LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt"

Transkript

1 LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt December årg. Nyt fra Fællesinstitutionen Dreslette Skoles 6. klasse - og deres klasselærer Mie Philipsen arbejder i skrivende stund hårdt på at blive færdige med årets skolekomedie. Men mon ikke det nok skal gå? Når Lokalbladet udkommer, er stykket opført to gange på samme aften torsdag d , og der plejer at være fyldt godt op i forsamlingshuset til begge forestillinger. I slutningen af november er klassens så blevet en stor oplevelse rigere, og efter at have prøvet at stå på scenen, har de taget et nyt stort skridt i deres udvikling. Samme aften er skolen så åben, og der er forskellige aktiviteter for børn og voksne på skolen. Gennem både aktiviteter og entreindtægt skaffer skolen nogle midler, som indsættes på en særlig konto: Arrangementskontoen. Til denne er der knyttet nogle principper, som fællesbestyrelsen har vedtaget, og de indebærer bl.a., at pengene skal anvendes til legepladsudstyr, fællesoplevelser, traditioner, ture mv. A-huset Juniorklubben i den gamle inspektørbolig, som vi nu kalder A-huset, har fået en god start med et støt voksende antal tilmeldte. Hver eftermiddag anvendes huset af klubben eller SFO, men A-huset kan og skal også bruges til andet. Bl.a. har DGIF stadig klublokale og en del andre foreninger holder også møde i huset. Herudover kan klassernes forældreråd låne det til hyggeaftener, og mange andre har også mulighed. Det kræver blot en ansvarshavende, som så låner en nøgle og sørger for, at huset afleveres i samme stand, som det blev modtaget. Vi låner ikke lokaler ud til arrangementer, der har kommercielt præg, eller på anden måde virker konkurrenceforvridende, disse regler er dog under revidering i den nye kommune, og de er ikke særlig restriktive. Som tidligere har foreninger, klubber, bestyrelser mv. krav på at låne offentlige lokaler, men andre kan altså også henvende sig, så finder vi som regel en løsning. Møde med forældreråd Torsdag d var samtlige forældreråd indbudt til møde med fællesbestyrelsen. Efter en rundvisning på institutionen blev der dannet grupper, som skulle drøfte forskellige emner. Ud fra drøftelserne får bestyrelsen et indtryk af, hvad baglandet mener om de forskellige ting. Følgende punkter blev taget op: Et udvidet forældresamarbejde på vej forældresamarbejdet anno 2012? Vuggestue, børnehave, skole, fritid en rød tråd i barneliget Skolen som kulturcenter åbning i fritid, idrætstilbud, kursustilbud mv. Kost og bevægelse i skolen madordning mv. Ved hvert bord var der desuden lagt et notatark, som gruppen brugte i løbet af drøftelsen, man kunne fortsætte disse sætninger: Vi undrer os over at Det kunne være dejligt hvis Forældre til børn i alle aldersgrupper var repræsenteret, og fællesbestyrelsen vil nu anvende resultatet af aftenens debat til det videre arbejde i bestyrelsen. Mon ikke visse dele fra aftenens debat vil ende med at blive indeholdt i kommende virksomhedsplaner? Når Lokalbladet udkommer, er vi gledet ind i julemåneden med mange hyggelige traditioner. Juleklip, juleskovture, Lucia osv. Dreslette Skole ønsker alle i distriktet en rigtig god og hyggelig måned samt glædelig jul og godt nytår Dreslette Skole nov Ole Mortensen 1

2 Velkommen til Rikke Jensen Jeg hedder Rikke Jensen og er lærer på Dreslette Skole, hvor jeg er klasselærer i 3. kl. Jeg er linjefagsuddannet i dansk, engelsk, musik og hjemkundskab fra Skårup Seminarium ved Svendborg. Jeg er gift på femtende år med Bent og sammen har vi to piger, Camilla og Pernille, på henholdsvis 14 og 15 år. Jeg har boet i Snave og omegn siden 1989 og har nu for ca. 2 år siden bosat mig i Hårby. Min fritid bruger jeg på at være sammen med min familie. Jeg får også læst gode bøger og går mange ture. Oprindeligt er jeg uddannet engrosassistent på Snave Mølle. Derudover har jeg arbejdet som dagplejemor, mens jeg boede på Gåsemosen, været pædagogmedhjælper I den Røde Æske og arbejdet som tjener på Gl. Agernæs. Som I kan læse har jeg efterhånden prøvet lidt af hvert i mange brancher, dog har mine forskellige jobs altid haft menneskelige relationer. Jeg befinder mig rigtig godt i mit lærerjob, hvor jeg er blevet taget godt imod af både børn og voksne, og tror nu, at jeg endelig har fundet min rette hylde! Velkommen til Louise K Clausen Hej! Jeg hedder Louise og er startet i SFO en som pædagog d Jeg bor i Andebølle ved Vissenbjerg med min mand Peter og vores datter Ibia. Jeg er uddannet i 2006 og har arbejdet som medhjælper i både SFO og børnehave. Jeg glæder mig til at lære både børn, forældre og kolleger at kende og håber på et godt samarbejde. Med venlig hilsen Louise Fritidsklubben Der skal lyde en stor tak til Danske Bank for diverse spil, bolde og slik sidstnævnte nød ca. 50 børn godt af ved filmaftenen i onsdags. Det er altid rart at modtage gaver, især når man har med frivilligt arbejde at gøre. Med venlig hilsen Fritidsklubbens bestyrelse Nyt fra Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt Landsbyplanen for Dreslette/Snave er vi ved at lægge sidste hånd på i disse dage, så den kan blive klar til præsentationen onsdag d. 5. december (se invitation andet sted i bladet). 3 grupper har arbejdet intenst med emnerne: forskønnelse, samlingssteder og infrastruktur, erhverv og udstykning. Som udgangspunkt er det Dreslette/Snave som Assens kommune har udvalgt, men vi har forsøgt at indtænke løsninger, der kan kopieres ud til hele skoledistriktet. Det er vores ønske, at alle får noget ud af det arbejde, der er blevet gjort, og det er vores forhåbning, at så mange som muligt vil deltage i præsentationen og bidrage med forbedringer og flere gode ideer til gavn for os alle. I sidste blad skrev vi at Forsamlingshuset havde fået bevilget ,- fra en privat fond til hjælp til nyt varmeanlæg, det har i mellemtiden ændret sig til ,- i stedet. Vi har måttet erkende, at hverken Bilka eller andre dagligvarebutikker står for at åbne en filial i Snave, og med den erkendelse har vi forsøgt os med en slags torvedag på parkeringspladsen v. Forsamlingshuset. Ostemanden og fiskemanden er kommet hver fredag i en periode og har begge indvilget i at give det en chance mere. 2

3 Borgergruppen vil arbejde på også at få en grøntmand m.fl. til at deltage. Det er vigtigt, at vi støtter op og bruger de nye forretninger, hvis vi vil beholde en mulighed for at handle lokalt. Se åbningstider andet sted i bladet. Hjemmesiden er klar til at køre. og vi glæder os meget over resultatet og den store opbakning, der har været omkring projektet. Gruppen, der har arbejdet med siden, har været virkelig dygtige og fulde af gode ideer, de fortjener stor ros. Vi håber, at siden vil blive til stor gavn og glæde for alle. Vi har modtaget en liste med ting, man ønsker udbedret og oprettet fra beboerforeningen i Brydegaard, Brunshuse og Enemærket. Det er vi meget glade for, og vi vil også meget gerne høre fra andre, private, foreninger og erhverv, hvis der er noget I tumler med, er i gang med, gode ideer der er relevante for andre i skoledistriktet. Vi kan ikke love, at vi kan svinge tryllestaven og alle ønsker bliver opfyldt, men vi kan måske skubbe på og i samarbejde nå et bedre resultat. Send en mail til eller smid et brev i postkassen på Tømmergyden 4 i Dreslette, og vi vil hjælpe hvor vi kan. Dagsorden iflg. vedtægterne Generalforsamling Torsdag d kl i Dreslette Forsamlingshus Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår til alle. På gruppens vegne Lene Rasmussen Familieaften onsdag d. 5. december kl på Dreslette Skole Kom og hør om de fremtidige planer for udvikling af dit lokalområde Arbejdsgrupperne fremlægger planerne for forskønnelse, samlingssteder og infrastruktur, erhverv og udstykning. Der er brug for ALLES accept af planerne Der vil være et særligt forum hvor planerne drøftes med de større børn Planerne skal være vores fremtid for udvikling af vores område Medbring din aftensmad til et stort fælles ta selvbord Medbring hele familien (der vil være legerum for de mindste børn) Medbring selv bestik, tallerkner og drikkevarer Venlig hilsen Borgergruppe 3

4 Nu sker det! kommer i luften dreslette.dk lanceres den 1. december 2007 i forbindelse med juletræsfesten i forsamlingshuset. Det er en gruppe af folk fra egnen og det lokale firma Incaptiva, som stolte kan præsentere den flotte nye hjemmeside for Dreslette skoledistrikt. Hvis du som forening eller firma deltager i projektet inviteres du til kursus i vedligeholdelse af din dreslette.dk hjemmeside den 9. januar 2008, kl på Dreslette skole inviteres du til kursus i vedligeholdelse af din dreslette.dk hjemmeside. Det varer ca. 2 timer. Vi har kaffe på kanden. Borger gruppen Køb fisk og ost i Snave I vores arbejde i Borgergruppen er det vigtigt hele tiden at arbejde kort som langsigtet. Dvs. vi vil gerne hurtigt kunne se resultater, samtidig med at mere visionære tanker stadig ligger under udarbejdelse på skrivebordet. På et af møderne snakkede vi om indkøbsmuligheder i Lokalområdet, og der er enighed om, at det nok er for utopisk at tro, at der kommer en brugs eller købmand i nærområdet. Pludselig fik et af medlemmerne en lys ide Hvorfor får vi ikke en fiske- eller ostebil til at komme og holde på pladsen foran forsamlingshuset? Ja, hvorfor ikke??? Storms Fisk i Otterup blev kontaktet og ligeså Carsten fra Engemose" Ost og begge var villige til at prøve at komme. Vi havde i gruppen snakket om, at fredag var en god dag, så hver fredag i tidsrummet til holder Storms fisk foran forsamlingshuset og fredag i ulige uger fra ca til er Carsten Engemose Ost at finde samme sted. Ordningen har kørt i 2 måneder, men det har hidtil ikke været en ubetinget succes, der er for få kunder. Såvel Storms fisk som Carsten er dog villige til at fortsætte, så støt op omkring et lokal initiativ! Disse 53 landsbyer dør Det var overskriften på en artikel i Samvirke (medlemsblad for medlemmer af FDB) i sidste blad. Samvirke havde sat navne på 53 landsbyer, der indenfor de næste 30 år, ville falde til under 200 beboere, og dermed ikke være en by længere. En lettelse var det, at ingen af de mange landsbyer, der er i vores lokalområde var nævnt, men det betyder jo ikke, at man bare kan læne sig tilbage i stolen og lade tiden råde. Hvad skal der til for at landsbyerne kan bestå? I Samvirke opstilles en tjekliste med 4 områder: Vedligeholdelsen Det betyder noget om husene er vedligeholdte samt om tilkørselsvejene er indbydende. Et varemærke Har byerne et særkende iværksætterby, kulturlandsby eller bindingsværksidyl. Købmanden og skolen 4

5 Disse to enheder sammen eller hver for sig er med til at styrke en landsby. De giver liv evt. sammen med plejehjem. Kulturhus eller andet. Ildsjælene Er der liv i byen, er der ildsjæle som trækker det store læs og får andre med. Omgivelserne Vand, skov gerne med et godt stisystem er tillokkende og med til at give liv. Hvis vi ser på lokalområdet som en helhed, kan der bydes ind på de fleste af betingelserne, men der skal stadig arbejdes for at bevare disse. Et stort arbejde, hvis man står alene, så her er nøgleordet også SAM- ARBEJDE. Der skal etableres et samarbejde mellem de mange foreninger og lokalområder, der er i området, for ikke at íldsjælene skal brænde ud, men også fordi samarbejde gør stærk. Lad os løfte opgaven i fællesskab og derved forhindre landsbydød i vores område. kla dreslette.dk Dreslette Forsamlingshus og DGIF inviterer til juletræsfest og julediskotek lørdag den 1. december 2007 Hvis du er mellem 0 og 10 år (3. klasse) skal du komme i tidsrummet , hvor vi har fået et par spillemænd til at spille. Vi skal danse om juletræet, lege og hygge os. Måske kommer julemanden!! Tag gerne dine venner, fætre og kusiner eller andre du kender med. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det. Alle skal medbringe en gave til ca. 25,00 kr. Du skal betale 35,00 for at komme ind og for dette beløb får du 1 sodavand og 1 slikpose. Din mor og far, bedsteforældre, onkler og tanter osv. kan købe kaffe, gløgg og æbleskiver. Hvis du går i klasse skal du komme i tidsrummet , hvor vi laver julediskotek. Du må meget gerne tage dem med, som du kender. Alle skal medbringe en gave til ca. 25,00 kr. Du skal ikke betale noget for at komme ind, men du kan købe sodavand og slik. Vi glæder os til at se dig og dine venner Dreslette Forsamlingshus Der afholdes generalforsamling i Dreslette Forsamlingshus Tirsdag d kl

6 Dagsorden iflg.. vedtægterne: 1. Navneændring fra Dreslette Forsamlingshus til Snave Forsamlingshus. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Hans Chr. Caspersen Grethe Madsen 5. Indkomne forslag 6. Evt. Beboerforeningen for Brydegård, Brunshuse og Enemærket fejrer 25 års jubilæum. Beboerforeningen for Brydegård, Brunshuse og Enemærket har til foråret 2008 eksisteret i 25 år. I den anledning har bestyrelsen spurgt nogle medlemmer af foreningen, om de kunne tænke sig på skrift at give udtryk for deres visioner eller ønsker for området hernede eller til foreningen. Seks personer/familier har været så venlige at skrive et indlæg, som ses herunder: Hvordan får vi flere ud i naturen? I de senere år er det gået tilbage med folk, som går ture ved strand og skov. Det kan ses på, at skovstierne ikke længere er så slidte. Det er faktisk synd, for naturen byder på mange gratis glæder, og det gælder for alle sanser og på alle årstider. I øvrigt, får man tit nogle gode og intense samtaler med den, som man går ved siden af. Når man går tur, kan man ligeledes lægge den travle hverdag bag sig for en stund. Vi har oplevet den glæde, at Gl. Brydegårds kursister tit bruger vores skov til mange naturaktiviteter, og vi kan se, at de nyder det, ikke mindst når Conny giver dem en madkurv med ud til stranden. Denne form for naturoplevelser er arrangeret, det kunne være rart, hvis det lokalt var en naturlig ting. I Jylland har man en del steder lokalt arrangeret aftencykelture ud i naturen, og det er med stor succes. Det går på omgang, hvem der arrangere ruten, og hvor den medbragte kaffekurv skal fortæres. Er det noget, vi bør prøve i vores område f. eks. næste forår sommer og efterår? Hvis det lykkedes, kunne det måske suppleres med arrangerede gåture, vi bor jo i et godt område. Med venlig hilsen Aksel Værge, Helnæsvej 4a Tanker om fremtiden i anledning af Beboerforeningen Brydegård, Brunshuse og Enemærket s jubilæum. Lokalsamfundet Brydegård, Brunshuse og Enemærket er et samfund, der har eksisteret i flere hundrede år, et lokalsamfund hvis beboere i den periode hovedsageligt var beskæftiget med landbrug og opdyrkning af egnede arealer og hvor naturen var noget, der bare var der. I dag er beboersammensætningen ændret radikalt. Nu er antallet af beboere beskæftiget i landbruget i mindretal, medens beboere beskæftiget udenfor lokalsamfundet udgør flertallet. Det betyder, at fokus er flyttet fra landbrug til natur. Til påskyndelse af den natur vi har og omsorg for, hvordan vi kan bevare den. Beboerforeningen har i hele sin levetid fokuseret på sammenhold og beskyttelse af naturen. Men i dag er natur ikke bare natur, nu skal den åbnes og gøres tilgængelig, og der skal naturoplevelser til både for borgere og turister. Der stilles krav til beboerne, for nu skal de tage stilling til, hvordan de kunne tænke sig, at deres natur skal udnyttes til naturoplevelser. Inden for skole og samfund bruger man i dag ordet rummelighed, hvilket vel skal forstår sådan, at der skal være plads til alle. Spørgsmålet er så, skal der være plads til alle eller skal der være plads til alle ideer for brug af naturen. Det må være det sidste! Det største naturareal i lokalsamfundet er Feddet, strækkende sig fra Haarby Havn til Å med områdets bedste badestrand. Arealet bliver i dag benyttet af fiskere, badegæster, kondifolk, travere, hundeejere og 6

7 græssende får. Det kan da kaldes rummelighed, men er det den form for rummelighed, vi ønsker? Det kan da gøres bedre. Men det kræver en plan. En plan hvis hovedlinjer beboerne er enige om, en plan udarbejdet af kommunen før kommunen kommer på banen. Vi kunne starte med havnen. Der er blevet ofret penge på den, men om pengene er brugt til det rigtige, er der mange, der betvivler. Havne tiltrækker mennesker, så hvorfor ikke fokusere på at få en havn for fiskerne og en forskønnelse af havneområdet. Et havneområde der er attraktivt for fritidsfiskere, lystfiskere, fritidssejlere, windsurfere og kite-surfere. Et sådant område vil beskytte Feddets specielle fauna, da det naturligt vil opdele arealet i forhold til aktiviteterne, plads til fiskere og vandfolket samt plads til badegæster og hundefolket. Konklusionen må være, at nu skal vi beboere på banen og fokusere på ar dyrke naturen, hvilket kræver en aktiv indsats, inden vi kan høste den afgrøde, vi ønsker at nyde. Også her gælder reglen om, at man må yde før man kan nyde, så lad beboerforeningens jubilæum være anledningen til at etablere aktivitetsgrupper for udarbejdelse af vores egen lokalplan. Niels Erik Sørensen, Feddet 2 Her er så mit lovede bidrag til fremtidens Brunshuse, Brydegård og Enemærket. Ikke revolutionerende. Der er jo 1000 perler i Danmark, og en af dem er det sted, hvor vi bor. Vi har en lokalplan, der sikrer Brunshuses præg som en lille fredelig bebyggelse, og jeg har ikke umiddelbart ønsker om forandring her. Her er så, hvad jeg har tænkt på: De to vejsammenføringer - Helnæsvej Brydegaardsvej - Skærendsvej Brunshusevej Trænger til en renovering, som kan forhindre, at der altid længe efter et regnvejr står vand midt på vejen. Det er nødvendigt at få lagt mere asfalt på de to steder. Skærendsvej stykket op forbi Henning Stenderup ville blive god med en asfaltering. Som vejen henligger i dag, føres der grus og sten ned ved regnvejr, og vejen bliver hullet at gå på. Helnæsvej. Vejstykket fra nr. 3 (Lars Bæk) til nr. 7 (Inger Jacobsen): Trafikken på Helnæsvej foregår i højeste hastighed især om morgenen og sidst på eftermiddagen. Det er derfor ønskeligt med en fartbegrænsning på det nævnte vejstykke til f.eks. 60 km/t. Der er udkørsler fra Feddet, Gl. Brydegaard og Brydegårdsvej. Brunshusevej: I år har vi 5 gange oplevet forhøjet vandstand i Helnæsbugten, hvorved vejen ved. nr. 1 og 2 har stået en halv meter under vand. Det er ikke tilfredsstillende bilerne og de øvrige trafikanter vender om, når de ser vandet på vejen og bilister, som ikke kender til forholdene kører igennem vandet til stor forskrækkelse. Assens Kommune bør se på dette forhold. Vejen må hæves på strækningen mellem nr. 1 og nr. 9 Det var så mine ønsker for den nærmeste fremtid. God arbejdslyst! Kaj Madsen, Brunshusevej 17 Forslag til Beboerforeningens fremtid Motion for beboerne: Lav en petanquebane. Den kan bygges på P-plads ved Erling og Lizzie. Vi kan leje et stykke jord hos Erling i grusgraven. P-pladsen i Brydegård kunne også give plads for 2 baner med bænke/borde inde i skoven. Endelig kunne man spørge om grundejerforeningen ved sommerhusene ville lægge jord til på fællesarealet, så ville beboerforeningen betale for anlæggelsen af banen. Endeligt kunne den måske ligge på Lillefeddet i nærheden af nedkørslen til bådoptrækket på Brunshusevej. Udnævne 3-4 gangmotionister, som på skift kunne forestå en ugentlig travetur i vort dejlige område, ligesom de gør i Haarby. Saml et cykelhold til en ugentlig motionscykeltur, ikke længere end at mange kan deltage. 7

8 Spiller du kort? Findes der et lokale, hvor 2-3 hold kan spille bridge eller ligeud eller måske et andet spil? Måske kan man lære at spille bridge? Lav en månedlig Syng sammen aften i vinterhalvåret. Måske på Gl. Brydegård eller i den lille sal i forsamlingshuset, måske findes det nogen, der kan håndtere en harmonika? Kunne du tænke dig at spille billard? Vi er nogle stykker her fra Brunshuse, der spiller 2 formiddage om ugen, og der er plads til flere. På venteskuret i Brunshuse kunne man sætte en solid opslagstavle op, hvor man efterlyste noget, man manglede eller havde noget til salg, samt opslag om, hvad der foregår her og i den nærmeste egn. Udnævn en redaktør til at passe tavlen, så den ser ordentlig ud og gamle opslag fjernes. Vi må ikke glemme vores sommerfest. I 2207 blev sommerfesten reduceret, da tilmeldingen var for lav. Med der blev slået telt op, og de tilmeldte tog selv stole/bord med, det var en god ordning. Lad det fortsætte sådan, måske der alligevel var nogle, der ville arrangere noget. Udnævn et par stykker til at lave noget for børn og barnlige sjæle om eftermiddagen, lav en sjov plakat om festen - en plakat som siger børn noget, så de kan få forældrene med. Det kan være en kagekonkurrence for børn og voksne med en stor præmie, idet kagerne sælges bagefter. Boldkast med øldåser Kapsejlads mellem robåde og andre konkurrencer. Min mening er, at så mange som muligt skal have et lille job, og derved et andet forhold til foreningen. Det skal ikke altid være bestyrelsen, der laver alt, for til sidst vil ingen sidde i bestyrelsen mere. Fortsættes side 21 Til opslagstavlen: AKTIVITETSKALENDER December Juletræsfest for 0-10 år (3. klasse) samt forældre m.m. Lancering af dreslette.dk portalen Juletræsfest for klasse Dreslette Forsamlingshus arr. Dreslette Forsamlingshus og DGIF 3. Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 5. Borgermøde med fællesspisning for hele familien. Fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde. Dreslette Skole 6. Café Creativ Julehygge alle er velkomne! A-huset, Snavevej 27A 9. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset Julekoncert med Music Alls i Dreslette Kirke. Efterfølgende er der kaffe i Dreslette Forsamlingshus. arr. Dreslette menighedsråd kl kl kl kl ca kl kl kl Luciaoptog på Dreslette Skole kl Advent og jul Vi synger med Sønderby kl

9 kirkes mini-kor. Konfirmandstuen arr. Dreslette menighedsråd 18. Julegudstjeneste for dagplejen og børnehaven med efter flg. madpakkespisning i konfirmandstuen 19. Julegudstjeneste for Dreslette Skole indskolingen samt 3. klasse kl kl Januar Café Creativ alle er velkome! A-huset, Snavevej 27A 6. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset 7. Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 9. Lær at bruge dreslette.dk portalen. To timers kursus på Dreslette skole arr. Hjemmesidegruppen 20. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset 23. Kirkesynet i nyere dansk salmedigtning sang og foredrag v/ sognepræst Merete Bøye Konfirmandstuen Arr. Dreslette menighedsråd Hvordan man overlever med en teenager i huset. Foredrag v/ hjerneforsker Ann- E. Knudsen. Den Røde Plads på Haarby Skole arr. Haarby og Glamsbjerg musikskoles støtte forening. 27. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset 29. Generalforsamling i Dreslette Forsamlingshus Arr. Dreslette Forsamlingshus kl kl kl kl kl kl kl kl kl Februar Deadline på næste nr. af Lokalbladet 3 Fastelavnsfest i Dreslette Forsamlingshus Arr. Dreslette Sogns beboerforening 4. Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 7. Generalforsamling i Borgergruppe for Dreslette Skoledistrikt. Dreslette Forsamlingshus kl kl kl

10 arr. Borgergruppen Café Creativ! Alle er velkomne! A-huset, Snavevej 27A 9. Papirindsamling DGIF 11. Generalforsamling i Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Efter generalforsamlingen er der foredrag med Torben Lindegaard om byggeskik og kulturspor arr. bestyrelsen 17. Bankospil i Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset kl kl kl Kommende arrangementer 2. marts 2008: Bankospil i Forsamlingshuset 7. og 8. marts: Dilettant i Dreslette forsamlingshus Café Creativ et af resultaterne af sidste års arbejde i Fremtidsværkstedet. Har du lyst til at lave håndarbejde, så er du velkommen i Café Creativ den første torsdag i hver måned. dreslette.dk åbner lørdag d. 1. december

11 Kan det tænkes, der er brug for regler om brug af støjende maskiner såsom græsslåning, brændesavning indenfor bestemte tidsrum i eekenden? Måske og Grundejerforeningen ved sommerhusene har sådanne regler. Jytte Rasmussen, Brunshusevej 55 Vedrørende ideer til fremme af Dreslette Sogn. Vi her på Gl. Brydegaard vil gerne foreslå, at vi sætter Feddet på verdenskortet, ved at lade en meget kendt kunstner f. eks. Bjørn Nørgaard eller Monica Ritterband udsmykke vores meget, kedelige, går og naturstridige offentlige toilet både udvendigt og indvendigt, så alle turisterne får en fantastisk oplevelse ved at gå på toilettet og at snakken går i det ganske land Har I nogensinde været på toilettet på Feddet ved Brydegaard????? Det var sjovt inspirerende flot provokerende smukt - udfordrende. Og muligvis ville alle fynboer valfarte hertil for blot at se vores offentlige toilet. Med venlig hilsen Gl. Brydegaard Hans Jensen og Connie Østergaard Om beboerforeningens fremtidige virke. Beboerforeningen er for lille og derfor betydningsløs i den større sammenhæng som Assens Storkommune er i henseende til at påvirke politisk til gavn for vort lokalsamfunds udvikling. Vi kunne anbefale, at de begyndende orienterende kontakter til andre foreninger i området, som formandens omtalte til generalforsamlingen intensiveres kraftigt hen imod et regulært samarbejde, der for vores skyld fint kunne ende med en sammenlægning, så Helnæs, Aa, Dreslette, Sarup, Snave, Mullerød, Skovkrogen m. fl. sammen med os kunne udgøre en mere slagkraftig størrelse for et velafgrænset lokalsamfund. Det handler om at blive hørt og stå sammen om fælles sager og støtte hinanden. Det fordrer, at gammelt nid og nag og religiøse og politiske modsætninger, der traditionelt har låst for samlende initiativer og konstruktive løsninger, bliver lagt til side, så vores område kan løftes og udvikles kulturelt og teknisk og dermed også erhvervsmæssigt (bla. tænkes her på bredbåndsdiskussionen og mulighed for at etablere hjemmearbejdspladser) og derved være tiltrækkende for andre tilflyttere end pensionister med stor friværdi og sommerhusfolk. I den henseende er de spændende initiativer på Helnæs og i Dreslette/Snave bemærkelsesværdige og inspirerende. Liselotte Waaben & Bendt Lærke, Brunshusevej 56 Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv Generalforsamling Mandag d kl i Dreslette Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen taler Torben Lindegaard (Foreningen Straatag) om byggeskik og kulturspor på landet. 11

12 Hvordan man overlever med en teenager i huset! Foredrag/debataften med hjerneforsker Ann-E. Knudsen Onsdag d kl På Haarby Skole den Røde Plads Entré (inkl. kaffe og brød) 50 kr. Tilmelding er nødvendig og kan senest d foretages til: Bethina Laugesen Musikaftenskolen Susanne Nielsen Arrangør Børnegudstjeneste I Dreslette kirke Tirsdag 18.december Kl Med Lucia-optog. For børn i dagpleje og børnehavealderen. Forældre, bedsteforældre o. a er meget velkomne. Efter gudstjenesten er der æbleskiver og saft i konfirmandlokalet. 12

13 Julegudstjeneste for Dreslette skole Onsdag. 19. december Kl For børn i indskolingsgruppen ( klasse), samt 3 klasse. Alle er velkomne! Konfirmandstuen. Arr: Dreslette menighedsråd Foredrag i Dreslette. Sognepræst Merete Bøye Onsdag d. 23 januar kl Kirkesynet i nyere dansk salmedigtning. Sang og foredrag. MUSIK AFTENSKOLEN tilbyder følgende undervisning KLAVER - KEYBOARD - VIOLIN - BRATSCH CELLO - GUITAR - KLARINET SA- XOFON - KORSANG Der er ledige pladser - også på andre instrumenter. Ring og hør nærmere på tlf SPEJDERNYT Så fik vi startet op på et nyt spejderår, og vi må sige, at der er godt gang i hytten, når vi holder vores ugentlige møder, hvilket er dejligt at se. Vi er p.t. 16 bævere, 26 ulve og 10 Spejdere, dertil kommer ledere og hjælpere. Vi har i det forgangne kvartal været på 2 fælles overnatningsture, den ene til Trunderupsøen, og så en i vores egen hytte i forbindelse med den netop overstået Buskgudstjeneste. Derudover har de enkelte enheder været på ture alene med eller uden overnatning. Her kort fortalt lidt om hvad vi så har oplevet: Trunderupturen: 13

14 Turen var med en overnatning, vi havde tænkt turen som en "rystesammentur"og havde derfor ikke så meget på programmet, dog skulle de nye ulve havde mulighed for at tage deres knivbevis. Det var en rigtig hyggelig tur, og vejret var i høj grad med os. Middagspause ved Trunderupsøen BUSK-turen Formålet med turen var som altid, at have det hyggeligt sammen, men også at få øvet sangene til vores Buskgudstjeneste. I år havde vi i øvrigt den store glæde at kirkesangeren og organisten kom og øvede sammen med os. EN STOR TAK TIL DEM. Ud over dette, havde vi en del nye bævere og ulve som i samme forbindelse tog kirkemærket resten arbejdede med knob og fik lavet nogle flotte knobtavler, disse hænger nu og pynter i vores lokaler. Søndag deltog vi i BUSK-Gudstjenesten i Dreslette kirke, og vi synes selv det gik vældig godt. De ugentlige møder: Bævere: Vi startede året med et projekt omkring at bygge en bæverhule udendørs, hvori vi kunne afholde en del af vores møder, projektet var nu større end først antaget, og lige nu holder den lige en pause, for ikke at trætte bæverne, ellers har vi bl.a. arbejdet med koder og sportegn. Ulve: Hos ulvene har vi i det forgangne kvartal arbejdet med specielmærket Spejdervenner, under forløbet har vi bl.a. lavet patruljesærpræg, tlf. lister, Gert Madsen, spejder gennem 50 år, kom og fortalte os om spejdernes historie, herunder Dreslettegruppens historie, og så var vi på Internettet for at finde spejderhjemmesider. Vi sluttede kvartalet af med at lave græskarhoveder. Her udover har vi arbejdet med koder, børn med andre vilkår, og haft patruljedyster. Samlet vinder af patruljedysten dette kvartal er: De Røde Kobraer Spejdere: Hos spejderne har vi arbejdet med har vi arbejdet med førstehjælp, knob, koder, natur og et lagkagemøde. 14

15 OPFORDRING Vi har gennem en lang årrække sammen med Idrætsforeningen stået for papirsindsamlingen i Snaveområdet, hvilket har betydet en stor økonomisk indtjening for begge foreninger. Efter nytår er ordningen lavet om, så man skal tilmelde sig den ordning, man mener passer bedst til ens husstand. Vi opfordrer til og håber på, at alle i vores område vil tilmelde sig foreningsordningen, således vi en gang i kvartalet kan hente papir ved jeres husstand, og samtidig tjene til driften af vores forening. Penge vi IKKE kan undvære. Vi holder møde Bævere: Onsdag kl Bæverledere: Torben Pedersen TLF: Gert Christensen TLF: Ulve: Onsdag kl Ulveledere: Michelle Nancke TLF: Mikael Hansen TLF: Spejdere: Onsdag kl Tropsleder: Torben Pedersen TLF: Patruljeledere: Jesper Larsen TLF: Mathias Nielsen TLF:

16 Stafetten med Anne Mette Krifa Så er stafetten tilbage efter en lang sommerferie, og denne gang har jeg haft fornøjelsen af en hyggelig samtale med Anne Mette Krifa. Anne Mette er født i Charlottenlund, men kom hertil fra Hornbæk for 2 år siden. Familien startede deres fynske liv på Hjemstavnsgårdens campingplads i nogle måneder. De havde kig på et hus i Glamsbjerg, men det gik i vasken og derfor endte de på Skærendsvej. Anne Mette er gift med Rafik der stammer fra Tunesien, og de har 3 piger på 13, 6 og 4 år. Anne Mette arbejder i Jobcentret i Glamsbjerg som akademisk konsulent. Som tilflytter til et lille samfund er der mange ting, man lærer om sig selv og omverdenen. Anne Mette understreger, hvor vigtigt det er, at man bliver taget godt imod som ny i lokalsamfundet, hun mener, man er meget sårbar, når man flytter landsdel, og der er stor forskel på land og by. På Sjælland definerer man sig via sit arbejde, men her er de sociale relationer vigtige. Det er nødvendigt selv at tage initiativ til at komme i snak med naboerne, og selv være opsøgende eksempelvis gennem idræt eller være aktiv i foreningsliv eller bestyrelsen i f.eks. børnehave/ skole. Som tilflytter skal man selv opsøge netværk, man skal selv inviterer naboen ind på kaffe, man skal selv starte med at give. Der er sjældent nogen, der kommer og banker på ens dør og spørger, om man vil med. Anne Mette er involveret i arbejdet omkring skolen og børnehaven. Rafik er selvstændig håndværker, hvor det igen er det vigtigt med et netværk. Udover sit arbejde, er han træner for håndbold pigeholdet i Salbrovad. Holdet blev Fynsmestre sidste år. Selv spiller han fodbold i Glamsbjerg. Anne Mette har læst på Handelshøjskolen i Kbh. og er civiløkonom, derudover har hun en uddannet. som kreativ udviklings terapeut, en erhvervs pædagogisk læreruddannelse og cand. merc. I gennem Kvinfo, som er verdens største frivillige netværk, og Vollsmose sekretariatet er Anne Mette mentor for en afghansk kvinde Nadia, som er FN flygtning. Mentor ordningen går ud på, at man hjælper en anden kvinde af udenlandsk herkomst. Man starter med at lave en kontrakt, hvor man definerer, hvad man vil arbejde med, og hvad målet er. Ofte er det sproget man arbejder med, man kan også hjælpe med jobsøgning, og alt hvad der har med arbejdslivet og den danske kultur at gøre. Nadia har fået hjælp til at søge en elevplads, og har netop fået et kontorelev job. Anne Mette er meget glad for at kunne hjælpe, og hun mener mentorordningen er til gensidig glæde og gavn, man lærer noget begge veje, og har en jævnbyrdig relation. Ligeledes er mentorordningen med til at nedbryde fordomme. Meget vigtigt er det også at byde flygtningene velkommen på en god måde, da de ofte i starten ikke har overskuddet til selv at få netværk eller relationer med os danskere. Det er vigtigt vi banker på deres dør. LC Fokus på..søbjergs historie Denne gang har Fokus på haft de historiske briller på. Vi har været på besøg hos Jens Andersen på Søbrovej 21, her fik vi en historisk snak om Søbjergs storhedstid.kommer man kørende på vejen mellem Sarup og Snave kan man dårligt se, at der her i sin tid lå et stort idrætsanlæg. Nu ligger marken, hvor fodboldbanen lå hen som brakmark, og kun resterne af det gamle klubhus og ishuset ses stadig i området. Den person, som det hele handler om, er Jens bedstefar H.C. Andersen.Han var først og fremmest sprøjtefabrikant, og desuden var han en stor tilhænger af fodboldspillet. 16

17 Det startede med SØBJERGSPRØJTEN det var en sprøjte, som både kunne anvendes i mark og have, og samtidig kunne den bruges, når stalden skulle kalkes. Sprøjtefabrikkens personalepolitik var lidt usædvanligt, man annoncerede fortrinsvis i københavnske dagblade. Man sørgede for at gøre opmærksom på, at kun absolut habile fodboldspillere kunne komme i betragtning. Var man det, var der til gengæld gode penge at tjene på sprøjtefabrikken. Sprøjten solgte helt eventyrligt godt. Efterhånden udviklede produktionen sig til en fabrik med mange ansatte. Da, H. C. Andersen som tidligere nævnt var meget interesseret i fodbold, fik han midt i 1930 erne anlagt et stort idrætsanlæg på Søbjerg, SØBJERG IDRÆTSLUND. Der var både fodbold- og håndboldbane samt tennis- og keglebane. Det siges, at Søbjerg Boldklub var Danmarks første professionelle klub. Jens Andersen fortæller om hans bedstefar, som altid har sagt: spil fodbold, spil fodbold, spil fodbold, og du bliver rig. Søbjerg boldklub vandt stort set alle kampe, der blev spillet i FBU regi. Efterhånden vakte det forargelse, at der på Fyn var en lille boldklub, som gav de store klubber problemer. I højere kredse havde man besluttet, at nu måtte det lille Landsbyhold stoppes på sin fremfærd. Det var i 1943 efter en sejrsfest på Hårby Kro, at der blev indgivet 11 klager til boldspilunionen, mod Søbjerg. Arve-fjenden Hårby stod bag. Efter den tid gik det tilbage for Søbjerg. Flere ting gjorde sig gældende. På grund af krigen var sprøjtefabrikken ikke længere rentabel, og efter at flere af spillerne søgte til de større klubber overgik Søbjerg til amatørstatus. Mindre end ti år efter var klubben opløst. Efterfølgende blev banerne i mange år benyttet af Dreslette Boldklub, som først fik egne boldbaner i forbindelse med oprettelse af Dreslette Skole i 1960 K.Ø.R. Søbjergsprøjten 17

18 Nyt fra redaktionen Mørket sænker sig tidligere og tidligere, og de første lyskæder er så småt ved at indfinde sig rundt omkring i haverne. Julen nærmer sig med hvad dertil hører af traditioner, forventninger, samvær og hygge.. Måske fødes eller rettere genfødes en ny tradition i år, nemlig juletræsfesten. Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Gymnastik og Idrætsforening er gået sammen om at arrangere en julefest for små og store. Forhåbentlig bliver det en succes med et godt fremmøde. Til lykke til Brydegaard, Brunshuse og Enemærket Beboerforening med 25 års jubilæet. Det er spændende og tankevækkende læsning, som 6 af medlemmerne er barslet med. Dersom man har lyst til at støtte Lokalbladet økonomisk er der oprettet en konto i Sparekassen Faaborg (kontonummer ), hvorpå der kan indbetales et beløb. Det er selvfølgelig stadig muligt at give et kontant beløb, som kan afleveres på skolens kontor eller til et af redaktionsmedlemmerne. 18

19 Deadline til næste nummer er Fredag d. 1. februar 2008 Redaktionen: Kirsten Rasmussen ( ), Lissi Christensen ( ) og Karen Lise Andersen ( eller ) GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR! 19

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg.

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg. 1 For Dreslette Skoles distrikt Marts 2009 11.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Menneskets hjerne er et forunderligt organ, som konstant er i forandring og udvikling. Hjerneforskere påstår, at hjernen næsten

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt

For Dreslette Skoles distrikt For Dreslette Skoles distrikt Marts 2014 16. årg. Nyt fra Fællesinstitutionen I dette forår arbejdes der på alle landets skoler med den nye folkeskolereform. Det konstateres fra mange sider, at der er

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi Samlingshuset - Borgerforeningerne - Elmehøj Nummer 76

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Bævere samler sten ved Sallingsundbroen

Bævere samler sten ved Sallingsundbroen 55. UDGAVE december 2011 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne At læse i bladet: Flytning af bladets udgivelsestidspunkt. Fællesspisning den 9. december kl. 18 i hallen. Købmandsgårdens åbningstider

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik Kreaklub - Forsamlingshuset - Samlingshuset - Elmehøj Nummer

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 12. December 2006 1. årgang nr. 12 Løssalg 10,00 kr. Kjær s tilbud Oktober, November og december. Pris kr. 99,-

HELNÆSPOSTEN 12. December 2006 1. årgang nr. 12 Løssalg 10,00 kr. Kjær s tilbud Oktober, November og december. Pris kr. 99,- HELNÆSPOSTEN 12 December 2006 1. årgang nr. 12 Løssalg 10,00 kr. Forsamlingshusets fremtid Side 4 Cykeltur sommeren 1904 Side 7 Organisering af græsrødder og ildsjæle det, som foreslås at skulle organiseres

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 7. NOVEMBER 2011 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse og Grøn helhedsplan o.m.m. Indhold S. 3 Byfornyelsesprogram S. 5 Grøn helhedsplan S. 7 Hjertestop hvad skal du gøre? S. 8 Portræt af Inge

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere