Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 27-32

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/ erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 3

4 11. Var noga med att hantera apparaten korrekt. Apparaten ska hanteras med försiktighet då kniven och knivbladen är mycket vassa! Rör inte kniven eller knivbladen under användning. Var försiktig vid hantering av den vassa kniven och dess blad när behållaren töms och under rengöring. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Juicetillbehöret kan endast användas till köksmaskin OBH Nordica Zeus, Hercules, First Kitchen och Spectra. För användning av själva köksmaskinerna hänvisas till respektive bruksanvisning. Innan juicetillbehöret används första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas till senare bruk. Montera isär alla delar (se instruktioner under Montering/demontering av juicetillbehör ) och diska dem i varmt vatten och diskmedel innan användning. 4

5 Juicetillbehörets delar: 1. Kvarnhus 2. Passervals 3. 2 st filter (fint rivfilter som lämpar sig för morot, äpple, päron etc, samt grovt filter som passar till apelsin, grape, tomat etc. 4. Monteringsring 5. Passerkon 6. Borste 7. Påmatare Montering/demontering av juicetillbehör Montera isär alla tillbehör före rengöring enligt följande: 1. Vrid passerkonen (5) så att dess markeringspil pekar på siffran 0 på monteringsringen ( 4) och dra den utåt för att ta bort den. 2. Vrid sedan monteringsringen (4) medsols och dra den sedan utåt. 3. Ta ur filtret (3) genom att dra det ut ur kvarnhuset (1). 4. Dra därefter passervalsen (2) ur kvarnhuset (1). Montera ihop alla tillbehör före användning enligt följande: 1. För in passervalsen (2) med gängan först in i kvarnhuset (1). 2. Tryck fast filtret (3) över passervalsen (2). 3. Sätt på monteringsringen (4) och vrid den motsols för att låsa delarna. 4. Vrid fast passerkonen (5) genom att passa in den i skåran på monteringsringen (4). Vrid passerkonen så att dess markeringspil pekar på inställning 1, 2 eller 3 på monteringsringen (4), beroende på vad som ska pressas (se vidare under avsnittet Användning. Förberedelser Juicetillbehöret pressar snabbt och effektivt frukt och grönsaker till en god och näringsrik juice. Idealiskt för t ex morötter, apelsin, äpple, plommon (urkärnade), gurka och liknande. Köksmaskinen placeras på en plan och stabil yta. Ställ hastighetsväljaren på OFF (eller till 0 på modell Hercules) och se till att köksmaskinen inte är ansluten när något tillbehör monteras. Tryck eventuellt ner frigöringsspaken och ställ mixerhuvudet i lodrät position. 5

6 Ta först bort locket till tillbehörsanslutningen på köksmaskinen genom att trycka på frigöringsknappen och sedan skjuta locket uppåt i pilens riktning. Juicetillbehörets kopplingsdel monteras sedan på köksmaskinens tillbehörsanslutning genom att passa in kopplingsdelens piggar i skårorna på tillbehörsanslutningen. Vrid sedan moturs tills den klickar på plats. Placera ett kärl under juicetillbehörets utlopp så att juicen kan rinna ner. Placera även ett kärl nedanför passerkonen (5) för uppsamling av restprodukter. Anslut kontakten till ett vägguttag och därefter är apparaten klar att använda. Tips för frukt och grönt Använd med fördel kylskåpskalla frukter, bär och grönsaker om du vill ha kall juice. Rengör råvarorna noga innan de pressas. Större kärnor från exempelvis persikor, plommon, körsbär och aprikos skall tas bort, äpplen och päron kan köras hela med kärnhus. Frukt och grönt med tjockt skal (bl a meloner, ananas, gurkor) samt citrusfrukter skalas först, eftersom passervalsen annars kan förstöras. Vidare bör skaft/stjälkar och dåliga bitar på frukt och grönsaker skäras bort. Användning Om du pressar frukter, bär eller grönsaker som innehåller mycket fibrer (t ex kiwi, päron, morötter etc) kan du vrida passerkonens pil till inställning 1 på monteringsringen. Detta gör att juicen finpressas och blir mer tunnflytande. Pressar du däremot ingredienser som innehåller mindre fibrer så vrider du monteringsringen till inställning 2 eller 3. Prova dig fram till den inställning som passar bäst för det du ska pressa. Fyll ingredienser i påfyllningsröret (överfyll inte, ingredienserna får inte sticka upp ovanför påfyllningsröret). Sätt i kontakten och starta apparaten genom att ställa hastighetsväljaren på önskad hastighet. Vi rekommenderar att man startar på låg hastighet och sedan ökar om så behövs. Använd påmataren för att pressa ner ingredienserna i påfyllningsröret. Undvik att trycka påmataren för långt ner då det kan skada tillbehöret och tillbehörsanslutningen. Skador som uppstått till följd av detta täcks inte av reklamationsrätten. Notera att filtret kan behöva tömmas under användning om man pressar mycket frukt/grönsaker. ANVÄND ALDRIG FINGRARNA, när frukt- och grönsaksbitarna skall pressas ned i påfyllningsröret. Använd alltid påmataren. Om något fastar så att apparaten långsamt eller stannar, skall apparaten stängas av och filtret rensas. 6

7 Stäng av apparaten genom att vrida hastighetsväljaren till OFF (eller till 0 på modell Hercules) och dra sedan ur kontakten. Ta bort juicetillbehöret genom att först trycka på frigöringsknappen och därefter vrida kvarnhuset medurs. Rengör alltid alla tillbehör direkt efter användning, se vidare under Rengöring och underhåll. Goda råd Pressa alltid färska frukter och grönsaker eftersom de är saftigare. Pressa mjuka frukter och grönsaker långsamt därigenom utvinns mest juice. Det rekommenderas att dricka juicen omedelbart efter tillredningen, då juicens smak och färg försämras så fort den kommer i kontakt med luft. Tillsätt lite citronsaft till äppel- och päronjuice så blir den inte lika snabbt brun. Nypressad juice innehåller mest vitaminer drick juicen snarast. Färskpressad juice bör spädas ut till barn (1:1). Juice från mörkgröna (broccoli, spenat etc) eller mörkröda (rödbetor, rödkål etc) grönsaker är mycket stark och bör därför alltid spädas ut. Mycket stärkelserika frukter som t ex papaya, avokado, banan och fikon lämpar sig inte att pressa. Vi rekommenderar att du använder matberedare eller mixerstav istället för bästa resultat. Äpplen, päron, rödbetor, ananas, apelsiner, vindruvor, morötter, meloner, tomater och gurkor lämpar sig särskilt bra att köra i juicetillbehöret. Blad från t ex sallad kan också köras i juicetillbehöret. Rengöring och underhåll Rengör alltid alla delar direkt efter användning. Se till att hastighetsväljaren står i position OFF (eller 0 på modell Hercules) och dra ur kontakten innan rengöring. Tryck ner frigöringsspaken för att ställa mixerhuvudet i lodrät position. Juicetillbehöret tas bort från köksmaskinen genom att trycka på frigöringsknappen till vänster om tillbehörsanslutningen och samtidigt vrida kvarnhuset medurs. Montera isär juicetillbehöret enligt anvisningarna under Montering/ demontering av juicetillbehör. Alla lösa delar diskas av i varmt vatten med diskmedel. Till filtren används medföljande borste. Delarna får endast diskas för hand. Köksmaskinen kan torkas av med en mjuk trasa fuktad med vatten och lite diskmedel. Undvik att använda repande kemiska medel då dessa kan skada apparatens hölje. Kom ihåg att motordelen aldrig får sköljas under rinnande vatten eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Vissa grönsaker som t ex morötter och rödbetor kan missfärga plastdelarna. Sådana missfärgningar kan avhjälpas/tas bort med hjälp av lite matolja. Häll matoljan på en mjuk, fuktig trasa eller svamp och gnid in på missfärgade ställen. Torka av delarna. 7

8 Överhettning Köksmaskinen är utrustad med en termostat som försäkrar att apparaten får en lång livslängd och som aktiveras om motorn blir överbelastad. Ifall termostaten aktiveras, stäng av apparaten och dra ur kontakten. Vänta ca 20 minuter innan apparaten startas igen. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Rätt till löpande ändringar förbehålles. 8

9 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn 9

10 11. Vær opmærksom på at betjene apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven og skærene på pladerne er meget skarpe! Rør ikke disse, mens de er i brug. Pas meget på når kniven og pladerne håndteres, når skålen tømmes, og ved rengøring. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Juicetilbehøret er udelukkende beregnet til brug på køkkenmaskine OBH Nordica Zeus, Hercules, First Kithcen og Spectra. For betjening af køkkenmaskinerne henvises til brugsanvisningerne på de respektive køkkenmaskiner. Før juicetilbehøret tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og gemmes til senere brug. Juicetilbehøret skilles ad (se instruktionen under afsnittet Montering/demontering af juicetilbehør ) og delene vaskes i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel før brug. 10

11 Juicetilbehøret består af: 1. Kværnhus 2. Tromle til juicepresser 3. 2 filtre (fint rivefilter, der er velegnet til gulerødder, æbler, pærer etc. samt groft rivefilter, der er velegnet til appelsiner, grapefrugter, tomater etc.) 4. Samlering 5. Sigte 6. Børste 7. Nedstopper Montering/demontering af juicetilbehør Juicetilbehørets dele skilles ad inden rengøring: 1. Drej sigten (5) så markeringspilen peger på 0 på samleringen (4) og træk sigten udad for at fjerne den. 2. Drej samleringen (4) med uret, hvorefter den kan tages af. 3. Træk derefter filteret (3) ud af kværnhuset (1). 4. Til sidst fjernes tromlen (2) fra kværnhuset (1). Før brug monteres juicetilbehørets dele: 1. Sæt tromlen (2) ind i kværnhuset (1) med gevindet først. 2. Tryk filteret (3) fast på tromlen (2). 3. Sæt samleringen (4) på og drej den mod uret for at låse delene fast. 4. Drej sigten (5) fast ved at sætte den ind i hakkene på samleringen (4). Drej sigten, så markeringspilen står ud for indstilling 1, 2 eller 3 på samleringen (4) afhængigt af, hvad der skal presses (se endvidere afsnittet Sådan bruges juicetilbehøret ). Forberedelse Juicetilbehøret presser hurtigt og effektivt frugt og grøntsager til en god og næringsrig juice. Velegnet til f.eks. gulerødder, appelsiner, æbler, blommer (stenfri), agurker og lignende. Køkkenmaskinen placeres på en plan og stabil overflade. Sæt hastighedsvælgeren på OFF (eller på 0 på model Hercules) - Køkkenmaskinen må ikke være tilsluttet en stikkontakt, når tilbehøret monteres. Tryk eventuelt udløserhåndtaget ned og sæt mixerhovedet i lodret position. 11

12 Fjern låget til køkkenmaskinens koblingsdel til montering af tilbehør ved at trykke på udløserknappen og derefter skubbe låget opad i pilens retning. Juicetilbehørets koblingsdel monteres nu på køkkenmaskinens koblingsdel ved at sikre, at noterne på juicetilbehørets koblingsdel er korrekt placeret ud for de tilsvarende hak på køkkenmaskinens koblingsdel. Drej derefter mod uret, indtil juicetilbehørets koblingsdel klikker på plads. Sæt en skål under juicetilbehørets udløb, som juicen kan løbe ned i, og en anden skål under sigten (5) for opsamling af frugtkød og lignende. Sæt stikket i en stikkontakt, hvorefter apparatet er klar til brug. Tips til frugt og grønt Anvend med fordel køleskabskolde frugter/grøntsager, hvis du ønsker kold juice. Rengør frugt og grøntsager omhyggeligt. Større frugtsten fra f.eks. ferskner, blommer, kirsebær og abrikoser skal fjernes inden de presses. Æbler og pærer kan presses med kernehus. Frugt og grønt med tyk skræl (bl.a. meloner, ananas, agurker) samt citrusfrugter skrælles, da rivefilteret ellers kan blive ødelagt. Endvidere bør pletter og dårlige steder på frugt og grøntsager skæres fra. Sådan bruges juicetilbehøret Hvis der presses frugt, bær eller grøntsager, der indeholder mange fibre (f.eks. kiwi, pærer, gulerødder etc.), kan sigten drejes til indstilling 1 på samleringen. Herved presses juicen til en mere tyndtflydende juice. Presses derimod ingredienser, der indeholder færre fibre, drejes samleringen til indstilling 2 eller 3. Prøv dig frem til den indstilling, der passer bedst til det, der skal presses. Fyld ingredienserne i påfyldningstragten (overfyld ikke ingredienserne må ikke stikke op over påfyldningstragten). Sæt stikket i en stikkontakt og tænd apparatet ved at indstille hastighedsvælgeren til ønsket hastighed. Vi anbefaler, at der startes på lav hastighed, hvorefter hastigheden kan øges, hvis det er nødvendigt. Brug nedstopperen til at føre ingredienserne ned i påfyldningstragten. Undgå at presse nedstopperen for langt ned, da det kan beskadige tilbehøret og køkkenmaskinens koblingsdel til montering af tilbehøret. Skader opstået som følge af dette er ikke omfattet af reklamationsretten. Bemærk, at det kan være nødvendigt at tømme filteret under brug, hvis der skal presses store mængder frugt/grøntsager. BRUG ALDRIG FINGRENE, når frugt- og grøntstykkerne skal ned gennem påfyldningstragten. Brug altid nedstopperen. 12

13 Hvis der sætter sig noget fast og apparatet begynder at køre langsomt eller stopper, skal apparatet slukkes og filteret renses. Sluk apparatet ved at dreje hastighedsvælgeren til OFF (eller til 0 på model Hercules) og tag derefter stikket ud af stikkontakten. Fjern juicetilbehøret ved først at trykke på udløserknappen og derefter dreje kværnhuset med uret. Rengør altid alle dele umiddelbart efter brug, se endvidere afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Gode råd Brug fortrinsvis friske frugter og grøntsager, da disse indeholder mest saft. Pres de bløde frugter og grøntsager langsomt derved udvindes mest juice. Det anbefales at drikke juicen umiddelbart efter tilberedning, da den iltes meget hurtigt, så snart den kommer i kontakt med luften. Dette kan forandre juicens smag og farve. Æble- og pærejuice bliver hurtig brun, men hvis der tilsættes et par dråber citron, misfarves juicen ikke så hurtigt. Jo hurtigere juicen drikkes, jo flere vitaminer indeholder den. Friskpresset juice bør fortyndes til børn (1:1) Juice fra mørkegrønne grøntsager (broccoli, spinat etc.) eller mørkerøde grøntsager (rødbeder, rødkål etc.) er meget stærk og bør derfor altid fortyndes. Frugt og grønt med stivelse som f.eks. bananer, papayaer, avocadoer, figner og mango er ikke velegnet til at presse. Brug i stedet en foodprocessor, stavblender eller almindelig blender til disse. Æbler, pærer, rødbeder, ananas, appelsiner, vindruer, gulerødder, melon, tomater og agurker er meget velegnede til juice. Blade fra f.eks. salat kan også køres gennem juicetilbehøret. Rengøring og vedligeholdelse Rengør altid delene umiddelbart efter brug. Sørg for at hastighedsvælgeren står i position OFF (eller 0 på model Hercules) og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Tryk udløserhåndtaget ned for at sætte mixerhovedet i lodret position. Juicetilbehøret fjernes fra køkkenmaskinen ved at trykke på udløserknappen til venstre for køkkenmaskinens koblingsdel til montering af tilbehør og samtidig dreje kværnhuset med uret. Delene skilles ad i henhold til instruktionen under afsnittet Montering/ demontering af juicetilbehør. Alle løse dele vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Den medfølgende børste anvendes til rengøring af filtrene. Delene må kun vaskes af i hånden. Køkkenmaskinen kan rengøres med en blød klud fugtet i sulfovand. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse apparatets overflade. Husk, at motordelen aldrig må skylles under rindende vand eller neddyppes i vand og andre væsker. 13

14 Visse grøntsager som f.eks. gulerødder og rødbeder kan smitte af på plastdelene. Sådanne misfarvninger kan afhjælpes / fjernes ved hjælp af lidt madolie. Kom madolien på en blød, fugtig klud eller svamp og gnid på de misfarvede steder. Vask derefter delene som sædvanligt. Overophedning Køkkenmaskinen er forsynet med en termostat, som sikrer apparatet en lang levetid og som vil aktiveres, såfremt motoren bliver overbelastet. Hvis termostaten aktiveres, sluk da apparatet og fjern stikket fra stikkontakten og vent omkring 20 min. før apparatet startes på ny. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 15

16 11. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt med kniven og kutte deler. Vær forsiktig med når du setter på og tar av kniv og kutte deler og ved rengjøring. 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Juicetilbehøret kan kun brukes sammen med kjøkkenmaskin OBH Nordica Zeus, Hercules, First Kitchen og Spectra. For bruk av kjøkkenmaskin henvises til bruksanvisningen. Før juicetilbehøret tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Monter sammen alle deler (se instrukser under Montering/demontering av juicetilbehør ) og vask alle deler i varmt såpevann før bruk. 16

17 Juicetilbehørets deler: 1. Kvernhus 2. Passervals 3. 2 stk filter (fint rivfilter som passer for gulrøtter, epler, pærer etc, samt grovt filter som passer til appelsin, grape, tomat etc. 4. Monteringsring 5. Passerkon 6. Børste 7. Stapper Montering/demontering av juicetlbehøret Ta fra alle delene slik: 1. Vri av passerkonen (5) slik at markeringspilen peker på tallet 0 på monteringsringen ( 4) og dra den ut for å ta den bort. 2. Vri så monteringsringen (4) med solen og dra den ut. 3. Ta ut filtret (3) med å dra den ut av kvernhuset (1). 4. Dra deretter passervalsen (2) ut av kvernhuset (1). Monter sammen alt tilbehøret før bruk slik: 1. Før inn passervalsen (2) med gjengen først inni kvernhuset (1). 2. Trykk fast filteret (3) over passervalsen (2). 3. Sett på monteringsringen (4) og vri den mot solen for å låse delene. 4. Vri fast passerkonen (5) med å sette den inn i sporene på monteringsringen (4). Vri passerkonen slik at markeringspilen peker på innstilling 1, 2 eller 3 på monteringsringen (4), beroende på hva som skal presses (se videre under avsnittet Slik brukes apparatet. Forberedelser Juicetilbehøret presser raskt og effektivt frukt og grønnsaker til en god og næringsrik juice. Ideel til f.eks gulrøtter, appelsin, eple, plomme (uten sten), agurk o.l Kjøkkenmaskinen settes på en plan og stabil flate. Still hastighetsvelgeren på OFF (eller til 0 på modell Hercules) og pass på at kjøkkenmaskinen ikke er tilkoblet når noe av tilbehøret skal monteres.trykk eventuelt ned frigjøringsspaken og sett mikserhode iloddrett posisjon. 17

18 Ta først bort lokket på tilbehørskoblingen på kjøkkenmaskinen med å trykke på frigjøringsknappen skyv lokket opp i pilens retning. Juicetilbehørets koblingsdel (6) monteres nå på kjøkkenmaskinens tilbehørskobling med å tilpasse koblingsdelens pigger i skårene på tilbehørskoblingen. Vri så mot klokken til den klikker på plass. Sett et krus under utløpet slik at juicen renner ned i kruset. Sett også et krus nedenfor passerkonen (5) for oppsamling av restprodukter. Tilkoble støpslet i kontakten og nå er apparatet klar til bruk. Tips for frukt og grønt Bruk med fordel kjøleskapskalde frukter, bær og grønnsaker hvis du vil ha kald juice. Rengjør råvarene før de presses. Større stener fra f.eks plommer, kirsebær og aprikos skal tas ut. Epler og pærer kan kjøres med kjernehus. Frukt og grønnsaker med tykt skall (melon, ananas og agurk) samt sitrusfrukter skal først skrelles ellers kan passervalsen skades. Videre bør stilker og dårlige biter på frukt og grønnsaker skjæres bort. Bruken Hvis du presser frukter, bær og grønnsaker som inneholder mye fiber (f.eks kiwi, pærer, gulrøtter etc.) kan du vri passerkonens pil til innstilling 1 på monteringsringen. Dette gjør at juicen finpresses og det blir mere tyntflytende. Presser du derimot ingredienser som inneholder mindre fiber så vri monteringsringen til innstilling 2 eller 3. Prøv deg frem til den innstillingen som passer best for det du skal presse. Fyll ingrediensene i påfyllingsrøret (ikke fyll for mye, ingrediensene må ikke stikke opp av påfyllingsrøret). Sett støpslet i kontakten og start apparatet med å stille hastighetsvelgeren på ønsket hastighet. Vi anbefaler å starte på lav hastighet og siden øke hvis det er behov. Bruk stapperen for å presse ned ingrediensen i påfyllingsrøret. Unngå å presse stapperen for langt ned da det kan skade tilbehøret og koblingen. Skader som er oppstått som følge av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Husk at filteret kan trenge å tømmes under bruk hvis man presser mye frukt/grønnsaker. BRUK ALDRI FINGRENE når frukt og grønnsaksbiter skal presses ned i påfyllingsrøret. Bruk alltid stapperen. Hvis noe setter seg fast i apparatet slik at det går langsomt eller stopper, skal man slå av apparatet og rense filteret. Slå av apparatet med å vri hastighetsvelgeren til OFF (eller til 0 på modell Hercules) å dra støpslet ut av kontakten. Ta bort juicetilbehøret med først å trykke på frigjøringsknappen og deretter vri kvernhuset med klokken. Rengjør alltid alt tilbehøret rett etter bruk, se videre under Rengjøring og vedlikehold. 18

19 Gode råd Press alltid ferske frukter og grønnsaker da de er saftigere. Press myke frukter og grønnsaker langsomt da kommer det ut mest juice. Det anbefalles å drikke juicen rette tetr tilberedning, da juicen s smak og farge forringes så fort den kommer i kontakt med luft. Tilsett litt sitronsaft i eple- og pærejuice så blir den ikke så fort brunt. Nypresset juice inneholder mest vitaminer drikk juicen med en gang. Ferskpresset juice bør blandes ut til barn (1:1). Juice fra mørkegrønne (broccoli, spinat etc) eller mørkerøde (rødbeter, rødkål etc) grønnsaker er veldig sterk og bør derfor alltid blandes ut. Veldig stilkerike frukter som f.eks papaya, avokado, banan og fiken passer ikke å presses. Vi anbefaler at du bruker foodprosessor eller stavmikser for å få best resultat. Epler, pærer, rødbeter, ananas, appelsiner, vindruer, gulrøtter, meloner, tomater og agurker gjør seg bra å presse i juicetilbehøret. Blad fra f.eks salat kan også kjøres i juicetilbehøret. Rengjøring og vedlikehold Rengjør alltid alle delene rett etter bruk. Pass på at hastighetsvelgeren står i possisjon OFF (eller 0 på modell Hercules) og dra støpslet ut av kontakten før rengjøring. Trykk ned frigjøringspaken for å stille mikserhode i loddrett posisjon. Jiucetilbehøret tas bort fra kjøkkenmaskinen med å trykke på frigjøringsknappen til venstre for tilbehørskoblingen og samtidig vri kvernhuset med klokken. Monter sammen juicetilbehøret som vist under Montering/demontering av juicetilbehør. Alle løse deler vaskes i varmt såpevann. Til rengjøring av filtret brukes børsten som følger med. Delene må kun vaskes for hånd. Kjøkkenmaskin kan tørkes av med en fuktig klut. Unngå å bruke ripende kjemiske midler, da disse kan skade apparatets overflate. Husk at motordelen ikke må skylles under rennende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Noen grønnsaker som f.eks gulrøtter og rødbeter kan gi farge på plastdelene. Dette kan fjernes ved hjelp av litt matolje. Hell matolje på en myk klut eller svamp og gni inn der fargen er og tørk over delene. Overoppheting Kjøkkenmaskin er utstyrt med en termostat som forsikrer at apparatet for en lang levetid og som aktiveres hvis motoren blir overbelastet. Hvis termostaten aktiveres, slå av apparatet og dra ut støpslet fra kontakten. Vent i ca. 20 minutter før apparatet startes igjen. VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. 19

20 Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Rett til løpende endringer forbeholdes 20

21 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Varmista aina, että käytät laitetta oikein. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä hienonnus- ja muut terät ovat erittäin teräviä! Älä koske hienonnustai muihin teriin käytön aikana. Käsittele teräviä hienonnus- ja muita teriä varoen erityisesti 21

22 irrottaessasi ne kulhosta, tyhjentäessäsi kulhon sekä puhdistuksen yhteydessä. 12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Mehupuristin on tarkoitettu käytettäväsi ainoastaan OBH Nordica Zeus, Hercules, First Kitchen ja Spectra. Lisätietoja kyseisten yleiskoneiden käytöstä saa niiden käyttöohjeista. Lue käyttöohje huolellisesti ennen mehupuristimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Irrota laitteen kaikki osat toisistaan (katso ohjeet kohdassa Mehupuristimen osien kokoaminen ja irrotus) ja pese ne ennen käyttöä lämpimässä astianpesuvedessä. 22

23 Mehupuristimen osat: 1. Kotelo 2. Puserrinosa 3. 2 siivilää (hieno mehusiivilä, soveltuu esimerkiksi porkkanoiden, omenoiden, päärynöiden ym. mehustamiseen, sekä karkea siivilä, soveltuu mm. appelsiinien, greippien ja tomaattien ym. puristamiseen). 4. Kiinnitysrengas 5. Puserrinkartio 6. Harja 7. Syöttöpainin Mehupuristimen osien kokoaminen ja irrotus Irrota laitteen kaikki osat toisistaan ennen puhdistusta. Toimi näin: 1. Kierrä puserrinkartiota (5) niin, että siinä näkyvä merkkinuoli tulee kiinnitysrenkaassa (4) olevan numeron 0 kohdalle, ja vedä sitä ulospäin. Irrota puserrinkartio. 2. Kierrä sen jälkeen kiinnitysrengasta (4) myötäpäivään ja vedä se ulos. 3. Irrota siivilä (3) vetämällä se ulos kotelosta (1). 4. Irrota sitten puserrinosa (2) kotelosta (1). Liitä kaikki osat yhteen ennen käyttöä seuraavasti: 1. Työnnä puserrinosa (2) kierre edellä koteloon (1). 2. Paina siivilä (3) kiinni puserrinosaan (2). 3. Kiinnitä kiinnitysrengas (4) ja kierrä sitä vastapäivään osien lukitsemiseksi. 4. Kierrä puserrinkartio (5) paikoilleen sovittamalla se kiinnitysrenkaassa (4) olevaan uraan. Kierrä kartiota niin, että siinä näkyvä merkkinuoli tulee kiinnitysrenkaan (4) asennon 1, 2 tai 3 kohdalle riippuen siitä, mitä aineksia sinun on tarkoitus puristaa (lisätietoja kohdassa Käyttö). Esivalmistelut Mehupuristin puristaa hedelmät ja vihannekset nopeasti ja tehokkaasti maistuvaksi ja ravitsevaksi mehuksi. Se soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi porkkanoiden, appelsiinien, omenoiden, kivettömien luumujen, kurkun ja vastaavien ainesten puristamiseen. 23

24 Aseta yleiskone tasaiselle ja tukevalle pinnalle. Aseta nopeudenvalitsin OFF-asentoon (mallissa Hercules 0-asentoon) ja varmista osia kiinnitettäessä, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Paina kiinnitysvarren vapautin alas ja nosta kiinnitysvarsi pystyasentoon. Irrota ensin lisäosien kiinnitysaukon kansi painamalla vapautuspainiketta ja työntämällä kantta ylöspäin nuolen osoittamaan suuntaan. Kiinnitä seuraavaksi mehupuristimen liitososa lisäosien kiinnitysaukkoon sovittamalla liitososan piikit kiinnitysaukon uriin. Kierrä vastapäivään, kunnes se naksahtaa paikalleen. Aseta mehupuristimen ulostuloaukon alle astia, johon mehu saa valua. Aseta astia myös puserrinkartion (5) alapuolelle puristamisesta jäljelle jääneen massan keräämiseksi. Liitä pistotulppa pistorasiaan, minkä jälkeen laite on käyttövalmis. Hedelmien ja vihannesten käyttöön liittyviä vinkkejä Voit mainiosti käyttää jääkaappikylmiä hedelmiä, marjoja ja vihanneksia, jos haluat kylmää mehua. Puhdista raaka-aineet huolellisesti ennen niiden puristamista. Suurehkot hedelmien kivet kuten esim. persikan, luumun, kirsikan ja aprikoosin kivet on poistettava, mutta omenat ja päärynät voidaan puristaa kokonaisina siemenkotineen. Paksukuoriset hedelmät ja vihannekset (mm. meloni, ananas, kurkku) sekä sitrushedelmät on kuorittava, sillä puserrin voi muussa tapauksessa vahingoittua. Myös hedelmissä ja vihanneksissa olevat varret ja huonot tai pilaantuneet osat on leikattava pois. Käyttö Jos puristat runsaasti kuitua sisältäviä hedelmiä, marjoja tai vihanneksia (esim. kiivejä, päärynöitä tai porkkanoita), kierrä puserrinkartion nuoli kiinnitysrenkaan asennon 1 kohdalle. Tällöin mehusta tulee tasaista ja juoksevaa. Jos sen sijaan puristat vähemmän kuitua sisältäviä ainesosia, voit kiertää kiinnitysrenkaan asentoon 2 tai 3. Kokeile eri vaihtoehtoja löytääksesi kullekin ainesosalle parhaiten soveltuvan säädön. Annostele ainekset syöttösuppiloon. Varo täyttämästä sitä liikaa ainekset eivät saa työntyä esiin suppilosta. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite asettamalla nopeudenvalitsin haluttuun nopeuteen. On suositeltavaa aloittaa alhaisella nopeudella ja lisätä nopeutta vähitellen tarpeen mukaan. Paina ainekset syöttösuppiloon syöttöpainimen avulla. Älä paina syöttöpaininta liian alas, sillä se voi vaurioittaa sekä käytettyä osaa että laitetta. Takuu ei kata tällaisesta menettelystä aiheutuvia vaurioita. Huomaa, että siivilän joutuu ehkä tyhjentämään käytön aikana, jos puristettavia hedelmiä tai vihanneksia on paljon. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SORMIA hedelmä- ja vihannespalojen painamiseksi syöttösuppiloon vaan käytä siihen tarkoitukseen aina syöttöpaininta. 24

25 Jos laitteen toiminta hidastuu tai laite pysähtyy siihen kiinni jääneen ainesosan takia, laite on sammutettava ja siivilä puhdistettava. Sammuta laite kiertämällä nopeudenvalitsin OFF-asentoon (mallissa Hercules 0-asentoon) ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota mehupuristin painamalla ensin vapautuspainiketta ja kiertämällä koteloa sen jälkeen myötäpäivään. Puhdista kaikki osat heti käytön jälkeen. Lisätietoja kohdassa Puhdistus ja hoito. Hyviä neuvoja Purista aina tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, sillä ne ovat mehukkaimpia. Paina pehmeitä hedelmiä ja vihanneksia hitaasti, jolloin niistä irtoaa enemmän mehua. Nauti mehu mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen, koska mehun maku ja väri kärsivät sen jouduttua kosketuksiin ilman kanssa. Lisää omena- ja päärynämehuun muutama tippa sitruunamehua, jotta se ei muutu niin nopeasti ruskeaksi. Mitä nopeammin juoma nautitaan, sitä enemmän siinä on vitamiineja tallella. Lapsille tarkoitettu mehu tulee laimentaa 1:1. Tummanvihreiden (esim. parsakaali ja pinaatti) tai tummanpunaisten (esim. punajuuri ja punakaali) vihannesten mehu on hyvin voimakasta ja on siksi aina laimennettava. Runsaasti tärkkelystä sisältävät hedelmät kuten papaija, avokado, banaani ja viikuna eivät sovellu puristettaviksi. Niiden käsittelemiseen on suositeltavaa käyttää monitoimikonetta tai sauvasekoitinta. Omenat, päärynät, punajuuret, ananas, appelsiinit, viinirypäleet, porkkanat, melonit, tomaatit ja kurkut soveltuvat erityisen hyvin mehupuristimella mehustettaviksi. Mehupuristimella voi myös käsitellä mm. salaatinlehtiä. Puhdistus ja hoito Puhdista kaikki osat heti käytön jälkeen. Varmista, että nopeudenvalitsin on OFF-asennossa (mallissa Hercules 0-asennossa) ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Paina kiinnitysvarren vapautin alas ja nosta kiinnitysvarsi pystyasentoon. Irrota mehupuristin yleiskoneesta painamalla lisäosien kiinnitysaukon vasemmalla puolella olevaa vapautuspainiketta ja kiertämällä koteloa samanaikaisesti myötäpäivään. Irrota mehupuristimen osat toisistaan kohdassa Mehupuristimen osien kokoaminen ja irrotus annettujen ohjeiden mukaisesti. Pese kaikki irralliset osat lämpimässä astianpesuvedessä. Osat saa pestä ainoastaan käsin. Puhdista siivilät mukana olevalla harjalla. Pyyhi yleiskone laimeaan astianpesuveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä laitteen pintaa vahingoittavia hankaavia kemiallisia puhdistusaineita. Älä koskaan huuhtele moottoriosaa juoksevassa vedessä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen. 25

26 Jotkut vihannekset kuten porkkanat ja punajuuret voivat värjätä muoviosia. Värjääntymiä voidaan ehkäistä ja poistaa ruokaöljyllä. Hankaa värjääntyneitä kohtia ruokaöljyllä kostutetulla pehmeällä kostealla liinalla tai sienellä. Pyyhi ne sen jälkeen kuivalla liinalla. Ylikuumenemissuoja Yleiskoneessa oleva termostaatti takaa laitteen pitkän käyttöiän. Jos moottori ylikuumenee, termostaatti aktivoituu. Mikäli näin tapahtuu, sammuta laite, irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota noin 20 minuuttia ennen laitteen käynnistämistä uudelleen. TÄRKEÄÄ! MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUUHUN NESTEESEEN. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Oikeus muutoksiin pidätetään. 26

27 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 27

28 11. Always pay attention to operate the appliance correct. The appliance should be handled with care, as the knives and the cutting edge of the blades are very sharp! Do not touch the knives or the cutting edge of the blades while they are operating. Be careful when handling the sharp knife and cutting blades, emptying the bowl and during cleaning. 12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 14. The appliance is for domestic use only. 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use The juice extractor can only be used with kitchen machines OBH Nordica Zeus, Hercules, First Kitchen and Spectra. For the use of the kitchen machines, please see the respective instruction manuals. Before you use the juice extractor for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. Mount all parts (see instructions in section Mounting/demounting of juice extractor ) and wash the parts in warm water with a washing-up liquid before use. 28

29 The juice extractor comprises: 1. Grinding housing 2. Juicing drum 3. 2 grating filters (a fine filter for thin slices of carrots, apples, pears etc. and a coarse filter for orange, grape, tomatoes etc. 4. Assembly ring 5. Cone strainer 6. Brush 7. Feeding tube Mounting/demounting of the juice extractor Mount all accessories before cleaning as follows: 1. Turn the cone strainer (5) until the arrow points at 0 on the assembly ring (4) and pull it outwards for removal. 2. Turn the assembly ring (4) clockwise and pull it outwards. 3. Remove the filter (3) by pulling it out of the grinding housing (1). 4. Next, pull the juicing drum (2) from the grinding housing (1). Mount all accessories before use as follows: 1. Insert the juicing drum (2), the threaded end first, in the grinding housing (1). 2. Press the filter (3) firmly on the juicing drum (2). 3. Mount the assembly ring (4) and turn it counter-clockwise to lock the parts. 4. Fasten the cone strainer (5) by inserting it in the grooves of the assembly ring (4). Turn the strainer cone until the arrow points at setting 1, 2 or 3 on the assembly ring (4), depending on the ingredient to be squeezed (see more in section Use ). Preparation The juicer squeezes fruit and vegetables fast and efficiently to a rich and nutritious juice. Perfect for e.g. carrots, oranges, apples, plums (seedless) cucumbers and the like. Position the kitchen machine on an even and stable surface. Set the speed selector at OFF (or 0 for model Hercules) and make sure that the kitchen machine is not connected during mounting of any accessory. If necessary, press the release handle and position the mixing head in a vertical position. 29

30 First remove the lid of the accessory coupling on the kitchen machine by pressing the release button and next push the lid upwards in the direction of the arrow. Now mount the coupling part of the juicer on the accessory coupling unit of the kitchen machine by inserting the spikes of the coupling part in the grooves of the coupling part of the accessory. Turn counterclockwise until it engages with a click. Put a bowl under the outlet of the juice extractor to let the juice run out. Put also a bowl underneath the cone strainer (5) to collect the pulp. Plug to a mains socket and the appliance is ready for use. Helpful hints for fruit and vegetables We recommend that you use fruit, berries and vegetables taken direct from the refrigerator if you want to make a cold juice. Clean the ingredients carefully before squeezing. Big seeds from e.g. peaches, plums, cherries and apricots shall be removed, whereas apples and pears can be prepared with the core. Fruit and vegetables (i.a. melons, pineapples, cucumbers) and citrus fruit shall be peeled in order not to block the juicing drum. Furthermore, stalks/stems and spots on fruit and vegetables shall be removed. How to use the juice extractor If you press fruit, berries or vegetables that are highly fibrous (e.g. kiwi, pears, carrots etc.) you can turn the arrow of the cone strainer to 1 on the assembly ring. In this position the juice will be fine and more easy-flowing. If, however, you press less fibrous ingredients, turn the assembly ring to 2 or 3. Feel your way to the setting that is best for the ingredients to be juiced. Fill the ingredients in the feeding tube (do not overfill; the ingredients should not exceed the feeding tube). Plug the appliance and switch it on by setting the speed selector at the wanted speed. We recommend that you start at low speed and then gradually increase if necessary. Use the pusher to press the ingredients down into the feeding tube. Take care not to press the pusher too deep as this may damage the accessory and its coupling. Any consequential damage will not be covered by the warranty. Note that the filter needs to be emptied during use if the quantity of fruit/ vegetable is big. NEVER USE YOUR FINGERS to push bits of fruits and vegetables into the feeding tube. Always use the pusher. If anything is stuck and the appliance decelerates or stops, switch off the appliance and clean the filter. Switch off the appliance by turning the speed selector to OFF (or 0 on model Hercules) and then turn the grinder clockwise. Always clean all accessories right after use and please see Cleaning and maintenance. 30

31 Some good advice Always use fresh fruits and vegetables, as they are juicier. Squeeze soft fruit and vegetables at low speed to get the best extraction result. We recommend that you drink the juice just after preparation, as the taste and colour of the juice deteriorate when exposed to air. Since apple and pear juice brownish fast, add a few drops of lemon to the juice to postpone the discolouring of the fruit. The vitamin content is high in freshly squeezed juice so drink the juice as soon as possible after preparation. Freshly squeezed juice shall be diluted when served for children (1:1). Juice made from dark green (broccoli, spinach etc.) or dark red (beetroot, red cabbage etc.) vegetables is very strong and should therefore always be diluted. Fruits that are rich on starch such as e.g. papaya, avocado, bananas and figs are not suitable for juice. We recommend that you use a food processor or a stick mixer to get the best result. Apples, pears, beetroots, pineapples, oranges, grapes, carrots, melons, tomatoes, and cucumbers are particularly suited for the juice extractor. Leaves from e.g. lettuce can also be prepared in the juice extractor. Cleaning and maintenance Always clean all parts immediately after use. Make sure that the speed selector is in position OFF (or 0 for model Hercules) and unplug before cleaning. Press the release handle in order to put the mixing head in a vertical position. Remove the juicer from the kitchen machine by pressing the release button to the left side of the accessory coupling and turn the grater clockwise at the same time. Mount the juicer accessory in accordance with the instructions of Mounting/ demounting of the juicer accessory. All loose parts should be washed in warm water with a washing-up liquid. Use the delivered brush for the filters. Only wash the parts by hand. Wipe the kitchen machine with a soft cloth with water and a little amount of washing-up liquid. Do not use scratching chemical agents, as these may damage the surface of the appliance. Important: Never rinse the motor part under running water or immerse it in water of other liquids Certain vegetables such as e.g. carrots and beetroot may discolour the plastic parts. Such discolouring can be remedied/removed by means of a small amount of cooking oil. Put the oil on a soft, damp cloth or a sponge and rub the discoloured areas. Wipe the parts. 31

32 Overheating The appliance comprises a thermostat that ensures a long life-time of the appliance and that is activated if the motor gets overheated. If the thermostat is activated, turn off the appliance and unplug. Wait for about 20 minutes before switching the appliance on again. IMPORTANT: NEVER IMMERSE THE MOTOR PART IN WATER OR OTHER LIQUIDS. Warranty Claims according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel: These instructions are subject to alterations or improvements 32

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-13 Bruksanvisning - norsk... side 14-18 Käyttöohjeet - suomi... sivu 19-24 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi... sivu 25 31 Instruction manual english... page 32 38 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54 matahari grinders // DK - Matahari kværn Brugsanvisning 1. Tag toppen af kværnen ved at trække op i denne. 2. Påfyld salt eller peber og sæt derefter toppen på plads igen. 3. Kværnen er nu klar til brug.

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere