum? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? Side 22 af 29

23 H Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 2. Tage - yder- og indervægge/skillevægge? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? - vinduer/døre? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? - lofter/etageadskillelser? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? - gulve? Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? - tage Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret? 2.2 Er der, eller har der været, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? Hvis ja, hvilke og hvornår? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret? 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til? Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Hvis ja, hvordan? 3. Yder- og indervægge/skillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Hvis ja, hvor? 3.2 Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? Hvis ja, hvor? Ja Nej Ved ikke 4. Fundamenter/sokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Hvis ja, hvor? 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Hvis ja, hvor og hvornår? 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Hvis ja, hvor, hvornår og af hvem? Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder / krybekælder / ventileret hulrum 5.1 Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum? 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Hvis ja, hvordan? Side 23 af 29

24 H Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Hvis ja, hvor og hvor ofte? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede hulrum? Hvis ja, hvor? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret? 5.6 Er der en grundvandspumpe? Hvis ja, hvor og fungerer pumpen? 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? Hvis ja, hvor? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? Hvis ja, hvor? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Hvis ja, hvor? 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke? 8. Lofter/etageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)? Hvis ja, hvor? 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? Hvis ja, hvilke og hvor ofte? 9.2 Er der løse/revnede fliser på gulv eller vægge? Hvis ja, hvor? 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang tid tager det at fylde anlægget efter? 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført af personer uden autorisation? Hvis ja, hvilke? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Hvis ja, hvor og af hvem? 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak/skjulte rør? Hvis ja, hvor? Er rørskaden udbedret? Ja Nej Ved ikke Side 24 af 29

25 H Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 10.5 Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker? Hvis ja, hvor? Ja Nej Ved ikke Side 25 af 29

26 H Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler: ndet: Naturstyrelsen Dato Underskrift - ejer/sælger Sælger var til stede ý Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af: Side 26 af 29

27 H Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. Bygn.: Uddybende oplysninger: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Sadeltag Hanebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Fiberarmeret skifer Skiferplader Skorsten - Muret Sadeltag Hanebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Metalplader Sadeltag Hanebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Metalplader Sadeltag ndet; Type: F Stålrammer. Taghældning grader B B B B C C C C F F Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader F Pga. højde over terræn kan nr. på plader ikke kontrolleres. Sadeltag Hanebåndspær Taghældning - >35 grader G G G Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader G Tagplader er stikprøvevis kontrolleret og der kunne ikke registreres nr. på pladerne pga. af deres beskaffenhed der med sikkerhed kunne fastlægge pladernes alder og hvorvidt disse er med eller uden asbest. Skorsten - Muret Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader G H H H Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader H Tagplader er stikprøvevis kontrolleret og der kunne ikke registreres nr. på pladerne pga. af deres beskaffenhed der med sikkerhed kunne fastlægge pladernes alder og hvorvidt disse er med eller uden asbest. 2. Ydervægge Hulmur Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten Hulmur Massiv murværk Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Letbeton Hulmur Massiv murværk B B B B B C C Side 27 af 29

28 H Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. Bygn.: Uddybende oplysninger: Formur - Tegl/kalksandsten C Bagmur - Tegl/kalksandsten C ndet: F Stålplader Hulmur G Massiv murværk G Formur - Tegl/kalksandsten G Bagmur - Tegl/kalksandsten G Hulmur H Massiv murværk H Formur - Tegl/kalksandsten H Bagmur - Tegl/kalksandsten H 3. Vinduer og døre Træ Metal Træ Metal Træ Metal Metal Træ Metal Træ Metal B B C C F G G H H 4. Fundament/sokler Beton Beton Beton Beton Beton ndet; Type: G Syldsten Beton 5. Kældre/krybekældre/terrændæk Terrændæk Kælder Krybekælder Støbt i beton Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: Ukendt Ingen adgang til krybekælder Terrændæk Støbt i beton Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: B Ukendt B C F G H B B Side 28 af 29

29 H Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. Bygn.: Uddybende oplysninger: Terrændæk C Støbt i beton C Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: C Ukendt ndet: F Jord Terrændæk G Støbt i beton G Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: G Ukendt ndet: H Jord 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7. Gulvkonstruktion og gulve Gulv på strøer eller bjælker Væg-til-væg tæppe Linoleum i køkken. Tæpper i alle stuer og værelse samt entre. Tæppe på beton Sidebygning Klinkegulv på beton Bad og toilet 8. Indervægge/skillevægge Inder-/skillevægge - Murværk Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion Inder-/skillevægge - Murværk Inder-/skillevægge - Murværk Inder-/skillevægge - Murværk B C G 9. Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper 11. VVS-installationer Olie/centralvarme ndet; Type: Brændeovne. Side 29 af 29

30 Version maj 2012 HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE Stuehus Opført i perioden: ca VIGTIG INFORMTION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes. I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen. Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor læse denne typebeskrivelse grundigt især OBS-punkterne så du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den pågældende hustype. Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse. Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre typer af bygningsændringer f.eks. tilbygning af kviste, efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifteforsikring. Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om det oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent. Du bør desuden være opmærksom på informationen på de bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. H-15-00503-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2015. Lb. nr. H-15-00503-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen Adresse Stenagervej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2015 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2015 H-15-00-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-21687 Matrikel/Ejerlav: 8A Ll. Valby,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Lauritsen. By Faaborg. Udløbsdato 27-02-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Lauritsen dresse Østergyden 19 Postnr. 5600 Dato 27-08-2014 By Faaborg Udløbsdato 27-02-2015 H-14-00-0180 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-9960 Matrikel/Ejerlav: 21B Åstrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karrebæksminde. Udløbsdato 03-09-2014. Lb. nr. H-14-01490-0031. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karrebæksminde. Udløbsdato 03-09-2014. Lb. nr. H-14-01490-0031. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lita Vibeke ndersen dresse Strandgårdsvej 3 Postnr. 4736 Dato 03-03-2014 By Karrebæksminde Udløbsdato 03-09-2014 H-14-0-0031 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20756 Matrikel/Ejerlav: 4BX

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Kondrup Petersen. By Slagelse. Udløbsdato 09-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Kondrup Petersen. By Slagelse. Udløbsdato 09-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Kondrup Petersen dresse Tyvelse Huse 11 Postnr. 4200 Dato 09-09-2015 By Slagelse Udløbsdato 09-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-25348 Matrikel/Ejerlav: 4B Tyvelse By, Sorterup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm. By Gentofte. Udløbsdato 11-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm. By Gentofte. Udløbsdato 11-12-2015 for ejendommen Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm dresse Høeghsmindevej 49 Postnr. 2820 Dato 11-06-2015 By Gentofte Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0182 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-91875 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Elva gnete Larsen dresse Hammelvej 35 Postnr. 2610 Dato 22-05-2013 By Rødovre Udløbsdato 22-11-2013 H-13-0-0094 Kommunenr./Ejendomsnr. 175-23283 Matrikel/Ejerlav: 8DD Islev By, Islev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Skodborg Vestergade 16. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Skodborg Vestergade 16. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Per Tolstrup dresse Skodborg Vestergade 16 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0126 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-87616 Matrikel/Ejerlav: 80 Skodborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Eoin Martin og Therese Greene Adresse Blommehaven 25 Postnr. 2500 Dato 09-06-2015 By Valby Udløbsdato 09-12-2015 H-15-00-0202 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-55043 Matrikel/Ejerlav: 2116

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd. for ejendommen Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved dresse Thyrasvej 15, Toksværd Postnr. 4684 Dato 02-02-2015 By Holmegaard Udløbsdato 02-08-2015 H-15-0-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-032808

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anja Susanne Sørensen. By Ullerslev. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anja Susanne Sørensen. By Ullerslev. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: nja Susanne Sørensen dresse Balsgyden 11 Postnr. 5540 Dato 10-08-2015 By Ullerslev Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0020 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-7704 Matrikel/Ejerlav: 1G Skellerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Seidita Villani. By Hornsyld. Udløbsdato 23-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Seidita Villani. By Hornsyld. Udløbsdato 23-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Seidita Villani dresse Gramvej 11 Postnr. 8783 Dato 23-09-2015 By Hornsyld Udløbsdato 23-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-16403 Matrikel/Ejerlav: 5 Gram By, Rårup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Langå. Udløbsdato 13-08-2015. Lb. nr. H-15-01970-0013. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Langå. Udløbsdato 13-08-2015. Lb. nr. H-15-01970-0013. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Winther dresse Søndergade 10 Postnr. 8870 Dato 13-02-2015 By Langå Udløbsdato 13-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32895 Matrikel/Ejerlav: 19IT Langå By, Langå Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ejstrupholm. Udløbsdato 15-10-2015. Lb. nr. H-15-02513-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ejstrupholm. Udløbsdato 15-10-2015. Lb. nr. H-15-02513-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lis Kasten dresse Hallundbækvej 7 Postnr. 7361 Dato 15-04-2015 By Ejstrupholm Udløbsdato 15-10-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-756 Matrikel/Ejerlav: 2G Hallundbæk Gde., Ejstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 08-10-2014. Lb. nr. H-14-02034-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 08-10-2014. Lb. nr. H-14-02034-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Erik Green Hansen dresse Godthåbs lle 26 Postnr. 4700 Dato 08-04-2014 y Næstved Udløbsdato 08-10-2014 H-14-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-13833 Matrikel/Ejerlav: 192DI Næstved

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen dresse Hulsø Ege 19 Postnr. 2960 Dato 09-07-2015 By Rungsted Kyst Udløbsdato 09-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 223-83137 Matrikel/Ejerlav: 9DI Vallerød

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mads og MetteThomsen dresse Kirsten Piils Vej 13 Postnr. 2920 Dato 12-11-2014 By Charlottenlund Udløbsdato 12-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-108689 Matrikel/Ejerlav: 7FP Ordrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet Naturstyrelsen. By Skærbæk. Udløbsdato 04-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet Naturstyrelsen. By Skærbæk. Udløbsdato 04-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet Naturstyrelsen dresse Povlskrovej 53 Postnr. 6780 Dato 04-05-2015 By Skærbæk Udløbsdato 04-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-11190 Matrikel/Ejerlav: 29 Gånsager,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild Rene Lyckegaard. By Sindal. Udløbsdato 14-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild Rene Lyckegaard. By Sindal. Udløbsdato 14-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild Rene Lyckegaard dresse Engvej 5 Postnr. 9870 Dato 14-07-2015 By Sindal Udløbsdato 14-01-2016 H-15-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32800 Matrikel/Ejerlav: 3FK Sindal By,

Læs mere