Kirkebladet Hjortshøj Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Hjortshøj Sogn"

Transkript

1 Mod lysere tider - side 9 Glorier i døbefadet - side 6 Kirkebladet Hjortshøj Sogn december januar februar Nr

2 Sognerejse i 2015 Som det vil være mange bekendt, var 21 personer i Israel på sognerejse sidst i september måned Det var en forrygende intens, spændende og hyggelig tur. Vi har derfor tænkt os at gentage succesen i september 2015 men denne gang med en nærmere destination og en lidt kortere tur, ikke mindst for at gøre rejsen billigere. En tanke er, at vi laver en mere eksotisk og fjernere rejse hvert andet år og en mere beskeden hvert andet år, så alle har mulighed for at komme med på en sognerejse, også hvis det er vanskeligt at få fri fra arbejdet, eller hvis økonomien er begrænset. Det er vigtigt at understrege, at sognerejserne er for alle der bor i sognet, og endda er åben for folk udenfor sognet, hvis der er plads (og det plejer der at være). Et par af årets deltagere kunne fortælle, at de havde været lidt i tvivl om, hvad en sognerejse egentlig var, inden de tog springet og meldte sig til. En sognerejse er ganske enkelt en rejse for interesserede, der bor i sognet. Rejsen er arrangeret af præsten, og turen vil inkludere det kirkelige aspekt men aldrig kun det: Vi ser også på kunst og natur og verdslige museer, og mest af alt finder rejsen sted i trygge rammer med vægt også på det sociale samvær. Det er besluttet, at vi på et møde i sognegården tirsdag d. 6. januar kl vil tage en drøftelse om, hvorhen sognerejsen 2015 skal gå. For at vi ikke skal diskutere helt ud i det blå, har vi på forhånd lagt os fast på tre rejsemål, som vi skal vælge imellem. A) Dresden og Krakow. En rejse på en lille uge, som forventeligt kan gennemføres for under 5000 kr. B) Sverige, hvor et tidligere sognebarn er blevet præst i Svanskog, vest for Vänern. En rejse på fem dag, der kan gøres for cirka 3500 kr. C) Slesvig, hvor der er rigtigt meget at se bl.a. Dannevirke. Vi kan eventuelt også inddrage Dybbøl og Sønderborg på vejen. Vi har god forbindelse til præsten for det danske mindretal i Lyksborg, så den side af sagen kan vi også blive klogere på. Rejsen kunne forløbe som en forlænget weekend, i alt tre dage til ca kr. Alle disse tre rejser foretages med luksusbus, og prisen er med alle mulige forbehold. Der vil være folk til stede på mødet i januar, som er kloge på alle tre destinationer, så det vil blive udfoldet, hvad der er at se og opleve. Mød op og få indflydelse på, hvor vi skal hen i Nedstigning til den gamle bydel i Jerusalem Chagall mosaikker i Jerusalem Fra fristelsernes bjerg Arabisk frokost Om Kirkebladet Kirkebladet udgives af Hjortshøj Menighedsråd. Redaktionen består af sognemedhjælperen og Morten Skovsted (ansv.). Indlæg, kommentarer, kritik eller ros kan mailes til Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og kristendom, at anspore til 2 refleksion og debat herom samt at oplyse om arrangementer i kirke og sognegård. Bladet udgives fire gange om året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Deadline en måned før udgivelse. Har du ikke fået Kirkebladet leveret, bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen, Løvgangen 1, tlf Bladet kan også læses på Layout: Graphic Care Tryk: Økotryk

3 I dag rejser vi til Ghana. Se omtale af foredraget side 8, Torsdagscaféen. Indhold Sognerejse i Kirken lever 3 Vinterens aktiviteter 4 Glorier i døbefadet 6 Torsdagscafé 8 skoncerter 9 Konfirmander på tur 10 Kalender 12 Kirken lever Af Morten Skovsted Vi har haft et aktivt efterår i kirken med Sommerhøjskole, Syng Nyt salmedag, koncerter, konfirmandlejr, Rollespil for konfirmander, Allehelgen, sangaftener, torsdagscafé, fredagsklub, gudstjenester og alt det andet. Alt det kan vi gennemføre, fordi vi har en kirke, og fordi vi er en kirke: En kirke og et sogn bestående af levende og aktive mennesker, og ikke mindst et væld af frivillige, der er med til at løfte opgaven. En del af disse frivillige sidder i menighedsrådet i to-årige perioder, og 1. søndag i advent indledes en ny periode med et nyt, forstærket menighedsråd, som i slutningen af oktober konstituerede sig med følgende personer og poster: Det nye menighedsråd Peder Kjærgaard, formand Marianne Berg (nyvalgt men tidligere medlem), næstformand Hanna Rasmussen, kontaktperson Ole Richter, kirkeværge (ansvarlig for kirkens bygninger) Kirsten Flugt, kasserer Minna Forchhammer Karen-Margrethe Eli (nyvalgt) Morten Skovsted (sognepræsten er fast medlem. Det samme er formelt de to præster i Egå, Lise Juhl Nielsen og Ane Ørgaard Bramstoft) Finn Matzen, medarbejderrepræsentant Udover de nævnte poster er der en række udvalg, hvor medlemmerne planlægger forskellige dele af kirkens arbejde, f.eks. et aktivitetsudvalg, et kirke- og kirkegårdsudvalg etc. Desuden er der fire suppleanter. God arbejdslyst til det nye menighedsråd. 3

4 Vinterens aktiviteter Børne- og Ungdomsgudstjenester Hermed er spaghetti- og pizzagudstjenesterne omdøbt til noget måske mindre fantasifuldt men til gengæld mere dækkende. Hver anden gang har vi en gudstjeneste rettet mod de mindste og deres forældre, og hver anden gang er det konfirmanderne og deres aldersgruppe, der er målgruppen, naturligvis også her med forældre som medindbudte. Resten af denne sæson afholder vi disse børne- og ungegudstjenester på følgende datoer: Børnegudstjeneste (med risengrød) tirsdag d. 2. december Børnegudstjeneste tirsdag d. 27. januar Ungdomsgudstjeneste tirsdag d. 3. marts Børnegudstjeneste tirsdag d. 24. marts Ungdomsgudstjeneste tirsdag d. 28. april Børnegudstjeneste tirsdag d. 19. maj Alle dage kl. 17 med efterfølgende fællesspisning i sognegården, hvor vores gode madmor, Mette Louise, har lavet mad til os. Det koster 20 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn og man bedes tilmelde sig senest den forudgående søndag med sms til (jo, det er en mobiltelefon) 1 De ni læsninger De ni læsninger er en engelsk tradition, hvor Bibelske læsninger veksler med salmesang og musikindslag. Dermed markerer man adventstiden og ser frem mod julen ved at sætte julens budskab ind i en større sammenhæng af forventning, håb, forløsning og glæde. Også i Hjortshøj er de ni læsninger blevet en fast tradition. Hjortshøj Lokalcenters kor medvirker med ny dirigent, som vi glæder os til at møde. Alle er velkomne i Hjortshøj kirke onsdag d. 10. december kl. 14, også når vi efter gudstjenesten går over i sognegården og får glögg og æbleskiver. Julehjælp Som det har været tilfældet de foregående år, kan man i år søge om menighedsjulehjælp, hvis man af en eller anden grund er økonomisk i knibe her op til jul. Midlerne til julehjælpen indsamles i kirken i december måned. Man kan sende sin ansøgning til sognepræst Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj eller med mail til dk med kort begrundelse. Ansøgningen skal være modtaget senest mandag d. 8. december, og gavekort til SPAR købmand, Schjeldahl vil blive uddelt inden jul. Sangaften i præstegården Vi planlægger 4 årlige sangaftener i sognegården, den nyligt afholdte var vældigt opmuntrende med de fremmødtes sanglyst og levende deltagelse. 4. december kl ca er vi i præstegården, Skødstrupvej 2. Som altid vil fokus være på årstiden, og vi vil blande nye og gamle sange og salmer, kendte og aldrig før hørte. Morten Skovsted og Katrine Broch Møller kaster perspektiv og glans over fællessangen Kinch Hansen Babysalmesang Der er sang, musik og bevægelse onsdage kl i kirken. Det er for babyer og deres forældre og vi slutter af med snak og lidt kaffe eller te i den gamle skole. Tilmelding på eller hjortshoejkirke.dk 4

5 Familiefastelavn Fastelavnssøndag d. 15. februar er der atter familiegudstjeneste kl. 14 i samarbejde med FDF. Vi håber at mange vil møde op udklædte, både børn og voksne, og at lige så mange vil gå med i FDF-hytten efter gudstjenesten for at slå katten af tønden. Kyndelmisse i Hjortshøj Kirke "Julen varer li' til påske", synger vi, selvom det sjældent passer. Snarere varer julen lige til kyndelmisse, fordi både jule- og hellig 3 kongertiden er lysets fest midt i mørket. Det fejrer vi med musikgudstjeneste i Hjortshøj Kirke den 1. februar kl , hvor vi vil synge salmer om lys og kirkens personale vil synge og spille smukke og enkle satser vekslende med tekster om lysets kraft. Sogneindsamling 2015 Den 8. marts 2015 sender Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere rundt i landet for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens fattigste. Hold øje med plakater og presse når dagen nærmer sig. Vi indleder med en gudstjeneste kl Syng Nyt At præst så vel som organist og menighedsråd prioriterer musik og sang, har vi skrevet om før. Det har i de forgangne måneder fundet udtryk blandt andet i den Syng Nyt salmedag, som blev afholdt sidst i august måned med deltagelse af 90 salmeglade deltagere fra hele landet. I den forbindelse blev Syng Nyt-hæftet lanceret med 20 nyere salmer, hvoraf en er nærmere beskrevet her i bladet. Både sognets præst, organist og kirkesanger har været involveret i udvælgelsen af de trykte salmer samt i udgivelsen af dem. Hjortshøj kirke har anskaffet et sæt af hæfterne og kirkegængerne vil møde disse salmer fremover, så vi kan lære dem rigtig godt at kende. 5

6 En salme Glorier i døbefadet For nylig introducerede jeg i kirken en ny dåbssalme af Simon Grotrian, som er aftrykt i det omtalte Syng Nythæfte. Det var den ene dåbsfamilie, der havde insisteret på at vove springet ud i den anderledes og sprogligt udfordrende salme. Salmen blev fint modtaget, men i våbenhuset efter gudstjenesten var der en af de faste kirkegængere, der sagde: Det var godt nok nogle underlige metaforer!. Og det må man give ham ret i. I salmen er sjælen et klokkespil, mens Gud går på vandet med åben pande, og barnet får del i både glædens bølgesprøjt og en skænket ildebrand, mens glorierne lægges i bad i døbefadet. Det er i sandhed anderledes. Men skal metaforer ikke være lidt anderledes for at bidrage med noget nyt? Hvis salmernes billeder bliver for lige til og let tilgængelige, risikere vi at ende i det professor emeritus Kirsten Nielsen har kaldt et "trivialiseret gudsbillede". Hvis vi kun kalder Gud for en god far og benytter os af andre kendte og slidte metaforer, så risikerer vi, at billederne og dermed salmerne hurtigt bliver lidt for forudsigelige. Sådan er det ikke med Simon Grotrian: han udfordrer os hele tiden med nye billeder og ordsammensætninger. Ikke så få af hans ordspil spiller på bibelske associationer. I dåbssalmen henvises der således i vers to til både Jesu vandring på søen, at han tog de små i favn, og at han gik sine fjender i møde med åben pande. I vers fire loves vi i dåben både vand og Helligåndens ild, og i vers seks nævnes den regnens bue, som siden Syndfloden har været et tegn på Guds løfter og omsorg. Andre af Grotrians metaforer kan være vanskeligere at afkode og forstå, f.eks. når glorierne lægges i bad i dåbens fad. Spørgsmålet er imidlertid, om billedet overhovedet skal forstås, eller om det ikke først og fremmest skal ses, så det mere end at skabe en erkendelse kan etablere et poetisk rum, hvor noget særligt får plads. Sådanne særlige rum og billeder skaber Grotrian til overflod. Hvis man vil fortolke, kan man imidlertid også det: Så kan de glorier, der lægges i dåbens fad, være et billede på, at alle vores egne gode gerninger i døbefonten vaskes væk og gøres til intet, fordi dåbens vand (nåden) dækker dem og er større end dem. Sådanne flertydige tilgange er der ofte til Grotrians tekster. Man kan både tolke dem og gå ind i oplevelsen af, at der sættes nye ord på mysteriet. Simon Grotrian lader altid mysteriet forblive mystisk, men han gør det større ved at sætte flere ord på. Rundt om Gud kommer vi aldrig med vores sprog, og det skal vi heller ikke, har Grotrian for nylig udtalt i et interview. Det ville være direkte omklamrende, tilføjede han. Simon Grotrian insisterer selv på, at der altid er en rød tråd og en mening med den sproglige galskab i hans salmer. Men en rød tråd må gerne have sløjfer eller slå en knude her og der, siger han og tilføjer: Hverken med salmer eller med livet skal det nødvendigvis være lige ud af motorvejen, for så oplever man jo ingenting... det er også vigtigt med nogle svinkeærinder undervejs. I den omtalte dåbssalme, der er aftrykt her, er der plads til både svinkeærinder, uudgrundelige billeder og en rød tråd med sløjfer samt billeder, der kan forstås med hjernen eller mærkes i sindet. Det er en dåbssalme, som man næppe kan eller skal bruge hver søndag. Nogle gange vil dåbsfamilien foretrække Sov sødt barnlille, Fyldt af glæde over livets under eller noget helt tredje. Men hvis de kan holde til lidt knuder, gåder og flertydigheder, så kan både dåbsgæsterne og alle vi andre have godt af at blive udfordret på vores salmesprog. Det hjælper Simon Grotrian os gerne med. 6

7 Velsign mit barn, du kære Gud Velsign mit barn, du kære Gud og lad det holde livet ud og tænd et lys på sjælens tinde for verden selv, for os herinde. I verden hører vi dig til og sjælen er et klokkespil i livet traver du på vande med børnene og åben pande. Lad barnet, som jeg elsker højt få del i glædens bølgesprøjt så døber vi med dine planer det nye liv i oceaner. Giv alle børn i verden vand og giv dem så en ildebrand du skænker gaver ud af tågen vi står ved Himmerigelågen. I sølvet på dit døbefad er glorierne lagt i bad og dine dråber er som birken så flyver engle over kirken. Vi glæder os i vand og ild for ingen dråbe er et spild velsign mit barn med regnens bue det er dit rige, vi vil skue. Tekst: Simon Grotrian 2009 Melodi: Jesper Gottlieb Findes i flere udgaver. Her aftrykt efter Syng Nyt-hæftet, 2014 o 7

8 Vinter 2014 På nævnte torsdage kl Torsdag d. 15. januar kl Kong alkohol i spadseredragt og høje hæle Hør Anna Marie Aggerholm fortælle om sine 17 år som aktiv alkoholiker, - hvordan alt og alle omkring hende mistede pusten og lod sig manipulere af hendes benægtelse, løgne, retfærdiggørelser osv. osv. Anna Marie hævder, at hendes nærmeste pårørende blev om muligt endnu mere syge end hun selv, - magtesløsheden og medafhængigheden lammede dem, og til sidst var hele familien fanget i spillet omkring alkoholismen. Caféen har eksisteret i 5 år den 15.april. Det glæder os at så mange bakker op om arrangementerne! Torsdagscafeen foregår i vores Sognehus, og vi håber, at en stor flok af Hjortshøjs beboere fortsat vil lægge Torsdag d. 29. januar kl I dag rejser vi til Ghana Unge danske elever fra Aarhus Social og Sundhedsskole uddanner og skaber arbejdspladser for andre unge i Ghana. Niels Chr Vestergaard og Collins Wood(dansk/ghanesere) vil i dag tage os med på en spændende og måske også eventyrlig tur til Ghana og især til de gamles Ghana. Ghana er et smukt land en land Danmark har nære historiske relationer til og et land i en god udvikling. Men det er også et land, hvor overtro, hekse, hekselejre, trolddom og at man kan være ejet af kongen, stadig er en markant og naturlig del af mange ghaneseres hverdag og deres tilgang til livet. Midt i al dette rejser unge danskere elever fra social og sundhedsskolen ned og bygger langsomt en omsorgsvirksomhed op og bygger plejehjem for de mest udsatte gamle i Ghana. vejen forbi til hyggeligt samvær. Vi skal hygge os med hinanden nye Hjortshøjborgere møder gamle, og der bliver naturligvis mulighed for at købe kaffe og kage til kun 20 kr. pr. person. Torsdag d. 19. februar kl Musik i sognesalen For 20 år siden oprettede Poul Bech Christensen Hjortshøj Seniororkester, som han har ledet siden. Orkestret hørte oprindeligt hjemme på Hjortshøj Lokalcenter og hed da Hjortshøj Lokalcenters Husorkester. For nogle år siden skete der en omstrukturering af de 5 lokalcentre i Aarhus Nord. Derved blev orkestret hjemløst, men fik af menighedsrådet tilbudt at låne den nybyggede sognesal som prøvelokale. Her øver de 12 amatørmusikere hver fredag formiddag i de smukke omgivelser. Orkestret består af violiner, fløjter, klarinet, harmonikaer, guitar, elbas og flygel. Repertoiret er en blanding af glad musik fra forskellige genrer: wienervals, tango, folkemusik, filmmusik etc. Vores organist vil hjælpe os med at skabe en hyggelig stemning og støtte os, når vi skal synge gerne mange sange fra Højskolesangbogen. ALLE ER VELKOMNE!!!

9 skoncerter Opmuntret af interesse og opbakning planlægger vi også i koncerter i Hjortshøj Kirke. skoncerterne er normalt alle kl , men d. 15. februar er det først kl pga. fastelavn. Min glæde ved vokalmusikken vil skinne igennem med både sangsolister, ensembler og kor. Således også ved de 2 første koncerter i Januarkoncerten, Mod Lysere Tider er den tradition for en årlig, anderledes nytårskoncert, jeg ønsker at skabe. Ved februarkoncerten sætter vi fokus på den engelske barokkomponist Henry Purcells kirkelige vokalværker. Her medvirker Hjortshøj Kirkes Vokalensemble, som er et eliteensemble af varieret størrelse tilpasset den aktuelle musik. Ved denne lejlighed medvirker 5 sangere. Søren Kinch Hansen, organist ved Hjortshøj Kirke skoncert i Hjortshøj Kirke 4. januar kl 15 Mod lysere tider -en årligt tilbagevendende og anderledes nytårskoncert Midt i vintermørket kaster disse 4 dygtige kvinder det lys over os. Et bredt repertoire, som blander renæssance- og barokmusik med nordisk folketone og svenske koraler fra Dalarna Medvirkende: Katrine Broch Møller, sopran Nadja Marie Schmedes Enevoldsen, sopran Susanne Cecilie Nielsen, sopran Louise Boll, orgel skoncert i Hjortshøj Kirke 15.februar kl. 16 Musik af Henry Purcell Medvirkende: Hjortshøj Kirkes Vokalensemble. Katrine Broch Møller, sopran Nadja Marie Schmedes Enevoldsen, sopran Ingeborg Højlund, alt Pål Soknes, tenor Hafsteinn Thorolfsson, bas Søren Kinch Hansen leder og akkompagnerer i et program med kirkemusik af Henry Purcell. Henry Purcell er den betydeligste engelske komponist i tidlig barok, hans musik er udtryksfuld, varieret, klangskøn og fyldt med smukke melodier. 9

10 Konfirmander En farlig menighedsrådsformand i rollen som en af Skipper Klements mænd. Konfirmanderne tabte den kamp... Konfirmander ude af huset I flere år har undertegnede tilrettelagt konfirmandforløbet, så det ikke bare finder sted som almindelige konfirmandtimer i sognegården men også består aktiviteter ud af huset, f.eks. ekskursioner o.l. Den nye skolereform kommer til at forstærke denne indsats, og alene i dette efterår har konfirmanderne været på rollespil om reformationen og Martin Luther samt på konfirmandlejr i Rønde. Den middelaldersmed synes lidt bekendt... Der blev spist sundt på konfirmandlejren. Blandt andet. AK kan få konfirmanderne med på gospel selv på den tidlige morgenstund 10

11 FDF FDF Orgelrenovering Vores glimrende Marcussen orgel er blevet renset for bl.a. skimmelsvamp. Det er hårdt at være et fint, mekanisk instrument i et rum med ujævn temperaturfordeling. Svampen er overalt, også i piberne, hvor den påvirker klangen i mat retning. Så rensningen har også musikalsk betydning. I mellemtiden har vi brugt det lille firestemmers orgel som lånebil Søren Kinch Hansen Puslinge og tumlinge (0. klasse 2. klasse) Mandage fra Pilte (3. klasse 4. klasse) Tirsdage fra Væbnere (5. klasse 6. klasse) Onsdage fra Seniorvæbnere og seniorer (7. klasse og ældre) Onsdage fra Ring til Morten (Del af kredsledelsen) for mere information på tlf.: eller skriv til Om FDF FDF er en børne- og ungdomsorganisation med rod i den danske folkekirke. Aktiviteterne er mangfoldige: Fællesskab, friluftsliv, leg og fantasi, underholdning, sang og meget mere. Vi holder til midt i Hjortshøj, Virupvej 15. Læs mere på Praktiske oplysninger Kirkelige handlinger: Ved fødsler, dåb, navngivelse, vielse, begravelse og ind- og udmeldelse af Folkekirken: Kontakt Hjortshøj-Egå-Skæring kordegnekontor: Tlf Egå Mosevej 7, 8250 Egå Mand. - fredag kl. 9-13, torsdag desuden kl Kordegne: Anette Ingvartsen, Præster: Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj, tlf , mobil: Fri mandag. Lise Juhl Nielsen Ane Ørgård Bramstoft, Menighedsrådsformand: Peder Kjærgaard, tlf Næstformand for menighedsrådet: Marianne Berg Organist: Søren Kinch Hansen tlf Organist Lars Fløe, tlf.: Kirketjener: Else Elmer, tlf Sognemedhjælper: Tine Bang Sørensen Træffes fortrinsvis tirsdag, onsdag og torsdag i Den Gamle Skole, tlf og på Kirkesanger: Kirkesanger Katrine Broch Møller Mette Lund Korsgaard Graver: Finn Matzen, Virupvej 11, 8530 Hjortshøj. Tlf. på kirkegården: Torben Nielsen, gravermedhjælper Kirkens hjemmeside: 11

12 Kalender December Tirsdag d. 2. kl Børnegudstjeneste ved Morten Skovsted Torsdag d. 4. kl Sangaften i præstegården d. 7. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Onsdag Tirsdag Onsdag d. 10. kl De ni læsninger d. 14. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 21. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft d. 23. kl Vi synger julen ind d. 24. kl Hjortshøj Lokalcenter ved Mort en Skovsted kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted Torsdag d. 25. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Fredag Januar Torsdag d. d. 26. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 28. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft 1. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen d. 4. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 4. kl skoncert Tirsdag d. 6. kl Sogneaften om sognerejsen 2015 Torsdag d. 8. kl Gudstjeneste på Lokalcentret ved Morten Skovsted d. 11. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Torsdag d. 15. kl Torsdagscafé Tirsdag d. 18. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft d. 25. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted d. 27. kl Børnegudstjeneste ved Morten Skovsted Torsdag d. 29. kl Torsdagscafé Februar d. 1. kl Gudstjeneste ved Ane Ørgård Bramstoft d. 8. kl Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen Torsdag d. 12. kl Gudstjeneste på Lokalcentret ved Vibe Boye Lisbjerg d. 15. kl Familiegudstjeneste fastelavn ved Morten Skovsted d. 15. kl skoncert Tirsdag d. 17. kl Stilhed og musik Torsdag d. 19. kl Torsdagscafé d. 22. kl Gudstjeneste ved Morten Skovsted 12 Der er menighedsrådsmøde den anden onsdag kl. 19. i hver måned.

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8

Kirkebladet Hjortshøj Sogn. Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8 Kunsten at konfirmere - side 6 Den dag de blev et mirakel- side 10 Koncert med Aarhus Kammerkor - side 8 Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk 1 12 marts april maj 1 Dåbsjubilæum Hvem mon banker

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken. FREDENSKIRKEN - en kirke med liv... Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.dk Tlf. 8614 2113 kontakt@fredenskirken.dk Kirken er åben hverdage kl. 9-16. Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 www.hadstensogne.dk Kirken nr. 9 Juni 2015 09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5 Nyt menighedsråd fra november 2 Sognerejse til Israel 3 Kirken i børnehøjde 5 Mød kirkens frivillige 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2012 marts - april - maj af Susanne Gram Larsen Menighedsrådet

Læs mere

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 KIRKEBLADET Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 Læs om: Præstens Klumme Tro og tvivl i kirkehøjskolen Torsdagsklubben Kyndelmisse Julefest Kalender til opslagstavlen November

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s.

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Foto af Dyrup Kirke Svøbsk kommer og spiller deres forførende folkemusik i Ravnebjerg Kirke Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo

Læs mere