Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør"

Transkript

1 DOMEA ÅRSBERETNING 2006

2 Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks København K Tlf Fax Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse, 2. næstform. Allan Mose Baltsersen Villy Brejning, Karin Dinsen Mogens Hansen Lars Henriksen Else Jakobsen Lena Gyngsø Jensen Svend Erik Johansen Egon Jørgensen Jens Klokhøj H. K. Nielsen Lene Nielsen Uffe Frejdal Nielsen Finn Magne Pedersen Tage Rasmussen, afløst af Kaj Ringsted Anne Troelsen Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bankforbindelse Danske Bank Direktion Jørn Ravn, adm. direktør Ledergruppe Jørn Ravn, adm. direktør Thomas Holluf Nielsen, kundechef Frede Zeiler, finans- og økonomichef Henning Porsild, projekt- og udviklingschef Hjemsted: Holbæk Kommune Forsidefoto er Slotsbryggen, Boligselskabets Vendersbo, Nykøbing F. Foto: Highlight A/S

3 2006 Hverdagsliv i Domea 2005 var Domeas første leveår. Præget af de netop overståede fusionsforhandlinger mellem de tre stiftende selskaber, Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab. Gennemførelsen af en fusion tager flere år. Selv om opstartsvanskelighederne, tilretningen af nye metoder og udviklingen af den ny fælles Domea ånd selvfølgelig ikke blev helt overstået i 2005, så er det vel rimeligt at betegne 2006 som et hverdagens år. Vi er kommet meget langt med at få skabt det nye Domea som en solid, velfungerende og kvalitetsbevidst boligorganisation, og vi er i fuld gang med at finpudse hele opbygningen, alle funktionerne, alle arbejdsgangene, så vi hele vejen kan nå det kvalitetsniveau, som er Domeas mål. Der er mange arbejdsområder, som kunne fortjene at blive nævnt i Domeas årsberetning, men vi har valgt at trække nogle få frem, som vi synes markerer områder, hvis betydning er særlig relevant for både en ekstern og en intern vurdering af Domea og virksomheden i HVERDAGEN Jeg holder af hverdagen Mest af alt holder jeg af hverdagen den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der alligevel ikke er så kendt (Citat fra Dan Turells digt - Hverdagen) Kirsten Nielsen Formand, Boligselskabet Farumsødal, Farum Da vi skulle diskutere salg af almene boliger her i Farum, var det godt at have Domea i ryggen. Derfor er det vigtigt at sikre informationerne til os i bestyrelserne

4 DOMEA Årsberetning2006 Hverdagens liv udenfor Domea i 2006 REGERINGEN OG LANDSBYGGEFONDENS MIDLER Igen i efteråret 2006 barslede Regeringen med forslag om indgreb på boligområdet. Forslag som reelt ville betyde, at staten hentede yderligere milliarder fra de af beboerne opsparede midler. Siden 2002 har regeringen taget næsten 8 milliarder fra de almene beboere til aflastning af statskassen. Og med forslagene i efteråret ville de hente yderligere 3,1 milliarder til en statskasse, der i forvejen bugner af overskud. Boligselskaberne reagerede både gennem Boligselskabernes Landsforening og ved direkte henvendelser til regeringen og de politiske partier. Og i en kampagne i medierne med indlæg og store annoncer mv. Reaktionerne virkede. Det beløb, der kan bruges til nybyggeri blev begrænset, selv om vi helst havde set, at staten selv dækkede dette, og derudover fik vi mulighed for at bruge 2,4 mia pr. år frem til 2012 til renoveringer af boligafdelinger. DEN ALMENE SEKTORS FREMTID Året 2007 bliver et spændende år for den almene boligsektor, - hvis ikke allerede man kan sige, at sådan har det været i mange år? Knud Bankesgyden Boligselskabet BSB Årslev I det forløbne år har der været mange bud på sektorens fremtid. KL Kommunernes Landsforening kom i efterårets løb med deres bud på de lokale boligselskabers fremtid i de nye store kommuner. KL ønsker at indgå partnerskaber med de lokale boligselskaber og de vil stille krav til boligselskabernes størrelse. Et tal på 2000 boliger pr. selskab (eller pr. administration) har været nævnt. Regeringens Embedsmandsudvalg kom med deres udspil, som blev sendt til høring - også i efteråret. BL Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden kom med deres udredninger om de faktiske forhold i jernindustrien, nemlig sektorens opsparede renoveringsbehov, som i sig selv var langt over 100 mia. kr. Så - stort set alle har på forhånd gjort 2007 til et spændende boligpolitisk år for den almene boligsektor.

5 Domea og vore 157 lokale boligselskaber vil vide at lade vore røster høre i den boligpolitiske debat, som jo også helt naturligt vil begynde i Danmarks 98 nye kommuner. De 98 nye kommuner er jo også en del af vores nye udfordring, som vi allerede er flere måneder inde i og endnu mere i de 76 kommuner, som i dag er Domea-kommuner. SALG AF ALMENE BOLIGER Som bekendt vedtog Folketinget i juni 2004 den meget omdiskuterede forsøgslov, der åbner mulighed for, at beboerne kan købe deres almene bolig i perioden under en række betingelser. Domea har tidligere udtrykt sin betænkelighed ved loven, og de hidtidige erfaringer viser også, hvor begrænset udnyttelse loven har fået. I Domea er det fortsat kun to afdelinger i Boligselskabet Farumsødal i Farum, der er i konkrete overvejelser om salgsmuligheden. Boligselskabets bestyrelse og repræsentantskab er fortsat imod, mens Farum Kommune støtter et salg er således det sidste år i forsøgsperioden. Regeringens planer om fremtiden på området er endnu ikke kendte, men efter Domeas opfattelse burde der ikke være planer om en fortsættelse, fordi erfaringer fra bl.a. udlandet viser, at det er det bedste som sælges og resten ender let som ghettoer. DOMEA 05 Bernts Have etape 6 Boligselskabet Slotsparken, Holbæk Knud Lavard Centret Ringsted Mathie Jessen Formand BSB Glamsbjerg - Det er godt, at vi altid kan få fat i nogen i Domea Men det må ikke gå for stærkt. og vi skal hele tiden spørge os selv: Har vi brug for det?

6 DOMEA Årsberetning2006 Katrinehus og Ingeborghus Boligselskabet BSB, Vordingborg

7 DOMEA 07 Digegården Højer Ældreboligselskab Når (og hvis) en fortsat salgsmulighed for almene boliger kommer til debat eller som lovforslag i 2007 eller senere, vil Domea gerne støtte en salgsmulighed under forudsætning af, det enkelte boligselskabets bestyrelse og repræsentantskab træffer beslutning herom. Domea ser i givet fald et ønske om en salgsmulighed, hvor det enten er boligsociale nødvendige løsninger, eller hvor konjunkturudviklingen f.eks. har betydet, at salget af få særligt velbeliggende boliger kan finansiere nybygning af et større antal almene boliger i samme område. Heraf udgjorde ledige ungdomsboliger ca.50 %. I Domea er de ledige boliger også koncentreret omkring de jyske kommuner, men også med ledige boliger registreret på Fyn. Som nævnt andetsteds i beretningen, er der fortsat i Domea iværksat særlige markedsføringstiltag og udlejningsaktiviteter, som støtte til de lokale udlejningsbestræbelser. Vi har desuden ombygningsprojekter kørende, som skal ændre ungdomsboliger til familieboliger og gøre andre familieboliger tidssvarende. LEDIGE BOLIGER I DEN ALMENE SEKTOR Antallet af ledige boliger i 2005 var det højeste i de seneste 7 år. Ved udgangen af 2006 opgjorde Landsbyggefonden 1698 boliger med huslejetab, som heldigvis er en omend lille nedgang fra tallet i 2005, som var Fire femtedele af de ledige boliger ligger fortsat i Jylland. I Domea kendes fænomenet desværre også, men er heldigvis også faldet sammenholdt med året før. Ved udgangen af 2006 var der således registreret 260 ledige boliger mod 302 ved udgangen af Per Ege Lauritsen Formand, Boligselskabet Vissenbjerg - Vi kan godt lide, at Domea har høje visioner. I alle led, og de skal følges op. Og så er det rigtigt godt med råderets-initiativet Lejet, - men helt dit eget

8 DOMEA Årsberetning2006 Hverdagslivet indenfor BESTYRELSEN OG DEN DAGLIGE LEDELSE Domeas bestyrelse er overgangsbestyrelsen, som blev sammensat i forbindelse med fusionen i Den første ordinære Domea-bestyrelse bliver valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 15. juni Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres i denne forbindelse fra 19 til 15. Der har således været tale om en bestyrelse med en meget stærk kontinuitet og en bred erfaring fra hele fusionsforløbet og igangsættelsen af de første Domea virksomhedsplaner. Bestyrelsen har aktivt fulgt virksomheden og løbende sammen med Domeas chefgruppe fulgt både den boligpolitiske situation og de konkrete overvejelser og tiltag, som er blevet igangsat i Domea regi.

9 DOMEA 09 Domea i 2006 F.v.: Else Jacobsen, Bjørn Chalmer (suppleant), Kaj Ringsted, Uffe Frejdal Nielsen, Lene Nielsen, Lars Henriksen, Mogens Hansen, Karin Dinsen, Allan Mose Baltsersen, Svend Mogensen (næstformand), Karin Thomsen (formand), Anette Kruse (2.næstformand), Villy Brejning, Anne Troelsen, Svend Erik Johansen, Egon Jørgensen, Lena Gyngsø Jensen, Jens Klokhøj, H. K. Nielsen og Finn Magne Pedersen Bestyrelsen har i årets løb haft en række særlige aktiviteter, idéudvikling og seminarer, foruden de mere traditionelle bestyrelsesaktiviteter. Domeas daglige ledelse har i 2006 bestået af administrerende direktør Jørn Ravn, teknisk direktør Henning Porsild og økonomidirektør Frede Zeiler. Ved udgangen af 2006 ændredes den daglige ledelse således, at direktionen nu udgøres af den administrerende direktør Jørn Ravn. I en særlig ledergruppe indgår endvidere kundechef Thomas Holluf Nielsen, finans- og økonomichef Frede Zeiler og projekt- og udviklingschef Henning Porsild. Pr. 2. maj 2007 er Bent Fjord tiltrådt som økonomidirektør. Kirsten Grauholm Formand Haderslev Ældreboligselskab Vi er nået langt i Domea på de 2 år, og vi befinder os udmærket Det er godt og vigtigt, at vi nu har fået et fælles regnsskabssystem, det styrker sikkerheden

10 DOMEAÅrsberetning2006 DOMEA ØKONOMI I Domeas regnskab for året 2005 kunne vi glæde os over et bedre resultat end forventet. Dette er desværre ikke tilfældet for regnskabsåret 2006, hvor resultatet er væsentligt dårligere end forventet, idet året giver et underskud på 7,1 mio. mod det budgetterede underskud på 3 mio. kr. Domeas bestyrelse og ledergruppe finder dette helt utilfredsstillende. Det er et stort arbejde at opbygge en ny boligadministration samtidig med, at vi skal varetage alle de opgaver, som er løst hidtil. Dertil kommer, at vi for at sikre kvaliteten af vores ydelser har sat ekstra mandskab ind. Vi har prioriteret denne investering i kvalitet, selvom vi dermed har overskredet budgettet. En anden årsag til det højere underskud er byggevirksomheden i Domea, som har haft et mindre omfang end forventet og dårligere end organisationerne har været vant til. Dette skyldes dels, at der har været færre opgaver, dels at det støttede byggeri bruges som konjunkturregulator, så for at undgå overophedning i byggesektoren er det fra 2007 blevet dyrere for kommunerne at igangsætte alment byggeri. Denne udvikling vil i årene fremover påvirke sammensætningen af Domeas indtægter. Domeas bestyrelse og Domeas daglige ledelse har iværksat både kortsigtede og langsigtede tiltag til en forbedring af Domeas økonomiske driftssituation. Årsregnskab m.v. findes senere i beretningen. Finans- og økonomichef Frede Zeiler, projekt- og udviklingschef Henning Porsild, administrerende direktør Jørn Ravn og kundechef Thomas Holluf Nielsen

11 DOMEAS NYE YDELSER Domea lancerede i begyndelsen af 2006 det tidligere omtalte nye ydelsessystem, som allerede i foråret 2006 blev implementeret i et af de større Domea selskaber Slotsparken i Holbæk som tog godt imod det nye system. Ydelsessystemet er løbende i årets løb blevet introduceret for andre af Domeas selskaber og vil løbende blive introduceret og igangsat i takt med, at de nuværende forretningsføreraftaler skal fornyes. Hovedelementerne i det nye ydelsessystem, som er beskrevet på Domeas hjemmeside og i forskellige publikationer er ALLE SIKRES INFORMATION VIA INTERNETTET Domea har udviklet et af Danmarks bedste Intranet indenfor boligadministration vi kalder det DomeaWeb. Et uundværlig værktøj for en moderne boligafdeling, der ønsker adgang til informationer om afdelingen døgnet rundt. Ethvert bestyrelsesmedlem i en Domea afdeling eller Domea selskab kan få information om budgetter, budgetkontrol, bogholderi inkl. scannede fakturaer, beboerlister, fraflytningsstatistik, nyhedsbreve og meget mere. Det hele er baseret på et af markedets bedste og mest avancerede administrationssystemer, som sammen med et af de nyeste og mest avancerede drifts- og vedligeholdelsessystemer giver de administrerede selskaber og deres bestyrelser de bedste arbejdsredskaber. DOMEA 11 at Domea tager hånd om alle de basale ting at Domea udviser fleksibilitet og åbenhed overfor kundernes behov og Domeas ydelser at Domea sikrer et abonnement på tryghed og kvalitet. Domeas ydelsessystem er modulopbygget og baseret på et grundmodul med ydelser, som alle boligorganisationer og boligafdelinger har brug for samt en række tilvalgsmuligheder. På denne måde sikrer Domea fair priser. Domea sikrer naturligvis, at boligorganisation og boligafdeling vælger en modulsammensætning, der opfylder alle behov og ønsker. Det betyder ikke, at vi bestemmer vores egen leverance, men at vi medvirker til at give kunden tryghed for, at alle opgaver løses korrekt. Til bestyrelsesmedlemmer, som ikke er tilsluttet Internet, tilbydes de samme informationer naturligvis på papir. DOMEAS STRUKTUR Domeas regionale struktur, som blev endeligt fastlagt umiddelbart efter fusionen, har nu virket i næsten to fulde virksomhedsår, og der er opnået en god integration i de enkelte regioner. Og husk for at undgå forvirring, at Domeas regionsstruktur ikke svarer til de nye offentlige regioners landsdækning. Domea er med hele 9 regioner fortsat lidt mere decentralt end den landspolitiske struktur, som vi fik fra årsskiftet. Der er i Domea en flittig deltagelse i regionsmøderne, som nu gennemføres i alle Domeas regioner. Det er vort indtryk, at selskaber, afdelinger og medarbejdere er blevet godt integreret, og at alle har vænnet sig til den decentrale arbejdsform. Atriumhaven, Boligselskabet BSB, Børkop Lis Sjøgreen Formand, Kregme-Vinderød Boligselskab, Frederiksværk - Domea, jamen, det går skam ganske godt, men tro ikke, at alt er perfekt endnu. Men det havde jeg nu heller ikke ventet på kun 2 år!

12 DOMEAÅrsberetning2006 Lejet, - men helt dit eget og råderetten Domea har fortsat implementeringen af de nye lovfæstede muligheder for lejernes anvendelse af råderetten. Det vi i Domea kalder: Lejet, - men helt dit eget. Domea har fortsat arbejdet med de nye muligheder og klargjort informationsmateriale, som i begyndelsen af 2007 blev uddelt til alle Domeas lejere sammen med DomeaMagasinet. Med dette initiativ har Domea ønsket at prioritere den enkelte lejers forhold til det lejede. Og informationsaktiviteten omfatter alle de forskellige muligheder, som råderetten åbner, herunder både den individuelle og den kollektive råderet. Lean handler om en ændret virksomhedsfilosofi, med de store udfordringer det giver, når der ændres ved en virksomheds kultur. I Domea er Lean blevet indført under overskriften KID (Kvalitet i Domea). Formålet med Lean er at effektivisere de administrative arbejdsprocesser for at bruge den vundne tid til at videreudvikle arbejdet med kvalitet. Med de nye råderetsregler er det nu i realiteten muligt at udføre alle indvendige forbedringer af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de af lejeren afholdte udgifter. Reglerne vedr. boligens udvendige forhold er ikke liberaliserede og det vil være fornuftigt at tilpasse sine råderetskataloger hertil. Domea har i det udsendte materiale understreget betydningen af god kommunikation. Forbedringer og forandringer starter derfor i Domeas øjne altid med en kontakt mellem beboeren og den lokale ejendomsmester. Herigennem sikres registrering, nødvendige tilladelser, forsvarlig kvalitet og et præcist kendskab til, hvordan det enkelte lejemål er indrettet og forbedret. DOMEA FJERNER SPILDET OG EFFEKTIVISERER Domea er som et af de første almene boligselskaber i Danmark i fuld gang med at fjerne unødigt spild og maksimere værdien for kunden eller - med andre ord: i fuld gang med Lean. Lean udspringer fra Toyota i Japan, hvor ledelsesmetoden blev udviklet allerede i 1950 erne. Med Lean styrker virksomheden værdiskabelsen for kunden ved at fjerne spild og unødvendige processer, med fokus på løbende forbedringer og smidige sagsgange på tværs af organisationen frem til kunden. Det er Domeas erfaring, at metoden med fordel kan anvendes til at nedbringe klassiske administrative udfordringer som lange ekspeditionstider, bunkedannelse og spild med fx at følge op på mangelfulde eller forkerte data. Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten Råderetten Råderetten Der er gennemført en række forbedringstiltag i Domea som følge af arbejdet med Lean, nogle få eksempler er følgende tiltag: 1. KUNDEBETJENING Forbedret telefonbetjening ved at analysere, hvilke spørgsmål kunderne oftest stiller og efterfølgende udarbejde oplysningsvejledninger, for at kunne besvare opkaldet. Derved får medarbejderne ro til anden opgavevaretagelse og kunderne et hurtigt og præcist svar første gang! Endvidere er der arbejdet med god kundebetjening i skranken. Der er arbejdet med rollefordelinger og information til kunderne for at sikre en god betjening og smidig arbejdsdag. 2.OVERTAGE STYRINGEN Der er arbejdet meget med at overtage styringen. I forbindelse med udlejning er der arbejdet med, at alle opgaver placeres i en fælles styringsreol, hvorved alle i afdelingen hurtigt får et overblik over produktionen.

13 DOMEA FORBEDRINGSTAVLER. Lean har til formål at sikre en løbende udvikling. Derfor er der arbejdet med forbedringstavler, hvor medarbejdere og ledelse opskriver forslag til forbedringer af hverdagen, og følger op på udviklingen i forhold til afdelingens mål. I Domea har Lean taget sit udspring hos medarbejderne med fokus på den enkelte regions eller den enkelte afdelings udfordringer i dagligdagen. Udgangspunktet har været at tage fat i de straks-tiltag, der kunne gøre hverdagen lidt bedre i morgen, end den var i dag. Resultatet har i første omgang været over 200 gode ideer til forbedringer. Hovedoverskriften i forhold til forbedringer har været, at ingen forbedring kan være for lille. Store hænder har været den anden overskrift hvorfor vente til i morgen, hvis vi kan gøre det i dag! Med udgangspunkt i de daglige udfordringer har medarbejdere og ledelse udført en række daglige forbedringer, såsom at overtage styringen ift. kundehenvendelser via telefon, e- mail og i skranken fx ved brug af gode vagtplaner og standarder. Orden og ryddelighed alting har en plads og er på plads, har været et andet fokusområde. DOMEA OG NYBYGGERIET I DANMARK I 2006 I 2006 er der opnået støttetilsagn til i alt 387 boligenheder. Boligerne er fordelt med 47 familieboliger, mens 340 boliger har fået tilsagn som ældreboliger. Tilvæksten er størst i provinsen, hvor der er givet tilsagn om 297 enheder, mens der i hovedstadsområdet er givet tilsagn om 90 enheder. Dette nybygningsomfang er væsentligt mindre end foregående år og en tendens, vi må regne med fortsætter. Det er derfor en væsentlig årsag til Domeas økonomiske årsresultat, som tidligere beskrevet. BYGGERI MED PROBLEMER Det har herudover i det forløbne år været ganske svært at gennemføre almene byggeprojekter i hovedstadsområdet. Primært p.g.a. meget høje grundpriser, som visse steder er steget med op til 100%, således at et prisniveau på mellem kr pr. m 2 bolig ikke har været unormalt. Med en max. anskaffelsessum på kr pr m 2 og håndværkerudgifter på omkring kr pr. m 2, bliver det en umulig opgave at opføre boliger til familier med mellemindkomster. Domea arbejder med billiggørelse af boligbyggeriet, bl.a. ved at bruge fabriksfremstillede moduler. Vi har desværre ikke mulighed for at bruge de finansieringsmodeller, som der arbejdes med i Ritt Bjerregaards meget omtalte 5x5x5 boliger. Vi må derfor håbe på, at regeringens forventede udspil på det boligpolitiske område også vil indeholde en revision af sektorens finansielle del, så det igen vil blive muligt at opføre familieboliger til almindelige husstandsindkomster i de store byer. Lene Stensgaard Formand, Boligselskabet Sognefogedvænget, Rødby - Dejligt, at der i Domea er plads til os alle, det er spændende med så mange forskellige. Og i løbet af et år eller 2 mere får vi nok familiefølelsen igen. Nu som Domea...

14 DOMEAÅrsberetning2006 FREMTIDSSIKRING AF DOMEAS BOLIGER For at sikre at Domeas boligafdelinger også på længere sigt vil være attraktive, moderne boliger, der opfylder fremtidens krav om bolig og trivsel, har vi igangsat en model, der tilbyder organisationerne en vurdering af deres afdelinger. Vurderingen vil afdække behovet for mulige - nogle steder nødvendige - forbedringer, som vil kunne iværksættes med støtte fra Landsbyggefonden. Fremtidssikringsanalyser er et værktøj, der giver organisation/afdeling mulighed for at prioritere de kommende års indsatsområder i afdelingen. Vi er nu så langt med dette arbejde, at en egentlig præsentation kan iværksættes. FOKUS PÅ UDDANNELSE Domea kender betydningen af fortsat uddannelse og udvikling og Domea har derfor i 2006 fået taget hul på en række uddannelsesaktiviteter i Domea, både for bestyrelsesmedlemmer i selskaber og afdelinger og for Domeas ansatte i administration såvel som lokalt. Med oprettelse af en særlig uddannelsesenhed vil Domea fra 2007 sætte øget fokus på uddannelsesvirksomheden, herunder oprettelse af en særlig ejendomsfunktionær skole i Domea-regi. YDELSESKATALOG FOR BYGGERI I forbindelse med ydelseskataloget har vi udgivet en folder, som gør det nemmere for vore kunder at overskue forløbet og processerne i de forskellige faser en byggesag gennemløber. Vi har kaldt folderen Vi bygger til menneskers trivsel. BRANDE & DET BRÆNDER Selv om Domea igennem 2 år har fokuseret på brandforebyggelse og generelle tiltag i alle afdelinger, herunder også uddannelse af alle Domea ansatte, oplever vi fortsat farlige boligbrande. Heldigvis sjældnere og sjældnere med tab af menneskeliv, og vi har også i Domea oplevet lyspunkter, som f.eks. den yngre mand i Svendborg, som ved to lejligheder har reddet beboere ud af brændende lejligheder. Domea opfordrer sine boligselskaber og deres afdelinger til at fortsætte med de brandforebyggende initiativer og herunder drage fuld nytte af initiativer som f.eks. den film, med titlen Det brænder, som Domea var initiativtager til. TrygFonden finansierede produktionen og trykningen, så filmen som DVD har kunnet distribueres ud til alle Domeas afdelinger og i sidste ende til alle beboere. Filmen er endvidere stillet til rådighed for alle andre boligselskaber, almene som private og grundejerforeninger m.v. i Danmark.

15 INFORMATION UNDER STADIG UDVIKLING I Domea lægges der stor vægt på en effektiv information, bl.a. gennem anvendelsen af de elektroniske medier og Internettet. DOMEA 15 Alle bestyrelsesmedlemmer i selskaber og afdelinger, alle ejendomsfunktionærer og alle Domea ansatte har adgang til DomeaWeb med relevant information, generel nyhedsdækning og information om den økonomiske udvikling i det enkelte selskab og den enkelte afdeling, herunder både budgetter og regnskaber. Da mere og mere af Domeas daglige bogføringsarbejde også foregår elektronisk, betyder det, at man i den enkelte afdeling kan følge regnskabets udvikling dag for dag, ja, næsten time for time. MARKEDSFØRING OG SÆRLIGE UDLEJNINGSAKTIVITETER Domea har desværre fortsat enkelte selskaber i Jylland og på Fyn, der har udlejningsproblemer. Omfanget har heldigvis vist en nedadgående tendens. Ved udgangen af 2006 udgjorde tomgangsproblemet 260 boliger, hvoraf godt 50% var ungdomsboliger. Alt i alt et omfang, der udgør langt under 1 % af Domeas boliger. Disse problemer er geografisk og økonomisk også sammenhængende med den almindelige konjunkturudvikling. For at bistå disse selskaber og deres berørte afdelinger med udlejningen af de tomme boliger og derigennem mindske de eventuelle økonomiske tab, har Domea udviklet og iværksat en række markedsføringstiltag, som stilles til rådighed for den lokale udlejningsafdeling. Der er tale om annonceringsværktøjer, skilte, vægbannere m.v. samt forslag til konkrete udlejningsaktiviteter som f.eks. åben hus arrangementer m.v., der kan iværksættes i de enkelte områder, og hvortil der kan hentes hjælp og assistance fra Domeas udlejningsafdelinger. Adgangen til DomeaWeb er sikret gennem adgangskontrol, brugerdata og passwords, og da det hele foregår via Internettet, forudsætter adgangen til DomeaWeb kun, at den enkelte bruger har adgang til en computer, der er tilsluttet Internettet - og det kan i princippet være en computer på det lokale bibliotek. Domea udgiver fortsat DomeaMagasinet, som er et livsstilsmagasin til alle beboere i selskaber og afdelinger, der er knyttet til Domea. I samarbejde med det grafiske design bureau Highlight har vi fortsat udviklet indhold og udseende af bladet og har herudover selv overtaget annoncetegningen. Konkurrencen på annoncemarkedet med de mange nye gratisaviser og mange gratis-magasiner, har dog betydet, at målet for annonceindtjeningen ikke er nået. I DomeaMagasinet er der netop også lanceret muligheder for Domeas beboere og ansatte for at anskaffe inventar og materialer med rabat. Det sker gennem aftaler, som Domea har indgået med forskellige leverandører. I erkendelse af, at flere og flere danskere også i det daglige er aktive brugere af Internettet og den tilhørende computer, betyder det også, at flere og flere af Domeas aktiviteter og informationer vil blive gjort tilgængelige på Internettet.

16 DOMEAÅrsberetning2006 LOKALE HJEMMESIDER TIL ALLE ENHEDER I efteråret 2006 startede Domea igangsættelsen af lokale hjemmesider for alle selskaber og alle afdelinger tilknyttet Domea. I løbet af foråret 2007 forventes alle afdelinger at have fået åbnet lokale hjemmesider. Dette betyder i realiteten, at hver enkelt enhed i Domeas boligselskaber har en egen præsentationsside på Internettet via Domea. Alle oplysninger om boliger, priser mv. leveres automatisk til siderne, således at disse data til enhver tid er opdaterede og korrekte. Denne hjemmeside er ydermere lokalt redigerbar, således at den lokale bestyrelse kan beslutte at anvende den f.eks. til præsentation af information til egne beboere og til den brede offentlighed. Det kan være om afdelingens aktiviteter, selskabets byggeplaner, eller som ansigt udadtil for den lokale afdeling. Med fotosider, praktiske oplysninger, vedligeholdelsesreglement etc.etc. Redaktionen varetages af en af selskab eller afdeling udpeget webredaktør, som får tildelt adgang til at redigere siderne på Internettet. Domea satser på, i stadig stigende omfang, at anvende den elektroniske kommunikation, som både er hurtigere, mere effektiv og også langt billigere end den trykte kommunikation.

17 Skulpturen Dialog i Møllehaven, Kregme-Vinderød Boligselskab DOMEA 17 KUNST I DOMEA Domea har oprettet en fond, som kan yde tilskud til kunst i Domeas selskaber, afdelinger og administrationskontorer. Formålet er, udover selve udsmykningen, at fremme interessen for kunst og forskønnelse. Domea tilfører hvert år et tilskud til arbejdskapitalen, så fonden ved hvert års begyndelse råder over ca. kr Tilskud fra fonden ydes efter ansøgning, med som hovedregel max. kr pr. tilskud. Kriterierne for at søge tilskud, er bl.a. ved afdelingers jubilæum (med 25-delelige år), ved etablering af nye afdelinger og ved større renoveringer, ombygninger osv. Til brug for ansøgning er der udarbejdet retningslinier, som kan fås på regionskontorerne. STØTTE TIL SMÅ SELSKABER DELTAGELSE Domeas bestyrelse har i 2005 godkendt en tilskudsordning, hvor boligselskaber med under 25 lejermålsenheder kan få tilskud op til kr pr. år til deltagelse i Domea kurser og arrangementer. Der er udarbejdet en vejledning, som kan fås på regionskontorerne. HVERDAGEN Jeg holder af hverdagen Jeg er vild med den hold da helt ferie, hvor jeg holder af hverdagen jeg holder stinkende meget af hverdagen (Citat fra Dan Turells digt - Hverdagen)

18 DOMEA Årsberetning2006 Regnskabsberetning 2006 for Domea (inkl. regnskab for ekstern ejendomsadministration og drift af feriebolig) Domeas andet regnskabsår er stadig påvirket af fusionen pr. 1. januar 2005, med de opstartsomkostninger, der følger med. Årets resultat udviser et underskud på tkr imod et budgetteret underskud på tkr , hvilket ledelsen anser for særdeles utilfredsstillende. Den primære drift inkl. de finansielle poster Udviser en ubalance på tkr imod budgetteret ubalance på tkr Årsagen til denne afvigelse skyldes, et fald i byggesagshonorarer på tkr , samt meromkostninger til personaleudgifter på tkr Herudover er der stort set besparelser på alle omkostningskontiene, der var forsigtigt budgetteret, samt en merindtægt for renterne på tkr Ekstraordinære poster De ekstraordinære omkostninger er steget med tkr , hvilket primært skyldes regulering af sidste års regnskab på tkr. 810, og omkostninger i forbindelse med kulturintegrationen tkr De ekstraordinære indtægter er på tkr , hvilket skyldes endelig opgørelse af tidligere afsætningsbeløb på i alt tkr. 740, samt en afledt indtægt ved salg af en ejendom på tkr Egenkapital Egenkapitalen udgør nu mio. kr. 78,6 imod mio. kr. 89,3 året før. Et fald på mio. kr. 10,7. Faldet skyldes underskuddet på tkr , en nedskrivning af opskrivningshenlæggelser med tkr , samt forbruget af tidligere hensættelser vedr. datterselskaber i forbindelse med fusionen på tkr I fusionsbudgettet var der pr. ultimo 2006 budgetteret med en egenkapital på mio. kr. 79,0 imod en nu realiseret egenkapital på mio. kr. 78,6. Årsregnskab Budget Budget Indtægter i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. Administrationshonorarer Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorarer Indtægter i alt INDTÆGTER I MIO KR. 3 11,6 mio. Lovmæssige gebyrer 1 87,1 mio. Administrationshonorarer 4 16,6 mio. Renteindtægter ,5 mio. Ekstraordinære indtægter 5 15,3 mio. Byggesagshonorarer

19 DOMEA 19 Årsregnskab Budget Budget Udgifter i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. Bestyrelsesvederlag, møder, kontigenter m.v Personaleudgifter Kontorudgifter og andre administrationsudgifter Udgifter i alt Resultat før renter og ekstraordinære poster Renteindtægter Renteudgifter fællesforvaltning Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat Udbytte til garanterne ,8 mio. Kontorudgifter og andre administrationsudgifter fordelt på: UDGIFTER I MIO KR. 5,6 mio. Bestyrelsesvederlag, møder, kontingenter m.v. fordelt på: ,0 mio. Kontorholdsudgifter 2,7 mio. EDB drift 10,0 mio. Kontorlokaleudgifter 5,1 mio. Afskrivninger, driftsmidler 0,3 mio. Særlig aktivitet, kursusvirksomhed 0,2 mio. Revision 1 1,1 mio. Bestyrelsesvederlag 10 0,5 mio. Tilskud til sideaktiviteter m.v. 2 4,5 mio. Mødeudgifter, kontingenter m.v ,7 mio. Renteudgifter, fællesforvaltning 3 87,4 mio. Personaleudgifter 12 2,8 mio. Ekstraordinære udgifter 35

20 DOMEA Årsberetning2006 Årsregnskab Årsregnskab Aktiver i 1000 kr. i 1000 kr. Anlægsaktiver Administrationsbygninger Inventar Automobiler EDB Andre anlægsaktiver Finansielle aktiver: Kapitalindskud, sideaktiviteter Særstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Boligorganisationer Deposita Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer & Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt AKTIVER I MIO KR. 1 12,8 mio. Administrationsbygninger 7 8,2 mio. Særstøttelån 2 3,5 mio. Inventar 8 13,6 mio. Boligorganisationer 3 1,4 mio. Automobiler 9 2,4 mio. Deposita 4 5,0 mio. EDB 10 1,4 mio. Andre tilgodehavender 5 8,0 mio. Andre anlægsaktiver 11 0,3 mio. Forudbetalte udgifter ,3 mio. Kapitalindskud, sideaktiviteter ,3 mio. Værdipapirer & Likvide beholdninger

21 DOMEA 21 Årsregnskab Årsregnskab Passiver i 1000 kr. i 1000 kr. Egenkapital Garantikapital Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital Egenkapital i alt Gæld Prioritetsgæld Deposita Administrerede enheder Gæld til sideaktiviteter Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtigelse Anden kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt PASSIVER I MIO KR ,5 mio. Administrerede enheder 1 0,2 mio. Garantikapital 7 0,2 mio. Gæld til sideaktiviteter 2 0,4 mio. Opskrivningshenlæggelser 8 2,2 mio. Leverandører 3 78,0 mio. Arbejdskapital 9 1,0 mio. Omkostninger 4 5,7 mio. Prioritetsgæld 10 10,5 mio. Feriepengeforpligtigelse 5 0,2 mio. Deposita 11 18,3 mio. Anden kortfristet gæld 35

22 DOMEA Årsberetning2006 Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner Domea - Storkøbenhavn - Borgergade 6, 1300 København K. - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 06/00 Ballerup Boligselskabet Frugthaven Leif Milwertz ,0 1 10/00 Ballerup Ballerup Boligselskab Svend Erik Peitsch , /00 København Boligselskabet Amagerbo Hanne Ib ,0 3 27/00 Ishøj Ishøj Boligselskab Bent Skov ,8 2 35/00 København Boligselskabet Kærbo Villy Brejning ,8 2 53/00 København Københavns Ældreboligselskab Karin Thomsen ,0 1 64/00 København Boligselskabet BSB København Jens Thestrup ,0 3 67/00 Ballerup Boligselskabet BSB Ballerup Erik Hansen ,0 1 93/00 DFB Anette Kruse ,0 7 94/00 Tårnby F.B. i Tårnby Kommune Conny Lindvall ,0 1 96/00 Ramsø Ramsø Ældreboligselskab Inga Skjærris Nielsen ,6 3 98/00 Rødovre Rødovre Ældreboligselskab Bent Aabrink ,0 1 99/00 Dragør Dragør Ældreboligselskab Anita Fausild , /00 Solrød Solrød Ældreboligselskab Susanne Thomsen , /00 Ballerup Ballerup Ældreboligselskab , /01 Frederiksberg AB Pile Alle Rudi Evensen , /01 Brøndby AB Højgården Ivan Kristensen , /01 Birkerød AB Præstevangen Margit Andreasen , /01 Herlev AB Birkegården Minna Mikkelsen , /01 Gladsaxe AB Buddingevej Anne-Marie Myrung , /01 Dragør Enggården , /01 Dragør Sydstrandsvej 1 1 1, /01 Dragør Nørrebo, Stationsvej 8 8 8, /01 Dragør Kongevejen , /01 Dragør Kongevej, Badstuevælen 6 6 6, /01 Dragør Ringbo, Møllevej 4 4 4, /01 Dragør Møllebo, Møllevej 7 7 7, /01 Dragør Spættevænget 1 1 1, /01 Dragør St. Magleby Gård, Møllegade , /01 Dragør Anes Minde, Kirkevej 4 4 4, /01 Dragør Badstuevælen, Vestgr , /01 Dragør Chr. Mølstedsgade 5 5 5, /01 Dragør Nyby 4 4 4, /01 Dragør Hovedgaden , /01 Dragør St. Magleby Strandvej 6 6 6, /01 Solrød Christianshave Plejecenter , /01 Solrød Christianshave Plejecenter l 1 1 1, /01 Dragør Zytfensgade - Tulipanhuset 2 2 2, /01 København K. Grundejerforening Poul Meldgård 2 2 2, /01 København K. Ejerforening Bent Aabrink /01 København K. Ejerforening Total ,8 64 Domea - Vestsjælland - Kløverstien 205, 4300 Holbæk - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 34 07/00 Kalundborg Boligselskabet Teglhaven Maja Hansen ,8 8 28/00 Holbæk Boligselskabet Slotsparken Michael Rasmussen ,0 5 70/00 Kalundborg Boligselskabet BSB Kalundborg Valdemar Christensen /00 DFB Anette Kruse , /00 Tornved Tornved Ældreboligselskab Mogens Justesen , /00 Bramsnæs AB Bramsnæslund Ejby Flemming Larsen ,0 1 Total ,8 22

23 DOMEA 23 Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner Domea - Nordsjælland Øst - Øverødvej 5, Holte - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 04/00 Fredensborg-Humlebæk Humlebæk Boligselskab Ole Retoft , , /00 Lyngby-Taarbæk Boligselskabet Hybenvænget Paul Olsen ,0 51,0 1 15/00 Helsingør Boligselskabet af 1961 i Tikøb Michael Busted ,0 371,0 8 20/00 Farum Boligselskabet Farumsødal Henriette Hansen ,0 892, /00 Hillerød Hillerød Ældreboligselskab John Hansen ,0 72,0 2 65/00 Lyngby-Taarbæk Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Jørgen Dalgaard-Jensen ,0 68,0 1 66/00 Søllerød Boligselskabet BSB Søllerød Jørgen Schunck ,0 77,0 3 68/00 Fredensborg-Humlebæk Boligselskabet BSB Fredensborg-Humlebæk Anders Olsen ,0 103,0 2 93/00 DFB Anette Kruse , , /00 Lyngby-Taarbæk Lyngby Ældreboligselskab John C. Hansen 17 17,0 17, /00 Fredensborg-Humlebæk Fredensborg-Humlebæk Ældreboligselskab 71 71,0 71, /00 Søllerød Søllerød Ældreboligselskab Niels Olaf Jørgensen ,0 61, /01 Hillerød A/B Solengen Keld Ib Larsen 17 17, /00 Vedbæk Ældreboligerne ved Bakkehuset Inge Dahl-Sørensen 41 41,0 41, /00 Farum Farum Kommune 30 30,0 30, /01 Fredensborg-Humlebæk Grundejerforening Lundegården 8 8, Fredensborg-Humlebæk Humlebæk Grundejerforening 1 1,0 1 1 Total 3064, ,0 58 Domea - Nordsjælland Vest - Torvet 6, 3600 Frederikssund - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 08/00 Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget Ole Klenke , /00 Hundested Hundested Ældreboligselskab Inger Kristiansen ,0 2 22/00 Frederiksværk Frederiksværk Ældreboligselskab Elsebeth Nygaard ,0 2 23/00 Helsinge Boligselskabet af 1961 i Helsinge Johnny Johansen ,0 9 25/00 Frederiksværk Kregme-Vinderød Boligselskab Lis Sjøgreen ,2 6 29/00 Jægerspris Jægerspris Boligselskab Jørgen Cramer , /00 Frederiksværk Ølsted Andelsboligforening Aase Baagøe ,0 5 54/00 Frederikssund Frederikssund Ældreboligselskab Vivi Gustafson ,1 1 93/00 DFB Anette Kruse , /00 Græsted-Gilleleje Græsted-Gilleleje Ældreboligselskab Birgit Roswall /00 Helsinge Stenlandsparken /01 Ølsted Humlehaven /01 Ølsted Humlehaven Plejecenter /01 Frederiksværk Ejerforening, Tscherningshave Total ,3 59 Domea - Sydsjælland & Øerne - Frisevej 26, 4800 Nykøbing - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 09/00 Nykøbing Falster Boligselskabet Vendersbo H. K. Nielsen , /00 Holeby Boligselskabet BSB Holeby Knud Pedersen ,0 4 18/00 Vordingborg Boligselskabet BSB Vordingborg Lars Henriksen /00 Ravnsborg Ravnsborg Ældreboligselskab Claes Knudsen ,0 2 31/00 Rønnede Rønnede Boligselskab Jonna Tuborg Nielsen ,2 1 33/00 Rødby Boligselskabet Sognefogedvænget Lene Stensgaard ,6 1 34/00 Næstved Boligselskabet Trollebo Georg Weybøll ,4 6 51/00 Sydfalster Sydfalster Boligselskab Harriet Elmgreen ,0 8 69/00 Fakse Boligselskabet BSB Fakse Louise Hansen , /00 Holeby Holeby Ældreboligselskab Bøje Hansen , /01 Nykøbing Falster Andelsboligforeningen Grønnegården Kate Frederiksen , /01 Sydfalster Ydunsvej, Bragesvej Bjarne Jørgensen , /01 Maribo Solsikkeparken Uffe Andersen ,0 1 35

24 DOMEA Årsberetning2006 Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner Domea - Sydsjælland & Øerne - Frisevej 26, 4800 Nykøbing - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Formand afdelingsbestyrelse Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 326/01 Nykøbing Falster Skovparken , /00 Nykøbing Falster Vestensborg Kollegium Henrik Rasmussen , /01 Vallø Præstemarken, Hårlev , /01 Vallø Solsiden Strøby Egede , /01 Holeby Egevænget, Lindevænget Knud Erik Nielsen , /01 Holeby Kildevænget Knud Erik Nielsen 3 3 3, /01 Holeby Bøgevænget, N. Hemmingsensvej, Ryttervej Knud Erik Nielsen , /01 Holeby Bøgevænget Knud Erik Nielsen 8 8 8, /01 Vallø Hårlev Kollegiet, Mejerivej Bodil Petersen , /01 Nykøbing Falster Frisegade 1 1 5,0 1 Total ,8 54 Domea - Fyn - Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 37/00 Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Per Ege Lauritsen , /00 Kerteminde Kerteminde Boligselskab Svend Erik Johansen ,0 1 72/00 Otterup Boligselskabet BSB Otterup Ole Taustrup Hansen ,0 1 73/00 Bogense Boligselskabet BSB Bogense Grethe Jonna Poulsen ,0 1 74/00 Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk ,0 5 75/00 Svendborg Boligselskabet BSB Svendborg Svend Erik Johansen , /00 Årslev Boligselskabet BSB Årslev P. A. P. Jacobsen ,0 3 77/00 Munkebo Boligselskabet BSB Munkebo Jørgen Rasmussen ,0 4 78/00 Ringe Boligselskabet BSB Ringe Maja Lauritsen ,0 5 79/00 Assens Boligselskabet BSB Assens Jette Simonsen ,0 3 80/00 Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Egon Nielsen ,0 6 81/00 Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Finn Nielsen ,0 2 82/00 Søndersø Boligselskabet BSB Søndersø Sonja Bergholdt ,0 4 83/00 Gudme Boligselskabet BSB Gudme Asta Fjord ,0 7 84/00 Ærøskøbing Boligselskabet BSB Ærøskøbing Børge Strandberg ,0 2 91/00 Søndersø Søndersø Komm. Selvejende Sonja Bergholdt ,0 1 93/00 Nyborg DFB Anette Kruse , /00 Ringe Ringe Ældreboligselskab Poul Jørgensen , /00 Fåborg Fåborg Ældreboligselskab Niels Peter Ellegaard , /01 Fåborg S/I Ungdomsb. Lagonis Minde Jakob Holm , /01 Vissenbjerg Vestergade 14 14,0 14, /01 Otterup Ved Kæret , /01 Otterup Ved Kæret , /01 Otterup Hedemarken , /01 Otterup Damløkken 6 6 6, /01 Millinge Servicearealer, Præstekærgård 8 8 8, /01 Millinge Servicearealer, Steensvang , /01 Fåborg Servicearealer 7 7 7, /01 Fåborg Lykkevalg 6 6 6, /01 Otterup Bryggergården , /01 Nyborg Servicearealer, Strandvænget 1 1 2, /01 Fåborg Princes Have Centret , /01 Fåborg Lagonis Minde - Grundejerforening N. P. Ellegaard 5 5 5,0 1 Total ,

25 DOMEA 25 Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner Domea - Jylland Syd - Naffet 2, 6100 Haderslev - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 13/00 Tønder Tønder Boligselskab Allis Marie Jensen ,8 8 14/00 Skærbæk Rømø Boligselskab Erik Nielsen ,0 2 16/00 Haderslev Haderslev Boligselskab Kaj Ringsted , /00 Rødekro Boligselskabet Rødekro Dorthe Lai ,0 6 39/00 Rødding Rødding Boligselskab ,2 158,6 5 41/00 Rødding Rødding Ældreboligselskab ,0 3 43/00 Lunderskov Boligselskabet BSB Lunderskov Bent K. Thomsen ,0 5 45/00 Fredericia Boligselskabet Futura Jonna Kristiansen Jørgensen ,4 4 85/00 Fredericia Boligselskabet BSB Erritsø Rikke Christensen ,0 1 89/00 Vojens Vojens BSB Henning Sørensen /00 Løgumkloster Boligselskabet BSB Løgumkloster Karin Dinsen ,0 3 95/00 Løgumkloster Solgården S/I Svend Aage Jacobsen , /00 Haderslev Haderslev Ældreboligselskab Kirsten Grauholm , /00 Højer Højer Ældreboligselskab Kirsten Christensen , /00 Bredebro Bredebro Ældreboligselskab Gunnar Jensen , /00 Kolding Kolding Ældreboligselskab Bjarne Trampedach , /00 Kolding Den Almene Boligorg. Grønnevangen Tina M. Lund , /01 Løgumkloster S/I Løgumkloster Paul A. Martinussen , /01 Haderslev Hjort Lorenzen Center , /01 Fredecia Hybyhus, serviceareal , /01 Rødding Nørrevang ,0 1 Total , Domea - Jylland Nord - Vestergade 8, 9800 Hjørring - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 12/00 Hirtshals Hirtshals Boligselskab Allan Mose Baltsersen ,2 8 19/00 Hjørring Boligselskabet af 1964 i Hjørring Jørgen Østergaard , /00 Morsø Boligselskabet Nykøbing Mors Hanne Østergård ,7 2 36/00 Skive Skive Boligselskab Ejler Sønderriis ,0 4 40/00 Farsø Farsø Ældreboligselskab Mogens Hansen ,0 1 42/00 Bjerringbro Bjerringbro Boligselskab ,0 3 44/00 Rønde Røndeegnens Boligselskab Jan Hansen ,0 3 55/00 Nibe Nibe Ældreboligselskab Viggo Nielsen ,0 1 57/00 Brønderslev Brønderslev Ældreboligselskab Per Dissing Nielsen ,0 1 58/00 Aabybro Boligselskabet BSB Aabybro Anni Thomsen /00 Sydthy Syd Thy Ældreboligselskab Nanna Petersen , /00 Støvring Grangaardens Ældreboligselskab Børge Buus , /00 Hadsund Hadsund Ældreboligselskab Lisbeth Stæhr , /00 Morsø Morsø Ældreboligselskab Viggo Nielsen /01 Morsø AB Udvejen II, Øster Jølby 8 8 8, /01 Morsø Pakhuskollegiet , /01 Morsø Johan Riis Minde , /01 Morsø Dråbystræde m.fl , /01 Morsø Johan Riis Minde , /01 Sydthy Sct. Mortensgård - Ældreboliger , /01 Sydthy Sct. Thøgersgård - Ældreboliger 2 2 2, /01 Sydthy Åbakken - Ældreboliger ,0 1 Total ,

26 DOMEA Årsberetning2006 Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner Domea - Jylland Midt - Dæmningen 17, 7100 Vejle - Telefon Fax Nr. Kommune Organisation Formand repræsentantskab Antal Andre Total Tilgang Lejemåls- Antal Afdeling Boliger lejemål antal lejemålsenheder 2005 enheder afdelinger 32/00 Tørring-Uldum Tørring-Uldum Ældreboligselskab ,2 7 47/00 Blaabjerg Boligselskabet Blaabjerg ,0 2 48/00 Ølgod Boligselskabet BSB Ølgod Carl Veber Nielsen ,6 2 49/00 Give Boligselskabet BSB Give Laurids Holm ,0 9 50/00 Esbjerg Boligselskabet BSB Esbjerg Lisbeth Pallesen ,0 2 52/00 Fanø Fanø Boligselskab Dorte Lund ,0 2 56/00 Hedensted Hedensted Ældreboligselskab Bent Eskesen ,0 1 60/00 Horsens Boligselskabet BSB Gedved Bent Andersen /00 Juelsminde Juelsminde Boligselskab BSB Vagn Juel Raarup ,0 5 62/00 Tørring-Uldum Tørring-Uldum BSB Margit Borg Lerager ,0 4 63/00 Nørre-Snede Boligselskabet BSB Nørre-Snede ,0 2 86/00 Vejle Boligselskabet BSB Vejle Svend Mogensen ,8 8 87/00 Børkop Boligselskabet BSB Børkop Birthe Holst ,0 8 88/00 Egtved Domea Egtved Carsten Hess Jensen , /00 Varde Varde BSB Holger Bengaard /00 Tørring-Uldum Boligforeningen for Tørring og Omegn Susanne Andersen , /00 Lemvig Lemvig Ældreboligselskab Vagn Erik Jespersen , /00 Ry Ry Ældreboligselskab Elly Lauritzen , /00 Vejle Vejle Ældreboligselskab Cecilie Bang , /00 Skagen Skagen Ældreboligselskab Karen Jakobsen /00 Vejle De Vanføres Boligselskab Ove Enggaard Nielsen , /00 Kjellerup Kjellerup Ældreboligselskab Anders Lyngsø , /00 Samsø Samsø Ældreboligselskab Einer Madsen , /00 Skanderborg Skanderborg Ældreboligselskab Lis Mølgaard Pedersen , /00 Nørre Aaby Nørre-Aaby Ældreboligselskab Villy Andersen , /00 Nørre-Snede Domea Nørre-Snede Kaare G. Graversen , /00 Vinderup Vinderup Almene Boligselskab Egon Peter Thomsen , /00 Odder Odder Boligselskab Svend Mogensen , /01 Herning AB Grønnebo Herning Inga Østermark , /01 Vejle AB Grønbo Parken Bent Berg , /01 Herning AB Sølvparken Erik Pedersen , /01 Ry A/B Kyhnsvænget, Ry 8 8 8, /01 Silkeborg AB Voel Seniorby , /01 Vejle S/I EGV-Borgerstift. E-1 John Kaare , /01 Vinderup DSI EGV-Boligerne Kirsten Lehmann , /01 Hedensted S/I Seniorbo Daugård Kurt Lundsgaard , /01 Børkop Bofællesskabet Møllegården , /01 Fanø Strandvejen m.v , /01 Vinderup Sevel Alderdomshjem , /01 Hedensted Fogedvænget , /01 Børkop Hørgryden , /01 Hedensted Egebo 5 5 5, /01 Hedensted Bøgely ,0 1 Total ,6 125 Total , ,8 603 I det samlede antal lejemål er inkluderet 55 institutioner/centerhuse, garager/carporte, 61 erhvervslejemål, 20 servicearealer og 41 andre lejemål. 34

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner

Boligselskaber, almene boligorganisationer, andelsboliger og selvejede institutioner DOMEA ÅRSBERETNING 2005 DOMEAÅrsberetning2005 Domea - Storkøbenhavn - Borgergade 6, 1300 København K. - Telefon 76 64 64 64 - Fax 76 64 65 51 - email kobenhavn@domea.dk 06/00 Ballerup Boligselskabet Frugthaven

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 2006 Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks 2138 1015 København K Tlf. 76 64 64 64 Fax 76 64 64 65 domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform.

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted:

Bestyrelse. Revisor. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion. Hjemsted: DOMEA ÅRSBERETNING 2005 Domea s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks 2138 1015 København K Tlf. 76 64 64 64 Fax 76 64 64 65 domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform.

Læs mere

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea

Kære beboere. Velkommen til Magasinet Domea s NYE MAGASIN Kære beboere Velkommen til Magasinet Domea Det magasin, du holder i hånden er nyt ligesom Domea er et nyt boligselskab. Nogle af vore beboere har været vant til at modtage et blad fra deres

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN:

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN: Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1007 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015 Åbent møde Beslutninger m.m. er nedenfor skrevet med kursiv skrift. Pkt. 1 Opfølgning og godkendelse af referat

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet fsb regnskab miljøberetning Klimaændringer og energiforbrug står fortsat højt på dagsordenen i fsb, og med god grund. Mange af boligafdelingerne er opført i første halvdel af forrige århundrede. Derfor

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 832 Æblelunden 2. etape Regnskabsperiode 01.10.2013 30.09.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 D o m e a Domeas Årsberetning 2012 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen

Læs mere

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup Boligselskabet Lunderskov-Kolding Revideret referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 23. september 2015 kl. 18.30 på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Ejendomme i drift pr. 31-12-2007

Ejendomme i drift pr. 31-12-2007 pr. 31-12-2007 = Kommuner, hvor Domea er repræsenteret s.m.b.a. Borgergade 6 Postboks 2138 1015 København K tlf. 76 64 64 64 fax 76 64 64 65 domea@domea.dk www.domea.dk 02 domea årsberetning 2007 Domea

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 31 Offentligt Bilag Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 I alt Pr. administreret lejemålsenhed VOJENS ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere