Grøn gas til transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn gas til transport"

Transkript

1 31. januar - 1. februar 2013 SKANDINAVISK KONFERENCE Grøn gas til transport KULTURCENTER LIMFJORD SKIVE DANMARK Understøttelse af gas i tung transport er en del af de ambitiøse målsætninger, som forligsparterne har sat med energiaftalen. Derfor vil jeg meget gerne deltage i konferencen. Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard

2 Velkommen til Energibyen Skive! Flemming Eskildsen borgmester i Skive kommune Det er mig en stor glæde at byde konferencedeltagerne på Grøn gas til Transport velkommen til Energibyen Skive, udtaler borgmester i Skive kommune Flemming Eskildsen. Den 31. januar og 1. februar 2013 vil Skive Kommune markere kommunens satsning på Grøn Gas og cementere samarbejdet omkring udviklingen af bæredygtig transport som en del af fremtidens transportsystem. Skive Kommune blev i 2008 udnævnt til Energiby af daværende klimaminister Connie Hedegaard og har siden igangsat en række aktiviteter til gavn for klimaet. Vi har et mål om at gøre Skive Kommune CO2 neutral i gennem målrettet arbejde på anvendelse af geotermi, biogas, vind og sol som en del af vores fremtidige energiforsyning. Udviklingen af de nye energikilder vil skabe vækst og nye virksomheder og skabe grundlaget for øget velstand. I foråret 2013 åbner Danmarks første kommercielle gastankstation i Skive og i løbet af 2013 vil lokalt produceret biogas blive opgraderet til gasnettet. Hermed danner vi bro mellem lokalt produceret biogas og muligheden for anvendelse af grøn gas som brændstof i transportsystemet. RENT LIV er Skive Kommunes brand og her er et konkret eksempel på hvordan vi skaber det! Velkommen til Skive. EL- NETTET EL EL EL ELEKTROLYSE- ANLÆG BRINT ILT BRINT VAND VARME GØDNING VARME SABATIER- ANLÆG BIOGASANLÆG NATURGAS- NETTET METAN Gas for fremtiden Gas er det kit, som skal få et grønt energisystem i Danmark til at hænge sammen. Men gassen skal også selv være grønnere. Det bliver den i takt med, at almindelig naturgas erstattes af biogas, forgasningsgas og kunstig metan af brint fra vindmøllernes overskudsstrøm. EL BIOGAS METAN METAN HMN Naturgas skubber på udviklingen med sit engagement i konkrete opgraderingsprojekter i fx Thorsø, Vrå og Lemvig. Og med sit unikke samarbejde med Skive Kommune, som ikke bare baner vejen for biogas i naturgasnettet, men også for gas til transport med den første offentligt tilgængelige gasfyldestation herhjemme. VARME KRAFTVARMEVÆRK GASLAGRE METAN HMN Naturgas er landets mest effektive distributør af naturgas. Derfor har vores kunder de markant laveste distributionstariffer.

3 Landbruget satser også vedvarende Bruno Sander Leder af Brancheforeningen for Biogas' sekretariat Landbruget er som bekendt ikke ny i rollen som energileverandør Gennem årtier har landbruget forsynet det omgivende samfund med energi. Det primære for landbruget er og vil fortsat være fødevareproduktion, men når det er sagt er der naturligt en hel række følgevarer og restprodukter, som naturligt kan indgå som råvarer til energiproduktion! Der er sammenhæng mellem den nuværende produktion og ressourcegrundlaget i dansk landbrug. Derfor kan og bør landbruget satse på bæredygtig intensivering, således landbruget kan producere energi uden at det går udover fødevareproduktionen. Bruno Sander fra Brancheforeningen for Biogas pointerer, at biogas kan og bør spille en meget væsentlig rolle i fremtidens energiforsyning. Xergi ann /03/07 10:24 Side 1 Biogas kan: Stabilisere et vindkraftdomineret energisystem Give forsyningssikkerhed Sikre en effektiv og billig reduktion af drivhusgasser Give positive miljøeffekter (vandmiljø, lugt) Sikre recirkulering af næringsstoffer Give renere transport (CO2, sundhed, støj) Skabe beskæftigelse Give eksport af teknologi og fødevarer Dansk landbrug er i forvejen blandt de mest energieffektive, når vi taler udledning af drivhusgasser pr. produceret enhed og dermed er der her tale om en meget klimavenlig produktion. Biogas bidrager til omstilling til et energieffektivt fossil uafhængigt og klimavenligt samfund med en bæredygtig fødevareproduktion baseret på recirkulering af næringsstoffer. - Med energiforliget er skabt rammerne for udbygning gennem forbedret driftsøkonomi og flerstrenget indpasning i energisystemet, siger chefkonsulent Bruno Sander. Han peger på, at der fortsat er mange udfordringer, men også muligheder for dansk landbrug. Allerførst skal energiforliget implementeres og der skal findes en optimal løsning således biogasanlæggene kan opnå finansiering inklusiv anlægstilskud. Miljøministerens ressourcestrategi og input fra Natur og Landbrugskommisionen, de overordnede planer i EU`s landbrugspolitik, herunder landdistriktsprogrammet er alle væsentlige faktorer for fremtidens anvendelse af landbrugsarealet i Danmark. - Vi har mange års erfaring med biogas og dermed en stor kompetence på området. Dette skal nu udnyttes til at gå fra stilstand til nybygning, udvidelse og udvikling af nye markeder. Det gælder både for biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg, siger Bruno Sander. Biogasanlæg Ser du på den samlede investering? Biogasog gylleseparationsanlæg Biogas- og gyllebiogasanlægget producerer grøn el og varme. Elektriciteten sælges til nettet og varmen anvendes i processen til fremstilling af biogas og gylleseparing samt til opvarmning af stalde, kontorbygninger og stuehuse. Hvis I planlægger et biogasfællesanlæg, så se her! Reducerer udledningen af drivhusgasser Xergi er i dag Danmarks stærkeste aktør på markedet for biogasseparationsanlæg og gylleseparationsanlæg Vi tilbyder: Xergi A/S har opbygget 20 års erfaring med Forbedrer gødningsværdien i gylle Mindsker vand- og luftforurening udvikling, levering, drift og vedligeholdelse af Mere end 25 års erfaring med biogas nøglefærdige energi- og miljøanlæg og er i dag I xergi går Biogasanlæg Gylleseparationsanlæg Danmarks stærkeste aktør på markedet for Effektiv teknologi til afgasning af dybstrøelse biogas- og gylleseparationsanlæg. vi benhårdt at sikreopdeler kunderne Biogasanlægget grøn el og varme Anlægget efter til gylleseparation gyllen i et Sikkerhed ogproducerer professionalisme med følgende positive miljøeffekter: N-koncentrat og en fosforholdig humusdel. Stor international erfaring det bedst mulige afkast Reduceret udledning af drivhusgasser Herved opnås: af reduceres deres investering! Forbedret gødningsværdi gyllen britiske kunder Mængden med op til 75% PS: har du hørt, at en af ixergis Gyllesepareringsanlæg Gyllesepareringsanlægget reducerer gyllens mængde med op til 75%. Bedre og mere harmonisk udnyttelse af næringsstoffer (N, P, K) og skåner dermed drikkevandsressourcen. Mindsket vandluftforurening fornylig har købtogdet tredje anlæg på tre år? Giver mulighed for at udvide landbrugs- Xergi A/S ejes af: Xergi A/S ejes af: driften dir. uden køb af ekstra Ballermann jord. Fuldgødskning med produktet Adm Jørgen Reducerer fordampningen af kvælstof under og efter udbringning af gyllen. Mulighed for udvidelse af landbrugsdriften uden køb af ekstra jord Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax Hermesvej Støvring Tlf Fax

4 Energibyen Skive roser energiministeren Projektleder på konferencen og udstillingen Grøn gas til transport Steen Hintze glæder sig over, at energiministeren vil fremme brugen af gas i den danske transportsektor. Det er særdeles positivt, at energiminister Martin Lidegaard nu vil fremme grøn gas som drivmiddel i biler, lyder det fra Energibyen Skive. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (RV) erklærer sig over for Energy Supply parat til at iværksætte politiske initiativer, som skal fremme brugen af gas i den danske transportsektor. Den udmelding vækker glæde i Skive, hvor Steen Hintze fungerer som projektleder i Energibyen Skive og er centralt placeret i udviklingen af det skandinaviske marked for anvendelsen af grønne gasser til transport. Han betegner det som særdeles positivt, at ministeren nu vil se på mulighederne for at gøre det økonomisk attraktivt at køre i biler med biogas eller naturgas som drivmiddel. - Biogas og naturgas anvendes allerede som drivmiddel for lastbiler, busser og andre køretøjer i en lang række europæiske lande. Vi behøver bare kigge over til naboerne i Sverige. Det vil sige, at vi kan komme i gang, lige så snart ministeren har skruet en model sammen, der gør Grøn gas til transport - konferenceprogram Program torsdag den 31. januar Indskrivning og kaffe Velkomst Borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune (DK) og Moderator: Direktør Søren Hermansen, Samsø Energiakademi (DK) Grøn Gas i et regionalt energiperspektiv Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland (DK) Perspektivet for gas og biogas til transport Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (DK) Visioner og strategi for omlægning til biogas i transporten Ordförande miljönämnden Sören Kviberg, Västra Götalandsregionen (S) Pause Strategi for Grøn Gas med fokus på tung transport Adm. direktør Susanne Juhl, HMN Naturgas (DK) Hvad er landbrugets potentiale som energileverandør? Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas (DK) Gasdrift af busser i Rogaland synergi mellem biogas,naturgas og affald Teknologidirektør Asbjørn Høivik, Lyse NEO (N) Lunch/Frokost - networking SPOR 1 - STRATEGISK Ansvarlig transport set fra en virksomhed fra diesel til gas? Direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri (DK) Hvor mange jobs er der i omstilling til grøn transport og bioenergi? Produktudviklingschef Søren Holm Pedersen, Maabjerg Energy Concept (DK) Biogas Brålanda - et koncept for grøn gas til transport Affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund och Biogas Brålanda AB (S) Perspektiver for anvendelse af grøn gas til transport i 2030 Danmark Partner Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse (DK) SPOR 2 - TEKNISK Gaskøretøjer og tekniske løsninger Markedskommunikationschef Steffen P. Müller, Volvo (DK) Hvordan etableres en gastankstation - erfaringer fra pionererne Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen, Naturgas Fyn (DK) Erfaringer fra busdrift på gas i Sverige Adm. direktør Thomas Øster, Arriva (DK) Storskala implementering af busgasdrift i Østfold Fylkeskommune Næringsrådgiver,Joakim Sveli, Østfold Fylkeskommune (N)

5 det økonomisk realistisk at anvende gas i biler, forklarer Steen Hintze, der er projektleder på konferencen og udstillingen Grøn gas til transport i Skive den 31. januar-1. februar En lastbil med naturgas i tanken udleder cirka 20 procent mindre CO2 end en tilsvarende dieselmodel, mens biogas produceret på gylle kan præstere et negativt CO2-regnskab, fordi afgasningen af gyllen reducerer udledningen af metan, som er en kraftig drivhusgas. 1 ton metan har cirka samme drivhuseffekt som 21 ton CO2. - Eftersom teknologien er velafprøvet, kan vi hurtigt komme i gang med at forbedre transportsektorens klimaregnskab markant og samtidig bidrage til at få løst udfordringerne med at skabe BLIV UDSTILLER VED øget vækst og beskæftigelse i Danmark, fastslår Steen Hintze. Grøn gas til transport UDSTILLERDAG DEN 31. JANUAR 2013 KULTURCENTER LIMFJORD SKIVE Kilde: Energy Supply Tekst og foto: Kris Vetter Gør din virksomhed synlig over for det skandinaviske marked! Konferencedeltagerne tilbydes rundvisninger til standene! Simpelt koncept med ét cafébord, el-opkobling og plads til én roll-up, så du ikke behøver slæbe hele butikken med! Mere om udstillingen samt booking på Eller kontakt Kris Vetter, tlf Få 10% rabat - bestil senest 30. november! Vi giver 10% rabat, hvis du bestiller minimum 1 stand, 1 konferencebillet, 1 middag og 1 udflugt senest kl Erfaringer omkring gas til transport og udvikling af erhvervsklynger/cluster i Västsverige Projektleder Tula Ekengren, Biogas Väst, Västra Gøtalandregionen (S) Hvordan opgraderes biogas til gas til transport? Phd. Tobias Persson, Svenskt Gastekniskt Center AB (S) Kaffe Kaffe Hvorfor kører vi på gas og hvilke erfaringer har vi? Peter Willborg, Miljø og Sikkerhedschef Malmö Lastbilcentral AB (S) Mulighedsanalyse af biogasbusser i Holstebro kommune Afdelingschef Annette Vognbjerg, Midttrafik/Vestforsyning/Holstebro Kommune (DK) Gas til transport - danske demonstrationsprojekter teknik, status og tilskud. Centerleder Niels-Anders Nielsen, Center for Grøn Transport Trafikstyrelsen (DK) Hvad betyder omlægning af transport til gas for CO2- reduktion? Seniorkonsulent Kim Winther, Teknologisk Institut (DK) Hvad er perspektiverne for produktion af grøn gas gennem metanisering? Seniorrådgiver John Bøggild Hansen, Haldor Topsøe (DK) Erfaringer med udbygning af personbiltransporten på gas i Sverige - incitamenter og forudsætninger Projektleder Mårten Ahlm, Biogas Syd (S) Paneldiskussion hvordan kommer vi videre med grøn transport på gas? MF Thomas Jensen, Socialdemokraterne, Skatteordfører (DK) MF Andreas Steenberg, Radikale, Erhvervsordfører (DK) MF Lars Chr. Lilleholt, Venstre, Energi-og Klimaordfører (DK) Moderator: Direktør Søren Hermansen, Samsø Energiakademi (DK) Afrunding International Projektkoordinator Steen Hintze, Implement, Energibyen Skive (DK) Netværksmiddag i Kulturcenter Limfjord Underholdning i Kulturcenter Limfjord SINGIN THE KYOTO PROTECOL - Anders Koppel, Maria Carmen Koppel, Benjamin Koppel, Tupac Mantilla Program fredag den 1. februar Studiebesøg - pakker Pakke 1 Maabjerg BioEnergy besøg Maabjerg BioEnergy Europas største biogasanlæg. Pakke 2 Agro Business Park/Besøg og rundvisning. projekter med nye gasanvendelser Pakke 3 Energibyen Skive. Besøg på Skive Fjernevarme som har Europas største træforgasningsanlæg samt besøg på Skive Rådhus Den Blå Diamant - Europas første + Energi kontorhus

6 Skive får gastankstation Skive Kommune og HMN Naturgas etablerer Danmarks første offentligt tilgængelige gastankstation HMN Naturgas og Skive Kommune går nu sammen om at udnytte gas til transport og etablerer den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark, der gør det muligt at tanke gas på bilen direkte fra gaden og på alle tider af døgnet. Den første offentligt tilgængelige gastankstation herhjemme bliver en realitet i Energibyen Skive i begyndelsen af 2013 og er godt nyt for ejerne af de cirka gasbiler i Tyskland og de gasbiler i Sverige. For nu kan de fylde gas på bilen i Danmark på turen fra eks: Gøteborg til Hamborg eller omvendt. Samtidig får Skive Kommune og almindelige borgere mulighed for at skifte til mere miljøvenlige gasbiler. Til at begynde med vil tankstationen have naturgas i standerne, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke grøn gas på bilen. Skive Kommune og HMN Naturgas har udpeget et centralt sted i byen at placere gastankstationen. Formand for HMN Naturgas Jens Grønlund siger om planerne: - Vi er glade for, at vi nu får etableret den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark. Der vil i løbet af de kommende år blive tale om mange flere, men nu får vi muligheden for at få nogle driftsmæssige erfaringer og få demonstreret, hvordan biler og tankstation fungerer. Der vil allerede fra dag ét være tale om en miljømæssig forbedring, og når vi får mulighed for at anvende biogas, vil der blive tale om CO2-neutral transport. Og netop udnyttelsen af grøn gas er et vigtigt led i Skive Kommunes planer på området. - Det er en del af Skive Kommunes klima- og energistrategi, at der skal udvikles og anvendes grønne gasser. - Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi i vores samarbejde med HMN Naturgas nu kommer nogle skridt videre i den retning og får markeret Energibyen Skive i gassammenhæng. - Dette er første step i vores vision om at gøre Skive CO2- neutral i 2029, på transportområdet, udtaler borgmester i Skive Kommune Flemming Eskildsen. En del af samarbejdet Gastankstationen er en del af den samarbejdsaftale, der er indgået mellem HMN Naturgas og kommunen om udvikling og anvendelse af grøn gas. Aftalen kom i forlængelse af at Skive Kommune blev leadpartner på stort skandinavisk EU projekt Implement, hvor målet er udvikling af biogas til transportsektoren i Skandinavien. Aftalen betyder, at 40 % af Skiveegnens samlede forbrug af gas inden for to år skal komme fra grøn gas. Så meget grøn gas regner Skive Kommune med, at Skiveegnen kommer til at producere som resultat af den nye aftale mellem kommunen og naturgasselskabet. Aftalen er den første af sin slags herhjemme. Skive Kommune og HMN Naturgas er i færd med at anskaffe et større antal gasdrevne biler til hjemmeplejen, centraladministrationen og teknikere. Ved konferencen d. 31. januar vil HMN Naturgas præsentere og informere om det nye tankanlæg. Tekst: Kris Vetter DET ER REN ENERGI Anne Seth Madsen T: E: Niels Bahnsen T: E: Hans Henrik Hansen T: E: Både private og offentlige investorer foretrækker NIRAS som rådgiver, når der skal etableres eller ombygges biogasanlæg i Danmark. Vi sørger for forretningsplan, myndighedsgodkendelser og udbudsmaterialer. NIRAS A/S Vi fører tilsyn med byggeri og idriftsættelse, og vi rådgiver under drift. Kort sagt vi er med i hele forløbet. Det giver ren energi.

7 Energi til opgradering af biogas For de 2 mest anvendte opgraderingsmetoder, er amin-processen (AMMONGAS) klart overlegen i forhold til trykvands-processen på alle områder. Denne artikel viser, at man skal sammenligne pærer med pærer er aminprocessens energiforbrug også konkurrencedygtig. I begge processer absorberer man kuldioxiden, CO2 i en væske i en kolonne, og driver den ud af væsken igen i en anden kolonne. I trykvandsprocessen anvendes vand, men da vand ikke kan opløse ret meget CO2 må processen ske under tryk (f.eks. 8 bar), og behøver trods trykket store vandmængder. I aminprocessen anvendes en vandig opløsning af en svagt basisk væske (en amin), der er langt mere effektiv i henseende til at kunne opløse CO2. Derfor behøver denne proces ikke at foregå under tryk, og kan nøjes med et mindre cirkulerende væskeflow, hvilket naturligvis gør denne proces billigere og mindre pladskrævende, samt meget billigere i elforbrug, fordi der hverken skal sættes tryk på væsken eller gassen. Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen, for når aminen har let ved at absorbere CO2, betyder det også, at der skal varme til at drive den ud igen af vaskevæsken. Derved får processen i modsætning til trykvandsprocessen, et varmebehov. Både varme- og elbehov er for begge processer naturligvis noget afhængig af rammebetingelserne. Her følger imidlertid et forsøg på at sammenligne. Aminprocessen er baseret på målinger og beregninger ud fra opgraderingsanlægget på Hashøj Bioenergi leveret af AMMONGAS, og for trykvandsprocessen baseret på, hvad en af de største udbydere af denne proces angiver i sine brochurer. Som overordnede rammebetingelser er her valgt: Indholdet af metan i den rå biogas: 67% og i den rensede gas 98,5% ved 4 bars overtryk og tørret ned til et dugpunkt på -7grader C, udetemperaturen er årsmiddel, El pris 60 øre/kwh og varmen baseret på træpiller til 1800 kr./ton. I genbrug af spildvarmen fra aminanlægget er regnet til 50%. Med disse forudsætninger kan så udregnes følgende pr m3 opgraderet gas: Ved omregningen mellem El og varme er regnet med, at der incl. transmissionstab kan laves 0,4 kwh el af en kwh varme (langt den største del af vores el kommer stadig fra en varmekilde). Aminprocessen (AMMONGAS) Trykvandsprocessen Elforbrug kwh 0,15 0,4-0,5 Varmeforbrug kwh 0,50 Kr./m3 gas, El + varme: 0,26 0,24-0,30 Omregnet til ren varmeforbrug kwh 0,9 1-1,25 Ved valget af proces må aminprocessens øvrige fortrin imidlertid også tages i betragtning. De væsentligste af disse er: Lavere pris Større effektivitet, altså renere gas Mindre metan-udslip Mindre pladsbehov Nemmere og billigere service Kan reducere 1600 ppm svovlbrinte til 1 ppm Producerer ikke spildevand Leverer en steril gas uden risiko for bakteriekim Ingen risiko for begroning i selve anlægget Mulighed for hurtig, kvalificeret dansk service. Små kompressorer, da CO2 fjernes før komprimering. Kan efter aftale produceres lokalt. Opgraderingsanlægget på Hashøj Biogas leveret af AMMONGAS Dansk Biogas-opgraDering - i høj kvalitet til lav pris... Hvorfor først lave varme til EL, hvis man kan opgradere biogas direkte med varme fra f.eks. gas, træpiller, flis eller halm. Og så endda til 99% ren metan med >1% CO2, H2S<1PPM med et samtidigt metantab til atmosfæren på <0,1%. AMMONGAS i Glostrup tilbyder komplette opgraderingsanlæg inkl. komprimering, tørring og måling. Fordele ud over den lave pris og høje gaskvalitet: Fylder kun lidt. Meget lavt strømforbrug. Trykløs proces betyder: stabil drift+enkel og billig service. Ingen spildevand. Kræver ikke svovlrensning først. Produktion i Jylland betyder hurtig, kvalificeret dansk service. AMMONGAS A/S Ejby Mosevej Glostrup Tlf

8 Praktiske oplysninger Sted KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive Tidspunkt 31. januar og 1. februar 2013 Målgruppe Borgmestre, kommunaldirektører, tekniske direktører Lokale, regionale og nationale politikere Energistyrelsen, trafikstyrelsen, transportstyrelsen Klimakonsulenter, klimakoordinatorer, udviklingskonsulenter Innovationsnetværk, erhvervscentre og konsulenter Naturgasselskaber, energiselskaber, biogasproducenter, bioenergibranchen, greentech virksomheder Tilmelding Tilmelding sker på senest den 15. januar Pris Deltagelse torsdag 31. januar Konference inkl. kaffe og frokost...800,- DKK Middag inkl. underholdning...500,- DKK Deltagelse fredag 1. februar Studietur efter eget valg...500,- DKK (alle priser er ekskl. moms.) Sådan finder du konferencen GPS koordinaterne er X= Y= (efter koordinatsystemmet UTMZone 32 Euref89) Autoforhandlere, transportservicevirksomheder, trafikselskaber, busselskaber, vognmænd Erhvervsskoler, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner Kommunale udbudsansvarlige, miljøansvarlige og trafikplanlæggere. Hovedindgang Konferencelokaler Udstillingsområde Vmarketing Kulturcenter Limfjord

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark?

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Økologisk biogas på vej frem 12. marts 2016 Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører,

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Energiforligt eller energiforladt

Energiforligt eller energiforladt Temadag 2012 13. marts 2012 Energiforligt eller energiforladt - hvor står biogassen pt i energipolitikken? Bruno Sander Nielsen Biogas aktuelt og potentiale 13. marts 2012 Biogas - aktuelt og potentiale

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Muligheder ved samspil med biogas

Muligheder ved samspil med biogas 23. april 2013 Temadag Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Muligheder ved samspil med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Hvem er Brancheforeningen? Rådgivere Biogasfællesog gårdanlæg

Læs mere

Gastekniske Dage 2016

Gastekniske Dage 2016 Gastekniske Dage 2016 GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede mål er

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

Biogasutvecklingen i Danmark

Biogasutvecklingen i Danmark Årsmøde Biogas Syd, Malmø, 17. september 2013 Biogasutvecklingen i Danmark Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Hvem er Brancheforeningen? Rådgivere Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

Perspektiver for biogasinvestering i 2015

Perspektiver for biogasinvestering i 2015 LandboSyd 24. marts 2015 Perspektiver for biogasinvestering i 2015 Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere, energi-,

Læs mere

Debatoplæg. GreenLab Skive. Fremtidens Energi- og Ressourcelandskab. Forudgående offentlighed 12.9.2015 3.10.2015. Teknisk Forvaltning Skive Kommune

Debatoplæg. GreenLab Skive. Fremtidens Energi- og Ressourcelandskab. Forudgående offentlighed 12.9.2015 3.10.2015. Teknisk Forvaltning Skive Kommune Debatoplæg Forudgående offentlighed 12.9.2015 3.10.2015 GreenLab Skive Fremtidens Energi- og Ressourcelandskab Teknisk Forvaltning Skive Kommune Indledning Skive Kommune har igangsat planlægning af et

Læs mere

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Forventet energiforbrug i (vej)transportsektoren Kilde: EA Energianalyse Perspektiver for gas i transportsektoren

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund En lang rejse, men nu er vi i gang Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund 2 E.ON en af Europas førende virksomheder inden for produktion, distribution og salg af biogas Biometan projekter

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Information & program

Information & program Skandinaviens Biogaskonference Skive 8 9 november 2017 Information & program BioGas2020 virksomheder, hvor overskydende energi og restprodukter bliver udnyttet til test- og demonstrationsprojekter med

Læs mere

Grønt lys for biogas

Grønt lys for biogas Årets Gaskonference 2014 13. november 2014 Grønt lys for biogas? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere, energi-,

Læs mere

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET - nøglerolle i fremtidensdanske energisystem? Tirsdag den 20. marts 2012 hos Energinet.dk i Ballerup Formål med dagen Energiforhandlingerne er i en afgørende

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG OMSTILLING Vi skal lykkes med grøn gas Effektive og

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/12-2016 Camilla K. Damgaard, NIRAS BAGGRUND OG FORMÅL Afdække de såkaldte eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen af eksternaliteterne og sætte pris på dem

Læs mere

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ 12. november 2013 Transportens Innovationsnetværk 12. november 2013 ESØ satser på fuld omstilling til gasdrevne køretøjer Hvordan starter man processen op

Læs mere

Det danske biogassamfund

Det danske biogassamfund Biogasseminar afdækning af forsknings- og udviklingsbehov Energinet.dk 28. august 2008 Det danske biogassamfund - anno 2015 Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen leverandører Biogasfællesanlæg Gårdbiogasanlæg

Læs mere

Naturgas - en nødvendig del af løsningen...

Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Årsmøde i Dansk Gas Forening 25.-26. november 2010 Hotel Nyborg Strand Kan man forestille sig en verden uden brug af fossile brændsler? Er det overhovedet realistisk?

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Samfundsøkonomisk værdi af biogas Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Baggrund og formål Afdække eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen på eksternaliteterne og prissætte dem hvis

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Mål for biogas Energiaftalen om biogas, Driftsstøtten

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

Biogassens vej ind i naturgasnettet (aspekter omkring opgradering, injektion mv.) Gastekniske dage 13-14. maj 2013 Carsten Rudmose

Biogassens vej ind i naturgasnettet (aspekter omkring opgradering, injektion mv.) Gastekniske dage 13-14. maj 2013 Carsten Rudmose Biogassens vej ind i naturgasnettet (aspekter omkring opgradering, injektion mv.) Gastekniske dage 13-14. maj 2013 Carsten Rudmose Indhold Hvad vil det sige at opgradere biogas til naturgaskvalitet Krav

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Biogas og gylleseparation, DØR/SDU 13. oktober 2010 Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Indsatsområde Grøn økonomi 1. Præsentation af deltagerne 2. Baggrund for indsatsområdet. Hvad er udfordringerne

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere