Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien"

Transkript

1 Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule og det er meget lille enhed, hvorfor der næsten altid anvendes dekadiske præfikser. Kilo (1000) eller mega ( ). 1. kilojoule (kj) = 1000 joule 1. megajoule (MJ) = joule Effekt er defineret som energi pr. tid og angives i joule pr sekund, der også kaldes watt. Eksempel En glødepære på 60 watt skal således tilføres 60 joule pr sekund for at lyse. En 60 watts glødepære, der lyser i 5 sekunder får således tilført 5 x 60 = 300 joule. Da 1. Joule er en meget lille energimængde, bruges enheden kilowatttimer. (h) H et i kilowatttimer står for det latinske ord hora, der betyder time. Eller hour på engelsk. 1. kwh = 1000 x 3600 sekunder/time x 1. joule/sekund = joule = 3600 kj = 3,6 MJ Vand er efterhånden blevet ganske dyrt og vores vaner i badet har en ganske stor indflydelse på vores økonomi. Således kan et par teenagere i huset give en ganske solid vand- og varmeregning I en ganske almindelig husholdning går % af varmeregningen til opvarmning af varmt brugsvand. Prisen på brugsvand i Aalborg er 42,75 kr./m 3. Fjernvarmeprisen er 13,75 kr/m3, idet det er prisen for at tappe varmeenergien ud af 1000 l fjernvarmevand. Fjernvarmevandet løber enten igennem vore radiatorer eller gennem vores varmtvandsbeholder/ -veksler. Aalborg har Danmarks billigste fjernvarme.

2 Gennemsnitsprisen for danske byer er ca. dobbelt så høj. Så hvad nu hvis Aalborgs pris på fjernvarme kom op på landsgennemsnittet.? Lav evt. nogle regneeksempler på klassen. Opvarmningen af et stof er generelt givet ved: (Den svære udregning) Q = m x C x t Hvor Q er energimængden i kj, m er massen i kg og t er temperaturforskellen i Cº. C er vands specifikke varmekapacitet, der er 4, 19 kj/kg. Cº. Det bemærkes, at vands massefylde sættes til 1,0 kg/liter. Ved VVS-tekniske beregninger sættes begyndelsestemperaturen til 8 o C, hvilket er jordens temperatur i 1,20 m dybde. Den er konstant året rundt. Særligt ved varmtsvandbeholdere/- vekslere gælder det, at der tabes ca. 20 % af energien i fjernvarmevandet som følge af kalkaflejringer og varmetab til omgivelserne. Opgave 1: Opvarm 1 liter vand med en elkedel og mål, hvor meget el du har brugt. Kom 1 liter vand i elkedlen og mål temperaturen på det kolde vand. Sæt stikket i sparometret og tænd, mens du tager tid på, hvor lang tid det tager at bringe vores liter i kog. Hvor meget el bliver der brugt?? og hvad koster det, idet el koster 2,00 kr/kwh. Opgave 2: Næste opgave virker lang og kompliceret, men ved at splitte opgaven op og henvise til tidligere facit bliver den faktisk både gennemskuelig og forståelig. Mia kan godt lide at tage lange bade. Hver dag bader hun 15 minutter og volumenstrømmen er 0,3 liter pr sekund. A: Hvor meget vand bruger hun til sit bad? Vandmængde = 0,3 liter/s x 60 x 15 min. = 270 liter = 0,27 m 3 B: Hvad koster vandet, når prisen er 42,75 kr/m3: Pris = 42,75 kr/m3 x 0,27 = 11,54 kr Svaret i spm. B omfatter jo kun prisen for det kolde vand og det skal jo også varmes op vha fjernvarmevandet. C: Hvor meget energi skal der bruges til at varme denne mængde vand op fra 8 o C til 40 o C: 1 kwh er lig 3600 kj: Energimængde = 4,19 x 270 liter x (40 8) o C = kj =36167/3600 = 10,0 kwh D:Hvor meget fjernvarmevand skal der bruges til at varme brugsvandet op til Mia s bad?? En almindeligt god varmeveksler kan give 30 kwh/m 3 fjernvarmevand.

3 Fjernvarme = 10,0/30 kwh/m3 = 0,33 m 3 fjernvarme E: Hvad koster det at varme Mia s badevand op, hvis fjernvarme koster 13,75 kr/m3: Pris = 0,33 x 13,75 kr/m3 = 4,54 kr Hvad er den samlede udgift til både køb af vand og opvarmning af det? Dvs facit fra både spm. B og E. Samlet pris = 11,54 kr + 4,54 kr = 16,08 kr Ekstra opgave: Hvad koster Mia s bad pr minut? F: Den samme vandmængde varmes nu op vha elektricitet. 1 kwh = 3600 kj og el koster 2,00 kr/kwh. Der er intet tab i en elektrisk varmtvandsbeholder. Energimængde = kj/ 3600 = 10,0 kwh Pris for el: 2,00 x 10,0 = 20 kr G: Hvad koster badet, når vandet er varmet op med el: Samlet pris = 11, ,00 = 31,54 kr (prisen for badet fordobles med el som energikilde!!!) Opgave 3: Nu skal du efterprøve beregningerne i praksis. Find en bruser og bestem dens volumenstrøm vha et stopur og en tiliters spand. Mål temperaturen på det kolde vand. Den er ca 8 o C, når det har løbet lidt. Og hvor varmt er dit badevand? Indstil temperaturen på bruseren. Er jeres regnestykke troværdigt?? Udstyr: Papir, lommeregner og blyant. Termometre fra fysik samt 2-3 tilitersspande Sparometre samt el-kedel. Tips: Du kan overveje, om du vil lave praktiske målinger af bruserens volumenstrøm og temperatur til brug for vurderingen af troværdigheden af opg.2. først. Tal med eleverne om det at tage korte bade og hvis der vaskes op i hånden, må det ske i en balje og ikke under rindende hane. Lærervejledning: Vand er efterhånden blevet ganske dyrt og vores vaner i badet har en ganske stor indflydelse på vores økonomi. Således kan et par teenagere i huset give en ganske solid vand- og varmeregning I en ganske almindelig husholdning går 20-30% af varmeregningen til opvarmning af varmt

4 brugsvand. Prisen på brugsvand i Aalborg er 42,75 kr/m 3. Fjernvarmeprisen er 13,75 kr/m3, idet det er prisen for at tappe varmeenergien ud af 1000 l fjernvarmevand. Fjernvarmevandet løber enten igennem vore radiatorer eller gennem vores varmtvandsbeholder/ -veksler. Aalborg har Danmarks billigste fjernvarme, gennemsnitsprisen for danske byer er ca dobbelt så høj. Så hvad nu hvis Aalborg s pris på fjernvarme kom op på landsgennemsnittet??? Opvarmningen af et stof er generelt givet ved: Q = m x C x t Hvor Q er energimængden i kj, m er massen i kg og t er temperaturforskellen i o C. C er vands specifikke varmekapacitet, der er 4, 19 kj/kg o C. Det bemærkes, at vands massefylde sættes til 1,0 kg/liter. Ved VVS-tekniske beregninger sættes begyndelsestemperaturen til 8 o C, hvilket er jordens temperatur i 1,20 m dybde. Den er konstant året rundt. Opgave 1: Opvarm 1 liter vand med en elkedel og mål, hvor meget el du har brugt. Kom 1 liter vand i elkedlen og mål temperaturen på det kolde vand. Sæt stikket i sparometret og tænd, mens du tager tid på, hvor lang tid det tager at bringe vores liter i kog. Hvor meget el bliver der brugt?? og hvad koster det, idet el koster 2,00 kr/kwh. Opgave 2: Næste opgave virker lang og kompliceret, men ved at splitte opgaven op og henvise til tidligere facit bliver den faktisk både gennemskuelig og forståelig. Mia kan godt lide at tage lange bade. Hver dag bader hun 15 minutter og volumenstrømmen er 0,3 liter pr sekund. A: Hvor meget vand bruger hun til sit bad? B: Hvad koster vandet, når prisen er 42,75 kr/m3: Svaret i spm. B omfatter jo kun prisen for det kolde vand og det skal jo også varmes op vha fjernvarmevandet. C: Hvor meget energi skal der bruges til at varme denne mængde vand op fra 8 o C til 40 o C: D: Hvor meget fjernvarmevand skal der bruges til at varme brugsvandet op til Mia s bad?? En varmeveksler kan få 30 kwh ud af 1 m3 fjernvarmevand. E: Hvad koster det at varme Mia s badevand op, hvis fjernvarme koster 13,75 kr/m3:

5 Hvad er den samlede udgift til både køb af vand og opvarmning af det? Dvs facit fra både spm. B og E. F: Den samme vandmængde varmes nu op vha elektricitet. 1 kwh = 3600 kj og el koster 2,00 kr/kwh. Der er intet tab i en elektrisk varmtvandsbeholder G: Hvad koster badet nu med el som energikilde?? Opgave 3: Nu skal du efterprøve beregningerne i praksis. Find en bruser og bestem dens volumenstrøm vha et stopur og en tiliters spand. Mål temperaturen på det kolde vand. Den er ca 8 o C, når det har løbet lidt. Og hvor varmt er dit badevand? Indstil temperaturen på bruseren. Er jeres regnestykke troværdigt?? Opgave 4: Hvad kan vi selv gøre for at spare på det varme vand??? Fælles mål 2009 Fysik beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet. formidle resultatet af arbejdet med fysiske, kemiske og tekniske problemstillinger Fælles med Fysik Geografi Biologi beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen (fælles med biologi og geografi). kende fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energikilder kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med biologi og geografi) anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med biologi og geografi). Matematik opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til

6 modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler (modelleringskompetence) udtænke, gennemføre, forstå og vurdere mundtlige og skriftlige matematiske ræsonnementer og arbejde med enkle beviser (ræsonnementskompetence) kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår

Lærervejledning til varmeværksted:

Lærervejledning til varmeværksted: Lærervejledning til varmeværksted: Dette værksted er med vores erfaringer tidsmæssigt presset, så det kan over vejes at dele det i to, idet man kan reducere de tre punkter som anført under praktisk gennemførelse.

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk.

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 1-1-kraftvarme Energiforsyningen i Danmark 1.1 Kraftvarmeværket Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 9 3 8 2 4 Luft 1 Naturgas 7 Havvand Pumpe 6 Skriv

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge?

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge? Energiproduktion Varme og strøm En selvfølge? Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i forbindelse med projektet: som er et projekt, der har til formål at styrke samspillet mellem uddannelse

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER

INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA University College Horsens Undergrunden som termisk ressource Møde 25. maj 2011 RESUMÉ Artiklen beskriver de tre lukkede

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere