NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2008 5. årgang"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Kære læser! Det kan svare sig at arbejde med at udvikle ledergruppen. Læs de spændende resultater fra undersøgelsen om ledergruppens arbejde. Det er også i dette nyhedsbrev, vi kan introducere et nyt spændende koncept: VITAL et dialogog udviklingsværktøj til gøre gode arbejdspladser bedre. Vi vil så gerne være globale i Danmark og alligevel går det ofte skævt. Vi bringer en artikel som handler om at modtage internationale medarbejdere, som skal arbejde i Danmark og en artikel, som handler om, at vi ikke skal længere væk end til Sverige, før der viser sig markante forskelle i ledelsesstil. I dette nummer har Peder Jon Andersen, Privatchef i Nykredit overtaget stafetten til 5 skarpe om ledelse. God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør Indhold i dette nummer: 1. Resultaterne af undersøgelsen om ledergruppens arbejde 2. Har du mål og får du feedback? Deltag i ny undersøgelse 3. Velkommen til Teglkamp & Co.s nye bestyrelsesformand 4. "5 skarpe" om ledelse - en gæsteskribent! 5. Modtag internationale medarbejdere, så de bliver! 6. VITAL dialog og udvikling på arbejdspladsen 7. Tag det nu roligt Jävla svenska! en udvalgt artikel fra Business.dk 8. Forandringsledelse - og andre kurser i Kompetenceudvikling som et middel til at tiltrække og fastholde medarbejdere 10. Lydbog for ledere bliv inspireret, hvor du går og står! 11. Opslåede lederstillinger Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at få nyhedsbrevet fremover, kan du tilmelde dig på Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Resultaterne af undersøgelsen om ledergruppens arbejde! Af: Susanne Teglkamp, konsulent i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af ledergruppernes arbejde. I alt 267 ledere har deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne er fordelt således: 169 mænd og 98 kvinder. 209 privatansatte, 52 offentligt ansatte og 6 andre Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har over 200 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Alle disse personlige kommentarer vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Der kan drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Mere end hver 5. ledergruppes møder er ofte meget ustrukturerede. Relativt mange ledermøder hver 5. - foregår ustruktureret. Og hver 10. ledergruppes møder opfattes som direkte kaotiske. Offentlige ledere er mere disciplinerede i forhold til ledermøderne Undersøgelsen viser en markant forskel på mødeafviklingen i den offentlige og i den private sektor. Tilsyneladende afvikles ledermøderne langt mere struktureret i det offentlige end ledermøderne i de private virksomheder. Lederne er også mere disciplinerede. Således møder man oftest til tiden på 3 ud af 4 ledermøder i den offentlige sektor mod kun 2 ud af 3 lederne i den private sektor. Undersøgelsen viser også, at de offentlige ledere har markant større fokus på at arbejde med at udvikle og optimere arbejdet i ledgruppen. Slap disciplin i mere end hver 5. ledergruppe. Det er udtryk for en slap disciplin på ledermøderne, når deltagerne i mere end hver 5. ledergruppe oftest møder dårligt forberedte på ledermøderne. I ca. hver 6. ledergruppe kommer deltagerne ofte for sent eller går før mødt er slut. Og i hver 10. ledergruppe er der deltagere, der sidder og arbejder med andre ting under ledermøderne. Lederne synes, at de bør arbejde mere med udvikling end de gør. Det bliver meget tydeligt, at der er nogle emner, som man i de fleste ledergrupper ikke får taget på dagsordenen i det omfang, som deltagerne i undersøgelsen gerne ville. Det drejer sig i særligt grad om følgende emner: 1. Fastlægge mål og følge op (67% af lederne mener man burde 31% af ledergrupperne gør det rent faktisk) 2. Udvikle nye strategier (65% af lederne mener man burde 25% af ledergrupperne gør det rent faktisk) 3. Udvikle virksomheden (65% af lederne mener man burde 23% af ledergrupperne gør det rent faktisk)

3 Kvindelige ledere mere kritiske over for anvendelse af kompetencerne i ledergruppen Samlet set peger hver 3. leder på, at man er dårlige til at bruge hinandens kompetencer i ledergruppen. Dette dækker imidlertid over en stor kønsmæssig forskel. Således er der hele 46% af de kvindelige ledere mod kun 28% af de mandlige ledere, der mener, at man er dårlige til at bruge hinandens kompetencer i ledergruppen. Halvdelen arbejder ikke med at udvikle ledergruppen. Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen arbejder på forskellige måder med at udvikle ledergruppen. Til gengæld oplyser lige knapt halvdelen af lederne i undersøgelsen, at man ikke arbejder med at udvikle ledergruppen. Det kan på alle måder svarer sig at udvikle ledergruppen. Undersøgelsen har vist, at der er markant stor forskel på de ledergrupper, der sørger for at udvikle sig som gruppe og de, der ikke gør. Eksempelvis er de ledergrupper, der ikke arbejder med egen udvikling, karakteriseret ved: o At holde dobbelt så ofte ustrukturerede møder o At møde 3 gange så ofte uforberedt op til ledermøderne o At have 3 gange så ofte mistillid til hinanden o At lederne 3 gange så ofte oplever møderne som uinspirerende o At lederne dobbelt så ofte er dårlige til at lytte og give plads til hinanden Forskellige citater fra undersøgelsen Deltagerne i undersøgelsen har undervejs givet forskellige uddybende kommentarer. Lederne ved godt, hvad der skal til for at skabe en god ledergruppe. På spørgsmålet om, hvad der efter deltagernes mening skal til for at skabe en velfungerende ledgruppe er bl.a. kommet følgende kommentarer: Det koster at udvikle en ledergruppe. Både tid og økonomi. Jeg ville ønske at udvikling af gruppen var højere prioriteret. Emnerne til ledergruppe møderne bør være LEDELSE. Hvor ellers er der rum til det i en organisation. Systematisk feedback er en mangelvare i mange chefgrupper - det gælder også vores. Jeg tror det skyldes, at feedback opfattes som en personlig og ikke som en konstruktiv kritik. Der skal være mere seriøsitet omkring det arbejde der skal udføres via ledergruppen. Beslutningsreferater med aktionspunkter og dedikerede personer sat på skulle gerne kunne give et lidt bedre flow og dynamik i at få gennemført beslutninger hurtigere og effektivt. Jeg synes, at det er vigtigt med møder to og to i mellem den øverste leder og de øvrige i ledergruppen. Min indflydelse er meget stor - og jeg skal sørge for, at alle yder deres bedste. Jeg synes, at det er enormt vigtigt at gennemtænke og justere mit forhold til de øvrige ledere - hver for sig. På den måde ved jeg, hvor jeg har de andre; og jeg får dem til at yde det bedste. Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg personligt udvælger deltagerne i ledergruppen. Have en fælles forståelse af opgaven, være i en indbyrdes relation der ikke er præget af konkurrence, ønske om at skabe resultater i fællesskab, at behovet for personlig profilering er behersket. Man skal turde sammensætte forskellige ledere og der skal udvikles en kultur, hvor forskellighed ses som en force, da flere nuancer derved kan udvikles.

4 God og ofte kommunikation internt i gruppen både mundtligt og skriftligt. Der skal være god tid afsat til møderne og at møderne er velforberedte. Det er vigtigt at følge op på beslutninger. Desuden er det vigtigt at alle bliver hørt og at man respekterer og bruger hinanden. Der er også enkelte gode og lidt anderledes ideer til udviklingen af ledergruppen, eksempelvis: Invitere en gæst med til ledermøderne (gæst = observatør ekstern relevant fagkonsulent (2 gange årligt, eller find en relevant medarbejder fra skiftende afdelinger, der gerne vil give et feedback på hverdagen eller et valgt tema udstukket af ledergruppen eller vedkommende selv. Den administrerende direktør er med sit eget eksempel med til at skabe både de gode og ikke mindst de dårlige vaner. Det har en af deltagerne følgende kommentar til: Jeg tror ledergrupper er meget forskellige og præges af virksomhedens kultur samt den administrerende direktørs vaner og holdninger til ledelsesmøderne. Hvis f.eks. direktøren lader mobiltelefonen være tændt under mødet og svarer, når den ringer, så er der åbnet op for, at andre gør det samme, også selv om man er blevet enige om, at man slukker mobiltelefonen eller sætter den på lydløs under ledelsesmøderne. Hvis lederne generelt er meget operationelle i hverdagen, så bliver deres tilgang til ledelsesmøderne det også nemt - og så kan man vel ikke forvente, at der bliver lagt strategi og taget store strategiske beslutninger eller ført lange akademiske diskussioner. Personlige kommentarer Vi har en mødekultur i Danmark. At gå til møder og at lede møder er en stor bestanddel af mange lederes daglige arbejde. Derfor er det trist at se, at mange af møderne tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt effektive. Mange ledermøder er ustrukturerede, der er dårlig disciplin blandt mødedeltagerne, der bruges for meget tid på drift i forhold til udvikling og de enkeltes lederes kompetencer kommer ikke tilstrækkeligt i spil. Det er klart, at hver enkelt medlem af ledergruppen har et ansvar for at bidrage til at ledergruppen fungerer optimalt, men meget falder tilbage på ham eller hende der sidder for bordenden. Det burde ikke komme bag på nogen, at det har positiv effekt at arbejde med udvikling af ledergruppen. Alligevel vælger man i næsten havdelen af de ledergrupper, der er repræsenteret i undersøgelsen, ikke at arbejde med udviklingen af gruppen. Jeg kan kun håbe, at denne undersøgelse er med til at tydeliggøre, at det på alle leder kan svare sig at arbejde med udviklingen af ledergruppen. Offentlige ledere kigger ofte på den private sektor, når de skal hente inspiration til udviklingen af deres ledelse. Men når det kommer til afvikling af ledermøderne og udviklingen af arbejdet i ledergruppen, viser undersøgelsen, at ledergrupperne i den private sektor formentlig godt kunne lære noget fra deres kollegaer i den offentlige sektor. Jeg tror at en større grad af erfaringsudveksling omkring ledelsesvilkår og metoder mellem ledere i den offentlige og den private sektor kunne være rigtigt gavnligt og inspirerende for begge parter. Du kan læse hele undersøgelsen på vores hjemmeside

5 2. Har du mål og får du feedback? deltag i ny undersøgelse Hvordan ved du, om du bevæger dig i den rigtige retning? Teglkamp & Co. undersøger i samarbejde med StepStone Solutions i hvor høj grad virksomhederne arbejder med fastlæggelse af individuelle mål og feedback. Du kan besvare spørgsmålene i løbet af ca. 5 min. Gå ind via vores hjemmeside og udfyld spørgeskemaet. 3. Teglkamp & Co byder bestyrelsesformand velkommen Af Susanne Teglkamp, direktør i Teglkamp & Co., I efteråret 2007 annoncerede Teglkamp & Co. efter en formand for vores nyoprettede bestyrelse. Tak til alle, der har vist interesse. Det er et stort skridt at etablere en bestyrelse og få en bestyrelsesformand ind, der udfordrer og stiller krav til en. Det har været meget vigtigt at få den rigtige person om bord. Derfor er jeg glad for at kunne byde Jørn Martin Bank velkommen som formand for Teglkamp & Co.s bestyrelse. Jørn Martin Bank arbejder i dag ud fra sin egen konsulentvirksomhed Lille Nedergaard med speciale i større forandringsprocesser, såsom turnaround projekter og generationsskifte forretninger. Derudover er Jørn Martin Bank coach og sparringspartner for administrerende direktører og andre topledere i dansk erhvervsliv. Jørn Martin Bank har selv lang erfaring med at drive virksomheder. Han har tidligere været administrerende direktør i forskellige IT-virksomheder bl.a. Progress Software A/S og Rational Software A/S, inden han i 2004 besluttede at gøre brug af sin erfaring med forretningsudvikling som selvstændig konsulent. Derudover har Jørn Martin Bank også en international baggrund og arbejdede i 80-erne som analytiker i finansverdenen i Belgien. Jørn Martin Bank, Bestyrelsesformand i Teglkamp & Co. Hvorfor få en bestyrelsesformand? Jeg har nu været iværksætter i 5 år. Det er gået godt og jeg kunne godt have fortsat på dette niveau, til jeg engang valgte at gå på pension. Jeg kan imidlertid mærke, at min virksomhed har potentialet til at vokse og at tiden er helt rigtig til at gøre springet fra iværksætter til vækstvirksomhed. Omvendt har jeg hverken, tid, råd eller lyst til at gøre de store fejltagelser. Inspireret at et møde i Dansk Industri for iværksættere, besluttede jeg, at jeg ville få mig en professionel bestyrelse. Lige nu har jeg fået Jørn Martin Bank om bord som bestyrelsesformand. Og det er bare noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv og min virksomhed. At finde den rigtige bestyrelsesformand har været en lang proces. For mig var det vigtigt, at det var en person, som havde en dyb forretningsmæssig forståelse og som kunne være en god sparringspartner for mig i udviklingen af mit firma. Herudover var det selvfølgelig afgørende at kemien var i orden. Jeg har talt med mange interesserede og endte med at lave aftale med Jørn Martin Bank. Ja og så må jeg jo være ærlig jeg var faktisk også til ansættelsessamtale

6 hos min bestyrelsesformand. Han ville nemlig kun gå ind i bestyrelsen, hvis han troede på mine planer for vækst i virksomheden. Og det gjorde han jo heldigvis! Det har været en stor lettelse og fornøjelse at have nogle at dele sine tanker og planer med og som primært har en professionel tilgang til problemstillingerne. Jeg kan kun opfordre andre ambitiøse iværksættere at få sig en professionel bestyrelse skarpe om ledelse Peder Jon Andersen er Privatchef i Nykredit Forsikring A/S. Jon er 49 år og uddannet som cand.merc. Jon har været i forsikringsbranchen siden 1988 i Hafnia, Codan, Trygg Hansa Forsäkring og nu Nykredit Forsikring, og har opnået en bred erfaring indenfor salg, administration, markedsføring, produktudvikling og skadebehandling. Tidligere var Jon ansat i PC-branchen og med til at introducere PC'en i danske virksomheder samt gennemgik uddannelsen til reserveofficer. 1) Hvorfor blev du leder? Jeg oplever, at det var noget som lå mig lige til - jeg har fra tidlig ønsket at føre en ide ud i livet og engagere dem omkring mig. Fra folkeskolen af blev det en frugtbod og senere en indsamling til Røde Kors, hvor vi lavede lagkager fra bunden og solgte dem efter spise frikvarteret. Jeg var mig tidligt bevidst, at jeg ville tage en lederuddannelse i Forsvaret lige efter gymnasiet. Således har jeg arbejdet med ledelse lige siden jeg mødte på sergentskolen. Efter uddannelsen til reserveofficer har jeg suppleret med civil uddannelse og har løbende anvendt mine færdigheder og suppleret med videreuddannelse. Grundlæggende tror jeg, at den gode leder er noget man er. Men vi kan alle lære og tilegne os færdigheder, som gør os bedre som ledere. Jeg finder det spændende og altid lærerigt at lede andre. Det kan være i længere forløb eller selv korte processer. Og ofte har jeg fundet processen mere interessant end selve målet - det at se teamet nå målet sammen. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Ved at udfordre mig selv og ved at sikre mig et gensidigt udbytterigt netværk. Når jeg giver mig selv en ledelsesmæssig udfordring giver det altid en oplevelse og en erfaring, som bidrager til "indholdet i min rygsæk". Og ligeledes giver netværk med personer fra forskellige brancher mange nye input. Det er sjovt at se hvor forskelligt vi anskuer udfordringer afhængigt af hvor vi har taget vores uddannelse. Gennem mit fortsatte virke som reserveofficer opnår jeg i perioder at skulle omstille mig til at virke i en anden reference og ramme. En effektiv træning, som kun de færreste træningsprogrammer tilbyder. 3) Hvad er de største faldgruber for en leder? Jeg oplever de største faldgruber som

7 giv medarbejderne/teamet plads - lederen bør beherske disciplinerne så man ved hvad man kan forvente, men giv opgaven til medarbejderen og lad medarbejderen udføre opgaven. Ofte lærer man selv af det. erkend hvilket niveau du leder på - jeg har oplevet mange ledere på strategisk og operativt niveau, der diktere detaljer, som medarbejderen formentlig behersker bedre. vær et helt menneske - lad dine medarbejdere kende dig og vis at du er et helt menneske. 4) Hvordan håndterer du stress? Jeg oplever stress i de situationer, hvor jeg taber overblikket og "bliver sneet til". I stedet for "at slide mig op fra en ende af" standser jeg op og skaber mig overblikket, prioriterer og delegerer det som bør/skal delegeres. Er det da nødvendigt tager jeg typisk én lang aften hvor jeg får løst de presserende sager og derved genvinder fodfæstet. Erkend som leder, at du kan næppe nogensinde kan nå alt - men hold overblikket, prioritér dine opgaver og delegér det som bør/skal delegeres. Så bliver der luft til nye idéer og udfordringer, som er med til at gøre ledelse sjovt og udviklende. 5) Hvilke råd vil du give til den nyudnævnte leder? Erkend, at du er blevet leder og ikke længere er eksperten på de områder, som dine medarbejdere er eksperter på. Brug dine medarbejderes ekspertiser - det forventer de af det. Det kan godt være, "at du ved bedre", men så coach dem. Giv dine medarbejdere opgaver og mål, giv dem de nødvendige rammer samt midler og lad dem kende dine holdninger. 5. Modtag internationale medarbejdere, så de bliver! Af: Louise Langkjær, Indehaver af Hans On Relocation, Louise Langkjær er indehaver of Hands On Relocation, der tilbyder relocation ydelser til virksomheder og individer. En BA i European Studies og en MsC i International Management fra England og mange års international arbejdserfaring i Tyskland, England, Luxembourg og Italien har givet en god forståelse for udfordringerne for både virksomheder og medarbejdere. Hands On Relocation har specialiseret sig i at finde løsninger til virksomheder uden fastlagt relocation policy og leverer skræddersyede programmer med alt fra boligjagt til cross-cultural training. Danmark henter i stigende grad udenlandsk arbejdskraft for at opveje de flaskehalse der findes inden for visse sektorer såsom ingeniører, IT specialister og forskere. De fleste virksomheder fokuserer på jobindhold og bliver kedeligt overraskede, når den udenlandske medarbejder ikke trives eller ligefrem afbryder forløbet før tid. Det kan koste op mod en halv million kroner at indstationere en udenlandsk medarbejder - expats og endnu mere, hvis vedkommende tager hjem igen før tid. Det koster både tid og kræfter at indkøre en ny medarbejder og det er bittert, hvis hele processen skal gentages igen kort tid efter. Hvad er det så der skal til? Udover at selve arbejdet skal svare til de forestillinger og forventninger, den nye medarbejder har, er det alt det bløde udenom.

8 Oxford Research og Copenhagen Posts Expat Study 2006 viste at det vigtigste for at tiltrække en udenlandsk medarbejder til Danmark er et interessant job. På andenpladsen ligger det faktum at virksomheden hjælper med at finde en bolig før blandt andet forbedrede muligheder senere i karriereforløbet og løn. Samme Expat Study viste også at der var stor forskel på hvad de indstationerede medarbejdere lagde vægt på og hvad der rent faktisk blev tilbudt inden for relocation hjælp, sprogundervisning og cross-cultural træning fra virksomhedernes side. Tag hånd om familien 75% af de expats, der tager hjem før tid, vælger at gøre det, fordi familien ikke trives eller fordi de ikke finder sig til rette i den nye kultur. Derfor er det yderst vigtigt at sørge for at tage hånd om familien og partner og sørge for at de bor et sted, der passer til dem, at der er et socialt netværk for ægtefællen, hvis ikke ligefrem et job, at børnene kommer på plads i de nye skoler eller daginstitutioner og at familien trives. Man skal altid se på familien som helhed det nytter ikke med en tilfreds medarbejder, hvis familien er ulykkelig og presser på for at forlade Danmark hurtigst muligt. Ofte er medarbejderen selv opslugt af det nye arbejde og overser hvor stor en udfordring det er for partner og familie at få et nyt liv op at stå i helt nye omgivelser. Hjælp til at forstå den danske kultur Cross-cultural training er en essentiel del af en vellykket indstationering. At starte på en dansk arbejdsplads er ikke altid så ligetil som mange tror. der er mange uskrevne regler der kan være svære at håndtere og arbejde med. Men det er ikke kun arbejdspladsens kultur der er vigtig det er mindst af lige stor vigtighed at inddrage hele familien i undervisningen for at lette deres start i Danmark. Ved at få indsigt i den danske kultur både på arbejdspladsen og i samfundet får den nye medarbejder og familien nemmere ved at finde sig tilrette og få hverdagen til fungere. At få forventningerne til det nye liv til at stemme overens med virkeligheden er en af de største opgaver indenfor indstationering og relocation. Hjælp med at det praktiske Relocationfirmaer kan tilbyde den service og bliver også brugt i stigende grad. Det er ikke nok bare at sende afdelingens sekretær afsted i frokostpausen for lige at ordne det med kommunen og det kan være en god investering at outsource den krævende papirarbejde, praktiske gøremål og cross-cultural træning til professionelle. Alle skal med Det er ikke alle internationale medarbejdere, der kommer til Danmark, der kommer til lederstillinger eller med en familie med i bagagen. Ikke alle har brug for et stort hus tæt på de internationale skoler. En stigende gruppe af nye medarbejdere er ikke blevet tilbudt relocation hjælp af den nye virksomhed eller organisation enten fordi virksomheden ikke lægger vægt på det, har råd eller fordi deres policy kun tillader det for ansatte på et vist niveau. Men de bør også have den støtte et velformuleret relocation program giver. En medarbejder, der befinder sig godt uden for arbejdet, der er tilfreds med boligen og nærområdet og har dannet sig et socialt netværk, yder mere på arbejdspladsen virksomhedens investering giver simpelthen hurtigere større afkast. De højtspecialiserede vidensarbejdere er til langt større gavn på kontoret end ved at løbe fra Folkeregisteret til boligfremvisning til SKAT. Ved at sørge for at baglandet er i orden, at de praktiske gøremål løses og ved at tilbyde den nyankomne en uvildig guide og cross-culturel training øger virksomheden chancen betydeligt for et vellykket forløb med en positiv afslutning.

9 6. VITAL dialog og udvikling på arbejdspladsen VITAL = Værdier + Inspiration + Teambuilding + Arbejdsglæde + Livskraft VITAL er et værktøj, der lægger op til dialog omkring muligheder for at udvikle og forbedre arbejdspladsen. Værktøjet består af et internetbaseret spørgeskema og en workshop. På workshoppen diskuteres og prioriteres resultaterne fra spørgeskemaet. Herudover arbejdes der med en fremadrettet handlingsplan. Endelig får den enkelte deltager mulighed for at reflektere over egen rolle i forhold til at skabe en rigtig god arbejdsplads. Vælg mellem Gør det selv eller Gør det sammen med konsulent! Hvis I har lysten, ressourcerne og kompetencerne til selv at køre processen, så er der ikke noget til hinder for det. Vi har gjort det meget nemt og meget billigt for jer. Hvis I omvendt gerne vil have, de fordele der er ved at trække en erfaren konsulent ind, til at forestå hele processen, så er det også en mulighed. Det er i øvrigt også til en fornuftig pris! Se hele spørgeskemaet på Hent den uddybende beskrivelse på eller kontakt os på 7. Tag det nu roligt...jävla svenska! Af Peter Christian Nielsen Bragt i Business.dk Torsdag den 31. januar 2008 En ny undersøgelse foretaget af det svenske eksportråd viser, at der er langt mellem dansk og svensk ledelsesstil. Svenskerne er professionelle, formelle og konsensussøgende. Danskerne er uformelle individualister. Svenske chefer ikke er lige så risikovillige som danske ledere. Direktørerne hos vore skandinaviske naboer søger ofte konsensusløsninger og er meget detaljeorienterede. Særligt når der skal underskrives nye kontrakter. Det viser en undersøgelse fra Sveriges Eksportråd, der har spurgt 126 administrerende direktører fra forskellige svenske datterselskaber i Danmark, hvilke forskelle der er i den måde, som svenskere og danskere leder på. Godt 90 procent af de adspurgte chefer er danskere.»vær forberedt på, at mange interessenter skal tages på råd omkring detaljer, når man holder møde med en svensker,«lyder en af kommentarerne fra en unavngiven chef i undersøgelsen. Forskelligt temperament En anden af undersøgelsens konklusioner er, at svenskernes formalisme ofte fører til misforståelser hos de mere tilbagelænede danske chefkolleger.»det er tabu at vise følelser under en svensk forhandlingssituation. Rejser man sig op. skriger eller banker i bordet, er det en katastrofe for en svensker. Man kan ikke tillade sig at blive aggressiv eller vred under en forhandling, da man måske senere på aftenen skal ud og spise middag sammen. I Danmark kan man tage en konflikt og blive gode venner igen bagefter,«siger tidligere administrerende direktør i Arla Foods, Åke Modig.

10 Undersøgelsen kommer også med en række løsninger for, hvordan vi bedre kommer til at forstå vort svenske broderfolk. Bl.a. skal vi sætte os mere ind i kulturforskellene, og anerkende at svenskerne tænker langsigtet, i situationer hvor danskerne er kortsigtede og risikovillige. Artiklen er bragt med tilladelse fra Business.dk. Du kan læse flere artikler på eller på 8. Forandringsledelse! og andre kurser i 2008 Kurser og inspirationsmøder i 1. halvår 2008 For at gøre det nemmere for dig at planlægge, kan du allerede nu gå ind på og se de kurser og inspirationsmøder, vi planlægger at gennemføre i 1. halvår Vi kan bl.a. tilbyde følgende: Bliv din egen karrierecoach - et inspirationsmøde Ledelse af forandringer - 1 dags kursus Optimer dit arbejde i ledergruppen - 2 dages kursus Kompetenceudvikling for alle! - inspirationsmøde. Hent den uddybende beskrivelse på eller kontakt os på 9. Kompetenceudvikling som middel til at tiltrække og fastholde medarbejdere Har du råd til at miste dine medarbejdere? Teglkamp & Co. har udviklet et anderledes koncept, hvor du kan fastholde dine medarbejder gennem kompetenceudvikling. Det er der økonomi i. Konceptet indeholder både proces og værktøj. Du kan se konceptet præsenteret på inspirationsmøder eller invitere os på en kop kaffe. Hent den uddybende beskrivelse på eller kontakt os på 10. Lydbog for ledere bliv inspireret, hvor du går og står! Er du leder eller interesseret i ledelse? Vil du gerne inspireres og udvikle dig? Og er din tid knap? Så kan Teglkamp & Co i samarbejde med sonic branding tilbyde et helt nyt produkt: Lyd-artikler "to-go". Få en smagsprøve på lydbogen. Hør "Karriere lader du tilfældighederne styre?" gratis på Nu har du mulighed for at høre ledelsesartikler - bogstavelig talt, hvor du går og står og dermed udnytte f.eks. transporttiden endnu bedre. Vi tilbyder korte inspirerende artikler, professionelt indtalt og produceret i mp3-format, som du kan høre direkte via din PC eller medbringe, overført til din mp3-afspiller, mobiltelefon eller Ipod. Bestil direkte på

11 11. Opslåede lederstillinger Vi udvælger og bringer hver måned i vores nyhedsbrev 5 lederstillinger, som lige nu er slået op på jobportalen StepStone. I denne måned har vi udvalgt: Business development manager - Cátenon Regionsdirektør til Nordea Liv & Pension - Nordea Senior Business Controller med lederambitioner - Wingmanager A/S Global Product Manager, FX Copenhagen or London - Saxo Bank A/S CEO - Lisberg Se alle de øvrige ledige lederstillinger på vores hjemmeside Stillingerne vises i samarbejde med jobportalen StepStone A/S

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600 Kære læser! Mange af læserne har deltaget i vores undersøgelse om mål og feedback. Vi bringer resultaterne af undersøgelsen i dette

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 7 4. årgang Kære læser! Det er rigtig svært at få succes med fusioner. Når der er så få ubetingede succeser, kan det nok give mening at kigger lidt på, hvad det er, der tilsyneladende

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2006 3. årgang Kære læser! De fleste virksomheder arbejder i dag med værdier og værdibaseret ledelse. I dette nummer af nyhedsbrevet reflekterer vil lidt over, hvad der skal

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.700 Kære læser! Så står sommerferien for døren for de flestes vedkommende. Måske har du i løbet af sommeren en ledig stund, hvor du har

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse er ikke bare ledelse. At lave skiftet fra at have direkte ledelse af medarbejdere til at lede gennem ledere er faktisk en stor udfordring,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2007 4. årgang Kære læser! Det er ofte meget langvarig proces at få fusionen til reelt at blive til virkelighed. Denne artikel giver et bud på en form for introduktionsplan

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005 Kære læser! Med dette sidste nyhedsbrev i indeværende år, vil jeg gerne takke for alle kommentarerne og forslag i løbet af året. Det er godt og inspirerende at få feedback,

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.500 Kære læser! I årets sidste nummer af Nyhedsbrev om ledelse kan vi tilbyde et spændende nyt tiltag. Vi har oprettet et lederforum

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE SEPTEMBER 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE SEPTEMBER 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE SEPTEMBER 2005 Kære læser! Det er sæson for teambuilding og der findes rigtig mange forskellige tilbud. Nyhedsbrevet sætter fokus på teambuilding som mere end blot et par timer i

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2007 4. årgang Kære læser! Som en opfølgning på vores nyeste undersøgelse om afskedigelser, bringer vi her en artikel om, hvordan man kan gennemføre en ordentlig og respektfuld

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Indimellem render vi på mennesker, som bare ved alt og kan alt altså ifølge dem selv. De udtaler sig skråsikkert om al

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Networking er mange ting og ikke altid så nemt. Særligt det at være opsøgende har vi danskere lidt svært ved. Derfor har

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.550 Kære læser! Der er pres på lederne i disse år. Mange ledere slås med nedskæringer og øgede krav til effektivitet og kvalitet. Så

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere