Rotationslaser FL 270VA-Tracking. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotationslaser FL 270VA-Tracking. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Rotationslaser FL 270VA-Tracking Betjeningsvejledning

2 Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man sikret pålidelig drift og lang levetid LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 270VA-Tracking, modtager FR 77-MM Tracking med beslag til stadie og stillads, fjernbetjening, genopladeligt Li-ion batteri, oplader, integreret gulvstativ, magnetisk måltavle, laserbriller og kuffert. 4 5 TEKNISKE DATA Selvnivelleringsområde ± 5 Nøjagtighed vandret ± 0,5 mm/10 m Nøjagtighed lodret ± 1,0 mm/10 m Arbejdsområde m/modtager FR 77-MM Tracking Ø 400 mm** Arbejdsområde trackingfunktion 70 m* Scanning (uden modtager) 40 m* Roterende (uden modtager) 40 m* Rotationshastighed 800, 300 o./min. Laserklasse 2 Scanningsvinkel 0, 10, 45, 90, 180 Manuelt fald på X- og Y-akse ± 5 (± 9%) Envejsfald Fald på én akse, den anden akse udfører selvnivellering Strømforsyning 3,6 V Li-ion batterisæt (alternativ 3 x 1,5 V Alkaline) Funktionstid 50 timer (30 timer) Temperaturområde -10 C C Beskyttelsesgrad IP 66 Vægt 2,6 kg * afhængig af lysforhold i rummet ** afhængig af omgivelserne 9 FUNKTIONER Synlig laserstråle Vandret og lodret trackingfunktion Trinvist fald (manuelt) op til ± 5 (± 9%) på X- og Y-akse Overvåget envejsfald op til ± 5 (± 9 %) Overvåget fald (også i trackingfunktion) 2 rotationshastigheder Variabel scannings- og prikfunktion Permanent 90 -lodstråle VWS-funktion (rotationen stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser) kombineret med TILT-funktion Automatisk TILT-funktion Fjernbetjeningsfunktionen kan slås fra, så man ikke forstyrrer andre instrumenter på samme byggeplads Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline-batterier Li-ion batteriteknik / intelligent oplader BETJENINGSELEMENTER 1) Vindue til laserstråle 2) Rotationshoved 3) Modtagevindue til fjernbetjening 4) Håndtag 5) Tastatur 6) Libelle 7) Integreret gulvbeslag 8) 5/8" gevind lodret 9) Batterirum til Li-ion batteri 10) Stik til oplader 7/

3 TASTATUR 1) "TÆND/SLUK" tast 2) "TÆND/SLUK" fjernbetjening tast 3) "Scanning imod urets retning" tast 4) "Scanningsfunktion" tast 5) "Scanningsregning med urets retning" tast 6) "Skift manuel/fald" tast 7) "Rotationshastighed" tast 8) "Selvnivellering" tast 9) "TILT-funktion" tast 10) "V-W-S-funktion" tast 11) LED-lamper for valg af akse STRØMFORSYNING Laseren er udstyret med et genopladeligt 3,6 V-batterisæt med nyeste Li-ion-teknik. Slut opladeren til en stikkontakt og ladestikket (på bagsiden af laseren over låget til batterirummet). Kontrollampen på opladeren viser: Permanent rødt lys = batterierne oplades Permanent grønt lys = batterierne er helt opladet Det tager ca. 7 timer at oplade batterierne helt. Sørg for at batterierne er helt opladet inden første ibrugtagning. Når TÆND-/SLUK LED-lampen blinker, mens laseren er i brug, skal batterierne oplades Opladeren kan også bruges som strømstik, hvis batterierne sidder i laseren. Opladeren kan forsyne laseren med strøm og oplade batterierne samtidig. Som alternativ kan man bruge 3 x 1,5V C Alkaline batterier. BETJENING 4 1 Stil laseren på en nogenlunde fl ad og jævn overfl ade eller montér den på et trefodsstativ. Tryk på TÆND-/SLUK tasten for at tænde laseren Efter laseren er tændt, begynder den automatisk at selvnivellere. Laserprikken og TILT LED-lampen blinker under processen. Når selvnivelleringen er slut, begynder rotationshovedet at dreje med 800 omdrejninger i minuttet. Alt efter hvor skråt laseren står, kan selvnivelleringen vare op til 90 sek. Hvis laseren ikke justerer automatisk, er den sat op uden for selvnivelleringsområdet på ± 5 (LED-lampen og laserprikken blinker, og man hører en advarselslyd). Sæt i så fald laseren på en mere vandret overfl ade. TÆND/SLUK LASEREN Tryk på TÆND-/SLUK tasten for at tænde FL 270VA-Tracking. POWER LED-lampen lyser permanent. Tryk igen på TÆND-/SLUK tasten for at slukke laseren igen. Hvis POWER LED-lampen begynder at blinke, skal batterierne oplades. ROTATIONSHASTIGHED Når laseren er tændt, roterer den med max hastighed. Med tasten "Rotationshastighed kan man ændre hastigheden: 800 omdrej./min. -> 300 omdrej./min. -> 0 omdrej./min. ->800 omdrej./ min. Prikfunktion: Rotationshastighed 0 omdrej./min. = prikfunktion. Retningen på laserprikken kan justeres med tasterne "Scanningsretning" og. 7/

4 SELVNIVELLERINGSFUNKTION Hvis laseren er i TILT-alarm tilstand pga. ydre påvirkninger (TILT LEDlampen blinker), skal man trykke på tasten "Selvnivellering" for at aktivere selvnivelleringen igen. TILT-funktionen er fortsat aktiv. TILT-FUNKTION Når man tænder laseren, aktiveres TILT-funktionen automatisk; LEDlampen for TILT blinker, når den aktiveres. Når lampen holder op med at blinke (efter ca. 90 sek.), lyser LED-lampen permanent. Hvis laseren herefter bliver forstyrret, standser rotationen, og laserstrålen blinker. LED-lampen for TILT blinker hurtigt (ingen automatisk justering). Hvis ønsket kan selvnivelleringen aktiveres fra denne position med tasten "Selvnivellering". For at forlade TILT-funktionen trykker man på "TILT" tasten. Når TILT-funktionen er deaktiveret, justerer FL 270VA-Tracking automatisk efter forstyrrelser. Ved store forrykkelser (fx hvis man kommer til at skubbe til et af stativbenene), ændres arbejdshøjden. Dette forhindres af TILT-funktionen - laseren slukker derfor inden for selvnivelleringsområdet: Tænd laseren og afvent selvnivelleringen. VWS VIBRATIONS- OG VINDBESKYTTELSE (VWS-funktion) Tryk på tasten for at aktivere VWS-funktionen. VWS LED-lampen lyser. VWS-funktionen gør det muligt at arbejde, selvom der kommer stærke vindstød, vibrationer og stød. Små bevægelser ignoreres. Ved betydelige bevægelser stopper rotationen automatisk, og laserstrålen blinker. Da TILT-funktionen også aktiveres i VWS-mode, blinker TILT LED-lampen også. Tryk på VWS-tasten for at forlade VWS-mode. Derefter kan VWS-mode aktiveres påny med VWS-tasten. SCANNINGSFUNKTION Tryk på tasten "Scanning" for at aktivere scanningsfunktionen. Når laseren tændes, er scanningsvinklen 180. Tryk igen på tasten "Scanning" for at indstille vinklen: 180 -> 90 -> 45 -> 10 -> 45 -> 90 -> 180. SLUKNING AF FJERNBETJENING kan man slukke fjern- Med tasten "Fjernbetjening TÆND/SLUK" betjeningen. LED-lampen på laseren lyser. Ved at slukke fjernbetjeningen undgår man, at fl ere lasere på en byggeplads forstyrrer hinanden. Fjernbetjeningen kan kun slukkes på laserens tastatur. Tryk igen på tasten "Fjernbetjening TÆND/SLUK" fjernbetjeningen igen. ENERGISPAREFUNKTION (STAND-BY) for at aktivere Med "TÆND/SLUK" tasten på fjernbetjeningen kan man aktivere energisparefunktionen. I denne mode er kun denne tast aktiv; POWER LED-lampen på laseren blinker 2 gange hvert tredje sekund. Efter 30 min. i energisparefunktion slukkes laseren automatisk. Tryk igen på "TÆND/SLUK" tasten tilbage til normal funktion. FALDFUNKTION Fald kan indstilles manuelt op til ± 5 (± 9%). på fjernbetjeningen for at vende Vælg den ønskede faldfunktion med tasten "Manuel/fald". Når man har trykket på tasten en gang, er laseren i SLOPE-mode. Tryk igen på tasten "Manuel/fald" for at skifte mellem MAN- og SLOPEmode. Valg af akser sker med tasten "Aksevalg" SLOPE på fjernbetjeningen. Vandret brug: Man kan lave fald på én akse (X eller Y), mens den anden akse udfører selvnivellering. Lodret brug: Retningen på X-aksen kan justeres mauelt, Y-aksen bliver ved med at udføre selvnivellering. Her kan man slå TILT-funktionen og VWS-funktionen til. Med tasterne "Scanningsretning" og fl ytter man scanningsområdet til venstre eller højre. For at forlade scanningsfunktionen trykker man på tasten "Rotationshastighed". 7/

5 MAN Vandret brug: Her kan man lave manuelt fald på to akser (X og/eller Y). Lodret brug: Retningen på X- og Z-aksen kan justeres manuelt. Her kan man ikke slå TILT-funktionen eller VWS-funktionen til. på laseren for at forlade faldfunk- Tryk på tasten "Manuel/fald" tionen. LODRET BRUG Mår man har forladt faldfunktionen, er TILT-tasten ikke aktiv. Hvis ønsket kan man aktivere den igen med "TILT" tasten. Klap spidsen af det integrerede gulvstativ ud og stil laseren lodret (i liggende stilling). Laseren udfører automatisk selvnivellering i denne position. Ved hjælp af de to fodskruer kan man indstille dåselibellen præcist. På den måde er man sikker på, at laseren ligger vandret, at det fulde faldområde kan udnyttes, og at rotationsniveauet ligger præcist over spidsen af gulvstativet. Fodskruer TRACKING-FUNKTION Tracking-funktionen gør det muligt at få laseren til at lave et fald, der automatisk centreres på nulpunktet på modtageren. Trackingfunktionen fungerer kun sammen med lasermodtageren FR 77-MM Tracking, som aktiverer funktionen. Man aktiverer tracking-funktionen ved at trykke på tasten "Kanalvalg/ tracking" på modtageren FR 77-MM Tracking. Herefter udsender laseren en hurtig dobbelt bip-lyd, og den blå LED-lampe på modtageren blinker. Det betyder, at Tracking-mode er aktiveret. Laseren søger nu selv efter nulpunktet på modtageren. En vedvarende bip-lyd indikerer, at laserstrålen har nået endepunktet på søgevinklen. Derefter bevæger laserstrålen sig tilbage i den modsatte retning, for at finde modtagerens nulpunkt. Når laserstrålen finder nulpunktet, lyser den grønne LED-lampe på modtageren FR 77-MM Tracking. Den blå LED-lampe slukker, og lasermodtageren skifter til normal modtagemode. Lydsignalet på rotationslaseren skifter fra en hurtigt dobbelt bip-lyd til en langsom enkelt bip-lyd. Tracking-processen er dermed afsluttet. Vandret brug: En af akserne (X eller Y) kan lave fald med tracking-funktionen, mens den anden akse udfører selvnivellering. TILT- og VWS-funktionen kan aktiveres. Lodret brug: X- og Z-akserne kan lave fald med tracking-funktionen. Spidsen af gulvstativet TILT- og VWS-funktionen kan aktiveres. Yderligere beskrivelser og eksempler på brug med tracking-funktionen findes fra side 10 i afsnittet om modtageren FR 77-MM Tracking. Betjeningen og funktionerne er identiske med dem for vandret brug, dog med disse undtagelser: Indstilling af retning i SLOPE-mode: For at undgå fejl kan man kun justere X-aksen, da Z-aksen udfører selvnivellering Når man har justeret retningen på X-aksen, bibeholdes den, selvom laseren slukkes. TILT- og VWS-funktionen kan aktiveres. Indstilling af retning i MAN-mode: X- og Z-aksen kan justeres. TILT- og VWS-funktion kan ikke aktiveres. Når man har justeret retningen på X-aksen, bibeholdes den, selvom laseren slukkes. Selvnivelleringen udføres først, når laseren opstilles vandret igen. 7/

6 KONTROL AF NIVELLERINGSNØJAGTIGHED MODTAGER FR 77-MM TRACKING Laserens nøjagtigheden bør kontrolleres: med jævnlige mellemrum før vigtige målinger hvis laseren forstyrres Brug følgende fremgangsmåde: 1) Montér laseren på et trefodsstativ og stil det 20 m fra en væg. X-aksen skal pege hen mod væggen (se markeringerne øverst på laseren). 2) Tænd laseren og vent til selvnivelleringen er færdig. 3) Sæt en streg på det sted, hvor laserslinjen ses på væggen og markér stedet "A". 4) Drej laseren 90 og sæt en ny streg på det sted, hvor laserstregen ses på væggen. Markér stedet "B". Drej laseren 90 to gange mere og lav tilsvarende "C" og "D" markeringer. 5) Mål differencen ("h" på tegningen) mellem højeste og nederste punkt af "A", "B", "C" og "D". 6) Hvis differencen "h" er 2 mm, er nøjagtigheden fin. Hvis differencen er større end 2 mm, bør man kontakte andersen & nielsen for at få den justeret. TEKNISKE DATA 3 nøjagtighedstrin ± 1 mm / ± 5 mm / ± 9 mm Nøjagtighed mm-display ± 1 mm Arbejdsområde klasse 2-laser 150 m Arbejdsområde klasse 3R-laser 350 m Længde modtagevindue 125 mm Længde modtageområde mm-display 100 mm Offset-område (0SET) / fra referencepunkt ± 20 mm Måleenheder mm, cm, tomme, tommebrøkdele Lydsignaler 3 LCD-display Foran, bagpå LED-lamper for højdeindikation Foran, bagpå, på siden Strømforsyning / funktionstid Alkaline / 110 timer Temperaturområde -10 C C Belysning af display Ja Magneter Øverst, på siden Libeller Øverst, på siden Beskyttelsesgrad IP 67 Mål 170 x 77 x 32 mm Vægt 0,5 kg FUNKTIONER Til alle rotationslasere med råd stråle Trackingfunktion Ekstra langt modtagevindue Mm-visning af differencen mellem laserplan og referencepunkt Segmenter af pilene i displayet stiger/falder proportionalt "0"-positionen kan defineres frit (offset) Oplyst display Robust beslag Specialbeslag til montering på diverse emner, fx på stilladser 7/

7 Libelle TÆND/SLUK-tast Tænder / slukker modtageren LED-lamper Modtagevindue Nøjagtighedstast Vælger nøjagtighed Magnetstribe LED-lamper Valg af akse 0SET-tast (offset) Måleenhedstast Vælger måleenhed Lyd og lys tænd/sluk Valg af nøjagtighed Libelle LCD-display Kanalvalg/tracking Indstil måleenhed Tænd/sluk-tast Lyd/lys-tast Tænder / slukker lyd og belysning 0SET-tast Indstiller det relative nulpunkt Kanal/tracking-tast Vælger kanal / starter trackingfunktionen Aksetast Vælger akse X/Y Højtaler Fordybning til beslag Gevind til beslag Markering nulpunkt LCD-display bagside Magnetstribe LED-lamper på siden LED-lamper på bagsiden STRØMFORSYNING ILÆGNING AF BATTERIER Åbn låget til batterirummet på bagsiden af modtageren og læg 4 x AA Alkaline-batterier i (sørg for at polerne sidder rigtigt). Luk låget til batterirummet igen. Hvis modtageren ikke bruges i længere tid, skal batterierne tages ud. Når batteristyrken falder, bør batterierne udskiftes i god tid. Låg til batterirum Fortegn +/- Måleenhed Numerisk visning SYMBOLER FOR BATTERISTATUS Displayet på FR 77-MM Tracking viser fi re forskellige symboler for batteristatus. Hvis batterierne er tomme, slukker modtageren automatisk. Nulpunkt (referencepunkt) Symboler for batteristatus 0SET-symbol Symboler for nøjagtighed Symbol for lys Symbol for lyd Symbol for kanal Symbol for radiomodtager 100 % strøm 70 % strøm 30 % strøm Tomme 7/

8 AUTOMATISK SLUKNING Hvis modtageren ikke modtager en laserstråle, og ingen taster aktiveres i løbet af 10 min., slukker den automatisk. INDSTILLING AF LYD Tænd modtageren og indstil lydstyrken ved at trykke kortvarigt på tasten "Lyd og lys tænd/sluk". Symbolet i displayet viser den valgte indstilling. BETJENING TÆND MODTAGEREN Tryk en gang på "TÆND/SLUK"-tasten for at tænde modtageren. I ca. ½ sek. lyser hele displayet (venstre diagram). Modtageren er nu klar til brug (højre diagram). Høj Slukket Lav DISPLAYBELYSNING TÆND/SLUK Tænd modtageren og hold tasten "Lyd og lys tænd/sluk" nede for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen. INDSTILLING AF NØJAGTIGHED Tænd modtageren og vælg nøjagtigheden fi n, middel eller grov med tasten "Valg af nøjagtighed". Nu vises symbolet for den valgte nøjagtighed og den numeriske værdi på displayet. Standard nøjagtighed er "fi n" Fin Middel Grov ± 1 mm ± 5 mm ± 9 mm 7/

9 VALG AF MÅLEENHED VISNING AF MM I DISPLAYET Tænd modtageren og tryk på "UNITS"-tasten indtil den ønskede måleenhed vises i displayet. Hvis nulmarkeringen på modtageren er fx 18 mm under laserstrålen, vises dette med den præcise talværdi i displayet (se øverste grafik). Millimeter Centimeter Tomme Tomme-brøkdel Flere eksempler: MODTAGELSE AF LASERSTRÅLE Tænd modtageren og lav de ønskede indstillinger (fx nøjagtighed fin, lydniveau højt). Før derefter modtageren langsomt opad og nedad for at opfange laserstrålen. Visning 1 Laserstrålen er over nulpunktet. Pilen lyser opad i displayet. Lydsignal: kort, langsom bip-lyd. -> Før modtageren langsomt opad. Laserstrålen rammer nulmarkeringen på modtageren præcist. Visning 2 Laserstrålen er under nulpunktet. Pilen lyser nedad i displayet. Lydsignal: kort, hurtig bip-lyd. -> Før modtageren nedad. Laserstrålen rammer modtageren 19 mm over nulmarkeringen (før modtageren opad). Laserstrålen rammer modtageren 35 mm under nulmarkeringen (før modtageren nedad). RELATIVT NULPUNKT (REFERENCEPUNKT) I området ± 20 mm fra standard nulpunkt kan man fastlægge et relativt nulpunkt. Tryk på "0SET"-tasten, når laserstrålen rammer modtagevinduet ("0-SET"-symbolet blinker i displayet). Laserstrålens aktuelle position bliver herefter det relative nulpunkt. Ved at trykke på "0SET"tasten igen, vender man tilbage til normal standard mode. Visning 3 "0SET-"symbolet lyser = korrekt højde. NB: Hvis afstanden mellem rotationslaseren og modtageren er under 1 m, kan det give fejlagtige måleresultater. 7/

10 TRACKING-FUNKTION Ved hjælp af tracking-funktionen kan faldet eller placeringen af laserniveauet automatisk rettes ind efter modtageren. STILLADSER Opstilling af laseren Placér modtageren med nulmarkeringen på et punkt, som laserstrålen skal løbe gennem. Ved hjælp af radiokommunikation fører modtageren nu automatisk laserstrålen hen på nulmarkeringen. Tracking-funktionen fungerer i vandret og lodret brug på i afstand op til 70 m. Når man tænder tracking-funktionen, er nøjagtigheden på modtageren som standard indstillet på middel (± 5 mm). Denne indstilling giver den optimale rækkevidde, nøjagtighed og pålidelighed. Ved at trykke på tasten kan man ændre nøjagtighedsindstillingen til ± 1 mm (fx ved korte afstande) eller ± 9 mm (ved høje afstande, under meget ugunstige forhold). 1. Fastgør FL 270VA-Tracking på stilladset med beslaget til stillads. 2. Tænd laseren og placér den således, at laserstrålen stemmer overens med referencesømmet. Opstilling af modtageren RAMPE 1. Fastgør modtageren FR 77-MM Tracking på stilladset ved hjælp af beslaget og adaptervinklen. 2. Placér modtageren således, at nulmarkeringen på modtagerbeslaget stemmer overens med referencesømmet. 3. Tænd modtageren. 1. Stil FL 270VA-Tracking ved foden af rampen, således at X-aksen peger i retning af hældningen og tænd laseren. 2. Afvent at laseren udfører selvnivellering og tilpas derefter højden på modtageren ved foden af rampen, indtil nulpunktet vises (den grønne LED-lampe lyser, og man hører et vedvarende lydsignal). 3. Stil modtageren på den øverste ende af rampen og tryk på tasten i ca. 2 sek. Tracking-funktionen aktiveres, og den blå LED-lampe på modtageren blinker. 4. FL 270VA-Tracking søger nu automatisk modtageren, indtil referenceplanet er fundet. Så snart referenceplanet er fundet, og den grønne LED-lampe lyser, slukker den blå LED-lampe, og modtageren skifter til normal modtage-mode. 7/

11 JUSTERING FORHOLD DER KAN GIVE FEJLMÅLINGER Målinger gennem glas- eller plastikruder. Beskidte vinduer til laserstråle. Hvis laseren er blevet tabt eller har fået et kraftigt stød. Kontrollér nøjagtigheden. Store temperaturændringer: Hvis instrumentet kommer fra varme omgivelser til kolde eller omvendt, skal man vente et par minutter, inden man tager det i brug. ELEKTROMAGNETISK FORENELIGHED Det kan generelt ikke udelukkes, at instrumentet forstyrrer andre instrumenter (fx navigationssystemer) bliver forstyrret af andre instrumenter (fx forhøjet elektromagnetisk stråling i nærheden af industrianlæg eller radiosendere). CE KONFORMITET Når laseren og modtageren er stillet op og tændt, og laseren har udført selvnivellering, trykker man på tasten på modtageren i ca. 2 sek. Tracking-funktionen er nu aktiveret, og den blå LED-lampe på modtageren blinker. FL 270VA-Tracking retter sig nu automatisk ind efter nulpunktet på det lodrette rotationsniveau på modtageren. Når nulpunktet nås, slukker den blå LED-lampe, og den grønne LED-lampe lyser. Modtageren skifter til normal modtage-mode. SIKKERHEDSOPLYSNINGER BRUG TIL FORMÅLET Laseren udsender en synlig laserstråle for fx at gennemføre følgende måleopgaver: afsætning af højder; rette vinkler, udretning af vandrette og lodrette højder samt lodpunkter (afhængig af instrument). VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Måleinstrumenter skal generelt håndteres forsigtigt. Rengøres med en blød klud efter brug (fugt evt. kluden med lidt vand). Hvis instrumentet er vådt, skal det tørres omhyggeligt og først pakkes ned i tasken, når det er helt tørt. Må kun transporteres i original kuffert. Instrumentet er CE-mærket i henhold til norm EN :2010. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du tager instrumentet i brug. Se aldrig ind i laserstrålen, heller ikke med optiske instrumenter. Der er risiko for øjenskade. Ret ikke laserstrålen mod andre personer. Laserniveauet skal befinde sig over øjenhøjde. Åbn aldrig huset. Reparationer må kun udføres af et autoriseret værksted. Fjern ikke klistermærkerne med advarsler eller sikkerhedsoplysninger. Opbevar instrumentet uden for børns rækkevidde. Brug ikke instrumentet i eksplosive omgivelser. Denne betjeningsvejledning skal altid opbevares sammen med instrumentet. LASERKLASSIFICERING Laseren svarer til lasersikkerhedsklasse 2 i henhold til norm DIN IEC : Laseren må bruges uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Ved tilfældige, kortvarige blik i laserstrålen beskyttes øjet normalt af blinkerefl eksen. Laseradvarselsskilte klasse 2 er placeret på et synligt sted på laseren. 7/

12 GARANTI 1.1 Garantiperioden udgør 2 år fra salgsdatoen. 1.2 Garantien omfatter kun mangler som materiale- eller produktionsfejl, samt ikke opfyldelse af garanterede egenskaber. 1.3 Viser der sig de i pkt. 1.2 anførte fejl eller mangler inden for garantiperioden, vil andersen & nielsen as afhjælpe fejlen uden beregning af ekstraomkostninger, jf. dog pkt. 1.4 og Omkostninger vedrørende fejl, der skyldes, at køber ikke har behandlet instrumentet korrekt afholdes af køberen. Omkostninger ved reparation af naturligt slid og ælde, samt skader der skyldes overbelastning eller ændringer ved instrumentet, afholdes ligeledes af køberen. 1.5 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal fremsættes over for andersen & nielsen as inden rimelig tid efter, at en fejl er, eller ved vanlig omhu burde være, konstateret. 1.6 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal endvidere fremsættes over for andersen & nielsen as inden udløbet af garantiperioden. 1.7 Ved garantisager forbeholder producenten sig ret til at istandsætte defekte dele hhv. ombytte instrumentet med et ens eller lignende instrument (med samme tekniske data). Ændrede eller mistede data, forretningsafbrydelser osv., der er opstået pga. instrumentet eller et ubrugeligt instrument Anden brug af instrumentet end den, der er beskrevet i betjeningsvejledningen Usagkyndig brug eller brug sammen med instrumenter fra en anden producent 4.3 Herudover kan andersen & nielsen as samt producenten kun ifalde erstatningsansvar for tab forårsaget af mangler ved det solgte instrument, hvis det bevises, at tabet er en påregnelig følge af fejl eller forsømmelse begået af andersen & nielsen as eller af producenten, idet andersen & nielsen as samt producenten dog under ingen omstændigheder er ansvarlig for indirekte skade og følgetab, herunder - men ikke begrænset til - driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. Med forbehold for tekniske ændringer. 2 Undtagelser til garantien 2.1 Pligten til at udbedre fejl som omtalt i pkt. 1.2 uden beregning af ekstraomkostninger gælder dog ikke: Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes, at instrumentet ikke er brugt til formålet Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes mekanisk slid og ydre påvirkninger som brug af vold eller stød eller utilstrækkelig vedligeholdelse Såfremt huset har været åbnet af køber selv eller en uautoriseret reparatør 2.2 Garantien omfatter ikke forbrugsstoffer, herunder batterier mv. 3 Forhold til lovgivningen 3.1 Nærværende garantibestemmelser berører i forbrugerkøb ikke forbrugerens ufravigelige rettigheder efter købeloven og anden relevant lovgivning. 4 Ansvarsfraskrivelse 4.1 Brugeren af dette produkt forventes at overholde instruktionerne i betjeningsvejledningen nøje. Alle instrumenter er nøje kontrolleret inden udleveringen. Alligevel bør brugeren kontrollere nøjagtigheden før hver måling. Desuden anbefales det, at instrumentet ka libreres på et af andersen & nielsen as godkendt værksted mindst en gang om året. Brugeren er således ALTID ansvarlig for at kontrollere, om instrumentet er inden for referenceområdet før brug. Såvel andersen & nielsen as som producenten fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder - men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af manglende overholdelse af dette pkt Hverken andersen & nielsen as eller producenten kan gøres erstatningsansvarlig for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste opstået som følge af: Fejlagtig eller bevidst forkert brug af instrumentet Naturkatastrofer som fx jordskælv, storm, oversvømmelse osv. samt brand, ulykker, indgriben fra tredje part eller brug i usædvanlige omgivelser. a+n er førende leverandør og distributør af produkter og serviceydelser inden for køkkenteknik, værktøj og belysning i Danmark. Med fokus på kvalitet, fl eksibilitet og funktionelt design har a+n leveret varer og ydelser til både private og industri siden Hovedkontor, lager og show room ligger i Skovlunde.

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

Linjelaser CrossPointer5 SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser CrossPointer5 SP. Betjeningsvejledning Linjelaser CrossPointer5 SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior

Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior Betjeningsvejledning 06/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior, modtager FR 45 med beslag, genopladeligt batteri med

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 45

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 45 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 5 LEVERINGSOMFANG Streglaser FL 5, batterisæt, gulv-/vægholder, mini trefodsstativ, måltavle, laserbriller, polstret transporttaske og betjeningsvejledning.

Læs mere

Linjelaser Geo5X-L360 HP. Betjeningsvejledning

Linjelaser Geo5X-L360 HP. Betjeningsvejledning Linjelaser Geo5X-L360 HP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man sikret

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green LEVERINGSOMFANG Multi-Liner FLG 55-Green, gulv-/vægholder, ministativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

Linjelaser Premium-Liner FL 70 SP

Linjelaser Premium-Liner FL 70 SP Linjelaser Premium-Liner FL 70 SP Betjeningsvejledning 04/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N

Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N Betjeningsvejledning 03/2014-1- LEVERINGSOMFANG FL 200 A-N, modtager med dobbelt display og beslag, fjernbetjening, oplader, genopladelige batterier, væg-/gulvplade

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning 02/2011-1 - LEVERINGSOMFANG FL 240 HV Rotationslaser FL 240 HV, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening NiMH-akku og oplader, batterirum

Læs mere

Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C

Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C Betjeningsvejledning 05/2012-1 - POSITIONERINGSSTREGLASER FPL L-5 / -10 / -20 LEVERINGSOMFANG 6 Positioneringsstreglaser FPL L, strømforsyning 220 V med kontakt og

Læs mere

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Betjeningsvejledning 02/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt

Læs mere

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 250 VA-N, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, magnetisk måltavle, laserbriller,

Læs mere

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Betjeningsvejledning 04/2016-1 - i LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 260 VA, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, batterirum

Læs mere

Rørlægningslaser FKL 50 / FKL 50-Green

Rørlægningslaser FKL 50 / FKL 50-Green Rørlægningslaser FKL 50 / FKL 50-Green Betjeningsvejledning 10/2012-1 - LEVERINGSOMFANG Rørlægningslaser FKL 50 (Green), fjernbetjening, genopladelige NiMH batterier, oplader, batterirum til Alkaline batterier,

Læs mere

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning 02/2011-1 - LEVERINGSOMFANG FL 240 HV Rotationslaser FL 240 HV, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening NiMH-akku og oplader, batterirum

Læs mere

Rotationslaser FL 210 A / FLG 210 A-Green Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 210 A / FLG 210 A-Green Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 20 A / FLG 20 A-Green Betjeningsvejledning 03/20 - - LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 20 A, modtager FR 45 med beslag, genopladeligt batteri og oplader, væg-/gulvbeslag, fjernbetjening,

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Rotationslaser FL 150 H-G. Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 150 H-G. Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 150 H-G Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Rotationslaser FL 550 H-G Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 550 H-G Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 550 H-G Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 550 H-G med tovejsfald, modtager FR 45 med beslag, radiostyret 2-vejs fjernbetjening, genopladeligt Li-ion batteri og oplader,

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 LEVERINGSOMFANG Maxi-Liner FL 65, modtager FR 55 med beslag, universalt gulvstativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk streglaser MULTI-LINER FL 50 Plus

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk streglaser MULTI-LINER FL 50 Plus Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser MULTI-LINER FL 50 Plus Betjeningselementer 1) Vindue til laserstråle (5 stk.) 2) Batterirum 3) Justérskrue til skala 4) Orienteringspunkt til gradskala 5)

Læs mere

Linjelaser FL 80 Tracking Liner SP

Linjelaser FL 80 Tracking Liner SP Linjelaser FL 80 Tracking Liner SP Betjeningsvejledning 06/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 100

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 100 Betjeningsvejledning Videoendoskop med kamera FVE 100 LEVERINGSOMFANG Videoendoskop, 1 m kikkertrør, TV kabel, USB kabel, genopladeligt Li-lon batteri, oplader, magnet, krog, spejl og kuffert. ADVARSELS-

Læs mere

Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning

Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 9 1) Tastatur 2) Batterirum 3) Modtagervindue til fjernbetjening 4) Kontrollampe til opladning 5) 5/8"-gevind til stativ

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Betjeningselementer Sikkerhedslabels og instruktioner PLS3 og PLS5 indeholder en halvleder laserdiode med en bølgelængde på 635 nanometer. Den kontinuerlige

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

Betjeningsvejledning Fuldautomatisk rotationslaser FLG 250-Green

Betjeningsvejledning Fuldautomatisk rotationslaser FLG 250-Green Indhold: S. 2 1 Leveringsomfang S. 8 4 Brug i lodret stilling 1.1 Beskrivelse 5 Fjernbetjening S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger S. 9 6. Kontrol af nøjagtighed S. 5 3. Funktioner/egenskaber S.10 7. Valgfrit

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Betjeningsvejledning Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Kendetegn og funktioner 2. Brugersikkerhed 3. Betegnelser 4. Funktioner 4.1 Strømforsyning 4.2

Læs mere

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning 1. Åbn Survey PRO Når instrumentet er tændt, klik på Survey PRO-ikonet. 2. Indstil libelle Indstil libellen, så de to tal er så tæt på nul som muligt. Drej på

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) LCD display 3) tast / laserstråle 4) tast / belysning 5) Mode tast 6) Udløser til temperaturmåling 7)

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

Betjeningsvejledning. Multi-Beam streglaser XLP-34

Betjeningsvejledning. Multi-Beam streglaser XLP-34 Betjeningsvejledning Multi-Beam streglaser XLP-34 CERTIFICERINGER XLP-34 er testet ifølge CE certifi ceringskravene og opfylder kravene fastlagt i EU retningslinjerne 89/336/EEC og EN 61000-6-1 (EN50082-1),

Læs mere

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning 1. EGENSKABER - 2 - 2. SIKKERHEDSMÆRKATER NB: REGULERINGER, JUSTERINGER ELLER PROCEDURER SOM IKKE ER BESKREVET I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING KAN GIVE STRÅLEFARE.

Læs mere

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Betjeningsvejledning 08/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Datalogger FHT 70 Data, 3,6V litiumbatteri, software, holder. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne

Læs mere

MultiScanner i700 Metalsøger Betjeningsvejledning

MultiScanner i700 Metalsøger Betjeningsvejledning MultiScanner i700 Metalsøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til Multiscanner

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 150

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 150 Betjeningsvejledning Videoendoskop med kamera FVE 150 LEVERINGSOMFANG Videoendoskop, 1 m kikkertrør, TV kabel, USB kabel, genopladeligt Li-lon batteri, oplader, magnet, krog, spejl, 2 GB SD-kort og kuffert.

Læs mere

MetalliScanner MT6 Betjeningsvejledning

MetalliScanner MT6 Betjeningsvejledning MetalliScanner MT6 Betjeningsvejledning NB: 1. MT6 kan kun lokalisere metalgenstande. Genstande af andre materialer såsom trælægter eller PVC-rør kan ikke lokaliseres med dette instrument. 2. Undgå at

Læs mere

Elektronisk theodolit FET 402K-L

Elektronisk theodolit FET 402K-L Elektronisk theodolit FET 402K-L Betjeningsvejledning 12/2011-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsels- og sikkerhedsoplysninger 2 Vedligeholdelse og pleje 2 Elektromagnetisk forenelighed 2 CE-konformitet 2 Brug

Læs mere

MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning

MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til MultiScanner

Læs mere

Lysmåler FLM 400 Data

Lysmåler FLM 400 Data Lysmåler FLM 400 Data Betjeningsvejledning 09/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Lysmåler FLM 400 Data, 9V batteri, målesonde, USB-kabel, software, taske. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne

Læs mere

Ledning-/kabelsøger ElectriScanner Betjeningsvejledning

Ledning-/kabelsøger ElectriScanner Betjeningsvejledning Ledning-/kabelsøger ElectriScanner Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Oversigt... 3 Isætning af batteri... 3 Tænd instrumentet... 3 De to søgemodes... 4 Skift mellem søgemodes... 4 Scanning i AUTO

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MT200 MT 202 Metaldetektor Betjeningsvejledning

MT200 MT 202 Metaldetektor Betjeningsvejledning MT200 MT 202 Metaldetektor Betjeningsvejledning - 1 - MAGNA-TRAK metaldetektor er designet til at påvise ferromagnetiske genstande. MAGNA-TRAK lokaliserer jernholdige, underjordiske genstande såsom rørforbindelser,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 1600 Data

Infrarødt termometer FIRT 1600 Data Infrarødt termometer FIRT 1600 Data Betjeningsvejledning 11/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Infrarødt termometer FIRT 1600 Data, batteri, USB-kabel, ministativ, software, type-k sonde, taske. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Brugsvejledning TPL 50 HV

Brugsvejledning TPL 50 HV 1 BRUGSVEJLEDNING TPL 50 HV Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TPL 50 HV fra THEIS PROFI LASER-serien er en laser med en synlig laserstråle. En stråledeler

Læs mere

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Egenskaber Tænd/sluk menu tast Låg til batterirum ¼ x 20 gevind i bunden af laseren Brug enten 3 stk. AA 1,5 V Alkaline eller NICAD batterier Vinduer til laserstråle

Læs mere

Rotationslaser FL 250 VA-N. Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 250 VA-N. Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 250 VA-N, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, magnetisk måltavle, laserbriller,

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning

StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til StudSensor

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning

Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning Fig. 1 Læs venligst denne betjeningsvejledning inden brug, da kun korrekt brug, tilstrækkelig

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Installationsvejledning. Version 1.6.0.6

Installationsvejledning. Version 1.6.0.6 Installationsvejledning Version 1.6.0.6 Velkommen Tillykke med din nye DigPilot. Udstyr til opmåling og montering medleveres også (ikke afbildet). Klargøring... 4 Trin 1: Opladning af sensorerne... 4 Trin

Læs mere

Et videnscenter om værktøj

Et videnscenter om værktøj 2014 Et videnscenter om værktøj Vi har omdøbt Laser-Prof til anlaser Komplet sortiment af måleværktøj. Under dette navn tilbyder vi markedets største program af måleinstrumenter til enkle og avancerede

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

PLS HVR 505 R og PLS HVR 505 G Rotationslaser Betjeningsvejledning

PLS HVR 505 R og PLS HVR 505 G Rotationslaser Betjeningsvejledning PLS HVR 505 R og PLS HVR 505 G Rotationslaser Betjeningsvejledning - 1 - PLS HVR 505 er en fuldautomatisk, selvnivellerende laser, der bruges til overførsel af højder og layout. HVR 505 R er en traditionel

Læs mere

Velkommen. Betjeningsvejledning Version 1.6.0.6

Velkommen. Betjeningsvejledning Version 1.6.0.6 Velkommen Tillykke med din nye DigPilot. Betjeningsvejledning Version 1.6.0.6 Udstyr til opmåling og montering medleveres også (ikke afbildet). Klargøring...4 Trin 1: Opladning af sensorerne...4 Trin 2:

Læs mere

Brugsanvisning TPL 400

Brugsanvisning TPL 400 1 BRUGSANVISNING TPL 400 Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TPL 400 fra THEIS PROFI LASER-serien er en laser med en usynlig laserstråle. Efter aktivering

Læs mere

Hvordan værdsætter man god rådgivning?

Hvordan værdsætter man god rådgivning? 2015 Hvordan værdsætter man god rådgivning? Personlig rådgivning fra fagfolk er ikke altid nem at få adgang til. Det kan føre til, at det produkt man har købt billigt alligevel ender med at blive et dyrt

Læs mere

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lasernivellering Undervisningsministeriet. Januar 1011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision

Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision Betjeningsvejledning 10/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision, genopladeligt batteri, oplader, USB-kabel, ministativ, software, type-k

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Rotationslaser 3175 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning

Rotationslaser 3175 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning Rotationslaser 3175 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning Fig. 1 Læs venligst denne betjeningsvejledning inden brug, da kun korrekt brug, tilstrækkelig vedligeholdelse,

Læs mere

Rotationslaser 3110-GR Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning

Rotationslaser 3110-GR Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning Rotationslaser 3110-GR Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser Betjeningsvejledning Fig. 1 Læs venligst denne betjeningsvejledning inden brug, da kun korrekt brug, tilstrækkelig vedligeholdelse,

Læs mere

Adsorptionstørrer Tower A 600 Betjeningsvejledning

Adsorptionstørrer Tower A 600 Betjeningsvejledning Adsorptionstørrer Tower A 600 Betjeningsvejledning 1. INDLEDNING I dag findes der flere metoder til tørring af bygninger. Udtørringen sker ved hjælp af varme og luftstrømme, da varm luft optager vand,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

FULDAUTOMATISKE ROTATIONSLASERE

FULDAUTOMATISKE ROTATIONSLASERE VISION H 1N 2N ALIGN 2N 2N AUTOSLOPE FULDAUTOMATISKE ROTATIONSLASERE PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG. MESSBAR GUT. THEIS VERMESSUNG VISION H HORIZONTAL LASER MED EN TAST BETJENING INDHOLD EKSTRA TILBEHØR VISION

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

DG613 / DG813 DG613 / DG813. Rørlægningslaser

DG613 / DG813 DG613 / DG813. Rørlægningslaser Rørlægningslaser Spectra Precision DG813 og DG613, er designet til snævre rør og leverer derfor den mest produktive rørlægning på markedet. Laserne er ekstremt robuste og fungerer fint under krævende underjordiske

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere