tandteknikere at spare tid og anstrengelser ved at digitalisere deres arbejde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tandteknikere at spare tid og anstrengelser ved at digitalisere deres arbejde."

Transkript

1 Espertise magasin Nr Leder Kære læsere, John von Neumann, en verdensberømt matematiker, sagde omkring 1949: Det ser ud til, at vi har nået grænserne for, hvad det er muligt at opnå med computerteknologi, skønt man skal være forsigtig med sådanne udtalelser, da de har en tendens til at lyde temmelig dumme fem år efter. Nutidens realitet har været utænkelig på den tid: vores globaliserede verden er afhængig af informationsog kommunikationsteknologi, og computere dominerer næsten ethvert aspekt i vores moderne liv. Ændringer sker hurtigt og over hele verden produkter og fremgangsmåder skifter pga. digitalisering og automatisering. Disse forandringer påvirker også dentalbranchen: banebrydende nyskabelser gør det muligt for tandlæger og tandteknikere at spare tid og anstrengelser ved at digitalisere deres arbejde. Virtuelle modeller transmitteres online, intraorale scannere revolutionerer aftrykstagningen og håndværksmæssig dygtighed har fået nye dimensioner. De nye visioner og digitale teknologier blev introduceret i 2008 på 3M ESPE s globale symposium i St. Paul, og de vil blive videregivet i denne udgave af Espertise magasin. God fornøjelse! Gerhard Kultermann, redaktør 3M ESPE, Seefeld, Tyskland INDHOLDSFORTEGNELSE Vejen til en fuldstændig digital arbejdsgang... 2 Pentamix 3 automatisk blandemaskine til aftryksmaterialer... 3 Digital tandpleje var midtpunktet på Espertise Global Symposium i St. Paul... 4 LAVA zirkoniumoxid kroner og broer... 6 Kvaliteten af aftryk digitalt kontra konventionelt... 7 En perfekt kombination af materialekvalitet og fagpersoners ekspertise i æstetiske restaureringer... 8 Pentamix 3 - en stressfri blandemaskine Nye dimensioner i læreprocessen... 11

2 Produktinformation Lava Chairside Oral Scanner Vejen til en fuldstændig digital arbejdsgang Dieter Klasmeier, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 2 I tandplejen er et nøjagtigt aftryk basis for en førsteklasses restaurering enhver unøjagtighed vil på klinikken, fremstilles en virtuel model med SLA teknologi (stereolitografi) og overføres til enten et onsgrænsen og hermed sikre, at deres restaureringer bliver præcise. påvirke de følgende arbejdstrin og forringe det dentallaboratorium, som fremstiller restaureringer endelige resultat. Selv i en fuldstændig digitaliseret arbejdsgang er det endelige resultat afhængig af et aftryk, uanset om aftrykket er taget digitalt. med konventionelle metoder eller til et fræsecenter, hvor restaureringer bliver fremstillet med CAD/ CAM systemer, fx Lava systemet. Indgangsvinklen til en digital arbejdsgang Den digitale metode er fordelagtig, fordi den eliminerer adskillige tidskrævende trin som f.eks. desinfektion og emballering på klinikken eller scan- Revolutionerende teknologi ning på laboratoriet. 3M ESPE har overført sin Det digitale aftrykssystem er baseret på en helt ny ekspertise indenfor aftrykstagning til digital teknologi, som giver mulighed for 3D-in-motion, aftrykstagning, for at sikre den samme høje præci- en revolutionerende metode, som digitalt registre- sion i den digitale arbejdsgang. Digital aftrykstagning rer 3D data i en videosekvens. Lava C.O.S. er i stand til at optage ca. 20 3D datasæt pr. sekund. Anvendelsen af fortløbende videooptagelser er en hovedforskel mellem Lava C.O.S. og andre syste- Den digitale fremgangsmåde ved aftrykstagning er behagelig for patienten. Med en scanningsspids på kun 13,2 mm og en vægt på under 400 gram er scanneren, der er forbundet med en ledning til computeren, let at bevæge inde i munden. 3M ESPE vil snart markedsføre Lava Chairside Oral Scanner (Lava C.O.S.), et digitalt aftrykssystem, som sparer tid og giver umiddelbar feedback, præcision, pålidelighed og er mere behagelig for patienten end konventionel aftrykstagning. Den revolutionerende teknologi, som Lava C.O.S. har, er udviklet af Brontes Technologies Inc., et firma som blev overtaget af 3M i oktober Lava Chairside Oral Scanner gør det muligt at opnå præcise aftryk af hele tandbuen, til forskellige indikationer, ved hjælp af 3D-inmotion optagelser. Ved at anvende de digitale data, der registreres mer, som anvender traditionel point and click teknologi, hvor adskillige faste billeder bliver sammenholdt af en software til at opnå en komplet virtuel model. 3D-in-motion er grundlaget for en præcis restaurering. Endnu en teknologi gør det muligt at arbejde med de optagne data her og nu. Dataene optages i munden og vises samtidigt på en fingertouch skærm. Herved modtager tandlægen med det samme feedback til at sikre, at de optagne datamængder er tilstrækkelige til et præcist digitalt aftryk. På fingertouch skærmen kan billeder forstørres 10 gange og kan enten ses som et 3D stereografisk overblik eller som videoafspilning. Med disse værktøjer kan såvel laboratoriet som tandlægen gense detaljer som præparationen og præparati- Digital aftrykstagning med Lava Chairside Oral Scanner er ikke kun en interessant hightech oplevelse for patient og tandlæge, men giver også restaureringer med høj præcision og kvalitet. På patienten virker aftryksmetoden behagelig, og resultatet kan ses direkte på monitoren. For tandlægen er systemet tids- og omkostningsbesparende, da adskillige trin i den traditionelle fremgangsmåde ved aftrykstagning er elimineret. Dataprocessens umiddelbare feedback giver mulighed for, at tandlægen kan kontrollere, om aftrykket er præcist. Laboratoriet modtager en virtuel model med præcise data om forholdene i patientens mund det sikrer en restaurering med høj præcision. Denne nye 3M ESPE teknologi bliver således et lovende værktøj til en virkelig digital arbejdsgang, når det gælder fremstilling af indirekte restaureringer. Det digitale aftrykssystem Lava Chairside Oral Scanner C.O.S. Nr

3 Produktinformation Espertise magasin Pentamix 3 automatisk blandemaskine til aftryksmaterialer Digitalt identifikationssystem sikrer hurtigere dosering Manfred Harre, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 3M ESPE udnytter sin ekspertise indenfor materialer, teknologi og produktion til at udvikle ekstraordinær høj hastighed er der anvendt metalforstærkede materialebeholdere og stærkere folie- Med Pentamix 3 vinder man typisk 15 sekunders arbejdstid ved et gennemsnitligt helkæbeaftryk. 3 aftrykssystemer, der giver en effektiv arbejdsgang poser. Dette sikrer, at materialebeholderen ikke Især ved hurtigtafbindende materialer kan 15 for tandlægerne. Da nøjagtig dosering, homogen revner, og at materialet bliver optimalt blandet og sekunder være afgørende for aftrykstagningens og blærefri blanding er fundamentale krav til et dispenseret. succes. optimalt aftryk, har 3M ESPE udviklet Pentamix Desuden vil en sensor i Pentamix 3 blandemaski- blandemaskinen. Navnet Pentamix kommer fra det græske ord penta (fem) og henviser til blan- nen genkende en speciel identifikationslabel på hver foliepose og sikre en optimeret blandeproces. Tilfredshed hos tandlægen dingsforholdet 5:1 mellem base- og katalysator- Hver label indeholder information om bl.a. dose- Flere end 150 brugere på tandlægeklinikker og materialerne. ringshastighed og overfører denne information til tandlægeskoler i USA, Canada og Europa har før maskinens kontrolsystem, hvorfra blandehastig- introduktionen afprøvet og evalueret den nye Historie heden styres. Dette system gør det muligt at blande materialerne Pentamix 3 maskine. Overalt var tandlægerne særdeles tilfredse med den nye maskine. De vigtigste Pentamix, den første automatiske blandemaskine med mange forskellige parametre, og er også kriterier var dens høje hastighed og som et resul- til aftryksmaterialer, blev introduceret i årsagen til at blandehastigheden kan fordobles. tat af den dobbelte hastighed forlænget brugbar Maskinen har siden da bevist sin anvendelighed arbejdstid. tusinder af gange hos tandlæger verden over. I 1999 blev Pentamix 2 introduceret. Denne maskine doserede ved højere hastighed og samtidig introduceredes et bredere udvalg af Penta aftryksmaterialer. Pentamix materialebeholderne blev forbedret i 2004, således at der også kunne blandes højviskøse puttymaterialer. De mere Penta identifikationsetiket på foliepose. robuste og metalforstærkede materialebeholdere Hvis en Penta label mangler på en foliepose, eller er også en forudsætning for højere hastighed. hvis ældre materialebeholdere af plastic anvendes, Endelig i maj 2008 introducerede 3M ESPE næste vil maskinen opdage dette. Blandehastigheden vil generation af Pentamix: blive reduceret, og materialet vil blive blandet med samme hastighed som i Pentamix 2 maskinen. Pentamix 3 med digital sensor. Pentamix 3 den i øjeblikket hurtigste blandemaskine Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager for at undgå beskadigelse. Pentamix 3 blander alle Penta materialer dobbelt så hurtigt som Pentamix 2 blandemaskinen. For at sikre en konstant høj blandekvalitet, på trods af 15 sekunder sparet den høje hastighed, er der blevet udviklet et nyt design af Penta materialebeholderen og Penta En højere blandingshastighed giver store forbedringer for tandlægen og klinikassistenten, da en Placering af foliepose i materialebeholderen. folieposen. Desuden er en ny digital sensortekno- længere brugbar del af arbejdstiden kan anvendes, logi blevet udviklet. For at kunne blande med en når tiden til blanding og fyldning af ske reduceres.

4 Produktinformation Videnskabeligt møde Espertise Global Symposium i St. Paul Digital tandpleje var midtpunktet Armin Bock, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 4 3M ESPE s globale symposium med titlen Transforming Dentistry with Digital Technology blev afholdt i St. Paul, Minnesota fra maj Ca. 130 deltagere fra mere end 40 lande mødtes i 3M Innovation Center for at udveksle erfaringer og diskutere tandplejens fremtid, især styret og muliggjort af digital teknologi. I indslagene, der blev præsenteret af ledende klinikere og 3M ESPE eksperter, fokuserede symposiet på, hvordan fremtidige digitale arbejdsgange vil ændre nutidens kliniske processer. 3M ESPE har sammenbragt en meget stor gruppe af dentale fagpersoner fra hele verden til dette internationale symposium, og det er både blevet til en vidunderlig introduktion til nogle nye teknologier og til et udgangspunkt for diskussioner og samarbejde om den digitale tandplejes fremtid sagde symposiets viceformand dr. John Sorensen. Følelser Fremtidsforsker og ledende virksomhedskonsulent dr. Patrick Dixon holdt en opildnende tale om grundprincipper, og han satte deltagerne i humør til en levende og blomstrende debat i en digital verden. Desuden introducerede han et hovedelement, som ville bære os igennem hele symposiet følelser! Idet han fokuserede på de udfordringer, man møder, når man prøver på at skabe ændringer, mindede dr. Dixon deltagerne om at huske, at ingen forandringer sker uden store følelsesmæssige involveringer. Med sin livlige og humoristiske stil forberedte han deltagerne til den kommende diskussion om en industri i forandring. Patrick Dixon s opildnende tale om grundprincipper bragte følelser ind i den digitale samtale. Viceformand dr. Reinhard Hickel instruerer deltagerne i, hvordan man indtaster svar via den udleverede Option Finder. En udvalgt gruppe af førende klinikere delte i de næste to dage deres ekspertise indenfor forskellige emner fra traditionelle og digitale aftryk til forskellige muligheder for digitale arbejdsgange, der involverer CAD/CAM systemer. Gennem afdækningen af nutidige og fremtidige løsninger på arbejdsgange blev en ting klar digitalisering i tandplejen er stigende, og der var stor begejstring for mulighederne. Vi diskuterede meget vigtige fremtidige forandringer i tandplejen og lærte en masse af hinandens meninger. Det tror jeg har åbnet indstillingen til mulighederne hos os alle sagde symposiets viceformand dr. Reinhard Hickel. Digital aftrykstagning Under symposiet præsenterede talerne deres egen vision for den digitale tandplejes fremtid, tandlægeskolernes vigtige rolle og anvendelse af digitale teknologier i dag m.m. Digital aftrykstagning fik en stor del af opmærksomheden og begejstringen, med dr. János Rohály, fra 3M s datterselskab Brontes Technologies, som toneangivende i diskussionen om den nye teknologi bag Lava Chairside Oral Scanner (C.O.S.). Adskillige nuværende brugere af Lava C.O.S. gjorde rede for deres egne erfaringer, heriblandt dr. Gerard Kugel fra Tufts University, som fortalte om en del af sin kliniske forskning. Ved slutningen af symposiet var det klart, at den nye digitale aftrykstagning havde øget tilhørernes interesse for tandpleje og digitale arbejdsgange. Ikke al zirkonia er ens Et andet populært diskussionsemne var materialeforskning, især vedr. zirkonia. Deltagerne var enige i, at digital teknologi har gjort det muligt at anvende materialer som zirkonia, som det ellers ikke var muligt at anvende. I tillæg hertil har videre forskning i dette materiale afdækket andre vigtige punkter. Jeg opdagede gennem mit arbejde, at ikke alle former for zirkonia er ens, og at forskellige fabrikanter har forskelle i deres materialer. Det er en vigtig meddelelse at sende ud til industrien sagde dr. Susanne Scherrer fra University of Geneva Dental School. Nr

5 Espertise magasin Imellem talerne delte 3M ESPE eksperterne deres egne visioner med gruppen, idet de fokuserede på nutidens digitale produkter som Lava systemet og Lava C.O.S. Disse præsentationer omtalte de muligheder, der er på markedet i øjeblikket, men åbnede også muligheden for debat om fremtidige digitale muligheder. 3M ESPE har forskningsressourcerne og den teknologiske bredde, der kan bringe disse systemer fremad og integrere dem på en måde, der kan styre omlægningen til digitale systemer og gøre dem virkeligt gennemførlige sagde Al Viehbeck, global teknisk direktør i 3M ESPE. Digital teknologi ændrer fremtiden I det der viste sig at blive en meget aktiv diskussion, blev et panel bestående af fem førende klinikere bedt om at svare på spørgsmålet: Hvordan vil digital teknologi og 3D monitorer ændre tandbehandling i de næste fem år?. Efter at hver kliniker havde givet sit personlige svar, blev der åbnet for deltagernes spørgsmål og kommentarer i en 90 minutter lang diskussion. Selv om ikke alle deltagerne var enige med hinanden, var tonen i diskussionen åben, positiv og fuld af humor. Bob Williams var den eneste deltager i symposiet, som var autoriseret tandtekniker og ejer af et laboratorium. Han blev rost for sit forudgående foredrag af adskillige tandlæger, som fortalte om de fantastisk gode relationer, som de havde oparbejdet til deres laboratoriepartnere. Udveksling af viden Med 130 ledende klinikere samlet, var der meget gunstige muligheder for at udveksle viden fra land til land og kultur til kultur. Denne type samarbejde var evident i alle symposiets aspekter, også i den indstilling, som alle deltagere havde. Digital tandpleje bevæger sig fremad, materialeforskning er stadig af stor vigtighed, og når klinikere og industrien arbejder sammen, er fremtiden for tandplejen lys. Dr. Gerhard Kultermann assisterer ved velkomsten til deltagerne i Espertise Global Symposium Vi håber, at deltagerne er blevet begejstret, ikke kun for digitale teknologier, men også for tandplejen som helhed sagde dr. Gerhard Kultermann fra 3M ESPE. Visioner for fremtiden Ved afslutningen af Espertise Global Symposium 2008 fastslog Vice President Jeff Lavers, 3M ESPE, at tillidsfuldt partnerskab med klinikere er en af hovedårsagerne til, at 3M ESPE er med i forreste linie i industrien. Vice President Jeff Lavers, 3M ESPE, åbnede symposiet med et kik ind i 3M ESPE s digitale vision. Når klinikeres indsigt og erfaringer bliver koblet sammen med praktiske og tekniske løsninger fra 3M ESPE, er vi i en stærk position til at definere fremtiden for tandplejen. Jeff Lavers fortsatte: De næste 20 år i tandplejen vil slet ikke ligne de sidste 20 år. Denne industri er under omdannelse, og 3M ESPE er engageret i at lede udviklingen fremad ved at lette udvekslingen af ideer og tilbyde pålidelige informationer til klinikerne. Jeff Lavers bad deltagerne om at fortsætte med at samarbejde med 3M ESPE og han anførte: Vi hos 3M ESPE tror fuldt og fast på denne digitale udvikling, som vi har talt om de sidste to dage, og vi behøver jeres kritik mere end alt andet. Jeg ved, at vi skal blive bedre. Vi kan gøre det bedre. Sammen kan vi tage signifikante skridt fremad i tandplejen. 5

6 Produktinformation Rapport bag kulisserne LAVA zirkoniumoxid kroner og broer Koncept, der tilstræber kvalitet overalt Olaf Althoff og Colin F. Norman, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 6 Den generelle kvalitet af en zirkonia restaurering afhænger af adskillige faktorer, der kan relateres ensartet kornstruktur, samt en tetragonal, polykrystalinsk kornstruktur. Sidstnævnte er hovedegen- hjælp af programmets muligheder som f.eks. automatisk markering af præparationsgrænsen. til materialets fremstillingsproces og systemets skaben og sikrer, at materialet kan transformeres Mens operatøren optimerer designet for at opnå design. Med Lava systemet fra 3M ESPE opnås til et mere hårdt stadie, der bevirker at zirkonia det bedste æstetiske resultat, kontrollerer pro- en unik kombination af materiale og systemkon- kan anvendes til stressbærende restaureringer. grammet faktorer som vægtykkelse og connector- trol, som resulterer i en indirekte restaurering design for at sikre en høj styrke for den færdige med stor styrke, høj æstetik og optimal marginal restaurering. Lava fræsemaskinen er udstyret pasform. med et direkte målesystem, som gør det muligt at kompensere for tidsafhængigt slid og tempera- Zirkonia kvalitet turafvigelser. Den gode kvalitet af hver enkel komponent, sammen med den høje grad af auto- Til dentale restaureringer anvendes en særlig matisering, vil til slut føre til den høje præcision form for zirkonia. Som følge af restaureringernes krav til trykstyrke og hårdhed, indeholder zirkoniamaterialet yttriumoxid og alumina som stabilisato- Forskellige indfarvningskemier: Indfarvet Lava th. og indfarvet konkurrerende materiale tv. (10-30 µm), som f.eks. dr. Beuer fra universitetet i München har fundet i en undersøgelse af fortandsbroer i rer. Zirkonia pulveret presses sammen vha. en isostatisk eller uniaksial trykproces, og forsintres derefter for at danne en blok til fræsning. Efter Lava systemet er designet til præcise løsninger Lava kroner og broer har fordelene ved en ensartet kornstruktur, lav porøsitet, høj styrke, transpa- fræsningen bliver materialet indfarvet med den af CAD/CAM systemet har en stor indflydelse på rens og æstetik, ensartede kernefarver, optimal 3M patenterede Lava indfarvningsproces. Den præcisionen af den færdige restaurerings pas- pasform og restaureringer med lang holdbarhed. endelige sintringsproces sker ved høj temperatur form, styrke og æstetik. Derfor er det vigtigt, at Fra digitalisering af modellen med Lava scanne- over 1400 ºC for at inducere en tetragonal kvaliteten er høj i hver enkelt led i Lava systemet ren til det virtuelle design med det tilhørende soft- krystalstruktur med stor stabilitet. for at sikre en perfekt overensstemmelse mellem ware og fræsningen af vores specielt udviklede Lava systemets forskellige komponenter og Lava zirkonia, er systemet blevet udviklet til at fremstille Lava blokkene kan synes at være identiske med zirkonia. Fremstillingen af en dental restaurering meget æstetiske restaureringer med stor styrke andre konkurrenters blokke pga. af ligheder i den begynder altid med at registrere de tredimensio- og enestående marginal pasform. kemiske sammensætning af pulveret. Imidlertid nelle geometriske data for præparationen, nabo- adskiller Lava blokkene - og som følge heraf Lava tænderne og antagonisterne. Dette kan gøres restaureringerne - sig markant fra konkurrenter- enten intraoralt med den nye Lava Chairside nes pga. de nyskabende procestrin i pulverbear- Oral Scanner (C.O.S.) eller ved scanning af den bejdelsen, forsintringen, indfarvningen og den tilsvarende hårdgipsmodel med Lava Scan ST endelige sintring. scanner. Begge scannere giver fremragende Et antal faktorer er bestemmende for de mekani- resultater i relation til nøjagtigheden af data og datatætheden. Den dentale restaurering desig- Sintret Lava zirkonia Sintret konkurrerende zirkonia ske og optiske egenskaber hos zirkonia, og det er nes herefter i computeren med et specielt pro- vigtigt, at den endelige indfarvede restaurering gram. Selv i vanskelige situationer kan restaure- har en høj tæthed uden porøsiteter, en god og ringen opnå en præcis marginal pasform ved Nr

7 Spørg eksperten Espertise magasin Præcision i aftrykstagning Kvaliteten af aftryk digitalt kontra konventionelt Heike Fürst, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Interview med professor Luthardt, dekan ved afdelingen for protetik og direktør på tandlæ- bedst i undersøgelserne. stemmelsen af data er upræcis: diskrepansen øges mod den venstre og højre kant i datasættet den 7 geskolen ved universitetet i Ulm. Hvordan er præcisionen af traditionelle samme effekt optræder, når man prøver at tage et aftryk i modsætning til digitale aftryk? panoramabillede med et kamera. Professor Luthardt, en del af din forskning fokuserer på dentale aftryksmaterialer. I en in-vitro undersøgelse 1 sammenlignede vi tra- Hvad er din holdning til nye teknikker til at Hvorfor er præcisionen af et aftryk vigtig for ditionelle aftryk med digitale aftryk taget med en fremskaffe data og til intraoral scanning? tandsundheden? intraoral scanner. Mastermodeller fremstillet efter traditionel aftrykstagning, blev digitaliseret optisk. Det må være muligt at øge præcisionen af aftryk Der er generelt enighed i Resultatet viser en signifikant forskel mellem kon- taget med digital teknik. Undersøgelsens resulta- videnskabelig litteratur ventionelle aftryk og intraorale aftryk. Den gen- ter fremhæver nogle udfordrende opgaver for om relationen mellem en nemsnitlige diskrepans for de digitale aftryk var udviklere af intraoral scanningsteknologi. restaurerings marginale 20 µm sammenholdt med 10 µm for de konven- 3M ESPE Lava Oral Chairside Scanner kan elimi- pasform og tændernes tionelle aftryk. Traditionel metode klarer sig så- nere det første problem dataoverensstemmelse sundhedstilstand. ledes bedre end digital aftrykstagning (fig. 2). med 3D-in-motion. Præparationsgrænsen er Fig. 1: Professor Luthardt Undersøgelser har vist, at såvel restaureringens en udfordring som ved traditionel aftrykstagning. Fordelene ved intraoral scanning er muligheden indre som den okklusale pasform afhænger af for at korrigere et aftryk og effektiviteten opnået aftrykkets præcision. Upræcise kanter kan med- ved den digitale arbejdsgang. føre sekundær karies og destruktion af parodontiet. Spørgsmålet om hvor præcist et aftryk skal være, er imidlertid ikke besvaret endnu Hvilke faktorer har indflydelse på præcisionen af et aftryk? In vitro undersøgelser har vist, at der er forskellige faktorer, der har indflydelse på et aftryks præcision. Den første faktor er teknikken: 1-step aftryk med medium og light-body, samt monofaseteknikken klarer sig bedre end 1-step aftryk med putty og 2- step teknik. Den næste relevante faktor er valget af materialetype. A-silikoner og polyætermaterialer har udkonkurreret K-silikoner og thiokoler. Den tredje faktor er præparationsvinklen meget parallelle Fig. 2: Præparationsgrænsen er en udfordring som ved traditionel aftrykstagning. Er der nogen kliniske resultater vedrørende aftrykspræcision? Kliniske studier har vist, at med konventionel aftrykstagning opnås gode resultater med en gennemsnitlig diskrepans på 10 µm. Det svage punkt er præparationsgrænsen. Imidlertid har forskere fundet ud af, at hovedudfordringen ved aftrykstagningen ikke er et materialeproblem, men et problem ved behandlingen af blødtvævet. Systemet, som var Retningslinier for fremragende aftryk i teori og praksis: 3M ESPE har aftryksmaterialer til alle indikationer og teknikker, men desuden har vi også et kompendium omkring aftrykstagning. Denne tredje udgave af Espertise kompendiet sætter endnu mere fokus på fremgangsmåden ved aftrykstagning med klare forklaringer af trinvise procedurer. Tekniske såvel som kliniske og proceduremæssige aspekter bliver præsenteret på en uafhængig og objektiv måde af den velkendte materialeforsker dr. John M. Powers og den erfarne kliniker prof. Bernd Wöstmann. Kompendiet kan rekvireres hos 3M ESPE. sider har en tendens til at gøre aftrykstagningen vanskeligere. Desuden har aftryksskeen indflydelse på aftrykkets præcision: individuelle skeer klarer sig anvendt ved stolen i undersøgelserne, sammensætter adskillige enkeltbilleder til et komplet datasæt. I dette system var det slående, at overens- 1) Luthardt, R.G.; Loos, R.; Quaas, S.: Accuracy of intraoral data acquisition in comparison to the conventional impression. In: Int J Comput Dent, 2005, 8 (4),

8 Kliniske resultater Lava kroner og broer En perfekt kombination af materialekvalitet og fagpersoners ekspertise med æstetiske restaureringer Gary Price, Exeter, Storbritannien 8 En 57-årig kvinde, der manglede 1+1, kom til vores klinik med et ønske om at få erstattet sin nuværende utilfredsstillende protese med et fastsiddende alternativ. Pga. hendes begrænsede økonomi var implantater og knogleopbygning ikke muligt. Da 2+2 begge var rodbehandlede og restaurerede med stifter, blev det besluttet at bruge to bropiller i hver ende af broen for at yde bedre støtte. 3+3 havde store, direkte komposit restaureringer. En pulpatest viste normale værdier og røntgenundersøgelse antydede reduktion i pulpakammerets størrelse. bevaret, da der ikke kunne konstateres karies klinisk eller radiologisk, og da tanden var meget spinkel (fig. 2). Det blev besluttet at anvende Lava zirkonia i dette tilfælde, da Lava systemet gør det muligt at fremstille en bro med en fuldstændig ensartet tykkelse, hvilket minimerer fejl i forhold til den kontraktion, der følger med metalstøbninger til et langt brospand. Lava Ceram porcelæn er blevet designet specielt til at arbejde sammen med Lava zirkonia, da de har næsten identiske termiske ekspansionskoefficienter. Dette sikrer en spændingsfri grænseflade og minimerer risikoen for delaminering. Fig. 2: 2+ blev restaureret med en stiftopbygning. Fig. 3: Stellet blev indprøvet in situ for at kunne fremstille et pick-up aftryk og for at få vurderet pasformen. Fig. 1: Dannelse af ovale gingivakontaktflader til pontics. Ovale kontaktflader for pontics blev skabt ved at lægge materiale basalt på pontics i den provisoriske bro (fig. 1). Gingivavævet fremtræder ofte traumatiseret under denne proces, da presset fra den provisoriske bro omformer vævet. Når vævet efterhånden har opnået den rigtige form, genoprettes gingivas sundhedstilstand hurtigt, hvis en god mundhygiejne sikres. Efter præparation af 2+ bliver en RelyX Fiber Post (glasfiber rodstift) påført RelyX Unicem (selvadhærerende universal resincement) og cementeret. Opbygningen færdiggøres derefter med Filtek Supreme XT umiddelbart før præparationen. +2 havde i forvejen en støbt metalstiftopbygning, som blev Et fuldkæbe silikoneaftryk blev taget af overkæben med Express 2 Penta Putty (A-silikone aftryksmateriale) og Light Body Standard (fig. 3). En to-tråds pochepakningsteknik blev benyttet, og aftrykket blev taget umiddelbart efter fjernelsen af den sidste tråd. Aftrykket blev støbt ud i hårdgips på laboratoriet. Derefter blev modellen scannet og et Lava zirkonia stel blev designet og fræset. På klinikken blev stellet prøvet i munden både for at bedømme pasformen og for at muliggøre fremstillingen af et pick-up aftryk, der skal tages, så snart pontickontaktfladerne er blevet udformet vha. en hurtigtafbindende modellerbar akryl på pontics basalflader. Det er vigtigt, at enhver given restaurering får et naturligt udseende som er harmoniseret med de resterende tænder, patientens alder og personlighed (fig. 4). Nr

9 Espertise magasin 9 Fig. 4: Stellet er nu påført porcelæn og anbragt på en ikke-sektionsdelt model. Billedets mørke baggrund gør det lettere at demonstrere interne dentin- og emaljekarakteristika. Fig. 6: Den færdige bro er cementeret med RelyX Unicem. Foto på afleveringsdagen. Bemærk den særdeles gode farveoverensstemmelse, der er opnået ved patient konsultation hos teknikeren. Som et alternativ kan anvendes gode kvalitetsfoto, der også viser tænder fra farveskalaen i de ønskede farver. Hvis de lysmæssige omstændigheder er korrekte, kan man se interne strukturer som revner, mameloner og områder med forøget farvemætning på incisalkanterne. Fig. 5: Restaureringerne finiseret marginalt. Æstetik i relation til tandplejen drejer sig om illusionen af realisme: det er sværere at kopiere naturen og opnå et harmonisk resultat, end det er at fremstille funklende hvide tænder. Som følge af tandteknikerens præcise arbejde kan vi sikre, at sandsynligheden for overskud på restaureringens kanter minimeres og at vi derved også minimerer risikoen for en iatrogen påført gingivitis (fig. 5). Efter cementering med RelyX Unicem cement (fig. 6), anvendes tandtråd til at fjerne alt groft overskud af plastcementen. Efter forudgående omhyggelig pochepakning/gingivaretraktion fjernes resten af overskuddet med en skalpel nr. 12D under mikroskop. Kanterne glattes derefter med en imprægneret, spids silikonepolerer. Med god hjemmetandpleje, vil gingiva meget hurtigt vende tilbage til normal tilstand. Fig. 7: Frontalt billede af den færdige restaurering fra 3+ til +3. Dr. Gary Price takker Julian Dorey, tandtekniker og ejer af Kingsbridge dentallaboratorium i South Devon, både for hans hjælp med den præsenterede kasuistik og for hans konstante fortræffelighed og begejstring i relation til sit håndværk. Patient, tandlæge og tekniker var alle meget tilfredse med resultatet (fig. 7).

10 En tandlæges erfaring med automatisk blanding Pentamix 3 systemet Pentamix 3 - en stressfri blandemaskine Af tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken, Østergade 1, 1100 København K 10 Efter at have været en tilfreds bruger af Pentamix blandemaskiner i mange år, var det spændende at se om arbejdsgangen, når der skal tages aftryk i det daglige på klinikken, var blevet endnu bedre ved introduktionen af den nye Pentamix 3. Og det er den helt klart! Fig. 1: Da Pentamix 3 er mindre end de tidligere modeller, er vægophængning en mulighed med store fordele. På forsiden af maskinen ses aktiveringsknapperne i både højre og venstre side, samt at arreteringen af blandespidsen er frilagt af låget til magasinkammeret, så det er muligt at skifte blandespidsen uden at åbne låget. Først skal forbedringerne i forhold til Pentamix 2 blandemaskinen lige nævnes. Den største ændring er, at blandingen af aftryksmaterialet nu foregår dobbelt så hurtigt. Pentamix 3 er også klart mindre end den tidligere model og har nu aktiveringsknap både i højre og venstre side af maskinen. Det er nu også muligt at skifte blandespids uden at åbne låget ind til magasinerne. At det nu er muligt at aktivere maskinen både på højre og venstre side, betyder at det er blevet enklere at finde den rette placering på klinikken, da den kan betjenes fra begge sider. At den er mindre end forgængeren, gør at den nu lettere finder plads vægophængt, og dette gør ergonomien bedre. Fig. 2: Det er ergonomisk behageligt og let at fylde aftryksskeen. Men den vigtigste forbedring er helt klart, at blandehastigheden nu er dobbelt så hurtig. Dette betyder nemlig, at aftryksskeen fyldes på den halve tid, hvilket i den anden ende giver længere arbejdstid og dermed også sænker stressniveauet ved appliceringen af sprøjtematerialet på de præparerede tænder. Og dette samtidigt med at blandingen er homogen og fri for luftblærer. Alt i alt nogle forbedringer, der gør Pentamix 3 til en klar gevinst i det daglige arbejde på klinikken. Nr

11 Livsstil Espertise magasin Digital teknologi i tandlægeundervisningen Nye dimensioner i læreprocessen Annika Meyer, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Patrick Lloyd, dekan ved tandlægeskolen, Minnesota Universitet, var inviteret til Espertise Global deres læsning for at søge efter supplerende information og fageksperter eller få gentaget dele af øvelsespatienter har en realistisk mundhule, fleksible kinder og menneskelignende tænder. Når 11 Symposium i St. Paul for at præsentere sit syn på en lektion eller diskussion. I en klinisk situation vil studenten borer, følger teknologien håndens den digitale teknologis vigtige rolle i fremtidens muligheden for online adgang til journaler og lit- bevægelse i ryk på få tiendedele millimeter og undervisning af tandlæger. Han begyndte med at teratur, kombineret med den elektroniske patient- overfører informationen til farverige 3D og nume- konstatere, at traditionel undervisning hidtil har journal, hjælpe tandlægestuderende til at tage riske billeder af tanden. Disse billeder skifter sam- været foretaget som envejs kommunikation, hvor evidensbaserede beslutninger i relation til kom- tidigt med at tandstruktur fjernes. Computeren information passerede fra lærer til student. Han plekse behandlingsbehov. sammenligner derefter studentens præparation af sagde, at fordelen ved digitale teknologier er skif- tanden med en ideel præparation, noterer for- tet fra undervisning til læring. Digital teknologi gør også fjernlæring muligt. skellene og giver straks feedback om studentens Tandlægeskolen på universitetet i Minnesota er udførelse af opgaven. Den opbevarer også opteg- den eneste tandlægeskole mellem Wisconsin og nelser om studentens arbejder, så de kan ses igen Washington. Den skal derfor dække fem staters og senere også af en lærer. Et imponerende kon- tandlægeuddannelse, rådgivningsservice, patient- cept til objektiv evaluering og effektiv læring. behandling og videreuddannelse. Lloyd siger, at skolen prioriterer højt at kunne nå ud til alle disse Vi ønsker at fylde vor undervisning med mulighe- befolkningsgrupper. F.eks. sender tandlægesko- der for involvering og innovation ved at anvende len løbende odontologiske uddannelseskurser til teknologi, som styrer kliniske beslutninger base- Fig. 1: Patrick Lloyd. studenter på en undervisningsklinik i Wilmar, Minnesota og til praktiserende tandlæger i hele sta- ret på sund teknologi, stor viden og en lidenskab for at gøre ting bedre og mere effektivt siger Digitale teknologier et middel til forandring ten. Ligeledes gives rådgivning via telekonferencer med kameraer til skolens opsøgende klinik i Hibbing, Minnesota, og dermed får tandlæger og Lloyd. Vores mål er at få udbytte af disse nyudviklinger til at uddanne fagfolk, som effektivt kan overføre deres viden og erfaring til klinisk praksis Virtuelle platforme som internettet, , hjem- deres patienter mulighed for at diskutere diagno- og yde den højeste kvalitet af omsorg og service mesider og computersimulering begyndte at ser og behandlingsplaner med lærerstaben på til deres patienter. dukke op for ca. 20 år siden, og har gjort det tandlægeskolen, der ligger 500 km væk i Minnea- muligt for universiteterne at introducere forskel- polis. lige nye måder til at overføre viden og nyskabende læringsmetoder. Iflg. Lloyd giver fremskridtene fleksibilitet i præsentation, tilgængelighed og for- Simulationsklinikken mat. De imødekommer også forskellige former for Tandlægeskolens topmoderne simulationsklinik er læringsstil og fremmer studenternes selvstyrede, et andet eksempel på, hvordan digital teknologi er fortsatte læring og tovejs udveksling af ideer. blevet anvendt til at fremme selvstyrende læring og tage højde for forskellige læringsmetoder. Her Til trods for at undervisning i klasselokaler stadig udvikler studenterne evner som øje-til-hånd koor- anvendes, kan lærerstaben f.eks. også formidle dinering og manuel fingerfærdighed ved at udføre information online. Studenter har adgang til materiale når og hvor, de ønsker det, de kan afbryde tandlægeprocedurer på naturtro mannequiner udstyret med kameraer og computere. Disse Fig. 2: Patientsimulatorer på tandlægeskolen (foto venligst stillet til rådighed af Minnesota School of Dentistry).

12 Espertise magasin 3M ESPE Dentalprodukter 3M a/s Hannemanns Allé København S Tel: Fax: Trykt i Danmark 3M M, ESPE, Espertise, Express, Filtek, Lava, Penta, Pentamix og RelyX er varemærker hos 3M eller 3M Deutschland GmbH. VITAPAN er ikke varemærker hos 3M eller 3M Deutschland GmbH. 3M Alle rettigheder forbeholdes. ( ) BR61/

Lava. Chairside Oral Scanner C.O.S. Det digitale. aftryk

Lava. Chairside Oral Scanner C.O.S. Det digitale. aftryk Lava Chairside Oral Scanner C.O.S. Det digitale aftryk Fremtiden indenfor aftrykstagning 3M ESPE - din sikkerhed for kompetence indenfor aftryksteknologi. Dig Formlen på succes 3M ESPE markedsfører mere

Læs mere

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber TM Express 2 A-silikone aftryksmaterialer Avanceret A-silikone kemi: UCS (Unsaturated Carbosilane Crosslinkers) Indikationer: Aftryk til kroner og broer

Læs mere

Impregum. Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet. Vejen til et bedre aftryk

Impregum. Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet. Vejen til et bedre aftryk Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet Vejen til et bedre aftryk Impregum polyæteraftryksmateriale til Pentamix systemet. Præcise aftryk er resultatet af perfekte doserings- og aftryksteknikker,

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Pentamix 3. Automatisk blandemaskine. Utrolig. hurtig

Pentamix 3. Automatisk blandemaskine. Utrolig. hurtig Pentamix 3 Automatisk blandemaskine Utrolig hurtig 3M ESPE succesfulde aftryksløsninger Innovation Dig Formlen på succes Aftrykstagning er et kritisk trin, når en patient skal have en krone eller bro,

Læs mere

Aftryksløsninger. Pentamix Lite Automatisk blandemaskine. En god start. på et perfekt aftryk

Aftryksløsninger. Pentamix Lite Automatisk blandemaskine. En god start. på et perfekt aftryk Aftryksløsninger Pentamix Lite Automatisk blandemaskine En god start på et perfekt aftryk Gør arbejdsprocessen nemmere: Automatisk blanding af aftryksmaterialer Udviklingen indenfor aftryksprocessen fortsætter

Læs mere

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Express 2 A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber Indikationer: Aftryk til kroner og broer Aftryk til indlæg og onlays Quick versioner

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

selvopvarmning Utrolig hurtig * A-silikone takket være aktiv Imprint 4 A-silikone aftryksmateriale Aftryksløsninger

selvopvarmning Utrolig hurtig * A-silikone takket være aktiv Imprint 4 A-silikone aftryksmateriale Aftryksløsninger Aftryksløsninger A-silikone aftryksmateriale * har den hurtigste intraorale afbindingstid på markedet Utrolig hurtig * A-silikone takket være aktiv selvopvarmning Hvorfor vil du synes om? Forklaringen

Læs mere

Aftryk der gør indtryk. Imprint II. A-silikone aftryksmaterialer

Aftryk der gør indtryk. Imprint II. A-silikone aftryksmaterialer Aftryk der gør indtryk Imprint II A-silikone r Egenskaber Ingen smag og lugt Hurtig aftrykstagning Høj rivstyrke Nøjagtig detaljegengivelse Hydrofilt Dimensionsstabilt Lille permanent deformering Nemt

Læs mere

Overlegne flydeegenskaber Fremragende læsbarhed af kanterne Thermo-reaktiv afbinding

Overlegne flydeegenskaber Fremragende læsbarhed af kanterne Thermo-reaktiv afbinding Overlegne flydeegenskaber Fremragende læsbarhed af kanterne Thermo-reaktiv afbinding Fremragende flydeegenskaber hvor det tæller i munden... AFFINIS PRECIOUS A-silikone korrekturmaterialer har en kontaktvinkel

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Restaureringer, der matcher den naturlige tand Æstetik via farvevalg Farvesystemet

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse

Læs mere

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions Restorative Solutions Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale Nemmere og bedre Hæv overliggeren for posteriore fyldninger 50 års erfaring med kompositmaterialer Siden 1964 Filtek Bulk Fill Posteriort

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse af kun en

Læs mere

Cad, teori og scanning til dental del 1

Cad, teori og scanning til dental del 1 Cad, teori og scanning til dental del 1 SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Dorthe Conrad, Next Uddannelse København September 2017 Undervisningsministeriet (september 2017). Materialet er udviklet

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl

VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl TRYKLUFT SUGEANLÆG BILLEDDANNELSE TANDPLEJE HYGIEJNE En ny dimension inden for røntgendiagnostik chairside VistaScan Mini Plus fosforpladescanner

Læs mere

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER Sammenlignet med traditionelle whiteboards indeholder i3board

Læs mere

i3sweezz TRÆK, DREJ, UNDERVIS

i3sweezz TRÆK, DREJ, UNDERVIS i3sweezz TRÆK, DREJ, UNDERVIS ADAPTIVE ANVENDELSE AF TAVLEN I den seneste tid har der været en del fokus på adaptiv læring i folkeskolen, hvor forskellene mellem eleverne er rykket frem i bevidstheden.

Læs mere

Total-kontrol over det orale miljøn. Bedre isolering = bedre tandsundhed. Retraktion. Fugt. Luftfugtighed. Synlighed. Kontaminering.

Total-kontrol over det orale miljøn. Bedre isolering = bedre tandsundhed. Retraktion. Fugt. Luftfugtighed. Synlighed. Kontaminering. Total-kontrol over det orale miljøn Retraktion Fugt Luftfugtighed Synlighed Kontaminering Behandlingstid Sikkerhed Bedre isolering = bedre tandsundhed Retraktion Fugt Luftfugtighed Synlighed Kontaminering

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Videomatic VEO. Din personligt tilpassede synsløsning

Videomatic VEO. Din personligt tilpassede synsløsning Videomatic VEO Din personligt tilpassede synsløsning Indhold Firmaet Produkter Introduktion VEOlution Videomatic VEO Nøglefordele 10 moduler 24 læsesystemer VEO udvalg af skærme VEO udvalg af kameraer

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder.

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Undgår du at smile, fordi du mangler en eller flere tænder? Hvornår har du sidst taget en stor bid af et sprødt æble?

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Alsidig og vellykket.

Alsidig og vellykket. Alsidig og vellykket. Toneangivende inden for protetik. Bioplus Artiplus BioStabil Toneangivende inden for protetik Til dette ambitiøse formål har vi mobiliseret alle vores ressourcer: intensiv forskning,

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012

TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012 TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012 FREDAG DEN 14. OG LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER FIRST HOTEL COPENHAGEN, MOLESTIEN 11 2450 KØBENHAVN SV DANSKE DENTAL LABORATORIER TANDTEKNIKERFORENINGEN DIT ARBEJDE... DIN FREMTID

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling GuttaFlow Ikke kun til fyldning, men også til opheling Pålideligt koldfyldningssystem til rodkanaler Guttaperka og forsegler i én enkel applicering NYT: Bioaktivitet til ophelingsprocessen COLTENE Din

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Nordenta LAB. Læs meget mere om CAD/CAM og Nordenta LAB i vores Magasin. Scan koden og læs magasinet.

Nordenta LAB. Læs meget mere om CAD/CAM og Nordenta LAB i vores Magasin. Scan koden og læs magasinet. Nordenta LAB Hos Nordenta tilbyder vi alt i protetik fra digitale over konventionelle oversøiske til chairside-løsninger. Bliv klog på dine muligheder med Nordenta LAB i denne brochure og læs om de erfaringer

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

et billede siger mere end tusind ord

et billede siger mere end tusind ord et billede siger mere end tusind ord BlueX IntraOs DG og 70 Intra røntgen fra BlueX, 70 kv med 3,5 ma eller 7 ma røntgenkilde. Vægmonteres eller monteres på unit. Kan leveres med 30, 60 eller 80 cm arm.

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

FRAMEWORK MANAGEMENT. sammen i flere led KUN MULIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER

FRAMEWORK MANAGEMENT. sammen i flere led KUN MULIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER FRAMEWORK MANAGEMENT _ Vejledning for konstruktioner, der er skruet sammen i flere led KUN MULIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER GENERELLE HENVISNINGER _ Arbejde med titanbaser SR * er kun mulig

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder

POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder you can 2 Vores rejse begynder Surfs up! Surfskole: Her kommer vi! Fordelen ved digitale spejlreflekskameraer Skift dit objektiv, skift dit synspunkt Med udskiftelige

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Til billeder med master-krav.

Til billeder med master-krav. Til billeder med master-krav. KaVo Imaging KaVo forbinder Dental Excellence med enestående røntgenkompetence. KaVo Imaging Instrumentarium Dental: Innovativ pr. tradition. KaVo Pan exam TM, den aktuelle

Læs mere

+++ MERVÆRDI. Vejen til smertefri bedøvelse

+++ MERVÆRDI. Vejen til smertefri bedøvelse +++ MERVÆRDI Vejen til smertefri bedøvelse +++ FOR PATIENTEN +++ SMERTEFRI LOKALANALGESI Bedøvelsen kan lægges uden ubehag for patienten. Også de injektioner der udført med en vanlig tubulesprøjte kan

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

GONIOMETER PGX+ STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE

GONIOMETER PGX+ STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE STRENOMETER INFORMATION GONIOMETER PGX+ BESKRIVELSE Måling af kontaktvinklen er en velkendt metode til at se hvordan en væske og en overflade påvirker hinanden. Fænomenet kontaktvinkel er fx medvirkende

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser.

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Hvornår har du sidst taget et bid af et sprødt æble? Gør det dig utilpas at tale offentligt, fordi dine proteser ikke passer ordentligt? Giver din protese dig

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

EiDORFF dental inspiration

EiDORFF dental inspiration EiDORFF dental inspiration MK KRONE & BRO Materiale: Metalhætte med påbrændt porcelæn. Styrke: 850 Mpa. Præparationsteknik: Knife edge, chamfer, skulder. Cement: Alle typer. Egenskaber: Kosmetisk flot

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Professional Products.... produktiviteten er mere end synlig

Professional Products.... produktiviteten er mere end synlig Professional Products... produktiviteten er mere end synlig Produktivitet Professionel rengøring udføres af men -nesker, der har høje krav til produktivi- tet. Der er et konstant omkostnings-pres, som

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

AXLAB A/S PRÆSENTERER AS-410 AUTOMATISK SKÆRING AF PARAFFINBLOKKE

AXLAB A/S PRÆSENTERER AS-410 AUTOMATISK SKÆRING AF PARAFFINBLOKKE AXLAB A/S PRÆSENTERER AS-410 AUTOMATISK SKÆRING AF PARAFFINBLOKKE VI ARBEJDER FOR LØSNINGER, DER SIKRER KUNDERNE EFFEKTIVITET LANGT IND I FREMTIDEN. I DEN FORBINDELSE RÅDER VI IKKE BARE OVER DET MEST AVANCEREDE

Læs mere

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S.

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. FACEBOOOK SIDER 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4 Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. 6 FORSTÅ ADMINISTRATIONSDELEN

Læs mere

PRODUKTKATALOG - POTTEMAGNETER LARKO MAGNET MAGNITIZING YOUR FUTURE

PRODUKTKATALOG - POTTEMAGNETER LARKO MAGNET MAGNITIZING YOUR FUTURE PRODUKTKATALOG - POTTEMAGNETER LARKO MAGNET MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Pottemagneter - neodym Pottemagneter - ferrit Pottemagneter ferrit i kunststof

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere