Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2003"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2003 Med prop og briller Fire videncentre er gået sammen om at udarbejde materiale om syns- og hørehandicap, der skal anskueliggøre et liv med disse handicap for plejepersonalet. Af informationschef Irene Brandt, LederForum. Foto: Michael Altschul. Artiklen er genoptrykt (med tilladelse) fra LederForum nr. 17, Æskerne syner ikke af meget; men spændingen er alligevel stor, da en gruppe medarbejdere fra Benediktehjemmet og Herman Koch Gården i Valby åbner dem. l hver æske ligger to par papbriller med uklare glas og små poser med ørepropper. Der er også opgavekort, et brev og en håndfuld brochurer, som fortæller, hvorfor denne æske med dette indhold nu er blevet sendt ud til samtlige plejehjem i Danmark. "VidensCentret for DøvBlind- Blevne, Videncenter for Synshandicap, Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede samt Videnscenter på Ældreområdet er blevet opmærksomme på, at der er behov for mere information om ældre med høre- og/eller synsnedsættelse Der er for tiden ca mennesker i Danmark, som er 75 år eller ældre. Over halvdelen af disse har enten syns- eller hørenedsættelse og nogle har begge dele. Mange oplever kommunikationsvanskeligheder," skriver videncentrene i følgebrevet. Æsken skal nemlig bruges til at anskueliggøre disse handicap for plejepersonalet. Dermed håber videncentrene, at nogle af de døv/blinde ældres kommunikationsproblemer kan afhjælpes. fortsættes side 2 e-dag 1. september 2003 var udråbt til e-dag for offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner. e-dag indebærer, at korrespondance mellem offentlige myndigheder så vidt muligt skal ske elektronisk. Også borgerne skal have forbedrede muligheder for at kommunikere elektronisk med myndighederne. Videncentret har længe tilbudt langt de fleste af sine udgivelser i forskellige formater, herunder også elektroniske filer. Disse muligheder fremgår af oversigten på Ønsker man at ændre sit abonnement, så man fremover modtager Synshandicap i elektronisk form (word, pdf eller andet), kan man kontakte os på Man vil fortsat også kunne abonnere på nyhedsbrevet på tryk, lyd eller punktskrift. INDHOLD Med prop og briller 1 e-dag 1 Tilgængelighed i byggeprojekter 4 Netværk om autisme og syn 4 Netjob lukker 5 Norge: så vidt, så godt 5 Forskningspris 5 Nyt netsted om seksualitet 6 EU-præmie til Refsnæs 7 Godt nyt fra radio/tv-fronten 7 Projektnyt 8 Forkerte briller 11 Fodbold - billedbøger - flytning 11 Nyt om tilgængelighed 12 Konferencer og kurser 13 Nyt i Videncentrets bibliotek 14 Sufbrættet - tips om netsteder 16 Oktober 2003

2 ... fortsat fra forsiden Prøv det selv Videncentrene opfordrer personalet på plejecentrene til at sætte tid af på næste personalemøde til at afprøve briller og hørepropper. "Det er svært at forestille sig, hvordan det er at have syns- og/eller hørehandicap. Ved hjælp af opgavekortene kan personalet gennemspille en simulationsøvelse, som vi håber kan føre til en bedre forståelse af, hvordan det egentlig opleves," siger centerleder Dorte Høeg fra Videnscenter på Ældreområdet. Hun har taget turen fra Hellerup til Valby med de små æsker for at se, hvordan personalet modtager budskabet. Da der er briller og ørepropper nok til alle, bliver opgavekortene slet ikke brugt. Spontant ifører alle sig med det samme udstyret, og lidt efter tumler de døvblinde medarbejdere rundt mellem hinanden og ikke mindst ind i hinanden, planterne og bordene. De får i en slags omvendt bogstavelig forstand syn for sagn. De kan ikke høre, hvis en af de andre stiller spørgsmål og de kan heller ikke skelne kollegaerne fra hinanden. l hver deres lille klokke famler de rundt i lokalet. Det var faktisk lærerigt Bagefter er man enige bordet rundt: Det er faktisk lærerigt at være døvblind for en stund. Else Knudsen, der er sygeplejerske på Benediktehjemmet, er ikke i tvivl. "Dette materiale vil være velegnet til elever og til introduktion af nye medarbejdere, så de får skærpet opmærksomheden over for, hvad de kan komme ud for," siger hun. Andre synes, det er godt, materialet giver mulighed for at prøve begge handicap på en gang. Mens plejepersonalet gik rundt med brillerne på, gjorde de sig en række erfaringer. Brillerne er tågede i en grad, der skulle svare nogenlunde til gennemsnitssynet hos de fleste ældre med synshandicap. Lys kan trænge igennem, men meget forsvinder især personer med mørkt tøj er svære at skelne, og planter eller møbler, der står foran en mørk baggrund, forsvinder. Efter denne erfaring har Anja Frederiksen, der arbejder i Det Lille Daghjem på Benediktehjemmet, endnu et forslag: "Det kan blive interessant at prøve at gå en tur rundt i hele huset med brillerne på. På denne måde kan man opdage alle de ting, der står forkert eller i vejen. De bør flyttes, så alle kan se dem, når de færdes i huset," foreslår hun. Kaffe på dugen l løbet af samtalen finder deltagerne også opgavekortene. De kan bruges på den måde, at en eller flere medarbejdere har brillerne og propperne på. Derefter cirkulerer kortene i en bestemt rækkefølge mellem de øvrige ansatte, som læser, hvad der står på kortene, og udfører de handlinger, der beskrives. Det er almindelige daglige gøremål/hændelser, som deltagerne dermed simulerer. For eksempel skal en af medarbejderne, som simulerer handicappet, hælde kaffe op i en kop På andre kort får resten af personalet besked på at rejse sig fra bordet og efterlade de døvblinde i uvished eller servere mad, som om alle kan se, hvad der er på fadene etc. Ergoterapeut Camilla Bille fra Herman Koch Gården får lov at spille rollen som den, der skal skænke kaffe. Det kan kun lade sig gøre, hvis man snyder og kigger under brillekanten eller hvis man tager koppen op fra bordet og holder den i den ene hånd, mens man skænker med den anden, erfarer hun. Kaffen flyder derfor ud over bordet, da hun hverken gør det ene eller det andet. 2 Synshandicap 3/2003

3 Flere, end du tror Videncentrene har, ud over at konstatere, at hver anden dansker over 75 år lider af enten syns- eiler hørenedsættelser eller måske begge dele samtidig også fundet ud af, at det er mange flere, end plejepersonalet tror. "Vi har lavet undersøgelser, hvor vi først kontaktede plejecentrene og bad dem oplyse, hvor mange beboere de havde, som havde synsog/eller hørenedsætteise. Derefter besøgte vi disse plejecentre og undersøgte beboerne. Resultatet viste, at der i virkeligheden var flere, der havde syns- og/eller hørenedsættelser, og at nedsættelserne var større, end personalet først havde antaget," fortæller Dorte Høeg. Udsendelse og bestilling Materialet er udsendt til plejehjem og plejecentre og til bl.a. amternes synscentraler. Videncenter for Synshandicap har et lille antal på lager, så interesserede kan bestille et sæt. Andet materiale Det er første gang, de tre handicapvidencentre har lavet en fælles udgivelse med Videnscenter på Ældreområdet. De tre handicapvidencentre har tidligere udgivet to titler sammen: l virkeligheden burde alle ældre screenes for disse handicap regelmæssigt, fordi det oftest er progressive tilstande men det er dyrt, konstaterer Dorte Høeg. l stedet har de fire videncentre taget initiativet til simulationsmaterialet, som de kalder "God kommunikation med ældre... med synsog/eller hørenedsættelse". "Vi ønsker med det fremsendte materiale at understøtte den viden og de erfaringer, der allerede findes i plejecentrenes personalegrupper og at sætte fokus på de elementer, der er vigtige, når det handler om god kommunikation med ældre, der har nedsat syn og/eller hørelse," skriver videncentrene i følgebrevet til æsken. Gode råd Brochuren i æsken følger op på de oplevelser, personalet får på egen krop under simulationsøvelserne. I brochurens første del beskrives, hvordan syns- og hørehandicappede generelt God kommunikation med patienter, der har nedsat syn og/eller hørelse (1998) henvendt til personale på sygehuse Når syn og hørelse svigter (1996) henvendt til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andre, der arbejder med ældre I samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede har Videncenter for Synshandicap udgivet to titler, der bl.a. har oplever deres omgivelser. Der er også afsnit om de forskellige kombinationer af de to handicap. Endelig er der en række afsnit med gode råd til personale, som arbejder med synsog hørehandicappede ældre. Rådene vedrører både kommunikationen i forbindelse med den personlige og praktiske bistand, i sociale sammenhænge, det daglige ophold på plejecentret eller plejehjemmet, hjælp ved måltider og endelig hjælp til at deltage i aktiviteter uden for egen bolig. Rådene er differentieret i forhold til, hvilket handicap den ældre har. fundet stor anvendelse på ældreområdet: Sådan følges I ad når den ene er synshandicappet (1999, af Lisbeth Hallestad) om ledsageteknik Med kniv og gaffel - om at spise, når man er blind eller svagsynet (2000, af Inge Kyhl) Disse fire titler kan bestilles hos Videncenter for Synshandicap. Se flere titler, og bestil materiale på Synshandicap 3/2003 3

4 Indtænkning af tilgængelighed i byggeprojekter I januar 2003 udkom bogen Tilgængelig for dig og mig, hvor konsulentfirmaet Boplan formidler sine erfaringer med tilgængelige løsninger inden for byggeprojekter. Boplan rådgiver bygherrer i sager om nybyggeri, renovering, til- og ombygning. Bogen beskriver tilgængelighed som en naturlig opgave for de byggeansvarlige: "Når byggerier er utilgængelige, skyldes det næsten altid manglende viden hos dem, der er ansvarlige for at byggeprocessen sættes i gang. Men for dem, der må leve med en funktionsnedsættelse, er det helt afgørende, om de kan færdes i bygningerne enten det er en arbejdsplads, en bolig, en læreanstalt eller en fritidsinstitution. Vi skylder hinanden, at alle kan færdes i vore bygninger og arealerne udenom." Bogens styrke er især dens fokus på projekt- og planlægningssiden kombineret med en klar oversigt over de vigtigste krav i forbindelse med indretning af rum og adgangsveje. Der gives hjælp til opstilling af huske- og tjeklister samt henvisninger til rådgivere og relevant litteratur. Bogen illustrerer, at tilgængelighed ikke bare bør, men også kan indtænkes på en realistisk måde, selv om der er mange krav, der skal opfyldes samtidig i forhold til form, funktion, byggeteknik og økonomi. Dette samspil illustreres blandt andet gennem fire eksempler fra hhv. Århus kommune, en bebyggelse med 60 boliger, en stor privat virksomhed samt ombygningen af Stærekassen i København. Bogen er udgivet med støtte fra Boligfonden Kuben A/S. Bogen "Tilgængelig for dig og mig" kan downloades som pdf-fil fra Boplans netsted, under punktet Tilgængelighed. Netværk om autisme og synshandicap Videnscenter for Autisme, Instituttet for Blinde og svagsynede og Videncenter for Synshandicap er gået sammen om at danne netværk om autisme og synshandicap. Formålet er at samle pædagoger og lærere, som til dagligt arbejder med dette komplekse handicap, og som har erfaringer, men også søger viden. Herved kan der opbygges et dansk netværk af personer med praksis på området, både for at styrke erfaringsudvekslingen og tilføre netværket viden. De to første netværkstræf blev afholdt i Vejle og Odense i På det seneste træf blev temaet "sensoriske problemer" belyst gennem oplæg og erfaringsudveksling. Her deltog over 40 personer nogle fra samme amt mødte hinanden for første gang, hvilket var tankevækkende, men samtidig viste netværkets berettigelse. Disse træf afholdes rundt omkring i landet. Det sikrer, at netværket vokser, fordi der kommer flere lokale deltagere ind i netværket. Det er ikke alle, der har mulighed for 2-3 gange årligt at få betalt deltagelse i netværkstræf. Har man ikke mulighed for at deltage i alle træf, kan man være med i netværket ved at abonnere på og skrive til et nyhedsbrev om synshandicap og autisme, der udkommer 2-3 gange om året. Bestil abonnement hos Videncenter for Synshandicap. Læs mere på www Nyhedsbrev og program for kommende netværkstræf findes på Næste netværkstræf finder sted i foråret 2004, sted og tema er endnu ikke fastlagt, følg evt. med på netstedet, eller kontakt Videncenter for Synshandicap for at få tilsendt en invitation. bnj 4 Synshandicap 3/2003

5 Netjob lukker Uddannelsesvirksomheden NetJob, der uddanner og skaffer jobs til højtuddannede handicappede og andre, nedlægges på grund af manglende driftsfinansiering. Uddannelserne har hidtil været finansieret med projektmidler fra bl.a. EU's Socialfond, Satspuljemidlerne samt midler fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Disse midler er hovedsagelig beregnet til udvikling af nye projekter og ikke til daglig drift af projekter. Afviklingen af NetJob vil ske under hensyntagen til de arbejdsopgaver, der allerede er indgået aftale om, og som er finansieret. Bl.a. vil et uddannelseshold for højtuddannede flygtninge/indvandrere fra Århus Vest NetJob Urban blive færdiggjort. Forskningspris Det spanske blindeforbund ONCE har annonceret en forskningspris på godt euro (ca. 2,2 mio. kroner) til forskning inden for kunstig intelligens, IT, telekommunikation, bioteknologi og biomedicin, der kommer blinde og svagsynede til gavn. For at komme betragtning skal man indsende ansøgning og projektbeskrivelse inden 31. maj Sidste år gik førsteprisen til en svensk forskergruppe ved Wallenberg Retina Center på Lunds Universitet, der har forsket i årsagerne til og helbredelse af nethindesygdomme. Læs mere på (på engelsk). Norge: så vidt, så godt I et par tidligere numre af Synshandicap (nr. 3 og 4, 2002) har vi beskæftiget os med den nye norske lov, der giver blinde og svagsynede skoleelever en lovsikret ret til at modtage undervisning i punktskrift, ADL, mobility og IT. Loven blev til efter pres fra bl.a. forældreorganisationen Assistanse, som ønskede at undgå, at det var lokale tilfældigheder, der afgjorde, hvor godt rustet børnene blev på disse områder. Loven trådte i kraft august Så vidt så godt loven er generelt blevet modtaget som et stort fremskridt af forældre og synspædagoger. Men for at sikre, at loven udmøntes efter hensigten i praksis, skal der udarbejdes en læseplan som nærmere beskriver kravene til undervisningen. Der er udarbejdet en midlertidig læseplan for grundskolen, men der er ifølge Cajina ikke udmeldt en fast læseplan til skolerne. Gymnasiale og videregående uddannelser har endnu ikke nogen læseplan. Sagsforløbet beskrives af Wenche Tove Cajina, som er leder af Huseby Kompetansesenter, i en artikel i Synspunkt nr. 1, Hun fortæller, at kommuner og amter i mellemtiden naturligvis efter bedste evne forsøger at leve op til den nye lov med hjælp fra kompetencecentrene, men altså uden læseplaner. Samtidig er Cajina bekymret over nye udmeldinger fra Stortingets uddannelsesudvalg, som plæderer for større generel frihed til skolerne og mindre binding af centrale krav og forskrifter. Bekymringen går på, at de synsspecifikke fag uden en læseplan står så svagt, at lovsikringen reelt risikerer at blive udvandet især fordi økonomien trygger gevaldigt i Norge, hvor 60 % af kommunerne kører med underskud og er sat under administration af amtet. En uformel undersøgelse foretaget af Huseby viser, at den korrekte sagsgang sjældent følges, at flere skoleforstandere ikke kender til kravene i den nye lov, og at lokale PPR-kontorer har tendens til at se lige så meget på kommunens økonomi som på elevens behov. De norske erfaringer er beskrevet her som opfølgning på de tidligere artikler om den konkrete lovgivning på skoleområde. Men de er også interessante i forhold til en dansk sammenhæng, hvor handicaporganisationer og rådgivere i stigende grad peger på, at man måske nu er nået så langt, som man kan ad de gode viljers vej, og at der nu må lovkrav til. Det er især på tilgængelighedsområdet, dette synspunkt er fremme, men det høres også i forhold til den specialpædagogiske støtte på skole- og uddannelsesområdet. De norske erfaringer illustrerer, hvor vigtigt det er at følge de kortfattede lovtekster op med bindende standarder. Læs mere... Wenche Tove Cajina: Rettigheten er gitt! i Synspunkt nr. 1, 2003 Link til forældreforeningen Assistanse: Artikler i Synshandicap nr. 3 og 4, 2002 kan bestilles hos Videncentret, som også kan oplyse link til lov og midlertidig læseplan. Synshandicap 3/2003 5

6 Nyt netsted om seksualitet På Undervisningsministeriets informationsmøde for synskonsulenter i september 2000 var seksualitet og seksualvejledning på dagsordenen. Diskussionen mundede ud i, at der blev stiftet en arbejdsgruppe med deltagere fra rådgivningen (synskonsulenter for småbørn, børn og unge) og fra Videncenter for Synshandicap. Arbejdsgruppen har forsøgt at afdække, hvad der findes af ressourcer (materialer, litteratur, netværk og nøglepersoner) inden for området. Det blev besluttet at formidle disse ressourcer via en hjemmeside. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet første version af hjemmesiden og forventer, at den løbende vil blive udbygget med ideer, tips og links. Siden administreres af Videncenter for Synshandicap. Problemstillinger Grundlæggende har blinde og svagsynede børn og unge naturligvis de samme problemstillinger i forhold til seksualitet som alle andre børn og unge men betingelserne for deres udvikling kan være meget anderledes. Forskellene er endnu større, når det gælder de flerhandicappede børn, som fx også kan have motoriske eller kognitive funktionsnedsættelser. For småbørn handler det især om kropssprog, forhold til egen krop, social kompetence og evnen til at etablere og fastholde kammeratskaber. Her må indsatsen især rette sig mod forældre og pædagoger. For større børn og unge ses problemstillingerne dels i forhold til skolens undervisning i sundhed, familieliv og seksualitet, dels i forhold til den personlige udvikling. Her er fokus for konsulenterne dels på rådgivning af forældrene og den lærer, der tager sig af undervisning og vejledning om seksualitet, dels initiativer og ideer til aktiviteter, der kan støtte den unges personlige udvik-ling. For de multihandicappede elever vil der oftest være endnu mindre vægt på det rent fysiske, fordi mange ikke vil komme til at have et fungerende fysisk seksualliv, i stedet handler det her om nærhed, kærlighed og nogen at være sammen med. Siden rummer ideer og inspiration til brug i seksualundervisning og -vejledning af blinde og svagsynede børn og unge. Den voksne seksualitet udvikles hele livet igennem og bygger på det grundlag, der lægges i barndommen. Derfor finder man også artikler m.m. om småbørns forhold til egen og andres krop, lystfølelser m.m., selv om det er klart, at småbørn ikke har en seksualitet i samme betydning som den voksnes seksualitet. Siden har blandt andet link til faglige og debatterende artikler, digte og personlige beretninger og særlige sider med kontaktannoncer for handicappede. Der er også en oversigt over litteratur om emnet i Videncentrets bibliotek. Endelig er der link til andre hjemmesider, blandt andet Formidlingscenter Øst, som har et netsted om seksualitet og handicap, til seksualvejlederne på Synscenter Refsnæs og til andre vejledere, kursuscentre og foredragsholdere. Fortæl os det, vi ikke ved! Vi tager med tak imod tips og ideer, der kan være med til at gøre netstedet bedre. Projektgruppe Dorte H. Silver Videncenter for Synshandicap (Kontaktperson for ideer m.m. til netstedet) Synskonsulent Bente Mikkelsen Synscentralen, Århus Amt Synskonsulent Vibeke Bang Synscenter Refsnæs Synskonsulent Bodil Skipper Synscenter Refsnæs 6 Synshandicap 3/2003

7 EU-præmie for morgenmadsprojekt Igen i år var der præmie til en gruppe elever fra Synscenter Refsnæs i en EU-konkurrence for skolelever i hele Europa. Ungdomsklassen deltog i en konkurrence om projekter under den overordnede titel Ung forbruger i EU. I kategorien 14 år og ældre vandt klassen 1. præmie i den nationale konkurrence. Dermed gik projektet videre til den europæiske konkurrence, hvor det imidlertid ikke kom i medaljerækken. Ungdomsklassen består af fem elever, hvoraf fire er blindfødte, og en er stærkt svagsynet. Ud over synshandicappet har eleverne også andre funktionsnedsættelser. Ungdomsklassens satte fokus på morgenmåltidet i sit projekt, et tema, gruppen arbejdede med to hele dage om ugen fra januar 2003 og resten af skoleåret. Projektet bestod af en præsentation af emnet Morgenmåltidet på en åbent hus-dag på Refsnæs, fremstilling af en kogebog og en video samt en avis med beskrivelse af arbejdsprocessen, en lokal morgenmadsundersøgelse, beretning fra ekskursion til et moderne bageri og fra aktiviteterne på åbent hus-dagen. Projektrapport, kogebog, avis og video findes på Synscenter Refsnæs netsted: eu-konkurrence. Præmieoverrækkelse Ud over æren vandt klassen en check på kr., som skal bruges til fælles aktiviteter. I 2002 vandt klassen andenpræmie i den nationale konkurrence med et projekt om kartofler, materialet fra dette projekt findes på adressen /Blindness_autism.HTM (sammen med andet nordisk materiale om syn og autisme). Nærmere oplysninger Oplysninger fås hos lærerne bag projektet, Kirsten Larsen tlf ) og Jan Bjørnshøj, tlf dhs Godt nyt fra radio/tv-fronten Videncentret får ofte henvendelser om lån af indslag om synshandicap, som har været vist på en af tv-kanalerne. Videncentret råder imidlertid ikke over optagelser af disse programmer eller programindslag. Ophavsretsloven gør det ikke muligt for Videncentret at optage og udlåne programmer fra tv. I stedet henviser vi til Statens Mediesamling på Statsbiblioteket i Århus. I mange år har det været forbeholdt forskere at få adgang til optagelserne i Statens Mediesamling, men i dag kan alle låne radio- og tv-udsendelser, der falder inden for kategorien nyheds- og aktualitetsudsendelser fra DR og TV2. Udsendelserne kan lånes til benyttelse på alle landets biblioteker. Hjemlån er ikke muligt. Statsbiblioteket har alle udsendelser fra TV2, inkl. Zulu og regionerne samt DR-udsendelser fra 1984 (radio) og 1987 (tv; både landsdækkende og regionalt). Udsendelserne indgår i Mediesamlingen ca. 2 måneder, efter at de har været udsendt. Et lokalt bibliotek kan hjælpe med at bestille en udsendelse hjem. Medbring selv så mange data som muligt om kanal, titel, sendetidspunkt m.m. Yderligere oplysninger Statsbiblioteket Universitetsparken 8000 Århus C Tlf Mediesamlingen på nettet statsbiblioteket.dk/om_sb /nationalbib/statens_mediesaml /stat.htm Synshandicap 3/2003 7

8 PROJEKTNYT PROJEKTNYT PROJEKTNYT PRO PROJEKTNYT LYDOGPUNKT Kontaktpersoner: Nick Jørgensen, Synscenter Refsnæs, tlf Jens Norrinder Petersen Tlf Under Videncentrets projektramme "Punkt & Pædagogik" gennemføres flere aktiviteter. Et af projekterne, som skal medvirke til tidligt at stimulere et barns interesse for punktskrift, er udviklingen af et selvaktiverende og selvkontrollerende, audio-taktilt materiale til punktbegyndere. Hertil udvikles et antal stimulerende pædagogiske øvelser/spil samt et styresystem, som kan sikre kommunikationen mellem pc og LogText. For at gennemføre et projekt af denne størrelse kræves stort fagligt spænd med samarbejde flere synsfaglige instanser imellem. Samarbejdspartnere Københavns Amt ved synskonsulent Jens Norrinder, som også underviser i punktskrift og brug af Log-Text. I Jens Norrinders vejledningsområde er der for tiden 4 punktbegyndere, som vil kunne være mulige elever at teste materialet på. Synscenter Refsnæs, Rådgivning ved Nick Jørgensen, som arbejder med blinde børn og deres auditive evner. Synscenter Refsnæs har også den tekniske ekspertise til sammen med Nick Jørgensen at fremstille de færdige lydforløb, som skal bruges i materialet. Firmaet Browi Consulting, som har programmeringsekspertise og kan løse evt. problemer vedrørende kommunikationen mellem pc og LogText. Videncenter for Synshandicap bidrager med økonomiske midler, faglig research og formidling. Ovenstående konstruktion med deltagelse af de samme projektpartnere. har med held været afprøvet i et tidligere projekt, hvor slutresultatet blev et computerspil på auditivt grundlag, primært fremstillet til specialskoleelever. Spillet hedder "En tur til købmanden" og er et auditivt forløb, som eleven styrer ved hjælp af mellemrumstasten dvs. at eleven er nødt til at gøre en aktiv indsats, for at spillet fortsætter. Spillet handler om en dreng, der skal til købmanden for at hente nogle varer for sin mor undervejs skal han krydse en farlig vej. Ud over ovennævnte synsfaglige områder skal der naturligvis samarbejdes med en del andre fagfolk fra synsområdet. Det vil fx være punktundervisere for begynderområdet, synskonsulenter for børnehaveklasseområdet, edb- og LogText-undervisere, undervisere af blinde inden for det auditive område, producenter m.fl. Igangsættelsen af projektet er blevet forsinket af forskellige uheldige omstændigheder. Disse problemer er imidlertid ikke mere eksisterende. Et af de tidligere store tekniske problemer var kommunikationen mellem LogText og computer. Denne kommunikation skulle kunne lade sig gøre begge veje, fra LogText til pc og fra pc til LogText, uden nævneværdig forsinkelse. Efter at projektet blev genoptaget primo 2003, har samarbejdet med Browi Consulting resulteret i en løsning af dette problem. På grund af økonomiske begrænsninger bliver udvalgte fokusområder prioriteret, således at der repræsenteres forskellige udviklingstrin, som efterfølgende kan afprøves direkte af punktbegyndere og deres undervisere. For at tilgodese den tidligste begynderpunktundervisning bedst muligt vil de fleste opgaver blive fremstillet inden for dette område, mens antallet aftager, jo længere man kommer frem i punktundervisningen. Til den første udgave af styresystemet, som er døbt CATS, er foreløbig planlagt to spil: "Fang prikken" og "L-spillet". Hvert spil indeholder forskellige sværhedsgrader, og man skal løbende kunne følge sin udvikling i form af point eller statistik. I løbet af efteråret er en alfaudgave af CATS blevet klar til testning, med de nedenfor beskrevne to øvelser som elementer. Det er gruppens håb, at en beta-version kan være klar omkring årsskiftet. Fang prikken: Spillet har et antal sværhedsgrader samt mulig- 8 Synshandicap 3/2003

9 JEKTNYT PROJEKTNYT PROJEKTNYT hed for at justere hastigheden. Grundideen er, at der fra venstre eller højre side kommer et punkttegn hen over LogTextens display. Brugeren skal taste "1, 2, 3" hvis det kommer fra venstre side, og "4, 5, 6", hvis det kommer fra højre. Hastigheden øges, når der opnås et tilfredsstilstillende resultat. Sværhedsgraden øges også, ved at punkttegnets størrelse ændres, samt af et "forstyrrende element", som kommer ind fra en tilfældig side, enten før eller efter selve tegnet, som skal fanges. "Fang prikken" er primært lavet til indøvelse den taktile færdighed hos punktbegynderen, kombineret med evnen til at aktivere tasterne på LogTexten med rigtig fingersætning. "L-spillet" (arbejdsnavn): Brugeren vises et bogstav længst til venstre på LogTexten og skal derefter kopiere dette tegn. Auditiv bekræftelse gives straks. Alfabetet kategoriseres efter lette, middelsvære og svære bogstaver, og der skal bygges flere sværhedsgrader ind. PROJEKTNYT MOBILITYINSTRUKTION OMFANG OG KVALITET Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Tlf Danmark har en af de højeste frekvenser af uddannende ADL- /mobilityinstruktører i forhold til befolkningsgrundlaget. Hvordan anvendes denne ressource i praksis? Et nyt pilotprojekt i Videncentrets regi vil se nærmere på dette spørgsmål gennem en analyse af instruktøruddannelsen, funktionsbeskrivelser, regionale kvalitetsnormer og servicedeklarationer, funktionsbeskrivelse for ADL-/mobilityinstruktører og brugernes oplevelser af undervisningen, herunder instruktionens omfang, indhold, ventetider og effekter. Problemstillinger Hvilket formål er der med undervisningen, og er dette formål entydigt? (National standard eller mange standarder?) Gives der tilstrækkelig og kvalificeret mobilityundervisning til alle synshandicappede? Hvorfor opgiver så mange unge synshandicappede at færdes alene? Sammenhæng mellem uddannelse og praksis Hvordan er sammenhængen mellem den samlede kapacitet på mobilityinstruktørområdet og synshandicappedes faktiske muligheder/evner til at færdes på egen hånd? Hvad er det reelle behov for mobilityundervisning? Opnår så mange synshandicappede som muligt evnen til at færdes selvstændigt og på egen hånd? Udnyttes instruktørerne effektivt til konfrontationstimer? Ældre og mobility målsætning, motivation og ressourcer. Får brugerne den optimale information om mulighederne for mobilityundervisning og formålet med undervisningen? Trafikal og transportmæssig udvikling hvordan påvirker det mobilityundervisningen og synshandicappedes motivation til selvstændig færden? Forløb og status Projektet får en styregruppe bestående af de deltagende amter, instruktørforeningen, instruktøruddannelsen og Dansk Blindesamfund. Der er udformet et projektoplæg, som er udsendt til alle amter med forespørgsel om interesse i deltagelse. Flere amter har ønsket direkte at gå ind i projektet. I øjeblikket er styregruppen under dannelse, og første møde afholdes sidst i oktober, hvor selve udformningen af pilotprojektet drøftes. Synshandicap 3/2003 9

10 PROJEKTNYT PROJEKTNYT PROJEKTNYT PROJEKTNYT SYNSHANDICAPPEDE BØRN PÅ SPECIALSKOLER Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Tlf Videncentret har i samarbejde med specialkonsulent Anne Bjerl Nielsen, Synscenter Refsnæs og synskonsulent Winnie Ankerdal, Ribe Amt, startet et projekt, som skal formidle forslag og ideer til pædagogik, aktiviteter og leg for synshandicappede børn i specialskoler. Antallet af synshandicappede børn i specialskole er i vækst, og specialskoleområdet har derfor et voksende behov for rådgivning og vejledning. Specialkonsulenterne har stor erfaring med konkret rådgivning og vejledning. Men der er behov for opsamling og formidling af den nuværende vejledning, som specialkonsulenterne varetager. Projektet er en start på at få dokumenteret den nuværende viden, for at denne viden kan videreføres og udvikles som rådgivningsområde. I projektet udarbejdes der et informationsmateriale, som kan medvirke til, at rådgivning og vejledning understøttes og fastholdes i de enkelte specialskoler. PROJEKTNYT SCREENING AF SYN HOS UDVIKLINGSHÆMMEDE VOKSNE Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Tlf Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Sønderjyllands Amt har indledt et screeningsprojekt med det formål at få undersøgt synet hos amtets udviklingshæmmede brugere, samtidig med at et team kvalificeres til fremover at stå for en løbende screening. Videncenter for Synshandicap bidrager med assistance ved ansøgninger om midler fra fonde og legater, projektformulering og efterfølgende formidling fra projektet til øjenlæger, optikere og fagligt personale i amtet og formidling af resultater og koncept til andre amter. Pilotprojekt Pilotprojektet til afprøvning af konceptet vil bestå af følgende elementer: Oplæring af team bestående af optiker og synspædagog. Oplæringen følges op af supervision i en del af projektperioden, supervisionen forestås af en øjenlæge. Spørgeskema til pædagogisk personale til forudgående indsamling af oplysninger om beboere/brugere. Skemaet har også til formål at øge personalets opmærksomhed på beboeres/brugeres synsfunktion. Screening foretaget af teamet på værksteder og boformer med vurdering af synsstyrke, synsfelt og orienteringsevne i nedsat belysning, måling af refraktion samt vurdering af forreste øjenafsnit. Fastlæggelse af procedure for, hvornår teamet henviser til øjenlæge for yderligere undersøgelse. Evt. henvisning til øjenlæge (teamet forbereder patienterne til undersøgelse) eller udskrivning af recept på briller Opfølgning over for det pædagogiske personale: Der sker et opfølgende besøg af en synskonsulent, efter at øjenlæge eller optiker har ordineret briller eller anden optik. Personalet får konkrete oplysninger om synet hos den enkelte beboer/ bruger, dels i form af tilbud om litteratur fra Videncenter for Synshandicap og evt. andre kilder, samt evt. i form af netværksmøder. 10 Synshandicap 3/2003

11 Forkerte briller skaber synshandicap I den officielle definition på synshandicap understreges det, at der er tale om en måling af synet på bedste øje og med bedste optik. Kun hvis synet stadig er dårligt efter tildeling af briller eller anden optik, regnes man som egentligt synshandicappet. I statistisk sammenhæng giver det mening at benytte denne definition, hvis formålet er at afdække udbredelsen af alvorlige synsnedsættelser. Hvis man derimod skal vide noget om en brugergruppes faktiske synsevne, fx for at finde en velegnet skriftstørrelse til en indlægsseddel i en medicinpakning eller linjenummeret på en bus, er denne snævre definition mindre oplagt. Ud over de personer, som har et egentligt synshandicap, findes der nemlig et stort, men ukendt, antal mennesker, som reelt har nedsat synsevne, fordi de ikke har "bedste optik", men enten helt mangler briller eller benytter gamle briller, der ikke er tilpasset deres aktuelle synsstyrke. Nye norske undersøgelser kaster nu lys over, hvor stor denne gruppe kan formodes at være. Blandt andet viste en undersøgelse blandt mennesker mellem 50 og 60 år og 350 unge kørekortskandidater, at 3-5 % ikke havde tilstrækkelig godt syn til at have kørekort. 80 % af de årige mente selv, at de så fint, og alle opfyldte kørekortskravene, hvis de fik sig en afstandsbrille. En anden undersøgelse af 219 personer over 67 år viste, at ca. 36 personer (16 %) havde en synsstyrke på 6/18 og dermed lå under svagsynsgrænsen. Med de rigtige briller opnåede de alle normalt syn. Undersøgelserne blev fremlagt af optiker Jan-Erik Arnestad på konferencen "Med rett til å bli sett", som blev afholdt af Norges Blindeforbund i maj Man kan læse om konferencen i det norske blad "Optikeren" nr. 5, 2003, optikeren/optikeren503.htm vælg artiklen "Norsk øyehelsetjeneste i fokus", side 12. Brilleundersøgelserne er desuden omtalt i en artikel i Norges Blinde, nr. 14, 2003 og i Blindesaken nr. 4, Fodbold for blinde Fodboldklubben Sporting Lisbon i Portugal indviede den 6. august sit nye storstadion med en venskabskamp mod Manchester United (hjemmeholdet vandt). På det nye stadion tager klubben i ganske særlig grad vel imod sine blinde gæster 600 pladser er stillet gratis til rådighed for det portugisiske blindeforbund. Den generøse gestus skyldes, at de bygningsansvarlige ved en fejl har fået placeret to storskærme, så de spærrer for udsynet til banen fra en del af pladserne. Det er planen at indbygge små tv-skærme bag storskærmen af hensyn til svagsynede tilskuere. Billedbøger I et af de førstkommende numre af dette nyhedsbrev vil vi sætte fokus på billedbøger for blinde småbørn, dvs. bøger med taktile elementer, duft eller lyd og med eller uden punktskrift. Vi vil derfor gerne høre fra personer, der selv har fremstillet bøger, eller som har spændende bøger liggende. Kontakt Dorte H. Silver, Videncenter for Synshandicap Flytning Videncentret er flyttet internt på Instituttet, vi har fået mere plads og er kommet lidt højere til vejrs. Besøgende kan fremover finde os på C-gangen, 1. sal, Videncentret bor for enden af gangen. Postadresse, telefonnummer osv. er som før. Synshandicap 3/

12 Nyt om tilgængelighed Tilgængelighedskonsulenter De første tilgængelighedskonsulenter er nu udgået fra den uddannelse, som Dansk Center for Tilgængelighed (DCfT) etablerede i Uddannelsen er primært finansieret af Erhvervsog Boligstyrelsen og afvikles af DCfT for DSI. Uddannelsen består af seks todages samlinger og tre enkeltdage fordelt over seks måneder. Indimellem disse ni samlinger skal deltagerne gennemføre praktiske øvelser og opgaver. Målet er at give konsulenterne kvalifikationer til at arbejde med tilgængelighed i byggeri, transport og produkter, der skal benyttes af en bred brugergruppe. I alt 23 konsulenter er nu færdiguddannede. Læs mere Man kan læse mere om uddannelses på vælg Rådgivning, vælg Byggeri, vælg Konsulentuddannelsen. Mærkningsordning i turistbranchen En ny mærkeordning for virksomheder i turistbranchen blev lanceret ved en officiel præsentation i København Zoo i august 2003, hvor økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen blandt andet fremhævede det positive i, at ordningen ikke er kommet oppefra gennem lovgivning eller direktiver, men er opstået nedefra, ved et samarbejde mellem handicaporganisationer og turistbranchen. Til formålet er der dannet en forening, Tilgængelighed for Alle, som består af DSI, Danmarks Turistråd og Horesta (hotel- og resturationsbranchens sammenslutning). Ordningen bygger på den danske standard DS 3028, Tilgængelighed for alle, og Dansk Standard og Dansk Center for Tilgængelighed har været involveret i udformningen af ordningen. Mærkningen giver oplysninger om tilgængeligheden for syn forskellige handicapgrupper: kørestolsbrugere, gangbesværede, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, udviklingshandicappede samt personer med læsevanskeligheder. For at indgå i mærkningsordningen skal virksomhederne igennem en omfattende gennemgang af deres faciliteter og forpligte sig til en handlingsplan for de punkter, hvor tilgængeligheden ikke er god nok. Denne gennemgang foretages af Dansk Center for Tilgængelighed. Otte turistvirksomheder er indtil nu blevet certificeret: Legoland Tivoli Louisiana København Zoo Statens Museum for Kunst Hotel Maritime Feriecenter Slettestrand Fuglsangcentret Læs mere på www index.asp?pid=150 Overblik på www Et nyt tværfagligt samarbejde er i gang med at udvikle et netsted, hvor man kan få et overblik over tilgængeligheden på museer, tog- og busstationer, hoteller, restauranter m.m. rundt omkring i landet. Bag initiativet står en række forskellige virksomheder og organisationer. Som led i en afprøvning af systemet vil man i første omgang registrere oplysninger om tilgængeligheden af institutioner, offentlige bygninger, stationer m.m., der ligger langs Metroens linjeføring i Københavnsområdet. Oversigten kommer til at ligge på adressen Her ligger p.t. en beskrivelse af projektet og samarbejdsparterne samt en opfordring til at kontakte projektgruppen, hvis man har ideer eller kommentarer vil melde sig som frivillig til at være med til at afprøve systemet i udviklingsforløbet. IT-kompetencecenter KIA, Kompetencecentret IT for Alle, skal styrke indsatsen for forbedret tilgængelighed på IT-området. KIA er oprettet af Videnskabsministeriet som en del af IT- og Telestyrelsen. Ud over opgaver som koordinering, rådgivning og information i den offentlige sektor skal KIA administrere en nyoprettet investeringspulje på 5 mio. kr. Læs mere på www for alle /kompetencecenter 12 Synshandicap 3/2003

13 Konferencer og kurser Hands on web accessibility Temadag om lys og belysning lysteknologi Visually Impaired People in Historic European Cities What works? Evidence-based Policy and Practice. Nordic Campbell Center 2003 seminar Børn og forældre under pres Kulturmødet erfaringer giver nye udfordringer Uddannelse og handicap. Fra Handicapår i 2003 til hverdag i nordiske kongres i synspædagogik 12th IASSID World Congress 5. november 2003 Københavnsområdet Information: Cathy Toscan, Faggruppen Universal Usability, Arrangementet er også åbent for ikke-medlemmer af faggruppen 10. november 2003 Dansk Standard, Charlottenlund Information: Om arrangementet hos Peter Langkilde, direkte tlf: Om tilmelding hos Trine Steffensen, direkte tlf: november 2003 Leuven, Belgien Information: Prof. Patrick Devlieger, Department of Social and Cultural Anthropology, University of Leuven, Tiensestraat 102, 3000 Leuven, Belgien Tlf Fax: november 2003 Admiral Hotel, København Information: Nordic Campbell Center, SFI, Herluf Trollesgade 11, 1052 København K Tlf november 2003 Eigtveds Pakhus, København Information: Formidlingscenter Øst, Nørretorv 30, 2., Postboks 220, 4100 Ringsted Tlf Web: fceast.combo.dk/default.asp?id=320 Om familier, hvor forældrene er udviklingshæmmede november 2003 Quality Hotel, Høje Taastrup Information: CVU Øst, Kurser og efteruddannelse, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde Tlf Fax december 2003 Eigtveds Pakhus, København Information: Pædagogisk konsulent Poul Erik Pagaard Tlf Indbudte deltagere fra udvalgte organisationer april 2004 Frederikshavn Information: Per Mortensen, Winnie Ankerdal, Jakob Iversen, Peter Lebech, juni 2004 Montpellier, Frankrig (Om udviklingshæmn.) Information: (Under punktet Communication) Engelsk program: Se evt. yderligere oplysninger om arrangementerne på På home.swipnet.se/macula-lutea/kal.html findes en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet (vedligeholdes af Harry Svensson, Resurscenter syn Stockholm). Synshandicap 3/

14 Nyt materiale i Videncentrets bibliotek Et udvalg af nye artikler, bøger og andet materiale i Videncentrets bibliotek. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). Hvis materialet ikke kan skaffes hjem via eget bibliotek, kan det lånes hos Videncentret. Specialpædagogik Bengt Persson: Specialpedagogisk forskning i Sverige. Problemställningar, erfarenheter och perspektiv, PPR, nr. 2, 2003, s Peder Haug: Regimer i forskning om spesialundervisning i Norge, PPR, nr. 2, 2003, s Joel Kivirauma: Specialpædagogik som videnskabelig disciplin i Finland undersøgt i lyset af akademiske afhandlinger, PPR, nr. 2, 2003, s Gretar L. Marinósson: Specialpædagogisk forskning i Island problemer, erfaringer og perspektiver, PPR, nr. 2, 2003, s Optik A.M. Perez, R.T. Jose: The use of Fresnel and ophthalmic prisms with persons with hemianopic visual field loss, JVIB nr. 3, 2003, s Leif Wien Jensen: Bruker feil briller, Blindesaken, nr. 4, 2002, s. 7, Norges Blindeforbund, Oslo Livsvilkår Steen Bengtsson: Livskvalitet og kvaliteten i service til mennesker med handicap, Socialforskningsinstituttet og Socialministeriet, Kbh., 2002 (16 s.) (Fås også på engelsk). Jan-Inge Hanssen m.fl.: Funksjonshemmet i Nordland Levevilkår og livskvalitet, Nordlandsforskning, Bodø, Norge, 2003 (139 s.) Ane Esbensen m.fl.: Retten til en ungdom, Center for Ligebehandling af Handicappede, Kbh., 2003 (26 s.) Historie Sigurd Ry Andersen: Træk af den historiske udvikling af blindeforsorgen i Danmark, Øjenpatologisk Institut, København, 2003 (50 s.) Inklusion J.J. Smith m.fl.: Supporting the transition from school, eye contact, forår 2003, s , RNIB Joan Stead m.fl.: Visual impairment in mainstream schools in Scotland, ICEVI, 2002 WEB: publications/ ICEVI-WC2002/papers/ 01-topic/01-buultjens.htm D. Brickell: Inclusion: a special school governor's view, BJVI nr. 2, 2003, s Kurt Kristensen: Kan de skandinaviske perspektiver på integration og inklusion implementeres i udviklingslandene?, PPR nr. 3, 2003, s , Phil Hatlen: The Role of Schools for the Blind in Inclusive Education, The Educator, vol. 16, 2003, s , ICEVI S. Martinussen: Synshemmede barn mellom 0 og 7 år, Assistanse, Oslo, 2003 (47 s.) K.H. Rekdal: Synshemmede barn i grunnskolen, Assistanse, Oslo, 2003 (79 s.) Pauline Davis: Including Children with Visual Impairment in Mainstream Schools: A Practical Guide, David Fulton, London, 2003 Social kompetence Young-il Kim: The effects of assertiveness training on enhancing the social skills of adolescents with visual impairments, JVIB nr. 5, 2003, s Stimulation of social competence in children and young people with a visual impairment. A guide for upbringing and education, Bartiméus, Holland, 2003, (1 cd-rom) Etnicitet Tema: hjerneskade og etnicitet, Fokus, nr. 2, 2003, Videnscenter for Hjerneskade, Stouby Lykke Jensen: Undervisning af synshandicappede flygtninge, B-Information, nr. 47, 2003, s , Instituttet for Blinde og Svagsynede 14 Synshandicap 3/2003

15 Valdimar J. Halldórsson: Etniske minoritetsfamilier med børn og unge med handicap - oplysning, rådgivning og indflydelse, LEV, Hvidovre, 2003 (86 s.) Voksne og ældre Bygga nya vinger. Handbok för nysynskadade, Synskadades Riksförbund, Enskede, Sverige, 2002 (68 s.) D. Burmedi m.fl.: Behavioral consequences of age-related low vision, VIR, nr. 1, 2002, s D. Burmedi m.fl.: Emotional and social consequences of age-related low vision, VIR, nr. 1, 2002, s Marina Lewycka: Caring for someone with a sight problem, Age Concern, London, 2003 (228 s.) Carl Freeman: Progress in sight national standards of social care for visually impaired adults, Focus, nr. 38, 2003, s , RNIB Punktskrift Inga-Stina Fellers, Birgit Ericson: Hur ska jag läsa? Val av läsmedium för barn med synskada, Resurscenter syn, Stockholm, 2002 (51 s.) Sue Keil: Teaching braille to children research project findings, Visability, nr. 37, 2003, s , RNIB Margareta Agélii: Skrivövningar på punktskrift: Lyssna och skriv, Läs och skriv, Specialpedagogiska institutet Läromedel, Umeå, Sverige, 2002 (24 s. + kassettebånd + punktskriftsbog) Sheri Wells Jensen: Just saying no to reading braille (Part one), The Braille Monitor november 2002, NFB (3 s.) WEB: bm02/bm0211/ bm htm Del 2 findes i marts nummeret, WEB: bm0303/bm htm Kerstin Fellenius: The Braille Beginner A Constructive Learner, The Educator, nr. 1, 2001, s , ICEVI Feeling Ready to Read. A Pre-Braille Pack for Children, RNIB, 2002 (13 hæfter) Joseph Ray Harrison, m.fl.: Using distance education for families to improve children s braille literacy, JVIB nr. 3, 2003, s John Bailey: Surmounting the Braille Reading Speed Plateau, The Braille Monitor, nr. 5, 2003, NFB (2 s.) Sheila Amato: Standards for competence in braille literacy skills in teacher preparation programs, JVIB nr. 3, 2002, s J. Norman: Tactile picture books: their importance for young blind children, BJVI nr. 3, 2003, s Mobility Graeme Douglas, m.fl.: An investigation into the mobility and independence needs of children with visual impairment. Part 2: The delivery of the mobility and independence curriculum, BJVI nr. 2, 2003, s Dona Sauerburger: Mobility for mennesker med kombineret syns- og hørenedsættelse. Workshop med Dona Sauerburger, USA, Videncenter for Synshandicap, 2001 (7 s.) Kursusmateriale Anne Nordskov: Beretning fra den 11. internationale mobilitykonference i Sydafrika, Synscenter Refsnæs, Kalundborg, 2003 (10 s.) WEB: mobility/imc11/index.php Forkortelser JVIB = Journal of Visual Impairment & Blindness, AFB Press, New York, USA VIR = Visual Impairment Research, Swets & Zeitlinger, Holland BJVI = British Journal of Visual Impairment, Tamworth, UK PPR = Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolepsykologi RNIB = Royal National Institute of the Blind, London, UK NFB = National Federation of the Blind, Baltimore, USA ICEVI = International Council for Education of People with Visual Impairment Synshandicap 3/

16 Postbesørget blad (0900 KHC) Surfbrættet tips om gode netsteder Videregående uddannelse i udlandet Handicappede studerende, der gerne vil studere studier i udlandet, må ud over de sædvanlige praktiske og økonomiske spørgsmål i den forbindelse også vide, hvordan adgangsforholdene er på det nye studiested, og hvilke særlige støtteforanstaltninger der findes. Nu har det europæiske Agentur for Udvikling i Specialpædagogik udviklet en database over relevante adresser og andre oplysninger for uddannelsesinstitutioner i EU-landene. Oplysningerne for de enkelte lande findes på værtslandets sprog samt engelsk, og der er satset på brugervenlighed, også i forhold til blinde og svagsynede. Basen findes på www. heagnet.org, introduktionsoplysningerne om basen findes på en række EU-sprog, herunder også dansk. Farveblindhed Ca. hver 12. mand og en ud af hver 256 kvinder har en eller anden form for farveblindhed. Hvis man gerne vil vide mere om farveblindhed, er der gode ressourcer på Internettet, vi nævner her nogle af dem: Når rød ikke er rød, forklaring og eksempler fra IT- og Telestyrelsen. Vejledningen er skrevet til web-designere, men giver en god, grundlæggende indføring i emnet, bl.a. illustreret med et billede af farvespektret, som det ser ud med forskellige former for farveblindhed. farveblind Colorblind er ligeledes en meget pædagogisk fremstilling af farveblindhed med gode illustrationer og mulighed for at teste sit eget farvesyn. members.aol.com/nocolorvsn/ color.htm På Vischeck kan man blandt andet få vist, hvordan ens egne billeder opleves med forskellige former for farveblindhed. Specialpædagogisk ordliste på 13 sprog EU-agenturet for specialpædagogisk udvikling har udformet en ordliste med 80 centrale ord og begreber inden for specialpædagogikken på følgende sprog: dansk, hollandsk, finsk, flamsk, fransk, tysk, græsk, islandsk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, svensk. Indgangslisten for alle sprog er alfabetisk liste over engelske ord og begreber. Der er således ikke umiddelbart nogen dansk > engelsk liste, men da der trods alt kun indgår 80 ord, vil man kunne finde den engelske oversættelse ved at læse den danske liste igennem og gå tilbage den engelske betegnelse. Ordlisten findes som word-dokument på agenturets hjemmeside: ereports/erep8.html Nyhedsbrevet Synshandicap udgives af Videncenter for Synshandicap og udkommer fire gange om året som almindeligt tryk, på punkt, lyd og diskette. Abonnement er gratis. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Videncenter for Synshandicap indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap; centret finansieres af amterne. Redaktion: Dorte Herholdt Silver Ansvh. redaktør: Bendt Nygaard Jensen Tryk: Illemann Tryk ApS ISSN Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Fon: , fax: E-post: Hjemmeside: Synshandicap 3/2003

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap 1 Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy 1 Denne pjece er skrevet

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

God kommunikation med ældre... - med syns- og/eller hørenedsættelse. Indholdsfortegnelse:

God kommunikation med ældre... - med syns- og/eller hørenedsættelse. Indholdsfortegnelse: God kommunikation med ældre... - med syns- og/eller hørenedsættelse Indholdsfortegnelse: Forord Når man hverken kan høre eller se! Specielt om høreproblemer hos ældre Specielt om synsforandringer hos ældre

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Af Gill Levy, RNIB Bearbejdet af øjenlæge Mette Warburg Videncenter for Synshandicap Vær opmærksom på synsproblemer

Læs mere

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom.

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Synscentralen Storstrøms Amt Januar 2006 Baggrund Mange psykisk udviklingshæmmede

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede Videncenter for Synshandicap Udgivet af:

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre on. 1. jun. 2016 kl. 08:52 170 Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre "Antagelsen er, at det fremmer elevernes skriftsproglige udvikling, når det, de hører, stemmer med skriftsprogets

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

S K O L E B E S T Y R E L S E N B Ø R N E O M R Å D E T. Årsberetning

S K O L E B E S T Y R E L S E N B Ø R N E O M R Å D E T. Årsberetning S K O L E B E S T Y R E L S E N B Ø R N E O M R Å D E T Årsberetning 1 Årsberetning Skolebestyrelsen, børneområdet I 2016 har de to skolebestyrelser på CDH skolebestyrelsen for børneområdet og skolebestyrelsen

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT Som det eneste sted i Skandinavien er Instituttet certificeret til at tilbyde NVTforløb. Den unikke teknik træner brugen af halvsidigt syn efter hjerneskade, så man efter cirka

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 2013 O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 1 Indhold O&M - Orientering og Mobilityuddannelsen...3 Formål...3 Uddannelsesplan...3 Eksamen...4 Uddannelsesbevis...4 2 uger børnedel på Synscenter

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Billedstøttet kommunikation

Billedstøttet kommunikation Billedstøttet kommunikation Til Plejehjemmet Strandhøj fra Kommunikationscentret i Hillerød Dette er en informationsfolder fra projektet Styrket selv og medbestemmelse for demensramte på plejecenter. Her

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Mennesker med epilepsi skal hurtigst muligt tilbydes den bedst mulige behandling, og det samlede behandlingstilbud skal indrettes

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Ordblinde elever i 7. 10. klasse

Ordblinde elever i 7. 10. klasse VIA University College - 5. feb. 2015 Ordblinde elever i 7. 10. klasse Workshop 6 Gitte Skipper - giski@aarhus.dk Hanne Mette Kristensen - hanpa@aarhus.dk En guldkaramel VIA University College 5. feb.

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere