LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår"

Transkript

1 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår

2 Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager, at vi af forskellige grunde har været nødsaget til at udsætte udgivelse af indtil dette nummer af januar Der er nedsat et nyt bladudvalg som består af formand Kristian Richardt Møller, næstformand Mads S. Willadsen, kasserer Emil Ninn, sekretær Hans Ravn, fotograf Jens Bjerre, Kirsten Pagh Sørensen og ad hoc opgaver Poul Sørensen. Vi vil fortsætte samme stil som bladet hidtil er udgivet i, bladet vil blive udsendt KAPPELANSTOLEN Hvis man står for at skal købe hus, og kører rundt og ser på mange forskellige, kommer man ud for, at der er nogle der har sat deres hus til salg, fordi de skal skilles. Familien skal flytte fra hinanden, det kan starte i det små, og man tager måske ikke notits af de signaler der var og pludselig eskalerer det hele, og man kan måske ikke engang tale sammen, uden den ene beskyldning falder efter den anden. kan tage sig sammen til at gøre noget ved det, og pludselig er det for sent. Hvordan er det i vores loge, passer vi på de små ting, får vi talt ud, og piller vi de små ukrudt op der skyder frem. Lad os i vores hus og have, være de gode gartnere, der både passer og plejer og gøder vor planter, samt sørger for at hive de tidsler op der måske kan kvæle de små nye planter og blomster, og lad os gøre det i venskab kærlighed og sandheds navn. Kappelan Mogens Mazanti Hvor er det trist at se, når et hjem er ved at gå i opløsning, børnene mistrives, og haven bliver slet ikke passet, ukrudtet gror uhindret og tager pludselig overhånd, selv om det kunne være holdt nede, hvis det var blevet hevet op i god tid. Til sidst forfalder huset, fordi der er ingen der

3 Side 3 In memoriam Broder Exm. Axel Kristian Andersen afgik ved døden mandag den 20. august. Han blev 79 år gammel. Br. Axel Andersen blev indviet i Odd Fellow Ordenen d. 13. marts Han fik tildelt første grad den 2 5. september Br. Axel Andersen var formand for enkeudvalget i en årrække - samt han fungerede også i en årrække i embedet som logens vært.. Br. Exm. Axel Andersen blev kaldet til lejren d. 6. december Han fik tildelt vor Ordens 25 års HT og 40 år HT Br. Axel Andersen, bestred således halvdelen af sin logetid et embede, hvilket vidner om det store arrangement og interesse han i sin mangeårige medlemskab lagde i arbejdet for vor orden og for vor loge. Br. Axel Andersen var med til at starte vort logeblad Logelivet op og arbejdede ivrigt i bladets redaktion i mange år. Han har ligeledes været med til at starte logens seniorklub op og fungerede ind til sin død som formand for klubben, et arbejde der stod hans hjerte nær. Han vil også blive husket, som en der gerne blandede sig i debatten og man var ikke i tvivl om hans mening og holdning. Han holdt også gerne indlæg, hvor han udtrykte sin holdning til logens indre forhold og arbejde. Br. Axel Andersen havde en sjælden evne til at rejse sig, og uden manuskript holde taler til enhver lejlighed, og man gik aldrig forgæves til ham, hvis der skulle holdes taler i det selskabelige. Blev han spurgt, sagde han aldrig nej til en opgave og han engagerede sig altid dybt i de opgaver han påtog sig. Br. Axel Andersen vil blive husket som en aktiv, engageret og flittig mødende broder. Br. Axel Andersen havde de sidste par år private problemer, der gjorde at han ikke altid havde overskud til at møde i logen, problemer der desværre ulykkeligvis til sidst blev så store, at han ikke kunne overskue dem. Jan Rimmer Andersen Hans engagement i Ordenen og Logen blev for ham en væsentlig del af sin livsgerning

4 Side 4 In memoriam Br. Lenhardt Nielsen afgik ved døden Torsdag den 6 december Han blev 81 år gammel. Br. Lenhardt Nielsen blev indviet i Odd Fellow Ordenen d. 13. november Br. Lenhardt Nielsen fik tildelt vor Ordens 25 års HT den 13. november 1993,- og nåede at være medlem i vor orden i 39 år. Br. Lenhardt Nielsen har gennem mange år,- villigt taget del i logens virke,- bl.a. ved at påtage sig embeder,- og udvalgsposter, han vil altid blive husket som en broder med hjertet på rette sted,- en god og sand Odd fellow. Br. Lenhardt Nielsen vil således blive husket,- som en broder der, holdt meget af at komme i sin loge,- og som den der altid var villig til at række en hjælpende hånd,- til de som måtte trænge. Br. Lenhardt Nielsen, var gennem alle årene, en meget flittigt mødende broder, indtil han, for 4 år siden, blev ramt af knogleskørhed i ryggen, som voldte ham mange smerter og derfor ikke kunne møde i logen, så ofte som han ønskede det, hvilket pinte ham meget. Lenhardt Nielsen, gik meget op i logens trivsel og deltog gerne i diskussionerne efter logemøderne, om hvad der rørte sig i vor loge og Orden. Han har også ofte givet sin mening til kende i form af indlæg i logesalen. Hans angegement i Ordenen og logen, blev for ham en væsentlig del af hans livsgerning. Og for det vil han blive husket. På det personlige plan, har jeg kendt br. Lenhardt Nielsen i 27 år. Jeg lærte ham at kende som rejsende for Hedegaard Christensen, vi fik dengang mange gode samtaler og det var bl.a. gennem disse samtaler, min interesse for Ordene og logen blev vagt. Han var en stor med spiller da jeg blev optaget i Ordenen og han har altid været en stor støtte og inspirationskilde for mig gennem mit Ordens liv, ikke mindst i min tid som embedsmand. Br. Lenhardt Nielsen var altid klar med gode råd og venlig kritik. Br, Lenherdt Nielsen vil blive husket og savnet. Jan Rimmer Andersen

5 Side 5 Indlæg Hvad er så grunden til at jeg er medlem af Odd-Fellow ordnen, når man ellers har nok at se til i sin kostbare fritid, hvad er det der gør at man skal bruge sin fritid i ordnen. Hvad kan Odd-Fellow bidrage til mig og hvad kan jeg bidrage med. Odd-Fellow er en etisk loge, med ordenens idealer venskab, kærlighed og sandhed, altså skal vi prøve at blive bedre mennesker, at medvirke til at få et bedre samfund, jeg mener Odd-Fellow giver os nogle værktøjer hertil, hvad kan jeg så gøre for at bedre mig selv og det omgivende samfund? Grundlæggende har jeg den holdning, at der ikke er noget i vejen for at man opfører sig ordentlig og anstændigt overfor andre mennesker, jeg mener det er en selvfølgelighed. Vi ser i stigende grad at vi mennesker bliver mere og mere egoistiske, i hjemmet, fritiden og på arbejdspladsen, samfundet kan nemt blive kold og kunstig, hvor der er ikke plads til de svage og gamle, er der nogen der tager sig af dem?, derfor tror jeg der er brug for en etisk udmelding alla det som Odd Fellow logen foreskriver, med venskab, kærlighed og sandhed. Respekten for ejendomsretten og mennesker er ved at være væk i mange sammenhænge, der stjæles og ødelægges i stigende grad og det skal vi så hurtigt som muligt have ændret, disse forhold og meninger er jeg ikke bange for at diskutere, idet jeg grundlæggende tror, at det er den rigtige måde at få øjnene op for disse problemer. Broder og nabo Poul Christensen må have set et eller andet, idet Poul henvender sig til mig og efter nogen snak, får jeg udleveret materiale til gennemlæsning, Efter gennemgang af materialet, meddelte jeg Poul Christensen at det stemte meget godt overens med mine tanker og overbevisning, hvorefter broder Poul Christensen blev min proponent. Jeg vil hermed gerne takke broder Poul Christensen for den tillid, der hermed blev tildelt mig og jeg håber jeg kan leve op til dette. Jeg var som vel alle andre meget spændt på mit første møde og indvielse i Odd-Fellow logen Petrus Beyer. Jeg har til tider tænkt på, hvad det er der foregår i den meget fine bygning her i Storegade, jeg blev indviet i november De efterfølgende grader var ligeså spændende at opleve. Jeg befinder mig godt i loge 41 Petrus Beyer, med de mange traditioner, jeg prøver at møde så meget som muligt. Mads S. Willadsen

6 Side 6 LOGE NR. 41 PETRUS BEYER SKRIVER 7 august : BR. Fg OM Knud Erik Gravgaard bød velkommen til aftenens møde samt oplyste at han fungerede i aften som OM, idet Br overmester var på ferie. Protokol fra mødet den 15.5 og fra logens hummergilde blev oplæst og godkendt. Br. fg OM bød Br. Richard Møller velkommen til logemøde efter fraværet. Br OM oplyste at Br Peter Pedersen var blevet opereret og atter var hjemme. Br. Fg OM oplyste, at dette møde er nr og at logen derfor ville være vært ved en øl og eller en snaps i selskabslokalet. Logen sluttede kl og var besøgt af 33 egne brødre. 4 september: Br.OM Jan R. Andersen indledte aftenen med at mindes afdøde broder Axsel Andersen. Herefter bød OM velkommen til aftenens møde. Logen åbnedes i indvielsesgraden. Protokol fra mødet den 7.8. blev oplæst og godkendt, med tilføjelse om, at Br. Richard Møller i mødet havde takket for den deltagelse, der havde været ifbm. hans sygdom, samt en tak til den fg. OM for velkomsten. Br. OM rettede en speciel velkomst til Br. Richard Møller og Svend Guld- Kristensen. Der var beretning for ejendomsudvalget ved br. Lars Donbæk. Br. omtalte, at murerarbejdet var blevet dyrere og først ville blive lavet i Endvidere at der pågik drøftelse omkring ifb m. opførelse af ny ejendom på hjørnet til os, og hvor der var ønsket adgang til Logens parkeringsplads. Det blev oplyst, at ejendomsudvalget havde konstitueret sig med Str. Ingrid Møller, som formand, Str. Edel Bjerg sekretær, og Br. Karl E. Kristensen kasserer. Der var meddelelse fra Odd Fellow Ordenen om godkendelse af statistiske indberetninger og årsregnskab for Mødet sluttede kl.20.20, der denne aften var besøgt af 51 egne brødre 11 september: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen. Logen åbnedes i indvielsesgraden. Protokol fra mødet den 4.9. blev oplæst og godkendt. Der var fra Odd Fellow Ordenen modtaget brev om den nye grundlov og medlemsfortegnelse- samt brev om, at der var fejl i medlemsfortegnelse, idet ikke alle optagelsesdatoer fremstod korrekte, ville først blive rettet i Endvidere om loven om røgfrie miljøer. Hertil oplyste Br. OM at spørgsmålet ville behandlet af ejd. udvalget på.

7 Side 7 forelægges brødrene i logesalen. Br.OM oplyste, at der på nuværende tidspunkt var 7 emner til infomødet d Vedr. nedsættelse af gruppe med henblik på at behandle spørgsmål, var der nu Bent Glarmbæk, Henrik Carlsen, Børge Brøndum, Jens Bjerre, Poul Nielsen, Kim Tøt Baun og Bent Kjeldgård, der blev ansvarlig for indkaldelse til første møde. Mødet sluttede kl.20.45, der denne aften var besøgt af 42 egne brødre. 18 september: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen. Aftenens musik var tonerne fra valsen til den glade enke. Logen åbnedes i indvielsesgraden. Protokol fra mødet den blev oplæst og godkendt. Br. Kurt Gravesen berettede om besøget af Tjernobyl børnene i august, og takkede alle der hjalp med til at gøre det til en spændende og oplevelsesrig dag for disse børn Logen tildelte på smukkeste vis storrepræsentant Eigil Amby eksmester stjernen. Vedr. nedsættelse af gruppe med henblik på at behandle spørgsmål fra tidligere skemaundersøgelse eller evt. nye vigtige spørgsmål, er der nu følgende brødre: Bent Glarmbæk, Henrik Carlsen, Børge Brøndum, Jens Bjerre, Poul Nielsen, Kim Tøt Baun, Hans Ravn, Leif Mørk, Mogens Mazanti, Christian Messel, Frank Kristensen, Sv. Å. Nielsen, Niels Junget og Bent Kjeldgård, der blev ansvarlig for indkaldelse til første møde. Med hensyn til udvalg for at udgive Logelivet var der fremkommet navne, og gruppen består nu af Kristian Richardt Møller, Poul Sørensen. Mads S. Willadsen, Hans Ravn, og hvor Kristian Richardt Møller er ansvarlig. Jens Bjerre har lovet at være behjælpelig med fotografering. Der vil senere komme ændring til særlige love i den anledning. Bror Christian Messel fik via et utroligt flot gradearbejde tildelt logens kærlighedsgrad. Mødet sluttede kl.21.45, der denne aften var besøgt af 37 egne brødre. 25 september: Br.OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at oplyse, at der var informationsmøde i aften og at selve mødet her ville blive kort. Der var brev fra Canton Defence nr 2 med anmodning om, at kunne afholde ordinært møde i logen fredag den 29. august 2008, hvilket blev i mødekommet. Br Jørgen Østerby spurgte til hvor sagen omkring et højttaleranlæg var i dag. Br. OM svarede, at det var til behandling i ejendomsudvalget Herefter lukkede Br OM logen og bad brødrene blive siddende og bad om at gæster blev indført med henblik på informationsaftenen.

8 Side 8 Br. OM bød velkommen og vi lyttede indledningsvis til musik med Sara Brigtmann La Luna. Herefter gav Storrepræsentant John Bernat en bred og god information om hvad ordenen er. Efterfølgende gav Br Om en info omkring hvad selve logen er, og hvad logen lokalt arbejder med. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 37 egne brødre og 6 gæster 2 oktober: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at oplyse, at der var indlæg ved borgmester Erik Hove Olesen, i fortsættelse af mødet og at selve mødet her ville blive kort. Der var 1. oplæsning af ansøgning om optagelse i ordenen fra Allan Hoxer, Hillerslev og Bo Pedersen, Sejerslev. Br. OM bød velkommen til 4 besøgende brødre fra Loge 92 Kongeåen, Vejen. Instruktionsudvalget ved Br. UM indstillede Brødrene Karl-Iver Iversen og Arne Pedersen til venskabsgrad. Br. OM oplyste, at tildelingen vil finde sted den 9. oktober Storrepræsentant Hans Andersen, loge 92 Kongeåen takkede for velkomsten. Br. OM bragte en hilsen til alle fra landsmødet, som han og UM. havde været til i weekenden. Der vil senere fremkomme et referat. Herefter lukkede Br. OM logen og bad brødre blive siddende og bad om at Erik Hove Olsen blev indført med henblik på at holde et indlæg om NY Thisted kommune. Borgmesteren gav et indblik i tilblivelsen af den ny Thisted kommune. - størrelsen af den nye kommune at der var tale om en fusion med 3 ligeværdige partnere at det hele var påvirket af den politiske situation og de muliges kunst. Rent økonomisk så 2008 ikke særlig godt ud her og nu. Man manglede tilstrækkelig kompensation ifbm. overtagelse af de gamle amters opgaver. Det medfører, at der skal være skattestigning for Br. OM takkede borgmesteren og oplyste, at der i selskabslokalerne ville være lejlighed til at stille spørgsmål. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 51 egne brødre og 4 besøgende brødre. 9 oktober: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at oplyse, at der i aften ville ske tildeling af venskabsgrad til 2 brødre. Fra velgørenhedsudvalget var der omkring ældreaftenerne den 24. og 25. oktober oplysning om, at indbydelse møde d. 13 september, og at der derefter vil fremkomme et oplæg, som var ved at blive delt ud og brødre blev opfordret til at kontakte Br. Vagner Visby med hensyn til at være behjælpelig med kørsel de 2 aftener. Br. OM lukkede logen i indvielsesgraden for atter at åbne den i venskabsgraden med henblik på tildeling af denne

9 Side 9 grad til vore 2 brødre, Arne Pedersen og Karl-Iver Iversen. Gradestaben gennemførte på smukkeste vis arbejdet med at tildele de 2 brødre den nye grad. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 35 egne brødre. 16 oktober. Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at give udtryk for, at han fandt, at det var kedeligt, at konstatere fremmødet fra brødre svigtede, når der var gradearbejde. OM mente, at vi netop sådanne aftener altid burde være mange brødre til stede, ikke mindst af hensyn til de brødre, der skulle have den pågældende grad. Gradearbejdet er som brødre gør en indsats i den gode sags tjeneste ved at slutte op omkring de brødre der skal have en grad tildelt til glæde og gavn for alle. Velgørenhedsudvalget oplyste at til ældreaftener den 24 og 25. oktober var programmet på plads, og at evt. brødre, der ville hjælpe kunne kontakte Br. Vagner Visby med hensyn til kørsel de 2 aftener. Storrepræsentant Ejgil Amby oplyste at distrikts dep. Stor sire Peter Skafte fylder rundt og at der i den anledning den 3 nov. var markering heraf i Logen i Struer. Trivselsgruppen ved br. Henrik Carlsen, oplyste at man har haft møde og delt sig op i 2 arbejdsgrupper, og at man løbende vil informere i logen om hvad der sker. Herefter fremlagde BR OM, et forslag om at embedsmændene i lighed med søsterlogen, gerne ville bevilge et årligt tilskud på kr til seniorgruppens arbejde, hvilket enstemmigt blev vedtaget. Br. Emil Ninn takkede herfor. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 45 egne brødre. 23 oktober. Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen og oplyste, at vi i aften skulle have et referat fra distriktsmødet ved Br. storrepræsentant John Bernat. Der var forslag om optagelse i orden fra Alan Hoxer og Bo Pedersen. Indvielse vil ske 30. oktober Meddelelse fra velgørenhedsudvalget, som oplyste, at til ældreaftener den 24 og 25. oktober ville Br. Vagner Visby dele køresedler ud med hensyn til kørsel de 2 aftener. Br.UM oplyste at logen snart skulle have familieaften mere præcist den 6. nov. og forespurgte om der var brødre, der gerne ville være sponsor for noget til denne aften. En aften hvor der gerne skulle samles beløb ind til juletræsarrangementet Under det bedste for ordenen aflagde br storrepr John Bernat referat fra sidste distriktsmøde. Der var blevet berørt følgende emner: - at der skulle udarbejdes rygepolitik en sag fra ordenens dømmende udvalg aflysning af møder regler om påklædning ved minde-

10 Side 10 Loge/mindestund om UM kunne/ skulle være afløser for OM (hvilket han skal)- om der må foregå f.eks. vielser i salen(nej) mødestruktur ifbm. specielle aftener i logesalen (unge/ældre) først alm. møde med de siddende embedsmænd og herefter specielle møder regler for udarbejdelser af særlige love og pjecer at den nye grundlov, som er fejlbehæftet ikke skrottes. Mødet sluttede kl. 2o.55, der denne aften var besøgt af 51 egne brødre. 30 oktober: Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen og oplyste, at vi i aften havde den glæde at skulle indvi 2 nye i vor loge. Br. Vagner Visby takkede brødre for indsatsen ved ældreaftenerne. Br. UM oplyste, at logen snart skulle have familieaften og forespurgte om der var brødre, der gerne ville være sponsor for noget til denne aften. Herefter blev der af gradestaben foretaget en smuk ceremoni med optagelse af 2 nye til vor loge, Allan Hoxer og Bo Pedersen. 13 november: Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen, og oplyste, at vi i aften havde den glæde at skulle tildele en broder sandhedsgraden. Br. OM bød vor nye broder Allan Hoxer velkommen til det første ordinære møde. Der var tak for gave fra Distriks dep. Storsire Peter Skafte i anledning af hans højtidsdag, Loge 39 Sct. Kjeld, Viborg takkede for gaven til deres 95 års stiftelsesfest. Oplæsning om anmodning om bidrag til blindes jul. Sagen overladt velgørenhedsudvalget. Br. exmester John Holst gav et referat fra den overståede Københavnertur, som havde været en god tur for alle. Man havde set Folketinget og logen. Om søndagen besøgte man logen i Fredericia. Turen gav et overskud på kr ,- kr. som kunne bruges til et eller andet humanitært arbejde. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 46 egne brødre Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 46 egne brødre

11 Side november. Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen, og oplyste, at vi i aften havde den glæde at skulle have besøg af loge 75 Viking fra Lemvig. Brødre fra Loge 75 Viking blev budt velkommen. Br. OM bød vor nye broder Bo Pedersen velkommen til det første ordinære møde. Br. Kurt Gravesen oplyste, at der traditionen tro var julekoncert den og opfordrede brødre til at deltage -også bagefter i lokalerne til gløgg og æbleskiver. Meddelelse fra lejren om, at brødrene Bent Glarmbæk og Jørgen Østerby var ophøjet til Den Kongelige Purpurgrad. Budget for 2008 blev omdelt med henblik på behandling til næste møde. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 52 egne brødre og 19 besøgende brødre fra Loge 75 Viking. Br. OM oplæste den af embedsmændene i vor loge og søsterloge 42 Liden Kirsten vedtagne rygepolitik, som nu vil blive fremsendt til godkendelse. Br. skatmester foretog en gennemgang af budget Blev enstemmigt vedtaget. Herefter fik br. v. ass. v. UM Jens P. Damsgård mulighed for at aflevere stafet indlæg. Et indlæg der gav indblik i broderens opvækst og liv, familieliv, herunder logelivet, som han var meget glad ved, og også at hustruen var med i ordenen. Et liv som har ført ham vidt omkring, arbejdsmæssigt, men at en skadet skulder også gav anledning til jobskifte. Stafetten videregivet til Br. sekretær Leif Mørk. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 46 egne brødre 27 november: Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen. Storrepræsentant Eigil Amby fortalte omkring spørgsmålet, - hvor er logens yderdør der havde været bemærkninger og drøftelser herom. Afgørelsen er, at yderdøren, er lig med døren til forværelset Julestemning tirsdag den 11. december 2007 Til denne julestemning deltog søsterloge Liden Kirsten med ægtefæller. Der var ca. 70 personer der denne aften kunne være med til den traditionelle julestemning som bød på fællessang, samt en adventssang fremført af logens trio (Møller, Brøndum og Møller).

12 Side 12 Aftenens juletale blev holdt af Provst Henning Sørensen, Nors. Han havde valgt at starte med en julehistorie, efterfulgt af et indlæg ud fra: Hvad er julens hemmelighed. Han gik dybere ind i selve juleevangeliet, og konstaterede, at evangeliet stadig kan holde til at blive fortalt, man kan høre det igen og igen. Der er netop tale om datering i selve beretningen. Vi kan alle se de forskellige billeder for os. Han afsluttede med en fortælling af Selma Lagerløff. Efter fællessange afsluttedes denne aften i logesalen med, at Br. OM ønskede alle en glædelig jul. Juletræ den 28 dec kl Til denne juletræsarrangement deltog der ca 110 brødre, søstre og gæster heraf 42 børn. Programmet for dette traditionsrige juletræ er som vanligt med sange, servering for voksne og børn. Besøg af julemanden, og senere med fælles sanglege. Der var ligeledes gaver til alle børn. Arrangementet sluttede ca Seniorklubben. Onsdag d. 28 november 2007, havde 23 seniorer fundet vej til logebygningen for at deltage i seniorklubbens julefrokost der begyndte kl Foreningens (nye) formand Annelise Kristensen bød velkommen, hvorefter vi i det pænt pyntede selskabslokale nød de lækre retter der var stillet frem. Br. Svend Nielsen spillede til julesalmer og sange og alle sang flittigt med. Efterfølgende blev der til stor moro spillet terningsspil om de medbragte pakker og eftermiddagen sluttede med kaffe, småkager og konfekt. Det blev en meget vellykket eftermiddag og der skal lyde en stor tak til de arrangerende medlemmer. Samtidig vil seniorklubben gerne hermed bringe en tak til såvel søsterloge nr. 42, Liden Kirsten som til broderloge Petrus Beyer for logernes bidrag (1500,-kr) til klubben. Inger H. Handest

13 Side 13 LOGE NR. 42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER Mandag den 10. sept. Mødet var besøgt af 54 søstre. Som start på den nye termin sang vi: Nu falmer skoven af N.F.S. Grundtvig. Mødet åbnedes i indvielsesgraden.. Str. OM Else Brøndum bød velkommen til søstrene, og håbede, at vi alle havde haft en dejlig ferie. Str. OM håbede, at vi også i denne termin ville møde flittigt. Ved næste møde den , vil der være indvielse af 3 damer, Mia Reher-Langberg Storgaard, Marie Tove Ravn Jensen og Olga Badstue Dahlgaard. Vi har afsendt invitation til loge nr. 52 Bien til besøg den 24. sept Str. ex-sekretær Bertha Møller aflagde referat fra Logens udflugt til Lemvig den Aftenens ord: Giv hellere hjælp end gode råd. Mødet sluttede kl Mandag den 24. sept. Mødet var besøgt af 84 søstre. Str. OM Else Brøndum bød velkommen til en festaften, hvor vi skulle føje nye led til den lange ordenskæde. En speciel velkomst til str. Kirsten Nielsen fra loge nr. 55 Dueholm. Str. OM bød velkommen til str. loge nr. 52 Bien, hvor 21 søstre besøgte vor loge. Lotteriet ved sidste møde gav kr. 150,00 til fordel for Liden Kirsten Fonden. Ufuldendte forretninger: Behandling af højttaleranlæg, med tilskud fra Logeliv blev udskudt til et senere møde. Aftenens ord: Gavmildhed begynder der, hvor ordet slutter. Marie Tove Ravn Jensen, Mia Reher-Langberg Storgaard og Olga Badstue Dahlgaard optaget som søstre af denne loge. Indvielsen blev foretaget på smukkeste vis. Mødet sluttede kl Mandag den 08. okt. Mødet var besøgt af 61 søstre. Str. OM Else Brøndum bød velkommen med et par vers om oktober af str. Hedvig Nielsen. Storlogen kom til stede for at foretage installation af UM Kirstin Petersen. Str. OM bød DSS Inger Rahbek og Storlogens embedsmænd velkommen til denne specielle aften, hvor vi også skulle forfremme 4 søstre til sandhedsgraden. Lotteriet ved sidste møde gav kr. 365,00 til fordel for Liden Kirsten Aftenens ord: Livet skal ikke begribes, det skal gribes. 4 søstre Bodil Jeppesen, Karen Marie Houe, Tove Bang Kristensen og

14 Side 14 Edith Fuglbjørk Johansen blev forfremmet til sandhedsgraden, som blev foretaget på smukkeste vis. Mødet sluttede kl Mandag den 22. okt. Mødet var besøgt af 61 søstre. Str. OM Else Brøndum bød velkommen med ord om en smuk efterårsdag. Fra loge nr. 41 Petrus Beyer invitation til familieaften den 6. nov. kl samt brev om afholdelse af festloge den 26. april 2008 og fælles sommerudflugt den 24. maj Fra str. loge nr. 52 Bien brev med tak for en dejlig aften. Fra str. loge nr. 92 Stjernen tak for pengegaven vedr. instituering og installation den 13.okt Fra Sognets Dagligstue i Thisted ansøgning om støtte til materielle ting. Fra Værestedet i Hanstholm ansøgning om støtte til kreative materialer Embedsmændenes forslag vedr. tilskud på 1500 kr til seniorklubbens julemøde og sommerudflugt kunne tilsluttes af søstrene. Hvervet som referent til Logeliv vil blive varetaget af str. Kirsten Pagh Sørensen. Str. OM kunne meddele at julemarkedet og donationen er flyttet til den 8. dec. 2007, hvor der vil være ca kr. til donationen. Lotteriet ved sidste møde gav 185,00 kr til fordel for Liden Kirsten Fonden. Aftenens ord: Hvis du ikke giver for meget, giver du ikke nok Herefter fik str. Emma Saarup Mortensen, str. Jytte Lind og str. Lise Jessen fik tildelt venskabs-graden på smukkeste vis. Mødet sluttede kl Mandag den 12. nov Mødet var besøgt af 60 søstre. Birthe Fuglsang Nielsen. Str. OM Else Brøndum bød velkommen til vor loges 45 års stiftelsesdag, med et notat fra logebladet i dec Vedr. donationer den 8. dec. kom flere forslag til debat, iflg. tidligere beslutninger skal donationen gives i nærområdet, og hvor der tildels er frivillig arbejdskraft. Følgende blev vedtaget at støtte i Sygehuset afd. O kr ,00, Værestedet i Hanstholm kr ,00 og De Grønne Pigespejder i Hurup kr ,00. Aftenens ord: Man er altid en lærling i livskunst. Mødet sluttede kl november: På denne kolde aften startede vi mødet med at høre et stykke dejligt musik. Invitation fra loge nr. 41 Petrus Beyer til julestemning den 11-/12 kl Juletræ d. 28. december kl Nytårsloge 1. januar 2008 kl Debat vedr. højttaleranlæg, hvor flere

15 Side 15 søstre gav udtryk for deres mening. Vi har kr ,- der er øremærket til formålet. Søster skatmester udbad sig spørgsmål vedr budgettet. Budgettet blev vedtaget. Stafetten var i aften givet til Str. ex. skatmester Edel Bjerg. Emnet var en dag fra 1995 i Zimbabwe. En kanotur på Zambesifloden og de mange synsindtryk, de mange vilde dyr, flodheste o.s.v. Næste stafet er Str. Aase Hedegaard Nielsen. 3 december: Loge nr. 42 Liden Kirsten har traditionen tro inviteret medlemmer af schleroseforeningen med ledsager til julestemning. Alle blev budt velkommen af Str. UM Kirstin Petersen. Str. exmester Tove Thagaard sang smukt adventssangen, derefter fællesang Str. Kirsten Carlsen læste en dejlig julehistorie for alle. Humørprisen blev i år uddelt til John Larsen Aftenens menu var også tro mod traditionerne, grønlangkål med medister og hamburgerryg og brunede kartofler. Derefter citronfromage og kaffe og frugt. Ca. 70 personer var vi i aften til en dejlig hyggelig optakt til julen 8 december: Vi indledte basardagen med at donere noget af overskuddet fra sidste års basar. De heldige modtagere var: Afd. O på Thisted Sygehus og Værestedet i Hanstholm. Begge fik kr. 2500,- kr. Spejderne i Hurup fik kr. 6000,- til et nyt telt. Alle modtagerne takkede for donationen. Næste punkt på dagsordenen var åbning af basaren ved Str. OM Else Brøndum, og rigtig mange kiggede forbi. Der var mange gode gevinster, som søstrene selv havde lavet. En dejlig cafe var der også, med masser af hjemmebag, gløgg, og æbleskiver, frikadeller og rødkål. Alt i alt et vellykket arrangement 10 december. Sidste møde i denne termin. Vi nød den smukt pyntede logesal med juletræ, små potter med julestjerner og en tændt adventskrans. Efter et kort logemøde blev der holdt julestemning. Først blev der spillet et dejligt stykke julemusik, derefter blev der læst julehilsner op. Str. exmester Tove Thagaard læste juleevangeliet fra Johannes Møllehave op og til sidst et lille julespil. Vi begav os derefter i selskabslokalerne til en dejlig julemiddag

16 Side 16 Københavner-turen den 2., 3. og 4. november 2007: Fredag den 2. november stod 44 forventningsfulde logesøstre og brødre med kufferter og håndbagage på en Hanstholm-bus med broder Niels Junget ved rattet. Præcis kl. 17:00 var der afgang fra havnen med kurs mod København. Br. Niels Junget blev vejledt Lidt før Lillebæltsbroen indtog vi vores aftensmad, som bestod af sandwich, smurt af Niels Jungets hustru. Ved 23-tiden ankom vi til vort hotel i Kastrup, hvor vi skulle tilbringe de næste to nætter. Efter et par timers hyggelig samvær i hotellets spisesal med vores medbragte natmad og drikkevarer, gik vi til ro. Efter en god nats søvn og morgenmad kørte vi til Christiansborg, hvor der ventede os en formidabel god rundvisning i folketinget af to folketingsbetjente. Der var meget stille på Christiansborg pga. folketingsvalget og alle folketingsmedlemmer var ude af huset til valgmøder. Frokosten indtog vi i Snapstinget. Christianborg Det var nu planlagt, at vi herefter skulle se Gobelinerne i Riddersalen, men det glippede, da alt var optaget. I det gode vejr blev det derfor besluttet at gå en tur ned ad Strøget og videre over Kongens Nytorv til Odd Fellow Palæet, hvor vi blev modtaget af br. overmester i Loge nr.7, Union, Palle Bjarne Svendsen. Han viste os rundt i det kæmpestore hus med dets mange sale, heriblandt de fire logesale, som benyttes af de broder- og søsterloger, der er i Stor-København. Venter på at komme ind frise på Christiansborg

17 Side 17 Derefter gik turen hjem til hotellet i Kastrup, hvor der var kaffe og the til de medbragte muffins, bagt af søster Lene Holst, uhm! Aftenen var til fri disposition, men de fleste havde arrangeret en tur i Det ny Teater, hvor forestillingen Chikago opførtes. Efter morgenmad på hotellet var der afgang mod Jylland. På hjemvejen besøgte vi br. Niels Jungets gamle loge nr. 37, Thomas Wildey i Fredericia. Efter velkomst af br. Fung. Exmester Fritz Bjerring-Kristensen fik vi en god rundvisning og orientering om deres loge. Vi var alle enige om, at det nok er én af de flotteste logesale i Danmark. Frokosten blev indtaget i selskabslokalerne og hvilken frokost! Ja, nogle mente endda, at det var en bedre julefrokost, vi blev trakteret med. Midt under spisningen blev det da også besluttet, at holde en lille pause og begive os op til det gamle, hvide tårn, bygget i 1908 på Prins Georgs bastion på Fredericia Vold. I det flotte efterårsvejr var der en fantastisk udsigt ud over den gamle fæstningsby og Lillebælt Spisning i Fredericia Og så var det tilbage til endnu et par retter - og sluttelig var der kaffe og the med kage til. Efter at John Holst havde takket brødrene i Loge nr. 37 for rundvisning og god mad og betjening, satte vi kursen mod nord. Først på aftenen var vi igen i Thy og en dejlig og hyggelig weekend var slut. En stor tak skal lyde til John Holst og Niels Junget for den veltilrettelagte tur. Kristian Richardt Møller Palæet i Bredgade Logesalen i palæet

18 Side 18 Ældreaftnerne d. 24 og 25 oktober 2007 En fast tradition er det, at der hvert år i oktober afholdes de velkendte ældreaftner i vor loges festlokaler. Og også i år 2007 d. 24 og 25. oktober, blev der afholdt disse aftner. Man må sige, at selvom det er 43 år siden det startede med ældreaftnerne, er interessen for at deltage ikke blevet mindre. Idet der stadig er stor søgning til at deltage i aftnerne. BR. Kurt Gravensen I år var vi henholdsvis 137 og 134 personer de to aftner. Det er altid en stor tilfredsstillelse, at være deltager i et arrangement, hvor man mærker, den store glæde og taknemlighed, der bliver vist fra de deltagendes ældres side, idet der kommer rigtig mange tilkendegivelser fra dem, over at få lov til at være deltager i arrangementet Aftnerne forløber efter et fastlagt program, hvor vi har mange af de gode velkendte sange, som alle kender og ivrigt synger med på. Overmester holder en tale for de ældre, formanden for ældreudvalget orienterer aftnen igennem omkring de forskelli- Der er et dejligt måltid mad, der er tillavet i vort eget køkken, af et særdeles kompetent personel bestående af søstre og brødre, samt øl og vand fra et velkendt lokalt bryggeri. Senere kaffe og kringle og kager. Der er en gave lotteri med mange gaver og blomster, hvor der hersker stor spænding blandt de ældre om man nu også vinder. Det store orkester Thy Senior Motion spiller til sangene og underholder med gamle sange/potpourrier, hvor det er en fryd at se, med hvilken glæde de ældre sidder og synger/nynner med, samt mindes de gode gl. dage. Til sidst sluttes aftnerne af med at vi synger skul gl. venskab ren forgå hvorefter de ældre der er blevet afhentet af brødre, igen bliver kørt hjem til deres bopæl. Muntre spillemænd: Der skal også her lyde en stor tak til de deltagende søstre og brødre, for det store engagement der bliver udfoldet disse aftner uden hvilken, det ikke kunne lade sig gøre, at de får dette fine forløb. På udvalgets vegne Kurt Gravesen

19 Side 19 NYE MEDLEMMER 30 oktober 2007 Br. Allan Hoxer Proponent : Br. Poul Christensen 30 oktober 2007 Br. Bo Pedersen Proponent Br. Poul Sørensen 24 september 2007 Str. Mia Rehler Langberg Proponent: Tove Thagaard 24 september 2007 Str. Marie Ravn Jensen Proponent: Birit Christensen 24 september 2007 Str. Olga Dalgaard Proponent: Aase Hedegaard Nielsen

20 Side 20 Mærkedage Br. Svend Guld-Kristensen 75 år Br. Torsten Broen Jensen 75 år Br. Org. Svend Nielsen 25 år ordensjubilæum Str. Lise Jessen 60 år Br. Jens Peter Jensen 50 år Str. EX-kasserer Tove Nielsen 25 års ordensjubilæum Br. EX stor Rep. Knud Ravn Sørensen 40 års ordensjubilæum Br. Kap. Mogens Mazanti 60 år Bøggild Thing 25 år ordensjubilæum Str. EX Dorthe Brolev 50 år ordensjubilæum Str. Birthe Fuglsang _Nielsen 25 år ordensjubilæum Str. Tove Plet 25 år ordensjubilæum Br. Erling Gjerulf 70 år VENSKABSGRAD Br. Karl-Iver Iversen Br. Arne Pedersen Str. Emma Saarup Mortensen Str. Jytte Lind Lise Jessem KÆRLIGHEDSGRAD Br. Christian Messel SANDHEDSGRAD Str. Bodil Jeppesen Str. Karen Marie Houe Str. Tove bang Kristensen Str. Edith Fuglsang Johansen Br. Mogens Sørensen

21 Side 21 Støt vore annoncører Murerfirmaet Tilbud og overslag gives gerne Tlf: De støtter os

22 Side 22 Støt vore annoncører De støtter os

23 Side 23 Støt vore annoncører Merko Sejerslev V/Bo Pedersen Sejerslevvej 26, 7900 Nykøbing M De støtter os

24 Side 24 Støt vore annoncører REDAKTIONEN: Br. Kristian Richard Møller Br. Emil Ninn Str. Kirsten Pagh Sørensen Br. Mads S. Willadsen Br. Hans Ravn Br. Jens Bjerre De støtter os

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang April 2006 Nr. 25 Nu er der travlt derude i marker og i haver. Vi pusler, og vi planter, vi river, vi graver Side REDAKTIONEN SKRIVER: Jeg skrev ved indgangen til

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1 Den for Terminen 2011 2013 valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria November 2010 udgave nr. 6 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. En lille Odd Fellow nisse som dekorerar Wroclaws gader. Afsløret ved institueringen af Lejr nr 1 Silesia,

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 3 maj 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 3 maj 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 3 maj 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 4 2013 39. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere