Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5"

Transkript

1 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er kommet på nettet. 4. Forbruger nr er tilsluttet. 5. Den nye kedel var en god investering. 6. Vandtab, måske inde i dit hus - farvet vand. 7. Stor afkøling af fjernvarmevandet er fortsat vigtig for en god økonomi. 8. Nye forbrugere strømmer fortsat til - Tilskud til elopvarmet hus ophøre. 9. Nye varmemålere og stikprøvekontrol af gamle målere. 10.Ny lagerhal på 998 m2. Åbningstider på kontoret. Kontoret er åbent mandag torsdag kl. 9:00 til 12:30 fredag lukket. Har du et teknisk problem med varmen og ønsker at komme i kontakt med værket uden for kontorets åbningstider vil en telefonsvarer henvise til vagthavende.

2 1. 12 % billigere fjernvarme på 11 år Prisen for varme fra Sydfalster Varmeværk er blevet billigere de sidste år. Over de sidste 11 år er varmeprisen faldet med godt 12 % set i forhold til købekraften. Varmeprisændringerne 2002/ / / /06 Ændring i kr. Forbrugspris kr./mwh 488,00 475,00 475,00 470,00-18,00 Svovlafgift kr./mwh 9,85 0,00 0,00 0,00-9,85 Arealbidrag pr. m2 BBR kr./m2/år 19,81 19,00 19,00 19,00-0,81 Abonnement kr./år 1185, , , ,00-0,52 Priserne er inkl. moms Prisudvikling 120% 100% Forbruger pris indeks 80% 60% 40% 20% 0% -20% Sydvarme 0% 0,0% 4,3% 4,3% 6,6% 8,5% 11,0% 13,4% 14,1% 9,7% 9,0% Elvarme 0% 4,5% 5,5% 5,5% 10,7% 18,6% 24,7% 32,8% 36,8% 32,1% 43,4% Oliefyr 0% 13,1% 17,8% 19,7% 20,7% 25,0% 39,2% 49,6% 75,1% 72,8% 96,0% Forb.Indeks 0% 3,8% 6,0% 7,3% 10,2% 13,4% 15,5% 18,1% 21,0% 22,5% 2. Varmeværket har en sund økonomi. Der er i dag tilsluttet 1162 forbrugere til varmeværket, og det er en meget væsentlig grund til, at vi har en robust økonomi, og vi står godt rustet til at klare fremtidens udfordringer. Andre grunde til den gode økonomi er, at der løbende bliver investeret og vedligeholdt ud fra fremtidige forventninger, sådan at vi ikke en dag står med et forældet forsyningsselskab Prisudviklingen viser, at det er meget billigere for den enkelte forbruger at varme sit hus op med fjernvarme frem for med elektricitet eller olie. Efter varmeforsyningsloven skal varmeværkets økonomi hvile i sig selv, dvs. at der over en kort årrække hverken må være over- eller underskud på driften. Da varmeværket ejes af forbruger-

3 ne, sikrer vi os, at det ikke er fremmede der scorer en fortjeneste ved salg af varme, men at et eventuelt overskud bliver hos forbrugerne et overskud der kan bruges til at nedsætte varmeudgifterne. For at fastholde denne lave varmepris, er det vigtigt, at det er forbrugerne selv, der bestemmer, hvordan varmeværket skal drives. Vær derfor andelshaver af varmeværket og mød op til generalforsamlingen i januar og gør din indflydelse gældende. 3. Din varmeregning er kommet på nettet. Nu er det muligt at følge sit varmeforbrug, se aflæsninger, tidligere årsopgørelser, forventet forbrug, styringstabel både i tal og grafer, stamoplysninger, foretage måleraflæsninger og meget mere på Internettet, så prøv at gå ind på og vælg net-aflæsning. Hvis du hver måned aflæser din måler og indtaster aflæsningen i den nye online netaflæsning service, vil du straks kunne se, om dit varmeforbrug følger budgettet. De aflæsninger, værket foretager, kan også ses her, og efter en kold vinter som i år kan du allerede nu se, om du har brugt mere end tidligere år og end budgetteret. Så prøv at tage et kig indenfor på din online varme regning. Dit forbrugernummer og pin-kode finder du på brevet udsendt sammen med dette nummer at sydvarmenyt, og på alle opgørelser og budgetter vi udsender i fremtiden. 4. Forbruger nr er tilsluttet. Vi er nu over 1100, der får varme fra Sydfalster Varmeværk, faktisk er der 1162 brugere pr. d.d. Men vi haft så travlt, at vi først nu har haft tid til at fejre forbruger nr. 1100, som blev Bennie Christensen Hasseløvej 99. Formanden Henning H. Petersen og driftsleder Bjarne Kobbernagel var i den anledning forbi med et pr. flasker rødvin.

4 5. Den nye kedel var en god investering. Investeringen i den nye biokedel har vist sig at være en endnu bedre forretning end først forventet. Brændselsudnyttelsen er større end forventet, og vi bruger i dag ca. 8 % mindre brændsel end på den gamle kedel. Dertil kommer en kraftig reduktion i elforbruget på ca kwh, ca. 25 % af værkets samlede elforbrug. Besparelsen kommer hovedsaglig fra den el, der bruges på driften af kedelen pr. produceret MWh varme, der er faldet fra 20 kwh/mwh på den gamle kedel til i dag ca. 8 kwh/mwh på den nye kedel, et fald på hele 60 % Det betyder, at med den bedre udnyttelse at brændslet, mindre elforbrug og fortsat indkøb af billigst muligt brændsel, kan vi i dag producere varme til en lavere pris end det var muligt for 15 år siden. 6. Vandtab, måske inde i dit hus - farvet vand. Vi har i en periode kunne konstatere et stigende vandtab, og vi har med forskellige teknikker ledt efter utætheder på ledningsnettet- dog uden held, og vi må derfor formode, at utætheden må findes i et eller flere huse. Har du mistanke om en utæthed i dit hus pga. mere fugt end vanligt, f.eks. mere dug på vinduerne, eller støj i radiatorerne, en gulvvarme der er svær at styre, så gulvet bliver varmere end det plejer, så kontakt din smed eller værket. Du betaler for det spildte vand. Da alle varmemålere sidder på indløbsrøret i huset, er det forbrugeren, der betaler for det vand, der går tabt inde i huset, og det kan godt løbe op i flere tusind kroner om året alt efter størrelsen på vandspildet. Vi har tilsat et grønt farvepigment til fjernvarmevandet, så det er lettere at se, om en utæthed stammer fra fjernvarmeinstallationen, eller hvis der skulle være fejl i vandvarmeren, så der kommer fjernvarmevand i det varme brugsvand (det er i dag yderst sjældent, at der forekommer fejl, som gør at fjernvarmevand og brugsvand bliver blandet) 7. Stor afkøling af fjernvarmevandet er fortsat vigtig for en god økonomi. Der er fortsat god økonomi i at sikre, at der er størst mulig afkøling (forskellen mellem fremløbs- og returtemperatur) af fjernvarmevandet gennem dit hus. Det opnår du ved, at temperaturen på det vand, der løber tilbage til varmeværket, er så lav som mulig. Returtemperaturen skal højest være 35 grader gerne lavere. Returvandet skal være så koldt som muligt, fordi en lav returtemperatur medfører en mindre vandgennemstrømning i dit hus, som igen resulterer i, at varmeværket skal bruge mindre strøm til at drive fjernvarmepumperne. Og strøm koster penge. En lav returtemperatur sparer penge for alle forbrugere, mens en høj returtemperatur koster penge for alle forbrugere.

5 På billedet kan du se, hvor meget vand, der skal bruges alene i dit hus ved forskellige gennemsnitlige årsafkølinger. Har du for høj returtemperatur(over 35 grader i snit) bør du læse de gode råd på for at få en lav returtemperatur. Få evt. en snak med din smed eller varmeværket. 8. Nye forbrugere strømmer fortsat til - Tilskud til elopvarmet hus ophøre. Pga. de høje energipriser på olie, el og nu også træ vælger ekstra mange at skifte til fjernvarme, som er betydelig billigere, og som giver nem og problemfri miljøvenlig varme. Har du talt med din nabo? Hvis din nabo ikke har fjernvarme i dag så tal med ham og fortæl, hvor billig og nem varme du har, for jo flere vi er på fjernvarmen, jo billigere bliver den. Har din nabo elvarme så fortæl også at tilskuddet fra Elsparefonden på 5000 kr. samt 75 kr/m 2 bortfaldet sidst på året. Så det er nu der skal spares penge. Elopvarmede huse har i en årrække kunne opnå tilskud til at skifte fra elvarme til fjernvarme, tilskudt ydes af Elsparefonden og består af et grundbeløb på kr. plus ekstra 75 kr./m 2 dvs. at et hus på 130 m 2 kan opnå et tilskud på kr. til installation at centralvarmeanlæg og tilslutning til fjernvarme. Men den 30. november 2006 ophører tilskuddet til elopvarmede huse permanent. Hvad kan betale sig når du har fjernvarme: Brændsel Pris/ton Pris/kWh Fjernvarme 47 øre/kwh Fyringsolie 7900 kr/ton 105 øre/kwh El varme 168 øre/kwh Ønsker du lidt ekstra varme i stuen, kan du vælge af bruge fjernvarme eller f.eks. briketter, regnestykket med prisforskelle ser således ud: 1 palle briketter udvikler ca kwh (50% udnyttelse/skorstenstab) pris 1500 kr. Samme varmemængde købt hos Sydfalster Varmeværk koster 987 kr. Tallene taler for sig selv, og man skal overveje nøje hvor meget men skal bruge alternativ opvarmning som f.eks. brændeovn, der er oftest bedre økonomi i kun at bruge brændeovnen til hygge frem for primære varmekilde.

6 9. Nye varmemålere og stikprøvekontrol af gamle målere Varmeværket er i gang med en modernisering af varmemålerne. De ældre målere (Multical) udskiftes i de kommende år med ny type måler, som bla. er udstyret med et radiomodem. Radioaflæsning. Herefter slipper varmeværkets medarbejdere for den halvårlige måleraflæsning ved hvert enkelt hus. I stedet kan målerne aflæses via radiomodemmet fra varmeværkets bil, når den passerer på vejen. Når systemet er fuldt udbygget kan alle varmemålerne aflæses direkte fra varmeværket, uden vi skal gennemkøre forsyningsområdet. Stikprøvekontrol Lovgivningen kræver, at der foretages en løbende stikprøvekontrol af varmemålerne. Derfor udtages med mellemrum et antal målere, som sendes til kontrol på et godkendt laboratorium. Har du en måler, der skal udtages til kontrol eller udskiftes, bliver du kontaktet af varmeværket, før vi kommer og foretager udskiftningen hos dig. 10. Ny lagerhal på 998 m2 Der er været licitation på opførsel at en ny lagerhal til biobrændsler som kort- og frø-afrens, der var indbudt fire entreprenører til at afgive bud, og billigst var Frede Vest Hansen Idestrup. Det samlede projekt forventes at løbe op i over 5 mil. kr. Opførselen starter efter sommerferien og bygningen skal stå klat til januar 2007 hvor efter den tekniske installation som kraner og transportsystemer skal finne sted, hele anlægget forventes i drift til fyringssæsonen 2007/2008. Formålet med lagerhallen er fortsat at indkøbe billige biobrændsler, dels på det frie makkede med primært restprodukter fra forædlingsindustrien.

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere