tandteknikere at spare tid og anstrengelser ved at digitalisere deres arbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tandteknikere at spare tid og anstrengelser ved at digitalisere deres arbejde."

Transkript

1 Espertise magasin Nr Leder Kære læsere, John von Neumann, en verdensberømt matematiker, sagde omkring 1949: Det ser ud til, at vi har nået grænserne for, hvad det er muligt at opnå med computerteknologi, skønt man skal være forsigtig med sådanne udtalelser, da de har en tendens til at lyde temmelig dumme fem år efter. Nutidens realitet har været utænkelig på den tid: vores globaliserede verden er afhængig af informationsog kommunikationsteknologi, og computere dominerer næsten ethvert aspekt i vores moderne liv. Ændringer sker hurtigt og over hele verden produkter og fremgangsmåder skifter pga. digitalisering og automatisering. Disse forandringer påvirker også dentalbranchen: banebrydende nyskabelser gør det muligt for tandlæger og tandteknikere at spare tid og anstrengelser ved at digitalisere deres arbejde. Virtuelle modeller transmitteres online, intraorale scannere revolutionerer aftrykstagningen og håndværksmæssig dygtighed har fået nye dimensioner. De nye visioner og digitale teknologier blev introduceret i 2008 på 3M ESPE s globale symposium i St. Paul, og de vil blive videregivet i denne udgave af Espertise magasin. God fornøjelse! Gerhard Kultermann, redaktør 3M ESPE, Seefeld, Tyskland INDHOLDSFORTEGNELSE Vejen til en fuldstændig digital arbejdsgang... 2 Pentamix 3 automatisk blandemaskine til aftryksmaterialer... 3 Digital tandpleje var midtpunktet på Espertise Global Symposium i St. Paul... 4 LAVA zirkoniumoxid kroner og broer... 6 Kvaliteten af aftryk digitalt kontra konventionelt... 7 En perfekt kombination af materialekvalitet og fagpersoners ekspertise i æstetiske restaureringer... 8 Pentamix 3 - en stressfri blandemaskine Nye dimensioner i læreprocessen... 11

2 Produktinformation Lava Chairside Oral Scanner Vejen til en fuldstændig digital arbejdsgang Dieter Klasmeier, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 2 I tandplejen er et nøjagtigt aftryk basis for en førsteklasses restaurering enhver unøjagtighed vil på klinikken, fremstilles en virtuel model med SLA teknologi (stereolitografi) og overføres til enten et onsgrænsen og hermed sikre, at deres restaureringer bliver præcise. påvirke de følgende arbejdstrin og forringe det dentallaboratorium, som fremstiller restaureringer endelige resultat. Selv i en fuldstændig digitaliseret arbejdsgang er det endelige resultat afhængig af et aftryk, uanset om aftrykket er taget digitalt. med konventionelle metoder eller til et fræsecenter, hvor restaureringer bliver fremstillet med CAD/ CAM systemer, fx Lava systemet. Indgangsvinklen til en digital arbejdsgang Den digitale metode er fordelagtig, fordi den eliminerer adskillige tidskrævende trin som f.eks. desinfektion og emballering på klinikken eller scan- Revolutionerende teknologi ning på laboratoriet. 3M ESPE har overført sin Det digitale aftrykssystem er baseret på en helt ny ekspertise indenfor aftrykstagning til digital teknologi, som giver mulighed for 3D-in-motion, aftrykstagning, for at sikre den samme høje præci- en revolutionerende metode, som digitalt registre- sion i den digitale arbejdsgang. Digital aftrykstagning rer 3D data i en videosekvens. Lava C.O.S. er i stand til at optage ca. 20 3D datasæt pr. sekund. Anvendelsen af fortløbende videooptagelser er en hovedforskel mellem Lava C.O.S. og andre syste- Den digitale fremgangsmåde ved aftrykstagning er behagelig for patienten. Med en scanningsspids på kun 13,2 mm og en vægt på under 400 gram er scanneren, der er forbundet med en ledning til computeren, let at bevæge inde i munden. 3M ESPE vil snart markedsføre Lava Chairside Oral Scanner (Lava C.O.S.), et digitalt aftrykssystem, som sparer tid og giver umiddelbar feedback, præcision, pålidelighed og er mere behagelig for patienten end konventionel aftrykstagning. Den revolutionerende teknologi, som Lava C.O.S. har, er udviklet af Brontes Technologies Inc., et firma som blev overtaget af 3M i oktober Lava Chairside Oral Scanner gør det muligt at opnå præcise aftryk af hele tandbuen, til forskellige indikationer, ved hjælp af 3D-inmotion optagelser. Ved at anvende de digitale data, der registreres mer, som anvender traditionel point and click teknologi, hvor adskillige faste billeder bliver sammenholdt af en software til at opnå en komplet virtuel model. 3D-in-motion er grundlaget for en præcis restaurering. Endnu en teknologi gør det muligt at arbejde med de optagne data her og nu. Dataene optages i munden og vises samtidigt på en fingertouch skærm. Herved modtager tandlægen med det samme feedback til at sikre, at de optagne datamængder er tilstrækkelige til et præcist digitalt aftryk. På fingertouch skærmen kan billeder forstørres 10 gange og kan enten ses som et 3D stereografisk overblik eller som videoafspilning. Med disse værktøjer kan såvel laboratoriet som tandlægen gense detaljer som præparationen og præparati- Digital aftrykstagning med Lava Chairside Oral Scanner er ikke kun en interessant hightech oplevelse for patient og tandlæge, men giver også restaureringer med høj præcision og kvalitet. På patienten virker aftryksmetoden behagelig, og resultatet kan ses direkte på monitoren. For tandlægen er systemet tids- og omkostningsbesparende, da adskillige trin i den traditionelle fremgangsmåde ved aftrykstagning er elimineret. Dataprocessens umiddelbare feedback giver mulighed for, at tandlægen kan kontrollere, om aftrykket er præcist. Laboratoriet modtager en virtuel model med præcise data om forholdene i patientens mund det sikrer en restaurering med høj præcision. Denne nye 3M ESPE teknologi bliver således et lovende værktøj til en virkelig digital arbejdsgang, når det gælder fremstilling af indirekte restaureringer. Det digitale aftrykssystem Lava Chairside Oral Scanner C.O.S. Nr

3 Produktinformation Espertise magasin Pentamix 3 automatisk blandemaskine til aftryksmaterialer Digitalt identifikationssystem sikrer hurtigere dosering Manfred Harre, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 3M ESPE udnytter sin ekspertise indenfor materialer, teknologi og produktion til at udvikle ekstraordinær høj hastighed er der anvendt metalforstærkede materialebeholdere og stærkere folie- Med Pentamix 3 vinder man typisk 15 sekunders arbejdstid ved et gennemsnitligt helkæbeaftryk. 3 aftrykssystemer, der giver en effektiv arbejdsgang poser. Dette sikrer, at materialebeholderen ikke Især ved hurtigtafbindende materialer kan 15 for tandlægerne. Da nøjagtig dosering, homogen revner, og at materialet bliver optimalt blandet og sekunder være afgørende for aftrykstagningens og blærefri blanding er fundamentale krav til et dispenseret. succes. optimalt aftryk, har 3M ESPE udviklet Pentamix Desuden vil en sensor i Pentamix 3 blandemaski- blandemaskinen. Navnet Pentamix kommer fra det græske ord penta (fem) og henviser til blan- nen genkende en speciel identifikationslabel på hver foliepose og sikre en optimeret blandeproces. Tilfredshed hos tandlægen dingsforholdet 5:1 mellem base- og katalysator- Hver label indeholder information om bl.a. dose- Flere end 150 brugere på tandlægeklinikker og materialerne. ringshastighed og overfører denne information til tandlægeskoler i USA, Canada og Europa har før maskinens kontrolsystem, hvorfra blandehastig- introduktionen afprøvet og evalueret den nye Historie heden styres. Dette system gør det muligt at blande materialerne Pentamix 3 maskine. Overalt var tandlægerne særdeles tilfredse med den nye maskine. De vigtigste Pentamix, den første automatiske blandemaskine med mange forskellige parametre, og er også kriterier var dens høje hastighed og som et resul- til aftryksmaterialer, blev introduceret i årsagen til at blandehastigheden kan fordobles. tat af den dobbelte hastighed forlænget brugbar Maskinen har siden da bevist sin anvendelighed arbejdstid. tusinder af gange hos tandlæger verden over. I 1999 blev Pentamix 2 introduceret. Denne maskine doserede ved højere hastighed og samtidig introduceredes et bredere udvalg af Penta aftryksmaterialer. Pentamix materialebeholderne blev forbedret i 2004, således at der også kunne blandes højviskøse puttymaterialer. De mere Penta identifikationsetiket på foliepose. robuste og metalforstærkede materialebeholdere Hvis en Penta label mangler på en foliepose, eller er også en forudsætning for højere hastighed. hvis ældre materialebeholdere af plastic anvendes, Endelig i maj 2008 introducerede 3M ESPE næste vil maskinen opdage dette. Blandehastigheden vil generation af Pentamix: blive reduceret, og materialet vil blive blandet med samme hastighed som i Pentamix 2 maskinen. Pentamix 3 med digital sensor. Pentamix 3 den i øjeblikket hurtigste blandemaskine Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager for at undgå beskadigelse. Pentamix 3 blander alle Penta materialer dobbelt så hurtigt som Pentamix 2 blandemaskinen. For at sikre en konstant høj blandekvalitet, på trods af 15 sekunder sparet den høje hastighed, er der blevet udviklet et nyt design af Penta materialebeholderen og Penta En højere blandingshastighed giver store forbedringer for tandlægen og klinikassistenten, da en Placering af foliepose i materialebeholderen. folieposen. Desuden er en ny digital sensortekno- længere brugbar del af arbejdstiden kan anvendes, logi blevet udviklet. For at kunne blande med en når tiden til blanding og fyldning af ske reduceres.

4 Produktinformation Videnskabeligt møde Espertise Global Symposium i St. Paul Digital tandpleje var midtpunktet Armin Bock, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 4 3M ESPE s globale symposium med titlen Transforming Dentistry with Digital Technology blev afholdt i St. Paul, Minnesota fra maj Ca. 130 deltagere fra mere end 40 lande mødtes i 3M Innovation Center for at udveksle erfaringer og diskutere tandplejens fremtid, især styret og muliggjort af digital teknologi. I indslagene, der blev præsenteret af ledende klinikere og 3M ESPE eksperter, fokuserede symposiet på, hvordan fremtidige digitale arbejdsgange vil ændre nutidens kliniske processer. 3M ESPE har sammenbragt en meget stor gruppe af dentale fagpersoner fra hele verden til dette internationale symposium, og det er både blevet til en vidunderlig introduktion til nogle nye teknologier og til et udgangspunkt for diskussioner og samarbejde om den digitale tandplejes fremtid sagde symposiets viceformand dr. John Sorensen. Følelser Fremtidsforsker og ledende virksomhedskonsulent dr. Patrick Dixon holdt en opildnende tale om grundprincipper, og han satte deltagerne i humør til en levende og blomstrende debat i en digital verden. Desuden introducerede han et hovedelement, som ville bære os igennem hele symposiet følelser! Idet han fokuserede på de udfordringer, man møder, når man prøver på at skabe ændringer, mindede dr. Dixon deltagerne om at huske, at ingen forandringer sker uden store følelsesmæssige involveringer. Med sin livlige og humoristiske stil forberedte han deltagerne til den kommende diskussion om en industri i forandring. Patrick Dixon s opildnende tale om grundprincipper bragte følelser ind i den digitale samtale. Viceformand dr. Reinhard Hickel instruerer deltagerne i, hvordan man indtaster svar via den udleverede Option Finder. En udvalgt gruppe af førende klinikere delte i de næste to dage deres ekspertise indenfor forskellige emner fra traditionelle og digitale aftryk til forskellige muligheder for digitale arbejdsgange, der involverer CAD/CAM systemer. Gennem afdækningen af nutidige og fremtidige løsninger på arbejdsgange blev en ting klar digitalisering i tandplejen er stigende, og der var stor begejstring for mulighederne. Vi diskuterede meget vigtige fremtidige forandringer i tandplejen og lærte en masse af hinandens meninger. Det tror jeg har åbnet indstillingen til mulighederne hos os alle sagde symposiets viceformand dr. Reinhard Hickel. Digital aftrykstagning Under symposiet præsenterede talerne deres egen vision for den digitale tandplejes fremtid, tandlægeskolernes vigtige rolle og anvendelse af digitale teknologier i dag m.m. Digital aftrykstagning fik en stor del af opmærksomheden og begejstringen, med dr. János Rohály, fra 3M s datterselskab Brontes Technologies, som toneangivende i diskussionen om den nye teknologi bag Lava Chairside Oral Scanner (C.O.S.). Adskillige nuværende brugere af Lava C.O.S. gjorde rede for deres egne erfaringer, heriblandt dr. Gerard Kugel fra Tufts University, som fortalte om en del af sin kliniske forskning. Ved slutningen af symposiet var det klart, at den nye digitale aftrykstagning havde øget tilhørernes interesse for tandpleje og digitale arbejdsgange. Ikke al zirkonia er ens Et andet populært diskussionsemne var materialeforskning, især vedr. zirkonia. Deltagerne var enige i, at digital teknologi har gjort det muligt at anvende materialer som zirkonia, som det ellers ikke var muligt at anvende. I tillæg hertil har videre forskning i dette materiale afdækket andre vigtige punkter. Jeg opdagede gennem mit arbejde, at ikke alle former for zirkonia er ens, og at forskellige fabrikanter har forskelle i deres materialer. Det er en vigtig meddelelse at sende ud til industrien sagde dr. Susanne Scherrer fra University of Geneva Dental School. Nr

5 Espertise magasin Imellem talerne delte 3M ESPE eksperterne deres egne visioner med gruppen, idet de fokuserede på nutidens digitale produkter som Lava systemet og Lava C.O.S. Disse præsentationer omtalte de muligheder, der er på markedet i øjeblikket, men åbnede også muligheden for debat om fremtidige digitale muligheder. 3M ESPE har forskningsressourcerne og den teknologiske bredde, der kan bringe disse systemer fremad og integrere dem på en måde, der kan styre omlægningen til digitale systemer og gøre dem virkeligt gennemførlige sagde Al Viehbeck, global teknisk direktør i 3M ESPE. Digital teknologi ændrer fremtiden I det der viste sig at blive en meget aktiv diskussion, blev et panel bestående af fem førende klinikere bedt om at svare på spørgsmålet: Hvordan vil digital teknologi og 3D monitorer ændre tandbehandling i de næste fem år?. Efter at hver kliniker havde givet sit personlige svar, blev der åbnet for deltagernes spørgsmål og kommentarer i en 90 minutter lang diskussion. Selv om ikke alle deltagerne var enige med hinanden, var tonen i diskussionen åben, positiv og fuld af humor. Bob Williams var den eneste deltager i symposiet, som var autoriseret tandtekniker og ejer af et laboratorium. Han blev rost for sit forudgående foredrag af adskillige tandlæger, som fortalte om de fantastisk gode relationer, som de havde oparbejdet til deres laboratoriepartnere. Udveksling af viden Med 130 ledende klinikere samlet, var der meget gunstige muligheder for at udveksle viden fra land til land og kultur til kultur. Denne type samarbejde var evident i alle symposiets aspekter, også i den indstilling, som alle deltagere havde. Digital tandpleje bevæger sig fremad, materialeforskning er stadig af stor vigtighed, og når klinikere og industrien arbejder sammen, er fremtiden for tandplejen lys. Dr. Gerhard Kultermann assisterer ved velkomsten til deltagerne i Espertise Global Symposium Vi håber, at deltagerne er blevet begejstret, ikke kun for digitale teknologier, men også for tandplejen som helhed sagde dr. Gerhard Kultermann fra 3M ESPE. Visioner for fremtiden Ved afslutningen af Espertise Global Symposium 2008 fastslog Vice President Jeff Lavers, 3M ESPE, at tillidsfuldt partnerskab med klinikere er en af hovedårsagerne til, at 3M ESPE er med i forreste linie i industrien. Vice President Jeff Lavers, 3M ESPE, åbnede symposiet med et kik ind i 3M ESPE s digitale vision. Når klinikeres indsigt og erfaringer bliver koblet sammen med praktiske og tekniske løsninger fra 3M ESPE, er vi i en stærk position til at definere fremtiden for tandplejen. Jeff Lavers fortsatte: De næste 20 år i tandplejen vil slet ikke ligne de sidste 20 år. Denne industri er under omdannelse, og 3M ESPE er engageret i at lede udviklingen fremad ved at lette udvekslingen af ideer og tilbyde pålidelige informationer til klinikerne. Jeff Lavers bad deltagerne om at fortsætte med at samarbejde med 3M ESPE og han anførte: Vi hos 3M ESPE tror fuldt og fast på denne digitale udvikling, som vi har talt om de sidste to dage, og vi behøver jeres kritik mere end alt andet. Jeg ved, at vi skal blive bedre. Vi kan gøre det bedre. Sammen kan vi tage signifikante skridt fremad i tandplejen. 5

6 Produktinformation Rapport bag kulisserne LAVA zirkoniumoxid kroner og broer Koncept, der tilstræber kvalitet overalt Olaf Althoff og Colin F. Norman, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland 6 Den generelle kvalitet af en zirkonia restaurering afhænger af adskillige faktorer, der kan relateres ensartet kornstruktur, samt en tetragonal, polykrystalinsk kornstruktur. Sidstnævnte er hovedegen- hjælp af programmets muligheder som f.eks. automatisk markering af præparationsgrænsen. til materialets fremstillingsproces og systemets skaben og sikrer, at materialet kan transformeres Mens operatøren optimerer designet for at opnå design. Med Lava systemet fra 3M ESPE opnås til et mere hårdt stadie, der bevirker at zirkonia det bedste æstetiske resultat, kontrollerer pro- en unik kombination af materiale og systemkon- kan anvendes til stressbærende restaureringer. grammet faktorer som vægtykkelse og connector- trol, som resulterer i en indirekte restaurering design for at sikre en høj styrke for den færdige med stor styrke, høj æstetik og optimal marginal restaurering. Lava fræsemaskinen er udstyret pasform. med et direkte målesystem, som gør det muligt at kompensere for tidsafhængigt slid og tempera- Zirkonia kvalitet turafvigelser. Den gode kvalitet af hver enkel komponent, sammen med den høje grad af auto- Til dentale restaureringer anvendes en særlig matisering, vil til slut føre til den høje præcision form for zirkonia. Som følge af restaureringernes krav til trykstyrke og hårdhed, indeholder zirkoniamaterialet yttriumoxid og alumina som stabilisato- Forskellige indfarvningskemier: Indfarvet Lava th. og indfarvet konkurrerende materiale tv. (10-30 µm), som f.eks. dr. Beuer fra universitetet i München har fundet i en undersøgelse af fortandsbroer i rer. Zirkonia pulveret presses sammen vha. en isostatisk eller uniaksial trykproces, og forsintres derefter for at danne en blok til fræsning. Efter Lava systemet er designet til præcise løsninger Lava kroner og broer har fordelene ved en ensartet kornstruktur, lav porøsitet, høj styrke, transpa- fræsningen bliver materialet indfarvet med den af CAD/CAM systemet har en stor indflydelse på rens og æstetik, ensartede kernefarver, optimal 3M patenterede Lava indfarvningsproces. Den præcisionen af den færdige restaurerings pas- pasform og restaureringer med lang holdbarhed. endelige sintringsproces sker ved høj temperatur form, styrke og æstetik. Derfor er det vigtigt, at Fra digitalisering af modellen med Lava scanne- over 1400 ºC for at inducere en tetragonal kvaliteten er høj i hver enkelt led i Lava systemet ren til det virtuelle design med det tilhørende soft- krystalstruktur med stor stabilitet. for at sikre en perfekt overensstemmelse mellem ware og fræsningen af vores specielt udviklede Lava systemets forskellige komponenter og Lava zirkonia, er systemet blevet udviklet til at fremstille Lava blokkene kan synes at være identiske med zirkonia. Fremstillingen af en dental restaurering meget æstetiske restaureringer med stor styrke andre konkurrenters blokke pga. af ligheder i den begynder altid med at registrere de tredimensio- og enestående marginal pasform. kemiske sammensætning af pulveret. Imidlertid nelle geometriske data for præparationen, nabo- adskiller Lava blokkene - og som følge heraf Lava tænderne og antagonisterne. Dette kan gøres restaureringerne - sig markant fra konkurrenter- enten intraoralt med den nye Lava Chairside nes pga. de nyskabende procestrin i pulverbear- Oral Scanner (C.O.S.) eller ved scanning af den bejdelsen, forsintringen, indfarvningen og den tilsvarende hårdgipsmodel med Lava Scan ST endelige sintring. scanner. Begge scannere giver fremragende Et antal faktorer er bestemmende for de mekani- resultater i relation til nøjagtigheden af data og datatætheden. Den dentale restaurering desig- Sintret Lava zirkonia Sintret konkurrerende zirkonia ske og optiske egenskaber hos zirkonia, og det er nes herefter i computeren med et specielt pro- vigtigt, at den endelige indfarvede restaurering gram. Selv i vanskelige situationer kan restaure- har en høj tæthed uden porøsiteter, en god og ringen opnå en præcis marginal pasform ved Nr

7 Spørg eksperten Espertise magasin Præcision i aftrykstagning Kvaliteten af aftryk digitalt kontra konventionelt Heike Fürst, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Interview med professor Luthardt, dekan ved afdelingen for protetik og direktør på tandlæ- bedst i undersøgelserne. stemmelsen af data er upræcis: diskrepansen øges mod den venstre og højre kant i datasættet den 7 geskolen ved universitetet i Ulm. Hvordan er præcisionen af traditionelle samme effekt optræder, når man prøver at tage et aftryk i modsætning til digitale aftryk? panoramabillede med et kamera. Professor Luthardt, en del af din forskning fokuserer på dentale aftryksmaterialer. I en in-vitro undersøgelse 1 sammenlignede vi tra- Hvad er din holdning til nye teknikker til at Hvorfor er præcisionen af et aftryk vigtig for ditionelle aftryk med digitale aftryk taget med en fremskaffe data og til intraoral scanning? tandsundheden? intraoral scanner. Mastermodeller fremstillet efter traditionel aftrykstagning, blev digitaliseret optisk. Det må være muligt at øge præcisionen af aftryk Der er generelt enighed i Resultatet viser en signifikant forskel mellem kon- taget med digital teknik. Undersøgelsens resulta- videnskabelig litteratur ventionelle aftryk og intraorale aftryk. Den gen- ter fremhæver nogle udfordrende opgaver for om relationen mellem en nemsnitlige diskrepans for de digitale aftryk var udviklere af intraoral scanningsteknologi. restaurerings marginale 20 µm sammenholdt med 10 µm for de konven- 3M ESPE Lava Oral Chairside Scanner kan elimi- pasform og tændernes tionelle aftryk. Traditionel metode klarer sig så- nere det første problem dataoverensstemmelse sundhedstilstand. ledes bedre end digital aftrykstagning (fig. 2). med 3D-in-motion. Præparationsgrænsen er Fig. 1: Professor Luthardt Undersøgelser har vist, at såvel restaureringens en udfordring som ved traditionel aftrykstagning. Fordelene ved intraoral scanning er muligheden indre som den okklusale pasform afhænger af for at korrigere et aftryk og effektiviteten opnået aftrykkets præcision. Upræcise kanter kan med- ved den digitale arbejdsgang. føre sekundær karies og destruktion af parodontiet. Spørgsmålet om hvor præcist et aftryk skal være, er imidlertid ikke besvaret endnu Hvilke faktorer har indflydelse på præcisionen af et aftryk? In vitro undersøgelser har vist, at der er forskellige faktorer, der har indflydelse på et aftryks præcision. Den første faktor er teknikken: 1-step aftryk med medium og light-body, samt monofaseteknikken klarer sig bedre end 1-step aftryk med putty og 2- step teknik. Den næste relevante faktor er valget af materialetype. A-silikoner og polyætermaterialer har udkonkurreret K-silikoner og thiokoler. Den tredje faktor er præparationsvinklen meget parallelle Fig. 2: Præparationsgrænsen er en udfordring som ved traditionel aftrykstagning. Er der nogen kliniske resultater vedrørende aftrykspræcision? Kliniske studier har vist, at med konventionel aftrykstagning opnås gode resultater med en gennemsnitlig diskrepans på 10 µm. Det svage punkt er præparationsgrænsen. Imidlertid har forskere fundet ud af, at hovedudfordringen ved aftrykstagningen ikke er et materialeproblem, men et problem ved behandlingen af blødtvævet. Systemet, som var Retningslinier for fremragende aftryk i teori og praksis: 3M ESPE har aftryksmaterialer til alle indikationer og teknikker, men desuden har vi også et kompendium omkring aftrykstagning. Denne tredje udgave af Espertise kompendiet sætter endnu mere fokus på fremgangsmåden ved aftrykstagning med klare forklaringer af trinvise procedurer. Tekniske såvel som kliniske og proceduremæssige aspekter bliver præsenteret på en uafhængig og objektiv måde af den velkendte materialeforsker dr. John M. Powers og den erfarne kliniker prof. Bernd Wöstmann. Kompendiet kan rekvireres hos 3M ESPE. sider har en tendens til at gøre aftrykstagningen vanskeligere. Desuden har aftryksskeen indflydelse på aftrykkets præcision: individuelle skeer klarer sig anvendt ved stolen i undersøgelserne, sammensætter adskillige enkeltbilleder til et komplet datasæt. I dette system var det slående, at overens- 1) Luthardt, R.G.; Loos, R.; Quaas, S.: Accuracy of intraoral data acquisition in comparison to the conventional impression. In: Int J Comput Dent, 2005, 8 (4),

8 Kliniske resultater Lava kroner og broer En perfekt kombination af materialekvalitet og fagpersoners ekspertise med æstetiske restaureringer Gary Price, Exeter, Storbritannien 8 En 57-årig kvinde, der manglede 1+1, kom til vores klinik med et ønske om at få erstattet sin nuværende utilfredsstillende protese med et fastsiddende alternativ. Pga. hendes begrænsede økonomi var implantater og knogleopbygning ikke muligt. Da 2+2 begge var rodbehandlede og restaurerede med stifter, blev det besluttet at bruge to bropiller i hver ende af broen for at yde bedre støtte. 3+3 havde store, direkte komposit restaureringer. En pulpatest viste normale værdier og røntgenundersøgelse antydede reduktion i pulpakammerets størrelse. bevaret, da der ikke kunne konstateres karies klinisk eller radiologisk, og da tanden var meget spinkel (fig. 2). Det blev besluttet at anvende Lava zirkonia i dette tilfælde, da Lava systemet gør det muligt at fremstille en bro med en fuldstændig ensartet tykkelse, hvilket minimerer fejl i forhold til den kontraktion, der følger med metalstøbninger til et langt brospand. Lava Ceram porcelæn er blevet designet specielt til at arbejde sammen med Lava zirkonia, da de har næsten identiske termiske ekspansionskoefficienter. Dette sikrer en spændingsfri grænseflade og minimerer risikoen for delaminering. Fig. 2: 2+ blev restaureret med en stiftopbygning. Fig. 3: Stellet blev indprøvet in situ for at kunne fremstille et pick-up aftryk og for at få vurderet pasformen. Fig. 1: Dannelse af ovale gingivakontaktflader til pontics. Ovale kontaktflader for pontics blev skabt ved at lægge materiale basalt på pontics i den provisoriske bro (fig. 1). Gingivavævet fremtræder ofte traumatiseret under denne proces, da presset fra den provisoriske bro omformer vævet. Når vævet efterhånden har opnået den rigtige form, genoprettes gingivas sundhedstilstand hurtigt, hvis en god mundhygiejne sikres. Efter præparation af 2+ bliver en RelyX Fiber Post (glasfiber rodstift) påført RelyX Unicem (selvadhærerende universal resincement) og cementeret. Opbygningen færdiggøres derefter med Filtek Supreme XT umiddelbart før præparationen. +2 havde i forvejen en støbt metalstiftopbygning, som blev Et fuldkæbe silikoneaftryk blev taget af overkæben med Express 2 Penta Putty (A-silikone aftryksmateriale) og Light Body Standard (fig. 3). En to-tråds pochepakningsteknik blev benyttet, og aftrykket blev taget umiddelbart efter fjernelsen af den sidste tråd. Aftrykket blev støbt ud i hårdgips på laboratoriet. Derefter blev modellen scannet og et Lava zirkonia stel blev designet og fræset. På klinikken blev stellet prøvet i munden både for at bedømme pasformen og for at muliggøre fremstillingen af et pick-up aftryk, der skal tages, så snart pontickontaktfladerne er blevet udformet vha. en hurtigtafbindende modellerbar akryl på pontics basalflader. Det er vigtigt, at enhver given restaurering får et naturligt udseende som er harmoniseret med de resterende tænder, patientens alder og personlighed (fig. 4). Nr

9 Espertise magasin 9 Fig. 4: Stellet er nu påført porcelæn og anbragt på en ikke-sektionsdelt model. Billedets mørke baggrund gør det lettere at demonstrere interne dentin- og emaljekarakteristika. Fig. 6: Den færdige bro er cementeret med RelyX Unicem. Foto på afleveringsdagen. Bemærk den særdeles gode farveoverensstemmelse, der er opnået ved patient konsultation hos teknikeren. Som et alternativ kan anvendes gode kvalitetsfoto, der også viser tænder fra farveskalaen i de ønskede farver. Hvis de lysmæssige omstændigheder er korrekte, kan man se interne strukturer som revner, mameloner og områder med forøget farvemætning på incisalkanterne. Fig. 5: Restaureringerne finiseret marginalt. Æstetik i relation til tandplejen drejer sig om illusionen af realisme: det er sværere at kopiere naturen og opnå et harmonisk resultat, end det er at fremstille funklende hvide tænder. Som følge af tandteknikerens præcise arbejde kan vi sikre, at sandsynligheden for overskud på restaureringens kanter minimeres og at vi derved også minimerer risikoen for en iatrogen påført gingivitis (fig. 5). Efter cementering med RelyX Unicem cement (fig. 6), anvendes tandtråd til at fjerne alt groft overskud af plastcementen. Efter forudgående omhyggelig pochepakning/gingivaretraktion fjernes resten af overskuddet med en skalpel nr. 12D under mikroskop. Kanterne glattes derefter med en imprægneret, spids silikonepolerer. Med god hjemmetandpleje, vil gingiva meget hurtigt vende tilbage til normal tilstand. Fig. 7: Frontalt billede af den færdige restaurering fra 3+ til +3. Dr. Gary Price takker Julian Dorey, tandtekniker og ejer af Kingsbridge dentallaboratorium i South Devon, både for hans hjælp med den præsenterede kasuistik og for hans konstante fortræffelighed og begejstring i relation til sit håndværk. Patient, tandlæge og tekniker var alle meget tilfredse med resultatet (fig. 7).

10 En tandlæges erfaring med automatisk blanding Pentamix 3 systemet Pentamix 3 - en stressfri blandemaskine Af tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken, Østergade 1, 1100 København K 10 Efter at have været en tilfreds bruger af Pentamix blandemaskiner i mange år, var det spændende at se om arbejdsgangen, når der skal tages aftryk i det daglige på klinikken, var blevet endnu bedre ved introduktionen af den nye Pentamix 3. Og det er den helt klart! Fig. 1: Da Pentamix 3 er mindre end de tidligere modeller, er vægophængning en mulighed med store fordele. På forsiden af maskinen ses aktiveringsknapperne i både højre og venstre side, samt at arreteringen af blandespidsen er frilagt af låget til magasinkammeret, så det er muligt at skifte blandespidsen uden at åbne låget. Først skal forbedringerne i forhold til Pentamix 2 blandemaskinen lige nævnes. Den største ændring er, at blandingen af aftryksmaterialet nu foregår dobbelt så hurtigt. Pentamix 3 er også klart mindre end den tidligere model og har nu aktiveringsknap både i højre og venstre side af maskinen. Det er nu også muligt at skifte blandespids uden at åbne låget ind til magasinerne. At det nu er muligt at aktivere maskinen både på højre og venstre side, betyder at det er blevet enklere at finde den rette placering på klinikken, da den kan betjenes fra begge sider. At den er mindre end forgængeren, gør at den nu lettere finder plads vægophængt, og dette gør ergonomien bedre. Fig. 2: Det er ergonomisk behageligt og let at fylde aftryksskeen. Men den vigtigste forbedring er helt klart, at blandehastigheden nu er dobbelt så hurtig. Dette betyder nemlig, at aftryksskeen fyldes på den halve tid, hvilket i den anden ende giver længere arbejdstid og dermed også sænker stressniveauet ved appliceringen af sprøjtematerialet på de præparerede tænder. Og dette samtidigt med at blandingen er homogen og fri for luftblærer. Alt i alt nogle forbedringer, der gør Pentamix 3 til en klar gevinst i det daglige arbejde på klinikken. Nr

11 Livsstil Espertise magasin Digital teknologi i tandlægeundervisningen Nye dimensioner i læreprocessen Annika Meyer, 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Patrick Lloyd, dekan ved tandlægeskolen, Minnesota Universitet, var inviteret til Espertise Global deres læsning for at søge efter supplerende information og fageksperter eller få gentaget dele af øvelsespatienter har en realistisk mundhule, fleksible kinder og menneskelignende tænder. Når 11 Symposium i St. Paul for at præsentere sit syn på en lektion eller diskussion. I en klinisk situation vil studenten borer, følger teknologien håndens den digitale teknologis vigtige rolle i fremtidens muligheden for online adgang til journaler og lit- bevægelse i ryk på få tiendedele millimeter og undervisning af tandlæger. Han begyndte med at teratur, kombineret med den elektroniske patient- overfører informationen til farverige 3D og nume- konstatere, at traditionel undervisning hidtil har journal, hjælpe tandlægestuderende til at tage riske billeder af tanden. Disse billeder skifter sam- været foretaget som envejs kommunikation, hvor evidensbaserede beslutninger i relation til kom- tidigt med at tandstruktur fjernes. Computeren information passerede fra lærer til student. Han plekse behandlingsbehov. sammenligner derefter studentens præparation af sagde, at fordelen ved digitale teknologier er skif- tanden med en ideel præparation, noterer for- tet fra undervisning til læring. Digital teknologi gør også fjernlæring muligt. skellene og giver straks feedback om studentens Tandlægeskolen på universitetet i Minnesota er udførelse af opgaven. Den opbevarer også opteg- den eneste tandlægeskole mellem Wisconsin og nelser om studentens arbejder, så de kan ses igen Washington. Den skal derfor dække fem staters og senere også af en lærer. Et imponerende kon- tandlægeuddannelse, rådgivningsservice, patient- cept til objektiv evaluering og effektiv læring. behandling og videreuddannelse. Lloyd siger, at skolen prioriterer højt at kunne nå ud til alle disse Vi ønsker at fylde vor undervisning med mulighe- befolkningsgrupper. F.eks. sender tandlægesko- der for involvering og innovation ved at anvende len løbende odontologiske uddannelseskurser til teknologi, som styrer kliniske beslutninger base- Fig. 1: Patrick Lloyd. studenter på en undervisningsklinik i Wilmar, Minnesota og til praktiserende tandlæger i hele sta- ret på sund teknologi, stor viden og en lidenskab for at gøre ting bedre og mere effektivt siger Digitale teknologier et middel til forandring ten. Ligeledes gives rådgivning via telekonferencer med kameraer til skolens opsøgende klinik i Hibbing, Minnesota, og dermed får tandlæger og Lloyd. Vores mål er at få udbytte af disse nyudviklinger til at uddanne fagfolk, som effektivt kan overføre deres viden og erfaring til klinisk praksis Virtuelle platforme som internettet, , hjem- deres patienter mulighed for at diskutere diagno- og yde den højeste kvalitet af omsorg og service mesider og computersimulering begyndte at ser og behandlingsplaner med lærerstaben på til deres patienter. dukke op for ca. 20 år siden, og har gjort det tandlægeskolen, der ligger 500 km væk i Minnea- muligt for universiteterne at introducere forskel- polis. lige nye måder til at overføre viden og nyskabende læringsmetoder. Iflg. Lloyd giver fremskridtene fleksibilitet i præsentation, tilgængelighed og for- Simulationsklinikken mat. De imødekommer også forskellige former for Tandlægeskolens topmoderne simulationsklinik er læringsstil og fremmer studenternes selvstyrede, et andet eksempel på, hvordan digital teknologi er fortsatte læring og tovejs udveksling af ideer. blevet anvendt til at fremme selvstyrende læring og tage højde for forskellige læringsmetoder. Her Til trods for at undervisning i klasselokaler stadig udvikler studenterne evner som øje-til-hånd koor- anvendes, kan lærerstaben f.eks. også formidle dinering og manuel fingerfærdighed ved at udføre information online. Studenter har adgang til materiale når og hvor, de ønsker det, de kan afbryde tandlægeprocedurer på naturtro mannequiner udstyret med kameraer og computere. Disse Fig. 2: Patientsimulatorer på tandlægeskolen (foto venligst stillet til rådighed af Minnesota School of Dentistry).

12 Espertise magasin 3M ESPE Dentalprodukter 3M a/s Hannemanns Allé København S Tel: Fax: Trykt i Danmark 3M M, ESPE, Espertise, Express, Filtek, Lava, Penta, Pentamix og RelyX er varemærker hos 3M eller 3M Deutschland GmbH. VITAPAN er ikke varemærker hos 3M eller 3M Deutschland GmbH. 3M Alle rettigheder forbeholdes. ( ) BR61/

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf. 87 68 16 11 Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 www.nordenta.dk

Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf. 87 68 16 11 Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 www.nordenta.dk PRAKTISERENDE TANDLÆGER NU OG I FREMTIDEN 2012 3 Hermed har vi glæden af at byde velkommen til PTO Magasinet 2012, hvor PTO som organisation endnu engang vil bidrage til best practice af privatejede tandlægeklinikker

Læs mere

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Nordenta har kurser for alle faggrupper!

Nordenta har kurser for alle faggrupper! Nordenta har kurser for alle faggrupper! Kursusprogram efterår 2014 everx Posterior Komposit med korte fibre reducerer risikoen for frakturer Anvendes med fordel som dentinerstatning i alle større kaviteter

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10

Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10 Opnå et smidigt patientflow med trådløs kommunikation Sådan kan bedre kommunikation mellem afdelinger og quicker response ved tidskritiske informationer øge patienttilfredsheden, forbedre plejeniveauet

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept

Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Per Høj Jørgensen Indholdsfortegnelse Formål... Side 3 1. del Indledning... Side 3 Idéer og løsninger... Side 3 Kreativitet... Side 4 Individuelt

Læs mere

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT COOL OG MILJØRIGTIG: DEN HYBRIDE REVOLUTION ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT Vi arbejder hele tiden på at forbedre os selv og vores arbejdsgange for at skærpe vores konkurrencemæssige

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen Velfærdsteknologi nye hjælpemidler i ældreplejen 2 ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet metode til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Pr oj ek t eterr eal i s er etmeds

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere