Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikpolitik. Askov-Malt Skole"

Transkript

1 Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. Trafikpolitik sætter focus på trafik i undervisningen, på trafik omkring skolen og på trafikvaner hos både børn og voksne. Målet for skolens trafikpolitik er, at give de bedste forudsætninger for at primært eleverne, men også voksne, der færdes til og fra skolen, kan færdes sikkert i trafikken. Askov-Malt Skole vil medvirke aktivt til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen, ved arrangementer og ved lejrskoler/ekskursioner. Der undervises i færdselslære i henhold til Faghæfte 20 i Fælles Mål. Ved skolestarten gennemføres GÅPRØVEN og på mellemtrinnet tilstræbes, at afvikle CYKLISTPRØVEN. Ansvaret for færdselsundervisningens gennemførelse ligger hos klassernes lærere. I de yngste klasser undervises især i rollen som fodgænger, mens mellemtrinnet har cyklen som focusområde. Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken og indholdet skal fremgå af årsplanerne. Færdselskontaktlæreren vejleder og rådgiver kolleger med hensyn til anvendelsen af de materialer, der er til rådighed for færdselsundervisningen. Færdselskontaktlæreren samarbejder med politiet og Rådet for Sikker Trafik. Færdselskontaktlæreren tager på lærernes vegne initiativ til cykeleftersyn, cyklistprøver, gåprøver m.m. i samarbejde med politiet. Færdselskontaktlæreren foretager nødvendige materialeindkøb Færdselskontaktlæreren udvælger skolepatruljens medlemmer, sørger for vagtplan og drager omsorg for at patruljen fungerer i dagligdagen. Færdselskontaktlæreren uddanner i samarbejde med politiet de nye SP ere. 1

2 Skolepatruljen Skolevejen Ved fodgængerfeltet og ind/udkørsel fra skolen Elever i bil til skole Mindre morgenmylder For at sikre elevernes skolevej bedst muligt, er der ved vores skole oprettet en skolepatrulje på ca 20 elever udvalgt blandt skolens to 6. klasser. Skolepatruljen er på plads fra kl ved fodgængerfeltet. SP ernes opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, hvorfor alle skal rette sig efter anvisninger fra SP erne i funktion. Vi henstiller til alle med ærinde til skolen det gælder såvel små og store elever som forældre og ansatte at man retter sig efter patruljens anvisninger. Askov-Malt Skole ligger i den vestlige ende af Askov, hvorfor skolevejen for mange elevers vedkommende er gennem byen. I vestlig retning er der etableret cykelsti (fra plejecentret er den dobbeltrettet til Malt). I modsat retning skal man være opmærksom på, at cyklisterne skal ud på kørebanen, når den dobbeltrettede cykelsti ophører. Cykelstrækningen gennem byen er således langt fra optimal, hvilket myndighederne er gjort opmærksom på. Det er derfor vigtigt, at forældrene grundigt instruerer deres børn i, hvordan man benytter denne strækning og samtidig fortæller, hvori de farlige situationer kan opstå. Der kan eventuelt benyttes en alternativ rute via Baslund. Morgensituation: -Masser af biler på Maltvej i begge retninger -Fodgængere på vej over fodgængerfeltet (godt hjulpet på vej af skolepatruljen) for at fortsætte ind mod skolen eller i retning mod SFO. -Cyklister i begge retninger på cykelstien -Biler der er på vej ind på skolen -Biler, der forlader skolen I sandhed til tider kaotisk, og alle skal vise hensyn og agtpågivenhed. Det er vigtigt, at forældrene mange gange i skolestarten følger barnet på vej netop gennem dette kryds. Skolen opfordrer alle de forældre, som kører deres børn til og fra skole, til at benytte afsætningspladsen i den vestlige ende. Alternativt kan man benytte indkørslen til skolen. Afsætningspladsen: Her er det ikke tilladt at parkere, men som ordet siger, kun beregnet til kortvarigt ophold for at sætte sit barn af og ikke følge det ind på skolen. Parkering sker bedst ved klubhusets p-plads eller P-pladserne foran skolens østligste bygninger. Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og på sigt mere tryghed for alle. De børn, der bliver kørt i skole, skal sættes af på afsætningspladsen og selv gå det sidste stykke til deres klasseværelse eller ved P-plads øst for skolen. Emnet sættes på dagsorden ved forældremøderne i stamklasserne, hvor det samtidig orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd. Færdselskontaktlæreren kan eventuelt inviteres. 2

3 På cykel til skole Askov-Malt Skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole. For de yngste skal skolevejen være øvet mange gange sammen med en forælder, inden børnene kan cykle ruten på egen hånd. Husk cykelhjelm og evt trafikvest. Cykelparkering skal finde sted ved stativerne. På løbehjul/skateboard til skole Stamklasserne +3. klasse Eleverne må gerne bruge løbehjul eller skateboard til og fra skole efter aftale med forældrene. Men i skoletiden skal begge transportmidler anbringes uden for bygningerne. Undervisningen skal være konkret! Focus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden om samspil og egenansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken. Der aflægges gå-prøver hos de yngste, og i slutningen af forløbet,kan der øves på en midlertidig cykelbane i skolegården og cykleture i nærområdet klasse Cyklen er et meget væsentligt tema! Der afholdes evt.cyklistprøver i 6. klasse efter aftale med færdselskontaktlæreren. Focus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven, skal der være plads til at arbejde med forhold, der kan have betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd. Materialer til færdselsundervisningen Gæster i undervisningen Politiet Kampagner ABC -Alle Børn Cykler Cykelhjelme Skolen opbygger i samarbejde med færdselskontaktlæreren en basissamling af materialer til færdselsundervisningen. Klasselæreren kan invitere gæster: forældre, trafikinformatører, SP ere m.m. Politiet er faste samarbejdspartnere og inviteres gerne flere gange om året. Politiet deltager i GÅ-PRØVEN og så vidt muligt også i CYKLIST-PRØVEN samt ved cykeleftersyn. Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer, at kontakten er etableret. Den enkelte klasselærer kan selv følge op med konkrete aftaler. Politiet uddanner i samarbejde med færdselskontaktlæreren de nye SP ere. Skolen opfordrer til at deltage i kampagnen ABC Alle Børn Cykler. Kampagnens mål er at få eleverne og også gerne deres forældre til at vælge sundere trafikvaner. Vi opfordrer alle lærere, pædagoger, elever og forældre til at bruge cykelhjelm. 3

4 På cykeltur med skolen På cykel på egen hånd til Vejen Idrætscenter På tur med skolen i øvrigt Ærinde uden for skolen Cykellygter i den mørke tid Skolebus Bus til idræt og svømning samt tandlægebesøg for hele klasser Skoleledelsen Inden turen skal eleverne instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe. Cyklerne skal være i orden hjemmefra Alle skal køre med cykelhjelm og (gerne trafikvest) Lærerne skal også bære cykelhjelm. Eleverne kan undtagelsesvis på egen hånd cykle til og fra Vejen Idrætscenter. Det kræver dog at idræts- eller svømmelæreren har forældrenes accept,og at eleven er fortrolig med turen. Dette gælder elever fra klasse. Gælder det andre destinationer (f.eks. Grønvangskolen, biblioteket )kræver det altid forældrenes accept på forhånd til netop denne tur. Husk cykelhjelm. Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur. -Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på. Elever, der i skoletiden anvender cykel for at udføre et ærinde efter aftale med læreren, (f.eks. glemt en bog derhjemme), skal bære cykelhjelm. Ved mørketid sætter vi focus på lygter og reflekser evt. i samarbejde med politiet. Børnene skal have respekt for trafikken på Maltvej, når vejen krydses ved fodgængerfeltet for at komme til busholdeplads i østgående retning. Der er også en busholdeplads i vestgående retning, hvor man dog undgår at skulle krydse Maltvej. Den enkelte klasselærer fortæller, hvor og hvordan børnene skal vente på skolebussen,og hvordan de skal opføre sig inde i bussen. De to busholdepladser anvendes til- og- fra Vejen Idrætscenter. Idræts- og svømmelærer instruerer eleverne i, at de først går til busholdepladsen, når læreren har givet tilladelse til det. Læreren instruerer eleverne grundigt i alle trafikale forhold, der måtte være i forbindelse med den eksterne idrætsundervisning. Samme instruktion gives til klassen, der skal til tandlægeundersøgelse. Der tilstræbes, at en voksen tager med eleverne til tandlæge. For stamklasser og 3. klasserne er det altid tilfældet. Skoleledelsen tager kontakt til kommunale eller politimæssige myndigheder med henblik på at få gennemført de nødvendige reparationer af bestående anlæg og vedrørende nye initiativer til forbedring af sikkerheden på skolevejen. 4

5 Skolens ansatte -sikker kørsel -cykelhjelm -p-plads Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler, og når de ansatte kører på cykel til og fra skole. Biler skal parkeres på P-pladserne Ansatte opfordres til at bruge cykelhjelm, hvis de kører på cykel til skole. Skolens forældre -fart -seler -afsætning -skolepatrulje Tiltag/Ideer Mål for undervisningen skal opnås i et samarbejde mellem forældre og skole. Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra. Forældrene spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt. Derfor forventer vi : De voksne følger færdselsloven De voksne bruger cykelhjelm De voksne følger skolepatruljens anvisninger De voksne på forældremøder indgår i dialog med skolen om forventninger, ansvar og rollemodeller i trafikken. Overvejelse,- om etablering af gåbusser eller cyklebusser Overvejelse,-om at fastlægge en lokal træningsrute for klasserne i nærområdet. Overvejelse,- om at fastlægge en fast træningsrute for klasserne med inddragelse af noget af Vejen By. Overvejelse,- om muligheden for mobil-bump bump i samarbejde med lokale myndigheder. Overvejelse,- om SP erne kunne overtage eleverne ved afsætningspladsen og følge dem ind på skolen. Skolebestyrelsen Askov-Malt Skole 12. marts

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Temauger og børn med særlige behov

Temauger og børn med særlige behov Temauger og børn med særlige behov Af Hanne Veje, faglig leder, StøtteCompagniet og Susan Simbold Gulstad, selvstændig spec. pæd. konsulent. Hvad med de elever, der har det svært med temaugen? Temauger

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere