Stuekultur Bornholm. Nr /2011 Dec. Jan. Feb. 42. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2010/2011 Dec. Jan. Feb. 42. årgang"

Transkript

1 Stuekultur Bornholm Nr /2011 Dec. Jan. Feb. 42. årgang

2 Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf Mobil: Næstformand: Dan Kofod Smålyngsvejen 13, Aakirkeby Tlf Kasserer: Nancy Christensen Dyrendalsvej 11, Nylars Tlf Postgiro: Netbank: Sekretær: Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121, Nylars Tlf E mail: Bjarne Lund Bygaden 7, Aakirkeby Mobil Gert Andersen Asavej 5, Rønne Tlf Mobil: Michael Ipsen Svanekevej 38, Rønne Tlf Bladet: Redaktion: Ruth Mortensen Jagtvej 2, 3730 Nexø Tlf Mobil Layout: Kenn Jørgensen 2

3 Kontaktpersoner: Kanarier: Knud Erik Jensen(Knirk) Undulater: Flemming Karlsen Zebra-Mågefinker & Risfugle: Anders Pedersen Parakitter & Papegøjer: Pauli Grønbech Tropefugle, Duer & vagtler: Anders Pedersen Fisk &Terrarier: Martin Bønnelykke Telefon: Førsteopdrætskontrolanter: Fugle: Fisk: Terrariedyr: Dansk Fugleholds Bogsalg: Martin B. Pedersen Orla Kofod Pauli Grønbech Pauli Grønbech mobilnr. Martin B. Pedersen Martin B. Pedersen Brian Andersen Materialemænd: Bjarne Lund John Christensen Ringsalg: Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121 Nylars Udstillingsudvalg: Bjarne Lund John Christensen Brian Andersen

4 4

5 Mødelisten/kalender Husk tilmelding, senest 2 dage før, til træffene (derfor tlf. - nr. i mødelisten) December 2010 Torsdag d. 9. kl Julehygge/Præmieoverrækkelse på Aavangsskolen i Rønne. Afholdes i skolens kantine. Læs mere herom i bladet. Søndag d.12 kl Papegøje-/parakittræf Hos Winnie og Jørn Andersen Rundlykkevej 11 Aakirkeby Tlf Januar 2011 Søndag d. 2. kl Undulattræf Hos Dan Kofod Smålyngsvejen 13 Pedersker Tlf Februar Onsdag d. 9. kl Klubaften i hulen på Aavangsskolen Søndag d. 6. kl Undulattræf Hos Anders Pedersen Bjørnemøllevej 2 Klemensker Tlf Søndag d. 13. kl Papegøje-/parakittræf Hos Jan Kristoffersen Teglgårdsvej 15 Rønne Tlf Onsdag d. 12. kl Fællesmøde i hulen på Aavangsskolen KUN FOR BESTYRELSE OG KONTAKT- PERSONER Onsdag d. 19. kl Klubaften i hulen på Aavangsskolen Torsdag d. 27. kl Generalforsamling på biblioteket i Rønne Læs mere herom i bladet Arrangementerne er for alle medlemmer af Stuekultur Bornholm. 5

6 Julehygge/Præmie overrækkelse Torsdag d. 9. december kl.18 i Aavangsskolens kantine Menuen består af Kalvesteg stegt som vildt med tilbehør Desserten er fløderand m kirsebærsovs Kaffe med julens småkager Pris for alt dette 115.kr pr. person juniorer gratis. Tilmelding er bindene og skal være os i henne senest onsdag d 1.december Til Carsten på tlf eller på mail: til Ruth Vi håber vi får en rigtig hyggelig aften Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår John Hansens mindepokal John Hansens mindepokal udeles på generalforsamlingen. derfor opfordres medlemmerne Til at komme med forslag, der henvises til vedtægterne for udeling af pokalen 1 Vedtægterne siger,at pokalen gives til et medlemmer har gjort en fortjenstfuld indsats i foreningen og /eller opnået bemærkelsesværdige resultater med sin hobby Forslag bedes tilsendt formanden senest 14 dage før generalforsamlingen Bestyrelsen 6

7 7

8 Så er vores årlige udstilling overstået, og set i bakspejlet vil jeg betragte udstillingen tilfredsstillende, jeg må dog sige at det var en kanon udstilling alt taget i betragtning. Udstillingen blev jo afholdt sammen med kaninavlerforeningen og hønseavlerforeningen, plus mange gæstestande, besøgstallet var lidt over 300 betalende. Jeg er ikke i tvivl om at vejen frem, hvad angår udstilling, er fremover at være fælles om kommende udstillinger. Jeg vil ikke yderligere komme ind på den vellykkede udstilling, medlemmerne så den jo med egne øjne. Desværre har vi fået besked fra vor blomstertøs om at hun stopper pr. 1. jan. 2011, som kontakt person for blomstergruppen, hun syntes at opbakningen omkring denne gruppe mangler, og det kan jeg kun give hende ret i, det havde været ønskeligt om blomsterfolkene havde vist lidt mere interesse, men nu står vi så og mangler en ny person til dette arbejde. Jeg mener stadig det er meget vigtigt at vi har en blomster gruppe ( hvad kan vi ellers bruge navnet Stuekultur til) kære medlemmer vis jer på banen og lad os sammen finde en ny kontaktperson. Orientering fra formanden 8 Jeg håber også at vi kan få arrangeret nogle spændende ture til næste år, har I tænkt på noget særligt så kom frem med det, så vi kan lave vore arrangementer til glæde for alle. Jeg selv er ved at undersøge om en tur til Sverige næste år, jeg tænker at vi kunne besøge en fuglepark ved Helsingborg og en blomster/havepark i Nord Viken, som ligger mellem Helsingborg og Båstad. Men dette meddeler vi nærmere til næste år. Nu er år 2010 snart ved at synge på sidste vers, vore fugle snart på standby og forhåbentlig har alle haft en nogenlunde tilfredsstillende yngle sæson, vore blomster folk er vel også så småt ved at gøre vinterklar, i hvert fald hvad angår havens blomster og planter. Ser jeg tilbage fra da jeg blev indvalgt i bestyrelsen og formand, så syntes jeg det har gået godt, takket være den opbakning jeg har haft, både fra medlemmer, øvrige bestyrelse og ikke mindst min familie. Og med det vil jeg minde alle medlemmer om den kommende generalforsamling i januar 2011, hvor jeg håber at rigtig mange medlemmer vil møde frem for at vise foreningen en trofast opbakning. Til sidst vil jeg også appellere til at I bruger vores hjemmeside flittigt. Jeg vil også ønske alle medlemmer en rigtig glædelig Jul og et rigtig godt Nytår. Carsten

9 Generalforsamling Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. januar 2011, kl På Bornholms Bibliotek. Dagsorden iflg. Lovene 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasserer aflægger revideret regnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelse På valg er: Dan Kofod næstformand Nancy Christensen kasserer Poul Nybo Pedersen bestyrelses medlem Gert Andersen bestyrelsesmedlem Jan Kristoffersen revisor Der skal vælges 1 revisorsuppleant 5. Jf. paragraf 13, ang. afholdelse af udstilling i Forslag fra medlemmer 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Evt. Evt. forslag/sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse FUGLETÆLLING Så er det igen tid til at der skal være fugletælling, det er vigtig at I udfylder vedhæftede skema og returnerer det i udfyldt stand. HUSK sidste frist er 10. december Skemaet sendes til formanden, Carsten Kofoed Jagtvej 2, 3730 Nexø 9

10 Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER Administrationsudvalget Evaluering af Åben Volieredag 2010 Deltagere 66 medlemmer fra 21 foreninger har været værter under Åben Volieredag. Fordelingen af foreninger: Bornholm 1 (1) Region Hovedstaden (excl. Bornholm) 0 (5) Region Sjælland 3 (12) Region Nordjylland 5 (6) Region Midtjylland 6 (9) Region Syddanmark 6 (11) I alt 21 (44) 50 af de deltagende værter har deltaget i evalueringen september 2010 Presse dækning LDF udsendte 14. august pressemeddelelse til 439 medier over hele Danmark. Pressemeddelelsen blev sendt til landsdækkende aviser, lokalaviser, ugeaviser, DR lokalredaktioner, lokalradioer, TV2 regionale redaktioner. Enkelte lokale medier reagerede på pressemeddelelsen. Nogle lokalforeninger har selv taget kontakt til den lokale presse og fået optaget artikler om Åben Volieredag. Mange værter efterlyser en bedre pressedækning, både landsdækkende såvel som lokalt. Annoncering En forening har annonceret Åben Volieredag i den lokale avis ved hjælp af en sponsor. Besøgende Der er i alt registreret 1397 besøgende. Disse fordeler sig med 788 som allerede var medlem af en fugleforening, og 609 som ikke havde medlemskab af en fugleforening. Det højst antal besøgende hos en enkelt vært var 100 (10 medlemmer, 90 ikke medlemmer), det mindste antal besøgende var 0 ( 2 værter) Det gennemsnitlige besøgstal var 32 (18 medlemmer, 14 ikke medlemmer).

11 Udsendte materialer til foreninger Til alle deltagende foreninger blev der udsendt skabelon til udarbejdelse af lokal pressemeddelelse. 8 foreninger har taget kontakt til de lokale medier. Nogle foreninger uden resultat, men andre foreninger har haft god opmærksomhed fra medierne. Udsendte materialer til værter Alle værter fik tilsendt en kuvert med følgende materialer: 3 stk. plakater A4 med adresser på lokale åben voliereværter, til ophængning i værtens lokalområde (supermarkeder, arbejdsplads og lignende) 1 stk. plakat A3 til markering af adressen for åben voliere 1 sæt pasningsvejledninger (3 stk.) 20 blanketter til bestilling af pasningsvejledninger 2 eksemplarer af Dansk Fuglehold 20 foldere med bestillingsblanket til Dansk Fuglehold Evalueringsskema Frankeret returkuvert til evalueringsskema De fleste værter var meget tilfredse med de tilsendte materialer og antallet af enkeltdele. Enkelte værter med meget stort besøg kunne dog have ønsket mere informationsmateriale. Enkelte værter efterlyste et bedre layout på de tilsendte materialer, men har dog ikke bidraget med forslag trods opfordring. Øvrige bemærkninger Bemærkningerne gik fra superdejlig dag- og de gæster der kom, var alle meget begejstrede for arrangementet til tror at tiden er løbet fra den type arrangementer samt For mig drejer det sin om min forening og ikke om bladet Dansk Fuglehold. Generelt var der tilfredshed med arrangementet, men som et gennemgående problem peges på mangelfuld omtale i medierne og kontakt til ikkemedlemmer. Flere værter savner informationsmateriale om deres egen forening. Andet Foranlediget af besvarelserne i evalueringsskemaerne blev de deltagende foreninger bedt om at give yderligere oplysninger, især om foreningernes kontakt til de lokale medier og informationsmateriale ved værterne. Kun 8 af de 21 deltagende foreninger har svaret på henvendelsen. Analyse Der er et generelt problem med at få aktiviteten omtalt i medierne. Betingelsen for at få ikke-medlemmer til at besøge værterne i Åben Volieredag, er at få budskabet ud til de potentielle gæster. Da det er en landsdækkende aktivitet, der gennemføres lokalt, er det vigtigt at få de lokale medier i tale. De loka- 11

12 le medier er allerede informeret gennem LDF s pressemeddelelse, men den lokale kontakt gennemføres bedst at de lokale foreninger og allerbedst ved personlig henvendelse. Værter der bor i udkanten eller uden for byområder har generelt få gæster. Hvis foreningerne vil have mulighed for at anvende Åben Volieredag som rekruttering af nye medlemmer, kræver det en synliggørelse af foreningen både i medierne og ved værterne. Fremlæggelse af pasningsvejledninger og bestillingssedler har resulteret i udsendelse af adskillige pasningsvejledninger. Effekten af information om Dansk Fuglehold er ikke kendt. Konklusion Åben Volieredag er en aktivitet der giver mulighed for at præsentere vores hobby og for at komme i kontakt med mange mennesker med interesse for fuglehold og hermed også for potentielle nye medlemmer til foreningerne. Besøgstallet med 32 besøgende pr. vært, heraf 14 ikke medlemmer må anses for tilfredsstillende, med god mulighed for rekruttering af nye medlemmer til lokalforeningen. For at besøgstallet skal kunne vurderes bedre, skal antallet af ikkemedlemmer være større og helst større en end antallet af besøgende medlemmer. Foreningernes opbakning med aktiv pressekontakt (aviser, ugeaviser, lokalradio og lokal TV) er afgørende for at kunne forbedre budskabet til ikke-medlemmer, og dermed få flere besøgende til Åben Volieredag. Det viser sig at jo mere aktive lokalforeningerne har været i forhold til de lokale medier, desto bedre dækning har der været i medierne. Tilsvarende skal foreningerne understøtte værterne med opdateret information om den lokale forening (f.eks. formål, aktiviteter og mødekalender). Anbefaling Det anbefales at aktiviteten Åben Volieredag fastholdes som en årlig begivenhed. Det anbefales at de lokale foreninger går aktivt ind i arbejdet med at finde fugleholdere, der vil være værter for Åben Volieredag, således at alle foreninger i Danmark kan deltage. Det anbefales at de lokale foreninger laver et aktivt informationsarbejde om Åben Volieredag, med personlig henvendelse til de lokale medier af alle typer, og eventuelt aftaler et besøg ved en fugleholder forud for dagen. Endelig anbefales det at de lokale foreninger understøtter værterne med informationsmateriale om foreningen. Steen Samuelsen Formand for Administrationsudvalget. 12

13 Socialt betinget fældning hos zebrafinker. Man har for nylig bevist, at unger af bl.a. zebrafinker behøver kvalitetstid med artsfæller for at skifte deres juvenile(unge) fjerdragt ud med den mere farverige voksenfjerdragt. Normalfarvede zebrafinker er ensfarvede grå i starten af deres liv. Ungerne udvikles hurtigt. I en alder af 4 uger udvikler hanungerne zebrastribede nakke- og brystfjer, brune sider med hvide pletter og gyldenbrune kindpletter. Hunnerne forbliver med at være grå. Teorien om socialt betinget fældning blev efterprøvet ved at opfostre zebrafinke-hanner på 5 forskellige måder: 1. Unger opfostres i en normal social gruppe 2. Unger opfostres helt isoleret 3. Unger opfostres isoleret men omgivet af optagede lyde fra zebrafinker 4. Unger opfostret med en model af en voksen zebrafinkehan 5. Unger opfostret i omgivelser med en knap som ved berøring udløste lyde fra zebrafinker. Kun unger fra den sociale gruppe og ungen opvokset med en voksenmodel udviklede normal voksen fjerdragt efter 90 dage. De andre forblev mere eller mindre juvenile i farverne. Blev de senere placeret sammen med andre fugle, udviklede også de normal voksen fjerdragt efter nogle uger. Dette betyder - i hvert fald for zebrafinker - at socialt samvær med artsfæller er nødvendig for normal fældning. Om noget lignende gælder andre fuglearter vides ikke endnu, men hvorfor skulle zebrafinker være de eneste? Steensborg okt Deadline til næste blad er den 15 januar

14 14

15 Bogsalgsleder LANDSORGANISATIONEN DANSKE FUGLEFORENINGER Landsorganisationen Danske Fugleforeninger søger en bogsalgsleder med tiltrædelse 1. januar 2011 Om jobbet Bogsalgslederen er leder af LDF s bogsalg. Opgaver Bogsalgslederen forestår indkøb til bogsalget og udsøger selv emner til bogsalgets sortiment, eventuelt efter forslag fra andre. Bogsalgslederen beregner udsalgspriserne, så fortjenesten dækker alle omkostninger (indkøb, fragt, valutaomkostninger, skader, administration, salgsaktiviteter og henlæggelse til generelle tab). Bogsalgslederen ekspederer løbende bestillinger til kunderne. Iværksætte salgsaktiviteter på udstillinger og fuglemarkeder. Bogsalgslederen opdaterer bogsalgets hjemmeside. Bogsalgslederen fører kassebog over alle indtægter og udgifter i bogsalget Tidsforbrug Ca. 3 timer om ugen. Herudover salgsaktiviteter på udstillinger og fuglemarkeder. Din profil Vi forventer at du har interesse for faglitteratur om fugle. For at kunne foretage indkøb i udlandet skal de have et rimeligt kendskab til engelsk og tysk. Samtidig har du gode samarbejdsevner og er en konstruktiv sparringspartner, der kan bidrage til løbende forbedringer. Vi tilbyder En ansvarsfuld opgave for interessefæller inden for fuglehobbyen Stillingen er ulønnet, men omkostninger dækkes i henhold til LDFs generelle regler for omkostningsdækning. LDF (Bogsalget) stiller computer og printer til rådighed. Kontakt og ansøgning Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt nuværende bogsalgsleder Alfred Pawelczyk tlf Ansøgning sendes til formanden for administrationsudvalget Steen Samuelsen, Håstrupgårdsvej 16, 7000 Fredericia eller 15

16 Knud Steensborg - en af Danmarks dygtigste fugledyrlæger har givet os tilladelse til at publicere nogle af hans gode råd omkring papegøjer. ISÆR OM PAPEGØJER Der findes mange fuglearter med forskellige spisevaner. En god ting er at kende netop din fugls levested og naturlige behov. Det er vigtigt, at erindre sig, at alle fugle har et stort behov for at kunne bevæge sig. BURET Principielt gælder det, at intet bur er for stort. Minimumstørrelsen er 1,5x vingefang bredt, 1,5x vingefang højt og 3 meter langt. Et bur må aldrig være højere end det er langt - det er dyrplageri. Fugle hopper ikke op og ned, men flyver frem og tilbage! Undgå malede og forkromede bure - det kan evt. forgifte fuglene. Nye bure bør altid vaskes inden de tages i brug for at fjerne metal støv etc. Bundlaget bør bestå af papir - gerne avispapir. Det giver mange fordele. Det er renligt, man har hele tiden muligheden for at iagttage udseende af fuglens klatter. F.eks. om den har tynd mave. Vigtigtst af alt er, at man undgår hel eller delvis forstoppelse med sten eller sand - en meget almindelig lidelse hos fugle. Lidelsen kan kun påvises ved røntgenfotografering. At stuefugle skal spise sten/grus for at knuse frøene i kråsen er en gammel - meget gammel - skrøne. Vores almindelige stuefugle afskaller frøene inden de spiser dem. Dvs. frøene er bløde og nemme at fordøje. Duer og høns derimod spiser frø med skal. Derfor har de stenbehovet. Pindene skal være naturpinde af forskellig tykkelse. Det giver motion for fuglens fødder og barken indeholder sunde mikronærings-stoffer. Anvend grene fra frugttræer eller bøg. Uanset hvor mange fordele plastikpinde måtte tilbyde, burde de være bandlyst pga. risiko for sår på fødderne. LYS M.h.t. til lys vil jeg minde om en anden af mine kæpheste - tropiske fugle skal, for at være velfungerende, have 12 timers lys og 12 timers total mørke alle årets 365 dage. Sådan er det tæt på ækvator. NORMAL VÆGT Dansk normalvægt på fugle er som regel = overvægt. Danske fugle drøner igennem tilværelsen med speederen i bund 12 mdr. om året. I naturen vil naturens luner føre til forskellige tilbud året rundt. I mine øjne gør det ikke så meget, om man også i fugleholdet bliver bedre til at ramme disse svingninger m.h.t. kalorietilbud. Der er forskel på de forskellige racers behov. F.eks. araer og nok også grå jaco har rimelig store behov for fede foderemner men pas på. Amazoner har det godt på en mere fedtfattig kost. FODER Generelt skal man sige om fodring, at variation er nøglen til sundhed. 16

17 Ca. 90 % af danske burfugle lever ikke op til dette krav. De er frøjunkier! De er ovenikøbet frøspecialister, de vælger kun de frø de kan lide. Ofte solsikkefrø hvis næringsværdi stort set svarer til chokolade. Man skal altid notere sig hvilke frøskaller, der ligger på bunden - her vil junkierne afsløre sig. For hyppige foderskift giver fuglene mulighed for hele tiden at kunne vælge de frø, de kan lide. De bør spise op. Junkierne kommer til at mangle proteiner, vitaminer, mineraler og sundt fedt, mens de får for meget af det usunde fedt. Mange af de almindelige papegøjefugle er mere intelligente end nogen hund og kat. Derfor kræver de utrolig megen opmærksomhed og muligheder for beskæftigelse. Faktisk er de så krævende, at det er et åbent spørgsmål, om nogen fugl bør holdes alene. At så mange fugle overlever i fangenskab er ikke noget bevis på, at vi passer dem godt. Det er derimod et bevis på, hvor stærke fuglene er; de overlever til trods for den behandling, vi giver dem. Til alle fuglearter findes der i dag fuldfoder (pillefoder), som trods udseendet er det mest varierede og rigtigt sammensatte foder, man kan give. En grov regel hedder: "Giv 75 % fuldfoder og 25 % slik, f.eks. grønt, frugt, etc." STORE PAPEGØJER 25 % frø - gerne mange små % grøntsager 15 % kornprodukter (brød, cornflakes, müsli, etc.) 10 % frugt 10 % nødder af forskellige slags 10 % proteinfoder, f.eks. kød, æg, mælkeprodukter inkl. ost. Knogler er også gode, fordi de er sunde, og fordi de giver beskæftigelse. Små papegøjearter skal have 10% flere frø og 10 % færre grøntsager. SPIREDE FRØ M.h.t. spirede frø rammer du min kæphest - der findes ingen ting i spirede frø, som ikke kan gives bedre på en anden måde. En næsten umulig fordom at udrydde blandt fugleholdere. På spirede frø sker der kolossal vækst (millioner) af svampe og bakterier, som producerer livsfarlige giftstoffer. Uanset hvad folk siger, så er spirede frø livsfarlige, og som sagt savner jeg stadig at få at vide, hvad spirede frø indeholder, som ikke kan gives bedre på en anden måde. OM GRØNSAGER OG FRUGT Sunde: Broccoli, anden kål, peberfrugt, ærter, bønner, banan, gulerod, hyben, rønnebær, figner, abrikoser, frosne grøntsagsblandinger (til mennesker). Ligegyldige (slik): Æble, pære, vindrue, agurk, kirsebær, blomme osv. Alt sammen slik som stort set kun indeholder vand. ANGÅENDE MAJS Naturligvis er jeg ikke ubekendt med, at mange anvender majs, og at mange fugle kan lide det. Majs er utrolig fedende - derfor nævner jeg det ikke. Mange af vores fugle lider i forvejen af vellevned. Hvede og majs i meget moderate mængder synes jeg er O.K. MEN vær opmærksom på fuglenes vægt. Fedme hindrer bl.a. gode avlsresultater. 17

18 TILSKUD VITAMINER OG MINERALER Til denne ovennævnte blanding gives tilskud af vitaminer og mineraler. Et godt fuglevitaminpulver skal indeholde ca. 10 gange mere A-vitamin end D-vitamin. D-vitaminet skal være D3-varianten. Der skal desuden specielt være folinsyre, vitamin E, calcium og selen i rette mængder. KOM ALDRIG VITAMINER / MINERALER I DRIKKEVAND...! Virkningen er meget kortvarig. Efter 1-2 timer er vitaminerne ødelagt. Du fodrer også vandets bakterier og andre mikroorganismer. Det kan blive katastrofalt for helbredet. En anden ting er, at mange papegøjearter næsten ikke behøver at drikke. Anvend altid et pulver der kan drysses over f.eks. frugt, sandkage, etc. TILSKUD Man må jo erkende, at behovene ikke er nøjagtig kendt og tilskuddene vil jo altid afhænge af den aktuelle fodring. Fugle på færdigfoder (pillefoder), grøntsager og frugt behøver f.eks. ingen tilskud. Fugle på hovedsagelig frø skal have tilskud. Mit foretrukne produkt er Fugle og krybdyr vitaminer fra firmaet Diafarm i Vejle. Det kan købes hos mange dyrehandlere og dyrlæger. Det er spec. designet til disse dyr med bl.a. vit.-d3, folinsyre, A-vitaminer og calcium og så er det fremstillet ud fra rene velkendte danske apotekerråvarer med lang holdbarhed. Mange af de udenlandske produkter er helt uden for al kontrol. Det er et pulver, som drysses over et foder, som fuglene med garanti spiser (ikke frø - så forsvinder det med skallerne!). Uanset hvad der angives på deklarationen, anbefaler jeg som en grov leveregel 1 teskefuld til en amazone pr. uge (fordelt). I mine øjne gives der alt for mange tilskud i store mængder, oftest gives de i drikkevand, som er en håbløs løsning for fuglene og guf for vandets bakterier. TILSKUDSFODER Gives et par gange om ugen. Evt. oftere til fugle i fældning, yngleperiode og ved sygdom: 3-4 hele æg (uden skaller) + 2 kopper mælk + 1 spiseskefuld rasp. Sættes i mikroovn i 3 minutter. - Røres rundt -. Yderligere 3 minutter i mikroovn. Skal have konsistens som æggekage. Vitaminer/mineraler kan evt. blandes her. VAND HERTIL ALTID RENT VAND...! Forurenet vand er den hyppigste årsag til mave- og tarminfektioner. Med venlig hilsen Knud Steensborg Abild Dyreklinik 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Præmiefordelingen ved udstillingen 2010 Kat. nr. Art Præmie Udstillers navn Blomster 4 Passiflora Malacophylum Guld + vandrepokal Bent Madsen 29 Passiflora Grand duchess Sølv Richardt Vang-Olsen 19 Passiflora Auriculata Bronze Gert Andersen Stikling 2099 Perlagonie Guld Sølv Bronze Grethe Pedersen Bent Madsen Richardt Vang-Olsen Undulater 4 Engelsk undulat Guld + vandrepokal Dan Kofod Zebra finker 14 Brun Guld + vandrepokal Skuets bedste domisteseret Martin Bønneløkke 16 Grå Lyskindet Sølv Martin Bønneløkke Zebra finker Resisiv 26 Grå Sort Kindet Guld + vandrepokal Michael Ipsen 13 Lysrygget Brun Sølv Anders Pedersen 29 Grå Sortkindet Bronze Michael Ipsen 27

28 Præmiefordelingen ved udstillingen 2010 Kat. Nr. Art Præmie Udstillers navn Mågefinker 37 Sort Grå Guld + vandrepokal Anders Pedersen 39 Sort Grå Sølv Anders Pedersen 36 Sort Grå Bronze Anders Pedersen Farve Kanarier 47 Hvid Recesiv Sølv Kaj Blom Figur kanarier 57 Scotch Fancy Guld + vandrepokal +DDK Kaj Blom 58 Scotch Fancy Sølv Kaj Blom 54 Scotch Fancy Bronze Kaj Blom Parakitter/opdræt 75 Rock Pebler 1,1 med 4 unger 72 Blå Alexander parakit 1,1 med 2 unger 73 Alm. Rossella 1,1 med 4 unger Guld + vandrepokal Mindepokal Bedste natur fugl Skuets bedste Sølv Bronze 28 Martin Lund Carsten Madsen Hanne Sonne & Erling Espersen

29 Præmiefordelingen ved udstillingen 2010 Kat, nr. Art Præmie Udstillers navn Parakitter/papegøje Åben klasse 61 Goffins Kakeduer Guld + vandrepokal Best pyntede voliere Brian Andersen 69 Grøn Rossella Sølv Kim Juel Andersen 64 Grøn Kindet Conure Bronze Jørn Andersen Danske Undulater 76 Danske undulater 1,1 med 6 unger i 2 kuld Guld + vandrepokal Majken Nielsen Vagtler 79 Kinesisk Dværgvagtel 1,1 med 2 unger Årets fugl Henrik Jørgensen Junior 75 Rock Pebler 1,1 med 4 unger Bedste Junior Guld + vandrepokal 77 Danske Undulater Bedste undulat Junior Guld + vandrepokal 29 Martin Lund Karina D. pedersen

30 30

31 31

32 Evalueringsmøde afholdt på Bornholms Bibliotek Afholdt onsdag d. 3. november 2010 Der deltog 12 medlemmer. Formanden orienterede kort om det veloverståede udstilling, en udstilling der var en sammen- Slutning af hønse-, kanin- og stuekultur Bornholm. Selve udstillingen gav et mindre overskud til hver forening. Der havde været lidt over 300 betalende gæster. Ser man på foreningens eget udstillingsregnskab, så gav det et mindre underskud. Formanden beklagede det underskud, som regnskabet viste, men samtidig sagde han det var meget vanskeligt at undgå underskud, bl.a. på grund af at indtægter fra stadepenge og udgifter på dommere slet ikke harmonerede sammen. Bestyrelsen mente at såfremt man skulle kunne fremskaffe et overskud, eller i det mindste at en udstilling skulle kunne hvile i sig selv, rent økonomisk, skal der kikkes nøje på hvor udgifterne kan redukseres. Formanden nævnte evt. poster hvor der kan spares: 1. prøve at kikke på dommeremner andre steder fra. 2. bare have 2 dommere, 1 til småfugle og 1 til store fugle, måske en lokal dommer til blomster 3. hæve stadepengene. Alle var dog enige om at hæve stadepengene, var det samme som at miste nogle udstillere. Og det er jo udstillerne vi skal have frem, med deres fugle. Der kom flere oplæg fra medlemmerne, bl.a. : Kaj Blom; foreslog at man måske skulle kikke på udstillingsreglerne igen. Ingen kanariedommer Såfremt det kun er et lille antal kanarier der udstilles (form.; det var kun Kaj Blom der leverede kanarier i år). Gert; Lad og selv lave rosetterne, det gjorde man ved andre udstillinger som han havde set. Måske skulle det kun være junior`s som fik de orginale rosetter. Anders; Vi kan ikke ændre dommere antal for småfugle (undulater ikke herunder) Han skal selv til landsudstillingen i denne måned og vil her undersøge evt. forskellige muligheder. Michael; Lad og købe rosetterne tilbage, af de udstillere som har modtaget en roset, evt. tilbagekøbs pris, 5,- kr. pr. stk. Nancy; (kasserer) foreslog at vi måske kunne få et pengeinstitut (evt. Di-ba) til at sponsere alle medaljer. Dette var alle enige om at undersøge. Alle; måske skulle vi prøve at afholde et loppemarked i løbet af sommeren, for ad den vej at tjene Lidt penge. Til slut blev der drøftet løst og fast om forskellige ting, bl.a. var vi meget utilfreds over den ringe omtale vi fik gennem medierne. Mødet sluttede ca. kl. 20,30. 32

33 Til sidst vil vi takke alle hjælpere som gav en hånd med, både før-, under- og efter udstillingen. Ligeledes en kæmpe tak til alle sponsorer der så godvilligt gav og støtte og gaver m.v. Carsten Fuglebørs i Køge 2011 i Køgehallerne Søndag d 27.februar Kl. 10:00 14:00 (sælgere har adgang fra kl.9:30) Læs mere der om på Afgang med Willum kl. 6:45 hjemrejse kl. 19:00 Henvendelse til Bjarne Lund tlf: Stuekultur Bornholm har oprettet en info mail som alle kan tilmelde sig. Du skal blot tilmelder dig med en adresse til Når man er blevet registeret, vil man modtage alle s, der bliver sendt fra Alle kan sende en mail til men man skal være registreret for at modtage mail Ideen bag dette er, hvis feks. bestyrelsen skal bruge hjælp kan de skrive en mail til eller medlemmerne sidder med nogle ideer de gerne vil have ud til andre medlemmer, kan de også bruge denne mail Håber at mange medlemmer af stuekulturbornholm vil benyttes sig af dette. Brian Andersen 33

34 Det arbejder vi med Mange forskellige Hoya er, Orkidéer samt en masse forskellige Pelargonier. Engelske undulater Birthe & Chr. Steenberg, Storegade 3, Hasle, tlf Caiquer Sandparakit Stanley - Nymfer Blå Piones. Flemming Karlsen, tlf Rød og brunhalet Grå Jaco Rosa og Goffins Kakkaduer. Ruth Mortensen & Carsten Kofoed Tlf E.mail: Opdræt af udstillingsundulater, Zebrafinker, Australske Pragtfinker, Græsparakitter - Vagtler samt fisk. Anders Pedersen Tlf mobil Stueplanter: Hoya - Orkidéer - Pelargonier - Bromelia - Cyclamen. Tove & Richardt Vang-Olsen Tilf Bianca & Brian Andersen Tlf En hel del forskellige Hoya Orkidéer: Phalaenopsis Sanne Baasch Tlf Kongealexander Rødvinget Parakit- Grøn Rosella Rød Pennant Rock Peplar Hvidnymfe Parakit Bjerg Lori Blåpandet Amason Kongeparakitter- Alm. Undulater Martin & Bjarne Lund Bygaden 7, Aakirkeby Tlf Kontingent for 2011 Juniorer (til og med 16 år) kr Folke- og invalidepensionister + Ægtefælle kr Familie, uanset antal børn kr Det vi arbejder med annonce 50 kr. bedes betalt sammen med kontingentet. Kan betales via Netbank eller Postgiro nr For at have stemmeret skal kontingentet være betalt rettidigt, og registret Senest d. 10. januar. 34

35 Det arbejder vi med Hold og opdræt af Leopardgekkoer & kongepyton i flere mutationer. Marin B. Pedersen & Kristine Kofod, Mobiltlf Zebrafinker, Dværgpapegøjer, Mågefinker Rødvinget parakit- Grøn rosella Alm. Undulat Samt fisk Pouli Grønbech Tlf mobil Rødhalet Jaco - Blåpandet Amazone - Caiquer. Michael Ipsen Svanekevej 38, Rønne Tlf Blåpandet Amazoner - Gråpapagøjer - Ædelpapagøjer - Kongeparakitter - Rødvingetparakit - Pennant alm. Blå. Grøn Rosella. Jan Kristoffersen Tlf Kirsten Larsen & Leif Jensen Tlf Undulater og Kanariefugle Dorte West Tlf

36 Blomstertøsens afskedsbrev. Kære alle medlemmer af Stuekultur Bornholm.! Det sidste års tid, har for mig i Stuekultur Bornholms regi, været meget op ad bakke. Så nu stopper jeg som kontaktperson i blomster. Jeg har virkelig overvejet dette meget. Der er jo ingen der ligefrem står i kø til at afholde blomstertræf, selv om opfordringen har været der fra formanden. Selv om der nu er mange, der vil sige, jamen, vi kan da godt afholde et træf en søndag formiddag, så er det jo ikke kun det. Jeg er simpelthen kørt træt i alt med Stuekultur Bornholm. Det startede for mit vedkommende i 1988, altså har jeg været med i 22 år på godt og ondt. Har haft mange gode oplevelser og været med til at præge foreningens historie med min mand. Men der er så meget andet jeg også lige vil prøve at snuse til og da jeg stadig væk er arbejdsramt lidt i nu, mener jeg tiden er til at jeg nu stopper ved dette årsskifte. Hermed ønsker jeg alle et godt nytår, med tak for det gamle, til alle medlemmer af Stuekultur Bornholm. Tove Vang-Olsen En stor tak til Tove. Tove har besluttet sig for at stoppe som blomstergruppens Kontakt person. Du har været meget aktiv i snart 22 år, men jeg håber at se dig i foreningen i mange år endnu. Jeg har ikke kendt dig i alle disse år, men de år jeg har kendt dig, har jeg kun kendt dig som en aktiv og arbejdsom person. Derfor vil jeg takke dig mange gange for det arbejde du har udført, håber da også at hvis vi mangler gode råd eller en hjælpende hånd at vi stadig kan spørge dig. En stor blomster hilsen med tak for din arbejds indsats. Carsten (formand) 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2014 Sep. Okt. Nov. 46. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2014 Sep. Okt. Nov. 46. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 3-2014 Sep. Okt. Nov. 46. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2011 Jun. Jul. Aug. 43. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2011 Jun. Jul. Aug. 43. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 2-2011 Jun. Jul. Aug. 43. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr Mar. Apr. Maj. 42. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr Mar. Apr. Maj. 42. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2010 Mar. Apr. Maj. 42. årgang Besøg Stuekultur Bornholms hjemmeside på: www.stuekulturbornholm.dk 2 Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Kontaktpersoner: Carsten

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2015 Jun. Jul. Aug. 47. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2015 Jun. Jul. Aug. 47. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 2-2015 Jun. Jul. Aug. 47. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2014 Jun. Jul. Aug. 46. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2014 Jun. Jul. Aug. 46. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 2-2014 Jun. Jul. Aug. 46. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2010 Sep. Okt. Nov. 42. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2010 Sep. Okt. Nov. 42. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 3-2010 Sep. Okt. Nov. 42. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2014 Mar. Apr. Maj. 46. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2014 Mar. Apr. Maj. 46. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2014 Mar. Apr. Maj. 46. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2013 Mar. Apr. Maj. 45. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2013 Mar. Apr. Maj. 45. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2013 Mar. Apr. Maj. 45. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm GLÆDERLIG JUL OG GODT NYTÅR. Nr. 4-2013 Dec. 2014 Jan. Feb. 45. årgang

Stuekultur Bornholm GLÆDERLIG JUL OG GODT NYTÅR. Nr. 4-2013 Dec. 2014 Jan. Feb. 45. årgang Stuekultur Bornholm GLÆDERLIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 4-2013 Dec. 2014 Jan. Feb. 45. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2013 Sep. Okt. Nov. 45. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2013 Sep. Okt. Nov. 45. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 3-2013 Sep. Okt. Nov. 45. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2010 Jun. Jul. Aug. 42. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2010 Jun. Jul. Aug. 42. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 2-2010 Jun. Jul. Aug. 42. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2012 Mar. Apr. Maj. 44. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2012 Mar. Apr. Maj. 44. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2012 Mar. Apr. Maj. 44. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Medlemsblad udgivet af: Formand: Kontaktpersoner: Næstformand: Førsteopdrætskontrolanter: - 56 49 1 5 35. Kasserer / Sekretær:

Stuekultur Bornholm. Medlemsblad udgivet af: Formand: Kontaktpersoner: Næstformand: Førsteopdrætskontrolanter: - 56 49 1 5 35. Kasserer / Sekretær: Stuekultur Bornholm Nr. 3-2009 Sep., Okt., Nov. - 41. årgang 2 Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Kontaktpersoner: Henrik Jørgensen Kanarier: Knud Erik Jensen (Knirk) - 56 95 03 61 Undulater:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2013 Jun. Jul. Aug. 45. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 2-2013 Jun. Jul. Aug. 45. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 2-2013 Jun. Jul. Aug. 45. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2015 Dec. / 2016 Jan. Feb. 47. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2015 Dec. / 2016 Jan. Feb. 47. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 4-2015 Dec. / 2016 Jan. Feb. 47. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2014 Nov. Dec. 2015 Jan. 46. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 4-2014 Nov. Dec. 2015 Jan. 46. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 4-2014 Nov. Dec. 2015 Jan. 46. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

Stuekultur Bornholm GLÆDERLIG JUL OG GODT NYTÅR. Nr Dec Jan. Feb. 44. årgang

Stuekultur Bornholm GLÆDERLIG JUL OG GODT NYTÅR. Nr Dec Jan. Feb. 44. årgang Stuekultur Bornholm GLÆDERLIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 4-2012 Dec. 2013 Jan. Feb. 44. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2011 Sep. Okt. Nov. 43. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 3-2011 Sep. Okt. Nov. 43. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 3-2011 Sep. Okt. Nov. 43. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2015 Mar. Apr. Maj 47. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2015 Mar. Apr. Maj 47. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2015 Mar. Apr. Maj 47. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr Sep. Okt. Nov. 44. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr Sep. Okt. Nov. 44. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 3-2012 Sep. Okt. Nov. 44. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail:

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Stuekultur Bornholm. Nr Mar. Apr. Maj 48. årgang

Stuekultur Bornholm. Nr Mar. Apr. Maj 48. årgang Stuekultur Bornholm Nr. 1-2016 Mar. Apr. Maj 48. årgang Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf. 56 48 85 24 Mobil: 60 44 81 43 E-mail: formand@stuekulturbornholm.dk

Læs mere

Haslev Fuglevenners bestyrelse: Kontaktpersoner vedrørende fugle :

Haslev Fuglevenners bestyrelse: Kontaktpersoner vedrørende fugle : Haslev Fuglevenners bestyrelse: Formand Poul Lund Jørgensen, Gildringeparken 9 56791220 4690 Haslev, E-post poul.lund@paradis.dk Næstfmd. Henning Jensen, Kløvervænget 34 56314109 4690 Haslev, E-post henningconny@hotmail.com

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Pasningsvejledning for art Blåpandet amazone og Gulvinget Blåpandet amazone

Pasningsvejledning for art Blåpandet amazone og Gulvinget Blåpandet amazone Pasningsvejledning for art Blåpandet amazone og Gulvinget Blåpandet amazone 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Amazona aestiva aestiva. Dansk navn: Blåpandet amazone Videnskabeligt navn: Amazona aestiva xanthopteryx

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Pasningsvejledning for art Gulkindet amazone og Ecuador amazone. 1. Dyreart. 2. Fuldvoksen størrelse: Gulkindet amazone ca. 35 cm. Ecuador ca. 33 cm.

Pasningsvejledning for art Gulkindet amazone og Ecuador amazone. 1. Dyreart. 2. Fuldvoksen størrelse: Gulkindet amazone ca. 35 cm. Ecuador ca. 33 cm. Pasningsvejledning for art Gulkindet amazone og Ecuador amazone 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Dansk navn: Videnskabeligt navn: Dansk navn: Amazona autumnalis autumnalis. Gulkindet amazone Amazona autumnalis

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: chinchilla hund chinchilla 1. Chinchilla er i naturen flokdyr som stammer fra Andesbjergene i Sydamerika. 2. Det er natdyr, der er aktive aften og nat og sover hele dage. 3. De bliver kønsmodne i 4-5 mdr.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus.

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Man kan have en hund eller en kat, men man kan også have en gna-ver, som mar-svin, ham-stre eller ka-ni-ner. Et kæledyr er et dyr, som man holder af. Man

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

12-12-2012 FEDME CELF. Fedme rapport Peter Lærke og Jim Gislinge

12-12-2012 FEDME CELF. Fedme rapport Peter Lærke og Jim Gislinge 12-12-2012 CELF FEDME Fedme rapport Peter Lærke og Jim Gislinge Indledning Fedmeepidemien er et stort problem i Danmark. Vi har tænkt os til nogle forslag der kan hjælpe overvægtige med at tabe sig og

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Frank Sundgaard Nielsen Zebrafinker

Frank Sundgaard Nielsen Zebrafinker Zebrafinken er en populær burfugl. Det er der gode grunde til. Zebrafinker har et livligt væsen. De er ikke særligt krævende, men nemme at passe og opdrætte. Endelig findes der zebrafinker i mange forskellige

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca. 18.00 18.20. Syge børn.

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca. 18.00 18.20. Syge børn. Velkommen Mødegang 10 Dagens program Velkomst og siden sidst Mælk og mad til barnet Pause kl. ca. 18.00 18.20 Syge børn Evaluering Nu begynder øve perioden Overgangen fra mælk til skemad er en læringsproces

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere