Nr årgang August 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 63. - 9. årgang August 2011"

Transkript

1 Nr årgang August 2011

2 2

3 Alligevel ingen ophalerampe I sidste nummer af bladet kunne vi oplyse at bestyrelsen nu havde søgt om dispensation til opførelse af ophalerampen og var ret optimistiske, da det oprindelige projekt var blevet væsentlig forenklet, hvorefter der var tale om en relativ begrænset ændring af kystforholdene, som vi mente ville blive tilladt. Forventninger blev ikke mindre af, at Kystdirektoratet meldte tilbage meget hurtigere end forventet og meddelte at man intet havde at indvende, under forudsætning af, at også Naturstyrelsen gav grønt lys. Men sådan skulle det desværre ikke gå. Naturstyrelsen har nemlig nu - ligeledes meget hurtigt - meddelt afslag på ansøgningen om dispensation. I det tre sider lange brev skriver Naturstyrelsen blandt andet: Naturstyrelsen Roskilde giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til kørevejen og ophalerampen i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, jf. 15. Af naturbeskyttelseslovens 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. (...) (...) Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor (...). Naturstyrelsen finder ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (...). Generelt mener vi, at anlæg til isætning af både bør anlægges ved havneområder og ikke på strandarealerne. Naturstyrelsen lægger i sit svar stor vægt på, at rampen ønskes anlagt i et åbent strandområde, som også er naturbeskyttet. Etableringen ville derfor - efter styrelsens vurdering - betyde en væsentlig påvirkning af strandarealet. Bestyrelsen mener hermed at have efterkommet generalforsamlingens ønske om at undersøge muligheden for at få dispensation, men vi får altså ikke får lov til at etablere en ophalerampe, som godt nok ville have været et tiltag for udstykningen som helhed, men i praksis kun ville have gavnet dem af os der har båd. Da grundejerforeningen således har fået frigjort den pose penge, der var reserveret til ophalerampen, overvejer bestyrelsen nu andre tiltag, som et flertal af medlemmer kan få glæde af. Mere herom i næste nummer af Strandgårdsbladet. Med venlig hilsen Bestyrelsen 3

4 4 Bedemandsforretning i Strandgården? Da der for nogen tid siden begyndte at versere forlydender i udstykningen om, at Lykke og Hans Jørn Lykke (Strandgården Øst 30) påtænkte at etablere sig med en bedemandsvirksomhed på adressen, valgte bestyrelsen i første omgang ikke at forholde sig til sagen, som forekom noget usandsynlig, dels fordi der iflg. lokalplanen slet ikke må drives erhverv i udstykningen og dels fordi en bedemandsforretning umiddelbart forekom at være en noget usædvanlig aktivitet i en sommerhusudstykning. Men snakken gik, og det i flere forskellige versioner. Nogle mente at der blot var tale om at virksomheden skulle have kontor på adressen, hvilket ingen kan have noget imod, andre var af den opfattelse at der skulle foregå regelmæssig transport af ligkister igennem udstykningen og de mest yderliggående forlydender gik ud på, at der skulle etableres kølerum på ejendommen, hvor de afdøde skulle gøres i stand til den sidste rejse. For at få en afklaring kontaktede bestyrelsen Hans Jørn Lykke, som kunne bekræfte, at man rigtig nok har planer om at etablere en bedemandsforretning og at man også har søgt Holbæk Kommune om dispensation fra lokalplanen, men at der udelukkende er tale om at etablere kontor på adressen og at trafikken med rustvogn og transport af kister vil være begrænset til max. to gange dagligt i en rustvogn med nedrullede gardiner, således at kisterne ikke kan ses udefra. Samtidigt kunne Hans Jørn blankt afvise, at de afdøde skal transporteres igennem udstykningen, endsige gøres i stand på adressen, lige som der heller ikke skal reklameres på ejendommen, f. eks. i form af skiltning. For at viderebringe Hans Jørns oplysninger til GF s medlemmer så præcist som muligt og få fastslået hvad der rent faktisk er tale om, har Strandgårdsbladet bedt Lykke om at skrive et indlæg til bladet. Indlægget bringes på omstående side. Det videre forløb er, at kommunen, som led i sagsbehandlingen, skal foretage en nabohøring, som ud over de nærmeste naboer også kommer til at omfatte grundejerforeningen som helhed. Da der for nogen kan være tale om et noget følelsesladet emne og da bestyrelsen ønsker at Grundejerforeningens høringssvar loyalt skal afspejle medlemsflertallets holdning, påtænker bestyrelsen, til den tid at iværksætte sin egen vejledende høring igennem Strandgårdsbladet.

5 Begravelse og Bisættelse på Tuse Næs v/ Bedemand og sygeplejerske Lykke Mantzius Lykke Strandgården Ø 30, 4300 Holbæk, tlf.: mob: På opfordring fra Redaktøren skal jeg herved bekræfte at jeg har planer om at etablere mig som Bedemand. En sådan virksomheds opgave er at bistå de efterladte til en afdød med at afvikle en begravelse/bisættelse, ofte i en kirkebygning eller fra et kapel. Bedemandens praktiske arbejde består i at, i sin rustvogn, transportere afdøde fra dødsstedet til kapel eller kirke. I forbindelse med et dødsfald, afholdes et møde med pårørende hvor detaljer omkring højtideligheden aftales. Dette møde afholdes typisk i pårørendes regi. Aktiviteten på Strandgaard, i forbindelse med min nye status, bliver ikke anderledes end da jeg dagligt kørte til og fra arbejde, nu sker det i en rustvogn. Dette vil under alle omstændigheder være tilfældet uagtet jeg, hvis jeg får succes, får et egentligt forretningslokale inde i byen. Jeg bor stadig på Strandgaard, men kører i rustvogn til og fra arbejde. Med venlig hilsen Lykke Squaredance på Næsset En ny sæson står for døren, med start mandag d. 22. august, kl. 18,30 hvor vi håber at gense alle dem, som var med på begynderholdet sidste år, og hvoraf næsten halvdelen var her fra Strandgården. Ved samme lejlighed vil vi også meget gerne hilse på nye dansere, hvad enten de er fra Strandgården eller ej. Har du lyst til at se, hvad Squaredance går ud på, så kom op til HUSET på NÆSSET i Udby, kig på, få selv en svingom, og se om det er noget for dig. For yderlige information, kontakt Mario, på tlf

6 6

7 7

8 8 Din have, lige nu Ved agronom Lone Vive - Gartnergården Haven i august August er stadigvæk sommer og er tit kendetegnet ved varme nætter og dage. I år er der mange der supplerer krukkerne på grund af de store vandmængder og den megen blæst, der kom i juli. Mange ting er simpelthen regnet i stykker. Der kan være fornuft i at skæve til stauderne som supplement. Der er mange store og flotte stauder at få nu bl.a. riddersporer, Veronika, astilbe, høstanemoner, lobelia mm. I midten af august kommer der også lyng til udplantning samt de blomstrende hebe og chrysamtemums. Disse har den fordel, at de kommer igen. Heben dog kun i milde vintre. Man bør også undersøge om ens dræn i krukkerne er godt nok. Det kan her være en rigtig god ide, at have et lag af leca, småsten, kogler eller lign. til at sørge for det. I år er myrer også et kæmpe problem både i krukker samt i bede i haven. Når myrer optræder i så stort antal, kan man med rette betegne dem som skadedyr, idet myrerne fjerner alt på deres vej til udvidelse af boet og det vil med henblik på planterne sige deres rødder, hvorved planterne mistrives og dernæst dør! Der findes mange gode midler i handlen både til udvanding, som pulver og som lokkedåser. Det man bare skal gøre sig klart, er at det tager tid at udrydde myrer, da boet tit er kæmpestort. Det skal dog pointeres, at myrer på planter selv sjældent udgør skade. Det ses oftest i forbindelse med bladlus, hvor myrerne malker lusenes ekskrementer, som smager sødt. Her er det lusene, der skal bekæmpes, så vil myrerne også forsvinde. Myrer på terrasser kan resultere i underminering af flisearealet, hvorved det kan være nødvendigt at lægge arealet om. Roserne er de fleste steder færdige med den første blomstring og bør have en gang gødning for at stimulere den næste. Det er her vigtigt at fjerne de gamle hoveder/frøstande, hvilket vil fremme den næste blomstring. August er også måneden hvor man planter jordbær, hvis man vil have bær næste år. Her er det godt at kende de sorter, som man selv synes smager godt, da udvalget i handlen er meget stort.

9 Græsset vokser rigtig godt, med den sommer vi har haft indtil nu. Dog kan der være steder, hvor mosset tager overhånd pga. den store nedbør. For at minimere dette, kan man gøde svagt, hvilket vil stimulere græsset og hæmme mosset, dog med den ulempe, at græsset så vokser endnu kraftigere og derfor skal slås mere. Vertikalskæring vil have samme effekt, da det udtørrer plænen og dermed hæmmer mosset. Skal man lave store beplantninger i haven kan det også være et godt tidspunkt at gå rundt og besøge planteskoler og se hvordan tingene tager sig ud. Det vil tit være formålstjenligt først at plante i oktober/november, da man så undgår at vande, men når løvet først er visnet kan det være svært at se/forestille sig, hvordan planten ser ud. Har man frugttræer i haven er der høst af blåbær, de sene hindbær, de tidligste æbler, de tidlige blommer og stikkelsbær i august. Her skal man være opmærksom på, at frugter, der hurtigt bliver helt grå af råd, skal fjernes, da det som oftest skyldes en svamp, der hedder monilia og den vil smitte busken/træet med sporer, som bliver et problem året efter. Tlf.: Besøg vores hjemmeside: 9

10 GF s Budgetstatus pr. 26. juli 2011 Budget pr % af budget INDTÆGTER Kontingent ,2 Drænbidrag ,2 Leje af grund på Tværvej Hjemmesiden Strandgårdsbladet Annoncering i udhængsskabene ,8 I alt ,5 UDGIFTER Dræn og slamsugning ,6 Vejvedligeholdelse og snerydning ,7 Fællesarealer ,5 Badebro - drift Møder og generalforsamling ,6 Kontor og EDB ,5 Hjemmeside ,6 Forsikringer ,1 Gebyrer ,0 Renteudgifter 0 0 Porto ,8 Drænfonden ,3 Diverse ,2 10 I alt ,9

11 Bemærkninger til budgetstatus I skrivende stund mangler der kun medlems- og drænfondskontingentet fra én enkel parcel. Imidlertid har ejendommen fået ny ejer, som jfr. vedtægterne bliver afkrævet det fulde skyldige beløb. Af lidt større udgifter kan nævnes kroner for sprøjtning af brændenælder, bortkørsel af grene og græsslåning af fællesareal, samt kroner for 3 gange slåning af stierne. Strandgårdens sommeraktiviteter Det må erkendes, at sommeren i år - vejrmæssigt set - foreløbigt ikke er noget at juble over, for selv om ordsproget siger at der ikke er noget der hedder dårligt vejr, men kun forkert beklædning, så er der jo ikke så meget ved at holde sommerfest og grille bøffer iført sydvest, mens regnen står i stænger. Derfor har bestyrelsen besluttet at aflyse den planlagte midtsommerfest og i stedet for arrangere et par andre aktiviteter, som bedre kan afholdes i sensommeren, hvor meteorologerne lover bedre vejr. Strandgårdsbladets Petanqueturnering Først skal vi afvikle Strandgårdsbladets årlige Petanqueturnering. Dette var planlagt til søndag d. 21. august, men er - efter ønske fra flere medlemmer - flyttet til om lørdagen, og afholdes lørdag d. 20. august - læs mere på side 12. Sejltur med m/s Emma Som noget helt nyt - arrangeres en sejltur med m/s Emma, fra Holbæk Havn og rundt om bl.a. Lammefjorden, hvorved vi alle får lejlighed til at se Strandgården fra fjordsiden. Udflugten påtænkes at finde sted søndag d. 11. september - læs mere på bagsiden. Badebroen skal tages op Dette plejer at ske i slutningen af september og er altid en rigtig hyggelig dag, hvor vi både får noget fra hånden, nyder det sociale samvær og afslutter med en virkelig god frokost sponsoreret af Strandgårdsbladet. Bro-optagningen er planlagt til lørdag d. 24. september og vil blive annonceret i næste nummer af bladet. 11

12 Strandgårdsbladets Petanque turnering Som bebudet i sidste nummer gøres der nu klar til den årlige turnering og dysten om Strandgårdsbladets Vandrepokal og redaktionen håber, at rigtig mange vil have lyst til at være med. Turneringen var annonceret til søndag d. 21 august, men efter ønske fra flere er den flyttet til dagen før, d.v.s. lørdag d. 20. august Dommer: Ole Søager, fra Tuse Næs Petanque Tilmelding til turneringen skal ske til Strandgårdsbladets redaktion, enten personlig på adressen Øst 33, telefonisk på eller via til Tilmeldingsfristen udløber d. 20. august kl. 10,00, hvor vi mødes ved Petanquebanen og trækker lod om hvem der skal spille mod hvem, hvorefter dommeren gennemgår spillereglerne og turneringen går i gang. Vinderholdene går videre i en ny lodtrækning - og så fremdeles. Der spilles til kl. 13,00 hvor der er frokostpause og turneringen genoptages fra 14,00 til 17,00 og fortsættes om nødvendigt om søndagen. Frokosten må naturligvis gerne medbringes og pausen holdes ved banen, hvor der vil kunne købes øl og vand. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp 12

13 13

14 14 Peters side Morten Prop på Næs et Tomus 3 Langt høiere Bjerge af Peter Brøns (Øst 16) En mand steg af toget på Holbæk Station. En aften i starten af 1950 erne. Fra stationen drog han målbevidst mod trafikhavnen. Han havde på Udby 25 talt med kaptajn Carlsen, den ansvarlige for færgesejladsen mellem Holbæk og Tuse Næs, at han skulle færges over samme aften. Det blæste noget, så da vor helt krydsede Jernbanepladsen, skævede han en smule misundeligt til Jernbanehotellet og Nico-laisens Hotel, der tilbød overnatning til hhv. 5-6 kr. eller 5,75-8 kr. for et enkelt-værelse, samt et måltid mad til 2-3 kr. De havde tolv senge hver. På vej mod hav-nen sås desuden på Hotel Isefjord og det knap så fornemme Royal, med hhv. seks-ten og tre senge, begge til 7 kr. for et enkeltværelse. De lå i Ahlgade 4 og 10. Holbæk havde dengang seks hoteller med i alt 83 senge. Nu er der et med 32senge. Men på den anden side fjorden ventede den gamle Hørby Færgekro, der nåede at blive Danmarksberømt, idet den spillede med i folkekomedien Færgekroen med Dirch Passer, Ove Sprogøe m.fl. i 1956, inden den nedbrændte i Kaptajn Carlsens færge lå pænt lige på vandet (han lod en anden kaptajn Carlsen om det skæve skiv ). Den kom smukt over fjordens krappe bølger til den ret ensomme færgekro. På turen over følte vor mand historiens vingesus. Her havde man i århundreder sejlet over fjorden, stridt sig over bakkerne på Tuse Næs, op til Kisserup, hvorfra turen gik videre mod nord over Lammefjorden og enten op til Vig i bunden af Siddinge Fjord eller til Kongsøre og derfra over land op i Ods Her-red. Meget længe før de to landsbyer Holbæk og Labæk fandt ud af at fusionere og blive til købstaden Holbæk. Han kunne også fornemme, hvordan istidens gletscher-tunger havde pløjet sig vej mod vest og presset vældige mængder af jord og sten op omkring sig og således skabt de mange bakker, han så fra vandet, inde på næsset. På Hørby Færgekro var der tolv senge og fire toiletter til værelserne, der dog alle havde rindende vand. Det var ingen selvfølge dengang. Prisen for et enkeltværelse var 6 kr. 12 for et dobbelt. Et måltid kostede 2 el. 3 kr. Stedets specialiteter var stegte ål, som man jo dårligt kan få for mange af, og fjordrejer. Til underholdning var der keglebane og radio. Nu er der 15 værelser. Prisen for et enkelt er 625,00 og for et dobbelt 925,00 men så er de også meget mere luksuriøse end de gamle. Ved færgekroen lå en købmand og ellers kun få huse. I nærheden Markeslev Huse, men i det hele tyndt bebygget. Hørby eksisterede ikke længere. En gang var Hørby næssets største landsby med over tyve gårde, men ved udskiftningen i forbindelse med landbrugsreformerne omkr. 1800, flyttede de alle ud, så kun kirken og herregården lå alene tilbage det gamle sted. En yderst konsekvent udflytning.

15 Den næste dag gik turen op i Bjergene. At komme rundt på Næsset var ikke så ligetil for en mand m/k uden køretøj. Havde han dog bare haft en cykel eller bedre en knallert. Det ville være rart med en motor til at forcere højderne. Efter besættelsen begyndte motoriseringen af det danske samfund. Man var naturligvis startet så småt forinden således havde Hørbyfærgen underlig nok allerede i 1941 fået erstattet dampmaskinen med en motor. Men ellers skulle der fredeligere tider til. Oppe ved amtsvejen mod Udby lå den beskedne bebyggelse Markeslev, der dog har det oldgamle efterled lev i navnet, et jernalder-efterled. Det må efter navnet at dømme være den ældste bebyggelse på Næsset. Men just ikke prangende. Det pas-ser også med, at den ligger et stykke fra kysten af sikkerhedshensyn, men allige-vel tæt nok til, at kunne have været Næssets første handelsplads. Hørby (ved kroen) og Markeslev Huse er alle langt yngre. Hørby især fra efterkrigstiden. Hørby sogn er Næssets mest kuperede. Det er som om, at istidens gletcherne brugte sognets midte fra Kastrup til Hørbygård som oplagsplads for humus sedimen-ter, grus og sten, der blev høvlet af og skubbet til side under de bevægelser, der skabte Lammefjord og Holbæk Fjord. Men unægtelig ganske dekorativt. Lige syd for Strandgården ses Langebjerg (59 m), syd for Guredevej to andre på 59 m, Hoftensbjerg og Dårebjerg, mens Hesselbjerg øst for Faurbjergvej er 52 m. Andre høje bakker syd herfor er Roglebanke (49 m), Knøvsen (56 m), Tåderup Høje (53 m), Favrbjerg (61 m) og Næssets højeste Bavnehøj på 62 m øst for Hørbygård. Næssets bjerge kan dog ikke rigtig måle sig med Bjergene længere mod vest, hvor store dele af Lammefjordsområdet er skubbet op i højder på over 100 m, mest markant ved Vejrhøj (121 m). Eller de sydlige bjerge Grøntved Bakker hvor der også er tinder på over 100 m. Og sågar et smukt dødishul Maglesø kaldet. Et nyt fænomen først i 1950 erne var cyklen med hjælpemotor, populært kaldet knallert. I 1952 var der af dem i landet og allerede i Bestanden kulminerede i 1979 med Derpå gik det ned ad bakke fordi der blev råd til biler. Med til knallertens fremmarch hørte nye begreber som anderumper og læderjakker, forløberne for vore dages rockere. Og en ny form for larm. En billig og ganske populær knallert var Velo en (Velo Solex), også kaldet for en gå ud og bær hjem. En Skylon, som ses her, var for de raske drenge i alle aldre. Veloen for ældre, adstadige mænd. Og såmænd også til en del kvinder. 15

16 Holbæk Agro Center A/S Frejasvej Holbæk (ved Megacentret) Tlf Er det ikke nu din havetraktor eller plæneklipper skal serviceres, så den klarer sæsonen ud? Eller måske skal han / hun have en rigtig flot sommergave? Mange gode grunde til at besøge Holbæk Agro Center Stort udvalg af nye og brugte havemaskiner Reparation og service til rimelige priser Professionel rådgivning ved specialiseret personale Håndværktøj og reservedele Arbejdstøj for den kræsne Og så er vi noget så flinke... Kig ind og se på netop den maskine du har drømt om 16

17 MORTEN HANSEN Aps Faurbjergvej 8 - Tuse Næs 4300 Holbæk Mobil: Kontor: Nybygning Tilbygning Ombygning Renovering Døre og vinduer Køkkener Forsikringsskader Vandskader Gerne totalentrepriser, da vi har et godt samarbejde med dygtige håndværkere i alle faggrupper. 200 m² 30 x 30 x 5 cm. fliser kan afhentes gratis (skal tages op) henvendelse: J. Dam-Jensen Strandgården Øst 34 mobil: Hækklipning samt græsslåning udføres Bortkørsel af haveaffald Ring for pris Finn s haveservice Tlf.:

18 GRØN ANLÆGSSERVICE Ny Hagestedvej Gislinge Tlf / Mobil Vi tilbyder en bred vifte af top-profesionele ydelser Fliselægning og anlæg af stensætninger til bede eller støttemure * Anlæg af græsplæner og blomsterbede * Topdress og fjernelse af mos i græsplæner * Fræsning og grubning af haver * Træfældning og beskæring * Stubfræsning * Anlæg og vedligehold af havedamme * Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse i belægninger, plæner og bede * Skadedyrsbekæmpelse * Løbende vedligeholdelse af haver og parker 18

19 19

20 STRANDGÅRDSBLADET Oplag: Udgiver: 125 eks. Grundejerforeningen Strandgården Redaktion: Mario See Strandgården Øst Holbæk Grundejerforeningen Strandgårdens bestyrelse: Formand: Mario See Strandgården Øst 33 Næstformand Carsten Gram Strandgården Øst 66 Kasserer Jonna S. Rives Strandgården Tværv. 1 Sekretær: Linda Søstrup Andersen Strandgården Øst 48 Best. medlem: Tonny Hansen Strandgården Vest 22 Suppleant: Kenneth Jørgensen Strandgården Øst 35 GF s mail adresse: GF s hjemmeside: Sejltur med m/s Emma Som noget nyt og lidt anderledes, arrangerer GF's bestyrelse, i samarbejde med Fritidsfiskerne på Tuse Næs en rundfart med m/s Emma, hvor der bl.a. bliver lejlighed til at se Strandgården fra vandsiden. Udflugten finder sted søndag d. 11. september med afgang fra Holbæk Havn kl. 10,00 og hjemkomst kl. 14,00. Rundfarten vil ud over Holbæk Fjord og Lammefjorden omfatte andre smukke og spændende farvande i området og skipperen Jan Christensen vil fortælle om de steder vi besøger. Vi spiser frokost undervejs (skal medbringes). Øl og vand kan købes ombord. Vi agter at leje hele båden, sammen med fritidsfiskerklubben, og prisen pr. person vil, lidt afhængig af deltagerantallet, ligge omkring de 120 kroner. Tilmelding er nødvendig (og bindende) og skal ske enten til Mario, på telefon eller via mail til 20

Nr. 73-10. årgang August 2012

Nr. 73-10. årgang August 2012 Nr. 73-10. årgang August 2012 2 Strandgårdsbladets Petanque turnering 2012 Så er det igen tid til at afvikle den årlige turnering og afgøre, om Strandgårdsbladets Vandrepokal skal skifte hænder. Redaktionen

Læs mere

Nr. 61. - 9. årgang Juni 2011

Nr. 61. - 9. årgang Juni 2011 Nr. 61. - 9. årgang Juni 2011 2 MIDSOMMERAFTEN (en ny og noget anderledes Sankt Hans aften) Bestyrelsen mener ikke, at forbuddet mod bålafbrænding som blev indført sidste år og som desværre også gælder

Læs mere

Nr. 51. - 8. årgang Maj 2010

Nr. 51. - 8. årgang Maj 2010 Nr. 51. - 8. årgang Maj 2010 2 Strandgårdsbladets fotokonkurrence Mange vil sikkert have bemærket et antal tomme pladser i vore udhængsskabe og dem kunne vi da bruge til at vise besøgende, hvordan her

Læs mere

Bestyrelsen byder sommeren velkommen

Bestyrelsen byder sommeren velkommen Nr. 49. - 8. årgang Marts 2010 2 Bestyrelsen byder sommeren velkommen Efter en vinter som simpelthen ingen ende ville tage, kravler termometerviseren langsom opad og solen titter genert frem og siger undskyld

Læs mere

Nr. 53. - 8. årgang Juli 2010

Nr. 53. - 8. årgang Juli 2010 Nr. 53. - 8. årgang Juli 2010 2 Bålpladsen nedlagt Lad det være sagt en gang for alle! Bestyrelsen har hverken ønsket eller fremprovokeret kommunens påbud om nedlæggelse af GF s bålplads og for en gangs

Læs mere

Nr årgang April

Nr årgang April Nr. 50. - 8. årgang April 2 Strandgårdsbladet fylder 50 numre I den anledning siger redaktionen hermed tak til læserne, tak til annoncørerne, tak til sponsorerne, til læserbrevs- og gæsteskribenter og

Læs mere

Nr. 72-10. årgang Juli 2012

Nr. 72-10. årgang Juli 2012 Nr. 72-10. årgang Juli 2012 Mario & Margits brændeskur, d. 24.6.2012 2 Vejret snød os igen I lighed med sidste år var vejrguderne heller ikke med os i år, da vi ville markere midsommeren Sankt Hans aften,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Nr. 45. - 7. årgang August 2009

Nr. 45. - 7. årgang August 2009 Nr. 45. - 7. årgang August 2009 2 Badebroen siger farvel og på gensyn Efter en pragtfuld sommer med masser af soltimer og dejligt mange badegæster ved badebroen, store såvel som små, er det nu igen tid

Læs mere

Nr. 66. - 9. årgang November 2011

Nr. 66. - 9. årgang November 2011 Nr. 66. - 9. årgang November 2011 2 Helårsbeboelse af sommerhuset Grundejerforeningens skiftende bestyrelser har aldrig blandet sig i, hvorvidt medlemmerne bebor deres sommerhus om vinteren eller for den

Læs mere

RADISEN. Kalender april - maj

RADISEN. Kalender april - maj RADISEN 15. årgang nr. 1 April 2007 31. marts Sæsonstart + oprydning alle kl. 11-14 11. april Vurdering kl. 17-19 16. april Bestyrelsesmøde (Elizabeth) bestyrelsen kl. 18.30 25. april Vurdering kl. 17-19

Læs mere

Nr. 76-10. årgang November 2012

Nr. 76-10. årgang November 2012 Nr. 76-10. årgang November 2012 Foto: MS 2 Brobisserne overgik sig selv! Badebroen er gået i hi, og endnu en gang har brobisserne ydet en formidabel præstation og slået deres egen rekord for nedtagning

Læs mere

Nr. 26. - 5. årgang Juni 2007 STRANDGÅRDSBLADET

Nr. 26. - 5. årgang Juni 2007 STRANDGÅRDSBLADET Nr. 26. - 5. årgang Juni 2007 STRANDGÅRDSBLADET 2 Det første spadestik - og den endelige placering På generalforsamlingen i år vedtog et stort medlemsflertal bestyrelsens forslag om opførelse af den længe

Læs mere

Nr. 55. - 8. årgang September 2010

Nr. 55. - 8. årgang September 2010 Nr. 55. - 8. årgang September 2010 Foto: Alice Jensen Strandgården Øst 60 2 Badebroen siger tak for denne gang Til GF Strandgårdens brobisser Sommeren i år kunne have været bedre og solskinsdagene flere,

Læs mere

Nr årgang April 2009

Nr årgang April 2009 Nr. 41. - 7. årgang April 2009 2 En konstruktiv Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen 2009 forløb igen i år i en meget behagelig og positiv atmosfære, hvor alle fik lejlighed til at komme til orde,

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Badebroen skal op lørdag d. 12. april

Badebroen skal op lørdag d. 12. april Nr. 31. - 6. årgang Marts 2008 Badebroen skal op lørdag d. 12. april Generalforsamling lørdag d. 26. april Den nye affaldsordning Skal der slås græs - eller hvad? GF Strandgården deltager i dialogen Hovedbruddet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Nr årgang Maj 2009

Nr årgang Maj 2009 Nr. 42. - 7. årgang Maj 2009 2 Strandgårdens Petanque turnering! På flere opfordringer arrangerer bestyrelsen i år en Petanque turnering mellem Øst og Vest & Tværvej og Strandgårdsbladet sponsorerer i

Læs mere

Nr. 60. - 9. årgang Maj 2011

Nr. 60. - 9. årgang Maj 2011 Nr. 60. - 9. årgang Maj 2011 2 GF s generalforsamling d. 30. april (i meget store træk) Som noget nyt havde bestyrelsen foreslået en ekstern dirigent, idet Ole Søager, næsboer fra Bognæs, som er uddannet

Læs mere

Nr. 48. - 7. årgang November 2009

Nr. 48. - 7. årgang November 2009 Nr. 48. - 7. årgang November 2009 2 Formandens Jule- og Nytårs hilsen Ja, så er der gået endnu et år og redaktøren har meget høfligt bedt mig om at skrive en jule- og nytårshilsen til medlemmerne, hvilket

Læs mere

Nr. 84-11. årgang September 2013

Nr. 84-11. årgang September 2013 Nr. 84-11. årgang September 2013 2 Strandgårdens kloakering udsat på ubestemt tid Foranlediget af rygter om at Strandgårdens kloakering skulle være udsat på ubestemt tid, rettede bestyrelsen for nylig

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 2 Strandgårdens bålplads nedlægges Overskriften er desværre hverken en dårlig vittighed, eller endnu en formaning omkring afbrænding af haveaffald, men den barske realitet,

Læs mere

Nr. 65. - 9. årgang Oktober 2011

Nr. 65. - 9. årgang Oktober 2011 Nr. 65. - 9. årgang Oktober 2011 Ny hovedledning fra Kastrup til Søvej 2 De gjorde det igen!!! Igen i år har Strandgårdens Brobisser slået deres egen rekord og taget badebroen ned, denne gang på kun 2

Læs mere

Nr. 47. - 7. årgang Oktober 2009

Nr. 47. - 7. årgang Oktober 2009 Nr. 47. - 7. årgang Oktober 2009 2 Hvorfor ikke blive medlem af foreningen Huset på Næsset? Når det medfører så mange fordele: Du får en pæn rabat på billetter til vores arrangementer. Du betaler kun halv

Læs mere

Nr. 62. - 9. årgang Juli 2011

Nr. 62. - 9. årgang Juli 2011 Nr. 62. - 9. årgang Juli 2011 2 Sommerhusmarkedet, nu - og et par år i fremtiden Ejendomsmarkedet er i dyb krise! Dette er der ikke noget nyt i, da situationen - set som boligejer og potentiel sælger -

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Gårdejer Henrik Sandals krav. Bålpladsen bevares - så længe det varer! Gravearbejde på fællesarealerne

Gårdejer Henrik Sandals krav. Bålpladsen bevares - så længe det varer! Gravearbejde på fællesarealerne Nr. 30. - 5. årgang November 2007 Tak for en god sæson Gårdejer Henrik Sandals krav Bålpladsen bevares - så længe det varer! Højvande! Ildebrand! Gravearbejde på fællesarealerne 2 Tak for en god sæson!

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Nr årgang Marts 2012

Nr årgang Marts 2012 Nr. 68. - 10. årgang Marts 2012 2 Bestyrelsen byder foråret velkommen! Efter en (foreløbig) vejrmæssigt ganske mild start på det nye år er det nu - i hvert fald ifølge kalenderen - blevet forår, og det

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Den gamle redaktørs side.

Den gamle redaktørs side. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk NR. 8 August 2014 29. 29. Årgang Blad nr.: 311 Den gamle redaktørs side. Så er Tuse Næs på Facebook besøg: https://www.facebook.com/tuse.naes Sommervejret

Læs mere

Nr. 67-9. årgang December 2011

Nr. 67-9. årgang December 2011 Nr. 67-9. årgang December 2011 2 Strandgårdsbladet og GF s bestyrelse siger tak for i år til læserne for deres interesse, til skribenterne for deres altid spændende indlæg og ikke mindst til vore sponsorer

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

STRANDGÅRDSBLADET. Læs i dette nummer:s. * En udmærket generalforsamling. * Den nye bestyrelse og forretningsudvalg. * Bestyrelsens handlingsplan

STRANDGÅRDSBLADET. Læs i dette nummer:s. * En udmærket generalforsamling. * Den nye bestyrelse og forretningsudvalg. * Bestyrelsens handlingsplan Nr. 25. - 5. årgang maj 2007 STRANDGÅRDSBLADET Læs i dette nummer:s * En udmærket generalforsamling * Den nye bestyrelse og forretningsudvalg * Bestyrelsens handlingsplan * Badebroen som socialt samlingspunkt

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Nr. 75-10. årgang Oktober 2012

Nr. 75-10. årgang Oktober 2012 Nr. 75-10. årgang Oktober 2012 2 Genbrugspladsen i Holbæk midlertidig lukket Holbæk Forsyning er nået frem til, at genbrugspladsen i Holbæk ikke er bygget til de mange daglige kunder. Derfor går man nu

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 6. oktober 2015 Til stede: Hans Raunsø, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Thure Jørgensen (referent). Afbud: Helle Bergmann, Jesper Thers 1. Seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

NYHEDSBREV. af Lis Göddert

NYHEDSBREV. af Lis Göddert Dato 1. september 2008 Årgang 2, nr. 11 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen 1 Betaling af kontingent 1 Nedlægning af petanquebanerne i San Luis 2 Efterårsfesten 3 Udflugt til Cartagena 4 Klublokalet

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 21. Af: Marianne Bachmann Andersen

Tid til haven. Havetips uge 21. Af: Marianne Bachmann Andersen Tid til haven Havetips uge 21 Af: Marianne Bachmann Andersen Blomster til sommeren Billede: Sommerblomster.jpg Så blev det endelig varmt med shorts, solbriller og solcreme på menuen. Haven er nu blevet

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Nr. 71-10. årgang Juni 2012

Nr. 71-10. årgang Juni 2012 Nr. 71-10. årgang Juni 2012 2 MIDSOMMERAFTEN De sidste par år har der som bekendt været forbud mod bålafbrænding, hvilket desværre også gælder Sankthansbål. Derfor arrangerede bestyrelsen sidste år en

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281

NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281 NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281 2 3 Autohjørnet Tuse Næs A/S Udbyvej 3 4300 Holbæk Tlf. 5946 1841 E-mail: autohj.tusenaes@mail.tele.dk RAB. registreret FDZ zoneterapeut og massør Jeg har aftale

Læs mere

NR. 3 Marts Årgang Blad nr.: 282

NR. 3 Marts Årgang Blad nr.: 282 NR. 3 Marts 2012 27. Årgang Blad nr.: 282 2 3 4 5 6 7 SPAR - der hvor du kan få dagligvarer til fast lave priser Åbningstider Man Torsdag... 08.00 18.00 Fredag... 08.00 19.00 Lør- Søn- & helligdage 08.00

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Nr. 82-11. årgang Juli 2013

Nr. 82-11. årgang Juli 2013 Nr. 82-11. årgang Juli 2013 Foto: Morten 2 En hyggelig Sankt Hans aften på Stranden Sankt Hans aften med bål på stranden var imødeset med en vis spænding, fordi vi i år, efter to års pause som følge af

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Nr. 74-10. årgang September 2012

Nr. 74-10. årgang September 2012 Nr. 74-10. årgang September 2012 2 Strandgårdsbladets Petanqueturnering 2012 Endnu engang under kompetent ledelse af dommer Ole Søager og trods en ret dyster vejrudsigt, som heldigvis ikke blev til meget,

Læs mere

Nr. 36. - 6. årgang August 2008. Lad os samle sten og gøre stranden pæn

Nr. 36. - 6. årgang August 2008. Lad os samle sten og gøre stranden pæn Nr. 36. - 6. årgang August 2008 Lad os samle sten og gøre stranden pæn 2 Skjult skattestigning listet ind ad bagdøren Holbæk Kommune har som bekendt fyret firmaet Leif M. Jensen, som igennem mange år og

Læs mere

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14 Thomas Christiansen Wegeners Vej 2 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 22. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 290-13 B/14 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 20-10-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Venlig hilsen. Kjeld Malte.

Venlig hilsen. Kjeld Malte. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Klint den 3. marts 2015 Til medlemmerne af Gf Klint af 1. juni 1972 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling, der finder sted Langfredag, den 3.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Bestyrelsen Bende Andersen Formand Tlf. 28 97 32 05 Tlf. 59 43 44 35 Erling Knudsen Næstformand Tlf. 25 76 27 94 Lillian Bagge Nielsen Kasserer/web. Tlf. 59 43 69 02 Rita Nielsen Sekretær Tlf. 59 43 29

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Fur Bryghus ApS Knudevej 3 7884 Fur Kystdirektoratet J.nr. 16/03324-4 Ref. Lærke Heimdal Holm 09-11-2016 Dispensation til udvidelse af køkken og serveringsfaciliteter og lovliggørende dispensation til

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Nr. 43. - 7. årgang Juni 2009. Vi holder. Sankt Hans. Lørdag d. 27. juni

Nr. 43. - 7. årgang Juni 2009. Vi holder. Sankt Hans. Lørdag d. 27. juni Nr. 43. - 7. årgang Juni 2009 Vi holder Sankt Hans Lørdag d. 27. juni 2 Kom ned til bålpladsen og vær med til at synge og brænde heksen Sankt Hans aften Som vi traditionen tro og af hensyn til weekendgæsterne,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Nr årgang November 2010

Nr årgang November 2010 Nr. 57. - 8. årgang November 2010 2 Formandens Julehilsen Hermed den obligatoriske Jule- og nytårshilsen, min sidste, idet jeg har besluttet, at jeg træder tilbage ved generalforsamlingen til april. Den

Læs mere