Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet"

Transkript

1 Landbrugets bygninger Fyn Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

2 Landbrugets bygninger Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra midten af 1800-tallet blev brug for større avlslænger, fortsatte man med at bygge firelængede gårde de næste 100 år. De enkelte bygninger er ofte opført på forskellige tidspunkter. Asperup Lindegård. Foto fra 1892, fra Asperup-Roerslev Lokalarkiv. Husmandsstederne blev opført med en, to eller tre små længer som simple bygninger i traditionel byggeskik. Men efter 1919, hvor Statens Jordlovsudvalg stillede strenge krav til bygningernes kvalitet, blev husmandsbrugene opført i mere gedigne materialer og i den aktuelle Bedre Byggeskik-stil. Det danske samfund ændrede sig i perioden fra et enevældigt til et demokratisk styre, og bønderne udgjorde ikke længere en egen stand (almuen). Næringsfriheden fra 1862 betød, at handel og håndværk ikke var begrænset til byerne. Bønderne og husmændene blev i perioden selvstændige og oplyste. De tog på højskole, etablerede andelsselskaber og fik væsentlig indflydelse på periodens økonomiske og politiske forhold.

3 Kornsalgsperioden frem til 1875 Fra 1830 erne steg høstudbyttet, og det gav mulighed for et omfattende kornsalg, som fortsatte frem til 1870 erne. Der blev bygget mange nye gårde. På Fyn byggede man stadig i bindingsværk helt frem til 1875, men det almindeligste var, at stuehuset blev opført i grundmur og avlslængerne i bindingsværk. Tagene var halvvalmede og tækket med strå. Stuehuset havde en enkel taggesims, væggene var hvidkalkede, og indgangspartiet var fremhævet. Allerede fra 1860 erne påvirkede nye materialer og byggeskikke de nye bygningers udseende. Stuehusenes grundmurede vægge blev nu opført i blank mur, og stråtagene blev afløst af tegl- eller skifertage. Gesimserne blev gjort mere raffinerede, og gavlene blev spidsgavle med gavlkam eller kamtakker. På Fyn og i dele af Jylland blev det almindeligt med flere kakkelovnssteder. Tre eller fire skorstene på stuehuset var tegn på velstand. Denne gård i Lundager er et typisk og fint eksempel på en senklassicistisk gård fra 1850, erne med grundmurede, kalkede vægge, halvvalmede gavle og stråtag. Midterpartiet er fremhævet med liséner og en buet fronton. Gården er fredet.

4 På Hindsholm og omkring Faaborg er de mange kampesten i jorden anvendt som byggemateriale. Foto fra gård i Dalby. Gård fra 1872 i Askeby. Stuehuset opført i blank mur, spidsgavl med dekorationer og skifertag. De nye byggeformer og næringsfriheden betød, at gårdene ikke længere blev opført af bønderne selv, men af lokale bygmestre som f.eks. Johan Smith fra Båring/Indslev Mark. De nye lader, der blev brug for til den store høst, blev på Fyn opført med gennemgående køregang (langlo), ofte suppleret med en tværlo. Derudover blev der efter behov opført fritliggende trælader (hjælme) og selvstændige svinehuse. På Tåsinge var det almindeligt, at svinehusenes nederste del var udført i kampesten for at hindre svinene i at bryde ud. Tærskning af kornet med håndkraft og plejl var afløst af hestetrukne maskiner. M.P. Allerups jernstøberi i Odense var blandt de første til at fremstille nye redskaber og maskiner til landbruget. Efterspørgslen var stor, og der opstod hurtigt mange andre støberier. Udover redskaber producerede de også de mange støbejernsvinduer, som afløste de hidtidige små glughuller i staldene. Endelig blev mange landbrugsredskaber produceret i de talrige lokale landsbysmedjer.

5 Trempeltage blev almindelige, både ved nybygning og ved ombygning af eksisterende længer. Andelsperioden frem til 1914 Fra omkring 1870 faldt kornpriserne drastisk, da det europæiske marked blev oversvømmet af bedre og billigere korn fra især USA. Det var udviklingen af dampkraft og etableringen af jernbaner og dampskibsforbindelser, som gjorde det muligt hurtigt at bringe kornet frem til de europæiske markeder. Landbruget svarede igen med at accelerere den igangværende omstilling fra korndyrkning til husdyrbrug. Befolkningstilvæksten herhjemme, i England og i Tyskland betød sammen med tilflytningen til byerne en stigende efterspørgsel på landbrugsprodukter som smør, bacon, æg og levende dyr (svin og kvæg). Sidst i 1880, erne kom byggeriet igen i gang. Stuehusene blev nu, som byernes villaer, opført i den internationale schweizerstil med lave skifertage og dekorative udskæringer i tagets tømmerkonstruktion. Med schweizerstilen blev det almindeligt at udsmykke tagets tømmerkonstruktion med dekorative udskæringer.

6 Det er et særligt fynsk træk, at hesteomgangene ofte var overdækkede. De kan enten fremstå som en tilbygning til laden eller som en selvstændig bygning. I staldene blev der satset på brandsikring med etablering af murede hvælv (monierhvælv) som etageadskillelse, og husdyrgødningen blev opbevaret i møddingshuse og aljebeholdere. Cement blev anvendt både til dekorative finesser på stuehuset og til båse og stier i staldene. Fra denne periode kendes en lang række fynske bygmestre, der hver især satte sit præg på det lokale område, som f.eks. Vilhelm Smith (søn af Johan Smith), bygmesterslægten Dreyer i Asperup, Chr. Nielsen i Nørre Aaby og mange flere. Mindre huse og længer blev opført af husmænd og spjældmurere. Mesterlæren fungerede i praksis, men blev først senere formaliseret. I 1891 oprettede Ollerup Folkehøjskole en selvstændig håndværkerafdeling, og i 1908 kom der en håndværkerskole i Køng. Mellemkrigstiden frem til 1940 Den første verdenskrig betød, at importen af bl.a. korn, foderkager og kunstgødning blev begrænset. Men frem til 1917 havde landbruget trods alt gode tider. Ønsket om at hæve niveauet for især landbrugsbyggeriet resulterede i 1915 i dannelsen af Landsforeningen for Bedre Byggeskik. Foreningen udsendte mønstertegninger for såvel bondegårde som husmandssteder og øvede bl.a. herigennem stor indflydelse på landbrugets byggeskik. Forbillederne var enkle, symmetriske, nyklassicistiske bygninger uden for megen pynt og med høje halvvalmede tage beklædt med røde vingetegl. Murene kunne enten være pudsede eller stå i blank mur.

7 Plovgård fra 1929 i Horne er en god og landskabelig flot placeret gård i Bedre Byggeskik-stil. Gengivelse af ejerens foto. Dette husmandssted fra 1925 er et af de få velbevarede anlæg. Med gennemførelse af lovene fra 1919 om lensafløsning og udstykning af præstegårdsjord, blev der på landsplan udstykket ha til statsjordbrug. På Fyn ligger der bl.a. husmandskolonier øst for Bogense (Fælleden), i Flødstup og ved Nislevgård på Nordfyn. Statens Jordlovsudvalg, som varetog disse udstykninger, ansatte fra 1922 lokale arkitekter til at sikre kvaliteten i byggeprojekterne. Arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen satte herigennem sit præg på bygningerne i husmandskolonierne i Svendborg Amt, herunder udstykningerne fra godserne Hvedholm og Østrupgård.

8 Denne folder indgår i Kulturarvsstyrelsens temagennemgang af landbrugsbygninger fra og vil blive efterfulgt af tilsvarende foldere om andre egne af landet. I arbejdet indgår også en introduktionsrapport om landbrugets forhold og byggeskik i samme periode og en arbejdsrapport om de fynske gårde og husmandssteder. Begge rapporter kan rekvireres ved henvendelse til: Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K Tlf Fax Tekst: Lisbet Brorsen Foto: Kulturarvsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Monsoon GI Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland

Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland Vejle og Århus amter Temagennemgang 2003 Kulturarvsstyrelsen Titel Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

1840-1890. Verdensøkonomien

1840-1890. Verdensøkonomien 1840-1945 26 26 1840-1890 Verdensøkonomien Fra husholdnings- til markedsøkonomi Landbruget er et ældgammelt erhverv. Ja, indtil de sidste to århundreders industrialisering var det mere end et erhverv.

Læs mere

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1.

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. INDLEDNING 1 I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. Den

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 I forbindelse med Danmarks industrialisering og vandringen fra land til by i sidste halvdel af 1800-årene opstod et boligbyggeri i byerne af hidtil uset omfang. I løbet

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum

v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Vilje til at virke v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Før grundigere forskning er bedrevet, vil det være for meget at hævde, at mennesker på Give-egnen har haft og har en særlig mentalitet,

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e HVORDAN UDVIKLER OG VEDLIGEHOLDER VI VORE LANDSBYER

Læs mere

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 88 NIBE KOMMUNE BEVARINGSPLANEN MARTS 2006 - FOR BEVARING AF VÆRDIFULDE BYGNINGER OG MILJØER I NIBE BY. side 1

LOKALPLAN NR. 88 NIBE KOMMUNE BEVARINGSPLANEN MARTS 2006 - FOR BEVARING AF VÆRDIFULDE BYGNINGER OG MILJØER I NIBE BY. side 1 NIBE KOMMUNE BEVARINGSPLANEN MARTS 2006 LOKALPLAN NR. 88 - FOR BEVARING AF VÆRDIFULDE BYGNINGER OG MILJØER I NIBE BY side 1 INDHOLD INDLEDNING Hvad er en lokalplan? side 3 LOKALPLANREDEGØRELSEN Lokalplanens

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968 Af Marie Søe Halkær I 80 år steg røgen op af skorstenen på andelsmejeriet

Læs mere

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse KLITGÅRDE i HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse Den vestjyske byggeskik / 2 Murede og pudsede facader / 5 Tækkede tage / 9 Belægninger / 12 Smedejern / 14 Nye

Læs mere

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Af Helge C. Jacobsen Blandt bygningsinteresserede er Haderslev mest kendt for bykernens middelalderlige gadenet og de mange gamle huse. Men byen burde også

Læs mere

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark Andelsbevægelsen i Danmark Inspirationen fra England 1844 Væveriarbejdere og små håndværkere i Rochdale et enkelt mål/arbejdsprogram og med nogle brugbare spilleregler/vedtægter. 1. hvert medlem én stemme

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere