Kirkebladet Hjortshøj Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Hjortshøj Sogn"

Transkript

1 Mod lysere tider - side 9 Glorier i døbefadet - side 6 Kirkebladet Hjortshøj Sogn december januar februar Nr

2 Sognerejse i 2015 Som det vil være mange bekendt, var 21 personer i Israel på sognerejse sidst i september måned Det var en forrygende intens, spændende og hyggelig tur. Vi har derfor tænkt os at gentage succesen i september 2015 men denne gang med en nærmere destination og en lidt kortere tur, ikke mindst for at gøre rejsen billigere. En tanke er, at vi laver en mere eksotisk og fjernere rejse hvert andet år og en mere beskeden hvert andet år, så alle har mulighed for at komme med på en sognerejse, også hvis det er vanskeligt at få fri fra arbejdet, eller hvis økonomien er begrænset. Det er vigtigt at understrege, at sognerejserne er for alle der bor i sognet, og endda er åben for folk udenfor sognet, hvis der er plads (og det plejer der at være). Et par af årets deltagere kunne fortælle, at de havde været lidt i tvivl om, hvad en sognerejse egentlig var, inden de tog springet og meldte sig til. En sognerejse er ganske enkelt en rejse for interesserede, der bor i sognet. Rejsen er arrangeret af præsten, og turen vil inkludere det kirkelige aspekt men aldrig kun det: Vi ser også på kunst og natur og verdslige museer, og mest af alt finder rejsen sted i trygge rammer med vægt også på det sociale samvær. Det er besluttet, at vi på et møde i sognegården tirsdag d. 6. januar kl vil tage en drøftelse om, hvorhen sognerejsen 2015 skal gå. For at vi ikke skal diskutere helt ud i det blå, har vi på forhånd lagt os fast på tre rejsemål, som vi skal vælge imellem. A) Dresden og Krakow. En rejse på en lille uge, som forventeligt kan gennemføres for under 5000 kr. B) Sverige, hvor et tidligere sognebarn er blevet præst i Svanskog, vest for Vänern. En rejse på fem dag, der kan gøres for cirka 3500 kr. C) Slesvig, hvor der er rigtigt meget at se bl.a. Dannevirke. Vi kan eventuelt også inddrage Dybbøl og Sønderborg på vejen. Vi har god forbindelse til præsten for det danske mindretal i Lyksborg, så den side af sagen kan vi også blive klogere på. Rejsen kunne forløbe som en forlænget weekend, i alt tre dage til ca kr. Alle disse tre rejser foretages med luksusbus, og prisen er med alle mulige forbehold. Der vil være folk til stede på mødet i januar, som er kloge på alle tre destinationer, så det vil blive udfoldet, hvad der er at se og opleve. Mød op og få indflydelse på, hvor vi skal hen i Nedstigning til den gamle bydel i Jerusalem Chagall mosaikker i Jerusalem Fra fristelsernes bjerg Arabisk frokost Om Kirkebladet Kirkebladet udgives af Hjortshøj Menighedsråd. Redaktionen består af sognemedhjælperen og Morten Skovsted (ansv.). Indlæg, kommentarer, kritik eller ros kan mailes til Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og kristendom, at anspore til 2 refleksion og debat herom samt at oplyse om arrangementer i kirke og sognegård. Bladet udgives fire gange om året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Deadline en måned før udgivelse. Har du ikke fået Kirkebladet leveret, bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen, Løvgangen 1, tlf Bladet kan også læses på Layout: Graphic Care Tryk: Økotryk

3 I dag rejser vi til Ghana. Se omtale af foredraget side 8, Torsdagscaféen. Indhold Sognerejse i Kirken lever 3 Vinterens aktiviteter 4 Glorier i døbefadet 6 Torsdagscafé 8 skoncerter 9 Konfirmander på tur 10 Kalender 12 Kirken lever Af Morten Skovsted Vi har haft et aktivt efterår i kirken med Sommerhøjskole, Syng Nyt salmedag, koncerter, konfirmandlejr, Rollespil for konfirmander, Allehelgen, sangaftener, torsdagscafé, fredagsklub, gudstjenester og alt det andet. Alt det kan vi gennemføre, fordi vi har en kirke, og fordi vi er en kirke: En kirke og et sogn bestående af levende og aktive mennesker, og ikke mindst et væld af frivillige, der er med til at løfte opgaven. En del af disse frivillige sidder i menighedsrådet i to-årige perioder, og 1. søndag i advent indledes en ny periode med et nyt, forstærket menighedsråd, som i slutningen af oktober konstituerede sig med følgende personer og poster: Det nye menighedsråd Peder Kjærgaard, formand Marianne Berg (nyvalgt men tidligere medlem), næstformand Hanna Rasmussen, kontaktperson Ole Richter, kirkeværge (ansvarlig for kirkens bygninger) Kirsten Flugt, kasserer Minna Forchhammer Karen-Margrethe Eli (nyvalgt) Morten Skovsted (sognepræsten er fast medlem. Det samme er formelt de to præster i Egå, Lise Juhl Nielsen og Ane Ørgaard Bramstoft) Finn Matzen, medarbejderrepræsentant Udover de nævnte poster er der en række udvalg, hvor medlemmerne planlægger forskellige dele af kirkens arbejde, f.eks. et aktivitetsudvalg, et kirke- og kirkegårdsudvalg etc. Desuden er der fire suppleanter. God arbejdslyst til det nye menighedsråd. 3

4 Vinterens aktiviteter Børne- og Ungdomsgudstjenester Hermed er spaghetti- og pizzagudstjenesterne omdøbt til noget måske mindre fantasifuldt men til gengæld mere dækkende. Hver anden gang har vi en gudstjeneste rettet mod de mindste og deres forældre, og hver anden gang er det konfirmanderne og deres aldersgruppe, der er målgruppen, naturligvis også her med forældre som medindbudte. Resten af denne sæson afholder vi disse børne- og ungegudstjenester på følgende datoer: Børnegudstjeneste (med risengrød) tirsdag d. 2. december Børnegudstjeneste tirsdag d. 27. januar Ungdomsgudstjeneste tirsdag d. 3. marts Børnegudstjeneste tirsdag d. 24. marts Ungdomsgudstjeneste tirsdag d. 28. april Børnegudstjeneste tirsdag d. 19. maj Alle dage kl. 17 med efterfølgende fællesspisning i sognegården, hvor vores gode madmor, Mette Louise, har lavet mad til os. Det koster 20 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn og man bedes tilmelde sig senest den forudgående søndag med sms til (jo, det er en mobiltelefon) 1 De ni læsninger De ni læsninger er en engelsk tradition, hvor Bibelske læsninger veksler med salmesang og musikindslag. Dermed markerer man adventstiden og ser frem mod julen ved at sætte julens budskab ind i en større sammenhæng af forventning, håb, forløsning og glæde. Også i Hjortshøj er de ni læsninger blevet en fast tradition. Hjortshøj Lokalcenters kor medvirker med ny dirigent, som vi glæder os til at møde. Alle er velkomne i Hjortshøj kirke onsdag d. 10. december kl. 14, også når vi efter gudstjenesten går over i sognegården og får glögg og æbleskiver. Julehjælp Som det har været tilfældet de foregående år, kan man i år søge om menighedsjulehjælp, hvis man af en eller anden grund er økonomisk i knibe her op til jul. Midlerne til julehjælpen indsamles i kirken i december måned. Man kan sende sin ansøgning til sognepræst Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj eller med mail til dk med kort begrundelse. Ansøgningen skal være modtaget senest mandag d. 8. december, og gavekort til SPAR købmand, Schjeldahl vil blive uddelt inden jul. Sangaften i præstegården Vi planlægger 4 årlige sangaftener i sognegården, den nyligt afholdte var vældigt opmuntrende med de fremmødtes sanglyst og levende deltagelse. 4. december kl ca er vi i præstegården, Skødstrupvej 2. Som altid vil fokus være på årstiden, og vi vil blande nye og gamle sange og salmer, kendte og aldrig før hørte. Morten Skovsted og Katrine Broch Møller kaster perspektiv og glans over fællessangen Kinch Hansen Babysalmesang Der er sang, musik og bevægelse onsdage kl i kirken. Det er for babyer og deres forældre og vi slutter af med snak og lidt kaffe eller te i den gamle skole. Tilmelding på eller hjortshoejkirke.dk 4

5 Familiefastelavn Fastelavnssøndag d. 15. februar er der atter familiegudstjeneste kl. 14 i samarbejde med FDF. Vi håber at mange vil møde op udklædte, både børn og voksne, og at lige så mange vil gå med i FDF-hytten efter gudstjenesten for at slå katten af tønden. Kyndelmisse i Hjortshøj Kirke "Julen varer li' til påske", synger vi, selvom det sjældent passer. Snarere varer julen lige til kyndelmisse, fordi både jule- og hellig 3 kongertiden er lysets fest midt i mørket. Det fejrer vi med musikgudstjeneste i Hjortshøj Kirke den 1. februar kl , hvor vi vil synge salmer om lys og kirkens personale vil synge og spille smukke og enkle satser vekslende med tekster om lysets kraft. Sogneindsamling 2015 Den 8. marts 2015 sender Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere rundt i landet for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens fattigste. Hold øje med plakater og presse når dagen nærmer sig. Vi indleder med en gudstjeneste kl Syng Nyt At præst så vel som organist og menighedsråd prioriterer musik og sang, har vi skrevet om før. Det har i de forgangne måneder fundet udtryk blandt andet i den Syng Nyt salmedag, som blev afholdt sidst i august måned med deltagelse af 90 salmeglade deltagere fra hele landet. I den forbindelse blev Syng Nyt-hæftet lanceret med 20 nyere salmer, hvoraf en er nærmere beskrevet her i bladet. Både sognets præst, organist og kirkesanger har været involveret i udvælgelsen af de trykte salmer samt i udgivelsen af dem. Hjortshøj kirke har anskaffet et sæt af hæfterne og kirkegængerne vil møde disse salmer fremover, så vi kan lære dem rigtig godt at kende. 5

6 En salme Glorier i døbefadet For nylig introducerede jeg i kirken en ny dåbssalme af Simon Grotrian, som er aftrykt i det omtalte Syng Nythæfte. Det var den ene dåbsfamilie, der havde insisteret på at vove springet ud i den anderledes og sprogligt udfordrende salme. Salmen blev fint modtaget, men i våbenhuset efter gudstjenesten var der en af de faste kirkegængere, der sagde: Det var godt nok nogle underlige metaforer!. Og det må man give ham ret i. I salmen er sjælen et klokkespil, mens Gud går på vandet med åben pande, og barnet får del i både glædens bølgesprøjt og en skænket ildebrand, mens glorierne lægges i bad i døbefadet. Det er i sandhed anderledes. Men skal metaforer ikke være lidt anderledes for at bidrage med noget nyt? Hvis salmernes billeder bliver for lige til og let tilgængelige, risikere vi at ende i det professor emeritus Kirsten Nielsen har kaldt et "trivialiseret gudsbillede". Hvis vi kun kalder Gud for en god far og benytter os af andre kendte og slidte metaforer, så risikerer vi, at billederne og dermed salmerne hurtigt bliver lidt for forudsigelige. Sådan er det ikke med Simon Grotrian: han udfordrer os hele tiden med nye billeder og ordsammensætninger. Ikke så få af hans ordspil spiller på bibelske associationer. I dåbssalmen henvises der således i vers to til både Jesu vandring på søen, at han tog de små i favn, og at han gik sine fjender i møde med åben pande. I vers fire loves vi i dåben både vand og Helligåndens ild, og i vers seks nævnes den regnens bue, som siden Syndfloden har været et tegn på Guds løfter og omsorg. Andre af Grotrians metaforer kan være vanskeligere at afkode og forstå, f.eks. når glorierne lægges i bad i dåbens fad. Spørgsmålet er imidlertid, om billedet overhovedet skal forstås, eller om det ikke først og fremmest skal ses, så det mere end at skabe en erkendelse kan etablere et poetisk rum, hvor noget særligt får plads. Sådanne særlige rum og billeder skaber Grotrian til overflod. Hvis man vil fortolke, kan man imidlertid også det: Så kan de glorier, der lægges i dåbens fad, være et billede på, at alle vores egne gode gerninger i døbefonten vaskes væk og gøres til intet, fordi dåbens vand (nåden) dækker dem og er større end dem. Sådanne flertydige tilgange er der ofte til Grotrians tekster. Man kan både tolke dem og gå ind i oplevelsen af, at der sættes nye ord på mysteriet. Simon Grotrian lader altid mysteriet forblive mystisk, men han gør det større ved at sætte flere ord på. Rundt om Gud kommer vi aldrig med vores sprog, og det skal vi heller ikke, har Grotrian for nylig udtalt i et interview. Det ville være direkte omklamrende, tilføjede han. Simon Grotrian insisterer selv på, at der altid er en rød tråd og en mening med den sproglige galskab i hans salmer. Men en rød tråd må gerne have sløjfer eller slå en knude her og der, siger han og tilføjer: Hverken med salmer eller med livet skal det nødvendigvis være lige ud af motorvejen, for så oplever man jo ingenting... det er også vigtigt med nogle svinkeærinder undervejs. I den omtalte dåbssalme, der er aftrykt her, er der plads til både svinkeærinder, uudgrundelige billeder og en rød tråd med sløjfer samt billeder, der kan forstås med hjernen eller mærkes i sindet. Det er en dåbssalme, som man næppe kan eller skal bruge hver søndag. Nogle gange vil dåbsfamilien foretrække Sov sødt barnlille, Fyldt af glæde over livets under eller noget helt tredje. Men hvis de kan holde til lidt knuder, gåder og flertydigheder, så kan både dåbsgæsterne og alle vi andre have godt af at blive udfordret på vores salmesprog. Det hjælper Simon Grotrian os gerne med. 6

7 Velsign mit barn, du kære Gud Velsign mit barn, du kære Gud og lad det holde livet ud og tænd et lys på sjælens tinde for verden selv, for os herinde. I verden hører vi dig til og sjælen er et klokkespil i livet traver du på vande med børnene og åben pande. Lad barnet, som jeg elsker højt få del i glædens bølgesprøjt så døber vi med dine planer det nye liv i oceaner. Giv alle børn i verden vand og giv dem så en ildebrand du skænker gaver ud af tågen vi står ved Himmerigelågen. I sølvet på dit døbefad er glorierne lagt i bad og dine dråber er som birken så flyver engle over kirken. Vi glæder os i vand og ild for ingen dråbe er et spild velsign mit barn med regnens bue det er dit rige, vi vil skue. Tekst: Simon Grotrian 2009 Melodi: Jesper Gottlieb Findes i flere udgaver. Her aftrykt efter Syng Nyt-hæftet, 2014 o 7

8 Vinter 2014 På nævnte torsdage kl Torsdag d. 15. januar kl Kong alkohol i spadseredragt og høje hæle Hør Anna Marie Aggerholm fortælle om sine 17 år som aktiv alkoholiker, - hvordan alt og alle omkring hende mistede pusten og lod sig manipulere af hendes benægtelse, løgne, retfærdiggørelser osv. osv. Anna Marie hævder, at hendes nærmeste pårørende blev om muligt endnu mere syge end hun selv, - magtesløsheden og medafhængigheden lammede dem, og til sidst var hele familien fanget i spillet omkring alkoholismen. Caféen har eksisteret i 5 år den 15.april. Det glæder os at så mange bakker op om arrangementerne! Torsdagscafeen foregår i vores Sognehus, og vi håber, at en stor flok af Hjortshøjs beboere fortsat vil lægge Torsdag d. 29. januar kl I dag rejser vi til Ghana Unge danske elever fra Aarhus Social og Sundhedsskole uddanner og skaber arbejdspladser for andre unge i Ghana. Niels Chr Vestergaard og Collins Wood(dansk/ghanesere) vil i dag tage os med på en spændende og måske også eventyrlig tur til Ghana og især til de gamles Ghana. Ghana er et smukt land en land Danmark har nære historiske relationer til og et land i en god udvikling. Men det er også et land, hvor overtro, hekse, hekselejre, trolddom og at man kan være ejet af kongen, stadig er en markant og naturlig del af mange ghaneseres hverdag og deres tilgang til livet. Midt i al dette rejser unge danskere elever fra social og sundhedsskolen ned og bygger langsomt en omsorgsvirksomhed op og bygger plejehjem for de mest udsatte gamle i Ghana. vejen forbi til hyggeligt samvær. Vi skal hygge os med hinanden nye Hjortshøjborgere møder gamle, og der bliver naturligvis mulighed for at købe kaffe og kage til kun 20 kr. pr. person. Torsdag d. 19. februar kl Musik i sognesalen For 20 år siden oprettede Poul Bech Christensen Hjortshøj Seniororkester, som han har ledet siden. Orkestret hørte oprindeligt hjemme på Hjortshøj Lokalcenter og hed da Hjortshøj Lokalcenters Husorkester. For nogle år siden skete der en omstrukturering af de 5 lokalcentre i Aarhus Nord. Derved blev orkestret hjemløst, men fik af menighedsrådet tilbudt at låne den nybyggede sognesal som prøvelokale. Her øver de 12 amatørmusikere hver fredag formiddag i de smukke omgivelser. Orkestret består af violiner, fløjter, klarinet, harmonikaer, guitar, elbas og flygel. Repertoiret er en blanding af glad musik fra forskellige genrer: wienervals, tango, folkemusik, filmmusik etc. Vores organist vil hjælpe os med at skabe en hyggelig stemning og støtte os, når vi skal synge gerne mange sange fra Højskolesangbogen. ALLE ER VELKOMNE!!!

9 skoncerter Opmuntret af interesse og opbakning planlægger vi også i koncerter i Hjortshøj Kirke. skoncerterne er normalt alle kl , men d. 15. februar er det først kl pga. fastelavn. Min glæde ved vokalmusikken vil skinne igennem med både sangsolister, ensembler og kor. Således også ved de 2 første koncerter i Januarkoncerten, Mod Lysere Tider er den tradition for en årlig, anderledes nytårskoncert, jeg ønsker at skabe. Ved februarkoncerten sætter vi fokus på den engelske barokkomponist Henry Purcells kirkelige vokalværker. Her medvirker Hjortshøj Kirkes Vokalensemble, som er et eliteensemble af varieret størrelse tilpasset den aktuelle musik. Ved denne lejlighed medvirker 5 sangere. Søren Kinch Hansen, organist ved Hjortshøj Kirke skoncert i Hjortshøj Kirke 4. januar kl 15 Mod lysere tider -en årligt tilbagevendende og anderledes nytårskoncert Midt i vintermørket kaster disse 4 dygtige kvinder det lys over os. Et bredt repertoire, som blander renæssance- og barokmusik med nordisk folketone og svenske koraler fra Dalarna Medvirkende: Katrine Broch Møller, sopran Nadja Marie Schmedes Enevoldsen, sopran Susanne Cecilie Nielsen, sopran Louise Boll, orgel skoncert i Hjortshøj Kirke 15.februar kl. 16 Musik af Henry Purcell Medvirkende: Hjortshøj Kirkes Vokalensemble. Katrine Broch Møller, sopran Nadja Marie Schmedes Enevoldsen, sopran Ingeborg Højlund, alt Pål Soknes, tenor Hafsteinn Thorolfsson, bas Søren Kinch Hansen leder og akkompagnerer i et program med kirkemusik af Henry Purcell. Henry Purcell er den betydeligste engelske komponist i tidlig barok, hans musik er udtryksfuld, varieret, klangskøn og fyldt med smukke melodier. 9

10 Konfirmander En farlig menighedsrådsformand i rollen som en af Skipper Klements mænd. Konfirmanderne tabte den kamp... Konfirmander ude af huset I flere år har undertegnede tilrettelagt konfirmandforløbet, så det ikke bare finder sted som almindelige konfirmandtimer i sognegården men også består aktiviteter ud af huset, f.eks. ekskursioner o.l. Den nye skolereform kommer til at forstærke denne indsats, og alene i dette efterår har konfirmanderne været på rollespil om reformationen og Martin Luther samt på konfirmandlejr i Rønde. Den middelaldersmed synes lidt bekendt... Der blev spist sundt på konfirmandlejren. Blandt andet. AK kan få konfirmanderne med på gospel selv på den tidlige morgenstund 10

11 FDF FDF Orgelrenovering Vores glimrende Marcussen orgel er blevet renset for bl.a. skimmelsvamp. Det er hårdt at være et fint, mekanisk instrument i et rum med ujævn temperaturfordeling. Svampen er overalt, også i piberne, hvor den påvirker klangen i mat retning. Så rensningen har også musikalsk betydning. I mellemtiden har vi brugt det lille firestemmers orgel som lånebil Søren Kinch Hansen Puslinge og tumlinge (0. klasse 2. klasse) Mandage fra Pilte (3. klasse 4. klasse) Tirsdage fra Væbnere (5. klasse 6. klasse) Onsdage fra Seniorvæbnere og seniorer (7. klasse og ældre) Onsdage fra Ring til Morten (Del af kredsledelsen) for mere information på tlf.: eller skriv til Om FDF FDF er en børne- og ungdomsorganisation med rod i den danske folkekirke. Aktiviteterne er mangfoldige: Fællesskab, friluftsliv, leg og fantasi, underholdning, sang og meget mere. Vi holder til midt i Hjortshøj, Virupvej 15. Læs mere på Praktiske oplysninger Kirkelige handlinger: Ved fødsler, dåb, navngivelse, vielse, begravelse og ind- og udmeldelse af Folkekirken: Kontakt Hjortshøj-Egå-Skæring kordegnekontor: Tlf Egå Mosevej 7, 8250 Egå Mand. - fredag kl. 9-13, torsdag desuden kl Kordegne: Anette Ingvartsen, Præster: Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj, tlf , mobil: Fri mandag. Lise Juhl Nielsen Ane Ørgård Bramstoft, Menighedsrådsformand: Peder Kjærgaard, tlf Næstformand for menighedsrådet: Marianne Berg Organist: Søren Kinch Hansen tlf Organist Lars Fløe, tlf.: Kirketjener: Else Elmer, tlf Sognemedhjælper: Tine Bang Sørensen Træffes fortrinsvis tirsdag, onsdag og torsdag i Den Gamle Skole, tlf og på Kirkesanger: Kirkesanger Katrine Broch Møller Mette Lund Korsgaard Graver: Finn Matzen, Virupvej 11, 8530 Hjortshøj. Tlf. på kirkegården: Torben Nielsen, gravermedhjælper Kirkens hjemmeside: 11

12 Kalender December Tirsdag d. 2. kl Børnegudstjeneste ved Morten Skovsted Torsdag d. 4. kl Sangaften i præstegården d. 7. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Onsdag Tirsdag Onsdag d. 10. kl De ni læsninger d. 14. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 21. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft d. 23. kl Vi synger julen ind d. 24. kl Hjortshøj Lokalcenter ved Mort en Skovsted kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted Torsdag d. 25. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Fredag Januar Torsdag d. d. 26. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 28. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft 1. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen d. 4. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 4. kl skoncert Tirsdag d. 6. kl Sogneaften om sognerejsen 2015 Torsdag d. 8. kl Gudstjeneste på Lokalcentret ved Morten Skovsted d. 11. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Torsdag d. 15. kl Torsdagscafé Tirsdag d. 18. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft d. 25. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 27. kl Børnegudstjeneste ved Morten Skovsted Torsdag d. 29. kl Torsdagscafé Februar d. 1. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft d. 8. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Torsdag d. 12. kl Gudstjeneste på Lokalcentret ved Vibe Boye Lisbjerg d. 15. kl Familiegudstjeneste fastelavn ved Morten Skovsted d. 15. kl skoncert Tirsdag d. 17. kl Stilhed og musik Torsdag d. 19. kl Torsdagscafé d. 22. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted 12 Der er menighedsrådsmøde den anden onsdag kl. 19. i hver måned.

Glimt fra Sommerhøjskole Allehelgensgudstjeneste. Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk

Glimt fra Sommerhøjskole Allehelgensgudstjeneste. Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk Glimt fra Sommerhøjskole Allehelgensgudstjeneste Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk september oktober november Nr. 4 2015 1 Om kirkebladet Kirkebladet udgives af Hjortshøj Menighedsråd.

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn

Kirkebladet Hjortshøj Sogn Jeg elsker denne folkekirke Julens gudstjenester og arrangementer Nyt logoskilt Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk december januar februar Nr. 1 2015-16 1 Børnegudstjenester. Se side 5.

Læs mere

Nye toner i Hjortshøj Sogn Menighedsrådsvalg 2014. Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk

Nye toner i Hjortshøj Sogn Menighedsrådsvalg 2014. Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk Nye toner i Hjortshøj Sogn Menighedsrådsvalg 2014 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk september oktober november Nr. 4 2014 1 Luthers nøgle Fredag d. 3. oktober bliver Hjortshøjs konfirmander

Læs mere

Sommer med kirke... Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk

Sommer med kirke... Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk Sommer med kirke... Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk juni juli august Nr. 3 2015 1 Fra præst og menighedsråd Sognerejse aflyst Efter en fantastisk rejse til Israel i 2014, havde vi planlagt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Valdemarsaften med musik - side 2 Genåbning af Hjortshøj Kirke - side 6 Gå dog i kirke! - side 8

Valdemarsaften med musik - side 2 Genåbning af Hjortshøj Kirke - side 6 Gå dog i kirke! - side 8 Valdemarsaften med musik - side 2 Genåbning af Hjortshøj Kirke - side 6 Gå dog i kirke! - side 8 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk Nr. 3 2013 juni juli august 1 Valdemarsaften ved Hjortshøj

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn

Kirkebladet Hjortshøj Sogn Tilbage til rødderne Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk marts april maj Nr. 2 2015 5år 1 Sognerejse 2015 Dresden Krackow Efter en vellykket tur til Israel i 2014 har vi fået lyst til mere,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn

Kirkebladet Hjortshøj Sogn Kirken og kirkegården Se Torsdagcafé side 6 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk Nr. 2 2014 marts april maj 1 Sognerejse til Israel - update Som tidligere annonceret er vi i Hjortshøj sogn

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn

Kirkebladet Hjortshøj Sogn Søren Ulrik Thomsen læser digte fra forfatterskabet - side 5 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk Nr. 4 2013 september oktober november 1 ide 2: SYNG NYT Billeder herunder kan bruges med teksten:

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Sommerhøjskole - side 4-5 En faders kærlighed - side 9 Menighedsrådsvalg 2012 - side 10. www.hjortshoejkirke.

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Sommerhøjskole - side 4-5 En faders kærlighed - side 9 Menighedsrådsvalg 2012 - side 10. www.hjortshoejkirke. Sommerhøjskole - side 4-5 En faders kærlighed - side 9 Menighedsrådsvalg 2012 - side 10 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk 2 12 juni juli august 1 Cafékoncert VALDEMARS AFTEN med udendørs

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

December 2011, januar & februar 2012, 23. ÅRGANG

December 2011, januar & februar 2012, 23. ÅRGANG December 2011, januar & februar 2012, 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Julen handler om at se - side 4 Livsmodsgrupper - side 7 Tre aftener om kærlighed og parforhold - side 11

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Julen handler om at se - side 4 Livsmodsgrupper - side 7 Tre aftener om kærlighed og parforhold - side 11 Julen handler om at se - side 4 Livsmodsgrupper - side 7 Tre aftener om kærlighed og parforhold - side 11 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk 4 11 december januar februar 1 Minikonfirmander

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Kirkens rummelighed - side 5 Glimt fra Sommerhøjskole 2011 - side 6 FdF på landslejr 2011 - side 14

Kirkens rummelighed - side 5 Glimt fra Sommerhøjskole 2011 - side 6 FdF på landslejr 2011 - side 14 Kirkens rummelighed - side 5 Glimt fra Sommerhøjskole 2011 - side 6 FDF på landslejr 2011 - side 14 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk 4 11 september oktober november 1 Hjortshøj Pige -

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2017 januar februar marts Indhold: Reformationen 1517-2017 2 Tusmørkeandagter 3 Reformationsjubilæum 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere