Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004"

Transkript

1 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet

2

3 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet

4

5 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger. ISBN Metode 3 2 Den pædagogiske praksis 5 3 Spørgeskemaer Spørgsmål stillet til lærere og mellemledere der har deltaget i DEL s aktiviteter i Spørgsmål stillet til mellemledere der ikke har deltaget i DEL s aktiviteter i Frekvenstabeller Indgange der deltog i Indgange der ikke deltog i

6 Appendiks 2

7 1 Metode Bilag 1 Institutioner der indgår i undersøgelsen Besvarede spørgeskema(er) Ikke deltaget i 2004 Deltaget i 2004 AMU Center Vestjylland 1 AMU Nordjylland 3 AMU SYD 1 Bornholms Erhvervsskole 1 1 CEU Herning 1 CEU Kolding 2 CEUS, Nykøbing Falster 2 Dalum UddannelsesCenter 1 Dansk Center for Jordbrugsuddannelse 1 Den Jydske Haandværkerskole 3 Djurslands Erhvervsskoler 5 Erhvervsuddannelsescenter Midt 2 5 Erhvervsuddannelsescenter Syd 2 4 EUC NORD 1 9 EUC Nordvestsjælland 2 3 EUC Ringsted 3 3 EUC Sjælland 2 EUC Vest 5 2 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 3 Frederikshavns Handelsskole nægtede Grindsted Erhvervsskole 1 1 Handelsgymnasiet Mariager Fjord 1 Handelsfagskolen 3 Hillerød Handelsskole 3 Holstebro Handelsskole 1 Holstebro Tekniske Skole 10 Københavns Tekniske Skole 1 Lemvig Handelsskole 1 Lyngby Uddannelsescenter 3 Niels Brock 3 Nordvestjysk Handelsgymnasium 1 Nordvestjysk Uddannelsescenter 4 Odense Tekniske Skole 6 Randers Tekniske Skole 6 Ribe Handelsskole 2 Ringkøbing Handelsskole 1 Roskilde Handelsskole 3 Roskilde Tekniske Skole 4 Roskilde Tekniske Skole 3 Selandia - Center for Erhvervsuddannelse 4 1 Silkeborg Tekniske Skole 3 2 Skive Handelsskole 3 Skive Tekniske Skole 3 Skov og Landskab 1 Appendiks 3

8 Struer Erhvervsskole 1 1 Svendborg Erhvervsskole 5 1 Sønderborg Handelsskole 3 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 1 Teko-Center Danmark 2 TeSe 12 TietgenSkolen 1 Tønder Handelsskole 1 Varde Handelsskole 3 Vejen Handelsskole 1 Vejle Handelsskole 1 Vestfyns Handelsskole 1 Vestjydsk Handelsskole 1 Viborg Handelsskole 3 Vitus Bering Danmark 1 3 Økonomaskolen i København 1 Aalborg Handelsskole 1 Aalborg Tekniske Skole 4 Aarhus Husholdningsskole - Sansestormerne 1 Århus Købmandsskole 3 Århus Tandlægeskole 1 Aarhus tekniske Skole 3 Appendiks 4

9 2 Den pædagogiske praksis Bilag 2 fordeling på institutionsniveau: På hvilken måde bidrog DEL s kompetenceudviklingsaktiviteter til støtte til implementering af Reform 2000? Bidrog positivt 47 Bidrog ikke 46 Bidrog negativt 7 Bilag 3 fordeling på institutionsniveau: På hvilken måde har DEL s kompetenceudviklingsaktiviteter bidraget til større elevindflydelse på læringsaktiviteter? Bidrog positivt 31 Bidrog ikke 60 Bidrog negativt 9 Bilag 4 fordeling på institutionsniveau: På hvilken måde har DEL s kompetenceudviklingsaktiviteter bidraget til etablering af nye undervisningsformer? Bidrog positivt 56 Bidrog ikke 37 Bidrog negativt 7 Bilag 5 fordeling på institutionsniveau: På hvilken måde har DEL s kompetenceudviklingsaktiviteter bidraget til bedre læringsmiljøer? Bidrog positivt 52 Bidrog ikke 41 Bidrog negativt 7 Appendiks 5

10 Bilag 6 Sammenhængen mellem DEL's kompetenceudviklings aktiviteters i forhold til højere grad af teamsamarbejde og bedre læringsmiljøer På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til bedre læringsmiljøer? På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til højere grad af teamsamarbejde? Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt % % Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt Bilag 7 Sammenhængen mellem DEL's kompetenceudviklings aktiviteters i forhold til forbedret arbejde med differentieret undervisning og bedre læringsmiljøer På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til bedre læringsmiljøer? På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til forbedret arbejde med differentieret undervisning? Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt % % Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt Bilag 8 Sammenhængen mellem DEL's kompetenceudviklings aktiviteters i forhold til bedre didaktiske kompetencer og bedre læringsmiljøer På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til bedre læringsmiljøer? På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til bedre didaktiske kompetencer? Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt % % Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt Appendiks 6

11 Bilag 9 Sammenhængen mellem DEL's kompetenceudviklings aktiviteters i forhold til mere viden om læringsprocesser og bedre læringsmiljøer På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til bedre læringsmiljøer? På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til mere viden om læringsprocesser? Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt % % Bidrog positivt Bidrog ikke eller bidrog negativt Appendiks 7

12 Appendiks 8

13 3 Spørgeskemaer På de følgende sider findes de spørgsmål der indgik i spørgeskemaundersøgelsen. Først gengives de spørgsmål der indgik i undersøgelsen af lærernes og mellemledernes vurdering af Kompetenceudviklingsprogrammets aktiviteter i Derefter gengives de spørgsmål der indgik i undersøgelsen af mellemledernes begrundelser for at de ikke havde deltaget i Kompetenceudviklingsprogrammets aktiviteter i Appendiks 9

14 3.1 Spørgsmål stillet til lærere og mellemledere der har deltaget i DEL s aktiviteter i Hvad er din stilling? Lærer Mellemleder Anden, skriv hvilken: 2. Hvilken indgang er du tilknyttet? (sæt evt. flere kryds) Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Service Fra jord til bord Merkantil 3. DEL har oplyst at din skole har deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt i 2004, hvor DEL har leveret diverse aktiviteter. Er du bekendt med dette?, og jeg har deltaget, men jeg har ikke deltaget Nej 4. Hvis ja på spørgsmål 3: Hvilken af DEL s afdelinger har din skole samarbejdet med? Nord (Århus) Syd (Odense) Øst (København) Ved ikke 5. Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan (sæt gerne flere kryds)?, for hele skolen, for min indgang/afdeling Nej Ved ikke 6. Er der blevet udarbejdet kompetenceudviklingsplaner for de enkelte medarbejdere på din skole?, for hele skolen, for min indgang/afdeling Nej Ved ikke Appendiks 10

15 7. Er der et forum hvor kompetenceudvikling drøftes på din skole? Nej Ved ikke De efterfølgende spørgsmål er til dine erfaringer med DEL s kompetenceudviklingsaktiviteter i Generelt 8. Hvordan blev det besluttet, hvad DEL s rolle skulle være i forhold til aktiviteterne? Skolen definerede aktiviteterne DEL definerede aktiviteterne Aktiviteterne blev defineret i fællesskab Ved ikke 9. Hvad er din vurdering af DEL s faglige indsigt i aktiviteternes område? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende 10. På hvilken måde bidrog DEL s kompetenceudviklings aktiviteter til: Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt Støtte til implementering af Reform 2000 Forbedret arbejde med differentieret undervisning Øget teoretisk viden om kompetenceudvikling Bedre didaktiske kompetencer Bedre læringsmiljøer Større elevindflydelse på læringsaktiviteter Etablering af nye undervisningsformer Højere grad af teamsamarbejde Mere viden om læringsprocesser Introduktion kompetenceudviklingsplaner Appendiks 11

16 11. Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende Konsulentskift DEL s formidling DEL s ressourcer Skolens ressourcer Projektets startfase Opfølgning Information før aktiviteten Information under aktivitetsforløbet 12. Hvordan fungerede de metoder som DEL anvendte? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende Processen 13. Hvad er din vurdering af DEL s planlægning af aktiviteterne? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende 14. Hvor tilfreds eller utilfreds var du med muligheden for at påvirke den måde DEL afviklede aktiviteterne i forhold til? Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Valg af metode Ressourceforbrug DEL s fleksibilitet vedrørende tid Aktiviteternes formål Appendiks 12

17 15. Hvordan vurderer du DEL s udførelse af aktiviteterne? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende 16. Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant Klasserumsobservationer Strategiarbejde Systemisk ledelse Konferencer Seminarer (fx interne seminarer på skolerne, regionale inspirationsseminarer) Aktionslæring Coaching Konsulentbistand fra DEL Kompetencetidende Udbud af voksenundervisermoduler/pdmoduler Programmets hjemmeside ( Udbytte 17. Hvordan vurderer du sammenhængen mellem de timer DEL stillede til rådighed og skolens samlede udbytte? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende 18. Hvordan vurdere du sammenhængen mellem DEL s tilbud til skolen og de ressourcer skolen skulle stille til rådighed For ressourcekrævende for os Passende For ressourcekrævende for DEL Appendiks 13

18 19. I hvilken grad lever Kompetenceudviklingsprogrammet op til de forventninger du havde fra start? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 20. På hvilken måde har DEL s aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til (sæt evt. flere kryds): Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning Det videre arbejde på skolen med kompetenceudvikling? Arbejdet med kompetenceudvikling for andre end de direkte involverede? Opfyldelse af skolens behov for støtte til kompetenceudvikling? Opfyldelse af dine personlige behov for støtte til kompetenceudvikling? Systematisk arbejde med kompetenceudvikling? Støtte til helhedsvurdering af fremtidens kompetencebehov? Samarbejdet på tværs af skolen? Støtte til intern videndeling? Den pædagogiske praksis på skolen? Elevernes oplevelse af undervisningen? 21. Er der noget du mener DEL kunne have gjort bedre? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Appendiks 14

19 22. Hvad kunne DEL have gjort bedre? 23. Hvis du har yderligere kommentarer, for eksempel forslag til initiativer i et nyt kompetenceudviklingsprogram, så skriv dem venligst her: 3.2 Spørgsmål stillet til mellemledere der ikke har deltaget i DEL s aktiviteter i Hvilken indgang er du tilknyttet? (sæt evt. flere kryds) Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Service Fra jord til bord Merkantil 2. Har du kendskab til kompetenceudviklingsprojekt , hvor Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) blandt andet har tildelt konsulentbistand? Nej, gå til spørgsmål 5 Appendiks 15

20 3. Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL s kompetenceudviklingsprojekt i 2004? (sæt evt. flere kryds) Skolen er ikke mig bekendt blevet tilbudt deltagelse/konsulenttimer Skolen havde dårlige erfaringer i 2002 og 2003 med DEL Skolens medarbejdere havde ikke behov for kompetenceudvikling Tilbuddene om bistand opfyldte ikke skolens behov Skolen har selv kvalificerede folk, som i stedet varetog vores kompetenceudvikling Skolen havde allieret sig med en anden/andre ekstern(e) samarbejdspartnere end DEL Skolen deltog i et andet/andre af Undervisningsministeriets FoU-projekter DEL var ikke kvalificeret til at varetage opgaven Skolen kunne ikke afsætte de nødvendige ressourcer Indsatsen ville ikke svare til udbyttet Skolen står over for mange andre udfordringer, som er blevet prioriteret højere end kompetenceudvikling Ved ikke 4. Har I gennemført kompetenceudvikling på din skole i 2004? Nej 4.1 Hvis ja: Hvem har varetaget denne kompetenceudvikling (sæt gerne flere kryds)? Ansatte på din egen skole Kollegaer fra andre erhvervsskoler Eksterne konsulentfirmaer Andre eksterne parter 5. Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan?, for hele skolen, for min indgang/afdeling Nej Ved ikke 6. Er der blevet udarbejdet kompetenceudviklingsplaner for de enkelte medarbejdere på din skole?, for hele skolen, for min indgang/afdeling Nej Ved ikke 7. Er der et forum hvor kompetenceudvikling drøftes på din skole? Nej Ved ikke Appendiks 16

21 8. Hvilken af DEL s afdelinger har din skole tidligere samarbejdet med? Nord (Århus) Syd (Odense) Øst (København) Skolen har ikke samarbejdet med DEL Ved ikke 9. Hvis du har yderligere kommentarer, for eksempel forslag til initiativer i et eventuelt nyt kompetenceudviklingsprogram, så skriv dem venligst her: Appendiks 17

22 Appendiks 18

23 4 Frekvenstabeller Dette afsnit er en oversigt over hvordan besvarelserne fordeler sig for alle spørgsmål der indgår i undersøgelsen. Svarene er vægtet således at procentfordelingerne skal tolkes på institutionsniveau. Først gengives fordelingerne for de spørgsmål der indgik i undersøgelsen af lærernes og mellemledernes vurdering af Kompetenceudviklingsprogrammets aktiviteter i Derefter gengives de spørgsmål der indgik i undersøgelsen af mellemledernes begrundelser for at de ikke havde deltaget i Kompetenceudviklingsprogrammets aktiviteter i Indgange der deltog i 2004 Sp. 3: DEL har oplyst, at din skole har deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt i 2004, hvor DEL har leveret diverse aktiviteter. Er du bekendt med dette?, og jeg har deltaget, men jeg har ikke deltaget Nej 91,6 93,3 6,1 6,2,5,5 98,1 1,9 Sp. 4: Hvis ja på spørgsmål 3: Hvilken af DEL's afdelinger har din skole samarbejdet med? Nord (Århus) Syd (Odense) Øst (København) eller ugyldigt 42,3 45,4 26,1 28,0 24,8 26,6 93,2 6,8 Sp. 5.1: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan?, for hele skolen 18,2 81,8 Appendiks 19

24 Sp. 5.2: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan?, for min indgang/afdeling 34,9 65,1 Sp. 5.3: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan? Nej 24,5 75,5 Sp. 5.4: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan? Ved ikke 22,6 77,4 Sp. 6: Er der blevet udarbejdet kompetenceudviklingsplaner for de enkelte medarbejdere på din skole?, for hele skolen, for min indgang/afdeling Nej Ved ikke 17,9 21,6 32,5 39,3 30,0 36,2 2,3 2,8 82,7 17,3 Sp. 7: Er det et forum hvor kompetenceudvikling drøftes på din skole? Nej Ved ikke eller ugyldig 73,5 83,1 11,9 13,4 3,0 3,4 88,4 11,6 Appendiks 20

25 Sp. 8: Hvordan blev det besluttet, hvad DEL's rolle skulle være i forhold til aktiviteterne? Skolen definerede aktiviteterne DEL definerede aktiviteterne Aktiviteterne blev defineret i fællesskab Ved ikke eller ugyldig 11,6 14,2 3,5 4,3 59,6 73,2 6,7 8,3 81,4 18,6 sp. 9: Hvad er din vurdering af DEL's faglige indsigt i aktiviteternes område? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende eller ugyldig 48,8 50,6 39,3 40,7 8,4 8,7 96,4 3,6 Sp. 10.1: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Støtte til implementering af Reform 2000? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 43,8 47,2 42,5 45,8 6,5 7,0 92,9 7,1 Sp. 10.2: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Forbedret arbejde med differentieret undervisning? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 40,8 44,8 44,7 49,1 5,6 6,1 91,1 8,9 Appendiks 21

26 Sp. 10.3: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Øget teoretisk viden om kompetenceudvikling? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 66,9 75,6 21,7 24,4 88,6 3,7 7,7 11,4 Sp. 10.4: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Bedre didaktiske kompetencer? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 59,5 63,6 25,7 27,5 8,3 8,9 93,6 6,4 Sp. 10.5: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Bedre læringsmiljøer? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 46,5 51,5 37,3 41,3 6,5 7,2 90,3 9,7 Sp. 10.6: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Større elevindflydelse på læringsaktiviteter? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 27,8 30,9 53,9 59,8 8,3 9,3 90,0 10,0 Appendiks 22

27 Sp. 10.7: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Etablering af nye undervisningsformer? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 52,8 56,4 34,3 36,7 6,5 6,9 93,6 6,4 Sp. 10.8: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Højere grad af teamsamarbejde? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 48,8 54,5 34,2 38,3 6,5 7,2 89,5 10,5 Sp. 10.9: På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Mere viden om læringsproceser? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 63,1 66,1 25,0 26,1 7,4 7,8 95,4 4,6 Sp : På hvilken måde bidrog DEL's kompetenceudviklings aktiviteter til: Introduktion til kompetenceudviklingsplaner? Bidrog positivt Bidrog ikke Bidrog negativt eller ugyldigt 33,4 37,6 55,4 62,4 88,8 3,7 7,5 11,2 Appendiks 23

28 Sp. 11.1: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: Konsulentskift? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 3,1 4,3 53,6 74,2 15,5 21,5 72,2 27,8 Sp. 11.2: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: DEL's formidling? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 61,2 69,4 23,3 26,4 3,7 4,2 88,2 11,8 Sp. 11.3: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: DEL's ressourcer? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 40,8 49,6 34,7 42,2 6,7 8,2 82,2 17,8 Sp. 11.4: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: Skolens ressourcer? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 38,3 46,7 32,8 40,0 10,9 13,3 81,9 18,1 Appendiks 24

29 Sp. 11.5: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: Projektets startfase? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 47,7 57,7 28,5 34,5 6,5 7,8 82,6 17,4 Sp. 11.6: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: Opfølgning? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 39,4 48,4 37,1 45,6 4,9 6,0 81,4 18,6 Sp. 11.7: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: Information før aktiviteten? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 35,1 40,9 43,1 50,2 7,6 8,9 85,9 14,1 Sp. 11.8: Hvilke karakteristika var fremmende eller hæmmende for ovenstående (spørgsmål 10) samlet set i det projekt du deltog i: Information under aktivitetsforløbet? Fremmende Hverken fremmende eller hæmmende Hæmmende 49,8 58,9 27,2 32,1 7,6 9,0 84,6 15,4 Appendiks 25

30 Sp. 12: Hvordan fungerede de metoder som DEL anvendte? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende eller ugyldig 40,9 43,1 43,9 46,4 7,2 7,6 2,8 2,9 94,7 5,3 Sp. 13: Hvad er din vurdering af DEL's planlægning af aktiviteterne? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende eller ugyldig 38,8 40,9 43,3 45,6 11,1 11,6 1,9 1,9 95,0 5,0 Sp. 14.1: Hvor tilfreds eller utilfreds var du med muligheden for at påvirke den måde DEL afviklede aktiviteterne i forhold til: Valg af metode? Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Ubesvaret eller ugyldig 38,5 42,6 41,1 45,6 7,9 8,7 2,8 3,1 90,3 9,7 Sp. 14.2: Hvor tilfreds eller utilfreds var du med muligheden for at påvirke den måde DEL afviklede aktiviteterne i forhold til: Ressourceforbrug? Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Ubesvaret eller ugyldig 31,2 35,2 42,0 47,4 11,7 13,2 3,7 4,2 88,6 11,4 Appendiks 26

31 Sp. 14.3: Hvor tilfreds eller utilfreds var du med muligheden for at påvirke den måde DEL afviklede aktiviteterne i forhold til: DEL's fleksibilitet vedrørende tid? Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Ubesvaret eller ugyldig 42,3 47,5 32,4 36,4 10,5 11,9 3,7 4,2 88,9 11,1 Sp. 14.4: Hvor tilfreds eller utilfreds var du med muligheden for at påvirke den måde DEL afviklede aktiviteterne i forhold til: Aktiviteternes formål? Tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Utilfreds Ubesvaret eller ugyldig 43,7 47,6 37,8 41,3 6,5 7,1 3,7 4,0 91,7 8,3 Sp. 15: Hvordan vurderer du DEL's udførelse af aktiviteterne? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende eller ugyldig 38,9 41,3 42,9 45,6 10,5 11,2 1,9 2,0 94,1 5,9 Appendiks 27

32 Sp 16.1: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Klasserumsobservation? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant Percent Percent 4,5 8,9 32,9 65,0 6,4 12,7 6,8 13,4 50,6 10,5 38,9 49,4 Sp 16.2: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Strategiarbejde? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 7,5 14,7 27,1 53,1 11,1 21,7 5,4 10,5 51,0 15,8 33,1 49,0 Sp 16.3: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Systemisk ledelse? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 4,2 10,9 19,0 49,1 12,0 30,9 3,5 9,1 38,8 20,1 41,1 61,2 Appendiks 28

33 Sp 16.4: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Konferencer? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 7,4 17,6 23,7 56,1 10,0 23,5 1,2 2,7 42,3 16,7 41,1 57,7 Sp 16.5: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Seminarer? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 13,7 28,6 18,7 38,9 8,6 18,0 6,9 14,5 48,0 18,8 33,2 52,0 Sp 16.6: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Aktionslæring? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 20,6 47,1 11,5 26,2 5,6 12,9 6,1 13,8 43,9 14,0 42,2 56,1 Appendiks 29

34 Sp 16.7: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Coaching? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 25,4 39,7 26,6 41,4 5,8 9,1 6,3 9,8 64,2 12,6 23,3 35,8 Sp 16.8: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Konsulentbistand fra DEL? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 26,7 30,6 39,8 45,6 13,3 15,2 7,5 8,5 87,3 4,6 8,1 12,7 Sp 16.9: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Kompetencetidende? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 7,9 15,5 22,6 44,5 12,4 24,4 7,9 15,6 50,8 13,7 35,5 49,2 Appendiks 30

35 Sp 16.10: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Udbud af voksenundervisermoduler/pd-moduler? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 9,3 39,4 4,3 18,0 6,8 28,9 3,2 13,7 23,6 22,5 53,8 76,4 Sp 16.11: Hvordan vurderer du udbyttet af de aktiviteter I har arbejdet med på skolen i forbindelse med Kompetenceudviklingsprogrammet: Programmets hjemmeside? Stort udbytte Rimeligt udbytte Lavt udbytte Intet udbytte Ikke relevant 4,9 10,0 12,0 24,8 16,6 34,1 15,1 31,1 48,5 18,1 33,4 51,5 Sp. 17: Hvordan vurdere du sammenhængen mellem de timer DEL stillede til rådighed og skolens samlede udbytte? Tilfredsstillende Overvejende tilfredsstillende Overvejende utilfredsstillende Utilfredsstillende eller ugyldig 38,8 42,0 39,3 42,6 12,3 13,3 1,9 2,0 92,2 7,8 Appendiks 31

36 Sp. 18: Hvordan vurdere du sammenhængen mellem DEL's tilbud til skolen og de ressourcer skolen skulle stille til rådighed? For ressourcekrævende for os Passende For ressourcekrævende for DEL 22,1 23,9 66,7 71,9 3,9 4,2 92,8 7,2 Sp. 19: I hvilken grad lever Kompetenceudviklingsprogrammet op til de forventninger du havde fra start? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 24,0 26,3 50,0 54,9 12,9 14,2 4,2 4,6 91,1 8,9 sp. 20.1: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Det videre arbejde på skolen med kompetenceudvikling? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 73,9 76,7 18,8 19,5 3,7 3,8 96,5 3,5 sp. 20.2: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Arbejdet med kompetenceudvikling for andre end de direkte involverede? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 46,9 49,0 45,0 46,9 3,9 4,1 95,8 4,2 Appendiks 32

37 sp. 20.3: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Opfyldelse af skolens behov for støtte til kompetenceudvikling? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 63,1 66,9 26,6 28,2 4,6 4,9 94,3 5,7 sp. 20.4: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Opfyldelse af dine personlige behov for støtte til kompetenceudvikling? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 61,7 65,2 28,3 29,9 4,6 4,9 94,6 5,4 sp. 20.5: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Systematisk arbejde med kompetenceudvikling? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 55,9 57,8 36,1 37,4 4,6 4,8 96,6 3,4 sp. 20.6: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Støtte til helhedsvurdering af fremtidens kompetencebehov? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 36,4 39,3 50,6 54,7 5,6 6,0 92,5 7,5 Appendiks 33

38 sp. 20.7: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Samarbejde på tværs af skolen? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 25,8 28,1 60,5 65,9 5,6 6,1 91,8 8,2 sp. 20.8: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Støtte til intern videndeling? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 59,1 62,4 31,9 33,7 3,7 3,9 94,6 5,4 sp. 20.9: På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Den pædagogiske praksis på skolen? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 66,4 68,6 26,7 27,6 3,7 3,8 96,8 3,2 sp : På hvilken måde har DEL's aktiviteter haft betydning for skolen i forhold til: Elevernes oplevelse af undervisningen? Positiv virkning Ingen virkning Negativ virkning 52,3 55,8 37,7 40,2 3,7 4,0 93,7 6,3 Appendiks 34

39 sp. 21: Er der noget du mener DEL kunne have gjort bedre? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 12,6 15,8 27,3 34,4 34,0 42,8 5,6 7,0 79,5 20,5 4.2 Indgange der ikke deltog i 2004 Sp. 2: Har du kendskab til kompetenceudviklingsprojekt , hvor Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) blandt andet har tildelt konsulentbistand? 56,8 43,2 Sp. 3.1: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen er ikke mig bekendt blevet tilbudt deltagelse/konsulenttimer? 2,2 97,8 Sp. 3.2: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen havde dårlige erfaringer i 2002 og 2003 med DEL? 4,6 95,4 Sp. 3.3: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: skolens medarbejdere havde ikke behov for kompetenceudvikling? 2,4 97,6 Appendiks 35

40 Sp. 3.4: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: tilbudene om bistand opfyldte ikke skolens behov? 9,3 90,7 Sp. 3.5: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen har selv kvalificerede folk, som i stedet varetog vores kompetenceudvikling? 13,1 86,9 Sp. 3.6: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen havde allieret sig med en anden/andre ekstern(e) samarbejdspartnere ende DEL? 25,7 74,3 Sp. 3.7: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen deltog i et andet/andre af undervisningsministeriets FoU-projekter? 12,5 87,5 Sp. 3.8: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: DEL var ikke kvalificeret til at varetage opgaven? 1,6 98,4 Sp. 3.9: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen kunne ikke afsætte de nødvendige ressourcer? 6,0 94,0 Appendiks 36

41 Sp. 3.10: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Indsatsen ville ikke svare til udbyttet? 6,0 94,0 Sp. 3.11: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Skolen står over for mange andre udfordringer, som er blevet prioriteret højere end kompetenceudvikling? 15,8 84,2 Sp. 3.12: Hvad er bevæggrundene for, at din skole ikke har deltaget i DEL's kompetenceudviklingsprojekt i 2004: Ved ikke? 12,5 87,5 Sp. 4: Har I gennemført kompetenceudvikling på din skole i 2004? 85,9 14,1 Sp : Hvis ja: Hvem har varetaget denne kompetenceudvikling: ansatte på din egen skole? 63,6 36,4 Sp : Hvis ja: Hvem har varetaget denne kompetenceudvikling: Kollegaer fra andre erhvervsskoler? 31,6 68,4 Appendiks 37

42 Sp : Hvis ja: Hvem har varetaget denne kompetenceudvikling: Eksterne konsulentfirmaer? 36,9 63,1 Sp : Hvis ja: Hvem har varetaget denne kompetenceudvikling: Andre eksterne parter? 35,2 64,8 Sp. 5.1: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan:, for hele skolen? eller ugyldig 40,7 56,9 2,4 59,3 Sp. 5.2: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan:, for min indgang/afdeling? eller ugyldig 18,3 79,3 2,4 81,7 Sp. 5.3: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan: Nej? eller ugyldig 25,6 72,0 2,4 74,4 Appendiks 38

43 Sp. 5.4: Er der blevet udarbejdet en samlet kompetenceudviklingsplan: Ved ikke? eller ugyldig 9,5 88,1 2,4 90,5 Sp. 6: Er der blevet udarbejdet kompetenceudviklingsplaner for de enkelte medarbejdere på din skole?, for hele skolen, for min indgang/afdeling Nej 31,7 37,3 35,3 41,6 17,9 21,1 84,9 15,1 Sp. 7: Er det et forum hvor kompetenceudvikling drøftes på din skole? Nej eller ugyldig 84,4 91,3 8,0 8,7 92,4 7,6 Sp. 8: Hvilken af DEL's afdelinger har din skole tidligere samarbejdet med? Nord (Århus) Syd (Odense) Øst (København) 27,2 47,0 24,0 41,6 6,5 11,3 57,8 42,2 Appendiks 39

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Kompetenceudviklingsprogrammet Undersøgelse

Kompetenceudviklingsprogrammet Undersøgelse Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-04 Undersøgelse Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-04 Undersøgelse 2005 Undersøgelse af Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-04 for lærere og mellemledere på erhvervsskolerne

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål: Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer Juli 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 50 55 College360 6 6 Den jydske Haandværkerskole 18 18 Erhvervsskolen Nordsjælland 14 17 EUC Nord 23 26 EUC Nordvest 4 5 9 EUC Nordvestsjælland 18 21 EUC Sjælland 7 15

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 153_Hovedrapport_Besk_statistik_2006.doc

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer August 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 40 45 College360 5 5 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 4 22 26 EUC Nord 4 18 22 EUC Nordvest 4 6 10 EUC Nordvestsjælland 13 15 EUC Sjælland

Læs mere

Hvordan øger man medarbejdertilfredsheden på en erhvervsskole?

Hvordan øger man medarbejdertilfredsheden på en erhvervsskole? Hvordan øger man medarbejdertilfredsheden på en erhvervsskole?. Hvem er vi? En teknisk erhvervsskole EUD, htx, AMU, (akademiuddannelser). En fusionsskole med adresser i Tønder, Haderslev, Sønderborg og

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer November 2018 CELF 30 33 Den jydske Haandværkerskole 13 13 Erhvervsskolen Nordsjælland 20 20 EUC Nord 11 13 EUC Nordvest 5 EUC Nordvestsjælland 7 9 EUC Sjælland 16 17 EUC Syd 14 15 HANSENBERG 16 16 Herningsholm

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2020 Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 25. oktober 2019 Sagsnr.: 19/12665 1) Beklædningshåndværker EUC

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer Februar Campus Bornholm 7 7 CELF 39 43 Den jydske Haandværkerskole 11 11 Erhvervsskolen Nordsjælland 6 21 27 EUC Nord 4 15 19 EUC Nordvest 5 7 EUC Nordvestsjælland 4 7 11 EUC Sjælland 20 22 EUC Syd 15

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 1 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens grundlag...

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2017-18 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.:

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Oversigt over nuværende produktionsskoler og VUC-skoler i FGU-institutionernes dækningsområder: Produktionsskoler og VUC-skoler i dækningsområdet

Oversigt over nuværende produktionsskoler og VUC-skoler i FGU-institutionernes dækningsområder: Produktionsskoler og VUC-skoler i dækningsområdet Oversigt over nuværende produktionsskoler og VUC-skoler i FGU-institutionernes dækningsområder: FGU-institutionen i: Albertslund m.fl. Produktionsskoler og VUC-skoler i dækningsområdet Glostrup Albertslund

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Anlægsgartnerassistent

Anlægsgartnerassistent pr. 30/6. 2016 AMU Nordjylland 11 12 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 12 13 Kold college 13 16 Roskilde Tekniske Skole 14 16 Selandia - CEU 8 11 pr. 30/6. 2016 58 0 8 68 pr. 30/6. 2015 73 7 11 91 pr.

Læs mere

Total. Anlægsteknik Plejeteknik

Total. Anlægsteknik Plejeteknik pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 11 15 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 34 36 Kold college 27 5 7 39 Roskilde Tekniske Skole 32 35 Selandia - CEU 19 22 pr. 31/3. 2016 123 10 14 147 pr. 31/3. 2015 96 8

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2006

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2007 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2006 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 250 Offentligt Undervisningsministeriet Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Læs mere

Bilag 2 A. Arbejdsmiljøuddannelsen Arrangørstatistik - 2003

Bilag 2 A. Arbejdsmiljøuddannelsen Arrangørstatistik - 2003 Bilag 2 A. Arbejdsmiljøuddannelsen Arrangørstatistik - 2003 Arrangør Gennemførte Tilmeldte Gennemførte AA Arbejdsmiljø 5 87 64 v/ Anni Navntoft Antonsen Aalborg BST-Center 9 144 106 Aalborg Kommune 4 80

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2012

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2012 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2012 De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos regioner og lederforeningerne og indeholder søgetallene pr. 15. marts 2012 til de fulde gymnasiale forløb altså

Læs mere

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for AClærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler)

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for AClærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for AClærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) - Afrapportering fra følgegruppen vedrørende styrkelse af anvendelsen

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Anlægsteknik Plejeteknik

Anlægsteknik Plejeteknik pr. 31/10. 2015 AMU Nordjylland 13 15 29 6 66 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 19 95 78 192 Kold college 10 27 28 65 Roskilde Tekniske Skole 25 126 123 29 307 Selandia - CEU 12 42 36 90 Tech College

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere