Stuekultur Bornholm. Nr /2011 Dec. Jan. Feb. 42. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2010/2011 Dec. Jan. Feb. 42. årgang"

Transkript

1 Stuekultur Bornholm Nr /2011 Dec. Jan. Feb. 42. årgang

2 Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf Mobil: Næstformand: Dan Kofod Smålyngsvejen 13, Aakirkeby Tlf Kasserer: Nancy Christensen Dyrendalsvej 11, Nylars Tlf Postgiro: Netbank: Sekretær: Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121, Nylars Tlf E mail: Bjarne Lund Bygaden 7, Aakirkeby Mobil Gert Andersen Asavej 5, Rønne Tlf Mobil: Michael Ipsen Svanekevej 38, Rønne Tlf Bladet: Redaktion: Ruth Mortensen Jagtvej 2, 3730 Nexø Tlf Mobil Layout: Kenn Jørgensen 2

3 Kontaktpersoner: Kanarier: Knud Erik Jensen(Knirk) Undulater: Flemming Karlsen Zebra-Mågefinker & Risfugle: Anders Pedersen Parakitter & Papegøjer: Pauli Grønbech Tropefugle, Duer & vagtler: Anders Pedersen Fisk &Terrarier: Martin Bønnelykke Telefon: Førsteopdrætskontrolanter: Fugle: Fisk: Terrariedyr: Dansk Fugleholds Bogsalg: Martin B. Pedersen Orla Kofod Pauli Grønbech Pauli Grønbech mobilnr. Martin B. Pedersen Martin B. Pedersen Brian Andersen Materialemænd: Bjarne Lund John Christensen Ringsalg: Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121 Nylars Udstillingsudvalg: Bjarne Lund John Christensen Brian Andersen

4 4

5 Mødelisten/kalender Husk tilmelding, senest 2 dage før, til træffene (derfor tlf. - nr. i mødelisten) December 2010 Torsdag d. 9. kl Julehygge/Præmieoverrækkelse på Aavangsskolen i Rønne. Afholdes i skolens kantine. Læs mere herom i bladet. Søndag d.12 kl Papegøje-/parakittræf Hos Winnie og Jørn Andersen Rundlykkevej 11 Aakirkeby Tlf Januar 2011 Søndag d. 2. kl Undulattræf Hos Dan Kofod Smålyngsvejen 13 Pedersker Tlf Februar Onsdag d. 9. kl Klubaften i hulen på Aavangsskolen Søndag d. 6. kl Undulattræf Hos Anders Pedersen Bjørnemøllevej 2 Klemensker Tlf Søndag d. 13. kl Papegøje-/parakittræf Hos Jan Kristoffersen Teglgårdsvej 15 Rønne Tlf Onsdag d. 12. kl Fællesmøde i hulen på Aavangsskolen KUN FOR BESTYRELSE OG KONTAKT- PERSONER Onsdag d. 19. kl Klubaften i hulen på Aavangsskolen Torsdag d. 27. kl Generalforsamling på biblioteket i Rønne Læs mere herom i bladet Arrangementerne er for alle medlemmer af Stuekultur Bornholm. 5

6 Julehygge/Præmie overrækkelse Torsdag d. 9. december kl.18 i Aavangsskolens kantine Menuen består af Kalvesteg stegt som vildt med tilbehør Desserten er fløderand m kirsebærsovs Kaffe med julens småkager Pris for alt dette 115.kr pr. person juniorer gratis. Tilmelding er bindene og skal være os i henne senest onsdag d 1.december Til Carsten på tlf eller på mail: til Ruth Vi håber vi får en rigtig hyggelig aften Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår John Hansens mindepokal John Hansens mindepokal udeles på generalforsamlingen. derfor opfordres medlemmerne Til at komme med forslag, der henvises til vedtægterne for udeling af pokalen 1 Vedtægterne siger,at pokalen gives til et medlemmer har gjort en fortjenstfuld indsats i foreningen og /eller opnået bemærkelsesværdige resultater med sin hobby Forslag bedes tilsendt formanden senest 14 dage før generalforsamlingen Bestyrelsen 6

7 7

8 Så er vores årlige udstilling overstået, og set i bakspejlet vil jeg betragte udstillingen tilfredsstillende, jeg må dog sige at det var en kanon udstilling alt taget i betragtning. Udstillingen blev jo afholdt sammen med kaninavlerforeningen og hønseavlerforeningen, plus mange gæstestande, besøgstallet var lidt over 300 betalende. Jeg er ikke i tvivl om at vejen frem, hvad angår udstilling, er fremover at være fælles om kommende udstillinger. Jeg vil ikke yderligere komme ind på den vellykkede udstilling, medlemmerne så den jo med egne øjne. Desværre har vi fået besked fra vor blomstertøs om at hun stopper pr. 1. jan. 2011, som kontakt person for blomstergruppen, hun syntes at opbakningen omkring denne gruppe mangler, og det kan jeg kun give hende ret i, det havde været ønskeligt om blomsterfolkene havde vist lidt mere interesse, men nu står vi så og mangler en ny person til dette arbejde. Jeg mener stadig det er meget vigtigt at vi har en blomster gruppe ( hvad kan vi ellers bruge navnet Stuekultur til) kære medlemmer vis jer på banen og lad os sammen finde en ny kontaktperson. Orientering fra formanden 8 Jeg håber også at vi kan få arrangeret nogle spændende ture til næste år, har I tænkt på noget særligt så kom frem med det, så vi kan lave vore arrangementer til glæde for alle. Jeg selv er ved at undersøge om en tur til Sverige næste år, jeg tænker at vi kunne besøge en fuglepark ved Helsingborg og en blomster/havepark i Nord Viken, som ligger mellem Helsingborg og Båstad. Men dette meddeler vi nærmere til næste år. Nu er år 2010 snart ved at synge på sidste vers, vore fugle snart på standby og forhåbentlig har alle haft en nogenlunde tilfredsstillende yngle sæson, vore blomster folk er vel også så småt ved at gøre vinterklar, i hvert fald hvad angår havens blomster og planter. Ser jeg tilbage fra da jeg blev indvalgt i bestyrelsen og formand, så syntes jeg det har gået godt, takket være den opbakning jeg har haft, både fra medlemmer, øvrige bestyrelse og ikke mindst min familie. Og med det vil jeg minde alle medlemmer om den kommende generalforsamling i januar 2011, hvor jeg håber at rigtig mange medlemmer vil møde frem for at vise foreningen en trofast opbakning. Til sidst vil jeg også appellere til at I bruger vores hjemmeside flittigt. Jeg vil også ønske alle medlemmer en rigtig glædelig Jul og et rigtig godt Nytår. Carsten

9 Generalforsamling Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. januar 2011, kl På Bornholms Bibliotek. Dagsorden iflg. Lovene 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasserer aflægger revideret regnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelse På valg er: Dan Kofod næstformand Nancy Christensen kasserer Poul Nybo Pedersen bestyrelses medlem Gert Andersen bestyrelsesmedlem Jan Kristoffersen revisor Der skal vælges 1 revisorsuppleant 5. Jf. paragraf 13, ang. afholdelse af udstilling i Forslag fra medlemmer 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Evt. Evt. forslag/sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse FUGLETÆLLING Så er det igen tid til at der skal være fugletælling, det er vigtig at I udfylder vedhæftede skema og returnerer det i udfyldt stand. HUSK sidste frist er 10. december Skemaet sendes til formanden, Carsten Kofoed Jagtvej 2, 3730 Nexø 9

10 Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER Administrationsudvalget Evaluering af Åben Volieredag 2010 Deltagere 66 medlemmer fra 21 foreninger har været værter under Åben Volieredag. Fordelingen af foreninger: Bornholm 1 (1) Region Hovedstaden (excl. Bornholm) 0 (5) Region Sjælland 3 (12) Region Nordjylland 5 (6) Region Midtjylland 6 (9) Region Syddanmark 6 (11) I alt 21 (44) 50 af de deltagende værter har deltaget i evalueringen september 2010 Presse dækning LDF udsendte 14. august pressemeddelelse til 439 medier over hele Danmark. Pressemeddelelsen blev sendt til landsdækkende aviser, lokalaviser, ugeaviser, DR lokalredaktioner, lokalradioer, TV2 regionale redaktioner. Enkelte lokale medier reagerede på pressemeddelelsen. Nogle lokalforeninger har selv taget kontakt til den lokale presse og fået optaget artikler om Åben Volieredag. Mange værter efterlyser en bedre pressedækning, både landsdækkende såvel som lokalt. Annoncering En forening har annonceret Åben Volieredag i den lokale avis ved hjælp af en sponsor. Besøgende Der er i alt registreret 1397 besøgende. Disse fordeler sig med 788 som allerede var medlem af en fugleforening, og 609 som ikke havde medlemskab af en fugleforening. Det højst antal besøgende hos en enkelt vært var 100 (10 medlemmer, 90 ikke medlemmer), det mindste antal besøgende var 0 ( 2 værter) Det gennemsnitlige besøgstal var 32 (18 medlemmer, 14 ikke medlemmer).

11 Udsendte materialer til foreninger Til alle deltagende foreninger blev der udsendt skabelon til udarbejdelse af lokal pressemeddelelse. 8 foreninger har taget kontakt til de lokale medier. Nogle foreninger uden resultat, men andre foreninger har haft god opmærksomhed fra medierne. Udsendte materialer til værter Alle værter fik tilsendt en kuvert med følgende materialer: 3 stk. plakater A4 med adresser på lokale åben voliereværter, til ophængning i værtens lokalområde (supermarkeder, arbejdsplads og lignende) 1 stk. plakat A3 til markering af adressen for åben voliere 1 sæt pasningsvejledninger (3 stk.) 20 blanketter til bestilling af pasningsvejledninger 2 eksemplarer af Dansk Fuglehold 20 foldere med bestillingsblanket til Dansk Fuglehold Evalueringsskema Frankeret returkuvert til evalueringsskema De fleste værter var meget tilfredse med de tilsendte materialer og antallet af enkeltdele. Enkelte værter med meget stort besøg kunne dog have ønsket mere informationsmateriale. Enkelte værter efterlyste et bedre layout på de tilsendte materialer, men har dog ikke bidraget med forslag trods opfordring. Øvrige bemærkninger Bemærkningerne gik fra superdejlig dag- og de gæster der kom, var alle meget begejstrede for arrangementet til tror at tiden er løbet fra den type arrangementer samt For mig drejer det sin om min forening og ikke om bladet Dansk Fuglehold. Generelt var der tilfredshed med arrangementet, men som et gennemgående problem peges på mangelfuld omtale i medierne og kontakt til ikkemedlemmer. Flere værter savner informationsmateriale om deres egen forening. Andet Foranlediget af besvarelserne i evalueringsskemaerne blev de deltagende foreninger bedt om at give yderligere oplysninger, især om foreningernes kontakt til de lokale medier og informationsmateriale ved værterne. Kun 8 af de 21 deltagende foreninger har svaret på henvendelsen. Analyse Der er et generelt problem med at få aktiviteten omtalt i medierne. Betingelsen for at få ikke-medlemmer til at besøge værterne i Åben Volieredag, er at få budskabet ud til de potentielle gæster. Da det er en landsdækkende aktivitet, der gennemføres lokalt, er det vigtigt at få de lokale medier i tale. De loka- 11

12 le medier er allerede informeret gennem LDF s pressemeddelelse, men den lokale kontakt gennemføres bedst at de lokale foreninger og allerbedst ved personlig henvendelse. Værter der bor i udkanten eller uden for byområder har generelt få gæster. Hvis foreningerne vil have mulighed for at anvende Åben Volieredag som rekruttering af nye medlemmer, kræver det en synliggørelse af foreningen både i medierne og ved værterne. Fremlæggelse af pasningsvejledninger og bestillingssedler har resulteret i udsendelse af adskillige pasningsvejledninger. Effekten af information om Dansk Fuglehold er ikke kendt. Konklusion Åben Volieredag er en aktivitet der giver mulighed for at præsentere vores hobby og for at komme i kontakt med mange mennesker med interesse for fuglehold og hermed også for potentielle nye medlemmer til foreningerne. Besøgstallet med 32 besøgende pr. vært, heraf 14 ikke medlemmer må anses for tilfredsstillende, med god mulighed for rekruttering af nye medlemmer til lokalforeningen. For at besøgstallet skal kunne vurderes bedre, skal antallet af ikkemedlemmer være større og helst større en end antallet af besøgende medlemmer. Foreningernes opbakning med aktiv pressekontakt (aviser, ugeaviser, lokalradio og lokal TV) er afgørende for at kunne forbedre budskabet til ikke-medlemmer, og dermed få flere besøgende til Åben Volieredag. Det viser sig at jo mere aktive lokalforeningerne har været i forhold til de lokale medier, desto bedre dækning har der været i medierne. Tilsvarende skal foreningerne understøtte værterne med opdateret information om den lokale forening (f.eks. formål, aktiviteter og mødekalender). Anbefaling Det anbefales at aktiviteten Åben Volieredag fastholdes som en årlig begivenhed. Det anbefales at de lokale foreninger går aktivt ind i arbejdet med at finde fugleholdere, der vil være værter for Åben Volieredag, således at alle foreninger i Danmark kan deltage. Det anbefales at de lokale foreninger laver et aktivt informationsarbejde om Åben Volieredag, med personlig henvendelse til de lokale medier af alle typer, og eventuelt aftaler et besøg ved en fugleholder forud for dagen. Endelig anbefales det at de lokale foreninger understøtter værterne med informationsmateriale om foreningen. Steen Samuelsen Formand for Administrationsudvalget. 12

13 Socialt betinget fældning hos zebrafinker. Man har for nylig bevist, at unger af bl.a. zebrafinker behøver kvalitetstid med artsfæller for at skifte deres juvenile(unge) fjerdragt ud med den mere farverige voksenfjerdragt. Normalfarvede zebrafinker er ensfarvede grå i starten af deres liv. Ungerne udvikles hurtigt. I en alder af 4 uger udvikler hanungerne zebrastribede nakke- og brystfjer, brune sider med hvide pletter og gyldenbrune kindpletter. Hunnerne forbliver med at være grå. Teorien om socialt betinget fældning blev efterprøvet ved at opfostre zebrafinke-hanner på 5 forskellige måder: 1. Unger opfostres i en normal social gruppe 2. Unger opfostres helt isoleret 3. Unger opfostres isoleret men omgivet af optagede lyde fra zebrafinker 4. Unger opfostret med en model af en voksen zebrafinkehan 5. Unger opfostret i omgivelser med en knap som ved berøring udløste lyde fra zebrafinker. Kun unger fra den sociale gruppe og ungen opvokset med en voksenmodel udviklede normal voksen fjerdragt efter 90 dage. De andre forblev mere eller mindre juvenile i farverne. Blev de senere placeret sammen med andre fugle, udviklede også de normal voksen fjerdragt efter nogle uger. Dette betyder - i hvert fald for zebrafinker - at socialt samvær med artsfæller er nødvendig for normal fældning. Om noget lignende gælder andre fuglearter vides ikke endnu, men hvorfor skulle zebrafinker være de eneste? Steensborg okt Deadline til næste blad er den 15 januar

14 14

15 Bogsalgsleder LANDSORGANISATIONEN DANSKE FUGLEFORENINGER Landsorganisationen Danske Fugleforeninger søger en bogsalgsleder med tiltrædelse 1. januar 2011 Om jobbet Bogsalgslederen er leder af LDF s bogsalg. Opgaver Bogsalgslederen forestår indkøb til bogsalget og udsøger selv emner til bogsalgets sortiment, eventuelt efter forslag fra andre. Bogsalgslederen beregner udsalgspriserne, så fortjenesten dækker alle omkostninger (indkøb, fragt, valutaomkostninger, skader, administration, salgsaktiviteter og henlæggelse til generelle tab). Bogsalgslederen ekspederer løbende bestillinger til kunderne. Iværksætte salgsaktiviteter på udstillinger og fuglemarkeder. Bogsalgslederen opdaterer bogsalgets hjemmeside. Bogsalgslederen fører kassebog over alle indtægter og udgifter i bogsalget Tidsforbrug Ca. 3 timer om ugen. Herudover salgsaktiviteter på udstillinger og fuglemarkeder. Din profil Vi forventer at du har interesse for faglitteratur om fugle. For at kunne foretage indkøb i udlandet skal de have et rimeligt kendskab til engelsk og tysk. Samtidig har du gode samarbejdsevner og er en konstruktiv sparringspartner, der kan bidrage til løbende forbedringer. Vi tilbyder En ansvarsfuld opgave for interessefæller inden for fuglehobbyen Stillingen er ulønnet, men omkostninger dækkes i henhold til LDFs generelle regler for omkostningsdækning. LDF (Bogsalget) stiller computer og printer til rådighed. Kontakt og ansøgning Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt nuværende bogsalgsleder Alfred Pawelczyk tlf Ansøgning sendes til formanden for administrationsudvalget Steen Samuelsen, Håstrupgårdsvej 16, 7000 Fredericia eller 15

16 Knud Steensborg - en af Danmarks dygtigste fugledyrlæger har givet os tilladelse til at publicere nogle af hans gode råd omkring papegøjer. ISÆR OM PAPEGØJER Der findes mange fuglearter med forskellige spisevaner. En god ting er at kende netop din fugls levested og naturlige behov. Det er vigtigt, at erindre sig, at alle fugle har et stort behov for at kunne bevæge sig. BURET Principielt gælder det, at intet bur er for stort. Minimumstørrelsen er 1,5x vingefang bredt, 1,5x vingefang højt og 3 meter langt. Et bur må aldrig være højere end det er langt - det er dyrplageri. Fugle hopper ikke op og ned, men flyver frem og tilbage! Undgå malede og forkromede bure - det kan evt. forgifte fuglene. Nye bure bør altid vaskes inden de tages i brug for at fjerne metal støv etc. Bundlaget bør bestå af papir - gerne avispapir. Det giver mange fordele. Det er renligt, man har hele tiden muligheden for at iagttage udseende af fuglens klatter. F.eks. om den har tynd mave. Vigtigtst af alt er, at man undgår hel eller delvis forstoppelse med sten eller sand - en meget almindelig lidelse hos fugle. Lidelsen kan kun påvises ved røntgenfotografering. At stuefugle skal spise sten/grus for at knuse frøene i kråsen er en gammel - meget gammel - skrøne. Vores almindelige stuefugle afskaller frøene inden de spiser dem. Dvs. frøene er bløde og nemme at fordøje. Duer og høns derimod spiser frø med skal. Derfor har de stenbehovet. Pindene skal være naturpinde af forskellig tykkelse. Det giver motion for fuglens fødder og barken indeholder sunde mikronærings-stoffer. Anvend grene fra frugttræer eller bøg. Uanset hvor mange fordele plastikpinde måtte tilbyde, burde de være bandlyst pga. risiko for sår på fødderne. LYS M.h.t. til lys vil jeg minde om en anden af mine kæpheste - tropiske fugle skal, for at være velfungerende, have 12 timers lys og 12 timers total mørke alle årets 365 dage. Sådan er det tæt på ækvator. NORMAL VÆGT Dansk normalvægt på fugle er som regel = overvægt. Danske fugle drøner igennem tilværelsen med speederen i bund 12 mdr. om året. I naturen vil naturens luner føre til forskellige tilbud året rundt. I mine øjne gør det ikke så meget, om man også i fugleholdet bliver bedre til at ramme disse svingninger m.h.t. kalorietilbud. Der er forskel på de forskellige racers behov. F.eks. araer og nok også grå jaco har rimelig store behov for fede foderemner men pas på. Amazoner har det godt på en mere fedtfattig kost. FODER Generelt skal man sige om fodring, at variation er nøglen til sundhed. 16

17 Ca. 90 % af danske burfugle lever ikke op til dette krav. De er frøjunkier! De er ovenikøbet frøspecialister, de vælger kun de frø de kan lide. Ofte solsikkefrø hvis næringsværdi stort set svarer til chokolade. Man skal altid notere sig hvilke frøskaller, der ligger på bunden - her vil junkierne afsløre sig. For hyppige foderskift giver fuglene mulighed for hele tiden at kunne vælge de frø, de kan lide. De bør spise op. Junkierne kommer til at mangle proteiner, vitaminer, mineraler og sundt fedt, mens de får for meget af det usunde fedt. Mange af de almindelige papegøjefugle er mere intelligente end nogen hund og kat. Derfor kræver de utrolig megen opmærksomhed og muligheder for beskæftigelse. Faktisk er de så krævende, at det er et åbent spørgsmål, om nogen fugl bør holdes alene. At så mange fugle overlever i fangenskab er ikke noget bevis på, at vi passer dem godt. Det er derimod et bevis på, hvor stærke fuglene er; de overlever til trods for den behandling, vi giver dem. Til alle fuglearter findes der i dag fuldfoder (pillefoder), som trods udseendet er det mest varierede og rigtigt sammensatte foder, man kan give. En grov regel hedder: "Giv 75 % fuldfoder og 25 % slik, f.eks. grønt, frugt, etc." STORE PAPEGØJER 25 % frø - gerne mange små % grøntsager 15 % kornprodukter (brød, cornflakes, müsli, etc.) 10 % frugt 10 % nødder af forskellige slags 10 % proteinfoder, f.eks. kød, æg, mælkeprodukter inkl. ost. Knogler er også gode, fordi de er sunde, og fordi de giver beskæftigelse. Små papegøjearter skal have 10% flere frø og 10 % færre grøntsager. SPIREDE FRØ M.h.t. spirede frø rammer du min kæphest - der findes ingen ting i spirede frø, som ikke kan gives bedre på en anden måde. En næsten umulig fordom at udrydde blandt fugleholdere. På spirede frø sker der kolossal vækst (millioner) af svampe og bakterier, som producerer livsfarlige giftstoffer. Uanset hvad folk siger, så er spirede frø livsfarlige, og som sagt savner jeg stadig at få at vide, hvad spirede frø indeholder, som ikke kan gives bedre på en anden måde. OM GRØNSAGER OG FRUGT Sunde: Broccoli, anden kål, peberfrugt, ærter, bønner, banan, gulerod, hyben, rønnebær, figner, abrikoser, frosne grøntsagsblandinger (til mennesker). Ligegyldige (slik): Æble, pære, vindrue, agurk, kirsebær, blomme osv. Alt sammen slik som stort set kun indeholder vand. ANGÅENDE MAJS Naturligvis er jeg ikke ubekendt med, at mange anvender majs, og at mange fugle kan lide det. Majs er utrolig fedende - derfor nævner jeg det ikke. Mange af vores fugle lider i forvejen af vellevned. Hvede og majs i meget moderate mængder synes jeg er O.K. MEN vær opmærksom på fuglenes vægt. Fedme hindrer bl.a. gode avlsresultater. 17

18 TILSKUD VITAMINER OG MINERALER Til denne ovennævnte blanding gives tilskud af vitaminer og mineraler. Et godt fuglevitaminpulver skal indeholde ca. 10 gange mere A-vitamin end D-vitamin. D-vitaminet skal være D3-varianten. Der skal desuden specielt være folinsyre, vitamin E, calcium og selen i rette mængder. KOM ALDRIG VITAMINER / MINERALER I DRIKKEVAND...! Virkningen er meget kortvarig. Efter 1-2 timer er vitaminerne ødelagt. Du fodrer også vandets bakterier og andre mikroorganismer. Det kan blive katastrofalt for helbredet. En anden ting er, at mange papegøjearter næsten ikke behøver at drikke. Anvend altid et pulver der kan drysses over f.eks. frugt, sandkage, etc. TILSKUD Man må jo erkende, at behovene ikke er nøjagtig kendt og tilskuddene vil jo altid afhænge af den aktuelle fodring. Fugle på færdigfoder (pillefoder), grøntsager og frugt behøver f.eks. ingen tilskud. Fugle på hovedsagelig frø skal have tilskud. Mit foretrukne produkt er Fugle og krybdyr vitaminer fra firmaet Diafarm i Vejle. Det kan købes hos mange dyrehandlere og dyrlæger. Det er spec. designet til disse dyr med bl.a. vit.-d3, folinsyre, A-vitaminer og calcium og så er det fremstillet ud fra rene velkendte danske apotekerråvarer med lang holdbarhed. Mange af de udenlandske produkter er helt uden for al kontrol. Det er et pulver, som drysses over et foder, som fuglene med garanti spiser (ikke frø - så forsvinder det med skallerne!). Uanset hvad der angives på deklarationen, anbefaler jeg som en grov leveregel 1 teskefuld til en amazone pr. uge (fordelt). I mine øjne gives der alt for mange tilskud i store mængder, oftest gives de i drikkevand, som er en håbløs løsning for fuglene og guf for vandets bakterier. TILSKUDSFODER Gives et par gange om ugen. Evt. oftere til fugle i fældning, yngleperiode og ved sygdom: 3-4 hele æg (uden skaller) + 2 kopper mælk + 1 spiseskefuld rasp. Sættes i mikroovn i 3 minutter. - Røres rundt -. Yderligere 3 minutter i mikroovn. Skal have konsistens som æggekage. Vitaminer/mineraler kan evt. blandes her. VAND HERTIL ALTID RENT VAND...! Forurenet vand er den hyppigste årsag til mave- og tarminfektioner. Med venlig hilsen Knud Steensborg Abild Dyreklinik 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Præmiefordelingen ved udstillingen 2010 Kat. nr. Art Præmie Udstillers navn Blomster 4 Passiflora Malacophylum Guld + vandrepokal Bent Madsen 29 Passiflora Grand duchess Sølv Richardt Vang-Olsen 19 Passiflora Auriculata Bronze Gert Andersen Stikling 2099 Perlagonie Guld Sølv Bronze Grethe Pedersen Bent Madsen Richardt Vang-Olsen Undulater 4 Engelsk undulat Guld + vandrepokal Dan Kofod Zebra finker 14 Brun Guld + vandrepokal Skuets bedste domisteseret Martin Bønneløkke 16 Grå Lyskindet Sølv Martin Bønneløkke Zebra finker Resisiv 26 Grå Sort Kindet Guld + vandrepokal Michael Ipsen 13 Lysrygget Brun Sølv Anders Pedersen 29 Grå Sortkindet Bronze Michael Ipsen 27

28 Præmiefordelingen ved udstillingen 2010 Kat. Nr. Art Præmie Udstillers navn Mågefinker 37 Sort Grå Guld + vandrepokal Anders Pedersen 39 Sort Grå Sølv Anders Pedersen 36 Sort Grå Bronze Anders Pedersen Farve Kanarier 47 Hvid Recesiv Sølv Kaj Blom Figur kanarier 57 Scotch Fancy Guld + vandrepokal +DDK Kaj Blom 58 Scotch Fancy Sølv Kaj Blom 54 Scotch Fancy Bronze Kaj Blom Parakitter/opdræt 75 Rock Pebler 1,1 med 4 unger 72 Blå Alexander parakit 1,1 med 2 unger 73 Alm. Rossella 1,1 med 4 unger Guld + vandrepokal Mindepokal Bedste natur fugl Skuets bedste Sølv Bronze 28 Martin Lund Carsten Madsen Hanne Sonne & Erling Espersen

29 Præmiefordelingen ved udstillingen 2010 Kat, nr. Art Præmie Udstillers navn Parakitter/papegøje Åben klasse 61 Goffins Kakeduer Guld + vandrepokal Best pyntede voliere Brian Andersen 69 Grøn Rossella Sølv Kim Juel Andersen 64 Grøn Kindet Conure Bronze Jørn Andersen Danske Undulater 76 Danske undulater 1,1 med 6 unger i 2 kuld Guld + vandrepokal Majken Nielsen Vagtler 79 Kinesisk Dværgvagtel 1,1 med 2 unger Årets fugl Henrik Jørgensen Junior 75 Rock Pebler 1,1 med 4 unger Bedste Junior Guld + vandrepokal 77 Danske Undulater Bedste undulat Junior Guld + vandrepokal 29 Martin Lund Karina D. pedersen

30 30

31 31

32 Evalueringsmøde afholdt på Bornholms Bibliotek Afholdt onsdag d. 3. november 2010 Der deltog 12 medlemmer. Formanden orienterede kort om det veloverståede udstilling, en udstilling der var en sammen- Slutning af hønse-, kanin- og stuekultur Bornholm. Selve udstillingen gav et mindre overskud til hver forening. Der havde været lidt over 300 betalende gæster. Ser man på foreningens eget udstillingsregnskab, så gav det et mindre underskud. Formanden beklagede det underskud, som regnskabet viste, men samtidig sagde han det var meget vanskeligt at undgå underskud, bl.a. på grund af at indtægter fra stadepenge og udgifter på dommere slet ikke harmonerede sammen. Bestyrelsen mente at såfremt man skulle kunne fremskaffe et overskud, eller i det mindste at en udstilling skulle kunne hvile i sig selv, rent økonomisk, skal der kikkes nøje på hvor udgifterne kan redukseres. Formanden nævnte evt. poster hvor der kan spares: 1. prøve at kikke på dommeremner andre steder fra. 2. bare have 2 dommere, 1 til småfugle og 1 til store fugle, måske en lokal dommer til blomster 3. hæve stadepengene. Alle var dog enige om at hæve stadepengene, var det samme som at miste nogle udstillere. Og det er jo udstillerne vi skal have frem, med deres fugle. Der kom flere oplæg fra medlemmerne, bl.a. : Kaj Blom; foreslog at man måske skulle kikke på udstillingsreglerne igen. Ingen kanariedommer Såfremt det kun er et lille antal kanarier der udstilles (form.; det var kun Kaj Blom der leverede kanarier i år). Gert; Lad og selv lave rosetterne, det gjorde man ved andre udstillinger som han havde set. Måske skulle det kun være junior`s som fik de orginale rosetter. Anders; Vi kan ikke ændre dommere antal for småfugle (undulater ikke herunder) Han skal selv til landsudstillingen i denne måned og vil her undersøge evt. forskellige muligheder. Michael; Lad og købe rosetterne tilbage, af de udstillere som har modtaget en roset, evt. tilbagekøbs pris, 5,- kr. pr. stk. Nancy; (kasserer) foreslog at vi måske kunne få et pengeinstitut (evt. Di-ba) til at sponsere alle medaljer. Dette var alle enige om at undersøge. Alle; måske skulle vi prøve at afholde et loppemarked i løbet af sommeren, for ad den vej at tjene Lidt penge. Til slut blev der drøftet løst og fast om forskellige ting, bl.a. var vi meget utilfreds over den ringe omtale vi fik gennem medierne. Mødet sluttede ca. kl. 20,30. 32

33 Til sidst vil vi takke alle hjælpere som gav en hånd med, både før-, under- og efter udstillingen. Ligeledes en kæmpe tak til alle sponsorer der så godvilligt gav og støtte og gaver m.v. Carsten Fuglebørs i Køge 2011 i Køgehallerne Søndag d 27.februar Kl. 10:00 14:00 (sælgere har adgang fra kl.9:30) Læs mere der om på Afgang med Willum kl. 6:45 hjemrejse kl. 19:00 Henvendelse til Bjarne Lund tlf: Stuekultur Bornholm har oprettet en info mail som alle kan tilmelde sig. Du skal blot tilmelder dig med en adresse til Når man er blevet registeret, vil man modtage alle s, der bliver sendt fra Alle kan sende en mail til men man skal være registreret for at modtage mail Ideen bag dette er, hvis feks. bestyrelsen skal bruge hjælp kan de skrive en mail til eller medlemmerne sidder med nogle ideer de gerne vil have ud til andre medlemmer, kan de også bruge denne mail Håber at mange medlemmer af stuekulturbornholm vil benyttes sig af dette. Brian Andersen 33

34 Det arbejder vi med Mange forskellige Hoya er, Orkidéer samt en masse forskellige Pelargonier. Engelske undulater Birthe & Chr. Steenberg, Storegade 3, Hasle, tlf Caiquer Sandparakit Stanley - Nymfer Blå Piones. Flemming Karlsen, tlf Rød og brunhalet Grå Jaco Rosa og Goffins Kakkaduer. Ruth Mortensen & Carsten Kofoed Tlf E.mail: Opdræt af udstillingsundulater, Zebrafinker, Australske Pragtfinker, Græsparakitter - Vagtler samt fisk. Anders Pedersen Tlf mobil Stueplanter: Hoya - Orkidéer - Pelargonier - Bromelia - Cyclamen. Tove & Richardt Vang-Olsen Tilf Bianca & Brian Andersen Tlf En hel del forskellige Hoya Orkidéer: Phalaenopsis Sanne Baasch Tlf Kongealexander Rødvinget Parakit- Grøn Rosella Rød Pennant Rock Peplar Hvidnymfe Parakit Bjerg Lori Blåpandet Amason Kongeparakitter- Alm. Undulater Martin & Bjarne Lund Bygaden 7, Aakirkeby Tlf Kontingent for 2011 Juniorer (til og med 16 år) kr Folke- og invalidepensionister + Ægtefælle kr Familie, uanset antal børn kr Det vi arbejder med annonce 50 kr. bedes betalt sammen med kontingentet. Kan betales via Netbank eller Postgiro nr For at have stemmeret skal kontingentet være betalt rettidigt, og registret Senest d. 10. januar. 34

35 Det arbejder vi med Hold og opdræt af Leopardgekkoer & kongepyton i flere mutationer. Marin B. Pedersen & Kristine Kofod, Mobiltlf Zebrafinker, Dværgpapegøjer, Mågefinker Rødvinget parakit- Grøn rosella Alm. Undulat Samt fisk Pouli Grønbech Tlf mobil Rødhalet Jaco - Blåpandet Amazone - Caiquer. Michael Ipsen Svanekevej 38, Rønne Tlf Blåpandet Amazoner - Gråpapagøjer - Ædelpapagøjer - Kongeparakitter - Rødvingetparakit - Pennant alm. Blå. Grøn Rosella. Jan Kristoffersen Tlf Kirsten Larsen & Leif Jensen Tlf Undulater og Kanariefugle Dorte West Tlf

36 Blomstertøsens afskedsbrev. Kære alle medlemmer af Stuekultur Bornholm.! Det sidste års tid, har for mig i Stuekultur Bornholms regi, været meget op ad bakke. Så nu stopper jeg som kontaktperson i blomster. Jeg har virkelig overvejet dette meget. Der er jo ingen der ligefrem står i kø til at afholde blomstertræf, selv om opfordringen har været der fra formanden. Selv om der nu er mange, der vil sige, jamen, vi kan da godt afholde et træf en søndag formiddag, så er det jo ikke kun det. Jeg er simpelthen kørt træt i alt med Stuekultur Bornholm. Det startede for mit vedkommende i 1988, altså har jeg været med i 22 år på godt og ondt. Har haft mange gode oplevelser og været med til at præge foreningens historie med min mand. Men der er så meget andet jeg også lige vil prøve at snuse til og da jeg stadig væk er arbejdsramt lidt i nu, mener jeg tiden er til at jeg nu stopper ved dette årsskifte. Hermed ønsker jeg alle et godt nytår, med tak for det gamle, til alle medlemmer af Stuekultur Bornholm. Tove Vang-Olsen En stor tak til Tove. Tove har besluttet sig for at stoppe som blomstergruppens Kontakt person. Du har været meget aktiv i snart 22 år, men jeg håber at se dig i foreningen i mange år endnu. Jeg har ikke kendt dig i alle disse år, men de år jeg har kendt dig, har jeg kun kendt dig som en aktiv og arbejdsom person. Derfor vil jeg takke dig mange gange for det arbejde du har udført, håber da også at hvis vi mangler gode råd eller en hjælpende hånd at vi stadig kan spørge dig. En stor blomster hilsen med tak for din arbejds indsats. Carsten (formand) 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2011/2012 Dec. Jan. Feb. 43. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2011/2012 Dec. Jan. Feb. 43. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 4-2011/2012 Dec. Jan. Feb. 43. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf. 31 14 42 66 e-mail: kasserer@aber.dk

Læs mere

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING 215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING På baggrund af Dyrevelfærdspuljen, der er underlagt Justitsministeriet, som vi har fået midler fra, har Landsorganisationen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli.

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En rigtig hyggelig, men kold tur. Mød talstærkt op til ovenstående begivenhed

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1

Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1 Amager Fugleforening Et godt sted at være Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1 Amager Fugleforening Foreningen er stiftet den 23. marts 1953. Foreningen er tilknyttet Danske

Læs mere

39. Årgang 2014 okt. nr. 5

39. Årgang 2014 okt. nr. 5 Fuglene Medlemsblad for Randers Fugleforening 39. Årgang 2014 okt. nr. 5 20 1 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Bestyrelsen: Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

August 2012 - årgang 31 - nr. 3

August 2012 - årgang 31 - nr. 3 August 2012 - årgang 31 - nr. 3 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere