LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår"

Transkript

1 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår

2 Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager, at vi af forskellige grunde har været nødsaget til at udsætte udgivelse af indtil dette nummer af januar Der er nedsat et nyt bladudvalg som består af formand Kristian Richardt Møller, næstformand Mads S. Willadsen, kasserer Emil Ninn, sekretær Hans Ravn, fotograf Jens Bjerre, Kirsten Pagh Sørensen og ad hoc opgaver Poul Sørensen. Vi vil fortsætte samme stil som bladet hidtil er udgivet i, bladet vil blive udsendt KAPPELANSTOLEN Hvis man står for at skal købe hus, og kører rundt og ser på mange forskellige, kommer man ud for, at der er nogle der har sat deres hus til salg, fordi de skal skilles. Familien skal flytte fra hinanden, det kan starte i det små, og man tager måske ikke notits af de signaler der var og pludselig eskalerer det hele, og man kan måske ikke engang tale sammen, uden den ene beskyldning falder efter den anden. kan tage sig sammen til at gøre noget ved det, og pludselig er det for sent. Hvordan er det i vores loge, passer vi på de små ting, får vi talt ud, og piller vi de små ukrudt op der skyder frem. Lad os i vores hus og have, være de gode gartnere, der både passer og plejer og gøder vor planter, samt sørger for at hive de tidsler op der måske kan kvæle de små nye planter og blomster, og lad os gøre det i venskab kærlighed og sandheds navn. Kappelan Mogens Mazanti Hvor er det trist at se, når et hjem er ved at gå i opløsning, børnene mistrives, og haven bliver slet ikke passet, ukrudtet gror uhindret og tager pludselig overhånd, selv om det kunne være holdt nede, hvis det var blevet hevet op i god tid. Til sidst forfalder huset, fordi der er ingen der

3 Side 3 In memoriam Broder Exm. Axel Kristian Andersen afgik ved døden mandag den 20. august. Han blev 79 år gammel. Br. Axel Andersen blev indviet i Odd Fellow Ordenen d. 13. marts Han fik tildelt første grad den 2 5. september Br. Axel Andersen var formand for enkeudvalget i en årrække - samt han fungerede også i en årrække i embedet som logens vært.. Br. Exm. Axel Andersen blev kaldet til lejren d. 6. december Han fik tildelt vor Ordens 25 års HT og 40 år HT Br. Axel Andersen, bestred således halvdelen af sin logetid et embede, hvilket vidner om det store arrangement og interesse han i sin mangeårige medlemskab lagde i arbejdet for vor orden og for vor loge. Br. Axel Andersen var med til at starte vort logeblad Logelivet op og arbejdede ivrigt i bladets redaktion i mange år. Han har ligeledes været med til at starte logens seniorklub op og fungerede ind til sin død som formand for klubben, et arbejde der stod hans hjerte nær. Han vil også blive husket, som en der gerne blandede sig i debatten og man var ikke i tvivl om hans mening og holdning. Han holdt også gerne indlæg, hvor han udtrykte sin holdning til logens indre forhold og arbejde. Br. Axel Andersen havde en sjælden evne til at rejse sig, og uden manuskript holde taler til enhver lejlighed, og man gik aldrig forgæves til ham, hvis der skulle holdes taler i det selskabelige. Blev han spurgt, sagde han aldrig nej til en opgave og han engagerede sig altid dybt i de opgaver han påtog sig. Br. Axel Andersen vil blive husket som en aktiv, engageret og flittig mødende broder. Br. Axel Andersen havde de sidste par år private problemer, der gjorde at han ikke altid havde overskud til at møde i logen, problemer der desværre ulykkeligvis til sidst blev så store, at han ikke kunne overskue dem. Jan Rimmer Andersen Hans engagement i Ordenen og Logen blev for ham en væsentlig del af sin livsgerning

4 Side 4 In memoriam Br. Lenhardt Nielsen afgik ved døden Torsdag den 6 december Han blev 81 år gammel. Br. Lenhardt Nielsen blev indviet i Odd Fellow Ordenen d. 13. november Br. Lenhardt Nielsen fik tildelt vor Ordens 25 års HT den 13. november 1993,- og nåede at være medlem i vor orden i 39 år. Br. Lenhardt Nielsen har gennem mange år,- villigt taget del i logens virke,- bl.a. ved at påtage sig embeder,- og udvalgsposter, han vil altid blive husket som en broder med hjertet på rette sted,- en god og sand Odd fellow. Br. Lenhardt Nielsen vil således blive husket,- som en broder der, holdt meget af at komme i sin loge,- og som den der altid var villig til at række en hjælpende hånd,- til de som måtte trænge. Br. Lenhardt Nielsen, var gennem alle årene, en meget flittigt mødende broder, indtil han, for 4 år siden, blev ramt af knogleskørhed i ryggen, som voldte ham mange smerter og derfor ikke kunne møde i logen, så ofte som han ønskede det, hvilket pinte ham meget. Lenhardt Nielsen, gik meget op i logens trivsel og deltog gerne i diskussionerne efter logemøderne, om hvad der rørte sig i vor loge og Orden. Han har også ofte givet sin mening til kende i form af indlæg i logesalen. Hans angegement i Ordenen og logen, blev for ham en væsentlig del af hans livsgerning. Og for det vil han blive husket. På det personlige plan, har jeg kendt br. Lenhardt Nielsen i 27 år. Jeg lærte ham at kende som rejsende for Hedegaard Christensen, vi fik dengang mange gode samtaler og det var bl.a. gennem disse samtaler, min interesse for Ordene og logen blev vagt. Han var en stor med spiller da jeg blev optaget i Ordenen og han har altid været en stor støtte og inspirationskilde for mig gennem mit Ordens liv, ikke mindst i min tid som embedsmand. Br. Lenhardt Nielsen var altid klar med gode råd og venlig kritik. Br, Lenherdt Nielsen vil blive husket og savnet. Jan Rimmer Andersen

5 Side 5 Indlæg Hvad er så grunden til at jeg er medlem af Odd-Fellow ordnen, når man ellers har nok at se til i sin kostbare fritid, hvad er det der gør at man skal bruge sin fritid i ordnen. Hvad kan Odd-Fellow bidrage til mig og hvad kan jeg bidrage med. Odd-Fellow er en etisk loge, med ordenens idealer venskab, kærlighed og sandhed, altså skal vi prøve at blive bedre mennesker, at medvirke til at få et bedre samfund, jeg mener Odd-Fellow giver os nogle værktøjer hertil, hvad kan jeg så gøre for at bedre mig selv og det omgivende samfund? Grundlæggende har jeg den holdning, at der ikke er noget i vejen for at man opfører sig ordentlig og anstændigt overfor andre mennesker, jeg mener det er en selvfølgelighed. Vi ser i stigende grad at vi mennesker bliver mere og mere egoistiske, i hjemmet, fritiden og på arbejdspladsen, samfundet kan nemt blive kold og kunstig, hvor der er ikke plads til de svage og gamle, er der nogen der tager sig af dem?, derfor tror jeg der er brug for en etisk udmelding alla det som Odd Fellow logen foreskriver, med venskab, kærlighed og sandhed. Respekten for ejendomsretten og mennesker er ved at være væk i mange sammenhænge, der stjæles og ødelægges i stigende grad og det skal vi så hurtigt som muligt have ændret, disse forhold og meninger er jeg ikke bange for at diskutere, idet jeg grundlæggende tror, at det er den rigtige måde at få øjnene op for disse problemer. Broder og nabo Poul Christensen må have set et eller andet, idet Poul henvender sig til mig og efter nogen snak, får jeg udleveret materiale til gennemlæsning, Efter gennemgang af materialet, meddelte jeg Poul Christensen at det stemte meget godt overens med mine tanker og overbevisning, hvorefter broder Poul Christensen blev min proponent. Jeg vil hermed gerne takke broder Poul Christensen for den tillid, der hermed blev tildelt mig og jeg håber jeg kan leve op til dette. Jeg var som vel alle andre meget spændt på mit første møde og indvielse i Odd-Fellow logen Petrus Beyer. Jeg har til tider tænkt på, hvad det er der foregår i den meget fine bygning her i Storegade, jeg blev indviet i november De efterfølgende grader var ligeså spændende at opleve. Jeg befinder mig godt i loge 41 Petrus Beyer, med de mange traditioner, jeg prøver at møde så meget som muligt. Mads S. Willadsen

6 Side 6 LOGE NR. 41 PETRUS BEYER SKRIVER 7 august : BR. Fg OM Knud Erik Gravgaard bød velkommen til aftenens møde samt oplyste at han fungerede i aften som OM, idet Br overmester var på ferie. Protokol fra mødet den 15.5 og fra logens hummergilde blev oplæst og godkendt. Br. fg OM bød Br. Richard Møller velkommen til logemøde efter fraværet. Br OM oplyste at Br Peter Pedersen var blevet opereret og atter var hjemme. Br. Fg OM oplyste, at dette møde er nr og at logen derfor ville være vært ved en øl og eller en snaps i selskabslokalet. Logen sluttede kl og var besøgt af 33 egne brødre. 4 september: Br.OM Jan R. Andersen indledte aftenen med at mindes afdøde broder Axsel Andersen. Herefter bød OM velkommen til aftenens møde. Logen åbnedes i indvielsesgraden. Protokol fra mødet den 7.8. blev oplæst og godkendt, med tilføjelse om, at Br. Richard Møller i mødet havde takket for den deltagelse, der havde været ifbm. hans sygdom, samt en tak til den fg. OM for velkomsten. Br. OM rettede en speciel velkomst til Br. Richard Møller og Svend Guld- Kristensen. Der var beretning for ejendomsudvalget ved br. Lars Donbæk. Br. omtalte, at murerarbejdet var blevet dyrere og først ville blive lavet i Endvidere at der pågik drøftelse omkring ifb m. opførelse af ny ejendom på hjørnet til os, og hvor der var ønsket adgang til Logens parkeringsplads. Det blev oplyst, at ejendomsudvalget havde konstitueret sig med Str. Ingrid Møller, som formand, Str. Edel Bjerg sekretær, og Br. Karl E. Kristensen kasserer. Der var meddelelse fra Odd Fellow Ordenen om godkendelse af statistiske indberetninger og årsregnskab for Mødet sluttede kl.20.20, der denne aften var besøgt af 51 egne brødre 11 september: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen. Logen åbnedes i indvielsesgraden. Protokol fra mødet den 4.9. blev oplæst og godkendt. Der var fra Odd Fellow Ordenen modtaget brev om den nye grundlov og medlemsfortegnelse- samt brev om, at der var fejl i medlemsfortegnelse, idet ikke alle optagelsesdatoer fremstod korrekte, ville først blive rettet i Endvidere om loven om røgfrie miljøer. Hertil oplyste Br. OM at spørgsmålet ville behandlet af ejd. udvalget på.

7 Side 7 forelægges brødrene i logesalen. Br.OM oplyste, at der på nuværende tidspunkt var 7 emner til infomødet d Vedr. nedsættelse af gruppe med henblik på at behandle spørgsmål, var der nu Bent Glarmbæk, Henrik Carlsen, Børge Brøndum, Jens Bjerre, Poul Nielsen, Kim Tøt Baun og Bent Kjeldgård, der blev ansvarlig for indkaldelse til første møde. Mødet sluttede kl.20.45, der denne aften var besøgt af 42 egne brødre. 18 september: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen. Aftenens musik var tonerne fra valsen til den glade enke. Logen åbnedes i indvielsesgraden. Protokol fra mødet den blev oplæst og godkendt. Br. Kurt Gravesen berettede om besøget af Tjernobyl børnene i august, og takkede alle der hjalp med til at gøre det til en spændende og oplevelsesrig dag for disse børn Logen tildelte på smukkeste vis storrepræsentant Eigil Amby eksmester stjernen. Vedr. nedsættelse af gruppe med henblik på at behandle spørgsmål fra tidligere skemaundersøgelse eller evt. nye vigtige spørgsmål, er der nu følgende brødre: Bent Glarmbæk, Henrik Carlsen, Børge Brøndum, Jens Bjerre, Poul Nielsen, Kim Tøt Baun, Hans Ravn, Leif Mørk, Mogens Mazanti, Christian Messel, Frank Kristensen, Sv. Å. Nielsen, Niels Junget og Bent Kjeldgård, der blev ansvarlig for indkaldelse til første møde. Med hensyn til udvalg for at udgive Logelivet var der fremkommet navne, og gruppen består nu af Kristian Richardt Møller, Poul Sørensen. Mads S. Willadsen, Hans Ravn, og hvor Kristian Richardt Møller er ansvarlig. Jens Bjerre har lovet at være behjælpelig med fotografering. Der vil senere komme ændring til særlige love i den anledning. Bror Christian Messel fik via et utroligt flot gradearbejde tildelt logens kærlighedsgrad. Mødet sluttede kl.21.45, der denne aften var besøgt af 37 egne brødre. 25 september: Br.OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at oplyse, at der var informationsmøde i aften og at selve mødet her ville blive kort. Der var brev fra Canton Defence nr 2 med anmodning om, at kunne afholde ordinært møde i logen fredag den 29. august 2008, hvilket blev i mødekommet. Br Jørgen Østerby spurgte til hvor sagen omkring et højttaleranlæg var i dag. Br. OM svarede, at det var til behandling i ejendomsudvalget Herefter lukkede Br OM logen og bad brødrene blive siddende og bad om at gæster blev indført med henblik på informationsaftenen.

8 Side 8 Br. OM bød velkommen og vi lyttede indledningsvis til musik med Sara Brigtmann La Luna. Herefter gav Storrepræsentant John Bernat en bred og god information om hvad ordenen er. Efterfølgende gav Br Om en info omkring hvad selve logen er, og hvad logen lokalt arbejder med. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 37 egne brødre og 6 gæster 2 oktober: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at oplyse, at der var indlæg ved borgmester Erik Hove Olesen, i fortsættelse af mødet og at selve mødet her ville blive kort. Der var 1. oplæsning af ansøgning om optagelse i ordenen fra Allan Hoxer, Hillerslev og Bo Pedersen, Sejerslev. Br. OM bød velkommen til 4 besøgende brødre fra Loge 92 Kongeåen, Vejen. Instruktionsudvalget ved Br. UM indstillede Brødrene Karl-Iver Iversen og Arne Pedersen til venskabsgrad. Br. OM oplyste, at tildelingen vil finde sted den 9. oktober Storrepræsentant Hans Andersen, loge 92 Kongeåen takkede for velkomsten. Br. OM bragte en hilsen til alle fra landsmødet, som han og UM. havde været til i weekenden. Der vil senere fremkomme et referat. Herefter lukkede Br. OM logen og bad brødre blive siddende og bad om at Erik Hove Olsen blev indført med henblik på at holde et indlæg om NY Thisted kommune. Borgmesteren gav et indblik i tilblivelsen af den ny Thisted kommune. - størrelsen af den nye kommune at der var tale om en fusion med 3 ligeværdige partnere at det hele var påvirket af den politiske situation og de muliges kunst. Rent økonomisk så 2008 ikke særlig godt ud her og nu. Man manglede tilstrækkelig kompensation ifbm. overtagelse af de gamle amters opgaver. Det medfører, at der skal være skattestigning for Br. OM takkede borgmesteren og oplyste, at der i selskabslokalerne ville være lejlighed til at stille spørgsmål. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 51 egne brødre og 4 besøgende brødre. 9 oktober: Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at oplyse, at der i aften ville ske tildeling af venskabsgrad til 2 brødre. Fra velgørenhedsudvalget var der omkring ældreaftenerne den 24. og 25. oktober oplysning om, at indbydelse møde d. 13 september, og at der derefter vil fremkomme et oplæg, som var ved at blive delt ud og brødre blev opfordret til at kontakte Br. Vagner Visby med hensyn til at være behjælpelig med kørsel de 2 aftener. Br. OM lukkede logen i indvielsesgraden for atter at åbne den i venskabsgraden med henblik på tildeling af denne

9 Side 9 grad til vore 2 brødre, Arne Pedersen og Karl-Iver Iversen. Gradestaben gennemførte på smukkeste vis arbejdet med at tildele de 2 brødre den nye grad. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 35 egne brødre. 16 oktober. Br. OM Jan R Andersen indledte aftenen, med at give udtryk for, at han fandt, at det var kedeligt, at konstatere fremmødet fra brødre svigtede, når der var gradearbejde. OM mente, at vi netop sådanne aftener altid burde være mange brødre til stede, ikke mindst af hensyn til de brødre, der skulle have den pågældende grad. Gradearbejdet er som brødre gør en indsats i den gode sags tjeneste ved at slutte op omkring de brødre der skal have en grad tildelt til glæde og gavn for alle. Velgørenhedsudvalget oplyste at til ældreaftener den 24 og 25. oktober var programmet på plads, og at evt. brødre, der ville hjælpe kunne kontakte Br. Vagner Visby med hensyn til kørsel de 2 aftener. Storrepræsentant Ejgil Amby oplyste at distrikts dep. Stor sire Peter Skafte fylder rundt og at der i den anledning den 3 nov. var markering heraf i Logen i Struer. Trivselsgruppen ved br. Henrik Carlsen, oplyste at man har haft møde og delt sig op i 2 arbejdsgrupper, og at man løbende vil informere i logen om hvad der sker. Herefter fremlagde BR OM, et forslag om at embedsmændene i lighed med søsterlogen, gerne ville bevilge et årligt tilskud på kr til seniorgruppens arbejde, hvilket enstemmigt blev vedtaget. Br. Emil Ninn takkede herfor. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 45 egne brødre. 23 oktober. Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen og oplyste, at vi i aften skulle have et referat fra distriktsmødet ved Br. storrepræsentant John Bernat. Der var forslag om optagelse i orden fra Alan Hoxer og Bo Pedersen. Indvielse vil ske 30. oktober Meddelelse fra velgørenhedsudvalget, som oplyste, at til ældreaftener den 24 og 25. oktober ville Br. Vagner Visby dele køresedler ud med hensyn til kørsel de 2 aftener. Br.UM oplyste at logen snart skulle have familieaften mere præcist den 6. nov. og forespurgte om der var brødre, der gerne ville være sponsor for noget til denne aften. En aften hvor der gerne skulle samles beløb ind til juletræsarrangementet Under det bedste for ordenen aflagde br storrepr John Bernat referat fra sidste distriktsmøde. Der var blevet berørt følgende emner: - at der skulle udarbejdes rygepolitik en sag fra ordenens dømmende udvalg aflysning af møder regler om påklædning ved minde-

10 Side 10 Loge/mindestund om UM kunne/ skulle være afløser for OM (hvilket han skal)- om der må foregå f.eks. vielser i salen(nej) mødestruktur ifbm. specielle aftener i logesalen (unge/ældre) først alm. møde med de siddende embedsmænd og herefter specielle møder regler for udarbejdelser af særlige love og pjecer at den nye grundlov, som er fejlbehæftet ikke skrottes. Mødet sluttede kl. 2o.55, der denne aften var besøgt af 51 egne brødre. 30 oktober: Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen og oplyste, at vi i aften havde den glæde at skulle indvi 2 nye i vor loge. Br. Vagner Visby takkede brødre for indsatsen ved ældreaftenerne. Br. UM oplyste, at logen snart skulle have familieaften og forespurgte om der var brødre, der gerne ville være sponsor for noget til denne aften. Herefter blev der af gradestaben foretaget en smuk ceremoni med optagelse af 2 nye til vor loge, Allan Hoxer og Bo Pedersen. 13 november: Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen, og oplyste, at vi i aften havde den glæde at skulle tildele en broder sandhedsgraden. Br. OM bød vor nye broder Allan Hoxer velkommen til det første ordinære møde. Der var tak for gave fra Distriks dep. Storsire Peter Skafte i anledning af hans højtidsdag, Loge 39 Sct. Kjeld, Viborg takkede for gaven til deres 95 års stiftelsesfest. Oplæsning om anmodning om bidrag til blindes jul. Sagen overladt velgørenhedsudvalget. Br. exmester John Holst gav et referat fra den overståede Københavnertur, som havde været en god tur for alle. Man havde set Folketinget og logen. Om søndagen besøgte man logen i Fredericia. Turen gav et overskud på kr ,- kr. som kunne bruges til et eller andet humanitært arbejde. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 46 egne brødre Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 46 egne brødre

11 Side november. Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen, og oplyste, at vi i aften havde den glæde at skulle have besøg af loge 75 Viking fra Lemvig. Brødre fra Loge 75 Viking blev budt velkommen. Br. OM bød vor nye broder Bo Pedersen velkommen til det første ordinære møde. Br. Kurt Gravesen oplyste, at der traditionen tro var julekoncert den og opfordrede brødre til at deltage -også bagefter i lokalerne til gløgg og æbleskiver. Meddelelse fra lejren om, at brødrene Bent Glarmbæk og Jørgen Østerby var ophøjet til Den Kongelige Purpurgrad. Budget for 2008 blev omdelt med henblik på behandling til næste møde. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 52 egne brødre og 19 besøgende brødre fra Loge 75 Viking. Br. OM oplæste den af embedsmændene i vor loge og søsterloge 42 Liden Kirsten vedtagne rygepolitik, som nu vil blive fremsendt til godkendelse. Br. skatmester foretog en gennemgang af budget Blev enstemmigt vedtaget. Herefter fik br. v. ass. v. UM Jens P. Damsgård mulighed for at aflevere stafet indlæg. Et indlæg der gav indblik i broderens opvækst og liv, familieliv, herunder logelivet, som han var meget glad ved, og også at hustruen var med i ordenen. Et liv som har ført ham vidt omkring, arbejdsmæssigt, men at en skadet skulder også gav anledning til jobskifte. Stafetten videregivet til Br. sekretær Leif Mørk. Mødet sluttede kl , der denne aften var besøgt af 46 egne brødre 27 november: Br. OM Jan R. Andersen indledte aftenen. Storrepræsentant Eigil Amby fortalte omkring spørgsmålet, - hvor er logens yderdør der havde været bemærkninger og drøftelser herom. Afgørelsen er, at yderdøren, er lig med døren til forværelset Julestemning tirsdag den 11. december 2007 Til denne julestemning deltog søsterloge Liden Kirsten med ægtefæller. Der var ca. 70 personer der denne aften kunne være med til den traditionelle julestemning som bød på fællessang, samt en adventssang fremført af logens trio (Møller, Brøndum og Møller).

12 Side 12 Aftenens juletale blev holdt af Provst Henning Sørensen, Nors. Han havde valgt at starte med en julehistorie, efterfulgt af et indlæg ud fra: Hvad er julens hemmelighed. Han gik dybere ind i selve juleevangeliet, og konstaterede, at evangeliet stadig kan holde til at blive fortalt, man kan høre det igen og igen. Der er netop tale om datering i selve beretningen. Vi kan alle se de forskellige billeder for os. Han afsluttede med en fortælling af Selma Lagerløff. Efter fællessange afsluttedes denne aften i logesalen med, at Br. OM ønskede alle en glædelig jul. Juletræ den 28 dec kl Til denne juletræsarrangement deltog der ca 110 brødre, søstre og gæster heraf 42 børn. Programmet for dette traditionsrige juletræ er som vanligt med sange, servering for voksne og børn. Besøg af julemanden, og senere med fælles sanglege. Der var ligeledes gaver til alle børn. Arrangementet sluttede ca Seniorklubben. Onsdag d. 28 november 2007, havde 23 seniorer fundet vej til logebygningen for at deltage i seniorklubbens julefrokost der begyndte kl Foreningens (nye) formand Annelise Kristensen bød velkommen, hvorefter vi i det pænt pyntede selskabslokale nød de lækre retter der var stillet frem. Br. Svend Nielsen spillede til julesalmer og sange og alle sang flittigt med. Efterfølgende blev der til stor moro spillet terningsspil om de medbragte pakker og eftermiddagen sluttede med kaffe, småkager og konfekt. Det blev en meget vellykket eftermiddag og der skal lyde en stor tak til de arrangerende medlemmer. Samtidig vil seniorklubben gerne hermed bringe en tak til såvel søsterloge nr. 42, Liden Kirsten som til broderloge Petrus Beyer for logernes bidrag (1500,-kr) til klubben. Inger H. Handest

13 Side 13 LOGE NR. 42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER Mandag den 10. sept. Mødet var besøgt af 54 søstre. Som start på den nye termin sang vi: Nu falmer skoven af N.F.S. Grundtvig. Mødet åbnedes i indvielsesgraden.. Str. OM Else Brøndum bød velkommen til søstrene, og håbede, at vi alle havde haft en dejlig ferie. Str. OM håbede, at vi også i denne termin ville møde flittigt. Ved næste møde den , vil der være indvielse af 3 damer, Mia Reher-Langberg Storgaard, Marie Tove Ravn Jensen og Olga Badstue Dahlgaard. Vi har afsendt invitation til loge nr. 52 Bien til besøg den 24. sept Str. ex-sekretær Bertha Møller aflagde referat fra Logens udflugt til Lemvig den Aftenens ord: Giv hellere hjælp end gode råd. Mødet sluttede kl Mandag den 24. sept. Mødet var besøgt af 84 søstre. Str. OM Else Brøndum bød velkommen til en festaften, hvor vi skulle føje nye led til den lange ordenskæde. En speciel velkomst til str. Kirsten Nielsen fra loge nr. 55 Dueholm. Str. OM bød velkommen til str. loge nr. 52 Bien, hvor 21 søstre besøgte vor loge. Lotteriet ved sidste møde gav kr. 150,00 til fordel for Liden Kirsten Fonden. Ufuldendte forretninger: Behandling af højttaleranlæg, med tilskud fra Logeliv blev udskudt til et senere møde. Aftenens ord: Gavmildhed begynder der, hvor ordet slutter. Marie Tove Ravn Jensen, Mia Reher-Langberg Storgaard og Olga Badstue Dahlgaard optaget som søstre af denne loge. Indvielsen blev foretaget på smukkeste vis. Mødet sluttede kl Mandag den 08. okt. Mødet var besøgt af 61 søstre. Str. OM Else Brøndum bød velkommen med et par vers om oktober af str. Hedvig Nielsen. Storlogen kom til stede for at foretage installation af UM Kirstin Petersen. Str. OM bød DSS Inger Rahbek og Storlogens embedsmænd velkommen til denne specielle aften, hvor vi også skulle forfremme 4 søstre til sandhedsgraden. Lotteriet ved sidste møde gav kr. 365,00 til fordel for Liden Kirsten Aftenens ord: Livet skal ikke begribes, det skal gribes. 4 søstre Bodil Jeppesen, Karen Marie Houe, Tove Bang Kristensen og

14 Side 14 Edith Fuglbjørk Johansen blev forfremmet til sandhedsgraden, som blev foretaget på smukkeste vis. Mødet sluttede kl Mandag den 22. okt. Mødet var besøgt af 61 søstre. Str. OM Else Brøndum bød velkommen med ord om en smuk efterårsdag. Fra loge nr. 41 Petrus Beyer invitation til familieaften den 6. nov. kl samt brev om afholdelse af festloge den 26. april 2008 og fælles sommerudflugt den 24. maj Fra str. loge nr. 52 Bien brev med tak for en dejlig aften. Fra str. loge nr. 92 Stjernen tak for pengegaven vedr. instituering og installation den 13.okt Fra Sognets Dagligstue i Thisted ansøgning om støtte til materielle ting. Fra Værestedet i Hanstholm ansøgning om støtte til kreative materialer Embedsmændenes forslag vedr. tilskud på 1500 kr til seniorklubbens julemøde og sommerudflugt kunne tilsluttes af søstrene. Hvervet som referent til Logeliv vil blive varetaget af str. Kirsten Pagh Sørensen. Str. OM kunne meddele at julemarkedet og donationen er flyttet til den 8. dec. 2007, hvor der vil være ca kr. til donationen. Lotteriet ved sidste møde gav 185,00 kr til fordel for Liden Kirsten Fonden. Aftenens ord: Hvis du ikke giver for meget, giver du ikke nok Herefter fik str. Emma Saarup Mortensen, str. Jytte Lind og str. Lise Jessen fik tildelt venskabs-graden på smukkeste vis. Mødet sluttede kl Mandag den 12. nov Mødet var besøgt af 60 søstre. Birthe Fuglsang Nielsen. Str. OM Else Brøndum bød velkommen til vor loges 45 års stiftelsesdag, med et notat fra logebladet i dec Vedr. donationer den 8. dec. kom flere forslag til debat, iflg. tidligere beslutninger skal donationen gives i nærområdet, og hvor der tildels er frivillig arbejdskraft. Følgende blev vedtaget at støtte i Sygehuset afd. O kr ,00, Værestedet i Hanstholm kr ,00 og De Grønne Pigespejder i Hurup kr ,00. Aftenens ord: Man er altid en lærling i livskunst. Mødet sluttede kl november: På denne kolde aften startede vi mødet med at høre et stykke dejligt musik. Invitation fra loge nr. 41 Petrus Beyer til julestemning den 11-/12 kl Juletræ d. 28. december kl Nytårsloge 1. januar 2008 kl Debat vedr. højttaleranlæg, hvor flere

15 Side 15 søstre gav udtryk for deres mening. Vi har kr ,- der er øremærket til formålet. Søster skatmester udbad sig spørgsmål vedr budgettet. Budgettet blev vedtaget. Stafetten var i aften givet til Str. ex. skatmester Edel Bjerg. Emnet var en dag fra 1995 i Zimbabwe. En kanotur på Zambesifloden og de mange synsindtryk, de mange vilde dyr, flodheste o.s.v. Næste stafet er Str. Aase Hedegaard Nielsen. 3 december: Loge nr. 42 Liden Kirsten har traditionen tro inviteret medlemmer af schleroseforeningen med ledsager til julestemning. Alle blev budt velkommen af Str. UM Kirstin Petersen. Str. exmester Tove Thagaard sang smukt adventssangen, derefter fællesang Str. Kirsten Carlsen læste en dejlig julehistorie for alle. Humørprisen blev i år uddelt til John Larsen Aftenens menu var også tro mod traditionerne, grønlangkål med medister og hamburgerryg og brunede kartofler. Derefter citronfromage og kaffe og frugt. Ca. 70 personer var vi i aften til en dejlig hyggelig optakt til julen 8 december: Vi indledte basardagen med at donere noget af overskuddet fra sidste års basar. De heldige modtagere var: Afd. O på Thisted Sygehus og Værestedet i Hanstholm. Begge fik kr. 2500,- kr. Spejderne i Hurup fik kr. 6000,- til et nyt telt. Alle modtagerne takkede for donationen. Næste punkt på dagsordenen var åbning af basaren ved Str. OM Else Brøndum, og rigtig mange kiggede forbi. Der var mange gode gevinster, som søstrene selv havde lavet. En dejlig cafe var der også, med masser af hjemmebag, gløgg, og æbleskiver, frikadeller og rødkål. Alt i alt et vellykket arrangement 10 december. Sidste møde i denne termin. Vi nød den smukt pyntede logesal med juletræ, små potter med julestjerner og en tændt adventskrans. Efter et kort logemøde blev der holdt julestemning. Først blev der spillet et dejligt stykke julemusik, derefter blev der læst julehilsner op. Str. exmester Tove Thagaard læste juleevangeliet fra Johannes Møllehave op og til sidst et lille julespil. Vi begav os derefter i selskabslokalerne til en dejlig julemiddag

16 Side 16 Københavner-turen den 2., 3. og 4. november 2007: Fredag den 2. november stod 44 forventningsfulde logesøstre og brødre med kufferter og håndbagage på en Hanstholm-bus med broder Niels Junget ved rattet. Præcis kl. 17:00 var der afgang fra havnen med kurs mod København. Br. Niels Junget blev vejledt Lidt før Lillebæltsbroen indtog vi vores aftensmad, som bestod af sandwich, smurt af Niels Jungets hustru. Ved 23-tiden ankom vi til vort hotel i Kastrup, hvor vi skulle tilbringe de næste to nætter. Efter et par timers hyggelig samvær i hotellets spisesal med vores medbragte natmad og drikkevarer, gik vi til ro. Efter en god nats søvn og morgenmad kørte vi til Christiansborg, hvor der ventede os en formidabel god rundvisning i folketinget af to folketingsbetjente. Der var meget stille på Christiansborg pga. folketingsvalget og alle folketingsmedlemmer var ude af huset til valgmøder. Frokosten indtog vi i Snapstinget. Christianborg Det var nu planlagt, at vi herefter skulle se Gobelinerne i Riddersalen, men det glippede, da alt var optaget. I det gode vejr blev det derfor besluttet at gå en tur ned ad Strøget og videre over Kongens Nytorv til Odd Fellow Palæet, hvor vi blev modtaget af br. overmester i Loge nr.7, Union, Palle Bjarne Svendsen. Han viste os rundt i det kæmpestore hus med dets mange sale, heriblandt de fire logesale, som benyttes af de broder- og søsterloger, der er i Stor-København. Venter på at komme ind frise på Christiansborg

17 Side 17 Derefter gik turen hjem til hotellet i Kastrup, hvor der var kaffe og the til de medbragte muffins, bagt af søster Lene Holst, uhm! Aftenen var til fri disposition, men de fleste havde arrangeret en tur i Det ny Teater, hvor forestillingen Chikago opførtes. Efter morgenmad på hotellet var der afgang mod Jylland. På hjemvejen besøgte vi br. Niels Jungets gamle loge nr. 37, Thomas Wildey i Fredericia. Efter velkomst af br. Fung. Exmester Fritz Bjerring-Kristensen fik vi en god rundvisning og orientering om deres loge. Vi var alle enige om, at det nok er én af de flotteste logesale i Danmark. Frokosten blev indtaget i selskabslokalerne og hvilken frokost! Ja, nogle mente endda, at det var en bedre julefrokost, vi blev trakteret med. Midt under spisningen blev det da også besluttet, at holde en lille pause og begive os op til det gamle, hvide tårn, bygget i 1908 på Prins Georgs bastion på Fredericia Vold. I det flotte efterårsvejr var der en fantastisk udsigt ud over den gamle fæstningsby og Lillebælt Spisning i Fredericia Og så var det tilbage til endnu et par retter - og sluttelig var der kaffe og the med kage til. Efter at John Holst havde takket brødrene i Loge nr. 37 for rundvisning og god mad og betjening, satte vi kursen mod nord. Først på aftenen var vi igen i Thy og en dejlig og hyggelig weekend var slut. En stor tak skal lyde til John Holst og Niels Junget for den veltilrettelagte tur. Kristian Richardt Møller Palæet i Bredgade Logesalen i palæet

18 Side 18 Ældreaftnerne d. 24 og 25 oktober 2007 En fast tradition er det, at der hvert år i oktober afholdes de velkendte ældreaftner i vor loges festlokaler. Og også i år 2007 d. 24 og 25. oktober, blev der afholdt disse aftner. Man må sige, at selvom det er 43 år siden det startede med ældreaftnerne, er interessen for at deltage ikke blevet mindre. Idet der stadig er stor søgning til at deltage i aftnerne. BR. Kurt Gravensen I år var vi henholdsvis 137 og 134 personer de to aftner. Det er altid en stor tilfredsstillelse, at være deltager i et arrangement, hvor man mærker, den store glæde og taknemlighed, der bliver vist fra de deltagendes ældres side, idet der kommer rigtig mange tilkendegivelser fra dem, over at få lov til at være deltager i arrangementet Aftnerne forløber efter et fastlagt program, hvor vi har mange af de gode velkendte sange, som alle kender og ivrigt synger med på. Overmester holder en tale for de ældre, formanden for ældreudvalget orienterer aftnen igennem omkring de forskelli- Der er et dejligt måltid mad, der er tillavet i vort eget køkken, af et særdeles kompetent personel bestående af søstre og brødre, samt øl og vand fra et velkendt lokalt bryggeri. Senere kaffe og kringle og kager. Der er en gave lotteri med mange gaver og blomster, hvor der hersker stor spænding blandt de ældre om man nu også vinder. Det store orkester Thy Senior Motion spiller til sangene og underholder med gamle sange/potpourrier, hvor det er en fryd at se, med hvilken glæde de ældre sidder og synger/nynner med, samt mindes de gode gl. dage. Til sidst sluttes aftnerne af med at vi synger skul gl. venskab ren forgå hvorefter de ældre der er blevet afhentet af brødre, igen bliver kørt hjem til deres bopæl. Muntre spillemænd: Der skal også her lyde en stor tak til de deltagende søstre og brødre, for det store engagement der bliver udfoldet disse aftner uden hvilken, det ikke kunne lade sig gøre, at de får dette fine forløb. På udvalgets vegne Kurt Gravesen

19 Side 19 NYE MEDLEMMER 30 oktober 2007 Br. Allan Hoxer Proponent : Br. Poul Christensen 30 oktober 2007 Br. Bo Pedersen Proponent Br. Poul Sørensen 24 september 2007 Str. Mia Rehler Langberg Proponent: Tove Thagaard 24 september 2007 Str. Marie Ravn Jensen Proponent: Birit Christensen 24 september 2007 Str. Olga Dalgaard Proponent: Aase Hedegaard Nielsen

20 Side 20 Mærkedage Br. Svend Guld-Kristensen 75 år Br. Torsten Broen Jensen 75 år Br. Org. Svend Nielsen 25 år ordensjubilæum Str. Lise Jessen 60 år Br. Jens Peter Jensen 50 år Str. EX-kasserer Tove Nielsen 25 års ordensjubilæum Br. EX stor Rep. Knud Ravn Sørensen 40 års ordensjubilæum Br. Kap. Mogens Mazanti 60 år Bøggild Thing 25 år ordensjubilæum Str. EX Dorthe Brolev 50 år ordensjubilæum Str. Birthe Fuglsang _Nielsen 25 år ordensjubilæum Str. Tove Plet 25 år ordensjubilæum Br. Erling Gjerulf 70 år VENSKABSGRAD Br. Karl-Iver Iversen Br. Arne Pedersen Str. Emma Saarup Mortensen Str. Jytte Lind Lise Jessem KÆRLIGHEDSGRAD Br. Christian Messel SANDHEDSGRAD Str. Bodil Jeppesen Str. Karen Marie Houe Str. Tove bang Kristensen Str. Edith Fuglsang Johansen Br. Mogens Sørensen

21 Side 21 Støt vore annoncører Murerfirmaet Tilbud og overslag gives gerne Tlf: De støtter os

22 Side 22 Støt vore annoncører De støtter os

23 Side 23 Støt vore annoncører Merko Sejerslev V/Bo Pedersen Sejerslevvej 26, 7900 Nykøbing M De støtter os

24 Side 24 Støt vore annoncører REDAKTIONEN: Br. Kristian Richard Møller Br. Emil Ninn Str. Kirsten Pagh Sørensen Br. Mads S. Willadsen Br. Hans Ravn Br. Jens Bjerre De støtter os

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang April 2013 Nr. 49 Forår Logelivet Side 2 Brødrenes nye embedsmænd Søstrenes nye embedsmænd Broderloge nr. 41 Petrus Beyer har valgt og installeret nye embedsmænd.

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38. Vinter

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38. Vinter LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38 Vinter Side 2 Kære Søstre og Brødre: Endnu et år er gået, og et nyt årti står for døren, vi kan se tilbage på et godt år i vore loger, mange ting

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36. Sommer

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36. Sommer LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36 Sommer Side 2 Kære Søstre og Brødre: Hermed sommerudgaven af, vi vil beklage, at vi af forskellige årsager er forsinket med udgivelsen af bladet.

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Vinter. 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Vinter. 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41 Liden Kirsten & Petrus Beyer Vinter 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41 Logelivet Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen Livskunst 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44. Efterår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44. Efterår Liden Kirsten & Petrus Beyer 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44 Efterår Logelivet Side 2 Overmestrene Søster overmester Joan Mørk Den 11. april 2011 blev en skelsættende dag, med installation af nye embedsmænd.

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48. Vinter

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48. Vinter Liden Kirsten & Petrus Beyer 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48 Vinter Logelivet Side 2 JULEKONCERT JULEKONCERT I THISTED KIRKE Det blev en dejlig aften i snevejr og bidende kulde. Det hjalp dog meget, da vi

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan for Broderloge nr. 71 Richard Marley Brønderslev for valgterminen 2017-2019 Strategi- og handlingsplan for broderloge nr. 71 Richard Marley Der henvises til den vedtagne langtidsplan

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Januar 2012 Nr. 45. Vinter

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Januar 2012 Nr. 45. Vinter Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang Januar 2012 Nr. 45 Vinter Logelivet Side 2 Overmestrene Når dette læses, har vi atter skiftet årstal. Det er mit håb, at alle har haft en god og fredfyldt jul og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 8. Årgang Januar 2007 Nr. 28 Ak, januar, du er den første, og du har det hele parat, du møder med udsalg og status, og så er der noget med skat. Hvis du skulle bringe mig

Læs mere

Cabaret 2005 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide.

Cabaret 2005 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide. Side 1 LOGELIVET Cabaret 2005 Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide. I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Januar 2005 Nr. 20 For at skaffe midler til

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang April 2008 Nr. 31. Forår. Og det blev forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang April 2008 Nr. 31. Forår. Og det blev forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang April 2008 Nr. 31 Forår Og det blev forår Side 2 REDAKTIONEN SKRIVER Kære søstre og brødre. Så er det endelig blevet forår, vinteren har været lang og regnfuld, dog

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang April 2009 Nr. 35. Forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang April 2009 Nr. 35. Forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang April 2009 Nr. 35 Forår Side 2 Kære Søstre og Brødre: Hermed forårsnummer af, en spændende og indholdsrig termin er ved at være overstået, og år skal der nye embedsmænd

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Oktober 2009 Nr. 36. Efterår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Oktober 2009 Nr. 36. Efterår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang Oktober 2009 Nr. 36 Efterår Side 2 Kære Søstre og Brødre Et efterår er godt begyndt, de lyse dage og nætter er slut, efterårsterminen er godt i gang, med gode mødeaftner

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang April 2010 Nr. 39. Forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang April 2010 Nr. 39. Forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang April 2010 Nr. 39 Forår Side 2 Kære Søstre og Brødre Foråret er endelig kommet til Danmark. Det har vi ventet på, efter en lang og kold vinter. Dagen er nu længere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40. Efterår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40. Efterår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40 Efterår Side 2 Kære Søstre og Brødre Oktober nummeret af Logelivet dækker over 2 kvartaler, de første referater fra broderlogen nr. 41starter

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47. Efterår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47. Efterår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47 Efterår Logelivet Side 2 Besøg af loge nr. 57 Fidelitas i Skien, Norge Den 28-30 september havde vi besøg af vore brødre fra Norge og deres ledsagere,

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2015

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2015 August Tirsdag d. 25. august kl. 14.00 16.00 September Tirsdag d. 1. september kl. 14.00 16.00 Festugearrangement med Dansk Top stjernen Lotte Riisholt Pris: 60,- kr. inkl. kaffe og lagkage. Den lave pris

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Forårs- og efterårsprogram 2016

Forårs- og efterårsprogram 2016 Senior Forårs- og efterårsprogram 2016 FOA ÅRHUS Seniorklub Se klubbens hjemmeside på: www.foa-aarhus-seniorklub.dk Tirsdag den 5. januar kl. 13.00 Nytårskur Tag gerne nytårspynt og hat på. Forplejning:

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere