Energioptimering i svinestalde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energioptimering i svinestalde"

Transkript

1 Energioptimering i svinestalde Den mest vedvarende energi, er den der aldrig bliver brugt. Agerskov d v. Energirådgiver Kurt Mortensen EnergiMidt A/S

2 Disposition Præsentation Energibesparelser i svinebedrifter Tilskud til energibesparelser Ventilation Foderfremstilling Belysning Varmelamper Smågrisehuler Fravænning Kedelanlæg Varmestyring og teknisk isolering Afslutning

3 Fakta om EnergiMidt Et moderne el- og bredbåndsselskab Stiftet Hovedkontor i Silkeborg Kunde- og driftscentre i Silkeborg, Herning, Skive, Randers og Bjerringbro Ca kunder Ca. 700 ansatte. Ca. 15 energirådgivere

4 Køb / salg / tilskud til energibesparelser Energiselskaberne har en spareforpligtigelse, som står i forhold til omsat energimængde. Realiserede besparelser indberettes til Energistyrelsen. Nogle, her under EnergiMidt, har opfyldt denne forpligtigelse ved vederlagsfri, specialiseret energirådgivning. Andre har valgt at yde passivt anlægstilskud til energibesparende teknologier. For øjeblikket tilbyder vi et miks af dette, således at vi stadig udfører vederlagsfri rådgivning efter en grundig benchmarking. De første kwh sparet, køber vi ikke. Sparede kwh efter kwh køber vi for øjeblikket til ca. 0,28 kr./kwh. Eksempel: kwh sparet = kwh x 0,28 kr. / kwh = kr Alternativt betales timeløn for rådgivning og der gives tilskud til alle besparelser

5 Køb / salg / tilskud til energibesparelser: Hvor kommer pengene fra? Kunder kwh el Betaling el EnergiMidt Net kwh besparelse Energistyrelsen Tilskud kwh besparelse kwh besparelse Energimidt Infrastrutur A/S Tilskud Aktør

6 Køb / salg / tilskud til energibesparelser: Hvor kommer pengene fra? El-afgifter CO 2 afgift/elspareafgift 8,9 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 Eldrist.bidrag 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Tillægsafgift 0,0 1,6 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Energiafgift 55,0 61,3 62,4 63,5 64,7 65,8 67,0 PSO 11 17,4 Afgifter i alt på el 65,5 73,7 79,3 91,6 99,4 83,3 84,7 Godtgørelse af afgifter - el til proces CO 2 afgift/elspareafgift Eldrist.bidrag - -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Elsparebidrag -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Tillægsafgift ,4-3,1-2,7-2,8-2,8 Energiafgift -55,0-61,3-62,4-63,5-64,7-65,8-67,0 Godtgørelse af afgifter i alt på el til proces -55,6-64,9-70,4-70,2-71,0-72,2-70,4 PSO 0 Samlet energiafgift 9,9 8,8 8,9 21,4 28,4 11,1 14,3

7 Energirådgivning Energicheck: Gennemgang af bedriftens energiforbrug også varme. Kunden modtager en rapport med besparelseforslag, med angivelse af besparelsespotentialer, investeringer og tilbagebetalingstider. Succeskriteriet for kunden og for os er realiserede besparelser. Vi anviser generelt fra % af bedrifternes energiforbrug i besparelser med tilbagebetalingstider under 5 år. Ca. 65 % er varmebesparelser, 35 % er elbesparelser.

8 Teknologi og adfærd: Opmærksomhed på problemet! Når elomkostningerne stiger, bliver der fokuseret på elhandel = priser Når varmeomkostningerne stiger, bliver der fokuseret på brændselskonvertering = priser Det er mindst lige så relevant at kigge på, om ens forbrug er rimeligt, sat i forhold til den teknologi man har og den produktions størrelse og produktionsform man har! Der er ofte mere besparelse i adfærd end der er i teknologi Derfor skal menneskelig adfærd erstattes af teknologi.

9 Forventeligt forbrug: Nøgletal Alt andet lige er der grund til at stoppe op hvis: Elforbruget pr. årsso er > kwh, afhængig af, om man selv producerer foder. (30 kg s produktion) Elforbruget pr. prod. sl.sv. er over 10 kwh Olieforbruget er > 20 l./m² beboelse Olieforbruget er > l. pr. faresti m. hule Olieforbruget er > 5 l. pr. 2-klima stiplads Udfordringer: Manglende opmærksomhed på forbrugets størrelse Dårlig teknologi Forkert adfærd.

10 Ventilation og varme Kalibrering af fugtstyring i.f.t. C + R.F %-enheder flytter 100 % på varmeforbrug Indstilling af minimumsventilation Renholdelse af anlæg Et snavset anlæg bruger op til 50 % mere energi Luftrensning Luftrensning kan øge forbrug med 1,5 2,5 gange Valg af styringstype og motor

11 Ventilation EC- motorer forsøg. Se Hyologisk 04 juni 2010

12 Ventilation EC- motorer forsøg. Se Hyologisk 04 juni 2010

13 Ventilation EC- Triac. MHJ ventilation. Hovedmåler.

14 kwh pr. måned Ventilation EC- motorer forsøg. KJ ventilation 450,0 Energiforbrug pr. måned. 4 ens klimastalde. 3 ventilationstyper 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Stald 3. Loggefejl i december sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Stald 1 EC 1620,5 kwh / år Stald 2 Triac 4025 kwh / år Stald 3 EC 1499 kwh / år Stald 4 Frekvens 2852 kwh / år 27 Aug aug. 2011

15 Foderfremstilling, transport og formaling Slagtesvin og smågrise har behov for fint foder for at vokse hurtigt og udnytte foderet godt. Fin formaling er energikrævende for alle mølletyper Vådt korn (> 17 %) forøger energiforbruget med ca. 50 % Alle større møller (> 20 kw) der sælges i dag, kan formale fint. Tomgangstider, anlægskompleksitet, vedligeholdelses tilstand og styring, betyde mere for energiforbruget end møllens farve og type Transportudstyrets hastighed bør være styret af møllens belastningsgrad.

16 Belysning Brug dagslysstyring via skumringsrelæ og trinvis slukning af lys. Lav fortrådningen og tændingerne så det passer til trinvis slukning. Placér føler et sted, hvor det er nemt at gøre den rent. I en drægtighedsstald som denne her, vil der normalt være en besparelse på belysningen på mindst 30 %. En moderne drægtighedsstald uden styring af lyset, bruger nemt kwh. Besparelse på kwh. Merinvesteringen er ca kr.

17 Belysning Almindelige lysstofrør udvikler ca. 75 Lm/W. Diodelys er ved at være over 100 Lm/W. Dette rør har indbygget dagslysføler og regulering Meget lille forbrug til elektronik i røret. (ingen spole) Denne udvikling vil fortsætte og forventes at kunne udkonkurrere traditionelle lyskilder i løbet af 5 6 år. Pris på dioderør i dag ca. 400 kr. TbT > 5 år.

18 Varmelamper check temperatur og alder på grise. Sluk i tide. Eller brug varmelampestyringer.

19 Varmelamper check temperatur og alder på grise. Check gulvtemperatur. Undgå træk ved lampe.

20 Smågrisehule

21 Lukket smågrisehule - luftkvalitet

22 Varmelampestyringer uden gulvvarme. Gummimåtte

23 Stop kuldebroer

24 2-klimastalde. Temperaturer. Gulvarme. Forbrug: 5 l. olie pr. stiplads, heraf ca. ¼ fra gulvvarme og ¾ fra rumvarme. Rumtemperatur 23 => 19 C Temperatur under overdækning: 30 => 22 C

25 2-klimastalde. Temperaturer. Gulvarme. Mål på gulvet! Gulvvarme skal entenvære tændt eller slukket!

26 Varme ved smågrise. Forøget nedhæng. 40 cm åbning

27 Varme ved smågrise. Forøget nedhæng + læbrædt

28 Luftkvalitet under overdækning

29 Varme ved smågrise. Intelligent overdækning. 40 cm. åbning

30 2-klimastalde. Temperaturer. Gulvarme. Varmeforbrug kan reduceres til kun 5-10 kwh pr. stiplads 3 4 C køligere stald. Koldere gylle = mindre ammoniak emisison (Rapport udvikling og demonstration at energibesparende teknologi til landbruget Agrotech 2011) Måske mindre arbejde p.g.a. mindre risiko for at stien vendes

31 2-klimastalde. Temperaturer. Gulvarme. Der produceres ca. 29 mio smågrise i Danmark. Det er ca. 4,5 mio. pladser. Der er mindst 80 % besparelses potentiale i ¾ af stipladserne. For hver plads er sparepotentialet kwh = 40 kwh. 40 kwh x 4,5 mio x ¾ = 135 mio kwh energi. Hvis disse pladser opvarmes med olie med en nyttevirkning på 70 %, spares der 19 mio l. olie om året. Det er ca tons CO2

32 Styring af varme Al for ofte spares der på ordentlige komponenter til regulering af varme Merprisen på et godt reguleringsudstyr og regulerede pumper er ofte tjent ind på under 1 år. Ofte tilsluttes flere sektioner til den samme blandesløjfe. Det giver mere end 2 3 C forskel mellem frem og retur, hvilket er uheldigt.

33 Rumvarme i stalden - termostater Brug samme termostat til ventilation og rumvarme!

34 Fyringsanlæg Dette fyr har brugt l. pr. år på en svinebedrift. Årsvirkningsgraden var ikke over 65 %. Virkningsgraden på et nyt fyr var på ca. 91 %. (i dag 97 %) Der kunne spares ca l olie pr. år ved at skifte til et nyt. Der var ca kr. Tilbagebetalingstiden var ca. 1 år!

35 Fyringsanlæg stokerfyr drift - rengøring

36 Fyringsanlæg stokerfyr drift - rengøring

37 Kedelanlæg Akkumulering betyder meget for virkningsgraden l. pr. kg. indfyret brændsel. Dvs. mindst l. til en bigballekedel. Hvis ikke hele halmballen kan lægges i akkumuleringen, går kedlen i pause, og der ryger en masse uforbrændte kulbrinter ud i skorstenen. Der skal være en ordentlig lagdeling i akkumuleringen. Brug noget ordentligt halm!

38 Sammendrag af besparelse Teknologi Besparelsespotentiale el og varme i alt Tilbage betalingstid Kr./årsso, typisk Teknologi T, eller Adfærd A Ventilations anlæg Foderfrem stilling 0 70 %, typisk 30 % 0-75 %, typisk 25 % 2 7 år 18 T 0 5 år 6 T Belysning 0 40 %, typisk 20 % < 1 år v. etabl. ellers < 3 år 14 T+A Varme lamper 0 75 %, typisk % < 5 år 15 T + A 2-klimastier 0 95 % 1 5 år 30 T + A Varmestyring 0 15 % Typisk < 2 år 5 T + A Kedler 0 35 %, typisk % Typisk 2 4 år 10 T + A

39 Tak for ordet! Kurt Mortensen Tlf: Mail:

Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015

Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Indenfor området energi findes der 2 tilskudsmuligheder, som er åbne i øjeblikket. Begge mulighederne kører løbende nogen år ud i fremtiden. Det er: A. Energisparetilskud,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD!

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! 1 ALCON LEVERER HALMFYR I MANGE FORSKELLIGE STØRRELSER HVILKEN KEDEL PASSER DIG? SERIE 1200 SERIE 2000 SERIE 2300 SERIE 2800 SERIE 4000 Rundt brændkammer

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Danmark ser grønt i Sønderborg

Danmark ser grønt i Sønderborg Danmark ser grønt i Sønderborg B Y G G E R I & E N E R G I Søren, Rune, Jacob, Nicolai og Dino 24-09- 2 0 1 0 Forord. I 10 uger, 10 byer og 10 temaer sætter DR fokus på grøn teknologi. I Sønderborg er

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere